Web uyumluluk denetimi: İlişki ve Arama hataları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırdığınızda karşılaşabileceğiniz İlişki ve Uyumluluk hataları listelenmiş ve hataları çözmenize yardımcı olabilecek bilgiler sağlanmıştır.

Uyumluluk Denetleyicisi hataları hakkında genel bilgi için başlıklı makaleye bakın Web uyumluluk denetimi: Genel hatalar.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Hata metni    Sütun veri türü web aramalarıyla uyumsuz.

Anlamı    Belirtilen arama alanının veri türü Web üzerinde desteklenmiyor.

Yapılması gerekenler    Arama alanının aşağıdaki desteklenen veri türlerinden birine sahip olduğundan emin olun:

  • Tek satır metin

  • Tarih/Saat

  • Sayı

  • Tek satır metin döndüren hesaplanmış alan

Sayfanın Başı

ACCWeb105001

Hata metni    Aramayla ilişkili sütunun Web ile uyumlu olması için birincil anahtar olması gerekir.

Anlamı    Belirtilen arama alanının bağlı sütunu hedef arama tablosunun birincil anahtarı değil.

Ne yapılmalı    Arama sihirbazını kullanarak arama alanını yeniden oluşturun. Hedef arama tablosunun birincil anahtar sütununu bağlı sütun olarak belirtin.

Sayfanın Başı

ACCWeb105002

Hata metni    Arama satır kaynaklarının, Web ile uyumluluk sağlamak için bir tablo ve bu tablodan alanlar belirten tam SQL deyimleri olması gerekir.

Anlamı    Bu koşullardan biri veya her ikisi de doğru:

  • Belirtilen aramayla ilgili sorgu veri kaynağı olarak birden çok tablo veya sorgu kullanıyor.

  • Sorguda kullanılan sütunlar açıkça seçilmemiş.

Ne yapılmalı    Şunları sağlayarak aramayı yeniden oluşturun:

  • Arama veri kaynağı olarak web uyumlu bir tablo kullanıyor.

    İpucu: Web'le uyumlu olmayan tablonun, Uyumluluk Denetleyicisi'ni çalıştırdığınızda Web Uyumluluğu Sorunları tablosunda satır oluşturması gerekir.

  • Arama sorgusu her alanı açıkça belirtiyor (diğer bir deyişle SELECT * kullanmayın).

Sayfanın Başı

ACCWeb105003

Hata metni    Değer Listesinin Satır Kaynak Türü ile yapılan çok sütunlu aramaların Web ile uyumlu olması için " Süt1" e bağlanması gerekir.

Anlamı    Belirtilen çok sütunlu arama Süt1'e bağlı değil.

Ne yapılmalı    Arama sihirbazını kullanarak arama alanını yeniden oluşturun. Değer aramasını Süt1'e bağladığınızdan emin olun.

Sayfanın Başı

ACCWeb105004

Hata metni    Değer listesi aramalarının Web ile uyumlu olması için en az bir satır içermesi gerekir.

Anlamı    Belirtilen aramayla ilgili değer listesi boş; bu nedenle de Web'le uyumlu değil.

Ne yapılmalı    Arama alanı için değer listesinde en az bir veri satırı sağlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb105005

Hata metni    Boş değerleri olan Değer Listeleri, Web ile uyumlu değildir.

Anlamı    Değer aramaya ait tek satırda eksik sütun değerleri olduğunda oluşur. Web'le uyumsuzdur.

Ne yapılmalı    Değer listesine ait tek satırdaki alanların belirtilmesini sağlayın. Bu Satır Kaynağı'nı ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanın ya da Arama Sihirbazı'nı kullanın. (Alanlar sekmesinde, Özellikler grubunda Aramayı Değiştir'i tıklatın.)

Sayfanın Başı

ACCWeb105006

Hata metni    Arama satır kaynağının tablosu bulunamıyor.

Anlamı    Belirtilen aramanın satır kaynağı olarak belirtilen tablo yok.

Ne yapılmalı    Arama için geçerli satır kaynağı belirtin. Aramayı yeniden oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.


Hata metni    Arama satır kaynakları için hesaplanan sonuç sütunları içeren SQL deyimleri Web ile uyumsuzdur.

Anlamı    Belirtilen arama alanının satır kaynağında bir ifade var; bu nedenle web'le uyumlu değil. Burada web arama alanı için geçerli satır kaynağı olmayan bir örnek verilmektedir: SELECT ([Ad] & " " & [Soyadı]) FROM Kişiler;

Ne yapılmalı    Kaynak tabloda hesaplanan sütunları oluşturup arama alanını yeniden oluşturmayı düşünün.

