WHERE Yan Tümcesi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

FROM yan tümcesinde listelenen tablolardaki hangi kayıtların SELECT, UPDATE veya DELETE deyiminden etkileneceğini belirtir.

Sözdizimi

SELECT alanlistesi
FROM tabloifadesi
WHERE ölçütler

WHERE yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

alanlistesi

Alan veya alanların herhangi bir alan adı diğer adları birlikte, seçim doğrulamaları alınabilecek adını (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP), veya diğer SELECT deyimi seçenekleri.

tabloifadesi

Verilerin alınacağı tablonun veya tabloların adı.

ölçütler

Uygun kayıtların sorgu sonuçları içinde yer almasını sağlayan ifade.


Açıklamalar

Microsoft Access veritabanı alt yapısı, WHERE yan tümcesinde listelenen koşullara uyan kayıtları seçer. Bir WHERE yan tümcesi belirlemezseniz, sorgunuz tablodaki tüm satırları verir. Sorgunuzda birden fazla tablo belirtir ve WHERE ya da JOIN yan tümcesi bulundurmazsanız, sorgunuz tabloların bir Kartezyen çarpım oluşturur.

WHERE, ancak FROM'dan sonra varsa isteğe bağlıdır. Örneğin, satış bölümündeki tüm çalışanları (WHERE Dept = 'Satışlar') veya 18 - 30 yaş arasındaki tüm müşterileri (WHERE Age Between 18 And 30) seçebilirsiniz.

Çok sayıda tabloda SQL birleşim işlemini gerçekleştirmek için bir JOIN yan tümcesi kullanmazsanız, elde edilen Recordset nesnesi güncelleştirilebilir durumda olmaz.

WHERE, HAVING yan tümcesine benzer. WHERE, hangi kayıtların seçileceğini belirtir. HAVING de GROUP BY ile gruplandırılmış kayıtlardan hangilerinin görüntüleneceğini belirtir.

GROUP BY yan tümcesi ile gruplandırmak istemediğiniz kayıtları elemek için WHERE yan tümcesini kullanın.

SQL deyiminin döndüreceği kayıtları belirlemek için değişik ifadeler kullanın. Örneğin aşağıdaki SQL deyimi, maaşları 600 Milyon TL'den yüksek olan çalışanları seçer:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

WHERE yan tümcesi, And ve Or gibi mantıksal işleçlerle birbirine bağlanmış en çok 40 ifade içerebilir.

Boşluk veya noktalama işareti içeren bir alan adı girerken, adı köşeli ayraçlar ([ ]) içine alın. Örneğin bir müşteri bilgileri tablosu, belirli müşteriler hakkında bilgiler içerebilir:

SELECT [Customer’s Favorite Restarant]

Ölçüt bağımsız değişkeni belirttiğinizde, Microsoft Access veritabanı altyapısına ABD sürümünü kullanmıyorsanız bile tarih rakamlarını ABD biçiminde olmalıdır. Örneğin, 10 Mayıs 1996, 5/10/96 İngiltere'deki ve 5/10/96 ABD'de yazılır. Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi tarih rakamlarını sayı işareti (#) içine aldığınızdan emin olun.

Türkçe biçimindeki bir veritabanında 10 Mayıs 1996 tarihli kayıtları bulmak için aşağıdaki SQL deyimini kullanmalısınız:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Ayrıca, Microsoft Windows® tarafından belirlenen uluslararası ayarları algılayan DateValue işlevini de kullanabilirsiniz. Örneğin, ABD için şu kodu kullanın:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

Türkiye için ise şu kodu kullanın:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Not : Ölçüt dizesinde başvurulan sütun GUID türündeyse, ölçütler ifadesinde biraz farklı bir sözdizimi kullanılır:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Gösterildiği gibi iç içe ayraçlar ve tireler kullanmaya dikkat edin.Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×