Web sayfasından dış verileri alma

Web sayfasından metin veya veri almak için Web sorgusu oluşturabilir veya çalıştırabilirsiniz. Web sayfaları genellikle, Excel'de mükemmel çözümlenebilecek bilgiler içerir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, yenilenebilir veriler alabilirsiniz. Şöyle ki, Excel'deki verileri Web sayfasının en son verileriyle güncelleştirebilirsiniz. Ancak isterseniz Web sayfasından verileri alabilir ve bunları çalışma sayfasında statik de tutabilirsiniz.

Excel 2010 veya daha sonraki bir sürümü kullanıyorsanız, bir web sayfasına bağlanmak için Excel’in Al ve Dönüştür (Power Query) özelliğini kullanabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Web sayfasından dış veri alma hakkında daha fazla bilgi edinme

Web sorgusunu oluşturma ve düzenleme

Web sorgu parametresi sorgusu oluşturma

Web sayfasından veri kopyalama

Kaydedilmiş Web sorgu dosyasını çalıştırma

Web sayfasının Web sorgusunu başka bir veri kaynağına yeniden yönlendirmesini sağlama

Sorun: Web sorgusundan gelen dış verilerde sıralama, filtre uygulama veya arama işlemlerinde sorun yaşıyorum

Web sayfasından dış veri alma hakkında daha fazla bilgi edinme

Web sorgusu kullanarak intranetinizde veya Internet'te depolanmış tek bir tablo, birden çok tablo veya Web sayfasının tüm metni gibi yenilenebilir veriler alabilirsiniz. Ardından Excel'deki araçları ve özellikleri kullanarak verileri çözümleyebilirsiniz. Örneğin, genel bir Web sitesinden hisse senedi fiyatlarını veya şirketin Web sayfasından satış bilgileri tablosunu alabilir ve güncelleştirebilirsiniz.

Web sorguları özellikle tablolarda veya önceden biçimlendirilmiş alanlarda bulunan verileri almak için kullanışlıdır. (Tablolar HTML <TABLE> etiketiyle tanımlanır. Önceden biçimlendirilmiş alanlar çoğunlukla HTML <PRE> etiketiyle tanımlanır.) Alınan veriler .gif görüntüleri gibi resimler içermez ve bu verilerde komut dosyası içeriği bulunmaz.

Web sorgusu oluşturmak için şirketinizin intraneti veya bilgisayar ya da ağınızdaki modem aracılığıyla World Wide Web (WWW) erişiminiz olmalıdır. Öte yandan, isterseniz yerel HTML veya XML dosyaları içinde de bir sorgu oluşturabilirsiniz.

Örnek Web sorguları

Microsoft Office Excel 2007 ile birlikte birkaç örnek Web sorgusu yüklenir. Varsayılan olarak, bu sorgular sabit diskinizin \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES klasöründe yer alır:

 • MSN MoneyCentral Investor Ana Endeksler.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Döviz Kurları.iqy

 • MSN MoneyCentral Investor Hisse Senetleri.iqy (Web sorgu parametresi sorgusu)

Dış verileri almanın yolları

Excel kullanıyorsanız, Yeni Web Sorgusu iletişim kutusunu kullanarak Web sayfasındaki verileri alabilirsiniz. (Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Web'den seçeneğini tıklatın.)

Internet Explorer kullanıyorsanız, dış verileri Office Excel'e almanın iki yolu vardır:

 • Verileri Web sayfasından Excel çalışma sayfasına getirmek için bildik kopyalama ve yapıştırma komutlarını kullanın. Web sayfası verilerini Excel'e yapıştırdığınızda verileri statik olarak koruyabilir veya Yapıştırma Seçenekleri Düğme görüntüsü 'ne ve ardından Yenilenebilir Web Sorgusu Oluştur'a tıklayarak verilerin yenilenebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

 • Web sayfasına sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Microsoft Excel'e Ver'e tıklayın. Bu işlem Yeni Web Sorgusu iletişim kutusunu görüntüler.

Not : Ayrıca tüm HTML dosyalarını, MHTML dosyalarını veya iyi biçimlendirilmiş XML dosyalarını da Excel'de açabilirsiniz. HTML veya MHTML dosyasını açtığınızda Web sayfasının tamamını alırsınız, ancak bazı biçimlendirmeleri, betikleri, resim dosyalarını (yalnızca HTML) veya tek bir hücredeki veri listelerini kaybedebilirsiniz. XML dosyasını açtığınızda, başvuruda bulunulan bir veya birden çok stil sayfasını uygulama seçeneğiniz vardır. Her iki durumda da veriler yenilenebilir olmaz.

