Web Bölümlerindeki verileri bağlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir çok ürün ve teknolojide, çeşitli veri kaynaklarından veri kümelerine bağlanma konusu zorlu bir iştir ve programcılık yetenekleri gerektirir. Bununla birlikte, hiçbir özel kod yazmadan veri bağlantıları oluşturmak için bir Web Bölümü menü ve düğmeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, Web Bölümlerini bağlayarak iki Web Bölümünden gelen verileri alternatif görünümlerde sunabilir, iki Web Bölümü arasında bağlantılı hesaplamalar yapabilir ve bir Web Bölümüne, başka bir Web Bölümünden gelen değerleri kullanarak filtre uygulayabilirsiniz, üstelik bütün bunları tek bir Web Bölümü Sayfası yaparsınız.

Bu makalede

Web Bölümü bağlantıları genel bakış

Web Bölümü bağlantıları oluşturma

Oluşturmak veya iki Web Bölümleri arasında bağlantı değiştirme

Web Bölümü bağlantısı bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda tamamlama

İki Web Bölümleri arasında bağlantı kaldırma

Ortak Web Bölümü bağlantıları türleri

Web Bölümü bağlantılarına genel bakış

Web Bölümü bağlantılarını kullanarak, Web Bölümü Sayfalarınızı oluşturabilir veya geliştirebilirsiniz. Web Bölümlerini bağlayarak bir Web Bölümünde gerçekleştirdiğiniz bir eylemin başka bir Web Bölümünün içeriğini değiştirmesini sağlarsınız.

Örneğin, Çalışanlar Listesi Web Bölümünü Görüntü Web Bölümüne, iki Web Bölümü arasında verileri geçirerek bağlayabilirsiniz. Çalışanlar Listesi Web Bölümünde bu çalışanın resmini içeren bir sütun içeren bir satırı her seçişinizde, resmi Görüntü Web Bölümünde görüntülenmiş halde görebilirsiniz.

Basit Web Bölümü bağlantısı

1. Web Bölümü bağlantısı, verileri bir Web Bölümünden başka bir Web Bölümüne geçirmek ve davranışlarını eşzamanlı hale getirmek için bir yoldur.

2.  Verileri bir Web Bölümü sağlar.

3. Veriler listeler, satırlar, hücreler veya parametre değerleri olabilir.

4. Diğer Web Bölümü verileri alır.

Web Bölümü bağlantısını, Web Bölümü menüsündeki Bağlantılar komutundaki bağlantı türü alt menüsünü kullanarak her iki Web Bölümünden de oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Web Bölümünün bağlantı türü alt menü komutu Satır Sağlanacak diyorsa, diğer Web Bölümünün bağlantı türü alt menü komutu Satır Alınacak der.

Yalnızca aynı Web Bölümü Sayfasında Web Bölümü bağlantıları oluşturmakla kalmaz, Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi, Microsoft Windows SharePoint Services ile uyumlu bir Web tasarım programı kullanarak, aynı üst düzey sitedeki iki farklı Web Bölümü Sayfasında bulunan Web Bölümleri arasında da bağlantılar oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Web Bölümü bağlantıları oluşturma

Web Bölümü bağlantılarıyla Web Bölümü Sayfası oluşturma üç adımlı bir işlemdir.

Adım 1: Web Bölümü Sayfasında hangi verilerin bulunmasını istediğinize karar verme

Çoğu zaman istediğiniz verileri sağlayan bir veya birden çok Liste Görünümü Web Bölümü vardır. Listeler verilerinizi tablo biçiminde sunar ve verilerin değiştirilmesini ve yenilenmesini, sıralama düzeninin değiştirilmesini, listenin içinde süzme yapılmasını ve verilerin kümelenmesini kolaylaştırır. Araç bölmesindeki görünüm seçiciyi kullanarak, Liste Görünümü Web Bölümünün görünümünü yalnızca gereksinim duyduğunuz sütunlarla çalışacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Adım 2: Web Bölümlerini Web Bölümü Sayfasına ekleme

Çoğu liste, sitenizin Web Bölümü galerisinde Liste Görünümü Web Bölümleri olarak bulunur. Diğer Web Bölümleriyse genellikle, erişiminiz olan başka Web Bölümü galerilerinde bulunur. Bazen, ilginç ve yararlı bir Web Bölümü örneği içeren bir siteden Web Bölümü almanız gerekebilir. Ayrıca, dış Web sitelerinde Web Bölümleri arayabilir ve bunların site yöneticiniz tarafından Web sitenize yüklenmesini isteyebilirsiniz. Örneğin, Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web Bileşenleri Dizini'nde veya başka bir yazılım üreticisinin Web sitesinde Web Bölümleri bulabilirsiniz. Zamanla Web Bölümü galerileriniz gelişerek kuruluşunuzun ve sizin gereksinimlerinize uyum sağlar.

