Web uyumluluk denetimi: Şema hataları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırdığınızda karşılaşabileceğiniz Şema hataları listelenmiş ve hataları çözmenize yardımcı olabilecek bilgiler sağlanmıştır.

Uyumluluk Denetleyicisi hataları hakkında genel bilgi için Web uyumluluğu Denetle'yi genel hatalarlamakalesine bakın.

Oluşturma veya değiştirme arama alanı için Arama Sihirbazı'nı kullanma

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Arama Sihirbazı'nı kullanarak arama alanını oluşturma veya değiştirme

Birçok şema hataları arama alanları ile ilgili sorunları nedeniyle. Bu yordamları oluşturma veya arama alanını değiştirme bu sorunları çözmek için Arama Sihirbazı veri sayfası görünümünde Başlat açıklanmaktadır.

Veri Sayfası görünümünde arama alanı oluşturma

 1. Arama alanını eklemek istediğiniz tabloyu açın ve Eklemek için Tıklatın etiketli son sütunu seçin.

 2. Eklemek için Tıklatın'ın yanındaki oku ve Arama ve İlişki seçeneğini tıklatın.

 3. Gerek duyduğunuz arama alanını oluşturmak için Arama Sihirbazı adımlarını izleyin.

Veri Sayfası görünümünde arama alanını değiştirme

 1. Tabloyu açın ve değiştirmek istediğiniz arama alanını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanlar sekmesinde, Özellikler grubunda Aramayı Değiştir'i tıklatın.

  • Arama alanını sağ tıklattıktan sonra Aramayı Değiştir'i tıklatın. 

 3. Karşılaştığınız sorunu çözmek için Arama Sihirbazı'nın adımlarını izleyin.

ACCWeb105003

Hata metni    Web'le uyumlu olması için, değer listesi aramalarında sütun veri türü 'Metin' olmalıdır.

Anlamı    Belirtilen arama web veritabanında desteklenmeyen bir liste kullanıyor. Değer listesinin sunucuda bir metin sütununa bağlı olması gerekir.

Ne yapılmalı    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp arama alanı veri türünü Metin olarak değiştirin. Tasarım görünümü kullanılamıyorsa arama alanını silip, yeniden oluşturmak için Arama Sihirbazı'nın kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb105012

Hata metni    Yan tümceler arama satır kaynakları Web ile uyumlu değildir.

Anlamı    Belirtilen arama alanında WHERE yan tümceciğinin bulunduğu bir sorgu kullanıyor; buysa Web'de desteklenmiyor.

Ne yapılmalı    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp uygun arama alanının Satır Kaynağı özelliğinden WHERE yan tümceciğini kaldırın. Tasarım görünümü kullanılamıyorsa arama alanını silip, yeniden oluşturmak için Arama Sihirbazı'nın kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb105018

Hata metni    Arama olan birincil anahtar web'le uyumsuz.

Anlamı    Belirtilen tabloda başka bir tabloya başvurmuş arama alanı olan bir birincil anahtar var; buysa Web'de desteklenmiyor.

Ne yapılmalı    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp arama alanı Denetim Türü özelliğini Metin Kutusu (Arama sekmesinde) olarak değiştirin. Sonra, İlişkiler Penceresini açıp arama alanının ilişkinin çok- tarafında olduğu ilişkilerden istediklerinizi silin (ok arama alanından çıkar).

Tasarım görünümü ve İlişkiler penceresi kullanılamazsa şunu yapın:

 1. Yeni boş veritabanı oluşturun (web veritabanı değil).

 2. Gereken tabloları özgün veritabanından yeni veritabanına alın.

 3. Yeni veritabanında gerekli değişiklikleri yapın.

 4. Özgün veritabanında tabloları silip yeni veritabanından bunları alın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107000

Hata metni    Alan veri türü Web ile uyumsuzdur.

Anlamı    Belirtilen alan web üzerinde desteklenmeyen OLE Nesnesi gibi bir veri türüne sahiptir.

