Veritabanı Modeli (Varlık İlişkisi diyagramı olarak da bilinir) Oluşturma

Veritabanı Modeli (Varlık İlişkisi diyagramı olarak da bilinir) Oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veritabanı Modeli Diyagramı şablonuyla, yeni bir model oluşturabilir veya ilişkisel veya nesne ilişkisel modelleme kavramlarıyla varolan bir veritabanını ters mühendislik uygulayarak bir modele dönüştürebilirsiniz. SQL92 ve daha önceki standartlara dayalı veritabanlarını modellemek için Varlık İlişkisi şablonunu kullanın. SQL99 ve daha sonraki standartlara dayalı veritabanlarını modellemek için, türlerle çalışmaya yönelik ek şekiller içeren Nesne İlişkisel şablonunu kullanın.

Veritabanı modeli örneği

Veritabanı Modeli Diyagramı şablonuyla, yeni bir model oluşturabilir veya ilişkisel veya nesne ilişkisel modelleme kavramlarıyla varolan bir veritabanını ters mühendislik uygulayarak bir modele dönüştürebilirsiniz. SQL92 ve daha önceki standartlara dayalı veritabanlarını modellemek için Varlık İlişkisi şablonunu kullanın. SQL99 ve daha sonraki standartlara dayalı veritabanlarını modellemek için, türlerle çalışmaya yönelik ek şekiller içeren Nesne İlişkisel şablonunu kullanın.

Bu makalede, nasıl bir veritabanı modeli oluşturabileceğiniz ve oluşturduktan sonra modelle neler yapabileceğiniz açıklanmaktadır.

Veritabanı modeli özellikleri bulamıyor musunuz?

Tüm Microsoft Visio sürümlerinde veritabanı modeli özelliği bulunmaz. Bu makalede anlatılan yordamları bulamıyorsanız büyük olasılıkla bunları içermeyen bir Visio sürümüne sahipsinizdir.

 • Microsoft Visio Standard, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonunu içermez.

 • Microsoft Visio Professional ve Premium sürümleri, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonuna yönelik ters mühendislik özelliklerini (Visio'da model oluşturmak için varolan bir veritabanını kullanma) destekler, ancak düz mühendislik uygulamayı (SQL kodu oluşturmak için Visio veritabanı modeli kullanma) desteklemez.

 1. Veritabanı modeli diyagramınızı başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  Sıfırdan yeni bir modeli diyagramı oluşturma

  Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz varolan bir veritabanı yoksa, boş bir Veritabanı Modeliyle başlayıp size ait tabloları ve ilişkileri ekleyebilirsiniz.

  1. Dosya sekmesini tıklatın.

  2. Yeni'yi tıklatın, Yazılım ve Veritabanı'nı tıklatın ve sonra Veritabanı Modeli Diyagramı'nı çift tıklatın.

  3. Veritabanı sekmesinde, Yönet grubunda, Görüntü Seçenekleri'ni tıklatın.

  4. Veritabanı Belgesi Seçenekleri iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz simge kümesini ve diğer tablo ve ilişki seçeneklerini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Varolan bir veritabanını bir başlangıç noktası olarak kullanma

  Daha iyi anlayabilmek veya yeni bir model için başlangıç noktası olarak kullanmak için modellemek istediğiniz bir veritabanınız varsa, Ters Mühendislik Sihirbazı'nı kullanarak veritabanının şemasını veya yapısını açığa çıkarabilir ve yeni bir model oluşturabilirsiniz.

  Sihirbazı başlatmadan önce:

  1. Bir Microsoft Excel çalışma kitabına ters mühendislik uygulayacaksanız, sihirbazı başlatmadan önce, çalışma kitabını açarak, sütun başlıklarını içeren hücre grubunu (veya aralığını) adlandırmanız gerekir. Birden fazla çalışma sayfası kullanmak isterseniz, her çalışma sayfasındaki sütun hücreleri grubunu adlandırın. Bu aralıklar sihirbazda tablo gibi ele alınır. Hücre aralığının nasıl adlandırılacağı konusunda daha fazla bilgi için, Excel yardımında Adlandırılmış hücre başvuruları veya aralıkları tanımlama konusuna bakın.

  2. En iyi sonuçlar için, Ters Mühendislik Sihirbazı'nı çalıştırmadan önce, varsayılan sürücünüzü, ters mühendislik uygulamak istediğiniz hedef veritabanına ayarlayın. Bu adım, sihirbazın yerel veri türlerini doğru şekilde eşlemesini ve sihirbaz tarafından ayıklanan tüm kodların Kod penceresinde doğru şekilde görüntülenmesini sağlar.