Adım 3: Web Bölümlerini istediğiniz sonuçları almak üzere bağlama

Yalnızca, Web Bölümü bağlantılarını destekleyen Web Bölümleri arasında bağlantı oluşturabilirsiniz. Web Bölümü bağlantılarını destekleyen Web Bölümleri Liste Görünümü Web Bölümü, Form Web Bölümü ve Görüntü Web Bölümü'nü içerir. Web Bölümü menüsündeki Bağlantılar alt menüsü yalnızca oluşturabileceğiniz bağlantı türünü ve kullanılabilir Web Bölümleri alt menüsüyse yalnızca uyumlu Web Bölümlerini görüntüler. 1 ve 2 numaralı adımları tamamladıktan sonra, karar verme süreci basittir ve Web Bölümü bağlantısını oluşturmak için komut dosyası veya kod yazma bilgisi gerekmez.

Not: Yalnızca, aynı Web Bölümü Sayfasında bulunan Web Bölümleri arasında bağlantı oluşturabilirsiniz. Bir Web Bölümünü başka site veya veri kaynağındaki verilere bağlamak için, Office SharePoint Designer 2007 gibi, Microsoft Windows SharePoint Services ile uyumlu bir Web tasarım programı kullanarak bir veri görünümü eklersiniz.

Sayfanın Başı

İki Web Bölümü arasındaki bağlantı oluşturma veya değiştirme

Menü ve iletişim kutularını kullanarak, Web Bölümlerini bağlayabilir, bunlar arasında veri aktarabilir ve davranışlarını eşitleyebilirsiniz.

 1. Web Bölümü Sayfasını açın.

 2. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 3. Hangi Web Bölümlerini bağlamak istediğinize karar verin. Aynı bağlantıyı iki Web Bölümünden herhangi biriyle başlayarak oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz.

 4. Web Bölümleri birinden, Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, oluşturma veya Satır sağla veya Sıralamayı/filtreyi Algibi değiştirmek istediğiniz bağlantı türü üzerine gelin ve sonra oluşturma veya bir bağlantıyı değiştirmek istediğiniz Web bölümünün adını tıklatın.

  Bağlantılar alt menüsündeki komutların anahtarı

  Üzerinde komutu bağlantılar alt menüsü

  Açıklama

  Satır Sağla

  Liste Görünümü Web Bölümünü, seçili veri satırını diğer Web Bölümüne geçirerek, başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz. Diğer Web Bölümünün oluşturulma ve verileri alma şekline bağlı olarak, diğer Web Bölümü satır verilerini görüntüleyebilir veya satır verilerini süzgeç ya da parametre değeri olarak kullanabilir.

  Standart görünümde, Liste Görünümü Web Bölümünü bağladığınızda, seçenek düğmeleri içeren bir Öğeyi Seç sütunu otomatik olarak eklenerek, diğer Web Bölümüne geçirilecek satırı belirtmenize olanak verir. Standart görünümde bir defada yalnızca bir satır seçebilirsiniz. Düzenle sütunu gibi bazı sütunlar, Web Bölümü bağlantısında kullanılamaz.

  Veri Sayfası görünümünde birden çok satır seçebilirsiniz, ancak diğer Web Bölümüne yalnızca bir satır geçirilir. Birden çok satır seçiliyse, etkin hücreyi içeren satır diğer Web Bölümüne geçirilir ve diğer tüm satırlar yok sayılır. Toplam satır veya Yeni satır içindeki verileri diğer Web Bölümüne sağlayamazsınız.

  Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne bağlı birden çok Web Bölümünüz olabilir.

  Veri Sağla

  Liste Görünümü Web Bölümünü, liste verileriyle çalışan başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz. Bu durumda, Liste Görünümü Web Bölümü diğer Web Bölümünün veri kaynağı olur.