Web sorgu parametresi sorgusu oluşturma

Parametre sorgusu, her çalıştırdığınızda giriş isteyen bir sorgudur. Kaydedilmiş bir Web sorgu dosyasını (.iqy) düzenleyerek Web sorgu parametresi sorgusu oluşturabilirsiniz. Örneğin, Web sayfasından hisse senedi fiyatlarını alan bir Web sorgusu, Web sorgu parametresi sorgusunu her çalıştırdığınızda sizden hisse senedi simgesi gibi bir parametre değeri isteyebilir.

Web sorgu parametresi sorgusu, URL'nin sonuna eklenmiş bir veya birden çok ad/değer çiftinden oluşan bir URL sorgu dizesini temel alır. Bazı Web siteleri, Web sayfasının içeriğini değiştirmek için URL sorgu dizesi kullanır. URL sorgu dizesinin biçimi, şu örnekte gösterildiği gibidir: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

Web sayfasının URL'si

2

?

Soru işareti karakteri (?) URL sorgu dizesini başlatır.

3

<Ad>

Bu örnekte Quote adı kullanılmıştır.

4

=

Eşittir işareti karakteri (=) adı değerden ayırır.

5

<Değer>

Bu örnekte MSFT değeri kullanılmıştır.

İki veya daha çok ad/değer çiftini geçiriyorsanız, bunları ve işareti karakteriyle (&) birbirinden ayırın. Örneğin: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

<Ad>=<Değer>

İlk ad/değer çifti Quote=MSFT'dir.

2

&

Ve işareti karakteri (&), her ad/değer çiftini sınırlandırır.

3

<Ad>=<Değer>

İkinci ad/değer çifti Quote=IBM'dir.

Web sorgu parametresi sorgunuzu, aşağıdaki biçimi kullanarak bir URL sorgu dizesine dayandırırsınız. Örneğin: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

<Ad>

Bu örnekte Symbol adı kullanılmıştır.

2

=

Eşittir işareti karakteri (=) adı değerden ve istek dizesinden ayırır.

3

"Parametre"

Tırnak içine alınan ve Excel tarafından Parametreler iletişim kutusundaki parametreyi tanımlamak için kullanılan parametre. Bu örnekte StockSymbol parametresi kullanılmıştır.

4

,

Virgül karakteri (,) parametreyi istekten ayırır.

5

"İstek"

Tırnak içine alınan ve Excel tarafından Stok simgesini girin: iletişim kutusunda görüntülenen istek. Bu örnekte Stok simgesini girin: kullanılmıştır.

6

[...]

Sol köşeli ayraç ([) ve sağ köşeli ayraç (]) karakterleri istek dizesini sınırlandırır.

Web sorgularını başka veri kaynaklarına yeniden yönlendirme

Bir Web sayfası yazarıysanız, Excel'den gelen Web sorgularının XML veya metin dosyası gibi bir veri kaynağına yeniden yönlendirilmesini sağlayarak kullanıcıların sayfalarınızdan aldığı verilerin güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Örneğin, HTML sayfası hisse senedi fiyatları tablosu içeriyorsa, bu tablodaki veriler başka bir veri kaynağından getiriliyor olsa bile bir Web sorgusunda kullanılabilir. Öte yandan, Windows SharePoint Services sitesinde yer alan ve proje durumunu özetleyen bir tabloya işaret ediyorsanız, ana durum listesinden verileri getirecek bir Web sorgusu da oluşturabilirsiniz.

Bu yeniden yönlendirmenin başlıca iki avantajı vardır. Birincisi, aldığınız HTML Web sayfasında veriler çözümleme için en iyi duruma getirilmiş (örneğin, XML biçiminde) olsa bile sayfa görüntülenmek üzere biçimlendirilmiş olabilir. İkincisi, verilerin HTML görünümü veri sayfalarına bölünmüş olabilir (örneğin, bir kerede 20 sonuç), ancak Web sorgusu verilerin tümüne yeniden yönlendirilebilir.

