Veritabanındaki veriyi güncelleştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, varolan verilerin nasıl güncelleştirileceği açıklanmaktadır.Microsoft Office Access 2007 veri sayfaları, formlar, sorgular, bul ve değiştir, yeni Veri Toplama özelliği de dahil, varolan kayıtları güncelleştirmek için bir dizi araç sağlar.

Devam ederken, verileri güncelleştirme yeni veri girmek olarak aynı işlemi olmadığını unutmayın. Bir veritabanında yeni veri girme konusunda daha fazla bilgi için bir veritabanı için bir veya daha fazla kayıt eklememakalesine bakın.

Bu makalede

Veritabanı tasarımını güncelleştirme nasıl etkiler

Veri türleri güncelleştirme nasıl etkiler

Tablo alanı özellikleri güncelleştirme nasıl etkiler

Form verilerini güncelleştirmek için kullanın

Verileri güncelleştirmek için bir veri sayfası kullanma

Varolan verileri değiştirmek için güncelleştirme sorgusu kullanma

Tablolar için kayıtları eklemek için ekleme sorgusu kullanma

Veri toplama kayıtları güncelleştirmek için kullanın

Basamaklı güncelleştirme birincil ve yabancı anahtar değerlerini değiştirmek için kullanın

Veritabanının tasarımı güncelleştirmeyi nasıl etkiler

Access'te yeniyseniz veya ilişkili veritabanlarının ardındaki kavramlara aşina değilseniz bu bölümü okuyun. Veritabanı tasarımının bazı temel ilkelerini anladığınızda, büyük güncelleştirmeleri gerçekleştirmek çok daha kolay olur.

Bir Access veritabanı bir Microsoft Office Word 2007 belgesi veya bir Microsoft Office PowerPoint 2007 slayt destesi ile aynı anlamda bir dosya değildir. Bunlardan farklı olarak tipik bir Access veritabanı, bazı tablolar ve bu tabloların çevresinde oluşturulan bir takım nesnelerden (form, rapor, sorgu, vb) oluşan bir topluluktur.

Dahası bu nesneler bir dizi tasarım ilkesine bağlı olmalıdır, aksi taktirde veritabanı yetersiz çalışır veya tamamen bozulur. Sırayla, bu tasarım ilkeleri verileri nasıl girdiğinizi etkiler. Başladığınızda, veritabanı nesneleri ve tasarım hakkındaki bu olguları hatırlayın.

 • Birkaç istisna (değer listesi adı verilen bir tür liste gibi) dışında, Access, bütün verileri bir veya daha fazla tabloda depolar. Tabloların sayısı tasarıma ve veritabanının karmaşıklığına bağlıdır. Verileri bir form, rapor veya sorgudan dönen sonuçlarda görüntüleyebilmenize veya güncelleştirebilmenize karşın; Access, verileri yalnızca tablolarda depolar.

 • Her tabloda tek bir konu, kategori veya amaçla ilgili veriler depolanmalıdır. Örneğin, bir iş bağlantı bilgileri tablosu satış bilgilerini içermemelidir. İçerirse, doğru bilgileri bulmak olanaksız olmasa bile güç olabilir.

 • Bir tablodaki alanların her biri yalnızca bir türde veri kabul etmelidir. Örneğin, sayıları kabul etmek üzere ayarlanmış bir alanda notları depolamamalısınız. Böyle bir alana metin girmeyi denerseniz, Access bir hata iletisi görüntüler.

 • Bu kuralın bir istisnası bulunur; kayıttaki alanlar yalnızca bir değer kabul etmelidir. Örneğin, iyi tasarlanmış bir veritabanı bir adres alanına birden fazla adres girmenizi engeller. Bu özellik, bir hücreyi sınırlı türde verileri kabul etmesi için ayarlamadığınız sürece, varsayılan olarak adların sayılarını, adresleri veya resimleri tek bir hücreye girmenize izin veren Microsoft Office Excel 2007 ile zıttır.

  Bununla birlikte Office Access 2007 çok değer içeren alan diye adlandırılan bir özellik de sunar. Çok değer içeren alanları, tek bir kayda birden çok veri eklemek ve birden çok değeri kabul eden listeler oluşturmak için kullanılır. Örneğin, veritabanınızdaki bir kayda metin dosyası, Office PowerPoint 2007 slayt destesi ve herhangi bir sayıda resim ekleyebilirsiniz. Adların bir listesini oluşturabilir ve gerek duyduğunuz kadarını seçebilirsiniz. Tek bir tabloda birden fazla veri depolayabildiğiniz için, çok değer içeren alanların kullanımı kurallara aykırı gibi görünebilir; ancak Access, verileri özel, gizli tablolarda depolayarak "sahne arkasındaki" kuralları uyguladığından aslında kurallara aykırı değildir.

Aşağıdaki bağlantılar, sizi bu bölümde ele alınan özellikler ve nesneler hakkında daha fazla bilgi sağlayan makalelere götürür.

Sayfanın Başı

Veri türleri güncelleştirmeyi nasıl etkiler

Access'te yeniyseniz veya ilişkili veritabanlarının ardındaki kavramlara aşina değilseniz bu bölümü okuyun. Veritabanı tasarımının bazı temel ilkelerini anladığınızda, büyük güncelleştirmeleri gerçekleştirmek çok daha kolay olur.

Bir veritabanı tablosunu tasarlarken, bu tablodaki alanların her biri için veri türünü seçersiziniz; bu işlem veri girişlerinin daha doğru olmasını sağlamanıza yardımcı olur. Örneğin, satış rakamlarını hesaplamanız gerektiğinden, bir alan için Sayı veri türünü belirttiğinizi düşünelim. Biri bu alana metin girmeye çalışırsa, Access bir hata iletisi görüntüleyerek, bu kullanıcının değiştirilen kaydı kaydetmesine izin vermez;bu adım verilerinizi korumaya yardımcı olur.

Veri türleri görüntülemek nasıl Göster

Access artık tablo alanlarının veri türlerini görüntülemek için iki yol sunmaktadır. Veri Sayfası sekmesindeki komutları kullanabilir veya tabloyu Tasarım görünümünde açabilirsiniz. Aşağıda gruplar halinde verilen adımlarda her iki tekniğin de nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

Veri Sayfası sekmesindeki komutları kullanarak veri türlerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Araştırmak istediğiniz alanı tıklatın.

 3. Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, alan için ayarlanan veri türünü görüntülemek için Veri Türü listesinin aşağı okunu tıklatın.

Tasarım görünümünde veri türlerini görüntüleme

 • Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsündeki Tasarım Görünümü öğesini tıklatın.

  Access, tasarım kılavuzunda tabloyu açar; kılavuzun üst kısmı her bir tablo alanının adını ve veri türünü gösterir.

