Veritabanına bir veya daha fazla kayıt ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede nasıl bir Access veritabanına veri girebilirsiniz açıklanır ve çeşitli veri girişini işlemlerin anlamak için gerekli olan arka plan bilgilerini sağlar. Makale ayrıca Access'te çeşitli veri girişini tekniklerini kullanma işlemleri anlatılmaktadır.

Bu makalede

Kayıtları ekleme hakkında temel bilgiler

Kayıtları doğrudan veri sayfası görünümünde tabloya ekleme

Bir formu kullanarak kayıt ekleme

Arama alanında öğeleri düzenleme

Sıfır uzunluklu dize girin

İçeri aktarma veya verilere bağlama göre kayıtlar ekleme

Yöntemleri kaydetmek için veri girerken saat

Kayıt ekleme ile ilgili temel bilgiler

Bir Access veritabanına hızlı ve doğru şekilde veri girmek için önce bir veritabanının nasıl çalıştığı konusunda bazı temel bilgileri anlamanıza yardımcı olur. İzleyen bölümlerdeki bilgiler, verileri nasıl gireceğinizde belirleyici olan bazı temel yapı ve tasarım ilkelerini anlatmaktadır.

Veritabanı tasarımı veri girişini nasıl etkiler?

Bir Access veritabanını Microsoft Word belgesi veya Microsoft PowerPoint slayt destesini olarak aynı anlamda dosya değil. Bunun yerine, Access veritabanı nesnelerini topluluğudur — tablolar, formlar, raporlar, sorguları ve benzeri — bu gerekir işe birlikte bir veritabanı düzgün çalışması.

Ayrıca, bu nesnelerin bir takım tasarım ilkelerine de uyması gerekir; aksi taktirde veritabanı kötü çalışır veya tümüyle başarısız olur. Buna karşılık, bu tasarım ilkeleri verileri nasıl gireceğinizi etkiler. Çalışırken veritabanı nesneleri hakkındaki bu gerçekleri ve tasarımı unutmayın.

 • Access verilerin tümünü bir veya daha fazla tabloda depolar. Kullandığınız tablo sayısı veritabanının tasarımına ve karmaşıklığına bağlıdır. Siz verileri bir form, rapor veya bir sorgudan döndürülen sonuçlarda görüntüleseniz de, Access verileri yalnızca tablolarda depolar ve veritabanındaki diğer nesneler bu tabloların üstüne yerleştirilir.

 • Her tablo yalnızca bir tür veri kabul etmelidir. Örneğin, bir iş bağlantı bilgileri tablosu satış bilgilerini içermemelidir. İçerirse, doğru bilgileri bulmak olanaksız olmasa bile güç olabilir.

 • Genelde bir tablodaki alanların her biri yalnızca bir tür veri kabul eder. Örneğin, sayı kabul edecek şekilde ayarlanmış bir alanda not depolayamazsınız. Böyle bir alana metin girmeyi denerseniz, Access hata iletisi görüntüler. Ancak bu katı, değişmez bir kural değildir. Örneğin, Metin veri türüne ayarlanmış bir alanda posta kodu gibi sayılar depolayabilir ama o veri üzerinde hesaplamalar yapamazsınız.

 • Bazı özel durumlar bir kaydındaki alanları tek bir değeri kabul etmeniz gerekir. Örneğin, birden fazla adres bir adres alanına girebilirsiniz değil. Microsoft, varsayılan olarak, sınırlı veri türlerini kabul etmek için o hücre ayarlamadığınız sürece herhangi bir sayıda adları veya adresleri veya resimleri tek bir hücrede girmenize izin veren Excel'in tersine budur.

  Bununla birlikte, metin veya Not veri türüne ayarlanmış alanlarda öğelerin ayrılmış listesini girin. Ayrıca, Access birden çok değerli alan adı verilen bir özellik sağlar. Birden çok değerli alanlar için tek bir kayıt birden çok veri parçalarını eklemek ve birden çok değer kabul listeler oluşturmak için kullanın. Örneğin, veritabanınızdaki bir kayda Microsoft PowerPoint slayt destesini ve herhangi bir sayıda resimler ekleyebilirsiniz. Ayrıca adlarının bir listesini oluşturabilir ve çoğu adları gerektiği şekilde seçin. Birden çok değerli alanlar kullanımını tablo alan başına birden çok kaydı saklayabilir, ancak gerçekten değildir, çünkü Access özel, gizli tablolarda veri saklayarak "arka planda," kuralları zorlar çünkü veritabanı tasarımının kurallarını sonu görünebilir.

 • Eski sürümlerinde Access (2007 önce) tasarlama ve her veri girebilirsiniz önce en az bir tablo oluşturmak sahiptir. Tabloya eklemek için hangi alanların karar gerekiyordu ve veri türleri her alan için ayarlamış olduğunuz. Şimdi Accessdaha yeni sürümleri, boş bir tabloyu açın ve veri girme başlayın. Access, girdiğiniz temel alan için bir veri türü gerçekleştirip.

Ek bilgi

Bu bölümdeki bilgileri veritabanı tasarım, tablo tasarımı ve birden çok değerli alanlar olarak adlandırılan bir özellik üzerinde değmediği.

Aşağıdaki bağlantılar, bu konular hakkında daha fazla bilgi sağlayan makalelere ulaşmanızı sağlar.

Veri türleri veri girişinizi nasıl etkiler?

Bir veritabanı tablosunu tasarlarken, bu tablodaki alanların her biri için bir veri türü seçersiniz; bu işlem veri girişlerinin daha doğru olmasını sağlamanıza yardımcı olur. Örneğin, boş bir tablo açıp bir satış rakamları kümesi girdiğinizi düşünelim. Access bu durumda o alan için Sayı veri türünü algılar. Biri bu alana metin girmeye çalışırsa, Access bir hata iletisi görüntüleyerek, bu kullanıcının değiştirilen kaydı kaydetmesine izin vermez  bu adım verilerinizi korumaya yardımcı olur.