  Standart ve veri sayfası görünümünde, yalnızca görünümde sağlanan veriler diğer web Bölümüne sağlanır.

  Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne bağlı birden çok Web Bölümünüz olabilir.

  Sıralamayı/Filtreyi Al

  Standart ve veri sayfası görünümünde, Liste Görünümü Web Bölümünü, ona aşağıdaki bilgileri sağlayabilecek, başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz:

  1. bir veya birden çok sütun adı ve veri değeri çifti verileri Liste Görünümü Web bölümünde filtreleyecek.

  2. artan veya azalan düzende Liste Görünümü Web bölümünde düzenleyecek veri sütunu.

  Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne yalnızca bir Web Bölümü bağlanabilir.

  Web Bölümünün veya bölgenin bağlantıları desteklememesi, Windows SharePoint Services ile uyumlu olmayan bir tarayıcı kullanmanız veya bağlantıların sitenizde devre dışı olması gibi çeşitli nedenlerden dolayı, Web Bölümü menüsü etkin olmayabilir veya görünmeyebilir.

 5. Bazı Web Bölümü bağlantıları için, Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda ek bilgiler seçmeniz gerekebilir. Örneğin, kullanmak istediğiniz bağlantı türünü veya filtre uygulamak istediğiniz bir sütunu seçmeniz gerekebilir. Ayrıca, Web Bölümlerinden birinin veya her ikisinin nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak, Web Bölümü bağlantısında benzersiz olan ek iletişim kutuları görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, özel Web Bölümü için varsa, Yardım bilgilerine bakın.

  İpucu: Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

  Notlar: 

  • Web Bölümü Sayfası, Web Bölümü veya Web Bölümü bölgesinin özellik ayarları arasındaki farklar, sayfadaki Web Bölümlerinin türü veya uyumluluğu ve Web Bölümlerinin uyumlu bağlantı türlerine sahip olup olmamaları gibi bazı nedenlerle, bağlantı türü alt menüsü bir Web Bölümü Sayfasından diğerine ve bir Web Bölümünden diğerine farklılık gösterebilir.

  • Kullanılabilen Web Bölümleri alt menüsünde yalnızca bağlanabilen Web Bölümleri görünür. Web Bölümü sayfasındaki bazı Web Bölümleri bağlantı yapmak üzere tasarlanmamış olabilir, bazı Web Bölümleri geçerli Web Bölümüne bağlantıları desteklemeyebilir veya geçerli durumda bazı bağlantı sınırları aşılmış olabilir.

Sayfanın Başı

Web Bölümü bağlantısı bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda tamamlama

Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunu, verileri alan Web Bölümü ile verileri sağlayan Web Bölümü arasındaki sütunları eşleştirmek için kullanırsınız.

Not: Doğru olmasına rağmen anlamlı olmayan bir bağlantı yapabilirsiniz. Örneğin, verileri sağlayan Web Bölümünde bir ürün kimliği sütunu, verileri alan Web Bölümünde ise bir çalışan kimliği sütunu olabilir. Bu sütunları eşleştirebilirsiniz, ancak sonuçlar bir anlam ifade etmez.

Sütunlar liste kutusunda, verileri alan Web Bölümünden, verileri sağlayan Web Bölümünden veya her ikisinden bir sütun seçin.

Aşağıda sık görülen örnekler verilmiştir:

 • Bir hücre veya başka bir Web bölümünde veri alanı bir Web bölümünde veri satırını eşleştirme   

  Bağlantıyı yapmakta olduğunuz Web Bölümü Kişiler Liste Görünümü Web Bölümüdür. iste görünümündeki sütunlardan biri, Fotoğraf adlı, kişinin resminin URL'sini içeren bir köprünün bulunduğu bir sütundur. Yalnızca resim içeren bir URL'yi görüntüleyebilen Görüntü Web Bölümüyle bağlantı yaparsınız. Görüntü Web Bölümüyle doğru eşleşmeyi sağlamak için Kişiler Web Bölümünden Fotoğraf sütununu seçmeniz gerekir.