Temel verilerin depolandığı yeri tanımlayan TABLE, PRE, XMP, LISTING veya PLAINTEXT etiketiyle bir HTML özniteliği kullanabilirsiniz. Web sayfası yazarları veri kaynağı URL'sini listelemek için bu o:WebQuerySourceHRef yeniden yönlendirme özniteliğini kullanabilir; böylece Web sorguları temel kaynak verilerle bağlantı kurabilir. Diğer yeniden yönlendirme öznitelikleriyle çakışma olmasını önlemek için bu yeniden yönlendirme özniteliği Microsoft Office ad alanında tanımlanır. Veri kaynağı HTML, Metin veya XML gibi herhangi bir desteklenen Web sorgusu veri türü olabilir. Bu öznitelik kullanıldığında, yenileme işlemi yaparken doğru içeriğin alınıp alınmadığı konusunda endişelenmeniz gerekmez. Web sorgusu veri kaynağının yolu hakkındaki bilgileri içerir ve güncelleştirilmiş verileri doğudan bu kaynaktan getirebilir.

Sayfanın Başı

Web sorgusunu oluşturma ve düzenleme

 1. Yeni bir Web sorgusu oluşturmak veya varolan Web sorgusunu düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Yeni Web sorgusu oluşturma    

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Office Excel'de, Veri sekmesinin Dış Veri Al grubunda Web'den seçeneğini tıklatın.

   • Tarayıcıda, içerdiği verileri sorgulamak istediğiniz Web sayfasına göz atın, Web sayfasını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Microsoft Excel'e Ver'i tıklatın.

    Yeni Web Sorgusu iletişim kutusu görüntülenir.

  2. Yeni Web Sorgusu iletişim kutusuna verileri almak istediğiniz Web sayfasının URL'sini girin. URL'yi yazabilir, kopyalanmış bir adresten yapıştırabilir veya Adres listesinin yanındaki oka tıklayıp yakın geçmişte kullanılan bir adresi seçebilirsiniz.

   Not : URL'nin uzunluğu en fazla 255 karakterdir.

  3. Git'e tıklayın.

   Varolan Web sorgusunu düzenleme    

  4. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantılar'a tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  5. Çalışma Kitabı Bağlantıları iletişim kutusunda Web sorgusunu seçin ve sonra Özellikler'i tıklatın.

  6. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Tanım sekmesini ve sonra da Sorgu Düzenle'yi tıklatın.

 2. Almak istediğiniz tabloların yanındaki Tablo seçme düğmesini veya sayfanın tamamını almak için sayfanın sol üst köşesindeki Tablo seçme düğmesini tıklatın.

  İpucu :  Tablo seçme Sayfadaki tabloların yanında düğmeleri yoksa, iletişim kutusunun üst kısmındaki Simgeleri Göster düğme resmi öğesine tıklayarak düğmelerin gösterilmesini sağlayın.

 3. Verilerin nasıl döndürüleceğini belirleyen biçimlendirme ve alma seçeneklerini ayarlamak için Seçenekler'i tıklatın ve Web Sorgusu Seçenekleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

  1. Biçimlendirme'nin altında, aşağıdakilerden birini tıklatın:

   • Yok     Bu seçenek sorguladığınız Web sayfasındaki hiçbir biçimlendirmeyi döndürmez, yalnızca metni döndürür. Çalışma sayfasında varolan biçimlendirme uygulanır.

   • Yalnızca zengin metin biçimlendirmesi     Bu seçenek yazı tipi stilleri gibi Office Excel'in en yakın şekilde yeniden üretebileceği biçimlendirme türünü döndürür. köprü biçimlendirmesi gibi HTML biçimlendirmelerini içermez.

   • Tam HTML biçimlendirmesi     Bu seçenek köprü biçimlendirmesi gibi Excel'in desteklediği tüm HTML biçimlendirmeleri döndürür. Bu seçenek, Dış Veri Aralığı Özellikleri iletişim kutusunda bulunan Hücre biçimlendirmesini koru onay kutusunu temizler .

  2. Önceden biçimlendirilmiş <PRE> blokları için alma ayarları altında, aşağıdakilerden birini veya birkaçını seçiniz:

   • <PRE> bloklarını sütun içine al      <PRE> etiketlerinin arasındaki veri blokları çalışma sayfasında ayrı ayrı sütunlara alınır. Verileri tek bir sütuna döndürmek için bu onay kutusunu temizleyin.

   • Ardışık ayırıcıları tek olarak işle     <PRE> bölümlerinizdeki her sütunun metnini tanımlayan veya sınırlayan karakterler varsa (virgül gibi), Excel'in bu sınırIayıcıların birden çoğunun birlikte bulunduğu durumlarla karşılaştığında bunları tek olarak kabul edeceğini belirtebilirsiniz. Sonuç olarak, birbirini izleyen her sınırlayıcı arasında boş bir sütun yerleştirilmez. Bu onay kutusu ancak <PRE> bloklarını sütun içine al onay kutusunu seçtiğinizde kullanılabilir.