Veri türleri görüntülemek nasıl Göster

Gezinti Bölmesi'nde aşağıdakilerden birini yapın:

 • Araştırmak için tabloyu Veri Sayfası görünümünde açmak için istediğiniz tabloyu çift tıklatın. Alanlar sekmesindeki Biçimlendirme grubunda veri türü listesinde değerine bakın. Access 2007 kullanıyorsanız, Not, bu listeyi veri sayfası sekmesinin veri türleri ve biçimlendirme grubunda bulacaksınız. Değer değiştikçe, çeşitli alanları tablonuzda imleci yerleştirin. Bu şekil liste gösterir:

  Veri Türü listesi

 • Araştırmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Access tabloyu tasarım kılavuzunda açar ve kılavuzun üst kısmında her tablo alanının adı ve veri türü görünür. Buradaki şekilde tasarım kılavuzunda tipik bir tablo görülmektedir.

  Tasarım görünümünde alanlar

Her tablo alanı için ayarladığınız veri türünü neleri eşitleyebilir neleri bir alana giremezsiniz üzerinde denetim ilk düzey sağlar. Bazı durumlarda, gibi Not alanı ile çalışırken, istediğiniz herhangi bir veri girebilirsiniz. Bir sayı alanı ile çalışırken, veri türü gibi diğer durumlarda, ayar alanı için herhangi bir bilgi girmesini engeller. Aşağıdaki tabloda veri türlerini listeler o Access sağlar ve veri girişini nasıl etkilediğini açıklanmaktadır.

Veri türü

Veri girişine etkisi

Metin

Metin alanları öğelerin sınırlandırılmış listeler dahil, metin veya sayısal karakterleri kabul eder. Bir metin alanı Not alanı daha küçük bir sayı karakter kabul eder; 0 ile 255 karakter. Bazı durumlarda, bir metin alanında veriler üzerinde hesaplamalar yapmak için dönüştürme işlevleri kullanabilirsiniz. Metin veri türlerinin Kısa metinyeniden adlandırılmış Access 2013 ' te başlayan dikkat edin.

Not

Bu tür alanlara büyük miktarda metin ve sayı verisi girebilirsiniz. Ayrıca, veritabanı tasarımcısı bu alanı zengin metin biçimini destekleyecek şekilde ayarlarsa, normalde Word gibi sözcük işlem programlarında bulunan biçimlendirme türlerini de uygulayabilirsiniz. Örneğin, metninizdeki belirli karakterlere farklı yazı tipleri ve boyutları uygulayabilir ve bunları kalın veya italik vs. yapabilirsiniz. Ayrıca veriye Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) etiketleri ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, Not alanları Yalnızca eklemeadlı bir özelliği vardır. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yeni verileri için Not alanı Ekle, ancak varolan veri değiştiremezsiniz. Özellik sorun veritabanları, burada değiştirilemez kalan kalıcı kaydını tutmak gerekebilir izleme gibi uygulamalarda kullanmak için hazırlanmıştır. Metin alanında, imleci Faturası alanında, varsayılan olarak, etkin Yalnızca ekleme özelliği ile yerleştirdiğinizde kaybolur. Metne biçimlendirme veya diğer değişiklikleri uygulayamazsınız.

Not veri türleri Uzun metinyeniden adlandırılmış Access 2013 ' te başlayan dikkat edin.

Metin alanlarında olduğu gibi, Not alanındaki verilerde de dönüştürme işlevlerini çalıştırabilirsiniz.

Sayı

Bu tür alanlara yalnızca sayı girebilir ve bir Sayı alanındaki değerlerle hesaplamalar yapabilirsiniz.

Büyük Sayı

Bu tür alanlar yalnızca sayılar girebilirsiniz ve büyük bir sayı alanındaki değerlerin üzerinde hesaplamalar yapabilir. Büyük bir sayı veri türleri yalnızca Office 365 abonelik Access sürümünde kullanılabilir olduğunu unutmayın.

Tarih/Saat

Bu türdeki alanlara yalnızca tarih ve saat girebilirsiniz. Veritabanı tasarımcısının alanı nasıl ayarladığına bağlı olarak şu koşullarla karşılaşabilirsiniz:

 • Veritabanı Tasarımcısı giriş maskesi (alanı seçtiğinizde görünen değişmez ve yer tutucu karakterler bir dizi) alan için ayarlarsanız, boşluklar ve maskenin sağlayan biçiminde veri girmeniz gerekir. Örneğin, MMM_DD_YYYY gibi bir maske görürseniz, sağlanan alanlara 11 Eki 2017 yazmanız gerekir. Tam ay adı veya iki basamaklı yıl değeri giremezsiniz.

 • Tasarımcı bir tarih veya saat girme nasıl denetlemek için giriş maskesi oluşturmadıysanız, herhangi bir geçerli bir tarih veya saat biçimini kullanarak değeri girebilirsiniz. Örneğin, 11 Ekim tarihinde 2017 yazabilirsiniz, 11/10/17, 11 Ekim 2017 ve benzeri.

 • Veritabanı Tasarımcısı alan için görüntüleme biçimi uygulanabilir. Bu durumda, giriş maskesi yok varsa, neredeyse herhangi bir biçimde bir değer girebilirsiniz, ancak Access tarihleri görüntüleme biçimini uygun olarak görüntüler. Örneğin, 11/10/2017 girebilirsiniz, ancak 11-Eki-2017 değeri görüntüler böylece görüntüleme biçimini ayarlanmış olabilir.

Para Birimi

Bu tür alanlara yalnızca para birimi değerleri girebilirsiniz. Ayrıca, bir para birimi simgesini elle girmeniz de gerekmez. Varsayılan olarak, Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen para birimini simgesini ( ¥, £, $, vb.) uygular.

Otomatik Sayı

Bu tür alanlara hiçbir zaman veri giremez veya değiştiremezsiniz. Bir tabloya her yeni kayıt ekleyişinizde, Access, Otomatik Numara alanındaki değerleri artırır.