  Tasarım görünümünde alanlar

Her bir tablo alanı için ayarlanan veri türü, alana neyi girip neyi giremeyeceğinizin birinci düzey denetimini sağlar. Bazı durumlarda, veri türü ayarları herhangi bir bilgiyi girmenizi tamamen önler. Aşağıdaki tablo, Office Access 2007'in sağladığı veri türlerini listelemekte ve veri girişini nasıl etkilediklerini anlatmaktadır.

Veri türü

Veri girişine etkisi

Metin

Metin alanları, sınırlandırılmış öğe listeleri dahil olmak üzere metin ve sayı karakterlerinin her ikisini de kabul eder. Metin alanları Not alanlarına göre daha az sayıda karakter kabul eder  (0 - 255 karakter). Bazı durumlarda, Metin alanındaki veri üzerinde hesaplamalar yapabilmek için dönüştürme işlevlerini kullanabilirsiniz.

Not

Bu tür alanlara büyük miktarda metin ve sayı verisi girebilirsiniz. Ayrıca, veritabanı tasarımcısı bu alanı zengin metin biçimini destekleyecek şekilde ayarlarsa, normalde Office Word 2007 gibi sözcük işlem programlarında bulunan biçimlendirme türlerini de uygulayabilirsiniz. Örneğin, metninizdeki belirli karakterlere farklı yazı tipleri ve boyutları uygulayabilir ve bunları kalın veya italik vs. yapabilirsiniz. Ayrıca veriye Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) etiketleri ekleyebilirsiniz.

Bir Not alanında zengin metin biçimlendirmesinin kullanma hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Metin alanlarında olduğu gibi, Not alanındaki verilerde de dönüştürme işlevlerini çalıştırabilirsiniz.

Sayı

Bu tür alanlara yalnızca sayı girebilir ve bir Sayı alanındaki değerlerle hesaplamalar yapabilirsiniz.

Tarih/Saat

Bu türdeki alanlara yalnızca tarih ve saat girebilirsiniz. Veritabanı tasarımcısının alanı nasıl ayarladığına bağlı olarak şu koşullarla karşılaşabilirsiniz:

 • Veritabanı tasarımcısı alan için bir giriş maskesi (alanı seçtiğinizde görüntülenen, yazıldığı gibi görünen yer tutucu karakterler) ayarlamışsa, alanı seçtiğinizde bu maske görünür ve verinizi maskenin sağladığı boşluklara, maskenin belirttiği biçimde girmeniz gerekir. Örneğin, GG_AAA_YYYY biçiminde bir maske görürseniz, sağlanan boşluğa bu biçimde bir tarih, örneğin, 11 Ekm 2006 yazmanız gerekir. Tam ay adını (Temmuz vb.) veya iki basamaklı yıl değeri yazamazsınız.

 • Tasarımcı tarih ve saatleri nasıl girdiğinizi denetleyen bir giriş maskesi oluşturmamışsa, değeri geçerli olan herhangi bir tarih veya saat biçimini kullanarak girebilirsiniz. Örneğin, 11 Ekm 2006, 11/10/06 veya 11, Ekim, 2006 yazabilirsiniz.

 • Veritabanı tasarımcısı alana bir görüntüleme biçimi de uygulayabilir. Giriş maskesi yoksa, bu durumda, hemen her biçimde bir değer yazabilirsiniz, ancak Access tarihleri görüntüleme biçimine uygun şekilde görüntüler. Örneğin, 11/10/2006 girebilirsiniz, ancak görüntüleme biçimi, değeri 11-Ekm-2006 biçiminde görüntüleyecek şekilde ayarlanmış olabilir.

  Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Para Birimi

Bu tür alanlara yalnızca para birimi değerleri girebilirsiniz. Ayrıca, bir para birimi simgesini elle girmeniz de gerekmez. Varsayılan olarak, Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen para birimini simgesini ( ¥, £, $, vb.) uygular.

Otomatik Sayı

Bu tür alanlara hiçbir zaman veri giremez veya değiştiremezsiniz. Bir tabloya her yeni kayıt ekleyişinizde, Access, Otomatik Numara alanındaki değerleri artırır.

Evet/Hayır

Bu veri türüne ayarlanan bir alanı tıklattığınızda, Access alanı nasıl biçimlendirdiğinize bağlı olarak bir onay kutusu veya açılan liste görüntüler. Alanı bir liste gösterecek şekilde biçimlendirirseniz, yine alana uygulanan biçime bağlı olarak listeden Evet veya Hayır; Doğru veya Yanlış ya da Açık veya Kapalı değerlerinden birini seçebilirsiniz. Doğrudan bir form veya tablodan listeye değer giremez veya listedeki değerleri değiştiremezsiniz.

OLE Nesnesi

Bu alan türünü, başka bir programda oluşturulmuş bir dosyadan veri görüntülemek istediğinizde kullanırsınız. Örneğin, bir OLE Nesnesi alanında bir metin dosyası, Excel grafiği veya PowerPoint slayt destesi görüntüleyebilirsiniz.

Ekler, diğer programlardaki verileri görüntülemek için daha hızlı, daha kolay ve daha esnek bir yöntem temin eder. Daha fazla bilgi için bu tabloda daha ilerde bulunan ek girişine bakın.

Köprü

Bu tür alanlar herhangi bir veri girebilirsiniz ve isteğe bağlı olarak Access bir Web adresi içinde kaydırılır. Örneğin, Access Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) metinle metninizi çevreleyen alanına bir değer yazarsanız, şöyle: http://www. your_text.com. Geçerli bir Web adresi girerseniz, bağlantınızın çalışır; Aksi halde hata iletisi bağlantınızın sonuçlanır. Web tarayıcınızı başlatır ve bağlantısını belirtilen site için gereken bir köprü alanına farenizle tıklatarak çünkü Ayrıca, varolan köprüleri düzenleme zor olabilir. Köprü alanı düzenlemek için bitişik bir alanı seçin, odağı Köprü alanını taşımak için sekme veya ok tuşlarını kullanın ve sonra düzenlenmesini etkinleştirmek için F2 tuşuna basın.

Ek

Bu tür alanlara başka programlardan veri ekleyebilirsiniz, ancak yazarak veya başka bir şekilde metin veya sayı verisi giremezsiniz.

Ek alanı kullanma hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlarabaşlıklı makaleye bakın.

Arama Sihirbazı

Arama Sihirbazı bir veri türü değildir. Ancak, bu sihirbazı iki tür açılır liste oluşturmada kullanırsınız: değer listeleri ve arama alanları. Değer listesi, Arama Sihirbazı'nı kullanırken el ile girdiğiniz öğelerden oluşan sınırlandırılmış bir listeyi kullanır. Bu değerler veritabanınızdaki diğer tüm veri ve nesnelerden bağımsız olabilir.

Buna karşılık, arama alanı bir veritabanında veya Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucu gibi başka bir konumda bulunan diğer tabloların birinden veya birkaçından veri almak için sorgu kullanır. Arama alanı bundan sonra verileri bir açılır listede görüntüler. Varsayılan olarak, Arama Sihirbazı tablo alanını Sayı veri türüne ayarlar.