  3. Dosya sekmesini tıklatın.

  4. Yeni'yi tıklatın, Yazılım ve Veritabanı'nı tıklatın ve sonra Veritabanı Modeli Diyagramı'nı çift tıklatın.

  5. Veritabanı sekmesinde, Model grubunda, Ters Mühendislik'i tıklatın.

  6. Ters Mühendislik Sihirbazı'nın ilk ekranında, aşağıdakileri yapın:

   1. Veritabanı yönetim sisteminizin (DBMS) veritabanı sürücüsünü seçin. Visio veritabanı sürücüsünü şimdiye kadar belirli bir ODBC veri kaynağıyla ilişkilendirmediyseniz, Ayarlar'ı tıklatın.

    Not : Bir Excel çalışma sayfasına ters mühendislik uygulayacaksanız, ODBC Genel Sürücü'yü seçin.

   2. Güncelleştireceğiniz veritabanının veri kaynağını seçin. Varolan veritabanı için veri kaynağı oluşturmadıysanız, şimdi bunu yapmak için Yeni'yi tıklatın.

    Yeni kaynak oluşturduğunuzda, adı Veri Kaynakları listesine eklenir.

   3. Ayarlarınız istediğiniz gibi olduğunda, İleri'yi tıklatın.

  7. Sürücüye özgü tüm iletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.

   Örneğin, Veri Kaynağına Bağlan iletişim kutusunda, bir kullanıcı adı ve parola yazıp Tamam'ı tıklatın.

   Not : ODBC Genel Sürücü'yü kullanırsanız, ters mühendislik uygulanan bilgilerin tamamlanmamış olabileceğini belirten bir hata iletisiyle karşılaşabilirsiniz. Çoğu durumda, bu bir sorun değildir; sihirbaza devam etmek için Tamam'ı tıklatın.

  8. Ayıklamak istediğiniz bilgi türüyle ilgili onay kutularını seçip İleri'yi tıklatın.

   Not : Sihirbazın ayıklayabileceği tüm öğe türleri, tüm veritabanı yönetim sistemlerinde desteklenmediği için, bazı öğeler kullanılamayabilir (gri renkli görünür).

  9. Ayıklamak istediğiniz tabloların (ve varsa görünümlerin) onay kutularını seçin veya tümünü ayıklamak için Tümünü Seç'i tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

   Not : Bir Excel çalışma sayfasına ters mühendislik uyguluyorsanız ve listede hiçbir şey göremiyorsanız, olasılıkla, çalışma sayfanızdaki sütun başlıklarını içeren hücre aralığını adlandırmanız gerekmektedir.

  10. Saklı Yordamlar onay kutusunu seçtiyseniz, ayıklamak istediğiniz yordamları seçin veya tümünü ayıklamak için Tümünü Seç'i tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

  11. Ters mühendislik uygulanan öğelerin otomatik olarak geçerli sayfaya eklenmesini isteyip istemediğinizi belirtin.

   Not : Sihirbazın, ters mühendislik uygulanan öğeleri Tablolar ve Görünümler penceresinde listelemesinden başka, çizimi otomatik olarak oluşturmasını da seçebilirsiniz. Çizimin otomatik oluşturulmamasını tercih ederseniz, Tablolar ve Görünümler penceresinden öğeleri çizim sayfanıza sürükleyerek, veritabanı modelini el ile de oluşturabilirsiniz.

  12. Seçimlerinizi gözden geçirerek, istediğiniz bilgilerin ayıklanacağını doğrulayın ve Son'u tıklatın.

   Sihirbaz, seçilen bilgileri ayıklar ve Çıktı penceresinde ayıklama işlemiyle ilgili notlar görüntüler.

  Varolan bir modelini geliştirme ve içeri aktarma

  Varolan bir VisioModeler veya PLATINUM ERwin modeliniz varsa, bunu alarak Visio veritabanı modeli diyagramı oluşturma olanağınız olabilir. Bu olanak yalnızca VisioModeler 2.0 veya daha sonraki sözlük modeli (.imd) dosyaları ve PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 ve 3.52 .erx dosyaları ile sınırlıdır.

  1. Dosya sekmesini tıklatın.

  2. Yeni'yi tıklatın, Yazılım ve Veritabanı'nı tıklatın ve sonra Veritabanı Modeli Diyagramı'nı çift tıklatın.

  3. Veritabanı sekmesinde, Model grubunda, Al'ı tıklatın ve sonra model türünü tıklatın.

  4. Almak istediğiniz modelin yolunu ve dosya adını yazın veya Gözat düğmesini tıklatarak model dosyasının konumunu gösterin ve 'ı tıklatın.