Hesaplanmış

Değil girin veya bu tür alanlar verilerde herhangi bir zamanda değiştirin. Bu alan sonuçlarını tanımladığınız ifade tarafından belirlenir. Access ekleme veya düzenleme bir tabloya yeni bir kayıt her bir hesaplanan alan değerleri güncelleştirir. Hesaplanma Biçimi veri türleri Access 2010'da erişim başına eklenmiş olan unutmayın.

Evet/Hayır

Bu veri türüne ayarlanan bir alanı tıklattığınızda, Access alanı nasıl biçimlendirdiğinize bağlı olarak bir onay kutusu veya açılan liste görüntüler. Alanı bir liste gösterecek şekilde biçimlendirirseniz, yine alana uygulanan biçime bağlı olarak listeden Evet veya Hayır; Doğru veya Yanlış ya da Açık veya Kapalı değerlerinden birini seçebilirsiniz. Doğrudan bir form veya tablodan listeye değer giremez veya listedeki değerleri değiştiremezsiniz.

OLE Nesnesi

Bu alan türünü, başka bir programda oluşturulmuş bir dosyadan veri görüntülemek istediğinizde kullanırsınız. Örneğin, bir OLE Nesnesi alanında bir metin dosyası, Excel grafiği veya PowerPoint slayt destesi görüntüleyebilirsiniz.

Ekler, diğer programlardaki verileri görüntülemek için daha hızlı, daha kolay ve daha esnek bir yöntem temin eder. Daha fazla bilgi için bu tabloda daha ilerde bulunan ek girişine bakın.

Köprü

Bu tür alanlar herhangi bir veri girebilirsiniz ve isteğe bağlı olarak Access bir Web adresi içinde kaydırılır. Örneğin, alanına bir değer yazarsanız, Access, metninizi çevreleyen http://www. your_text.com. Geçerli bir Web adresi girerseniz, bağlantınızın çalışır. Aksi takdirde, bağlantınızın bir hata iletisiyle neden olur. Tarayıcınızı başlatır ve bağlantısını belirtilen site için gereken bir köprü alanına farenizle tıklatarak çünkü Ayrıca, varolan köprüleri düzenleme zor olabilir. Köprü alanı düzenlemek için bitişik bir alanı seçin, odağı Köprü alanını taşımak için sekme veya ok tuşlarını kullanın ve sonra düzenlenmesini etkinleştirmek için F2 tuşuna basın.

Ek

Bu tür alanlara başka programlardan veri ekleyebilirsiniz, ancak yazarak veya başka bir şekilde metin veya sayı verisi giremezsiniz.

Ek alanı kullanma hakkında daha fazla bilgi için ek dosyalar ve grafik veritabanınızdaki kayıtlarabaşlıklı makaleye bakın.

Arama Sihirbazı

Arama Sihirbazı bir veri türü değildir. Ancak, bu sihirbazı iki tür açılır liste oluşturmada kullanırsınız: değer listeleri ve arama alanları. Değer listesi, Arama Sihirbazı'nı kullanırken el ile girdiğiniz öğelerden oluşan sınırlandırılmış bir listeyi kullanır. Bu değerler veritabanınızdaki diğer tüm veri ve nesnelerden bağımsız olabilir.

Bunun aksine, arama alanı için bir veya daha fazlasını diğer tablolar veritabanında veya SharePoint sunucusunda gibi başka bir konumda veri almayı sorgu kullanır. Arama alanı daha sonra bir açılan listede verileri görüntüler. Varsayılan olarak, Arama Sihirbazı'nı tablo alanına sayı veri türü olarak ayarlar.

Arama alanları doğrudan tablolardaki ve formlarda ve raporlarda çalışabilirsiniz. Varsayılan olarak, değerleri arama alanındaki liste denetimi birleşik giriş kutusu adlı bir türü kutusunda görüntülenir; aşağı açılan oku olan bir liste: Boş arama listesi . Nasıl Veritabanı Tasarımcısı arama alanını ve birleşik giriş kutusu ayarlamışsa bağlı olarak, listedeki öğeleri düzenleme ve öğeleri seçerek listeye ekleyin. Bunu yapmak için Veritabanı Tasarımcısı arama alanı için özellik ayarlamanız gerekir ( Listeye sınırlaözellik adı verilir ve devre dışı bırakmak Tasarımcı bulunur).

Arama listesinde değerler doğrudan düzenleyemezsiniz, eklemek veya önceden tanımlanmış değerler listenizde veya arama alanı için kaynak olarak işlevi gören tablosundaki verileri değiştirmek gerekir. Böylece hakkında daha fazla bilgi için bir arama alanında öğeleri düzenleme, bu makalenin devamındaki bakın.

Son olarak, bir arama alanı oluştururken, isterseniz çoklu değerleri destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız, sonuçta oluşan liste her liste öğesinin yanında bir onay kutusu görüntüler ve siz de gerektiği kadar öğeyi işaretleyebilir veya işaretini kaldırabilirsiniz. Buradaki resimde tipik bir birden çok değerli liste görülmektedir:

onay kutusu listesi

Sonuçta elde edilen listeleri birden çok değerli arama alanları oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için birden fazla değer saklayan liste kullanma ve birden çok değerli alanlar için Kılavuzumakalelerine bakın.

Not : .Mdb dosya biçimlerinde ek, hesaplanan ve büyük bir sayı veri türü kullanılamaz.

Tablo alanı özellikleri veri girişinizi nasıl etkiler?

Bir veritabanının yapısını belirleyen tasarım ilkelerinden ve belli bir alana neleri girebileceğinizi belirleyen veri türlerinden başka, bir Access veritabanına nasıl veri girebileceğinizi etkileyen bazı alan özellikleri de vardır.

Tablo alanı için özelliklerini görüntüleme

Access bir tablo alanı özelliklerini görüntülemek için iki yol sağlar. Veri sayfası sekmesindeki Denetimler kullanabilir veya tabloyu Tasarım görünümünde açın. Aşağıdaki adımlarda, her iki tekniklerini kullanma açıklanmaktadır.