 • Böylece, filtre uygulayabilirsiniz başka bir Web bölümünde veri sütunu için bir Web bölümünde veri satırını eşleştirme   

  Bağlantıyı yapmakta olduğunuz Web Bölümü sipariş verilerini içeren bir Liste Görünümü Web Bölümüdür. Liste görünümündeki sütunlardan biri, OrdersDetailsID adlı bir satır öğesi içeren bir sütundur. Sipariş ayrıntılarını içeren, biri OrdersDetailsID olan birkaç sütuna sahip olan başka bir Liste Görünümü Web Bölümüyle bağlantı yaparsınız. Web Bölümlerini, bir Web Bölümünde siparişi seçtiğinizde, diğer Web Bölümünde bu sipariş satır öğelerini görüntüleyecek şekilde bağlamak için, her iki Web Bölümündeki OrdersDetailsID sütunlarını eşleştirmeniz gerekir.

  Not: Sütun adlarının aynı olması gerekmez, ancak alttaki verilerin eşleşmesi veya aynı değere sahip olması gerekir.

Sayfanın Başı

İki Web Bölümü arasındaki bağlantıyı kaldırma

 1. Web Bölümü Sayfasını açın.

 2. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 3. Ya da bir Web bölümlerinin içinden istediğiniz bağlantıyı kaldırmak için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, kaldırmak istediğiniz bağlantı türünün üzerine gelin; Örneğin, satır sağla veya Sıralamayı/filtreyi Al — ve sonra bir bağlantıyı kaldırmak istediğiniz Web bölümünün adını tıklatın.

  Not: Etkin bağlantı bulunan her seçin için bağlantılar alt menüsünde bir onay işareti görünür. Onay işareti görünmüyorsa, etkin bağlantı yoktur.

 4. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Bağlantı Kaldır'ı tıklatın.

 5. Web Bölümleri arasındaki bağlantıyı kaldırmak istediğinizi onaylamanız istendiğinde, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Genel Web Bölümü bağlantı türleri

Web Bölümü Sayfasındaki Web Bölümlerini birleştirmek ve bağlamanın pek çok yolu vardır. Web Bölümü Sayfanızda bu Web Bölümü bağlantılarından birkaç tane oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki senaryolar Web Bölümleri arasındaki yaygın veri bağlantısı türlerini açıklar.

Ana ve Ayrıntılar

Bir ana veriler listeniz var ve bu ana listeye bağlı, ayrıntılı bilgileri görüntülemeniz gerekiyor.

ana ve ayrıntılar örneği

1.  Bir Çalışan Temel Bilgileri Web Bölümü, kimlik, ad ve iş unvanı gibi, temel, sık erişilen çalışan verilerini içeriyor.

2.  Çalışan ayrıntılarına bakmak için, bir satır seçersiniz.

3.  Satır diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.  Çalışan Ayrıntıları Web Bölümünde, tüm çalışan ayrıntıları bir form görünümünde görüntülenir.

Liste Görünümü Web Bölümünde, satırı seçmeden önce çalışanı bulmakta size yardımcı olması için büyük bir listeyi sıralamanız ve süzmeniz bile mümkündür. Ayrıntılı veriler çok kapsamlıysa, Çalışan Ayrıntıları Web Bölümünü başka bir Web Bölümü Sayfasında dahi görüntüleyebilirsiniz.

Özet ve Ayrıntılar

Bir özet veri listeniz var ve özet verileri üreten ayrıntılı bilgileri görüntülemeniz gerekiyor.

özet ve ayrıntılar örneği

1.  Bu Yıla Kadarki Ücret Koçanı Web Bölümü, maaş bilgilerinizi içerir.

2.  Birikmiş tatil süreniz ve işe gelmediğiniz günler hakkında özet bilgileri seçersiniz.

3.  Özet bilgiler diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.   Haftalık verileri görüntüleyen Ücret Koçanı Ayrıntıları Web Bölümünde, hafızanızı tazelemek veya doğruluklarını onaylamak için bu günleri kaydettiğiniz haftaları doğrularsınız.

Üst ve alt

Bir veri listesi (üst) görüntülüyorsunuz ve her satırda, başka bir listede görüntülemek istediğiniz bir veya daha çok ilgili satır (alt) var.

Üst ve alt örneği

1.  Bir Siparişler Web Bölümü en son müşteri siparişlerinin listesini sağlar.

2.  İncelemek istediğiniz siparişi içeren satırı tıklatırsınız.

