Veritabanı tasarım öğelerini kaydetme ve yeniden kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Access 2010, veritabanı tasarımını yeniden kullanmanız için çeşitli yollar sağlar. Veritabanının tamamını şablon olarak kaydedebilir, veritabanının parçasını bir uygulama bölümü olarak kaydedebilir veya bir alanı ya da alan kümesini veri türü şablonu olarak kaydedebilirsiniz. Her durumda, Access başkalarıyla paylaşabileceğiniz bir dosya oluşturur. Benzer şekilde, üçüncü taraflara ait bu tür dosyaları kullanabilirsiniz.

Bu makalede, bazı durumlarda veriler de dahil, çeşitli veritabanı nesnelerinin şablon olarak nasıl kaydedileceği ele alınmaktadır. Ayrıca çeşitli şablon dosyaları ve bunların nasıl paylaşılacağı da açıklanmaktadır. Bu makalede, Access ile birlikte gelen uygulama bölümleriyle ilgili bazı ayrıntılar sağlanır.

Bu makalede, veritabanı tasarım ne de Access ile gelen ya da Office.com'dan elde edilebilen çeşitli veritabanı şablonları tartışın. Access veritabanı tasarım ilkeleri temel bir giriş için veritabanı tasarımında temel bilgilerbaşlıklı makaleye bakın. Access 2010 ile gelen veritabanı şablonları kullanma hakkında daha fazla bilgi için Access 2010 şablonlarını girişbaşlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

Genel bakış

Veritabanı tasarım öğelerini yeniden kullanmak üzere kaydetme ve paylaşma

Bir veritabanını veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) kaydetme

Bir alanın veri türü şablonu (*.accft) olarak kaydetme

Üçüncü taraf veritabanı tasarımını yeniden kullanma

Genel bakış

Bazen, sıfırdan başlamak istemezsiniz. Tasarımınızı güzel duruma getirmek için çok zaman harcadığınızda, ondan en iyi şekilde yararlanmak istersiniz; örneğin, yeniden kullanmak isteyebilirsiniz. Bazen de başkaları tarafından yapılmış olan tasarım çalışmasından yararlanmak isteyebilirsiniz. Access, veritabanı tasarımını yeniden kullanmanız için üç ana yol sağlar:

 • Veritabanı şablonları    yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanabileceğiniz dosyalardır (dosya türü *.accdt). Genellikle, bir şablondan oluşturulan veritabanı kullanıma hazırdır ancak, bu veritabanını belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, Varlıklar web veritabanı şablonu, temel varlık yönetimi yetenekleri sunar ancak, kuruluşunuzla ilgili bazı departman veya bütçe bilgileri ekleyerek bu yetenekleri genişletmek isteyebilirsiniz. Access, Access uygulaması açıldığında Backstage görünümünde görebileceğiniz çeşitli veritabanı şablonlarıyla birlikte gelir.

 • Uygulama bölümleri dosyalar veritabanı şablonları gibi ancak bunları tasarım öğelerini varolan bir veritabanına eklemek için yerine yeni bir veritabanı için temel olarak sunmak için kullanın. Örneğin, açıklamalar Uygulama bölümü tarih/saat alanı içeren açıklamalar da içerecek şekilde ayarlanmış bir tablo sağlar. Bazı uygulama bölümleri uygulama bölümü varolan tablolarınızı bilgileriyle nasıl uyguladığı tanımlamak için ilişki oluşturmak için sihirbaz başlatın. Access Oluştur sekmesinde gördüğünüz birkaç uygulama bölümleri birlikte gelir.

 • Veri türü şablonları    yeni alanlar ve alan birleşimleri oluşturmak için kullanabileceğiniz dosyalardır. Örneğin, tek tıklatmayla bir tabloya bir çift tarih/saat alanı eklemek için Başlangıç ve Bitiş Tarihleri veri türü şablonlarını kullanabilirsiniz. Veri türü şablonları, veritabanı şablonları ve uygulama bölümlerinden farklı bir dosya türü (*.accft) kullanır. Access, Veri Sayfası görünümünde bir tabloyu açtığınızda Alanlar sekmesinde görebileceğiniz çeşitli veri türü şablonlarıyla birlikte gelir.