   • Tüm bölüm için aynı alma ayarlarını kullan     Web sayfasındaki önceden biçimlendirilmiş tüm bölümlerde Ardışık ayırıcıları tek olarak işle ayarınızın kullanılması için bu onay kutusunu seçin. Ayarınızın yalnızca önceden biçimlendirilmiş ilk bölümde kullanılmasını veya en iyi ayarlara Excel'in karar vermesini istiyorsanız, bu onay kutusunu temizleyin. Bu onay kutusu ancak <PRE> bloklarını sütun içine al onay kutusunu seçtiğinizde kullanılabilir.

  3. Diğer Alma ayarları altında, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını seçiniz:

   • Tarih tanımayı devre dışı bırak     Bu seçenek Web sayfasında bulunan ve tarihlere benzeyen sayıların çalışma sayfasında sayı olarak gösterilmesini sağlar. Örneğin, bu seçenek belirtilmezse 03-07 gibi bir spor karşılaşması skoru Excel tarafından 7 Mart tarihi olarak tanınır.

   • Web sorgusu yeniden yönlendirmelerini devre dışı bırak     Bu seçenek Web sorgusunun sorguladığınız Web sayfasında gördüklerinizden başka bir veri kaynağına yeniden yönlendirilmemesini sağlar. Excel'in önceki sürümlerinde oluşturulmuş sorgularla uyumluluğu korumak için bu onay kutusunu seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın. Web sorgusu çalışma kitabınızla birlikte kaydedilir.

 5. İsteğe bağlı olarak, sorguyu başka çalışma kitaplarında çalıştırabilmek ve bir parametre sorgusu oluşturabilmek için Web sorgusunu bir Web sorgu dosyasına (.iqy) kaydedin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Web sorgu parametresi sorgusu oluşturma.

  Web sorgusunu Web sorgu dosyasına kaydetme

  1. Web Sorgusunu Düzenle iletişim kutusunda Sorguyu Kaydet Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  2. Sorguyu kaydetmek istediğiniz klasörü bulun.

   Varsayılan olarak, kaydedilen sorgular sabit diskinizdeki \Documents and Settings\<kullanıcıadı>\Application Data\Microsoft\Queries klasörüne yerleştirilir.

  3. Dosya adı kutusuna bir dosya adı girin.

  4. Kaydet'e tıklayın.

   Sorgu, dosya adı uzantısı .iqy olan bir metin dosyasına kaydedilir.

 6. İçeri Aktar'a tıklayın.

  Veri İçeri Aktar iletişim kutusunda şunlardan birini yapın:

  1. Verileri Web sayfasından seçili çalışma sayfasına döndürmek için Varolan çalışma sayfası'na tıklayın. Çalışma sayfanızda dış veri aralığının sol üst köşesini yerleştirmek istediğiniz hücreye tıklatın, daha sonra Tamam'a tıklayın.

  2. Verileri yeni bir çalışma sayfasına vermek için Yeni çalışma sayfası seçeneğini tıklatın, daha sonra Tamam'ı tıklatın. Excel, çalışma kitabınıza yeni bir çalışma sayfası ekler ve dış veri aralığını yeni çalışma sayfasının sol üst köşesinde otomatik olarak başlatır.

   Tamam'a tıkladığınızda, sorgunun çalıştığını belirtmek üzere durum çubuğunda Arka Plan Yenileme simgesi Yenileme göstergesi görüntülenir. Sorgunun durumunu denetlemek için yenileme simgesini çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Web sorgu parametresi sorgusu oluşturma

 1. Windows Gezgini'nde bilgisayarınızdaki sorgu dosyasını bulun.

  Varsayılan olarak, kaydedilen sorgular sabit diskinizdeki \Documents and Settings\<kullanıcıadı>\Application Data\Microsoft\Queries klasörüne yerleştirilir.

 2. Dosyayı sağ tıklatın ve ardından Not Defteri ile Düzenle'yi tıklatın. Sorgu Microsoft Not Defteri'nde açılır ve burada dosyada değişiklik yapabilirsiniz.

 3. Dosyanın metninde alınan verilere kaynaklık eden Web adresinin URL'sini bulun. Örneğin:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

URL'nin sonuna aşağıdakini yazın (URL'nin sonuna boşluk eklemeden yazın):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. Dosya menüsünde Kaydet'e tıklayın ve ardından Not Defteri'nden çıkın.

Sayfanın Başı

Web sayfasından veri kopyalama

 1. Web tarayıcısı kopyalamak istediğiniz verileri seçin.

 2. Verileri kopyalayın.

  Not : Kopyalama işlemi hakkında bilgi için tarayıcınızın Yardımına bakın.