  5. Al iletişim kutusunda, Tamam'ı tıklatın.

   Visio dosyayı alır ve ilerleme durumunu Çıktı penceresinde görüntüler. Alınan tablolar Tablolar ve Görünümler penceresinde görüntülenir.

  6. Tablolar ve Görünümler penceresinde, modellemek istediğiniz tabloları seçip çizim sayfasına sürükleyin.

 2. Bir veritabanı modeli diyagramı oluşturduktan sonra, diyagramı ayrıştırma çalışması başlar. Tablo ve görünümler ekleyebilir ve özelleştirebilir, ilişkiler oluşturabilir, sütunları ve veri türlerini özelleştirebilirsiniz.

  Tabloları

  Diyagramınızda tablo oluşturmak için Varlık şeklini kullanın.

  1. Varlık İlişkisi veya Nesne İlişkisel şablonundan, bir Varlık şeklini çizime sürükleyin.

  2. Veritabanı Özellikleri penceresini açmak için şekli çift tıklatın.

  3. Kategoriler'in altında, Tanım'ı tıklatıp tablo için bir ad yazın.

  4. Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın, bir ad yazın ve bir veri türü seçin.

  5. Boş değer içeremeyecek sütunlar için Gerekli onay kutusunu seçin.

  6. Veritabanı tablosundaki her satırı benzersiz şekilde tanımlayan sütunlar için PK (birincil anahtar) onay kutusunu seçin.

  7. Kategoriler'in altında, Dizinler, Tetikleyiciler, Denetle veya Genişletilmiş'i tıklatarak, bu isteğe bağlı öğeleri oluşturun.

  Sütunları

  Veri türleri ve birincil anahtarlar dahil olmak üzere sütun özellikleri eklemek veya değiştirmek için Veritabanı Özellikleri penceresini kullanın.

  1. Diyagramınızda tabloyu çift tıklatın.

  2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

  3. İlk boş Fiziksel adı hücresinin içini tıklatıp bir ad yazın.

  4. Bir sütunun veri türünü değiştirmek için, sütunun Veri Türü alanını tıklatın ve listeden bir veri türü seçin veya listeye yazın. Örneğin, ondalık(8.2) veya karakter(30) yazabilirsiniz.

  5. Boş değerleri engellemek için, Gerekli onay kutusunu seçin.

  6. Sütunun birincil anahtar olduğunu belirtmek için, PK onay kutusunu seçin.

  7. Sütunlar kategorisini tıklattığınızda görüntülenen sütun özelliklerinden fazlasını görmek için, sütunu seçip Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkiler

  İlişkiler, veritabanlarının bir tabloda bulunan bir satırı ilişkili başka bir tablodaki bir satırla eşleştirmesine olanak sağlamak üzere birincil ve yabancı anahtarlar kullanırlar. Bu ilişkileri diyagramınızda gösterebilirsiniz. Ayrıca, bunların önemliliklerini (örneğin, bir-çok) ayarlayabilir ve önemliliği göstermek için Crow's feet, İlişkisel veya IDEF1X gösterimini kullanabilirsiniz. Veritabanı Modeli Diyagramı şablonunda çok-çok ilişkilerini bu gösterimlerle gösteremezsiniz.

  1. Tablolar arasında ilişki oluşturma:

   1. Her iki tablonun diyagramda görünür durumda olmasına dikkat edin. Modeli varolan bir veritabanından ters mühendislik yoluyla oluşturduysanız, bunların birini veya her ikisini Tablolar ve Görünümler penceresinden çizim sayfasına sürüklemeniz gerekebilir.

   2. İlişkinin birincil anahtar tarafında olmasını istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

   3. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

   4. Kılavuzda, tablodaki her satırı benzersiz şekilde tanımlamada kullanmak istediğiniz sütunu tıklatın ve bunu birincil anahtar olarak ayarlamak için PK onay kutusunu seçin.

   5. Nesne İlişkisel veya Varlık İlişkisi şablonundan, bir İlişki şeklini sürükleyip sayfa üzerinde boş bir yere bırakın.

   6. Yukarıdaki ucu, üst tablonun bulunduğu tabloya bağlayın.

   7. Diğer ucu alt tabloya bağlayın.

    İkinci tabloda, birincil anahtarla aynı adı taşıyan bir sütun yoksa, modelleyici bunu ikinci tabloya yabancı anahtar olarak ekler.

    Not : İlişki çizgileri gözden kaybolursa, Veritabanı sekmesinde, Yönet grubunda, Görüntü Seçenekleri'ni tıklatın. İlişkiler sekmesinde, Göster'in altında, İlişkiler onay kutusunu seçin.