Ne yapılmalı    Alanı desteklenen veri türlerinden biri olarak yeniden oluşturun:

 • Metin

 • Sayı

 • Para birimi

 • Evet/Hayır

 • Tarih/Saat

 • Hesaplanmış alan

 • Ek

 • Köprü

 • Not

 • Arama

Sayfanın Başı

ACCWeb107001

Hata metni    Bileşik dizinler Web ile uyumsuzdur.

Anlamı    Belirtilen tabloda karmaşık bileşik anahtar (birden çok alandan oluşan anahtar) bulunmaktadır. Web tablosunda birincil anahtar olarak yalnızca bir Otomatik Sayı alanını kullanabilirsiniz. Web üzerinde bileşik dizinleri kullanamazsınız.

Ne yapılmalı    Bileşik dizin birincil anahtar içinse, belirtilen tablo için Otomatik Sayı türünde bir birincil anahtar oluşturun. Ardından, özgün alanlardaki verilerin benzersiz olduğundan emin olmak için bir kayıt doğrulama kuralı oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb107002

Hata metni    Birden fazla Ek alanı olan tablo Web ile uyumsuzdur.

Anlamı    Belirtilen tabloda birden fazla ek alanı var buysa yayımlama işlemi sırasında hataya neden olur ve bu nedenle Web ile uyumsuzdur.

Ne yapılmalı    Tek ek alanında her kayıt için tüm ekleri depolamayı hesaba katın. Her kayıt için birden fazla ek alanı gerekiyorsa, diğer ek alanlarının her biri için yalnızca ek alanını ve bir kimlik alanı içeren yeni bir tablo oluşturun ve sonra Arama Sihirbazı'nı kullanarak yeni tabloyla özgün tablo arasında bağlantı oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb107003

Hata metni    Hesaplanmış Alan ifadesi, Web ile uyumsuz olan Otomatik Sayı, Not veya İkili gibi bir türde bir giriş alanına sahiptir.

Anlamı    Belirtilen hesaplanmış alan Web üzerinde desteklenmeyen bir alanı giriş olarak kullanan bir hesaplama kullanıyor.

Ne yapılmalı    Tüm giriş alanları aşağıdaki desteklenen veri türlerinden birine sahip olacak şekilde hesaplamayı düzeltin:

 • Metin

 • Sayı

 • Para birimi

 • Evet/Hayır

 • Tarih/Saat

 • Hesaplanmış alan

Sayfanın Başı

ACCWeb107004

Hata metni    Hesaplanmış Sütun sonuç veri türü Web ile uyumsuzdur.

Bunun anlamı    Belirtilen alanla ilgili hesaplamanın sonucu, web üzerinde desteklenmeyen bir veri türündedir.

Yapılması gerekenler    Sonuç veri türü aşağıdaki desteklenen veri türlerinden biri olacak şekilde hesaplanan alanı yeniden oluşturun:

 • Metin

 • Sayı

 • Para birimi

 • Evet/Hayır

 • Tarih/Saat

Sayfanın Başı

ACCWeb107005

Hata metni    220'den fazla alanı olan tablo Web ile uyumsuzdur.

Bunun anlamı    Belirtilen tabloda 220'den fazla alan var. 220'den fazla alanı olan tabloları Web'e yayımlayamazsınız.

Yapılması gerekenler    Ek alanların bulunduğu yeni bir tablo oluşturun. Sonra da, yeni tabloyu varolan tabloya bağlayan yeni bir alan oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107006

Hata metni    Tablo adı ayrılmış bir ad ve Web ile uyumsuzdur.

Bunun anlamı    Belirtilen tablo adı SharePoint tarafından kullanılmak üzere ayrılmış ve Web üzerinde desteklenmiyor.

Yapılması gerekenler    Aşağıdaki ayrılmış tablo adlarını kullanmaktan kaçının:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • Web Bölümleri

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Sayfanın Başı

ACCWeb107007

Hata metni    Yayımlanan tablolara aramaları olan yayımlanmayan tablolar web'le uyumsuz.

