Visio kuruluş şeması oluşturma

Visio kuruluş şeması oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kuruluş şeması, çalışanlar, yöneticiler ve gruplar arasındaki ilişkileri göstermek için sık kullanılan bir raporlama hiyerarşisi diyagramıdır.

Kuruluş şemaları aşağıdaki resimde olduğu gibi basit diyagramlardan, bir dış veri kaynağındaki bilgileri temel alan büyük ve karmaşık diyagramlara kadar çeşitlilik gösterir. Kuruluş şemanızdaki şekiller ad ve unvan gibi temel bilgileri veya bölüm ve maliyet merkezi gibi ayrıntıları gösterebilir. Kuruluş şeması şekillerine resim de ekleyebilirsiniz.

Kuruluş şeması

Basit kuruluş şeması oluşturma

Bu varsayılan bilgi alanları bir küçük kuruluş şeması oluşturmak için en iyi bir yöntemdir.

 • Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin, Kuruluş şemasınatıklayın, Kuruluş şemasınatıklayın ve sonra Oluştur ' u tıklatın.

 • Kuruluşunuzun üyelerini tanımlamak için önceden doldurulan hiyerarşik kuruluş şeması kullanın.

 • Not : Daha fazla veri şekillere ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle verileri şekillerebakın.

 • Kuruluş şemanızı tamamlamak için, ast şekilleri üst şekillere sürüklemeye devam edin ve her biri için bir ad ve unvan yazın.

Yeni bir veri tablosundan otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

Varsayılan bilgi alanları gereksinimlerinize uymuyorsa ve farklı bir programda hazırda verileriniz yoksa bu yöntem en iyisidir.

 1. Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin, Kuruluş şemasınatıklayın, Kuruluş şemasınatıklayın ve sonra Oluştur ' u tıklatın.

 2. Sihirbazın ilk sayfasında Sihirbazı kullanarak girdiğim bilgiler'i seçin ve İleri'yi tıklatın.

 3. Excel veya Sınırlandırılmış metin'i seçin, yeni dosya için bir ad yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Not : Excel'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Office Excel çalışma sayfası açılır. Sınırlandırılmış metin'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Not Defteri sayfası açılır.

 4. Excel veya Not Defteri açıldığında, örnek metni, ne tür bilgiler ekleneceğine örnek olarak kullanın ve bilgilerinizi burada bulunanların üzerine yazın.

  Önemli : Ad ve Rapor hedefi sütunlarını tutmanız gerekir, ancak diğer sütunları değiştirebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz.

 5. Excel veya Not Defteri'nden çıkın ve sihirbazı tamamlayın.

  Not : Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını kullanarak otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

Kuruluş şemanıza eklemek istediğiniz bilgiler zaten Microsoft Office Excel çalışma sayfası veya Microsoft Exchange Server dizini gibi bir belgede bulunuyorsa, bu en iyi yöntemdir.

 1. Tablonuzun veya çalışma sayfanızın çalışan adları, benzersiz kimlikler ve kimin kime rapor verdiği ile ilgili sütunlar içerdiğinden emin olun.

  Not : Sütunları istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda, hangi sütunların (veya alan adlarının) ad, kimlik ve rapor alıcısını içerdiğini belirleyebilirsiniz.

  • Çalışan adı    Çalışan adları bu alanda, kuruluş şeması şekillerinde göründükleri biçimde görünür.

  • Benzersiz tanımlayıcı    Her bir ad benzersiz değilse, örneğin her çalışan için çalışan kimlik numarası gibi, benzersiz bir tanımlayıcı içeren bir sütun ekleyin.

  • Çalışanın rapor verdiği kişiler    Bu alan her yöneticinin benzersiz tanımlayıcısını içermelidir; bu tanımlayıcı bir ad veya kimlik numarası olabilir. Kuruluş şemasının en üstündeki çalışan için bu alanı boş bırakın.

 2. Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin, Kuruluş şemasınatıklayın, Kuruluş şemasınatıklayın ve sonra Oluştur ' u tıklatın.

 3. Sihirbazın ilk sayfasında Dosya veya veritabanında önceden depolanmış olan bilgiler'i seçin.

 4. İleri'yi tıklatın ve sihirbazın kalan adımlarını uygulayın.