  2. İlişkinin önemliliğini ayarlama:

   1. İlişkiyi çift tıklatın.

   2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Çeşitli'yi tıklatın.

   3. Önemlilik'in altında, ilişkiye en çok uyan önemliliği seçin. Bir-çok ilişkileri için, en iyi seçim Sıfır veya daha fazla veya Bir veya daha fazla'dır. Bir-bir ilişkileri için, en iyi seçim Sıfır veya bir veya Tam olarak bir'dir.

 3. Diyagramınızda başka ayrıştırmalar da (dizinler, denetim yan tümceleri ve tetikleyiciler oluşturma gibi) yapmak için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  Dizinler oluşturun.

  Dizinler, sorgu çalıştırdığınızda veritabanınızın performansını veya hızını artırır.

  1. Veritabanı modeli diyagramını açın.

  2. Dizin eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın ve Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler listesinde, Dizinler'i tıklatın.

  3. Yeni'ye tıklayın.

  4. Dizin Oluştur iletişim kutusunda, dizin için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  5. Dizin Türü listesinden, benzersiz veya benzersiz olmayan dizin oluşturmak üzere bir seçeneği belirleyin.

  6. Kullanılabilir Sütunlar listesinden, bu dizine eklemek istediğiniz her sütunun adını seçip Ekle >'yi tıklatın.

  7. Dizinli Sütunlar listesinden, artan sıralamalı bir dizin oluşturmak için Artan onay kutusunu seçin veya azalan sıralamalı bir dizin oluşturmak için bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

   Veritabanı modeli diyagramı güncelleştirilir.

  Görünüm oluşturma

  Görünümü, kaydedilmiş bir sorgu gibi düşünebilirsiniz. Görünümler özellikle, aynı bilgilere bir çok tablodan art arda erişmeniz gerektiğinde veya verileri, gerçek tabloları değiştirmelerine izin vermeden kullanıcılara açmak istediğinizde kullanışlı olur.

  Varlık İlişkisi veya Nesne İlişkisel şablonundan, bir Görünüm şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  Tabloları ve görünümleri genişletilmiş özelliklerini ayarlama

  Veritabanı yönetim sisteminize (DBMS) bağlı olarak, nerede depolandıklarını belirlemek üzere tablo veya görünümler için genişletilmiş özellikler ayarlama olanağınız olabilir.

  Genişletilmiş özelliklerini ayarlamak istediğiniz tablo veya görünümü çift tıklatın ve Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler listesinde, Genişletilmiş'i tıklatın.

  Denetim yan tümceleri oluşturma

  Bir sütuna girilen verilerin belirli bir değer aralığı içinde kaldığından emin olmak için denetim yan tümceleri kullanın. Örneğin, "Yaş" adı verilen bir sütundaki verilerin 65'ten büyük olmasını gerekli kılan bir denetim yan tümcesi oluşturabilirsiniz.

  1. Veritabanı Özellikleri penceresini açmak için tabloyu çift tıklatın.

  2. Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın ve denetim yan tümcesi eklemek istediğiniz sütunu tıklatın.

  3. Düzenle'yi tıklatın.

  4. Sütun Özellikleri iletişim kutusunun Denetim sekmesinde, istediğiniz kısıtlamaları girin.

   Denetim yan tümcesi Kod penceresinde Yerel kod'un altına eklenir.

  Saklı yordamları ve kullanıcı tanımlı işlevler oluşturma

  Aynı eylemleri sürekli gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz kod paketleri oluşturmak için saklı yordamlar veya kullanıcı tanımlı işlevler kullanın. Bu ikisi arasındaki temel fark, saklı yordam kodu değer döndürmeden yürütürken, kullanıcı tanımlı işlevin değer döndürmesidir.

  1. Veritabanı sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, Kod onay kutusunu seçerek Kod penceresini açın.

  2. Genel Kod'u tıklatın ve sonra Yeni'yi tıklatın.

  3. Kod Düzenleyici'nin Özellikler sekmesinde, oluşturmak istediğiniz kod türünü tıklatın ve kod için bir ad yazın.

  4. Gövde sekmesinde, kodu yazıp Tamam'ı tıklatın.

  Tetikleyiciler oluşturma

  Tetikleyiciler, veritabanında belirli bir olay meydana geldiğinde, tetikleyicide belirttiğiniz SQL kodunun çalıştırılmasını sağlar.

  1. Veritabanı Özellikleri penceresini açmak için tabloyu çift tıklatın.

  2. Kategoriler'in altında, Tetikleyiciler'i tıklatın ve Ekle'yi tıklatın.

  3. Özellikler sekmesinde, tetikleyici için bir ad yazın.