 3. Excel'e geçin.

 4. Kopyalanan verilerin görünmesini istediğiniz çalışma sayfasının sol üst köşesine tıklayın.

 5. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'a tıklayın.

  excel şerit

 6. Veriler istediğiniz gibi görünmüyorsa, Yapıştırma Seçenekleri Düğme görüntüsü öğesine tıklayın ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın:

  • Hiçbir değişiklik yapmamak için Kaynak Biçimlendirmeyi Koru.

  • Varolan hücre biçimlendirmesini eşleştirmek için Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir.

  • Verileri kopyaladığınız Web sayfasına yönelik bir sorgu oluşturmak için Yenilenebilir Web Sorgusu Oluştur. Web sayfası daha sonraki bir zamanda değiştirilirse, verileri yenileyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kaydedilmiş Web sorgu dosyasını çalıştırma

Web sorguları, dosya adı uzantısı .iqy olan metin dosyalarına kaydedilir. Kaydedilen bu sorgular aynı Web sorgusunu başka çalışma kitaplarında veya başka kullanıcılarla paylaşmak ve Web sorgu parametresi sorgusu oluşturmak için yararlıdır.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. Bakılacak yer kutusunda, sorgu dosyanızın depolandığı klasörü bulun.

 3. Çalıştırmak istediğiniz Web sorgusunu seçin.

 4. 'a tıklayın.

 5. Veri İçeri Aktar iletişim kutusunda şunlardan birini yapın:

  • Verileri Web sayfasından seçili çalışma sayfasına döndürmek için Varolan çalışma sayfası'na tıklayın. Çalışma sayfanızda dış veri aralığının sol üst köşesini yerleştirmek istediğiniz hücreye tıklatın, daha sonra Tamam'a tıklayın.

  • Verileri yeni bir çalışma sayfasına vermek için Yeni çalışma sayfası seçeneğini tıklatın, daha sonra Tamam'ı tıklatın. Excel, çalışma kitabınıza yeni bir çalışma sayfası ekler ve dış veri aralığını yeni çalışma sayfasının sol üst köşesinde otomatik olarak başlatır.

 6. Web sorgusu bir parametre sorgusuysa ve parametre sorgusunu zaten belirli bir değeri döndürecek şekilde ayarlamadıysanız Parametre Değerini Gir iletişim kutusunda parametreleri girmeniz istenir.

  Parametrelerin ayarlarını düzenlemek için, 5. adımda Veri Al iletişim kutusundaki Parametreler'i tıklatın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Parametre sorgusunu özelleştirme.

  Excel sorguyu çalıştırır. Sorgunun çalıştığını belirtmek üzere durum çubuğuArka Plan Yenileme simgesi Yenileme göstergesi görüntülenir. Sorgunun durumunu denetlemek için yenileme simgesini çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Web sayfasının Web sorgusunu başka bir veri kaynağına yeniden yönlendirmesini sağlama

 1. Web sayfanızın açılış HTML etiketine Microsoft Office ad alanı bildirimini ekleyin:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. Web sayfasının gövdesinde, açılış TABLE, PRE, XMP, LISTING veya PLAINTEXT etiketine aşağıdaki özniteliği ekleyin. Örneğin:

  &lt;TABLE ... o:WebQuerySourceHRef="URL"&gt;

  burada değer, Web sorgunuzu yeniden yönlendirmek istediğiniz URL'dir (göreli veya mutlak).

Not : Kullanıcılar Web Sorgusu Seçenekleri iletişim kutusunda Web sorgusu yeniden yönlendirmelerini devre dışı bırak onay kutusunu seçerek Web sayfalarında yeniden yönlendirmeyi atlayabilir. Yeni Web Sorgusu iletişim kutusundan buraya ulaşabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sorun: Web sorgusundan gelen dış verilerde sıralama, filtre uygulama veya arama işlemlerinde sorun yaşıyorum

Web sorgusundan gelen dış verilerin başında, sonunda veya içine katıştırılmış olarak birden çok Unicode boşluk karakteri (değeri 160) bulunabilir. Verileri sıraladığınızda, bunlara filtre uyguladığınızda veya verilerde arama işlemi yaptığınızda, bu boşluk karakterleri kimi zaman beklenmedik sonuçlara neden olabilir.

Bunların ve diğer karakterlerin nasıl işleneceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Metinden boşlukları ve yazdırılamayan karakterleri kaldırma.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Dış veri kaynaklarından verileri içeri aktarma (Power Query)

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×