Web üzerinde Outlook klavye kısayolları

Bu makalede açıklanan klavye kısayolları için ABD klavye düzeni temel alınmıştır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla bire bir aynı olmayabilir.

Sık kullanılan klavye kısayolları

Outlook uygulamasında en sık kullanılan kısayollar aşağıda listelenmiştir.

Bunu yapmak için...

Buna basın...

Ek ekleme

Alt, sonra H ve daha sonra aynı anda A ve F tuşları

Kalın yapma

Ctrl+B

İletiyi kapatma

Esc

Kopyalama

Ctrl+C

Yeni e-posta iletisi oluşturma

Ctrl+N

Yeni öğe oluşturma

Ctrl+N

İleti veya öğe silme

Delete

İletiyi iletme

Ctrl+F

E-postayı ek olarak iletme

Ctrl+Alt+F

Takvime gitme

Ctrl+2

Dosya ekleme

 • Yeni iletiye Dosya Eklemek için Alt+N, daha sonra aynı anda A ve F tuşları

 • Yeni iletiye Outlook Öğesi eklemek için Alt+N, daha sonra aynı anda A ve M tuşları

 • Yeni iletiye Kartvizit eklemek için Alt+N, daha sonra aynı anda A ve A tuşları

 • Yeni iletiye Takvim eklemek için Alt+N, daha sonra aynı anda A ve A tuşları

Klasöre gitme

Ctrl+Shift+B

Açma

Enter

E-posta iletisini okuma

Enter

E-posta iletisinde Tümünü Yanıtlama

Ctrl+Shift+R

E-posta iletisini yanıtlama

Ctrl+R

Arama

Ctrl+E

E-posta iletisi gönderme

Alt+S

Gönderme/Alma

F9

Posta Alma, Takvim, Kişiler ve Görevler

Outlook uygulamasının farklı özellik ve işlevlerine gezinme çubuklarındaki standart komutları ve düğmeleri kullanarak ulaşabilir ya da birçok klavye kısayolundan yararlanabilirsiniz. Klavye kısayollarını size kolaylık sağlaması için gruplara ayırdık.

Çeşitli klavye kısayolları

Outlook Web App penceresinin üst kısmında öğeler arasında dolaşmak için tuş bileşimi kullanabilirsiniz.

 • Posta, Takvim, Kişiler ve Görevler arasında geçiş yapmak için Sağ Ok ve Sol Ok tuşlarını kullanın.

 • Bilgilerinize, Seçenekler'e, Arama’ya ve Yardım'a gitmek için Sekme tuşunu kullanın.

 • Seçerek vurguladığınız bir alana gitmek için Enter tuşunu kullanın.

Herhangi bir açık formu veya iletişim kutusunu kapatmak için Esc tuşuna basın. Ancak bunu yaptığınızda forma veya iletişim kutusuna eklediğiniz bilgiler durumunda kaydedilmeyebilir.

Temel geçişler için klavye kısayolları

Bir posta klasörü içinde ya da e-posta iletileri listeniz üzerinde çalışırken içerikler arasında geçiş yapmak için aşağıdaki temel klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Aşağı Ok

Listede aşağı taşır veya pencerede aşağı kaydırır.

Ctrl+Shift+B

Klasöre taşır.

Sekme

Sonraki alana veya öğeye götürür.

Shift+Sekme

Önceki alana veya öğeye götürür.

Yukarı Ok

Listede yukarı taşır veya pencerede yukarı kaydırır.

Genel eylemler için klavye kısayolları

Temel geçiş tuşlarına değindik. Bazı genel eylemleri gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek klavye kısayollarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Esc

Öğeyi kapatır.

Ctrl+N veya N

Geçerli klasör ile aynı türde yeni bir öğe oluşturur.

Diğer seçenekler

 • Ctrl+Shift+K yeni görev oluşturur.

 • Ctrl+Shift+M yeni e-posta oluşturur.

 • Ctrl+Shift+A yeni randevu oluşturur.

 • Ctrl+Shift+Q yeni toplantı oluşturur.

 • Ctrl+Shift+C yeni kişi oluşturur.

E

Daha önceden oluşturulmamışsa bir Arşiv klasörü oluşturur. Ardından seçili iletiler üzerinde E tuşuna bastığınızda bu e-postaları Arşiv klasörüne taşır.

Alt+Q veya Ctrl+E veya Ctrl+Alt+A veya F3

Arama kutusuna gider.

Ctrl+F6

Bir bölgeden diğerine geçiş yapar; buna üst düzey gezinti denmektedir.