3.  Satır diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.  Sipariş Ayrıntıları Web Bölümünde, bu sipariş için tüm satır öğeleri görüntülenir.

Arama ve filtre uygulama

Bir Web Bölümüne arama veya filtre ölçütleri gibi verileri, sonuçları başka bir Web Bölümünde görüntülenecek şekilde girmek istiyorsunuz.

Arama ve filtre uygulama örneği

1.  Kitap Arama Web Bölümünde, kitap adı, yazar ve konu gibi kitap bilgilerini girerek, kitabı veya kitaplar kümesini bulmaya çalışıyorsunuz.

2.  GÖNDER'i tıklatırsınız.

3.  Arama ölçütleri diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.  Kitap Listesi Web Bölümü, arama ölçütlerinizle eşleşen bir veya birden çok kitabı görüntüler.

Hesaplamalar

Genellikle bir Web Bölümü içindeki verileri hesaplasanız da, bazen iki Web Bölümünü birleştirerek hesaplamalarınızı daha esnek bir hale getirmek isteyebilirsiniz.

hesaplama örneği

1.  Bir İpotek Sayıları Web Bölümüne ipotek numaraları girersiniz.

2.  GİT'i tıklatırsınız.

3.  İpotek sayıları diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.  İpotek Hesaplayıcı Web Bölümü ipoteği hesaplar ve aylık ödeme çizelgesini görüntüler.

Diğer veri görünümleri

Verilerinizi birçok farklı şekillerde görüntülemeniz, bağımlılıkları, eğilimleri ve ilişkileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bir Web Bölümündeki listeleri, satırları ve hücreleri (veya alanları ve parametreleri) gönderebilir ve verileri başka bir görünümde görüntüleyebilirsiniz.

Listenin alternatif görünümü

Tüm şirket çalışanlarını bir hiyerarşi grafiğinde görüntülemek istiyorsunuz.

Liste verilerinin alternatif görünümü

1.  Çalışanlar Web Bölümü şirketinizde çalışan herkesin çalışan kimliğini, çalışanın adını, iş unvanını ve yönetici kimliğini görüntüler.

2.  Verilerin tümünü kullandığınızdan, herhangi bir seçim yapmak gerekli değildir.

3.  Verilerin tümü başka bir Web Bölümüne geçirilir.

4.  Kuruluş Grafiği Web Bölümü çalışanlar arasındaki bağlantılarını görüntüler ve bu hiyerarşinin alternatif görünümlerini gösterebilir.

Satırın alternatif görünümü

Pasta grafiği veya çubuk grafiği gibi bir grafikte, demografik veriler içeren bir satırı görüntülemek istiyorsunuz.

Satır verilerinin alternatif görünümü

1.  Bir Nüfus İstatistikleri Web Bölümü yaş, gelir ve kalıtım gibi demografik verileri görüntüler.

2.  Bir demografik veriler sütunu seçersiniz.

3.  Verileri başka bir Web Bölümüne geçirirsiniz.

4.  Grafik Web Bölümü satır verilerini bir pasta grafiği ve ona alternatif olarak bir çubuk grafiği halinde görüntüler.

Hücrenin alternatif görünümü

Bir fon toplama sürecindeki genel ilerleme durumunu izlemek istiyorsunuz.

Hücre verilerinin alternatif görünümü

1.  Bir Bağış Toplama Web Bölümünde, grubun her üyesi topladıkları para miktarını girer.

2.  Geçerli toplam bir toplam alanında görüntülenir.

3.  Toplam alanı diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.  Grubunuzun genel gidişatını Yardım Hedefi Web Bölümünde denetlersiniz.

Verileri geliştirme

İnsanlar ve yerler hakkındaki temel verileri genişleterek daha ilginç, çekici ve yararlı hale getirmek istiyorsunuz.

Verileri geliştirme örneği

1.  Bir Kişiler Web Bölümü iş arkadaşlarınızı takip temek için gereksinim duyduğunuz, ad, adres ve belki bir fotoğraf gibi bilgileri görüntüler.

2.  Bir kişi seçersiniz.

3.  Bir veri satırı diğer Web Bölümüne geçirilir.

4.  Kişinin Görüntü Web Bölümünde görüntülenen bir fotoğrafını görür ve kişinin iş adresini bir Harita Web Bölümünde bulursunuz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×