Arama alanları doğrudan tablolardaki ve formlarda ve raporlarda çalışabilirsiniz. Varsayılan olarak, değerleri arama alanındaki liste denetimi birleşik giriş kutusu adlı bir türü kutusunda görüntülenir; aşağı açılan oku olan bir liste: Boş arama listesi . Nasıl Veritabanı Tasarımcısı arama alanını ve birleşik giriş kutusu ayarlamışsa bağlı olarak, listedeki öğeleri düzenleme ve öğeleri seçerek listeye ekleyin. Bunu yapmak için Veritabanı Tasarımcısı arama alanı için özellik ayarlamanız gerekir ( Listeye sınırlaözellik adı verilir ve devre dışı bırakmak Tasarımcı bulunur).

Arama listesinde değerler doğrudan düzenleyemezsiniz, eklemek veya önceden tanımlanmış değerler listenizde veya arama alanı için kaynak olarak işlevi gören tablosundaki verileri değiştirmek gerekir. Böylece hakkında daha fazla bilgi için "öğeleri bir arama alanında bir veritabanı için bir veya daha fazla kayıt eklememakalesinde düzenleme" başlıklı bölüme bakın.

Son olarak, bir Arama alanı oluştururken, isterseniz çoklu değerleri destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız, sonuçta oluşan liste her liste öğesinin yanında bir onay kutusu görüntüler ve siz de gerektiği kadar öğeyi işaretleyebilir veya işaretini kaldırabilirsiniz. Buradaki resimde tipik bir birden çok değerli liste görülmektedir:

onay kutusu listesi

Sonuçta elde edilen listeleri birden çok değerli arama alanları oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için birden fazla değer saklayan liste kullanma ve birden çok değerli alanlar için Kılavuzumakalelerine bakın.

Sayfanın Başı

Tablo alanı özellikleri güncelleştirmeyi nasıl etkiler

Yeni bir Access kullanıcısıysanız veya ilişkili veritabanlarının arkasındaki kavramlara aşina değilseniz bu bölümü okuyun. Tablo alanları için ayarlanan özelliklerin güncelleştirmeyi nasıl etkilediğini anlamadığınız sürece, büyük güncelleştirmeleri başarılı bir şekilde gerçekleştiremezsiniz.

Veritabanı tasarladığınız zaman, Genellikle bir veya daha fazla tablo tasarlamaya başlarsınız. Her bir tablonun hangi türde verileri içereceğine karar verirsiniz, her bir tablo için birincil anahtarları  (her bir kaydı benzersiz bir biçimde tanımlayan alan (satır))  ayarlarsınız, tablolar arasındaki ilişkiyi oluşturursunuz.

Bu işlemin bir parçası olarak, her tabloda alanlar için özellikleri ayarlarsınız. Örneğin, 50 karakterden daha fazlasını kabul etmeyecek bir Metin alanı ayarlayabilirsiniz veya yalnızca para birimi değerlerini kabul eden Sayı alanı ayarlayabilirsiniz.

Tasarım görünümünü kullanarak çoğu alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, Şeritteki Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimiparçası gruplarının komutları kullanarak bazı özellikler de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, Giriş sekmesindeki yazı tipi grubundaki komutları kullanarak metin ve Not alanları için görsel biçimlerde ayarlayabilirsiniz. Bu komutlar kullanma hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Tablo alanı özelliklerini değiştirmek veya ayarlamak nasıl göster.

Access artık tablo alanlarının özelliklerini görüntülemek için iki yol sunmaktadır; Veri Sayfası sekmesindeki komutları kullanabilir veya tabloyu Tasarım görünümünde açabilirsiniz. Aşağıda gruplar halinde verilen adımlarda her iki tekniğin de nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

Veri Sayfası sekmesindeki komutları kullanarak tablo özelliklerini görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Veri Sayfası sekmesini tıklatın ve her bir tablo alanının özelliklerini görüntülemek için Veri Türü ve Biçimlendirme grubundaki komutları kullanın.

Tablo özelliklerini Tasarım görünümünde görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

  Access, tasarım kılavuzundaki tabloyu açar.

 2. Zaten seçili değilse, kılavuzun aşağı kısmında, Alan Özellikleri menüsünün altındaki Genel seçeneğini tıklatın.

  –veya–

  Arama alanının özelliklerini görmek için Arama sekmesini tıklatın.

  Arama alanı, değerlerin değiştirilemez listesini veya bir veritabanındaki bir veya daha fazla tablodan değerleri alan bir sorgu kullanan bir tablo alanıdır. Varsayılan olarak arama alanı bu verileri bir liste biçiminde size sunar. Veritabanı tasarımcısının arama alanını nasıl ayarladığına bağlı olarak, o listeden bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz.

  Öğelerin listesi tek bir konumda göründüğünden (Access'in arama alanındaki verilerden oluşturduğu liste), arama alanları genellikle yeni Access kullanıcılarının kafasını karıştırır; ancak veriler başka bir konuma yerleştirilebilir (verileri içeren tablo). Arama alanında verileri güncelleştirdiğinizde, kaynak tablosunu güncelleştirmeniz gerektiğini unutmayın, (ikinci konum). Listeden Arama alanını güncelleştiremezsiniz.

Aşağıdaki tablo, veri girişine en çok etkisi olan tablo özelliklerini listeleyip, bunların etkilerini açıklamaktadır.

Özellik

Tablo tasarım kılavuzunda konum

Olası değerler

Veri girmeyi denediğiniz zaman davranış

Alan Boyutu

Genel sekmesi

0-255

Karakter limiti, yalnızca Metin veri türüne ayarlanmış alanlara uygulanır. Belirtilen karakter sayısından daha fazla sayıda giriş yapmayı denerseniz, alan fazlalıkları keser.

Zorunlu.

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Açıldığında, bu özellik sizi alana bir değer girmeye zorlar, ve Access, alanı tamamlayana kadar yeni verileri kaydetmenize izin vermez. Kapandığında, özellik boş değerleri kabul edecektir, bunun anlamı alanın boş kalmaya devam edebileceğidir.

Not : Boş değer, sıfır ile aynı şey değildir. Sıfır bir basamaktı, Access sıfırı hesaplamalarda kullanabilir. Boş ise, eksik, tanımlanmayan veya bilinmeyen değerdir.

Sıfır uzunluklu dizelere izin verme

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Açıldığında, sıfır uzunluklu dizeleri girebilirsiniz   (karakter içermeyen dizeler). Sıfır uzunluklu dize oluşturmak için, boşluksuz bir çift, çift tırnak işareti girip, ("") ENTER tuşuna basın.

Dizin oluşturulmuş

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Bir tablo alanının dizinini oluşturduğunuzda, Access yinelenen değerleri girmenizi önler.