Notlar: 

 • İstediğiniz bölgeye eriştiğinizde, istediğiniz öğeye gitmek için ok tuşlarını kullanın, daha sonra Enter tuşuna basarak öğe üzerinde işlem yapın.

 • Posta’da Ctrl+F6 tuşları gezinme çubuğunun üst kısmında, kişisel durum iletisi, yeni öğeler, klasörler ve okuma bölmesi arasında geçiş yapar.

Kısayol menüsü tuşu

Seçim yapma işleminin sağ tıklamadaki eşdeğeri. Windows ile uyumlu klavyelerde bu tuş, ara çubuğunun sağında yer alır.

Enter

İleti, takvim öğesi, kişi veya görevi seçer ve yeni bir pencerede vurgulanan seçeneği açar.

F9

İletileri gönderir/alır.

Diğer seçenekler

 • Ctrl+Alt+S, Gönder/Al gruplarını tanımlar

 • Ctrl+M, bir gönderme/alma başlatır.

 • Shift+F9, geçerli klasördeki tüm öğeleri (üst bilgi, öğe ve varsa ekleri) alan bir gönderme/alma başlatır.

Metin düzenleme klavye kısayolları

Outlook uygulamasındaki metin düzenleme klavye kısayollarının diğer Microsoft ürünleri ile aynı olduğunu göreceksiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+C

Seçimi Pano’ya kopyalar.

Ctrl+X

Seçimi keserek Pano’ya aktarır.

Geri al tuşu

İmlecin solundaki seçimi veya karakterleri siler.

Ctrl+Geri al tuşu

İmlecin solundaki kelimeyi siler ancak kelimeden önceki boşluğu silmez.

Ctrl+L

Köprü iletişim kutusunu görüntüler.

Ctrl+V

Pano içeriğini geçerli konuma yapıştırır.

Ctrl+Y

En son eylemi yineler.

Ctrl+Z

En son eylemi geri alır.

Insert tuşu

Metin ekleme ve üzerine yazma işlevleri arasında geçiş yapma.

Metin biçimlendirme klavye kısayolları:

Outlook uygulamasında kullanabileceğiniz metin biçimlendirme klavye kısayollarını biliyor olabilirsiniz. Microsoft, çoğu ürünündeki metin biçimlendirme klavye kısayollarını standartlaştırmıştır.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+B

Kalın biçimlendirme uygular.

Ctrl+I

İtalik biçimlendirme uygular.

Ctrl+U

Altı çizili biçimlendirme uygular.

Posta

Klasör listesi klavye kısayolları:

Klasör listesinde en sık kullanılan kısayol tuşları şunlardır:

Klavye kısayolu

Eylem

Sol Ok

Seçili klasörü daraltır.

Sağ Ok

Seçili klasörü genişletir.

F2

Seçili klasörü yeniden adlandırır.

İleti ve okuma listesi klavye kısayolları

Hem ileti listelerinde hem de okuma listelerinde aynı eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz klavye kısayolları şunlardır:

Klavye kısayolu

Eylem

Insert tuşu

Seçili konuşmayı veya iletiyi, bayrak menüsünü açmadan varsayılan bayrakla işaretler.

Not: Konuşma veya ileti zaten bayrakla işaretlenmişse, Insert tuşu konuşmayı veya iletiyi Tamamlandı olarak işaretler. Bu tuş aynı zamanda, birden çok konuşma veya ileti seçildiğinde de çalışır.

Esc

Bir aramayı iptal eder.

Not:  Kısayol menüsü açıksa, Esc tuşu kısayol menüsünü kapatır ancak aramayı iptal etmez.

Delete tuşu veya Ctrl+D

Seçili iletiyi veya öğeyi siler.

Ctrl+Q veya Q

Seçili konuşmayı veya iletiyi okundu olarak işaretler.

Ctrl+U veya U

Seçili konuşmayı veya iletiyi okunmadı olarak işaretler.

Shift+Deleteveya Shift+D

Seçili iletiyi veya öğeyi kalıcı olarak siler.

İleti listesi için klavye kısayolları

Klavye kısayolları çoğunlukla aynı anahtar adlarını veya aynı tuş bileşimlerini kullanır. Ancak eylemlerin gerçekleştirilme şekli, üzerinde çalıştığınız yere göre değişir. Aşağıdaki klavye kısayolları, ileti listelerinde kullanılır.

Klavye kısayolu

Eylem

Esc

Aramayı iptal eder.