Tablo özelliklerini Veri Sayfası sekmesinde görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

 2. Alanlar sekmesini tıklatın ve Biçimlendirme grubunda her tablo alanı özelliklerini görüntülemek için denetimleri kullanın. Access 2007 kullanıyorsanız, Not, bu listeyi veri sayfası sekmesinin veri türleri ve biçimlendirme grubunda bulacaksınız.

Tablo özelliklerini Tasarım görünümünde görüntüleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu istediğiniz ve kısayol menüsünde Tasarım görünümü denetim sihirbazları kullan düğmesi tıklatın sağ tıklatın.

  Access tabloyu tasarım kılavuzunda açar.

 2. Kılavuzun alt bölümünde, seçili değilse Genel sekmesini tıklatın.

  –veya–

  Bir arama alanının özelliklerini görmek için, Arama sekmesini tıklatın.

  Arama alanı, bir veritabanındaki bir veya daha fazla tablodaki değerleri almak için sorgu kullanan bir tablo alanıdır. Varsayılan olarak, arama alanı bu değerleri size liste biçiminde sunar. Veritabanı tasarımcısının arama alanını nasıl ayarladığına bağlı olarak, bu listeden bir veya daha fazla öğe seçebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, veri girişi üzerinde en büyük etkiye sahip özellikler listelenmiş ve bunların veri girişini nasıl etkilediği anlatılmıştır.

Özellik

Tablo tasarım kılavuzunda konum

Olası değerler

Veri girmeyi denediğiniz zaman davranış

Alan Boyutu

Genel sekmesi

0-255

Karakter limiti, yalnızca Metin veri türüne ayarlanmış alanlara uygulanır. Belirtilen karakter sayısından daha fazla sayıda giriş yapmayı denerseniz, alan fazlalıkları keser.

Zorunlu.

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Etkinleştirildiğinde, bu özellik alana bir değer girmenizi zorunlu kılar ve siz zorunlu alanı doldurmadıkça Access yeni verileri kaydetmenize izin vermez. Devre dışı bırakıldığında, alan boş değer kabul eder; başka bir deyişle alan boş bırakılabilir.

Not : Boş değer sıfır değeriyle aynı şey değildir. Sıfır bir sayı, "boş" ise eksik, tanımlanmamış veya bilinmeyen bir değerdir.

Sıfır uzunluklu dize girme

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Etkinleştirildiğinde, sıfır uzunluklu dizeler  (karaktere içermeyen dizeler) girebilirsiniz. Sıfır uzunluklu dize oluşturmak için alana bir çift çift tırnak işareti ("") girerseniz.

Dizin oluşturulmuş

Genel sekmesi

Evet/Hayır

Bir tablo alanının dizinini oluştururken, Access yinelenen değerleri eklemenizi önler. Ayrıca birden fazla alandan dizin oluşturabilirsiniz. Bu işlemde, her iki alandaki verilerin yerine sadece tek bir alandaki değerleri yineleyebilirsiniz.

Giriş Maskesi

Genel sekmesi

Sabit ve yer tutucu karakterlerin önceden tanımlanmış veya özel ayarları

Giriş maskesi önceden tanımlanmış bir biçimde veri girmelerini zorlar. Bir tablo veya formdaki bir denetime bir alanı seçtiğinizde maskeler görünür. Örneğin, bir tarih alanını tıklatın ve bu karakter kümesi görmek varsayalım: aaa-DD-YYYY. Giriş maskesi olmasıdır. Eki gibi üç harfli kısaltmalar olarak ay değerleri ve yıl değerini dört basamaklı olarak girmenizi zorlar — Örneğin, 2017 15 Eki.

Not : Giriş maskelerinin, Access'in verileri nasıl depolayıp görüntüleyeceğini değil, sizin verileri nasıl gireceğinizi belirlediğini unutmayın.

Oluşturma ve giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için Giriş maskeleriyle veri girişi biçimlerini denetlememakalesine bakın. Access nasıl depolar ve tarih/saat verileri görüntüler hakkında daha fazla bilgi için bir tarih veya saat değeri girinmakalesine bakın.

Listeyle Sınırla

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Etkinleştirir veya arama alanındaki öğelerde yapılan değişiklikleri devre dışı bırakır. Arama alanı öğeleri el ile değiştirmek yeni Access kullanıcılar bazen deneyin. Access bir alanda öğeleri değiştirmesini engellediğinde, bu özelliği Evet olarak ayarlanır. Bu özellik etkindir ve bir listedeki öğeleri değiştirmek gerekiyorsa, listeyi (bir değer listesini düzenlemek için wan varsa) veya (arama alanı düzenlemek istiyorsanız) listesi için kaynak verileri içeren tabloyu açmalısınız ve değerleri orada değiştirin. Arama alanlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: arama alanındaki öğeleri düzenleme, bu makalenin devamındaki.

Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Verme

Arama sekmesi

Evet/Hayır

Liste Öğelerini Düzenle komutunu, arama alanları hariç olmak üzere sadece değer listeleri için etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu komutu arama alanları için etkinleştirmek isterseniz Liste Öğelerini Düzenleme Formu özelliğine geçerli bir form adı girin. Değer Listesi Düzenlemelerine İzin Ver komutu, bir liste kutusu veya açılan kutu denetimini sağ tıklattığınızda devreye giren kısayol menüsünde görüntülenir. Komutu çalıştırdığınızda Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Diğer bir seçenek olarak, Liste Öğelerini Düzenleme Formu özelliğinde bir formun adını belirtirseniz, Access, iletişim kutusunu görüntülemek yerine bu formu başlatır.

Not : Liste Öğelerini Düzenle komutunu, formlarda bulunan liste kutusu veya açılan kutu denetimlerinden ya da tablolarda ve sorgu sonuç kümelerinde bulunan açılan kutu denetimlerinden çalıştırabilirsiniz. Formların Tasarım görünümünde veya Göz atma görünümünde açık olması gerekir; tabloların ve sorgu sonuç kümelerinin Veri Sayfası görünümünde açık olması gerekir.

