Verilerinizi dağılım grafiği veya çizgi grafiğinde gösterme

Dağılım grafikleriyle çizgi grafikleri birbirine çok benzer; özellikle dağılım grafiği bağlantı çizgileriyle görüntülendiğinde bu benzerlik çok belirgindir. Bununla birlikte, bu grafik türlerinden her birinin verileri yatay eksen (x ekseni olarak da bilinir) ve dikey eksen (y ekseni olarak da bilinir) boyunca çizme yöntemlerinde büyük bir farklılık vardır.

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği

Bu biçimlendirilmiş dağılım grafiğinde yatay ve dikey eksenler boyunca sayısal değerler görüntülenir ve bu değerler eşit olmayan aralıklarda gösterilen tek tek veri noktalarında bir araya getirilir.

Biçimlendirilmiş çizgi grafiği

Bu biçimlendirilmiş çizgi grafiğinde kategori verileri (bu örnekte, zaman aralığı) yatay eksen boyunca ve tüm sayısal değer verileri dikey eksen boyunca düzenli bir dağılımla gösterilmiştir.

Bu grafik türlerinden birini seçmeden önce, aralarındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hangi koşullarda hangisini tercih etmenin daha iyi olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede

Dağılım grafiğiyle çizgi grafiği arasındaki farklar

Dağılım grafiği veya çizgi grafiği ne zaman kullanılır

Dağılım ve çizgi grafiği türlerini inceleme

Dağılım grafiği oluşturma

Çizgi grafiği oluşturma

Grafiği şablon olarak kaydetme

Dağılım grafiğiyle çizgi grafiği arasındaki farklar

Dağılım ve çizgi grafikleri arasındaki başlıca farklılık, bunların yatay eksende verileri çizme yöntemleriyle ilgilidir. Örneğin, bir dağılım grafiği veya çizgi grafiği oluşturmak için aşağıdaki çalışma sayfası verilerini kullandığınızda, verilerin farklı dağıtıldığını görebilirsiniz.

Günlük yağış çalışma sayfası verileri resmi

Dağılım grafiğinde, A sütunundaki günlük yağış değerleri yatay (x) eksende x değerleri olarak görüntülenir ve B sütunundaki parçacık değerleri dikey (y) eksenin değerleri olarak görüntülenir. Çoğunlukla xy grafiği olarak adlandırılan dağılım grafiğinde kategoriler hiçbir zaman yatay eksende görüntülenmez.

Dağılım grafiği resmi

Dağılım grafiğinin her zaman, sayısal veri kümelerinden birinin yatay eksen (değer ekseni), diğerinin ise dikey eksen (değer ekseni) boyunca gösterildiği, iki değer ekseni vardır. Grafikte x ve y sayısal değerinin kesişim noktaları görüntülenir ve bu değerler tek tek veri noktalarında birleştirilir. Verilere bağlı olarak, bu veri noktaları yatay eksen boyunca düzenli veya düzensiz bir dağılıma sahip olabilir.

Dağılım grafiğinde görünecek ilk veri noktası hem 137 y değerini (parçacık) hem de 1,9 x değerini (günlük yağış) temsil eder. Bu sayılar, çalışma sayfasının A9 ve B9 hücrelerindeki değerleri temsil eder.

Öte yandan, çizgi grafiğinde aynı günlük yağış ve parçacık değerleri yatay eksen boyunca düzgün bir dağılıma sahip iki ayrı veri noktası olarak görüntülenir. Bunun nedeni, çizgi grafiğinde tek bir değer ekseni (dikey eksen) bulunmasıdır. Çizgi grafiğinin yatay ekseninde yalnızca düzgün aralıklı veri gruplandırmaları (kategoriler) gösterilir. Kategoriler verilerin içinde sağlanmadığından otomatik olarak oluşturulur; örneğin, 1, 2, 3, vb.

Bu, çizgi grafiğin ne zaman kullanılmaması gerektiğini gösteren iyi bir örnektir.

Çizgi grafiği resmi

Çizgi grafiği kategori verilerini yatay eksen (kategori ekseni) boyunca düzenli olarak dağıtır ve tüm sayısal değer verilerini dikey eksen (değer ekseni) boyunca dağıtır.