Not: Kısayol menüsü açıksa Esc tuşu kısayol menüsünü kapatır ancak aramayı iptal etmez.

Shift+Aşağı Ok

Listede geçerli iletiyi ve sonraki iletileri seçer. Birden fazla bitişik iletiyi seçmek için kullanabilirsiniz.

Shift+Yukarı Ok

Listede geçerli iletiyi ve önceki iletileri seçer. Birden fazla bitişik iletiyi seçmek için kullanabilirsiniz.

Home veya Ctrl + Home

Klasördeki ilk iletiyi seçer.

Page down

İki veya daha fazla sayfadan oluşan ileti listelerinde sonraki sayfanın ilk iletisini seçer.

Page up

İki veya daha fazla sayfadan oluşan ileti listelerinde önceki sayfanın ilk iletisini seçer.

End veya Ctrl+End

Klasördeki son iletiyi seçer.

Okuma listesi için klavye kısayolları

Bir klavye kısayolunun gerçekleştirdiği eylem, aynı tuş bileşimi olsa bile çalıştığınız alana göre değişebilir. Aşağıda bir okuma listesi içinde kullanılabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Klavye kısayolu

Eylem

Esc

Yeni iletiyi kapatır.

Ctrl+N veya N

Yeni ileti oluşturur.

Ctrl+Shift+F

Seçili iletiyi iletir.

End veya Ctrl+End

Konuşmanın veya iletinin en altına gider.

Home veya Ctrl + Home

Konuşmanın veya iletinin en üstüne gider.

Page down

İki veya daha fazla sayfadan oluşan konuşmaları veya iletileri bir sayfa aşağı taşır.

Page up

İki veya daha fazla sayfadan oluşan konuşmaları veya iletileri bir sayfa yukarı taşır.

Ctrl+R veya Ctrl+Shift+R veya R

Seçili iletiyi yanıtlar.

Ctrl+Shift+C

Seçili iletiyi Anlık İleti ile yanıtlar.

Ctrl+Shift+R

Seçili iletinin gönderenini ve tüm alıcıları yanıtlar.

Alt+S

İletiyi gönderir.

Takvim

Aşağıdaki kısayollar takvim görünümünde çalışırken kullanılabilir.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+N

Yeni bir takvim öğesi oluşturur.

Ctrl+Shift+A

Yeni randevu oluşturur.

Ctrl+Shift+Q

Yeni toplantı isteği oluşturur.

Delete

Seçili öğeyi siler.

Ctrl+2

Takvime gider.

Alt + N, ardından iki kez A tuşu

Takvim ay görünümüne gider.

Shift+Sağ

Sıradaki zaman aralığına gider. Örneğin, ay görünümündeyseniz, Ctrl+Sağ ok tuşları sizi bir sonraki aya götürür.

Shift+Sol

Önceki zaman aralığına gider. Örneğin, ay görünümündeyseniz, Ctrl+Sağ ok tuşları sizi bir önceki aya götürür.

Shift+Alt+Y

Bugüne gider.

Ctrl+F6

Takvimde farklı bir bölgeye götürür.

Sekme

Geçerli görünümde, sonraki etkinliğe veya alana götürür.

Shift+Sekme

Geçerli görünümde, önceki etkinliğe veya alana götürür.

Enter

Seçili öğeyi açar.

Shift+Alt+1

Gün görünümüne geçiş yapar.

Shift+Alt+3

Tam hafta görünümüne geçer.

Shift+Alt+4

Ay görünümüne geçer.

Shift+Alt+2

Hafta içi görünümüne geçer.

Ctrl+P

Takvimin geçerli görünümünü yazdırır.

Takvim kısayolları

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+S

Randevuyu kaydeder.

Ctrl+Enter veya Alt+S

Toplantı gönderir.

Görevler

Bazı temel klavye kısayollarını kullanarak işlerinizi halledebilirsiniz.

Klavye kısayolu

Eylem

Ctrl+N

Yeni görev oluşturur.

Delete

Seçili öğeyi siler.

Page down

İki veya daha fazla sayfadan oluşan listelerde sonraki sayfanın ilk öğesini seçer.

Page up

İki veya daha fazla sayfadan oluşan listelerde önceki sayfanın ilk öğesini seçer.

Giriş

Listedeki ilk öğeyi seçer.

End

Listedeki son öğeyi seçer.

Aşağı Ok

Listedeki sonraki öğeyi seçer.

Yukarı Ok

Listedeki önceki öğeyi seçer.

Ayrıca Bkz:

Outlook.com’da klavye kısayolları

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×