Sayfanın Başı

ACCWeb105007

Hata metni    Web ile uyumlu olmaları için arama satır kaynakları yalnızca bir tabloya başvurabilir.

Anlamı    Belirtilen arama alanının satır kaynağı birden fazla tablo içeriyor.

Ne yapılmalı    Arama sihirbazını kullanarak yalnızca bir tabloya başvuracak şekilde aramayı yeniden oluşturun. Bu, veri modelinizi değiştirmenizi gerektirebilir.

Sayfanın Başı

ACCWeb105008

Hata metni    Arama için Birden Çok Değere İzin Ver Doğru ise Bilgi Tutarlılığı Sağla Yanlış olmalıdır.

Anlamı    Belirtilen arama alanı birden fazla değere izin veriyor, ancak oluşturduğu ilişki bilgi tutarlılığını uyguluyor ve bu da arama için tek bir değer gerektiriyor.

Ne yapılmalı    İlişkiden bilgi tutarlılığını kaldırın, birden fazla değere izin vermeden arama alanını yeniden oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb105009

Hata metni    Birden Çok Değere İzin Ver Doğru ise Listeyle Sınırla Doğru olmalıdır.

Anlamı    Listeyle Sınırla arama özelliği belirtilen alan için Yanlış olarak ayarlanmış, ancak Birden Çok Değere İzin Ver Doğru olarak ayarlanmış.

Ne yapılmalı    Arama alanı için Listeyle Sınırla özelliğini Doğru olarak ayarlayın ya da Birden Çok Değere İzin Ver özelliğini Yanlış olarak ayarlayın.

Sayfanın Başı

ACCWeb105010

Hata metni    Aramalar, ilişkilendirilen ilişkinin Web ile uyumlu olmasını gerektirir.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanında ilişkilendirilen ilişki yok.

Yapılması gerekenler    Arama alanı ve başvurduğu alan arasında ilişki oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb105011

Hata metni    Arama satır kaynağı SQL deyiminin kaynak tablo birincil anahtar alanını içermesi ve bu alanın ilişkili sütun olması gerekir.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanı sorgusunda kaynak tablonun birincil anahtarı yok; bu nedenle web'le uyumlu değil.

Yapılması gerekenler    Arama Sihirbazı'nı kullanarak arama alanını yeniden oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb105012

Hata metni    Arama satır kaynağı için SQL deyimini Web ile uyumsuz.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanının satır kaynağının SQL deyimi yanlış biçimlendirilmiş ya da çeşitli nedenlerle Web ile uyumsuz (örneğin, desteklenmeyen bir SQL işleci içeriyor).

Yapılması gerekenler    Arama Sihirbazı'nı kullanarak arama alanını yeniden oluşturun.

Sayfanın Başı

ACCWeb105014

Hata metni    Arama sütunları olan tabloların birincil anahtarı olmalıdır ve birincil anahtar uzun veri türünde olmalıdır.

Bunun anlamı    Arama hedef tablosunun yabancı anahtarı ve/veya kaynak tablonun birincil anahtarı uzun tamsayı değil.

Yapılması gerekenler    Aramadaki hem kaynak hem de hedef alanların uzun tamsayı olduğundan emin olun. Bunun için yeni alanlar oluşturmanız gerekebilir.

Sayfanın Başı

ACCWeb105015

Hata metni    Web ile uyumlu olması için arama türü '|0' veya '|1' olmalıdır.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanı satır kaynağı olarak bir alan listesine başvuruyor.

Yapılması gerekenler    Arama Sihirbazı'nı kullanarak arama alanını yeniden oluşturun. Bunun için veri modelinizi değiştirmeniz gerekebilir.

Sayfanın Başı

ACCWeb105016

Hata metni    Geçerli arama alanıyla ilişkili olmayan ilişkiler Web ile uyumsuzdur.

Bunun anlamı    İlişki arama alanı tarafından desteklenmiyor; bu nedenle web veritabanıyla uyumlu değil.

Yapılması gerekenler    İlişkili tablolar arasında bir arama alanı oluşturun. Aramayı oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanın.

Sayfanın Başı

ACCWeb105017

Hata metni    Web'le uyumlu olması için, aramalarda Hesaplanan Sütun sonucu veri türü Metin olmalıdır.

Bunun anlamı    Belirtilen arama alanına ait ilk görüntü sütunu Metin dışında veri türüne sahip hesaplanan sütundur.

Yapılması gerekenler    Hesaplanan alanın veri türünü Metin olarak değiştirin veya arama alanını yeniden oluşturup farklı bir ilk görüntü sütunu seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×