Web hizmetini temel alarak form şablonu tasarlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sorgu verisi, veri gönderme veya sorgu ve veri gönderme için Web hizmetiyle çalışan bir form şablonu tasarlayabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Başlamadan önce

Bir sorgu veri bağlantısı olan bir form şablonu tasarlama

Veri gönderme bağlantısı içeren bir form şablonu tasarlama

Sorgu içeren bir form şablonu tasarlama ve veri bağlantıları gönderme

Genel Bakış

Bir formun, ana veri bağlantısı adı verilen bir birincil veri bağlantısı ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil bağlantısı olabilir. Formla ilgili amaçlarınıza bağlı olarak, veri bağlantısı Microsoft Microsoft SQL Server veritabanı gibi bir dış veri kaynağında veya Web hizmetinde form verilerini sorgulayabilir veya verileri bunlara gönderebilir.

Bir Web hizmetini temel alan bir form şablonu tasarladığınızda, veri almak, için veri gönderme veya göndermek ve almak için ve bir Web hizmetinden alınan verileri için bu form şablonunu temel alan formlar izin vermek için form şablonunu yapılandırma seçenekleriniz vardır. Bir Web hizmetinden alınan verileri almak formlar izin vermek için form şablonunu tasarlarken yoksa, Microsoft Office InfoPath formu için ana veri bağlantısını olarak sorgu veri bağlantısı oluşturur. Bu veri bağlantısını temel alarak, InfoPath bir ana veri kaynağı sorgu alanları, veri alanlarını ve XML Şemaları Web hizmeti üzerinde dayalı grupları oluşturur. Sorgu alanları ne forma göndermek belirlemek için Web hizmeti kullanan verileri içerir. Bu form şablonunu temel alan formlar ana veri bağlantısını kullandığınızda, InfoPath sorgu alanlarına verileri kullanarak bir sorgu oluşturur. InfoPath, ardından sorguyu sorgu veri bağlantısı üzerinden Web hizmete gönderir. Web hizmeti sorgunun sonuçlarını geri sorgu veri bağlantısı üzerinden formu döndürür.

Sorgunun veri yapısının ve veri alanlarının Web hizmetinde depolanan veriyle aynı olması gerektiği için ana veri kaynağındaki mevcut alanları ve grupları değiştiremezsiniz. Sadece ana veri kaynağındaki kök gruba alanlar ve gruplar ekleyebilirsiniz. veri kaynaklarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz: bölümünde bulabilirsiniz.

Bir Web hizmetine veri göndermek için form şablonu tasarladığınızda, InfoPath formun ana veri kaynağında bir veri gönderme bağlantısı oluşturur. Bu, kullanıcılarınızın formlarındaki veriyi Web hizmetine göndermesini sağlar. InfoPath ayrıca Dosya menüsüne bir Gönder komutu ekler ve formun Standart görev çubuğundaki Gönder düğmesini etkinleştirir. Ayrıca, formun gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Veri gönderme bağlantısını oluşturduğunuzda, InfoPath veri göndermek için Web hizmetinde hangi parametrelerin kullanılabileceğini tanımlar. Bu bilgiler ışığında, Web hizmetine veri göndermesini istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

Bir Web hizmetine veri gönderip almak üzere form şablonu tasarlıyorsanız, InfoPath bir sorgu veri bağlantısı ve bir veri gönderme bağlantısı oluşturur.

InfoPath Web hizmetleriyle iletişim kurmak için aşağıdaki Web hizmeti standartlarını kullanır:

 • Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP)    SOAP, WEB hizmetiyle iletişim için kullanılan XML iletilerini tanımlayan iletişim protokolüdür.

 • Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL)    WSDL konum ve iletişim protokollerini tanımlamak için kullanılan XML Şema standardıdır, ve bir Web hizmetine arabirimdir. InfoPath sadece bire bir belge kodlaması türündeki Web hizmetlerini kullanabilir.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI bir işin sunduğu Web hizmetlerini tanımlayan dizin hizmetidir.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

tarayıcıyla uyumlu form şablonu kullanıcıların değişen bilgiyi kendi form verileriyle birlikte Microsoft ADO.NET DataSet kabul eden bir Web hizmetine göndermelerine izin verecek şeklide veri gönderme bağlantısını yapılandıramazsınız. Değişen bilgi kullanıcının veritabanında depolanmış bilgilere yaptığı değişikliklerden oluşur. Veri tabanı kullanıcıları veritabanına bağlamak için bir Web hizmeti kullanır. ADO.NET veritabanındaki bilginin nasıl güncelleştirileceğini belirlemek için değişen bilgiyi kullanabilir. Web hizmetinin veri tabanını güncelleştirmek için değişen bilgi isteyip istemeyeceğini, Web hizmeti yöneticinize sorun. İstiyorsa, sadece InfoPath kullanarak formları doldurulabilen bir form şablonu tasarlamalısınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Web hizmetini temel alan form şablonu tasarlamak için, Web hizmeti yöneticisinden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:

 • Web hizmetinin konumu.

 • Web hizmetinin bire bir belge stili kodlaması kullandığının doğrulanması. InfoPath, yalnızca bire bir belge stili Web hizmetlerini kullanabilir.

 • Bu form şablonunu temel alan formlardan veri alacak veya bu formlara veri gönderecek Web hizmeti işleminin adı.

Sayfanın Başı

Sorgu veri bağlantısıyla bir form şablonu tasarlama

Sorgu veri bağlantısıyla bir form şablonu tasarlamak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

 1. Form şablonu oluşturma    Bir Web hizmetinden veri alabilen form şablonu oluşturduğunuzda, InfoPath bu form şablonunu temel alan form ve Web hizmeti arasında sorgu veri bağlantısıyla bir ana veri bağlantısı oluşturur. InfoPath ayrıca form şablonunun ana veri kaynağını da oluşturur.

 2. Sorgu sonuçlarını görüntülemek için bir veya daha fazla denetim ekleme    Görmek ve formu açtığınızda ana veri kaynağındaki alanları verileri düzenlemek kullanıcılara izin vermek için denetim bir form şablonuna ekleme ve sonra bu denetimi ana veri kaynağındaki bir alana bağlamak.

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'ya tıklayın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusunda Yeni tasarla'nın altında, Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Temel listesinde, Web Hizmeti'ni tıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri al'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetinin yerini yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. İşlem seçin listesinde, verileri forma döndüren Web hizmeti işlemini tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 9. Veri Bağlantı Sihirbazı Web hizmeti şemasında bilinmeyen bir öğeyle karşılaşırsa, sihirbazın sonraki sayfası ana veri kaynağına hangi alan veya grupların ekleneceğini tanımlamak üzere her parametre için örnek değerler belirlemenizi isteyebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 10. Web hizmeti bilgiyi değiştirmeyi kabul ederse, sihirbazın sonraki sayfası sorgu verisinde değişen bilgiyi eklemek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu seçili bırakın ve ardından, İleri'yi tıklatın. Değişen bilgiyi eklemek istemiyorsanız, Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu temizleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız bu onay kutusu devre dışıdır.

  Teknik ayrıntıları

  Sihirbazdaki bu sayfa sadece, Web hizmeti için Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL) Web hizmetinin bir Microsoft ADO.NET DataSet verdiğini belirtirse görünür.

 11. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın.

 12. Özet bölümündeki bilgileri doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

Adım 2: sorgu sonuçlarını görüntülemek için bir veya daha fazla denetim ekleme

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonunuza bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim bağlama iletişim kutusunda, grubu veya denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısıyla bir form şablonu tasarlama

Veri gönderme bağlantısıyla bir form oluşturmak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

 1. Form şablonu oluşturma    Bir Web hizmetine veri gönderebilen form şablonu oluşturduğunuzda, InfoPath bu form şablonunu temel alan form ve Web hizmeti arasında veri gönderme bağlantısıyla bir ana veri bağlantısı oluşturur. InfoPath ayrıca form şablonunun ana veri kaynağını da oluşturur.