Bunun anlamı    Belirtilen tablo henüz yayımlanmamış ve yayımlanmış tabloya yönelen arama alanına sahip; buysa, yayımı engeller.

Yapılması gerekenler    Arama eklemeden yayımlanmamış tabloyu yayımlayın. Bu sonuca varmak için web veritabanını Eşitleyebilirsiniz. Yeni tablo yayımlandıktan sonra yayımlanmış diğer tablo için istediğiniz aramayı oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb107008

Hata metni    Özel biçimler Web'le uyumsuz

Bunun anlamı    Belirtilen alanda özel para birimi biçimi bulunmaktadır; buysa, Web'de desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Alan için standart bir para birimi biçimi kullanın. Biçimlendirme açılan listesini kullanarak alan biçimini Para Birimi veya Euro olarak ayarlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107009

Hata metni    Yalnızca, Sıfır Uzunluk İzni özelliği veya Gerekli özelliğinden birinin Web'le uyumlu olmak üzere 'doğru' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen alanda Sıfır Uzunluk İzni ve Gerekli özelliklerinin her ikisi de Doğru olarak ayarlanmış.

Yapılması gerekenler    Belirtilen özelliklerden yalnızca birinin Doğru olarak ayarlanmasını sağlayın. Bu özellikleri değiştirmek için Tasarım görünümünü kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

ACCWeb107010

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için 'hayır' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen köprü alanına ait Yalnızca Ekle özelliği Evet olarak ayarlanmış; buysa, Web'de desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Yalnızca Ekle özelliğini Hayır olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb107011

Hata metni    Varsayılan değerin Web'le uyumlu olması için boş olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanında, arama sorgusu ya da birden çok değere için veren listede varsayılan değer var; buysa, Web'de desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Şunun olduğundan emin olun:

 • Arama sorgusu için ayarlanmış varsayılan değer yok veya

 • Birden çok değere izin veren arama değeri listesi için ayarlanmış varsayılan değer yok

Sayfanın Başı

ACCWeb107012

Hata metni    Varsayılan değerin Web'le uyumlu olması için boş olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen köprü alanında varsayılan değer bulunmaktadır; buysa, Web'de desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Köprü alanı için varsayılan değeri kaldırın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107013

Hata metni    Özellik değeri Web'le uyumlu değil.

Bunun anlamı    Belirtilen Sayı alanında kendi Biçim özelliği, Genel Sayı, Yüzde veya Standart'ın yanında başka şeylere de ayarlanmış. Web'de yalnızca bu biçimler desteklenir.

Yapılması gerekenler    Alana ait Biçim'i Genel Sayı, Yüzde veya Standart olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb107014

Hata metni    Web'le uyumlu olması için Tablo'da Birincil Anahtar bulunması ve bunun 'uzun' alan boyutuna sahip bir sayı olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen tabloda şu sorunlardan biri vardır:

 • Tabloda birincil anahtar yok.

 • Birincil anahtarın veri türü Sayı değil.

 • Birincil anahtar Alan Boyutu Uzun değil.

Yapılması gerekenler    Birincil anahtarı Tasarım görünümünde değiştirin; böylece, doğru veri türüne ve Alan Boyutu'na sahip olur; bunun yerine, Otomatik Sayı veri türünü kullanarak da tablo için yeni birincil anahtar oluşturabilirsiniz. Tasarım görünümü kullanılamazsa yeni bir tablo oluşturup buna özgün tabloya ait sütunları ekleyin ve özgün tabloyu bırakın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107015

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için 'yanlış' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen Not alanına ait Benzersiz özelliği Doğru olarak ayarlanmış; buysa, Web'de desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Benzersiz değerini Yanlış olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb107016

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için 'yanlış' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen Evet/Hayır alanının Benzersiz özelliği Doğru olarak ayarlanmış.

Yapılması gerekenler    Benzersiz değerini Yanlış olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb107017

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için 'yanlış' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen köprü alanına ait Benzersiz özelliği Doğru olarak ayarlanmış; buysa, Web'de desteklenmez.

