Web üzerinde Outlook'ta birden fazla takvimi iş ile çalışma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Web’de Outlook için Office 365 iş ve Öğrenci hesaplarınızı kullanarak oturum açın.

Bu makale Web’de Outlook içindir. Başka bir ürün mü kullanıyorsunuz?

Outlook.com deneyin | Outlook 2013 veya 2016 | Outlook 2010

İş Web’de Outlook , bir kerede birden fazla takvimi görüntülemenizi sağlar. Tüm takvimler hesabınızı parçası olabilir veya bunların kendi takvimler ve içindeki ve kuruluşunuzun dışındaki kişilerin takvimlerden birleşimi olabilir. Takvim Paylaşımı ve Takvim görünümünüze başka kişilere ait takvim ekleme hakkında daha fazla bilgi için iş için Web'de Outlook takviminizde Paylaş ve iş web üzerinde Outlook'ta bir Internet Takvimini açmabakın.

Bu makalede

Yeni bir takvimi nasıl oluştururum?

Takvim gruplarıyla çalışma

Birden fazla takvimi yönetme

Bir kerede birden fazla takvimi görüntüleme

Farklı takvimlerde öğeler oluşturma

Yeni bir takvimi nasıl oluştururum?

Ek Takvimler gerektiği gibi hesabınızın oluşturmak için bağlam menüsünü kullanabilirsiniz. Örneğin, bir spor ekip zamanlama veya proje son tarihler için ayrı bir takvim oluşturmak isteyebilirsiniz.

Yeni takvim oluşturma

Takvimlerim takvimleri birçok oluşturacak duymayacağınızı sürece takvim oluşturmak için uygun bir yerdir. Çok sayıda takvimleri oluşturmak düşünüyorsanız, bunları düzenlemek için Takvim grupları oluşturmak isteyebilirsiniz. Takvim gruplarıyla çalışmakonusuna bakın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, Takvimlerimyanında Yeni takvim Ekle simgesi seçin.

  Yeni takvim ekleme
 2. Takvim adı kutusunda, yeni takviminiz için kullanmak istediğiniz adı girin ve Enter tuşuna basın.

  Yeni takvime bir ad verin.

Diğer takvimler klasörde takvim oluşturma

Diğer takvimler'da, Takvimlerim klasörde yaptığınız gibi başka bir takvim oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, diğer takvimleryanında Yeni takvim Ekle simgesi seçin.

 2. Takvim adı kutusunda, yeni takviminiz için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Veya, dizinden veya Internet takvimi açabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Takvim gruplarıyla çalışma

Takvim grupları belirli bir amaca hizmet veya özel bir etkinliği odağı takvimler oluşturma fırsatı verin. Örneğin, bölümünüzün takvim grubu oluşturma ve bunların tatil zaman ekleyelim herkesin bir ekip takvimi ekleyin. Bir takvim grubu da kuruluşunuzun belirli tarihlere göre tamamlanma hedeflenen işlemlerden birini gerektirir ve aylık toplantılar ilgilidir yıllık bir olay katılırsa mükemmel olabilir,

Grupları göz atmak için

Yeni takvim grubu oluşturmadan önce bir grup adı çoğaltma değil emin olmak için var olan gruplara Gözat isteyebilirsiniz.

 1. Gruplarıaltında grupları göz atınve Gezinti Bölmesi listeleri kullanılabilir dizinler, Tüm grupları varsayılan seçim olarak seçin.

  İşletmeler için Web üzerinde Outlook’ta Takvim’deki Gruplar’a göz attığınızda görüntülenen klasörler ve dizinler
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İstediğiniz istiyorsanız bulana kadar kullanılabilir grupları kaydırın.

  • Tüm grupları arama kutusunda, belirli bir ad girin ve ardından Enter tuşuna basın veya Destek araması seçin. Olası eşleşmeleri arama kutusunun altında listelenir.