 2. Bir veya daha fazla controlsand bir alandaki verileri görüntülemek için denetimin özelliklerini ayarlamak veya bunları gruplara veya alanları, bağlama ekleme    Ana veri kaynağındaki alanları verileri düzenlemek kullanıcılara izin vermek için denetimleri form şablonuna ekleme ve ana veri kaynağındaki alanları bu denetimler bağlayabilirsiniz.

 3. Gönderme seçeneklerini yapılandırma    Web hizmetine göndermek istediğiniz verileri yapılandırabilir ve form için seçenekler gönderebilirsiniz.

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'ya tıklayın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusunda Yeni tasarla'nın altında, Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Temel listesinde, Web Hizmeti'ni tıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda, Verileri teslim et seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, kullanıcılarınızın verilerini gönderecekleri Web hizmetinin konumunu yazıp İleri'yi tıklatın.

  Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. İşlem seçin listesinde, gönderilen verileri alan Web hizmeti işlemini ve İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın.

 11. Özet bölümündeki bilgileri doğru olduğundan emin olun ve sonra Son'utıklatın.

Adım 2: bir veya daha fazla denetim ekleyin ve grupları ya da alanları Bağla

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonunuza bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim bağlama iletişim kutusunda, grubu veya denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

 4. Form şablonuna eklemek istediğiniz diğer denetimler için 2 ve 3 numaralı adımları yineleyin.

3. Adım: Gönderme seçeneklerini yapılandırma

 1. Araçlar menüsünde Veri Bağlantıları'nı tıklatın.

 2. Veri Bağlantıları iletişim kutusunda, ana veri bağlantısındaki veri gönderme bağlantısını tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda İleri'yi iki kez tıklatın.

 4. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetindeki her parametre için formdaki hangi verilerin gönderileceğini seçmek üzere aşağıdakilerden birini yapın:

  Alan veya grup içindeki verileri gönderin

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçenekleri altında Alan veya grup öğesini tıklatın.

  3. düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya grup seç iletişim kutusunda, verilerini göndermek istediğiniz alan veya grubu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  5. Ekle kutusunda, yalnızca bu alandaki verileri ve alanın veya grubun alt öğelerini göndermek için Yalnızca metin ve alt öğeler'i tıklatın veya alan adını, alandaki verileri ve seçili alan veya gruptaki alt öğeleri göndermek için XML alt ağacı (seçili öğeyi de içerir) seçeneğini tıklatın.

  Formdaki verilerin tümünü Gönder

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönder

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  3. Verileri dize olarak gönder onay kutusunu seçin.

   Not: Bu onay kutusunu genellikle dijital olarak imzalanmış verileri göndermek için kullanırsınız. Çoğu durumda, bu onay kutusu boş bırakılır.

  Teknik ayrıntıları ADO.NET DataSet nesneleri hakkında

  Web hizmeti bir ADO.NET DataSet nesnesi gerektiriyorsa, bu veri bağlantısını yapılandırırken bir DataSet düğümü seçin. ActiveX Data Objects (ADO) veri seti gerektiren bir Web hizmetine veri bağlantısı için başka türde herhangi bir düğüm kullanırsanız, gönderme işlemi başarısız olur.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Son öğesini tıklatın.

 7. Kapat'ı tıklatın.

 8. Araçlar menüsünde Gönderme Seçenekleri'ne tıklayın.

  1. Kullanıcılar formu doldururken Standart araç çubuğunda gösterilen Gönder düğmesinin ve Dosya menüsünde yer alan Gönder komutunu adını değiştirmek için, yeni adı Gönderme Seçenekleri iletişim kutusundaki Resim Yazısı kutusuna yazın.

   Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 9. Formunuzu dolduranların Gönder komutunu veya Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesini kullanmasını istemiyorsanız, Gönder menü öğesini ve Gönder araç çubuğu düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, kullanıcılar formu gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

   1. Kullanıcı tamamlanmış bir formu gönderdikten sonra formu kapatmak veya yeni boş bir form oluşturmak için, Gönderdikten sonra listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

   2. Formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirtecek özel bir ileti oluşturmak için Özel iletiler kullan onay kutusunu seçin, sonra Başarılı olduğunda ve Hatalı olduğunda kutularına iletilerinizi yazın.

