Web Bölümü bölgesi ekleme veya silme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Office SharePoint Designer 2007'ı kullanarak Web Bölümü bölgesinin nasıl ekleneceği ve silineceği gösterilmektedir. Ayrıca, Web Bölümü bölgelerinin Web Bölümleri ve Web Bölümü Sayfalarıyla ilişkisi açıklanmakta ve gösterilmektedir.

Bir Microsoft SharePoint sitesinde Web Bölümü bölgeleri eklemek veya silmek için Özel Web Bölümleri Ekleme/Kaldırma iznine veya Sayfa Ekleme ve Özelleştirme iznine sahip olmanız gerekir. Varsayılan olarak, Katkıda Bulunan, Web Tasarımcısı ve Yönetici site grupları üyelerine bu izinlerden en azından biri verilir. Web Bölümü bölgesi ekleyemiyor veya silemiyorsanız, sunucu yöneticinize başvurun.

Bu makalede

Web Bölümü bölgesi nedir?

Web Bölümü bölgesi ekleme

Web Bölümü bölgesi silme

Web Bölümü bölgesi nedir?

Web Bölümü bölgesi, içerisinde bulunan Web Bölümlerinin düzenini ve biçimini denetlemek üzere yapılandırılabilen bir Web Bölümü kapsayıcısıdır. Web Bölümü bölgeleri, Web Bölümleri'ni gruplandırma ve düzenlemenin yanı sıra tarayıcıda bunları özelleştirme ve kimlerin değiştirebileceğini denetleme olanağı sağlar. Bir Web Bölümü Sayfası'nda bulunan tüm Web Bölümleri, Web Bölümü bölgesi içerisinde bulunabilir veya bulunmayabilir:

 • Web Bölümü bölgesinde bulunan Web Bölümleri    Web Bölümü bir Web Bölümü bölgesinde bulunduğunda, Web Bölüm özellikleri ASPX sayfasının yerine Windows SharePoint Services 3.0 içerisindeki içerik veritabanında depolanır. Bölgeye bir Web Bölümü ekleyerek, kullanıcılara bu Web Bölümü'yle etkileşime geçme veya tarayıcı yoluyla Web Bölümü'nü değiştirme olanağı sağlamış olursunuz.

 • Web Bölümü bölgesinde bulunmayan Web Bölümleri    Web Bölümü bir Web Bölümü bölgesinde bulunmadığında, Web Bölüm özellikleri Windows SharePoint Services 3.0 içerisindeki içerik veritabanının yerine ASPX sayfasında depolanır. Web Bölümü'nü bir alan içerisine almadan eklediğinizde, kullanıcılara Web Bölümü'nü görüntüleme olanağı sağlamış olmakla birlikte, kullanıcıların bu Web Bölümü'yle etkileşime geçmelerini veya tarayıcı yoluyla Web Bölümü'nü değiştirmelerini önlemiş olursunuz. Bu, kullanıcıların Web Bölümü'nde veya sayfa üzerinde bu Web Bölümü'nün nasıl görüntülendiğine ilişkin değişiklik yapabilmesini istemiyorsanız yararlı olur.

Web Bölümleri, Web Bölümü bölgeleri ve Web Bölümü Sayfaları'nı iç içe geçmiş kapsayıcılar olarak düşünebilirsiniz. Web Bölümleri, görüntülemek ve belki de değiştirmek veya iletişime geçmek istediğiniz verileri içerir. Web Bölümü bölgeleri, Web Bölümü sayfasında bulunan, her biri bir veya birden çok Web Bölümü içeren isteğe bağlı kapsayıcılardır. Bu, sayfa üzerindeki Web Bölümleri'ni gruplandırmanıza ve düzenlemenize, bunları tarayıcıda görüntülerken özelleştirmenize ve kimlerin bu Web Bölümleri'ni bu şekilde görüntüleme ve özelleştirme iznine sahip olacağını belirtmenize olanak sağlar. Web Bölümü Sayfası ayrıca, Web Bölümleri'nin ve Web Bölümü bölgelerinin her ikisini de içerir. 

Örneğin, Web Bölümü Sayfası'nın aşağıdaki şematik çiziminde, gölgelendirilmiş üç Web Bölümü bölgesinden biri yalnızca bir Web Bölümü içerir ve diğer Web Bölümü bölgelerinden her biri iki Web Bölümü içerir. Herhangi bir Web Bölümü bölgesinde, birçok Web Bölümü'nün yatay veya dikey olarak düzenlenebileceğini unutmayın. Ayrıca, Web Bölümleri'nden birinin bir bölge içerisinde bulunmadığını unutmayın (kullanıcılar, bu Web Bölümü'nü tarayıcıda özelleştirmeye gerek duymuyorsa, kabul edilebilir bir düzenleme). 

web bölümleri'nin bölgelerle ve sayfalarla ilişkisi

1. Tek bir Web Bölümü içeren Web Bölümü bölgesi

2. İki Web Bölümü içeren yatay olarak düzenlenmiş Web Bölümü bölgesi

3. Web Bölümü, Web Bölümü bölgesinde bulunmayan ve bu nedenle tarayıcıda özelleştirilemeyen Web Bölümü

4. İki Web Bölümü içeren dikey olarak düzenlenmiş Web Bölümü bölgesi

Web Bölümü Sayfasına her Web Bölümü ekleyişinizde, bunu Web Bölümü bölgesine ekleyip eklemeyeceğinize karar verirsiniz. Web bölümü bölgelerini kullanmanın birkaç yararı bulunmaktadır:

 • Tarayıcıda özelleştirme    Yalnızca Web Bölümü bölgesinde bulunan Web Bölümleri, bunları tarayıcıda görüntüleyen bir kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

 • Gruplandırma ve düzenleme    Web Bölümü bölgeleri, Web Bölümlerinizin sayfa üzerinde nasıl düzenlendiği hakkında daha büyük ölçüde denetim olanağı sağlar. Ayrıca, tek bir Web Bölümü bölgesine birçok Web Bölümü eklerken, bunları bölge içerisinde dikey olarak yığabilir veya yatay olarak yan yana düzenleyebilirsiniz.