Giriş Maskesi

Genel sekmesi

Sabit ve yer tutucu karakterlerin önceden tanımlanmış veya özel ayarları

Giriş maskesi sizi önceden tanımlanmış biçimde veri girmeye zorlar. Bir tablodaki alanı veya bir formdaki denetimi seçtiğinizde maskeler görünür. Örneğin, Tarih alanı tıklattığınızı ve AAA-GG-YYYY karakter kümesini gördüğünüzü varsayalım. Bu karakterlere giriş maskesi denir. Ayı, EKM gibi üç harfli kısaltma ve yılı iki yerine dört rakamlı bir değer olarak girmeye sizi zorlar. Dolayısıyla bu maskeyi görürseniz, tarihi EKM-15-2006 biçiminde girersiniz.

Not : Giriş maskelerinin, Access'in verileri nasıl görüntüleyeceğini değil, veriyi nasıl gireceğinizi denetlediğini unutmayın. Örneğin, EKM-15-2006 biçiminde bir tarih girebilirsiniz, ancak Access değeri 10152006 biçiminde ve bunda biçimlendirme karakterleri yoktur. Bundan sonra, bir tablo, form veya raporda gösterdiğinizde, Access,10/15/2006 biçiminde görüntülemeye ayarlanmış olabilir.

Oluşturma ve giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

Görüntü Denetimi

Arama sekmesi

Alan için ayarlana veri türüne bağlı olan veriler

Metin ve Sayı alanları için, metin kutusu, liste kutusu veya açılan kutu denetiminden birini seçebilirsiniz. Evet/Hayır alanları için, onay kutusu, metin kutusu veya açılan kutu denetimlerinden birini seçebilirsiniz.

Not : Liste Kutusu veya Açılan Kutu seçenekleri dışında bir seçenek belirlerseniz, Access Arama sekmesindeki diğer öğeleri gizler.

Satır Kaynağı Türü

Arama sekmesi

Tablo/Sorgu
Değer Listesi
Alan Listesi

Denetimi Görüntüle özellik kutusunu Liste Kutusu veya Açılan kutu olarak ayarlarsanız, bu özelliği Tablo/Sorgu, Değer Listesi veya Alan Listesi olarak ayarlayabilirsiniz. Buna karşılık, bu özellik Satır Kaynağı özelliğinde kullanabileceğiniz değer türünü belirler. Sıradaki girişe bakın.

Satır Kaynağı

Arama sekmesi

Satır Kaynak Türü özelliğine bağlıdır.

Satır Kaynak Türü özelliğini Tablo/Sorgu seçeneğine ayarlarsanız, bu özellik alanı tablonun veya sorgunun adını içerebilir. Özelliği Değer Listesi seçeneğine ayarlarsanız, özellik noktalı virgüllerle (;) ayrılan değerlerin bir listesini içerir. Satır Kaynak Türü özelliğini Alan Listesi seçeneğine ayarlarsanız, bu özellik tablo, sorgu veya Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) deyimini içerir.

Listeyle Sınırla

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Kullanıcıların bir birleşik giriş kutusu denetimine metin girerken Evetolarak ayarlandığında, Access eşleşen değerleri bulur. Başka bir deyişle, Evet ayarı yazılanı tamamlayan etkinleştirir. Evet ayarı da kullanıcıların liste veya birleşik giriş kutusu denetimi listeden doğrudan öğeleri düzenlemesini engeller. Bunun yerine, kullanıcılar gerekir Satır kaynağı özellik kutusunda ya da arama alanları söz konusu olduğunda öğeleri düzenleme, arama alanını kaynak verilerini içeren öğeleri tablosundaki düzenleme. Arama alanlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için "öğeleri bir arama alanında bir veritabanı için bir veya daha fazla kayıt eklememakalesinde düzenleme" başlıklı bölüme bakın.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Verme

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Liste Öğelerini Düzenle komutunu arama alanları için değil, değer listeleri için etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu komutu arama alanları için etkinleştirmek üzere, Liste Öğeleri Düzenleme Formu özelliğine geçerli bir form adı girin. Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver komutu, bir liste kutusu veya açılan kutu denetimi sağ tıklatılarak açılan kısayol menüsünde görünür. Komutu çalıştırdığınızda, Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusu görünür. Alternatif olarak, Liste Öğelerini Düzenleme Formu özellik kutusunda formun ismini belirtirseniz, Access iletişim kutusu yerine o formdan başlar.

Liste Öğelerini Düzenle komutunu, formların üzerindeki liste kutusu ve açılan kutu denetiminden; tablolar ve sorgu sonuç ayarlarında yer alan açılan kutu denetiminden çalıştırabilirsiniz. Formlar Tasarım veya Gözat görünümünde açılmalıdır; tablolar ve sorgu sonuç ayarları Veri sayfası görünümünde açılmalıdır.

Düzenle Formu Öğelerini Listeleme

Arama sekmesi

Veri giriş formunun adı

tablo özelliğindeki veri giriş formunun adını belirtirseniz, kullanıcı Liste Öğelerini Düzenle komutunu çalıştırdığında o form açılır. Aksi taktirde kullanıcı komutu çalıştırdığında Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusu görünür.

Veritabanı tabloları tasarlama ve özellikleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

 • Veritabanı tasarımında temel bilgiler veri ve normalleştirme tasarlama bir veritabanı planlama gibi temel kavramları açıklanır — verilerinizi ilişkili tablolara bölme ve gereksiz verileri ortadan kaldırma işlemini.

 • Bir veritabanı oluştur tablolarda tablolar oluşturma, birincil anahtarlar (her satır veya tabloda kaydın tanıtan alanları) eklemek ve veri türleri ve tablo özelliklerini ayarlamak anlatılmaktadır.

Sayfanın Başı

Veriyi güncelleştirmek için form kullanma

Küçük miktarda verileri güncelleştirmek için bir form kullanılır. Bu durumda, "küçük" el ile güncelleştirmek istediğiniz kayıtların sayısı anlamına gelir. Formlar, küçük miktarda verinin güncelleştirilmesi ve düzenlemesinin daha kolay, daha hızlı ve daha doğru yolunu sağlayabilir.

Verileri düzenlemek için form kullanma formun tasarımını üzerinde bağlıdır. Form denetimleri listeler, metin kutuları, düğmeler ve veri sayfaları gibi herhangi bir sayıda içerebilir; Excel çalışma sayfaları gibi görünmesini Kılavuzlar. Sırasıyla, her bir formdaki denetim verileri okuyan ya da temel bir tablo alanına verileri yazar. Belirli bir denetimle ne temeldeki tablo alanına, bu alan için ayarlanan tüm özellikleri ayarlama veri türüne ve büyük olasılıkla her denetim için Veritabanı Tasarımcısı ayarlar çeşitli özellikler bağlıdır. Veri girişini veri türlerine ve alan özelliklerine nasıl etkilediğini hakkında daha fazla bilgi için veri türleri veri girme biçimini etkileyen nasıl ve Tablo alanı özellikleri veri girme biçimini etkileyen nasıl, bu makalenin bakın.