  4. Gövde sekmesinde, kodu yazıp Tamam'ı tıklatın.

   Tetikleyici, Kod penceresinde Yerel kod'un altına eklenir.

Bu makalede, nasıl bir veritabanı modeli oluşturabileceğiniz ve oluşturduktan sonra modelle neler yapabileceğiniz açıklanmaktadır. Hızlı başlangıç için, Dosya menüsünde, Yeni, Yazılım ve Veritabanı seçeneklerine gelin ve Veritabanı Modeli Diyagramı'nı tıklatın.

Veritabanı modeli özellikleri bulamıyor musunuz?

Büyük olasılıkla, Microsoft Office Visio sürümünüz aradığınız özelliklere sahip değildir. Visio'nun hangi sürümünü kullandığınızı öğrenmek için, Yardım menüsünde Microsoft Office Visio Hakkında'yı tıklatın. Sürümün adı, iletişim kutusunda en baştaki metin satırındadır.

 • Microsoft Office Visio Standard, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonunu içermez.

 • Microsoft Office Visio Professional, Veritabanı Modeli Diyagramı şablonuna yönelik ters mühendislik özelliklerini (Visio'da model oluşturmak için varolan bir veritabanını kullanma) destekler, ancak düz mühendislik uygulamayı (SQL kodu oluşturmak için Visio veritabanı modeli kullanma) desteklemez.

 • Ters mühendislik ve düz mühendislik dahil olmak üzere tam takım veritabanı modelleme özelliklerini Visio for Enterprise Architects sürümünde bulabilirsiniz. Visio for Enterprise Architects sürümü ise, Visual Studio Professional ve Visual Studio Team System rol tabanlı sürümleriyle birlikte kullanılabilen MSDN Premium Aboneliği içinde yer alır.

 1. Veritabanı modeli diyagramınızı başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  Sıfırdan yeni bir modeli diyagramı oluşturma

  Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz varolan bir veritabanı yoksa, boş bir Veritabanı Modeliyle başlayıp size ait tabloları ve ilişkileri ekleyebilirsiniz.

  1. Dosya menüsünde, Yeni, Yazılım ve Veritabanı seçeneklerine gelin ve Veritabanı Modeli Diyagramı'nı tıklatın.

  2. Veritabanı menüsünde, Seçenekler'e gelin ve Belge'yi tıklatın.

  3. Veritabanı Belgesi Seçenekleri iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz simge kümesini ve diğer tablo ve ilişki seçeneklerini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Varolan bir veritabanını bir başlangıç noktası olarak kullanma

  Daha iyi anlayabilmek veya yeni bir model için başlangıç noktası olarak kullanmak için modellemek istediğiniz bir veritabanınız varsa, Ters Mühendislik Sihirbazı'nı kullanarak veritabanının şemasını veya yapısını açığa çıkarabilir ve yeni bir model oluşturabilirsiniz.

  Not : Sihirbazı başlatmadan önce:

  1. Bir Microsoft Office Excel çalışma kitabına ters mühendislik uygulayacaksanız, sihirbazı başlatmadan önce, çalışma kitabını açarak, sütun başlıklarını içeren hücre grubunu (veya aralığını) adlandırmanız gerekir. Birden fazla çalışma sayfası kullanmak isterseniz, her çalışma sayfasındaki sütun hücreleri grubunu adlandırın. Bu aralıklar sihirbazda tablo gibi ele alınır. Hücre aralığının nasıl adlandırılacağı konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Office Excel yardımında Adlandırılmış hücre başvuruları veya aralıkları tanımlama konusuna bakın.

  2. En iyi sonuçlar için, Ters Mühendislik Sihirbazı'nı çalıştırmadan önce, varsayılan sürücünüzü, ters mühendislik uygulamak istediğiniz hedef veritabanına ayarlayın. Bu adım, sihirbazın yerel veri türlerini doğru şekilde eşlemesini ve sihirbaz tarafından ayıklanan tüm kodların Kod penceresinde doğru şekilde görüntülenmesini sağlar.

  3. Dosya menüsünde, Yeni, Yazılım ve Veritabanı seçeneklerine gelin ve Veritabanı Modeli Diyagramı'nı tıklatın.

  4. Veritabanı menüsünde, Ters Mühendislik'i tıklatın.

  5. Ters Mühendislik Sihirbazı'nın ilk ekranında, aşağıdakileri yapın:

   1. Veritabanı yönetim sisteminiz (DBMS) için Microsoft Office Visio veritabanı sürücüsünü seçin. Visio veritabanı sürücüsünü şimdiye kadar belirli bir ODBC veri kaynağıyla ilişkilendirmediyseniz, Ayarlar'ı tıklatın.