Düzenle Formu Öğelerini Listeleme

Arama sekmesi

Bir veri giriş formunun adı

Bu tablo özelliğine değer olarak bir veri giriş formunun adını girerseniz, kullanıcı Liste Öğelerini Düzenle komutunu çalıştırdığında bu form açılır. Tersi durumda, kullanıcı komutu çalıştırdığında Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Veri sayfası görünümünde doğrudan bir tabloya kayıt ekleme

Veri Sayfası görünümünde açık olan bir tablo bir Excel çalışma sayfasına benzer; bir veya daha fazla alana   (çalışma sayfalarındaki hücrelerin karşılığıdır) veri yazabilir veya yapıştırabilirsiniz.

Çalışırken şu gerçekleri unutmayın.

 • Verilerinizi özellikle kaydetmeniz gerekmez. İmleci aynı satırda yeni bir alana taşıdığınızda veya imleci başka bir satıra taşıdığınızda, Access değişikliklerinizi tabloya uygular.

 • Varsayılan olarak, Access veritabanındaki alanlar, metin veya sayılar gibi belirli türde verileri kabul etmeye ayarlanmıştır. Alanın kabul etmeye ayarlanacağı veri türünü girmeniz şarttır. Girmezseniz, Access bir hata iletisi görüntüler:

  Geçersiz değer hata iletisi

 • Bir alana giriş maskesi uygulanmış olabilir. Giriş maskesi, belirli bir türde veri girmenizi zorunlu kılan, bir takım yazı veya yer tutucu karakterleridir.

  Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için Giriş maskeleriyle veri girişi biçimlerini denetlememakalesine bakın.

 • Ekler ve birden çok değerli listeler dışında tek bir kayıt çoğu alanlarına girebilirsiniz. Bir alanı ekleri kabul edip etmediğini bilmiyorsanız, alanın özelliklerini denetleyebilirsiniz. Bunu yapmak için Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makaledeki adımları bakın. Bunun nedeni, Access her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu birden çok değerli bir liste her zaman tanımlayabilirsiniz.

Tabloya veri girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Varsayılan olarak, Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde  (Excel çalışma sayfasına benzer bir kılavuz) açar.

 2. Tıklatarak veya başka bir şekilde odaklanmayı, kullanmak istediğiniz ilk alana taşıyın ve verilerinizi girin.

 3. Aynı satırda sonraki alana geçmek için, SEKME tuşuna basın, Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın veya sonraki alandaki hücreyi tıklatın.

  SEKME tuşuna bastığınızda, varsayılan olarak Access, imleci sola mı yoksa sağa mı taşıyacağını belirlemek için Windows bölgesel ayarlarınızdan yararlanır. Bilgisayar soldan sağa okunan bir dili kullanıyorsa, SEKME tuşuna bastığınız zaman imleç sağa geçirilir. Bilgisayar sağdan sola okunan bir dili kullanıyorsa, imleç sola geçirilir.

  Bir sütunda sonraki hücreye geçmek için, Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın veya istediğiniz hücreyi tıklatın.

Uzun metin (faturası) alanına, veriler için zengin metin biçimlendirme uygulama

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açıkken, uzun metin alanını seçin. Access 2007 veya Not alanı olabilecek Access 2010 kullanıyorsanız.

  Genellikle, açıklamalar veya "Açıklamalar" adlı bir alan için bakabilir şekilde notları veya "Notlar" uzun metin alanları içeren Uzun metin alanına hala bulamıyorsanız, Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 2. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda, metni biçimlendirmek için düğmeleri ve menüleri kullanın.

  Access Şeridi Resmi

  Farklı yazı tipleri ve boyutlar uygulayabilir, metni kalın veya italik yapabilir, rengi değiştirebilir ve bunun gibi şeyleri yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form kullanarak kayıt ekleme

Veri giriş formları, veri girmek için daha kolay, daha hızlı ve daha doğru bir yol sağlayabilir. Genellikle, bir kerede birden fazla tabloya veri girmeniz gerektiğinde form oluşturursunuz. Ayrıca bir tablodaki alanlardan bazılarını gizlemek istediğinizde, veritabanını daha kolay kullanılır hale getirmek istediğinizde (bu adım eğitim maliyetlerini azaltabilir) ve kullanıcıların verileri doğru şekilde girmesine yardımcı olmak istediğinizde de form oluşturursunuz.

Verileri düzenlemek için form kullanma formun tasarımını üzerinde bağlıdır. Form denetimleri, listeler, metin kutuları, düğmeler ve veri sayfaları gibi herhangi bir sayıda içerebilir; Excel çalışma sayfaları gibi görünmesini Kılavuzlar. Sırasıyla, her bir formdaki denetim verileri okuyan ya da temel bir tablo alanına verileri yazar. Belirli bir denetimle ne temeldeki tablo alanına, bu alan için ayarlanan tüm özellikleri için ayarlamış olduğunuz veri türüne ve büyük olasılıkla her denetim için Veritabanı Tasarımcısı ayarlar çeşitli özellikler bağlıdır. Veri girişini veri türlerine ve alan özelliklerine nasıl etkilediğini hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin bölümler veri türleri veri girme biçimini etkileyen nasıl ve Tablo alanı özellikleri veri girme biçimini etkileyen nasılbakın.

Aşağıdaki bölümde, en yaygın veri giriş denetimlerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Belirli bir veritabanı hakkında sorularınız varsa, sistem yöneticinize veya veritabanı tasarımcınıza danışın.

Bir metin kutusunda metin düzenleme veya ekleme

Ekleme veya metin kutusundaki metni düzenleyin, bir metin veya uzun metin (faturası) alanı verilerle çalışma. Devam ederken, uzun metin alanına (veya uzun metin alanına bağlı olan denetim) ayarlayabilirsiniz olduğunu unutmayın zengin metin biçimlendirmesi destek ve metninize daha sonra farklı yazı tipleri, boyutlarını, stilleri ve renk uygulayabilirsiniz.