Aşağıdaki bölümde, en yaygın veri giriş denetimlerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Belirli bir veritabanı hakkında sorularınız varsa, sistem yöneticinize veya veritabanı tasarımcınıza danışın.

Bir metin kutusunda metin düzenleme veya ekleme

Access, Metin ve Not alanlarında kullanılmak üzere bir metin denetimi sağlamaktadır. Genellikle, temel olan alanın metin mi yoksa not mu olduğunu denetim boyutuyla belirleyebilirsiniz; denetim boyutu normalde temel tablo alanının boyutunu yansıtır. Örneğin, denetimi 50 karakterden daha fazlasını kabul etmeyen bir metin alanına bağlarsanız, denetimi de buna göre boyutlandırırsınız. Buna karşın, denetimi bir Not alanına bağlarsanız, denetimi kaydırmaya gerek kalmadan bir veya iki paragrafı görüntülemesi için boyutlandırabilirsiniz.

Buna ek olarak, zengin metin biçimlendirmesini desteklemesi için Not alanını ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra, metninize farklı yazı tipleri, boyutlar, stiller, renkler uygulayabilirsiniz.

Metin kutusundaki metni düzenleme

 • İmleci metin kutusuna yerleştirin ve verinizi değiştirin. Metin veya Not alanlarında sayılarla hesaplama gerçekleştiremediğinizi unutmayın.

Zengin metin biçimlendirmesi uygulama

Not : Metin kutusu için Not alanı yalnızca bağlı olduğunda bu adımları izleyebilirsiniz. Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 1. Veri sayfası görünümünde tablo açıkken, Not alanını seçin. Genellikle, "Açıklamalar," Notlar," veya "Açıklama" adlı alanları arayabilirsiniz.

 2. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda, metni biçimlendirmek için düğmeleri ve menüleri kullanın.

  Farklı yazı tipleri ve boyutlar uygulayabilir, metni kalın veya italik yapabilir, rengi değiştirebilir ve bunun gibi şeyleri yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veriyi güncelleştirmek için veri sayfası kullanma

Doğrudan Veri sayfası (Excel çalışma sayfasına benzer bir satır ve sütun kılavuzu) görünümünde çalışarak verileri değiştirebilirsiniz. Tablolarda, sorgu sonuç kümelerinde ve veri sayfası görüntüleyen formlarda bulunan verileri değiştirebilirsiniz.

Genellikle, küçük sayıda kaydı veya tek bir kaydın bir parçasını değiştirmeniz gerektiğinde veri sayfaları kullanılır. Excel programına aşinaysanız veri sayfalarının anlaşılması sizin için görece kolay olabilir, sorgu oluşturma ve çalıştırma yeteneği gibi Access hakkında derin bir bilginiz olmadan değişiklikleri yapabilirsiniz.

Çalıştırdığınızda bu olguları hatırlayın.

 • Değişikliklerinizi açık bir şekilde kaydetmeniz gerekmez. İmleci, aynı satırda yeni bir alana taşıdığınızda veya işaretçiyi başka bir satıra taşıdığınızda Access, değişiklikleri tabloya işler.

 • Varsayılan olarak, Access veritabanındaki alanlar, metin veya sayılar gibi belirli türde verileri kabul edecek şekilde ayarlanmalıdır. Alanın kabul etmeye ayarlanacağı veri türünü girmeniz şarttır. Girmezseniz, Access bir hata iletisi görüntüler.

 • Bir alana giriş maskesi uygulanmış olabilir. Giriş maskesi sizi veriyi belirli bir biçimde girmeye zorlayan bir dizi sabit ve yer tutucu karakterdir. Örneğin, telefon numarası için giriş maskesi Alman tarzı gerektirirken, posta kodu için giriş maskesi Fransız tarzına uyan veri gerektirebilir.

  Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için satır ve sütunlarda veri biçimlendirmemakalesine bakın.

 • Ekler ve çok değer içeren listeler istisna olmakla birlikte, çoğu alana yalnızca bir değer girebilirsiniz. Bir alanın ek kabul edip etmediğini bilmiyorsanız, veritabanı tasarımcınıza veya sistem yöneticinize danışın. Access her bir liste öğesinin yanında onay kutusu görüntülediğinden çok değer içeren bir listeyi her zaman tanımlayabilirsiniz.

Veri sayfasındaki veriyi değiştirme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz veriyi içeren tablo veya sorguyu çift tıklatın.

  Varsayılan olarak, Access Veri sayfası   (Excel çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz) görünümündeki tabloyu veya sorguyu açar.

 2. Değiştirmek isteğinizi ilk alanı tıklatın veya odağı yerleştirin ve veriyi düzenleyin.

 3. Bir sonraki alana geçmek için TAB tuşuna basın, ok tuşlarından birini kullanın veya bir sonraki alanı tıklatın.

  SEKME tuşuna bastığınızda, varsayılan olarak Access, imleci sola mı yoksa sağa mı taşıyacağını belirlemek için Windows bölgesel ayarlarınızdan yararlanır. Bilgisayar soldan sağa okunan bir dili kullanacak şekilde ayarlanmışsa, SEKME tuşuna bastığınız zaman imleç sağa geçirilir. Bilgisayar sağdan sola okunan bir dili kullanacak şekilde ayarlanmışsa, imleç sola geçirilir.

Not alanındaki verilere zengin metin biçimlendirmesi uygulama

 1. Veri sayfası görünümünde tablo veya sorgu sonucu açıkken, Not alanını seçin.

  Genellikle, "Açıklamalarını," adlı bir alan için "Notlar" veya "Açıklaması." bakabilir Not alanı hala bulamıyorsanız, Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 2. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda, metni biçimlendirmek için düğmeleri ve menüleri kullanın.

  Farklı yazı tipleri ve boyutlar uygulayabilir, metni kalın veya italik yapabilir, rengi değiştirebilir ve bunun gibi şeyleri yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan veriyi değiştirmek için güncelleştirme sorgusu kullanma

Bir veya daha fazla varolan kaydın bir parçasını (tümünü değil) silmek, değiştirmek veya eklemek için sorguları güncelleştirme kullanılır. Verileri güncelleştirmenin Bul ve Değiştir iletişim kutusunun güçlü bir formu olduğunu düşünebilirsiniz. Bir seçme ölçütü (kabaca arama dizesini eşdeğeri) ve güncelleştirme ölçütü (kabaca değiştirme dizesinin eşdeğeri ) girilir. İletişim kutusunun aksine, güncelleştirme sorguları, birden çok ölçüt kabul edebilir; bu da bir seferde çok sayıda kaydı güncelleştirmenize ve birden çok tabloda kayıtları değiştirmenize olanak tanır.

Tüm kayıtları eklemek için güncelleştirme sorguları kullanamayacağınızı unutmayın. Bunu yapmak için ekleme sorgusu kullanın.

Daha fazla bilgi için ekleme sorgusu kullanarak bir tabloya kayıt eklemebaşlıklı makaleye bakın.

