Veritabanınızdaki nesneler için tasarım ayarlarını özelleştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Nesne tasarımcıları kategori Microsoft Access 2010 nesnelerin tasarımını değiştirmek için kullanılabileceği Yerler'in ayar seçenekleri bulunur. Bu merkezi Access Seçenekleri konumdan tablo, form, rapor ve sorgu tasarımı için tasarım seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, tabloyu veri sayfası ve Düzen görünümleri ayarlarının çoğu yoksayılır. Seçili hata denetleme ayarları bu kategorisinden özelleştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tablo Tasarımı ayarlarını özelleştirme

Sorgu tasarımı ayarlarını özelleştirme

Form ve rapor tasarımları ayarlarını seçme

Hata denetleme seçeneklerini değiştirme

Tablo tasarımı ayarlarını özelleştirme

Tablo tasarımı görünümü alanında, metin yazı tipi türü ve boyutu, alan adları önekleri ve sonekleri için ayar, Access'in otomatik olarak alanları dizine almasını sağlayan ayarlar gibi tabloyla ilgili varsayılan özel ayarlar oluşturmak için seçenekler bulunur.

access seçenekleri tablo tasarım ayarları

Ayar

Açıklama

Varsayılan alan türü

Yeni tablolardaki alanlara ve varolan tablolara eklediğiniz alanlara yönelik varsayılan veri türünü ayarlayın veya değiştirin. Varsayılan veri türü Metin'dir.

Varsayılan metin alanı boyutu

Seçtiğiniz varsayılan alan için girebileceğiniz en çok karakter sayısını ayarlayın. Varsayılan 255 karakter sayısını aşamazsınız.

Varsayılan sayı alanı boyutu

Sayı veri türü olarak ayarlanan alanlar için tamsayı türünü ayarlayın veya değiştirin.

Alırken/Oluştururken Otomatik Dizin

Başlangıç veya bitiş karakterleri bir alanın adını girin. Alanları dış dosyasından içeri aktarma veya tabloya alan ekleme, Microsoft Access 2010 otomatik olarak buraya girdiğiniz karakterlerle eşleştirmek adlarıyla alanlarla dizin oluşturur. Karakter dizesini ayırmak için noktalı virgül kullanın. Örneğin, Birimadıyazarsanız, "BirimFiyat" ve "ŞirketAdı" adlı alanları Access 2010 dizinler

Özellik Güncelleştirme Seçeneklerini göster

Seçildiğinde, Özellik Güncelleştirme Seçenekleri düğmesini gösterir. Bu düğme, bir tabloda alanın özelliğini değiştirdiğinizde görüntülenir ve tablo tasarımındaki belirli alan özelliklerini her değiştirdiğinizde sorgu, form ve raporlardaki ilgili özellikleri güncelleştirmek isteyip istemediğinizi sorar.

Sorgu tasarımı ayarlarını özelleştirme

Sorgu tasarımı alanındaki seçenekleri belirlediğinizde, Access otomatik olarak yeni sorgularınıza tasarım öğelerini ekler.

Sorgu tasarımı ayarlarını gösterir

Ayar

Açıklama

Tablo adlarını göster

Birkaç tabloyu temel alan sorgudaki alanların kaynaklarını izlemeniz gerektiğinde bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek belirlendiğinde, Access sorgu tasarım kılavuzundaki Tablo satırını gösterir. Satırı yalnızca yeni sorgular için gizlemek istediğinizde bu seçeneği kaldırın.

Not : Daha önce tablo adlarını gösteren varolan bir sorgu açarsanız, Access bu seçeneği geçersiz kılar.

Tüm alanların çıktısını al

Bu seçenek belirlendiğinde, Access ekler bir seçin * sorgularınızı ifadesine. Temel tabloları veya sorguları verilen bir sorgu için tüm alanları daha sonra bu bildirimi alır. Sorgu Tasarımcısı kullanırken eklediğiniz alanları görmek istiyorsanız bu onay kutusunu temizleyin.

Not : Bu seçenek, yalnızca Access'in geçerli sürümünde oluşturduğunuz yeni sorgular için geçerlidir.

Otomatik Birleştirmeyi etkinleştir

Sorgu tasarımcısını kullanırken, iki tablo arasında otomatik olarak iç birleştirme oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. İlişkiyi kendiniz tanımlamak istiyorsanız bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

Not : Bu ayarın çalışması için tabloların aynı ad ve veri türüne sahip bir alanı paylaşması ve o alanlardan birinin birincil anahtar olması gerekir.

Sorgu tasarımı yazı tipi

Yazı tipi: Sorgu tasarımcısında kullanılan varsayılan yazı tipini ayarlar.

Boyut: Sorgu tasarımında kullanılan varsayılan yazı tipinin boyutunu ayarlar.