Metin kutusundaki metni düzenleme

 • İmleci metin kutusuna yerleştirmeli ve verilerinizi değiştirebilirler. Metin veya uzun metin (faturası) sayılar üzerinde hesaplamalar gerçekleştiremezsiniz unutmayın alanı.

Zengin metin biçimi uygulama

Not : Yalnızca bir metin kutusu (faturası) uzun metin alanına bağlı olduğunda, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Görünüm Özellikleri tablo alanı içinbu makalenin adımlara bakın.

 1. Formu Form veya Düzen görünümü veya tablo veri sayfası görünümünde açık açıkken, uzun metin (faturası) alanı seçin.

 2. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda, metni biçimlendirmek için düğmeleri ve menüleri kullanın.

  Access Şeridi Resmi

  Çeşitli yazı tipleri ve boyutları uygulayabilir, metni kalın veya italik yazılı yapabilir, renkleri değiştirebilir ve benzer işlemler yapabilirsiniz.

Liste kullanarak veri girme

Formlarda ve veri sayfası görünümünde  (Excel çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz) açık bulunan tablo ve sorgu sonuç kümelerinde listeler kullanabilirsiniz.

Bir formda liste kullanırken, bir açılan kutu denetimi veya liste kutusu denetimi görebilirsiniz. Buradaki şekiller sırasıyla bir açılan kutu ve liste kutusu denetimini betimlemektedir.

Boş arama listesi

Formda basit bir liste kutusu denetimi

Bir tabloda veya sorgu sonuç kümesinde liste kullandığınızda, Access varsayılan olarak açılan kutu kullanır.

Ayrıca, listeler, birden çok değer destekleyebilir. Bir listeyle her liste öğesinin yanındaki onay kutusunu görürseniz, bu listedeki 100 kadar öğeler seçebilirsiniz. Programlama olmadan oluşturabileceğiniz birden çok değerli listeleri ortak bir iş sorunu çözebilir. Örneğin, müşteri desteği sorunları izlemek için Access veritabanını kullanma varsayalım. Bir sorun için birden çok kişiye atamak gereksinim duyarsanız, birden çok değerli bir liste kullanabilirsiniz. Bu rakamları tipik birden çok değerli listeleri gösterme.

Açık durumda bir onay kutusu açılır listesi.   onay kutusu listesi

Ayrıca bir listedeki öğeleri de düzenleyebilirsiniz. Siz veya veritabanı tasarımcınız bu komutu etkinleştirirseniz, doğrudan listeden öğe ekleme, değiştirme veya kaldırma işlemleri yapabilirsiniz. Ancak, veritabanı tasarımcıları devre dışı bırakmayı tercih edebileceği için, komut tüm veritabanları için kullanılamayabilir.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan adımlar liste kullanma ve düzenlemeyi açıklamaktadır.

Açılır listeden öğe seçme

 1. Listeyi içeren form, tablo veya sorgu sonuç kümesini açın.

  Not : Formları Form görünümünde veya Düzen görünümünde açmanız gerekir. Tabloları ve sorgu sonuç kümelerini de Veri Sayfası Görünümünde açmanız gerekir.

 2. Listenin yanındaki aşağı oku tıklatın ve istediğiniz öğeyi seçin.

 3. Seçiminizi veritabanınıza uygulamak için, imleci başka bir alana geçirin.

Liste kutusundan öğe seçme

 1. Listeyi içeren formu açın.

 2. Liste kutusu içinde liste öğelerini aşağıya doğru kaydırarak istediğiniz öğeyi seçin.

 3. Seçiminizi veritabanınıza uygulamak için, imleci başka bir alana geçirin.

Onay kutusu açılır listesinden öğe seçme

 1. Listeyi içeren form, tablo veya sorgu sonuç kümesini açın.

  Not : Form, tablo ve sorgu sonuç kümelerinde onay kutusu açılır listeleri kullanabilirsiniz. Bunun için, formları Form görünümünde veya Göz atma görünümünde; tabloları ve sorgu sonuç kümelerini de Veri Sayfası görünümünde açmanız gerekir.

 2. Listenin yanındaki aşağı oku tıklatın.

 3. En çok 100 onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Onay kutusu listesinden öğe seçme

 1. Listeyi içeren formu açın.

  Not : Formu Form görünümünde veya Göz atma görünümünde açmanız gerekir.

 2. Listenin yanındaki aşağı oku tıklatın.

 3. En çok 100 onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Listedeki öğeleri düzenleme

Not : Bir form, tablo veya sorgu sonuç kümesindeki her tür listeyi düzenleyebilirsiniz. Formları Form görünümünde veya Göz atma görünümünde; tabloları ve sorgu sonuç kümelerini de Veri Sayfası görünümünde açmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca, veritabanı tasarımcısı veya BT bölümü tarafından devre dışı bırakılmışsa bu komutun her zaman kullanılamayabileceğini de unutmayın.

 1. Listeyi içeren form, tablo veya sorgu sonuç kümesini açın.

 2. Düzenlemek istediğiniz listeyi sağ tıklatın ve Liste Öğelerini Düzenle seçeneğini tıklatın.

  Bir iletişim kutusu veya veri giriş formu görüntülenir. Göreceğiniz ekran, düzenlemek istediğiniz listenin türüne göre değişir. Access iki temel liste türü kullanır değer listeleri ve arama listeleri. Değer listeleri el ile girdiğiniz bir takım verileri görüntüler ve arama listeleri de bir veya daha fazla tablodan verileri almak üzere sorgular kullanır. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Bir değer listesini düzenleyecekseniz, liste verilerini düzenlemek için Liste Öğelerini Düzenle iletişim kutusunu kullanın ve bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

  • Bir arama listesini düzenleyecekseniz, bir veri giriş formu görüntülenir. Liste verilerini düzenlemek için bu formu kullanın.

Sayfanın Başı

Arama alanındaki öğeleri düzenleme

Bir arama alanı, kullanıcılar tarafından bir veya daha fazla öğe seçmek için kullanılabilecek bir veri listesi sunar. İki tür arama listesi oluşturabilirsiniz.