Not : Güncelleştirme sorgusu kullanmanı en güvenli yolu, ilk önce seçme ölçütünüzü test eden bir seçme sorgusu oluşturmaktır. Örneğin, bir dizi Evet/Hayır alanını verili bir müşteri için Hayır öğesini Evet yaparak güncelleştirmek istediğinizi varsayalım. Bunu yapmak için, o müşterinin istenen bütün kayıtları Hayır öğesine dönene kadar seçme sorgusuna ölçüt girin. Kayıtların doğru olduğuna emin olduğunuzda, seçme sorgunuz, güncelleştirme sorgusuna geçiş yapın, seçili değerleri güncelleştirmek için gün seçme sorgusuna ölçüt ekleyince güncelleştirme sorgusunu girin. Bu bölümdeki adımlar, seçme sorgusunun nasıl oluşturulduğunu ve sonra bunun nasıl güncelleştirme sorgusuna çevrildiğini açıklamaktadır.

Seçme sorgusu oluşturma

 1. Güncelleştirmek istediğiniz kayıtları içeren veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  Sorgu tasarımcısı açılır, Tasarım sekmesi görünür ve Tabloyu Göster iletişim kutusu açılır.

 3. Güncelleştirmek istediğiniz kayıtları içeren tablo veya tabloları seçip Ekle öğesini tıklatın, sonra Kapat düğmesini tıklatın.

  Tablo veya tablolar, sorgu tasarım kılavuzunun üst bölümünde bir veya daha fazla pencere olarak görünür ve pencereler her tablodaki tüm alanları listeler. Aşağıdaki resimde, tipik bir tablo olan sorgu tasarımcısını gösterir.

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 4. Güncelleştirmek istediğiniz alanları çift tıklatın. Seçilen alanlar, sorgu tasarımcısının alt kısmındaki Alan satırında görünür.

  Alt kısımdaki her sütuna bir tablo alanı ekleyebilir veya tablo alanları listesinin en başında bulunan yıldız (*) işaretini çift tıklatarak bir tablodaki tüm alanları hızlı şekilde ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki resimde tüm tablo alanları eklenmiş sorgu olarak tasarımcısı görülmektedir.

  Tüm tablo alanları eklenmiş sorgu.

 5. İsteğe bağlı olarak, tasarım kılavuzunun Ölçüt satırında bir veya daha fazla ölçüt girebilirsiniz. Aşağıdaki tablo bazı ölçüt örneklerini göstermekte ve ölçütün bir sorguda sahip olduğu etkiyi açıklamaktadır.

Ölçüt

Etki

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları getirir. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Çetinok"

Göktepe aracılığıyla alfabenin sonuna kadar tüm kayıtları döndürür

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

2-Şub-06 ile 1-Ara-06 (ANSI-89) arasında olan tarihleri getirir. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, pound işareti yerine tek tırnak işareti (') kullanın. Örnek: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T ile başlayan kayıtlar dışındaki bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A ile D arasındaki harflerle başlayan bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf sırasını içeren bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti (') yerine alt çizgi (_) kullanın.

#2/2/2006#

2 Şubat 2006'da girilen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter takımını kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti yerine tek tırnak işareti koyun ('2/2/2006').

< Date() - 30

30 günden daha eski olan bütün tarihleri getirir.

Date()

Bugünün tarihini içeren bütün kayıtları getirir.

Date( ) İle DateAdd("M", 3, Date( )) Arasında

Bugünün tarihiyle, üç ay öncesi tarih arasındaki bütün kayıtları getirir.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren bütün kayıtları getirir.

Is Not Null

Bir değer içeren bütün kayıtları getirir.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Bir alana değer eklemeniz gerekmesine karşın değerin ne olduğunu henüz bilmediğinizde sıfır uzunluklu dize kullanılır. Örneğin bir alan için faks numarası gerekmesine karşın bazı müşterilerin faks numarası olmayabilir. Bu durumda numara yerine bir çift, boşluksuz çift tırnak ("") girilir.

 1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgunun yalnızca, güncelleştirmek istediğiniz kayıtları getirdiğini doğrulayın. Gerekirse, istediğiniz alanları seçip, bunları atmak için DELETE tuşuna basabilir, tasarım kılavuzuna ek alanlar sürükleyebilir ve sorgu sonuçları sizi tatmin edene kadar ölçütleri değiştirebilirsiniz.

 2. Sonraki adımlara geçin.

Kayıtları güncelleştirme

 1. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Bu, seçme sorgusunu güncelleştirme sorgusuyla değiştirir. Access Güncelleştir satırını sorgu tasarımcısının alt kısmına ekler.

  Tek bir güncelleştirme ölçütüne sahip güncelleştirme sorgusu

 2. Değiştirmek istediğiniz verileri içeren alanı konumunu belirleyip, Güncelleştir satırına o alan için ifadenizi (verilerinizi değiştirecek) girin.

  Bu tablo, ifadelerin bazı örneklerini göstermekte ve verileri nasıl değiştirdiğini açıklamaktadır.

İfade

Sonuç

"Satış Görevlisi"

Metin alanında, metin değerini Satış görevlisi diye değiştirir.

#10/08/06#

Tarih/Zaman alanında, tarih değerini 10-Ağu-06 diye değiştirir.

Evet

Evet/Hayır alanında, Hayır değerini Evet ile değiştirir.

"PN" & [ParçaNo]

Belirtilen her parça numarasının başına "PN" ekler

[BirimFiyat] * [Miktar]

BirimFiyat ve Miktar adlı alanlarda değerleri çarpar.

[Nakliye] * 1.5

Nakliye adlı alanda değerleri yüzde 50 artırır.

DSum("[Miktar] * [BirimFiyat]",
"Sipariş Ayrıntıları", "[ÜrünNo]=" &  [ÜrünNo])

Sipariş Ayrıntıları adlı tablodaki ÜrünNo değerleri, geçerli tablodaki ÜrünNo değerleri ile eşleşir; bu ifade Miktar adlı alandaki değerleri BirimFiyat adlı alandaki değerlerle çarparak satış toplamlarını güncelleştirir.

Right([SevkPostaKodu], 5)

Metnin veya sayısal dizenin en solundaki karakteri kesip en sağdaki beş karakteri bırakır.

IIf(IsNull([BirimFiyat]), 0, [BirimFiyat])

BirimFiyat adlı alanda null (boş veya tanımlanmamış) değeri sıfır (0) ile değiştirir.

 1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Bir uyarı iletisi görünür. Aşağıdaki resimde ileti görülmektedir:

  Güncelleştirme sorgusu uyarı iletisi

 2. Sorguyu çalıştırmak için Evet'i tıklatın.

  Not : Uyarı iletilerini kapatmak kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Access Seçenekleri' ne tıklayın, Gelişmiş' i tıklatın ve Onaylaaltında eylem sorgularını onay kutusunu temizleyin.