Yeniden kullanım için veritabanı tasarım öğelerini kaydetme ve paylaşma

Bir veritabanı şablonu veya uygulama bölümü oluşturmak için   kaydetmeniz veritabanını bir *.accdt dosyası olarak Dosya sekmesinde komutlarını kullanarak (adımları için bir veritabanını veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) olarak kaydetmebölümüne bakın.) Sonra yeni bir veritabanı oluşturma veya uygulama bölümü, ise özelliklerine var olan veritabanına eklemek için şablonu kullanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz veritabanı şablonları ve uygulama bölümleri varsayılan olarak dolaşım uygulama verisi şablonları klasörünüzde depolanır (Windows 7'de, C:\Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizininde). Veritabanı şablonları veya uygulama bölümleri olarak kullanılabilir duruma getirmek için şablon dosyalarını bu klasöre koyabilirsiniz. Benzer şekilde, bu klasörden şablon dosyalarını kopyalayıp kullanmaları için başkalarına verebilirsiniz.

Not : Her zamanki gibi, üçüncü taraflara ait dosyaları kullanırken dikkatli olun.

Bir veri türü şablonu oluşturmak içinkaydetmeniz tablo alanları seçimini bir *.accft dosyası olarak alanları sekmesinde bir komutunu kullanarak (adımları için alan veri türü şablonu (*.accft) olarak Kaydetbölümüne bakın.)

Oluşturduğunuz veri türü şablonları, varsayılan olarak dolaşım uygulama verisi şablonları klasörünüzde depolanır (Windows 7'de, C:\Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizininde). Veri türü şablon dosyalarını, yeni alanlar için veri türleri olarak kullanılabilir duruma getirmek üzere bu klasöre koyabilirsiniz. Benzer şekilde, bu klasörden şablon dosyalarını kopyalayıp kullanmaları için başkalarına verebilirsiniz.

Not : Her zamanki gibi, üçüncü taraflara ait dosyaları kullanırken dikkatli olun.

Sayfanın Başı

Bir veritabanını, veritabanı şablonu veya uygulama bölümü (*.accdt) olarak kaydetme

Backstage görünümünde Kaydet ve Yayımla sekmesindeki komutları kullanarak bir veritabanını, veritabanı şablonu veya uygulama bölümü olarak kaydedersiniz.

 1. Dosya sekmesinde Kaydet ve Yayımla'yı tıklatın.

 2. Veritabanını Farklı Kaydet'in altında Şablon'u tıklatın.

 3. Bu Veritabanından Yeni Şablon Oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki alanları belirtin:

  • Ad    Zorunlu. Şablonu veya uygulama bölümünü tanımlayacak metni girin. Access, bu adı şablon veya uygulama bölümüyle birlikte görüntüler.

  • Açıklama    Şablonun veya uygulama bölümünün içeriğini ya da amacını açıklayan metni girin. Bu, şablon veya uygulama bölümünün araç ipucunda görünür.

  • Kategori Uygulama bölümünün, şeritte Kullanıcı Şablonları'nın altında (varsayılan) gösterilmesi için Kullanıcı Şablonları'nı seçin. Ayrıca yazarak bir kategori ekleyebilir, bu uygulama bölümünü ve gelecektekileri o kategoriye atayabilirsiniz. Yeni kategori, şeritte gösterilir.

  • Simge Şablon veya uygulama bölümü için görüntülenecek bir simge belirtin. Uygulama bölümleri için bu simge, şeritteki uygulama bölümleri galerisinde gösterilir.

  • Önizleme Backstage görünümünde şablon için görüntülenecek daha büyük bir resim belirtin. Bir şablona göz attığınızda, şablon için bu resmi görürsünüz.

  • Birincil Tablo Uygulama bölümü için birincil tablo olacak bir tablo belirtin. Bu tablo varsayılan olarak, uygulama bölümünün, bölümün eklendiği bir veritabanındaki diğer tablolarla ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir kişi uygulama bölümünü kullandığında, Access ilişki oluşturulmasına yardımcı olması için bir sihirbaz başlatır. Birincil Tablo varsayılan olarak kullanılsa da, sihirbaz çalıştırıldığında farklı bir tablo seçebilirsiniz.