  Not : Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

Ekip Çerçevesini ve noktalı çizgileri kullanarak ekipleri gösterme

Kuruluş Şeması oluşturduktan sonra bilgileri sanal ekip ilişkileri yansıtacak şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Birbirine yakın, ilişkili şekilleri taşıma ve ikincil raporlama yapıları göstermek için noktalı çizgi bağlayıcıları ekleme veya Ekip çerçeve şekli sanal takım vurgulamak için kullanın. Noktalı çizgi raporu sıradan bir bağlayıcı gibi davranır. Ekip çerçevesi temelde görsel olarak gruplandırma ve ad ekipleri için kullanabileceğiniz değiştirilen dikdörtgen şekli olur.

ekip çerçevesinin ve noktalı çizgi ilişkisinin bulunduğu kuruluş şeması

Oluşturulan kuruluş şemalarını güncelleştirme

Kuruluş yapısındaki değişiklikleri yansıtmak için kuruluş şemasını el ile güncelleştirmeniz veya yeni şema oluşturmanız gerekir. Yeni şema oluşturursanız, önceki şemada yapılmış hiçbir özelleştirme yeni şemaya eklenmez. Şekillere tema ya da fotoğraf eklenmişse, şemaları benzer hale getirmek için bunların yeniden eklenmesi gerekir.

Şekilleri verilere bağladıysanız, verileri Veri yenilemeçalıştırdığınızda, ancak yalnızca varolan şekiller içinde normal şekilde güncelleştirilir. Veri yenileme değil ekleyebilir veya şekiller kaldırabilirsiniz.

Basit kuruluş şeması oluşturma

Bu yöntem, varsayılan bilgi alanlarıyla küçük bir kuruluş şeması oluşturmak için en iyi yöntemdir. Varsayılan alanlar şunlardır:

 • Bölüm

 • Telefon

 • Ad

 • Başlık

 • E-posta

 • Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin, İşiçin gelin ve sonra Kuruluş Şeması' ı tıklatın.

 • Şekiller penceresindeki Kuruluş Şeması Şekilleri şablonundan, kuruluşunuzla ilgili Üst Düzey Yönetici gibi en üst düzey şekli sayfaya sürükleyin.

 • Şekil seçili durumdayken, şekil için bir ad ve unvan yazın. Örneğin, Başkan unvanına sahip, Tamer Salah adında bir üst düzey yöneticiniz olabilir.

  Not : Daha fazla veri şekillere ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle verileri şekillerebakın.

 • Şekiller penceresindeki Kuruluş Şeması Şekilleri şablonundan, ilk astın şeklini üst şekle sürükleyin. Bu işlem ikisi otomatik olarak hiyerarşik olarak birbirine bağlar.

  İpucu : Bağlantıları oluşturmak için ast şekli üst şeklin merkezine bırakmanız gerekir.

 • Kuruluş şemanızı tamamlamak için, ast şekilleri üst şekillere sürüklemeye devam edin ve her biri için bir ad ve unvan yazın.

Yeni bir veri tablosundan otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

Varsayılan bilgi alanları gereksinimlerinize uymuyorsa ve farklı bir programda hazırda verileriniz yoksa bu yöntem en iyisidir.

 1. Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin, İşiçin gelin ve ardından Kuruluş Grafiği Sihirbazı'nı tıklatın.

 2. Sihirbazın ilk sayfasında Sihirbazı kullanarak girdiğim bilgiler'i seçin ve İleri'yi tıklatın.

 3. Excel veya Sınırlandırılmış metin'i seçin, yeni dosya için bir ad yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Not : Excel'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Office Excel çalışma sayfası açılır. Sınırlandırılmış metin'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Not Defteri sayfası açılır.

 4. Excel veya Not Defteri açıldığında, örnek metni, ne tür bilgiler ekleneceğine örnek olarak kullanın ve bilgilerinizi burada bulunanların üzerine yazın.

  Önemli : Ad ve Rapor hedefi sütunlarını tutmanız gerekir, ancak diğer sütunları değiştirebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz.

 5. Excel veya Not Defteri'nden çıkın ve sihirbazı tamamlayın.

  Not : Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını kullanarak otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

Kuruluş şemanıza eklemek istediğiniz bilgiler zaten Microsoft Office Excel çalışma sayfası veya Microsoft Exchange Server dizini gibi bir belgede bulunuyorsa, bu en iyi yöntemdir.