 3. Güncelleştirme sorgunuzun sonuçlarını görmek için, Giriş sekmesinde veya Tasarım sekmesinde, Görünümler grubunda, Görünüm'ü tıklatın ve Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın. Ayrıca, Access durum çubuğunun altındaki Veri Sayfası Görünümü düğmesini de tıklatabilirsiniz.

  Not : Sorguyu çalıştırdığınızda, sonuç kümenizdeki bazı alanların eksik olduğunu fark edebilirsiniz. Sorgunuz güncelleştirmediğiniz alanları içeriyorsa, Access varsayılan olarak bu alanları çıkartır. Örneğin, sorgunuzun doğru kayıtları getirip çalıştırdığını garanti altına almaya yardımcı olması için iki tabloda kimlik alanları bulunabilir. Bu kimlik alanlarını güncelleştirmezseniz Access onları kaldırır.

Sayfanın Başı

Tablolara yeni kayıt eklemek için ekleme sorgusu kullanma

Ekleme sorgularının en sık görülen kullanımlarından biri, kaynak veritabanındaki bir veya daha fazla tablodan bir grup kaydı, hedef veritabanındaki bir veya daha fazla tabloya eklemektir. Örneğin, bazı yeni müşteriler ve bu müşterilerle ilgili bilgiler tablosu içeren bir veritabanı edindiğinizi varsayalım. Yeni verileri el ile girme zahmetinden kurtulmak için, bunu uygun tabloya veya veritabanınızdaki tablolara ekleyebilirsiniz. Ekleme sorgularını aşağıdakiler için de kullanabilirsiniz:

 • Ölçüte dayalı kayıtlar ekleme. Örneğin, yalnızca fazla siparişi olan müşterilerin ad ve adreslerini eklemek isteyebilirsiniz.

 • Bazı alanlar diğer tabloda yokken kayıtları ekleme. Örneğin, Müşteri tablosunun 11 alanı olduğunu ve bu alanların başka bir veritabanındaki 11 alandan 9'uyla eşleştiğini varsayalım, Yalnızca eşleşen verileri ekleyip diğerlerini yok sayan bir ekleme sorgusu kullanabilirsiniz.

Bir veritabanından başka bir veritabanına veri eklemek üzere ekleme sorgusu oluşturma işleminde aşağıdaki temel adımlar izlenir:

 • Kaynak veritabanını (eklemek istediğiniz kayıtları içeren veritabanı) açın ve yalnızca eklemek istediğiniz kayıtları döndürecek bir seçme sorgusu oluşturun.

 • Bu seçme sorgusunu ekleme sorgusuna dönüştürün.

 • Hedef tablo ve alanları ekleme sorgusuna ekleyin. Başka bir veritabanına kayıt ekliyorsanız, önce bu veritabanını açıp sonra tabloları seçmeniz gerekir.

 • Kayıtları eklemek için sorguyu çalıştırın.

Not : Başlamadan önce verilerinizi yedekleyin. Yanlışlık yaparsanız, eklenen kayıtları hedef tablodan silebilirsiniz, ancak çok sayıda kaydın el ile silinmesi uzun sürebilir. Elinizde yedek kopya bulunması yanlışlıkları daha kısa sürede düzeltmenize yardımcı olabilir.

Seçme sorgusu oluşturma

 1. Kaynak veritabanınızı  (sona eklemek istediğiniz kayıtları içeren veritabanı) açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  Sorgu tasarım kılavuzu ekranda belirir ve Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Eklemek istediğiniz kayıtları içeren tabloyu seçip Ekle öğesini tıklatın ve sonra Kapat öğesini tıklatın.

  Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Bu pencere tablodaki tüm alanları listeler. Buradaki şekil sorgu tasarımcısındaki tipik bir tabloyu göstermektedir:

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 4. Eklemek istediğiniz alanları tablodan, sorgu tasarım kılavuzunun alt kısmındaki Alan satırına sürükleyin.

  Alt kısımdaki her sütuna bir tablo alanı ekleyebilirsiniz. Tüm alanları hızlı şekilde eklemek için, tablo alanları listesinin en başında bulunan yıldız (*) işaretini tıklatın. Buradaki resimde birkaç tablo alanı eklenmiş sorgu tasarımcısı görülmektedir:

  Tasarım kılavuzunda üç alanlı bir sorgu

  Buradaki resimde tüm alanlar eklenmiş olarak tasarımcı görülmektedir:

  tüm tablo alanlarıyla birlikte bir sorgu.

 5. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgunun, eklemek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın. Gerekirse, Göster onay kutusunu temizleyebilir veya SİL tuşuna basarak istenmeyen alanları kaldırabilirsiniz. Ayrıca, sorgu sonuçları istediğiniz gibi oluncaya kadar tasarım kılavuzuna başka alanlar da sürükleyebilirsiniz.

 6. Sıradaki adımlara geçin.

İlk sorguyu ekleme sorgusuna dönüştürün.

 1. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Ekle'yi tıklatın.

  Ekle iletişim kutusu görünür.

 2. Bu noktada, aynı veritabanında bir tablodan gelen kayıtları başka bir tabloya ekleyebilir veya kayıtları başka bir veritabanında bir tabloya ekleyebilirsiniz.

  • Aynı veritabanındaki kayıtları bir tabloya ekleme

   1. Ekle iletişim kutusunda Geçerli Veritabanı (zaten seçili değilse) öğesini tıklatın ve sonra da Tablo Adı listesinden hedef tabloyu seçin.

   2. Tamam düğmesini tıklatın.

    Önceki bölümde adım 4'te, kaynak tablodaki alanların bir kısmını veya tamamını sorgu tasarım kılavuzuna ekleyecektiniz. Bu adımda tüm tabloyu eklediyseniz, Access burada görüldüğü gibi şimdi hedef tablonun tümünü Ekle satırına ekler:

    İki tablodan tüm alanları içeren bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Önceki kısımda adım 4'te tek tek alanlar eklediyseniz ve kaynak ve hedef tablolardaki alan adları eşleşmiyorsa, Access burada görüldüğü gibi Ekle satırına otomatik olarak hedef alan adlarını ekler:

    eşleşen alanlar bulunan bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Seçme sorgunuza bağımsız alanlar eklediyseniz, kaynak ve hedef tablodaki alan adlarının bazıları ya da tamamı eşleşmezse, Access eşleşmeyen alanları Ekle satırında boş bırakır. Burada görüldüğü gibi boş alanları tıklatın ve sonuç listesinden istediğiniz kaynak alanını seçin.