    Not : Bir Excel çalışma sayfasına ters mühendislik uygulayacaksanız, ODBC Genel Sürücü'yü seçin.

   2. Güncelleştireceğiniz veritabanının veri kaynağını seçin. Varolan veritabanı için veri kaynağı oluşturmadıysanız, şimdi bunu yapmak için Yeni'yi tıklatın.

    Yeni kaynak oluşturduğunuzda, adı Veri Kaynakları listesine eklenir.

   3. Ayarlarınız istediğiniz gibi olduğunda, İleri'yi tıklatın.

  6. Sürücüye özgü tüm iletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.

   Örneğin, Veri Kaynağına Bağlan iletişim kutusunda, bir kullanıcı adı ve parola yazıp Tamam'ı tıklatın. Veri kaynağınız parola korumalı değilse, Tamam'ı tıklatmanız yeterlidir.

   Not : ODBC Genel Sürücü'yü kullanırsanız, ters mühendislik uygulanan bilgilerin tamamlanmamış olabileceğini belirten bir hata iletisiyle karşılaşabilirsiniz. Çoğu durumda, bu bir sorun değildir; sihirbaza devam etmek için Tamam'ı tıklatın.

  7. Ayıklamak istediğiniz bilgi türüyle ilgili onay kutularını seçip İleri'yi tıklatın.

   Not : Sihirbazın ayıklayabileceği tüm öğe türleri, tüm veritabanı yönetim sistemlerinde desteklenmediği için, bazı öğeler kullanılamayabilir (gri renkli görünür).

  8. Ayıklamak istediğiniz tabloların (ve varsa görünümlerin) onay kutularını seçin veya tümünü ayıklamak için Tümünü Seç'i tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

   Not : Bir Excel çalışma sayfasına ters mühendislik uyguluyorsanız ve listede hiçbir şey göremiyorsanız, olasılıkla, çalışma sayfanızdaki sütun başlıklarını içeren hücre aralığını adlandırmanız gerekmektedir.

  9. 5 numaralı adımda Saklı Yordamlar onay kutusunu seçtiyseniz, ayıklamak istediğiniz yordamları seçin veya tümünü ayıklamak için Tümünü Seç'i tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

  10. Ters mühendislik uygulanan öğelerin otomatik olarak geçerli sayfaya eklenmesini isteyip istemediğinizi belirtin.

   Not : Sihirbazın, ters mühendislik uygulanan öğeleri Tablolar ve Görünümler penceresinde listelemesinden başka, çizimi otomatik olarak oluşturmasını da seçebilirsiniz. Çizimin otomatik oluşturulmamasını tercih ederseniz, Tablolar ve Görünümler penceresinden öğeleri çizim sayfanıza sürükleyerek, veritabanı modelini el ile de oluşturabilirsiniz.

  11. Seçimlerinizi gözden geçirerek, istediğiniz bilgilerin ayıklanacağını doğrulayın ve Son'u tıklatın.

   Sihirbaz, seçilen bilgileri ayıklar ve Çıktı penceresinde ayıklama işlemiyle ilgili notlar görüntüler.

  Varolan bir modelini geliştirme ve içeri aktarma

  Varolan bir VisioModeler veya PLATINUM ERwin modeliniz varsa, bunu alarak Visio veritabanı modeli diyagramı oluşturma olanağınız olabilir. Bu olanak yalnızca VisioModeler 2.0 veya daha sonraki sözlük modeli (.imd) dosyaları ve PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 ve 3.52 .erx dosyaları ile sınırlıdır.

  1. Dosya menüsünde, Yeni, Yazılım ve Veritabanı seçeneklerine gelin ve Veritabanı Modeli Diyagramı'nı tıklatın.

  2. Veritabanı menüsünde, Al'ın üzerine gelin ve Al <model türü>'nü tıklatın.

  3. Almak istediğiniz modelin yolunu ve dosya adını yazın veya Gözat düğmesini tıklatarak model dosyasının konumunu gösterin ve 'ı tıklatın.

  4. Al iletişim kutusunda, Tamam'ı tıklatın.

   Visio dosyayı alır ve ilerleme durumunu Çıktı penceresinde görüntüler. Alınan tablolar Tablolar ve Görünümler penceresinde görüntülenir.

  5. Tablolar ve Görünümler penceresinde, modellemek istediğiniz tabloları seçip çizim sayfasına sürükleyin.

 2. Bir veritabanı modeli diyagramı oluşturduktan sonra, diyagramı ayrıştırma çalışması başlar. Tablo ve görünümler ekleyebilir ve özelleştirebilir, ilişkiler oluşturabilir, sütunları ve veri türlerini özelleştirebilirsiniz.