 • Değer listeleri    Bunlar, el ile girdiğiniz bir takım değiştirilemez değerler içerir. Değerler arama alanının Satır Kaynağı özelliğinde yer alır.

 • Arama listeleri    Bunlar başka bir tablodan değer almak için sorgu kullanır. Alanın Satır Kaynağı özelliği, değiştirilemez bir değer listesi değil, bir sorgu içerir.

Varsayılan olarak, siz bir liste kutusu denetimi belirtebilseniz de, Access arama verilerini bir açılır listede görüntüler. Açılır liste açılarak listeyi sunar ve siz seçiminizi yaptıktan sonra kapanır. Buna karşılık liste kutusu ise her zaman açık kalır.

Liste öğelerini düzenle komutunu çalıştırabilirsiniz veya doğrudan Satır kaynağı özelliğini veya veri kaynağı tablo düzenleyebilirsiniz. Liste öğelerini düzenle komutunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için bir liste kullanarak verileri girme, bu makalenin konusuna bakın. Bu bölümdeki adımlarda, nasıl öğeleri doğrudan Satır kaynağı özelliğini veya Kaynak Tablo Düzenle açıklanmaktadır. İşlemi birkaç kapsamlı adımlar izlenmelidir.

 • Arama alanını belirleyin. Formlarla çalışırken, tablolara göre biraz farklı bir yol izlersiniz.

 • Arama alanının türünü belirleyin  (değer listesi veya arama listesidir). Arama listesi kullanıyorsanız, arama alanı için verileri sağlayan kaynak tabloyu belirlersiniz.

 • Değer listesindeki öğeleri düzenleyin.

  -veya-

  Arama listesinin kaynak tablosunu açıp verileri bu tabloda düzenleyin.

Formda arama alanını belirleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  -veya-

  Form zaten açıksa, form sekmesini sağ tıklatıp kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatabilirsiniz.

  –veya–

  Giriş sekmesinde, Görünüm grubunda, kullanılabilir görünümler arasında geçiş yapmak için görünümü düğmesini tıklatın. Alternatif olarak, Görünüm' ün altında oku tıklatın ve menüden varolan görünümlerden birini seçin..

  Access Şeridi Resmi

 2. Liste kutusu veya açılan kutu denetimini sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini tıklatın.

 3. Özellik sayfasında Tümü sekmesini tıklatıp, Satır Kaynak Türü ve Satır Kaynağı özelliklerini bulun. Satır Kaynak Türü özelliğinin ya Değer Listesi ya da Tablo/Sorgu içermesi ve Satır Kaynağı özelliğinin de noktalı virgüllerle ayrılmış bir öğe listesi ya da bir sorgu içermesi gerekir. Gerekirse, öğe listesini veya sorguyu okuyabilmek için özellik sayfasını büyütün.

  Genellikle, değer listeleri bu temel sözdizimini kullanın: "" öğe";" öğe";" öğe" "

  Bu durumda liste, çift tırnak içine alınmış ve noktalı virgüllerle ayrılmış öğelerden oluşan bir kümedir.

  Seçme sorguları temel sözdizimini kullanın: seçin [table_or_query_name]. [ alan_adı] FROM [table_or_query_name].

  Bu durumda, sorgu iki yan tümce içerir (SELECT ve FROM). İlk yan tümce bir tablo veya sorguya ve bu tablo veya sorgudaki bir alana başvuruda bulunur. İkinci yan tümceyse yalnızca tablo veya sorguya başvuruda bulunur. Unutulmaması gereken önemli bir nokta: SELECT yan tümceleri en az bir alanın adını içerseler de, bir tablo veya sorgunun adını içermeyebilirler. Bununla birlikte, tüm FROM yan tümcelerinin bir tablo veya sorguya başvuruda bulunması gerekir. Bu bakımdan, bir arama alanının kaynak tablosunu veya kaynak sorgusunu her zaman, FROM yan tümcesine bakarak bulabilirsiniz.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Değer listesi kullanıyorsanız, listedeki öğeleri düzenleyin. Her öğeyi çift tırnak işaretleri içine almayı ve her birini noktalı virgülle ayırmayı unutmayın.

  • Arama listesindeki sorgu başka bir sorguya başvuruda bulunuyorsa, Gezinti Bölmesi'nde, bu ikinci sorguyu Tasarım görünümünde açın (sorguyu sağ tıklatıp Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın). Sorgu tasarımcısının üst kısmında görünen tablo adını not edin ve sıradaki adıma geçin.

   -veya-

   Arama alanındaki sorgu bir tabloya başvuruda bulunuyorsa, tablonun adını not edin ve sıradaki adıma geçin.

 5. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde çift tıklatarak Veri Sayfası görünümünde açın ve liste öğelerini gerektiği gibi düzenleyin.

Tabloda arama alanını belirleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında, Veri Türü sütununda, tıklatarak veya başka bir yolla odaklanmayı herhangi bir Metin, Sayı veya Evet/Hayır alanına geçirin.

 3. Tablo tasarım kılavuzunun alt kısmında, Arama sekmesini tıklatın ve Satır Kaynak Türü ve Satır Kaynağı özelliklerine bakın.

  Satır Kaynak Türü özelliği Değer Listesi veya Tablo/Sorgu olarak görünmelidir. Satır Kaynağı özelliğinin bir değer listesi ya da bir sorgu içermesi gerekir.

  Değer listeleri temel sözdizimini kullanın: "" öğe";" öğe";" öğe" "

  Bu durumda liste, çift tırnak içine alınmış ve noktalı virgüllerle ayrılmış öğelerden oluşan bir kümedir.

  Genellikle, seçme sorgusunun bu temel sözdizimini kullanın: seçin [table_or_query_name]. [ alan_adı] FROM [table_or_query_name].