    Ekleme sorgusu için hedef alanları seçme

   3. Değişikliklerin önizlemesini görmek için Görünüm menüsünü tıklatın.

   4. Tasarım görünümüne dönün ve kayıtları sona eklemek için Çalıştır öğesini tıklatın.

  • Başka bir veritabanındaki kayıtları bir tabloya ekleme

   1. Ekle iletişim kutusunda, Başka Veritabanı öğesini tıklatın.

   2. Dosya Adı alanına, hedef veritabanının konumunu ve adını yazın.

   3. Tablo Adı alanına, hedef tablonun adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.

    –veya–

    Hedef veritabanını konumlandırmak için, Gözat öğesini tıklatıp ikinci Ekle iletişim kutusunu kullanın. Hedef veri tabanını konumlandırdıktan ve seçtikten sonra Tamam düğmesini tıklatın. Bu ikinci iletişim kutusunu kapatır. Birinci iletişim kutusunda, Tablo Adı alanında, hedef tablosu adını girin, sonra Tamam düğmesini tıklatın.

    Hedef tablonun adını yazın ve Tamam'ı tıklatarak birinci Ekle iletişim kutusunu kapatın.

    Önceki bölümde adım 4'te, kaynak tablodaki alanların bir kısmını veya tamamını sorgu tasarım kılavuzunda Alan satırına ekleyecektiniz. Bu adımda tüm tabloyu eklediyseniz, Access burada görüldüğü gibi şimdi hedef tablonun tümünü Ekle satırına ekler:

    İki tablodan tüm alanları içeren bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Adım 4'te tek tek alanlar eklediyseniz ve kaynak ve hedef tablolardaki alan adları eşleşmiyorsa, Access buradaki gibi Ekle satırına otomatik olarak hedef alan adlarını ekler.

    eşleşen alanlar bulunan bir ekleme sorgusu

    –veya–

    Tek tek alanlar eklediyseniz ve kaynak ve hedef tablolardaki adların bir kısmı veya tamamı eşleşmiyorsa, Access eşleşmeyen alanları Ekle satırında boş bırakır. Buradaki gibi boş alanların her birini tıklatın ve elde ettiğiniz listeden hedef alanı seçin:

    Ekleme sorgusu için hedef alanları seçme

   4. Değişikliklerin önizlemesini görmek için Görünüm menüsünü tıklatın.

   5. Tasarım görünümüne geçin ve kayıtları sona eklemek için Çalıştır öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Kayıtları güncelleştirmek için Veri Toplama özelliğini kullanma

Office Access 2007 uygulaması Veri Toplama adında yeni bir özellik sunmaktadır. Microsoft Office Outlook 2007'de veri giriş formu ayarlayabilir, bilgileri toplayabilir ve o verileri Access veritabanında depolayabilirsiniz. Veri Toplama özelliğinin nasıl kullanıldığının açıklanması bu makalenin kapsamı dışındadır.

Veri toplama kullanma hakkında daha fazla bilgi için e-posta iletileriyle veri toplamabaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Veriyi değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, az miktarda verilerin daha kısa sürede, daha az çabayla değiştirilmesi için başka bir yol sunar. İletişim kutusunun nasıl kullanıldığının açıklanması bu makalenin kapsamı dışındadır.

İletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanmamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Birincil ve yabancı anahtar değerlerini değiştirmek için basamaklı güncelleştirmeleri kullanma

Zaman zaman birincil anahtar değerini güncelleştirmeniz gerekebilir. Birincil anahtarı yabancı anahtar olarak kullanırsanız, değişiklikleri otomatik olarak yabancı anahtarın bütün alt örnekleri aracılığıyla güncelleştirebilirsiniz.

Bir hatırlatma: Birincil anahtar veritabanı tablosunda her satırı (kaydı) benzersiz olarak tanımlayan bir değerdir. Yabancı anahtar birincil anahtarla eşleşen sütundur. Genellikle, yabancı anahtarlar başka tablolarda bulunur ve tablolardaki veriler arasında ilişki (bağlantı) oluşturmanızı mümkün kılar.

Örneğin ürün kimlik numarasını birincil anahtar olarak kullandığınızı varsayalım. Bir kimlik numarası benzersiz olarak bir ürünü tanımlar. Bir sipariş verileri tablosunda o kimlik numarasını yabancı anahtar olarak da kullanabilirsiniz. Herhangi bir anda ürün için sipariş verildiğinde kimlik siparişin bir parçası haline geldiğinden, bu yolla, her bir ürünle ilgili siparişleri bulabilirsiniz.

Bazen bu kimlik numaraları (ya da başka türden birincil anahtarlar) değişir. Değiştiklerinde, birincil anahtar değerinizi değiştirebilir ve bu değişikliği ilgili bütün alt kayıtlara otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bu davranışı, iki tablo arasındaki bilgi tutarlılığını ve basamaklı güncelleştirmeyi açarak etkinleştirirsiniz.

Çalıştırdığınızda şu kuralları hatırlayın:

 • Basamaklı güncelleştirmeleri yalnızca, Metin veya Sayı veri türüne ayarlanan birincil anahtar alanlar için etkinleştirebilirsiniz. Otomatik Sayı veri türüne ayarlanan alanlar için basamaklı güncelleştirmeleri kullanamazsınız.

 • Basamaklı güncelleştirmeleri yalnızca bire çok ilişkili tabloları arasında etkinleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki adımlarda, bir ilişkinin nasıl oluşturulacağı ve bu ilişki için basamaklı güncelleştirmelerin nasıl etkinleştirileceği anlatılmaktadır.

İlişkiyi oluşturma

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tabloyu Göster'i tıklatın.

  Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür.

 3. Seçili değilse, Tablolar sekmesini tıklatın, değiştirmek istediğiniz tabloları seçin, Ekle'yi tıklatın ve Kapat'ı tıklatın.

  Birden fazla tabloyu seçmek için ÜST KRKT tuşuna basabilir veya her tabloyu el ile ekleyebiliriniz. Yalnızca, ilişkinin "bir" ve "çok" taraflarındaki tabloları seçin.

 4. İlişkiler penceresinde, ilişkinin "bir" tarafındaki tablodan birincil anahtarı sürükleyip, ilişkinin "çok" tarafındaki tablonun Yabancı anahtar alanına bırakın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki resimde bu iletişim kutusu görülmektedir.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 5. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin ve Oluştur'u tıklatın.

 6. Sıradaki adımlara geçin.

Birincil anahtarlarda basamaklı güncelleştirmeleri etkinleştirme

 1. Önceki bölümde yer alan adımları uygulamadıysanız, değiştirmek istediğiniz ilişkiyi içeren veritabanını açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

  İlişkiler penceresi görünür ve veritabanındaki tablolar arasındaki birleştirmeler (bağlanan çizgiler olarak gösterilir) görüntülenir. Aşağıdaki resimde tipik bir ilişki görülmektedir:

  İki tablo arasındaki ilişki

 3. Üst ve alt tablolar arasındaki birleştirme çizgisini sağ tıklatın ve İlişkiyi Düzenle seçeneğini tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdaki resimde bu iletişim kutusu görülmektedir.

  Varolan bir ilişki içeren İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 4. İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir'i seçin, Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunun seçili olduğuna dikkat edin ve Tamam'ı tıklatın.

İlişki oluşturma konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×