  Tabloları

  Diyagramınızda tablo oluşturmak için Varlık şeklini kullanın.

  1. Varlık İlişkisi veya Nesne İlişkisel şablonundan, bir Varlık şeklini çizime sürükleyin.

  2. Veritabanı Özellikleri penceresini açmak için şekli çift tıklatın.

  3. Kategoriler'in altında, Tanım'ı tıklatıp tablo için bir ad yazın.

  4. Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın, bir ad yazın ve bir veri türü seçin.

  5. Boş değer içeremeyecek sütunlar için Gerekli onay kutusunu seçin.

  6. Veritabanı tablosundaki her satırı benzersiz şekilde tanımlayan sütunlar için PK (birincil anahtar) onay kutusunu seçin.

  7. Kategoriler'in altında, Dizinler, Tetikleyiciler, Denetle veya Genişletilmiş'i tıklatarak, bu isteğe bağlı öğeleri oluşturun.

  Sütunları

  Veri türleri ve birincil anahtarlar dahil olmak üzere sütun özellikleri eklemek veya değiştirmek için Veritabanı Özellikleri penceresini kullanın.

  1. Diyagramınızda tabloyu çift tıklatın.

  2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

  3. İlk boş Fiziksel Adı hücresinin içini tıklatıp bir ad yazın.

  4. Bir sütunun veri türünü değiştirmek için, sütunun Veri Türü alanını tıklatın ve listeden bir veri türü seçin veya listeye yazın. Örneğin, ondalık(8.2) veya karakter(30) yazabilirsiniz.

  5. Boş değerleri engellemek için, Gerekli onay kutusunu seçin.

  6. Sütunun birincil anahtar olduğunu belirtmek için, PK onay kutusunu seçin.

  7. Sütunlar kategorisini tıklattığınızda görüntülenen sütun özelliklerinden fazlasını görmek için, sütunu seçip Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkiler

  İlişkiler, veritabanlarının bir tabloda bulunan bir satırı ilişkili başka bir tablodaki bir satırla eşleştirmesine olanak sağlamak üzere birincil ve yabancı anahtarlar kullanırlar. Bu ilişkileri diyagramınızda gösterebilirsiniz. Ayrıca, bunların önemliliklerini (örneğin, bir-çok) ayarlayabilir ve önemliliği göstermek için Crow's feet, İlişkisel veya IDEF1X gösterimini kullanabilirsiniz. Veritabanı Modeli Diyagramı şablonunda çok-çok ilişkilerini bu gösterimlerle gösteremezsiniz.

  1. Tablolar arasında ilişki oluşturma:

   1. Her iki tablonun diyagramda görünür durumda olmasına dikkat edin. Modeli varolan bir veritabanından ters mühendislik yoluyla oluşturduysanız, bunların birini veya her ikisini Tablolar ve Görünümler penceresinden çizim sayfasına sürüklemeniz gerekebilir.

   2. İlişkinin birincil anahtar tarafında olmasını istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

   3. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın.

   4. Kılavuzda, tablodaki her satırı benzersiz şekilde tanımlamada kullanmak istediğiniz sütunu tıklatın ve bunu birincil anahtar olarak ayarlamak için PK onay kutusunu seçin.

   5. Nesne İlişkisel veya Varlık İlişkisi şablonundan, bir İlişki şeklini sürükleyip sayfa üzerinde boş bir yere bırakın.

   6. Yukarıdaki ucu, üst tablonun bulunduğu tabloya bağlayın.

   7. Diğer ucu alt tabloya bağlayın.

    İkinci tabloda, birincil anahtarla aynı adı taşıyan bir sütun yoksa, modelleyici bunu ikinci tabloya yabancı anahtar olarak ekler.

    Not : İlişki çizgileri gözden kaybolursa, Veritabanı menüsünde, Seçenekler'e gelin ve Belge'yi tıklatın. İlişkiler sekmesinde, Göster'in altında, İlişkiler onay kutusunu seçin.

  2. İlişkinin önemliliğini ayarlama:

   1. İlişkiyi çift tıklatın.

   2. Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler'in altında, Çeşitli'yi tıklatın.

   3. Önemlilik'in altında, ilişkiye en çok uyan önemliliği seçin. Bir-çok ilişkileri için, en iyi seçim Sıfır veya daha fazla veya Bir veya daha fazla'dır. Bir-bir ilişkileri için, en iyi seçim Sıfır veya bir veya Tam olarak bir'dir.