 1. Tablonuzun veya çalışma sayfanızın çalışan adları, benzersiz kimlikler ve kimin kime rapor verdiği ile ilgili sütunlar içerdiğinden emin olun.

  Not : Sütunları istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda, hangi sütunların (veya alan adlarının) ad, kimlik ve rapor alıcısını içerdiğini belirleyebilirsiniz.

  • Çalışan adı    Çalışan adları bu alanda, kuruluş şeması şekillerinde göründükleri biçimde görünür.

  • Benzersiz tanımlayıcı    Her bir ad benzersiz değilse, örneğin her çalışan için çalışan kimlik numarası gibi, benzersiz bir tanımlayıcı içeren bir sütun ekleyin.

  • Çalışanın rapor verdiği kişiler    Bu alan her yöneticinin benzersiz tanımlayıcısını içermelidir; bu tanımlayıcı bir ad veya kimlik numarası olabilir. Kuruluş şemasının en üstündeki çalışan için bu alanı boş bırakın.

 2. Dosya sekmesinde, Yeni'ninüzerine gelin, İşiçin gelin ve ardından Kuruluş Grafiği Sihirbazı'nı tıklatın.

 3. Sihirbazın ilk sayfasında Dosya veya veritabanında önceden depolanmış olan bilgiler'i seçin.

 4. İleri'yi tıklatın ve sihirbazın kalan adımlarını uygulayın.

  Not : Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

Ekip Çerçevesini ve noktalı çizgileri kullanarak ekipleri gösterme

Kuruluş Şeması oluşturduktan sonra bilgileri sanal ekip ilişkileri yansıtacak şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Birbirine yakın, ilişkili şekilleri taşıma ve ikincil raporlama yapıları göstermek için noktalı çizgi bağlayıcıları ekleme veya Ekip çerçeve şekli sanal takım vurgulamak için kullanın. Noktalı çizgi raporu sıradan bir bağlayıcı gibi davranır. Ekip çerçevesi temelde görsel olarak gruplandırma ve ad ekipleri için kullanabileceğiniz değiştirilen dikdörtgen şekli olur.

ekip çerçevesinin ve noktalı çizgi ilişkisinin bulunduğu kuruluş şeması

Oluşturulan kuruluş şemalarını güncelleştirme

Kuruluş yapısındaki değişiklikleri yansıtmak için kuruluş şemasını el ile güncelleştirmeniz veya yeni şema oluşturmanız gerekir. Yeni şema oluşturursanız, önceki şemada yapılmış hiçbir özelleştirme yeni şemaya eklenmez. Şekillere tema ya da fotoğraf eklenmişse, şemaları benzer hale getirmek için bunların yeniden eklenmesi gerekir.

Şekilleri verilere bağladıysanız, verileri Veri yenilemeçalıştırdığınızda, ancak yalnızca varolan şekiller içinde normal şekilde güncelleştirilir. Veri yenileme değil ekleyebilir veya şekiller kaldırabilirsiniz.

Basit kuruluş şeması oluşturma

Bu yöntem, varsayılan bilgi alanlarıyla küçük bir kuruluş şeması oluşturmak için en iyi yöntemdir. Varsayılan alanlar şunlardır:

 • Bölüm

 • Telefon

 • Ad

 • Başlık

 • E-posta

 • Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gelin, İş'in üzerine gelin ve Kuruluş Şeması'nı tıklatın.

 • Şekiller penceresindeki Kuruluş Şeması Şekilleri şablonundan, kuruluşunuzla ilgili Üst Düzey Yönetici gibi en üst düzey şekli sayfaya sürükleyin.

 • Şekil seçili durumdayken, şekil için bir ad ve unvan yazın. Örneğin, Başkan unvanına sahip, Tamer Salah adında bir üst düzey yöneticiniz olabilir.

  Not : Daha fazla veri şekillere ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle verileri şekillerebakın.

 • Şekiller penceresindeki Kuruluş Şeması Şekilleri şablonundan, ilk astın şeklini üst şekle sürükleyin. Bu işlem ikisi otomatik olarak hiyerarşik olarak birbirine bağlar.

  İpucu : Bağlantıları oluşturmak için ast şekli üst şeklin merkezine bırakmanız gerekir.

 • Kuruluş şemanızı tamamlamak için, ast şekilleri üst şekillere sürüklemeye devam edin ve her biri için bir ad ve unvan yazın.