Bir grup oluşturmak için

 1. Ekranın sağ tarafında görünen Grup Oluştur ve Grup Oluştur iletişim kutusu (form) seçin.

  İşletmeler için Web üzerinde Outlook’ta, Takvim’de grup oluşturma
 2. Bir ad seçin kutusunda, yeni grubun adını girin.

  Not : Gibi bir ad girin, Outlook adı olan veya kullanılamaz belirlemek için var olan grupları tarar. Hemen Grup Kimliği kutusuna "Kullanılamaz" veya "Kullanılabilir." göreceğiniz "Kullanılamaz" görüntülenirse, farklı bir ad seçin.

 3. Grup Kimliği kutusunda, önerilen kimlik adı kabul edebilir veya düzenleme Düzenle simgesi seçin, geçerli adı silin ve yeni bir girin. Ardından yeni bir grup oluşturmaya devam etmek için bir açıklama Ekle kutusunu seçin.

  Not : Bir grup adı simgeleri içerebilir, ancak bir grup kimliği yapamazsınız. Grup Kimliği içinde bile bir boşluk izin verilir

 4. Açıklama Ekle metin kutusunda, yeni grubunuzun açıklamasını girin.

 5. Gizlilik açılan listesinde, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Genel - herkes içinde neler olduğunu görebilirsiniz. (varsayılan)

  • Özel - yalnızca onaylanmış üyeleri içinde neler olduğunu görebilirsiniz.

 6. Grupla ilgili bildirimler için dil açılan listesinde, ilgili dili seçin.

 7. Gelen kutularında Grup konuşmalarını ve Takvim olaylarına alabilmeleri için yeni üyeleri isterseniz abone ol onay kutusunu seçin.

 8. Yeni oluşturduğunuz Grup kaydetmek için Oluştur Grup oluştur düğmesi seçin. Şimdi, gruba üye ekleyebilirsiniz.

 9. Üyeler Ekle kutusunda yeni Grup duyurma mektup almak istediğiniz kişinin adını girin.

  Not : Siz yazarken, Outlook girdinizi eşleşen yazışmadığınız, kişilerin adlarını sunar. Üye Ekle kutusunun altında görünen önerileri listesinde bir ad seçin veya Arama diziniseçebilirsiniz.

  Üyeleri Şimdi değilseçerek ekleme geciktirebilir.

 10. Ekle'yi ve e-posta iletisi gönderilir ve yeni üyeyi seçin.

Oluşturduğunuz bir grubu silmek için

 1. Gruplaraltında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grubu sağ tıklatın ve Ayrıntıları Göster'i > Grup düzenleme. Adım 4 gidin.

  • Silmek istediğiniz grubu seçin.

 2. Takvim menü çubuğunda, daha fazla Diğer simgesi seçin.

 3. Görüntülenen (kısayol) bağlam menüsünde, düzenleme grubundaseçin.

  Takvim grubu bağlamı veya kısayolu, Grubu düzenle seçeneğinin vurgulandığı menü. Tek grup menü çubuğunda Diğer eylemler düğmesi seçildiğinde görüntülenen menü.
 4. Ekranın sağ tarafında görünen Grup Düzenle iletişim kutusunda (form) Posta İzinleri iletişim kutusu sil simgesi kutusunun alt kısmında grubu Sil'iseçin.

 5. İçinde Grubu Sil? görüntülenen onay kutusunu grubun kalıcı olarak silinir anlıyorum onay kutusunu seçin ve sonra Sil' i seçin.

  Oluşturduğunuz bir Takvim grubu için, grubun kalıcı olarak silineceğini onaylamayı sağlayan bir onay kutusu içeren Grubu silmeyi onaylama kutucuğu.

  Not : Onay kutusunu seçmezseniz, grup silme işlemini onaylamak için bir istek yoktur. Tamam ' ı seçin ve Grubu Sil? onay kutusu görüntülenir. Grup silme hakkında fikrinizi değiştirdiyseniz, İptal' i seçin. Aksi takdirde, onay kutusunu seçin ve ardından Sil'iseçin.