 3. Diyagramınızda başka ayrıştırmalar da (dizinler, denetim yan tümceleri ve tetikleyiciler oluşturma gibi) yapmak için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  Dizinler oluşturun.

  Dizinler, sorgu çalıştırdığınızda veritabanınızın performansını veya hızını artırır.

  1. Veritabanı modeli diyagramını açın.

  2. Dizin eklemek istediğiniz tabloyu çift tıklatın ve Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler listesinde, Dizinler'i tıklatın.

  3. Yeni'ye tıklayın.

  4. Dizin Oluştur iletişim kutusunda, dizin için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  5. Dizin Türü listesinden, benzersiz veya benzersiz olmayan dizin oluşturmak üzere bir seçeneği belirleyin.

  6. Kullanılabilir Sütunlar listesinden, bu dizine eklemek istediğiniz her sütunun adını seçip Ekle >'yi tıklatın.

  7. Dizinli Sütunlar listesinden, artan sıralamalı bir dizin oluşturmak için Artan onay kutusunu seçin veya azalan sıralamalı bir dizin oluşturmak için bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

   Veritabanı modeli diyagramı güncelleştirilir.

  Görünüm oluşturma

  Görünümü, kaydedilmiş bir sorgu gibi düşünebilirsiniz. Görünümler özellikle, aynı bilgilere bir çok tablodan art arda erişmeniz gerektiğinde veya verileri, gerçek tabloları değiştirmelerine izin vermeden kullanıcılara açmak istediğinizde kullanışlı olur.

  Varlık İlişkisi veya Nesne İlişkisel şablonundan, bir Görünüm şeklini çizim sayfasına sürükleyin.

  Tabloları ve görünümleri genişletilmiş özelliklerini ayarlama

  Veritabanı yönetim sisteminize (DBMS) bağlı olarak, nerede depolandıklarını belirlemek üzere tablo veya görünümler için genişletilmiş özellikler ayarlama olanağınız olabilir.

  Genişletilmiş özelliklerini ayarlamak istediğiniz tablo veya görünümü çift tıklatın ve Veritabanı Özellikleri penceresinde, Kategoriler listesinde, Genişletilmiş'i tıklatın.

  Denetim yan tümceleri oluşturma

  Bir sütuna girilen verilerin belirli bir değer aralığı içinde kaldığından emin olmak için denetim yan tümceleri kullanın. Örneğin, "Yaş" adı verilen bir sütundaki verilerin 65'ten büyük olmasını gerekli kılan bir denetim yan tümcesi oluşturabilirsiniz.

  1. Veritabanı Özellikleri penceresini açmak için tabloyu çift tıklatın.

  2. Kategoriler'in altında, Sütunlar'ı tıklatın ve denetim yan tümcesi eklemek istediğiniz sütunu tıklatın.

  3. Düzenle'yi tıklatın.

  4. Sütun özellikleri iletişim kutusunun işaretleyin sekmesinde istediğiniz kısıtlamaları girin. Seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için sütun ve alan özellikleri iletişim kutusunda (onay sekmesi)bakın.

   Denetim yan tümcesi Kod penceresinde Yerel kod'un altına eklenir.

  Saklı yordamları ve kullanıcı tanımlı işlevler oluşturma

  Aynı eylemleri sürekli gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz kod paketleri oluşturmak için saklı yordamlar veya kullanıcı tanımlı işlevler kullanın. Bu ikisi arasındaki temel fark, saklı yordam kodu değer döndürmeden yürütürken, kullanıcı tanımlı işlevin değer döndürmesidir.

  1. Veritabanı menüsünde, Görünüm seçeneğine gelin ve Kod penceresini açmak için Kod'u tıklatın.

  2. Genel Kod'u tıklatın ve sonra Yeni'yi tıklatın.

  3. Kod Düzenleyici'nin Özellikler sekmesinde, oluşturmak istediğiniz kod türünü tıklatın ve kod için bir ad yazın.

  4. Gövde sekmesinde, kodu yazıp Tamam'ı tıklatın.

  Tetikleyiciler oluşturma

  Tetikleyiciler, veritabanında belirli bir olay meydana geldiğinde, tetikleyicide belirttiğiniz SQL kodunun çalıştırılmasını sağlar.

  1. Veritabanı Özellikleri penceresini açmak için tabloyu çift tıklatın.

  2. Kategoriler'in altında, Tetikleyiciler'i tıklatın ve Ekle'yi tıklatın.

  3. Özellikler sekmesinde, tetikleyici için bir ad yazın.

  4. Gövde sekmesinde, kodu yazıp Tamam'ı tıklatın.

   Tetikleyici, Kod penceresinde Yerel kod'un altına eklenir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×