 • Biçim ve görünüş    Tek bir Web Bölümü bölgesindeki tüm Web Bölümleri için denetleyebileceğiniz özelliklerden biri, bunların yalnızca başlık çubuğunu mu yoksa başlık çubuğu ve kenarlığın her ikisini birden mi görüntüleyeceğini veya bunlardan hiçbirini görüntülemeyeceğini denetleyebilmenizdir.

 • Erişim    Her Web Bölümü bölgesi için kullanıcılara aşağıdakileri yapmaya izin verilip verilmediğini denetleyebilirsiniz:

  • Web Bölümlerini ekleme, silme, yeniden boyutlandırma ve taşıma.

  • Kendi kişisel Web Bölümü ayarlarını değiştirme.

  • Web Bölümü ayarlarını tüm kullanıcılar için değiştirme.

Sayfanın Başı

Web Bölümü bölgesi ekleme

 1. Office SharePoint Designer 2007'da, Web Bölümü bölgesini eklemek istediğiniz sayfayı açın.

 2. Web Bölümleri görev bölmesi açık durumda değilse, Görev Bölmeleri menüsündeki Web Bölümleri'ni tıklatarak açın.

 3. Tasarım görünümünde, sayfa üzerinde Web Bölümü bölgesini eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 4. Web Bölümleri görev bölmesinin altında, Yeni Web Bölümü Bölgesi seçeneğini tıklatın.

  Yeni Web Bölümü bölgesi sayfaya eklenir.

 5. Yeni Web Bölümü bölgesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsündeki Web Bölümü Bölgesi Özellikleri seçeneğini tıklatın.

 6. Web Bölümü Bölgesi Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bölgeye başlık verme    Genel ayarlar'ın altında, Bölge başlığı kutusuna yeni bölge için bir ad yazın.

  • Çerçeve stili seçme    Genel ayarlar'ın altında, Çerçeve stili listesinde istediğiniz stili tıklatın.

  • Bölge için düzen seçme    Bölgede bulunan Web Bölümlerinin düzeni öğesinin altında, Yukarıdan aşağıya (dikey düzen) veya Yan yana (yatay düzen) seçeneklerinden birini tıklatın.

  • Tarayıcıda yapılan değişiklikleri denetle    Bölgede bulunan Web Bölümleri için tarayıcı ayarları öğesinin altında, kullanıcılara sayfayı bir tarayıcıda görüntülerken belirtilen değişiklikleri yapma izni vermek için onay kutularını işaretleyin veya kullanıcıların bu değişiklikleri yapmasını önlemek için onay kutularını temizleyin.

 7. Bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Web Bölümü bölgesi silme

Sayfadan bir Web Bölümü bölgesini sildiğinizde, bu sayfayı ayrıca bölgede bulunan tüm Web Bölümleri'nden de silmiş olursunuz.

Silme işlemi için bir Web Bölümü bölgesi seçerken, herhangi diğer bir nesneyi değil yalnızca bölgeyi seçtiğinizden emin olun. Belge penceresinin en üstünde bulunan ve aşağıdaki çizimde gösterilen Hızlı Etiket Seçici, geçerli olarak seçili durumdaki tam olarak tanımlayarak bu işlemi kolaylaştırır.

Hızlı Etiket Seçici

İpucu : Ok tuşları, özellikle nesneler üst üste geldiğinde veya diğer nesnelerin üzerine bindirilmiş olduğunda seçimi ayarlamak için fareden daha yararlı olabilir. Bir ok tuşuna her basışınızda, seçimin nasıl değiştiğini görmek için Hızlı Etiket Seçicisini denetleyin.

 1. Office SharePoint Designer 2007'da, Web Bölümü bölgesini silmek istediğiniz sayfayı açın.

 2. Hızlı Etiket Seçici görünmüyorsa, bunu görüntülemek için Görünüm menüsünde Hızlı Etiket Seçici'yi tıklatın.

 3. Tasarım görünümünde silmek istediğiniz Web Bölümü bölgesini bulun ve ardından seçmek için bunu tıklatın.

  Doğru nesneyi seçtiğinizden emin olmak için Hızlı Etiket Seçicisini denetleyin. Gerekirse, seçimi ayarlamak için ok tuşlarını kullanın. Örneğin, aşağıdaki çizimde, Hızlı Etiket Seçici Web Bölümü bölgesini değil Web bölümünün seçili durumda olduğunu gösterir.

  Web Bölümü seçiliyken Hızlı Etiket Seçici

  Bir sonraki çizimde, Web Bölümü değil Web Bölümü bölgesi seçili durumdadır.

  web bölümü bölgesini gösteren hızlı etiket seçici

 4. Web Bölümü bölgesinin doğru olarak seçili olduğundan emin olduğunuzda, DELETE tuşuna basın.

  Seçili Web Bölümü bölgesi, içerisinde bulunan tüm Web Bölümleriyle birlikte sayfadan silinir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×