Grubu yeniden adlandırmak veya oluşturmak veya yeni bir takvim gruptaki açmak için varolan bir grubu (kısayol) bağlam menüsünü de kullanabilirsiniz.

Not :  Bir takvimi gruplar arasında taşıyamazsınız.

Sayfanın Başı

Birden fazla takvimi yönetme

 • Takvim görünümü. Ekleyebilir veya at seçerek Takvim Görünümü'nde Takvim kaldırın. Yalnızca üzerine gelme veya Takvim Takvim penceresinin ve at kapatır açıp üst üzerine gelin.

 • Diğer Seçenekler. Yeniden adlandırma, silme, paylaşma, izinleri güncelleştirmek veya size ait takvimlerin rengini değiştirme. Takvimi seçin, fare kullanıyorsanız sağ tıklatın veya dokunmatik ve Dokunmatik bir cihaz kullanıyorsanız (kısayol) bağlam menüsünü açmak için basılı tutun.

 • Takvim görünümünüze başka birine ait bir takvim eklediyseniz, yeniden adlandırma, kaldırma veya bu takvim rengini değiştirme (kısayol) bağlam menüsünü bilgilendirir.

Sayfanın Başı

Bir kerede birden fazla takvimi görüntüleme

 • Hesabınıza istiyor, ancak bir kerede en çok 10 yalnızca görüntüleyebilir olarak sayıda takvimleri ekleyebilirsiniz. Hafta, haftaveya Ay görünümünü kullanıyorsanız ve birden fazla takviminde açık varsa, bunların tek bir görünümde birleştirilmiş. Her takvim rengini hangi öğeler için hangi takvimin ait öğrenmenizi sağlar. Çalışma dışı saat arka plan rengini de etkin takvimi eşleşecek şekilde değişir.

 • Gün görünümünü kullanıyorsanız, Takvim penceresinin sağ üst köşede, Takvim birleştirme seçeneği yalnızca Gün görünümünde birden fazla takvim görüntülendiğinde kullanılabilir. veya birden fazla takvimi görüntüleme biçiminizi karar Takvim bölme seçeneği yalnızca Gün görünümünde birden fazla takvim görüntülendiğinde kullanılabilir. seçebilirsiniz. Birleştirme tüm açık takvimleri dikey bir biçimde ve bölünmüş bunları yan yana gösterilir.

 • Birden fazla takvimi görüntülerken, Takvim penceresinin en üstünde seçerek hangisinin etkin olacağını değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Farklı takvimlerde öğeler oluşturma

 • Sahip olduğunuz bir etkin takvim için yeni bir öğe eklemenin iki yolu vardır.

  • Gelin takvimde bir güne, sağ tıklatın ve ardından Yeni'yi ve dolgu Ayrıntıları iletişim kutusu (form) seçin.

  • Takvim menü çubuğunda, aşağı ok Yeni düğmesi ve aşağı ok Seç > Takvim olayınıve Ayrıntıları iletişim kutusu (form) tamamlayın.

  Başka bir takvim birbirinden ayırt etmek için görsel bir Hızlı ipucu ilgilendiğiniz renk uygulayın.

 • Bir öğe için farklı bir takvim taşıyabilirsiniz.

  • Taşımak istediğiniz öğeyi seçin, sağ tıklatın ve (kısayol) bağlam menüsünde ' ı seçin.

  • Takvime açılan listesinde Ayrıntıları iletişim kutusunda (form), yeni takvim seçin ve sonra Kaydet Grup oluştur düğmesi seçin.

   Not : Birinden diğerine taşınabilir bir öğeyi gelen taşındı takviminizde görünmeye devam eder. Özgün takvimde görünen öğe taşınmış olan takvim rengini vurgulanır. Özgün takvimde, öğe ve düzenleme veya silme çift tıklatabilirsiniz bunu.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×