Yapılması gerekenler    Benzersiz değerini Yanlış olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

ACCWeb107018

Hata metni    Web'le uyumlu olması için bağlı sütunun tabloya ait Birincil Anahtar olarak ayarlanması ve bunun da ilk sütun olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanında şu sorunlardan biri vardır:

 • Bağlı sütun, kaynak tabloya ait birincil anahtardan başka bir alan olarak ayarlanmış.

 • Bağlı sütun aramanın ilk sütunu değil.

Yapılması gerekenler    Arama alanını değiştirmek için Arama Sihirbazı'nı kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107019

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için 'evet' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanına ait Listeyle Sınırla özelliği Hayır olarak ayarlanmış; ancak arama alanı tek değerli bir değer listesi değildir ve bu nedenle özellik ayarı Web'le uyumlu olmaz.

Yapılması gerekenler    Arama alanını değiştirmek için Arama Sihirbazı'nı kullanın. Sihirbaz bunu görüntülediğinde Listeyle Sınırla onay kutusunun seçildiğinden emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb107020

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için boş olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen alana ait Alt Alanları Bağla özelliği boş değildir; bu nedenle de Web'le uyumlu değildir.

Yapılması gerekenler    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp Alt Alanları Bağla özelliğinin işaretini kaldırın. Ardından, Alt Veri Sayfası Adı özelliğini [Otomatik] veya [Yok] olarak ayarlayın. Tasarım görünümü kullanılamazsa Giriş sekmesinde, Kayıtlar grubunda Diğer'i tıklatın ve Alt Veri Sayfası üzerine gelip Kaldır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107021

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için boş olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen alana ait Ana Alanları Bağla özelliği boş değildir; bu nedenle de Web'le uyumlu değildir.

Yapılması gerekenler    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp Ana Alanları Bağla özelliğinin işaretini kaldırın. Ardından, Alt Veri Sayfası Adı özelliğini [Otomatik] veya [Yok] olarak ayarlayın. Tasarım görünümü kullanılamazsa Giriş sekmesinde, Kayıtlar grubunda Diğer'i tıklatın ve Alt Veri Sayfası üzerine gelip Kaldır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107022

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için boş olması veya 'otomatik' olarak ayarlanması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen alana ait Alt Veri Sayfası Adı özelliği [otomatik] veya [Yok] olarak ayarlanmamış; bu nedenle de Web'le uyumlu değildir.

Yapılması gerekenler    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp Alt Veri Sayfası Adı özelliğini [Otomatik] veya [Yok] olarak ayarlayın. Tasarım görünümü kullanılamazsa Giriş sekmesinde, Kayıtlar grubunda Diğer'i tıklatın ve Alt Veri Sayfası üzerine gelip Kaldır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

ACCWeb107023

Hata metni    Özellik değerinin Web'le uyumlu olması için belirtilmiş olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanına ait Sütun Genişliği özelliği boş; bu nedenle de Web'le uyumlu değil.

Yapılması gerekenler    Tabloyu Tasarım görünümünde açıp Sütun Genişliği (Arama özellikleri sekmesinde) için değer belirtin. Bunun yerine, Veri Sayfası görünümünde sütunu seçip Alanlar sekmesinde, Özellikler grubunda Aramayı Değiştir'i de tıklatabilirsiniz. Arama Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

Sayfanın Başı

ACCWeb107024

Hata metni    Otomatik Sayı birincil anahtar dışında diğer hiçbir alanda desteklenmiyor.

Bunun anlamı    Belirtilen alan Otomatik Sayı veri türünü kullansa da tablonun birincil anahtarı değil; bu nedenle Web'le uyumlu değil.

Yapılması gerekenler    Alanın veri türünü Sayı olarak değiştirin. Benzer işlevleri elde etmek için çalışma alanı olarak veri makrolarını kullanabilirsiniz. Tasarım görünümünde bu özelliğe sahip alanı birincil anahtar olarak değiştirin veya veri türünü Sayı olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×