    Formu gönderemeyen kullanıcılara ne yapacaklarını bildirmek için Hatalı olduğunda kutusuna yazacağınız iletiyi kullanın. Örneğin, kullanıcılara formlarını kaydetmelerini ve diğer yönergeler için başka birisine danışmalarını önerebilirsiniz.

   3. Kullanıcılar formu gönderdikten sonra bir ileti görüntülenmesini istemiyorsanız, Başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Sorgu ve veri gönderme bağlantılarıyla bir form şablonu tasarlama

Sorgu veri bağlantısı ve veri gönderme bağlantısıyla bir form şablonu tasarlamak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

 1. Form şablonu oluşturma    Bir Web hizmetine veri ve sorgu gönderebilen form şablonu oluşturduğunuzda,InfoPath form şablonu ve Web hizmeti arasına sorgu veri bağlantısı ve veri gönderme bağlantısıyla bir ana veri bağlantısı oluşturur. InfoPath ayrıca form şablonunun ana veri kaynağını da oluşturur.

 2. Bir denetim ekleme ve alandaki veriyi görüntülemek için onu bir alana bağlama    Ana veri kaynağında bulunan alanlardaki veriyi görüp düzenlemek üzere kullanıcılara izin vermek için form şablonunuza denetimler ekleyebilir ve sonra bu denetimleri ana veri kaynağındaki alanlara bağlayabilirsiniz.

 3. Gönderme seçeneklerini yapılandırma    Web hizmetine göndermek istediğiniz verileri yapılandırabilir ve form için seçenekler gönderebilirsiniz.

Adım 1: Form şablonunu oluşturma

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'ya tıklayın.

 2. Yeni tasarla'nın altındaki Form Tasarla iletişim kutusunda, Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Temel listesinde, Web Hizmeti'ni tıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri al ve gönder'ı, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetiyle verileri form şablonuna gönderen işlemin konumunu yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 8. İşlem seçin listesinde, verileri forma döndüren Web hizmeti işlemini tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 9. Veri Bağlantı Sihirbazı, Web hizmetinin şemasında bilinmeyen bir öğeyle karşılaşırsa, sihirbazın bir sonraki sayfasında ana veri kaynağına eklenecek alanları ve grupları belirlemek üzere her bir parametre için örnek değerler belirtmeniz istenebilir.

  Nasıl mı?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntıları

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 10. Web hizmeti bilgiyi değiştirmeyi kabul ederse, sihirbazın sonraki sayfası sorgu verisinde değişen bilgiyi eklemek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu seçili bırakın ve İleri'yi tıklatın. Değişen bilgiyi eklemek istemiyorsanız, Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu tıklatarak temizleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız onay kutusu devre dışıdır.

  Teknik ayrıntıları

  Sihirbazdaki bu sayfa sadece, Web hizmeti için Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL) Web hizmetinin bir ADO.NET DataSet verdiğini belirtirse görünür.

 11. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, sorgu veri bağlantısı için bir ad yazın ve İleri'yi tıklatın.

 12. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, kullanıcılarınızın formlarını gönderecekleri Web hizmetinin konumunu yazıp İleri'yi tıklatın.

  Genel Açıklama bulma ve tümleştirme (UDDI) sunucu kullanarak bir Web hizmeti için arama yapmak isterseniz, Arama UDDI' yı tıklatın, arama, sağlayıcı veya tarafından sağlanan hizmet arama yapmak istediğiniz olsun, arama anahtar sözcüğü girin belirtin ve sonra Ara' yı tıklatın, istediğiniz UDDI sunucusunun URL'sini girin. Arama sonucu listesinde, arama anahtar sözcüğünüzü eşleşen web hizmetleri görünür. Kullanmak istediğiniz Web hizmeti seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 13. İşlem seçin listesinde, gönderilen verileri alan Web hizmeti işlemini ve İleri'yi tıklatın.