  • Örnek Oluşturma Formu Bu şablondan oluşan veritabanları ilk kez açıldığında varsayılan olarak açılacak bir form belirtin. Bu form varsayılan olarak yalnızca bir kez açılır. Form, açıldığında çalıştırılan kod içerebilir ancak kodun varlığı bir güvenlik uyarısı üretir.

  • Uygulama Bölümü Veritabanını uygulama bölümü olarak kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Veritabanını veritabanı şablonu olarak kaydetmek için bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

   Not : Birincil Tablo için bir değer belirtebilmeniz için öncelikle bu onay kutusunu seçmeniz gerekir.

  • Verileri Şablona Ekle Veritabanında bulunan verileri şablonun bir bölümü olarak kaydetmek için bu onay kutusunu seçin. Şablondan yeni veritabanları oluşturulduğunda, söz konusu veritabanları bu verileri içerir.

 4. Şablonunuzu kaydetmek için Tamam'ı tıklatın. Varsayılan olarak Access, şablonunuzu C:\Users\<geçerli kullanıcı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizinine kaydeder.

Bir alanı, veri türü şablonu (*.accft) olarak kaydetme

Veri türü şablonu oluşturmak için bir alan veya alan birleşimi seçersiniz ve sonra bunu şablon olarak kaydetmek için şeritte bir komut kullanırsınız. Başlamadan önce, alan veya alanların istediğiniz şekilde oluşturulduğundan emin olun. Veri türü şablonunun parçası olarak korunmasını istediğiniz özellikleri ayarlayın. Örneğin, “avro” veri türü şablonu oluşturmak isterseniz, bir para birimi alanı oluşturup bunun Biçimini Avro olarak ayarlayabilirsiniz.

1. alan veya şablon olarak kaydetmek istediğiniz alanları içeren tabloyu açın.

2. alanı veya yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz alanları seçin.

3. sekmesinde alanlar , Ekle ve Sil grubunda Diğer alanlar' ı tıklatın ve sonra Seçimi yeni veri türü olarak Kaydet'itıklatın.

4. Alanlardan yeni veri türü oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri belirtin:

 • Ad    Zorunlu. Veri türü şablonunuzu tanımlar ve Diğer Alanlar listesinden bir alan seçtiğinizde kullanılabilir alanlar listesinde görüntülenir.

 • Açıklamaiçeriği veya veri türü şablonu amacını açıklayan metni girin. Diğer alanlar listesinde veri türü şablonu üzerine gelin, görüntülenen araç ipucunda görüntülenir.

 • Kategori Diğer alanlar listesinde veri türü şablonu listelemek bir kategori seçin. Varsayılan olarak, kullanıcı tanımlı türler kategoridir.

 • Örnek oluşturma formu isterseniz, ilk kez veri türü şablonu kullanılan varsayılan olarak açılacak bir form belirtin.

5. veri türünü şablonunuzu kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Üçüncü taraf veritabanı tasarımını yeniden kullanma

.accdt dosyasının kopyasını bilgisayarınızda uygun klasöre koyarak üçüncü taraf bir veritabanı şablonunu veya uygulama bölümünü şeritte kullanılabilir duruma getirebilirsiniz.

 1. Şablon dosyasını alın (bir .accdt veya .accft dosya uzantısına sahip olmalıdır).

 2. Dosyanın bir kopyasını <Sistem Kökü>Users\<geçerli kullanıcı>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ dizinine koyun, burada:

  • <Sistem Kökü>, Windows yüklemenizin kök klasörüdür (genellikle C:\) ve

  • <geçerli kullanıcı>, Windows'da oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adıdır.

   Not :  Klasör henüz yoksa, oluşturun.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir veritabanı şablonu kullanmak için, Dosya sekmesinde Yeni'yi, Şablonlarım'ı, istediğiniz şablonu ve sonra Oluştur'u tıklatın.

  • Bir uygulama bölümü kullanmak için, bölümü eklemek istediğiniz veritabanını açın ve ardından Oluştur sekmesinde Uygulama Bölümleri'ni ve sonra da istediğiniz bölümü tıklatın.

  • Bir veri türü şablonu kullanmak için, alan oluşturmak istediğiniz tabloyu açın ve sonra Alanlar sekmesinin Ekle ve Sil grubunda Diğer Alanlar'ı ve istediğiniz veri türü şablonunu tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×