SQL Server uyumlu sözdizimi (ANSI 92)

  • Bu veritabanı: Microsoft SQL Server veritabanlarına yönelik sorguları çalıştırmak istediğinizde bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde bütün sorgular için ANSI-92 sözdizimi kullanmanız gerekir. Eski ANSI-89 standardı (Access için varsayılan) kullanılarak yazılmış varolan sorgular çalışmayabilir veya beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

  • Yeni veritabanları için varsayılan: Access'in geçerli sürümü ile oluşturulan bütün yeni veritabanları için ANSI-92'yi varsayılan sorgu sözdizimi yapmak üzere bu seçeneği belirleyin.

Form ve rapor tasarımları ayarlarını seçme

Form veya rapor tasarlarken bir veya daha fazla denetim seçmek için bir dikdörtgeni sürüklediğinizde, bu seçenekler seçim şeklini belirler. Seçtiğiniz ayarlar, hem açık hem kapalı durumda tüm Access veritabanları ve ilerde oluşturacağınız veritabanları için geçerlidir.

Formları gösterir ve Rapor Tasarımcısı seçenekleri

Ayar

Açıklama

Kısmen seçim

Seçim dikdörtgeni, denetimin veya bir denetim grubunun bir kısmını kapsar.

Tam seçim

Seçim dikdörtgeni, bir denetimin veya bir denetim grubunun tamamını kapsar.

Form şablonu

Varsayılan ayarı değiştirmek üzere tüm yeni formlar için şablon olarak kullanmak istediğiniz varolan bir form adı girin. Şablondan oluşturulan formlar şablonla aynı bölüm ve denetim özelliklerine sahiptir.

Rapor şablonu

Varsayılan ayarı değiştirmek üzere tüm yeni raporlar için şablon olarak kullanmak istediğiniz varolan bir rapor adı girin. Yeni raporlar şablonla aynı bölüm ve denetim özelliklerine sahiptir.

Her zaman olay yordamlarını kullan

Oluşturucu Seç iletişim kutusunu görüntüleme yerine Visual Basic Düzenleyicisi başlatılır. Varsayılan olarak, herhangi bir olayın bir özellik sayfası Oluşturucu düğmesi tıklattığınızda iletişim kutusu görüntülenir.

Hata denetimleme seçenekleri değiştirme

Bu hata denetleme ayarları, Access'in form ve rapor tasarımlarındaki çeşitli hataları otomatik olarak denetleyebilmesi için varsayılan olarak seçilidir, ancak bu seçeneklerden size gerekmeyenleri silebilirsiniz.

nesne tasarımcıları kategorisinde bulunan hata denetleme ayarları

Ayar

Açıklama

Hata denetimini etkinleştir

Formlarda ve raporlarda hata denetimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Access, kendilerinde bir veya daha fazla hata türü oluşmuş denetimlere hata göstergeleri koyar. Varsayılan metin yönü ayarınıza bağlı olarak, göstergeler denetimin sol üst veya sağ üst köşesinde üçgen olarak görünür. Varsayılan gösterge rengi yeşildir, ancak bu rengi gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak hata denetimi açıktır ve bu denetim kutusunun işaretini kaldırmak veritabanınızda hata denetimini devre dışı bırakır.

İlişkilendirilmemiş etiket ve denetimi denetle

Denetim ve etiket seçtiğinizde, Access seçili nesnelerin birbirleriyle ilişkili olduğundan emin olmak için denetim yapar. Access hata bulursa, normal hata göstergesi yerine Hata İzle düğmesi görünür. Ayrıca, etiket veya denetim başka bir nesneyle ilişkiliyse bile Hata İzle düğmesi görünür.

Yeni ilişkilendirilmemiş etiketleri denetle

Bu ayar yalnızca formlar için geçerlidir ve seçildiğinde Access'in, bir denetimle ilişkili olduklarından emin olmak için tüm yeni etiketleri denetlemesini sağlar.

Klavye kısayolu hatalarını denetle

Access, yinelenen klavye kısayollarını ve boşluk karakterleri gibi geçersiz kısayolları denetler ve bunlar yerine kullanılabilecek kısayolların listesini sağlar. Bu ayar yalnızca formlar için geçerlidir.

Geçersiz denetim özelliklerini denetle

Access denetimlerinde, geçersiz ifadeler veya alan adları gibi geçersiz özellik ayarlarının olup olmadığını denetler.

Ortak rapor hatalarını denetle

Access raporlarında geçersiz sıralama düzenleri veya seçili kağıt boyutundan daha büyük genişlikler gibi ortak hatalar olup olmadığını denetler. Bu ayar yalnızca raporlar için geçerlidir.

Hata gösterge rengi

Form, rapor veya denetimde hata olduğunda görünen hata göstergesinin rengini ayarlar veya değiştirir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×