Yeni bir veri tablosundan otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

Varsayılan bilgi alanları gereksinimlerinize uymuyorsa ve farklı bir programda hazırda verileriniz yoksa bu yöntem en iyisidir.

 1. Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gelin, İş'in üzerine gelin ve Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı tıklatın.

 2. Sihirbazın ilk sayfasında, Sihirbazı kullanarak girdiğim bilgiler'i seçin ve İleri'yi tıklatın.

 3. Excel veya Sınırlandırılmış metin'i seçin, yeni dosya için bir ad yazın ve İleri'yi tıklatın.

  Not : Excel'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Office Excel çalışma sayfası açılır. Sınırlandırılmış metin'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Not Defteri sayfası açılır.

 4. Excel veya Not Defteri açıldığında, örnek metni, ne tür bilgiler ekleneceğine örnek olarak kullanın ve bilgilerinizi burada bulunanların üzerine yazın.

  Önemli : Ad ve Rapor hedefi sütunlarını tutmanız gerekir, ancak diğer sütunları değiştirebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz.

 5. Excel veya Not Defteri'nden çıkın ve sihirbazı tamamlayın.

  Not : Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını kullanarak otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

Kuruluş şemanıza eklemek istediğiniz bilgiler zaten Microsoft Office Excel çalışma sayfası veya Microsoft Exchange Server dizini gibi bir belgede bulunuyorsa, bu en iyi yöntemdir.

 1. Tablonuzun veya çalışma sayfanızın çalışan adları, benzersiz kimlikler ve kimin kime rapor verdiği ile ilgili sütunlar içerdiğinden emin olun.

  Not : Sütunları istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda, hangi sütunların (veya alan adlarının) ad, kimlik ve rapor alıcısını içerdiğini belirleyebilirsiniz.

  • Çalışan adı    Çalışan adları bu alanda, kuruluş şeması şekillerinde göründükleri biçimde görünür.

  • Benzersiz tanımlayıcı    Her bir ad benzersiz değilse, örneğin her çalışan için çalışan kimlik numarası gibi, benzersiz bir tanımlayıcı içeren bir sütun ekleyin.

  • Çalışanın kine rapor verdiği    Bu alan her yöneticinin benzersiz tanımlayıcısını içermelidir; bu tanımlayıcı bir ad veya kimlik numarası olabilir. Kuruluş şemasının en üstündeki çalışan için bu alanı boş bırakın.

 2. Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gelin, İş'in üzerine gelin ve Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı tıklatın.

 3. Sihirbazın ilk sayfasında, Dosya veya veritabanında önceden depolanmış olan bilgiler'i seçin.

 4. İleri'yi tıklatın ve sihirbazın kalan adımlarını uygulayın.

  Not : Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Ekip Çerçevesini ve noktalı çizgileri kullanarak ekipleri gösterme

Kuruluş Şeması oluşturduktan sonra bilgileri sanal ekip ilişkileri yansıtacak şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Birbirine yakın, ilişkili şekilleri taşıma ve ikincil raporlama yapıları göstermek için noktalı çizgi bağlayıcıları ekleme veya Ekip çerçeve şekli sanal takım vurgulamak için kullanın. Noktalı çizgi raporu sıradan bir bağlayıcı gibi davranır. Ekip çerçevesi temelde görsel olarak gruplandırma ve ad ekipleri için kullanabileceğiniz değiştirilen dikdörtgen şekli olur.

ekip çerçevesinin ve noktalı çizgi ilişkisinin bulunduğu kuruluş şeması

Oluşturulan kuruluş şemalarını güncelleştirme

Kuruluş yapısındaki değişiklikleri yansıtmak için kuruluş şemasını el ile güncelleştirmeniz veya yeni şema oluşturmanız gerekir. Yeni şema oluşturursanız, önceki şemada yapılmış hiçbir özelleştirme yeni şemaya eklenmez. Şekillere tema ya da fotoğraf eklenmişse, şemaları benzer hale getirmek için bunların yeniden eklenmesi gerekir.

Şekilleri verilere bağladıysanız, verileri Veri yenilemeçalıştırdığınızda, ancak yalnızca varolan şekiller içinde normal şekilde güncelleştirilir. Veri yenileme değil ekleyebilir veya şekiller kaldırabilirsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×