 14. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Web hizmetindeki her parametre için formdaki hangi verilerin gönderileceğini seçmek üzere aşağıdakilerden birini yapın:

  Alan veya grup içindeki verileri gönderin

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçenekleri altında Alan veya grup öğesini tıklatın.

  3. düğme görüntüsü Değiştir' i tıklatın.

  4. Alan veya grup seç iletişim kutusunda, verilerini göndermek istediğiniz alan veya grubu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  5. Ekle kutusunda, yalnızca bu alandaki verileri ve alanın veya grubun alt öğelerini göndermek için Yalnızca metin ve alt öğeler'i tıklatın veya alan adını, alandaki verileri ve seçili alan veya gruptaki alt öğeleri göndermek için XML alt ağacı (seçili öğeyi de içerir) seçeneğini tıklatın.

  Formdaki verilerin tümünü Gönder

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  Verileri dize olarak gönder

  1. Parametreler listesinde, formdan verileri alacak olan Web hizmeti parametresini tıklatın.

  2. Parametre seçeneklerialtında formun tamamı (işleme yönergeleri içeren XML belgesi)tıklatın.

  3. Verileri dize olarak gönder onay kutusunu seçin.

   Bu onay kutusunu genellikle dijital olarak imzalanmış verileri göndermek için kullanırsınız. Çoğu durumda, bu onay kutusu boş bırakılır.

  Teknik ayrıntıları ADO.NET DataSet nesneleri hakkında

  Web hizmeti bir ADO.NET DataSet nesnesi gerektiriyorsa, bu veri bağlantısını yapılandırırken bir DataSet düğümü seçin. ADO.NET DataSet gerektiren bir Web hizmetine veri bağlantısı için başka türde herhangi bir düğüm kullanırsanız, gönderme işlemi başarısız olur.

 15. İleri'yi tıklatın.

 16. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, veri gönderme bağlantısı için bir ad yazın ve Son'u tıklatın.

2 Adım: Bir denetim ekleme ve alandaki veriyi görüntülemek için onu bir alana bağlama

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonunuza bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim bağlama iletişim kutusunda, denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

3. Adım: Gönderme seçeneklerini yapılandırma

 1. Araçlar menüsünde Gönderme Seçenekleri'ne tıklayın.

  1. Kullanıcılar formu doldururken Standart araç çubuğunda gösterilen Gönder düğmesinin ve Dosya menüsünde yer alan Gönder komutunu adını değiştirmek için, yeni adı Gönderme Seçenekleri iletişim kutusundaki Resim Yazısı kutusuna yazın.

   Bu düğme ve komut için klavye kısayolu atamak istiyorsanız, yazın ve işareti (&) klavye kısayolu olarak kullanmak istediğiniz karakteri önce. Örneğin, ALT + B Gönder düğmesi ve komutu klavye kısayolu atamak için & Gönderyazın.

 2. Formunuzu dolduranların Gönder komutunu veya Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesini kullanmasını istemiyorsanız, Gönder menü öğesini ve Gönder araç çubuğu düğmesini göster onay kutusunu temizleyin.

  1. Varsayılan olarak, kullanıcılar formu gönderdikten sonra InfoPath formu açık tutar ve formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirten bir ileti görüntüler. Bu varsayılan davranışı değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kullanıcı tamamlanmış bir formu gönderdikten sonra formu kapatmak veya yeni boş bir form oluşturmak için, Gönderdikten sonra listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

   • Formun başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini belirtecek özel bir ileti oluşturmak için Özel iletiler kullan onay kutusunu seçin, sonra Başarılı olduğunda ve Hatalı olduğunda kutularına iletilerinizi yazın.

    Formu gönderemeyen kullanıcılara ne yapacaklarını bildirmek için Hatalı olduğunda kutusuna yazacağınız iletiyi kullanın. Örneğin, kullanıcılara formlarını kaydetmelerini ve diğer yönergeler için başka birisine danışmalarını önerebilirsiniz.

   • Kullanıcılar formu gönderdikten sonra bir ileti görüntülenmesini istemiyorsanız, Başarı ve hata iletileri göster onay kutusunu temizleyin.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×