  Bu durumda, sorgu iki yan tümce içerir (SELECT ve FROM). İlk yan tümce bir tablo veya sorguya ve bu tablo veya sorgudaki bir alana başvuruda bulunur. İkinci yan tümceyse yalnızca tablo veya sorguya başvuruda bulunur. Unutulmaması gereken önemli bir nokta: SELECT yan tümceleri en az bir alanın adını içerseler de, bir tablo veya sorgunun adını içermeyebilirler. Bununla birlikte, tüm FROM yan tümcelerinin bir tablo veya sorguya başvuruda bulunması gerekir. Bu bakımdan, bir arama alanının kaynak tablosunu veya kaynak sorgusunu her zaman, FROM yan tümcesine bakarak bulabilirsiniz.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Değer listesi kullanıyorsanız, listedeki öğeleri düzenleyin. Her öğeyi çift tırnak işaretleri içine almayı ve her birini noktalı virgülle ayırmayı unutmayın.

  • Arama alanındaki sorgu başka bir sorguya başvuruda bulunuyorsa, Gezinti Bölmesi'nde, bu ikinci sorguyu Tasarım görünümünde açın (sorguyu sağ tıklatıp Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın). Sorgu tasarımcısının üst kısmında görünen tablo adını not edin ve sıradaki adıma geçin.

   -veya-

   Arama alanındaki sorgu bir tabloya başvuruda bulunuyorsa, tablonun adını not edin ve sıradaki adıma geçin.

 5. Tabloyu Gezinti Bölmesi'nde çift tıklatarak Veri Sayfası görünümünde açın ve liste öğelerini gerektiği gibi düzenleyin.

Sayfanın Başı

Sıfır uzunluklu dize girme

Access, iki tür boş değer arasında ayrım yapmanıza olanak tanır: Boş (Null) değerler ve sıfır uzunluklu dizeler. Boş değerler bilinmeyen bir değeri gösterir ve sıfır uzunluklu dizeler de boşluk içermeyen alanları gösterir. Örneğin, müşteri verilerinden oluşan bir tablonuz olduğunu ve bu tabloda bir faks numarası alanı bulunduğunu varsayalım. Bir müşterinin faks numarasından emin değilseniz, bu alanı boş bırakabilirsiniz. Bu durumda, alanın boş bırakılması Null değer girilmesini sağlar; bu da değerin ne olduğunu bilmediğiniz anlamına gelir.Daha sonra müşterinin faks makinesi olmadığını öğrenirseniz, değer olmadığını bildiğinizi göstermek için alana sıfır uzunlukta bir dize girebilirsiniz.

Not : Alanları boş değerleri kabul etmesini engelleyen bir özellik ayarlayabilirsiniz unutmayın. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin veri türleri veri girme biçimini etkileyen nasılbakın.

 1. Veri Sayfası görünümünde bir tabloyu ya da Form görünümünde veya Göz atma görünümünde bir formu açın.

 2. İstediğiniz alanı seçin ve arada boşluk bırakmadan iki çift tırnak işareti ("") girin.

 3. Değişikliklerinizin veritabanına uygulanması için imleci başka bir kayda getirin. Varsayılan olarak, tırnak işaretleri kaybolur.

Sayfanın Başı

Veri alarak veya verilere bağlantı vererek kayıt ekleme

İçeri aktarmak veya kaynakları, diğer Access veritabanları, Excel çalışma kitapları, metin dosyaları ve Word belgeleri ve Microsoft SharePoint Services çalıştıran sunucular üzerinde listeleri de dahil olmak üzere çeşitli bulunan verilere bağlama.

Bu verilerin nasıl alınacağı ve bu veri kaynaklarına nasıl bağlanılacağı hakkındaki bilgiler bu makalenin kapsamı dışındadır. Buradaki bağlantılar sizi veri alma ve verilere bağlantı kurmayla ilgili bilgilere ulaştırır.

Sayfanın Başı

Veri girerken zaman kazanma yöntemleri

Access veri giriş işlemini daha hızlı hale getirmek için çeşitli yollar sunar. İzleyen kısımlardaki yordamlarda, formlardaki alanlar ve listeler için nasıl varsayılan değer ayarlanacağı ve verileri sıralarken değerleri yeniden kullanmak için kısayol tuşlarının nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Alan veya denetim için varsayılan değer ayarlama

Şehir veya ülke/bölge gibi belirli bir alan için aynı değeri paylaşan çok sayıda kayıt varsa, bu alana bağlanmış olan denetim için bir varsayılan değer ayarlayarak zaman kazanabilirsiniz. Formu açtığınızda veya yeni bir kayıt oluşturduğunuzda, varsayılan olarak, ayarladığınız varsayılan değer bu denetimde görüntülenecektir.

Denetim için varsayılan değer ayarlama

 1. Formu Tasarım görünümünde açın.

 2. Üzerinde çalışmak istediğiniz denetimi sağ tıklatıp Özellikler seçeneğini tıklatın.

 3. Veri sekmesinde, Varsayılan Değer özelliğini istediğiniz değere ayarlayın.

 4. Yeni bir varsayılan değer ayarlamak için 1-3 arası adımları yineleyin.

Farklı bir değer belirtme

 • Bir metin kutusundaki değer için yeni verileri girin. İstediğiniz zaman varsayılan bir değerin üzerine yenisini yazabilirsiniz.

  –veya–

 • Bir listedeki değer için listeden yeni bir değer seçin.

Sıralama sırasında değerleri yeniden kullanma

Kayıtlar arasında taşıma gibi aynı değeri kullanarak her kaydın sıralamanız gerekebilir. Bunu yaptığınızda, yinelemek için kısayol tuşlarını kullanarak zaman kazanabilirsiniz değeri sıralayın. Örneğin, ürün türüne göre siparişler listesini sıralama varsayalım. İlk kayda, müşteriler yumuşak içecekleri nereden satın siparişler üzerinde sıralamak için yumuşak içecekleri yazın. Sonraki kayda taşıdığınızda, kopyalayın ve değere Sırala yeniden kullanın.

Not : Buradaki adımlarda, Form görünümünde açık bir formunuz olduğu varsayılmaktadır.

 1. Önceki kayıtta ilgili alandan aynı değeri yeniden kullanan alana geçin.

 2. CTRL+' (kesme işareti) tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×