Çizgi grafiğinde, 137 (B9 hücresi) olan parçacık y değeri ve 1,9 (A9 hücresi) olan günlük yağış x değeri ayrı veri noktaları olarak gösterilir. Bu veri noktalarından hiçbiri grafikte gösterilen ilk veri noktası değildir. veri serisi her birinde ilk veri noktası, çalışma sayfasındaki ilk veri satırında bulunan değerlere (A2 ve B2 hücreleri) karşılık gelir.

Eksen türü ve ölçeklendirme farklılıkları

Dağılım grafiğinin yatay ekseni her zaman bir değer ekseni olduğundan, sayısal değerleri ve sayısal değerlerle temsil edilen tarih değerlerini (gün ve saat gibi) görüntüleyebilir. Sayısal değerleri yatay eksende daha esnek bir biçimde görüntülemek için, aynı dikey eksenin ölçeklendirme seçeneklerini yaptığınız gibi bu eksenin de ölçeklendirme seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Çizgi grafiğinin yatay ekseni bir kategori ekseni olduğundan, bu yalnızca metin veya tarih ekseni olabilir. Metin ekseninde yalnızca eşit aralıklı metin (sayısal olmayan veriler veya değer olmayan sayısal kategoriler) görüntülenir. Çalışma sayfasındaki tarihler sıralı olmasa veya aynı temel birime sahip olmasa bile, tarih ekseninde gün, ay veya yıl sayısı gibi belirli aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada tarihler görüntülenir.

Kategori ekseninin ölçeklendirme seçenekleri değer ekseninin ölçeklendirme seçeneklerine göre daha sınırlıdır. Kullanılabilen ölçeklendirme seçenekleri, kullandığınız eksenin türüne de bağlıdır.

Sayfanın Başı

Dağılım grafiği veya çizgi grafiği ne zaman kullanılır

Dağılım grafikleri genelde bilimsel, istatistiksel veriler veya mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır. Bu grafikler çeşitli veri dizilerindeki sayısal değerler arasında varolan ilişkiyi göstermek için yararlıdır ve iki sayı grubunu bir xy koordinatları dizisi olarak çizebilir.

Çizgi grafikleri zaman içinde değişen sürekli verileri görüntüleyebilir, ortak bir ölçeğe göre ayarlanabilir ve bu nedenle düzenli aralıklarla veya zaman içinde verilerdeki eğilimleri göstermek için idealdir. Çizgi grafiğinde, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit olarak dağıtılır ve tüm değer verileri de dikey eksen boyunca eşit olarak dağıtılır. Genel bir kural olarak, verilerinizin x değerleri sayısal olmadığında çizgi grafiğini kullanın; sayısal x değerleri için dağılım grafiği çoğunlukla daha iyi bir seçenektir.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, çizgi grafiği yerine dağılım grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirme    Dağılım grafiğinin yatay ekseni bir değer ekseni olduğundan, daha fazla ölçeklendirme seçeneği kullanılabilir.

 • Yatay eksende bir logaritmik ölçek kullanma    Yatay ekseni bir logaritmik ölçeğe dönüştürebilirsiniz.

 • Çift değerler veya gruplandırılmış değer kümeleri içeren çalışma sayfası verilerini görüntüleme    Dağılım grafiğinde, gruplandırılmış değerler hakkında daha fazla bilgi ortaya koymak için eksenlerin ölçeklerini bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Büyük veri kümelerindeki düzenleri gösterme    Dağılım grafikleri örneğin doğrusal veya doğrusal olmayan eğilimleri, kümeleri ve sınırları belirterek verilerdeki düzenleri göstermek açısından yararlıdır.

 • Zamanı dikkate almadan çok sayıda veri noktasını karşılaştırma    Dağılım grafiğine ne kadar çok veri eklerseniz, o kadar iyi karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, dağılım grafiği yerine çizgi grafiğini tercih edebilirsiniz:

 • Yatay eksen boyunca metin etiketleri kullanma    Bu metin etiketleri aylar, üç aylık dönemler ve mali yıllar gibi eşit aralıklı değerleri gösterebilir.

 • Yatay eksen boyunca az sayıda sayısal değer kullanma    Zaman aralığını, örneğin yılları temsil eden az sayıda, eşit aralıklı sayısal etiketler kullanıyorsanız, çizgi grafiğini kullanabilirsiniz.

 • Yatay eksen boyunca zaman ölçeği kullanma    Çalışma sayfasındaki tarihler sıralı olmasa veya aynı temel birime sahip olmasa bile, tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi belirli aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntülemek istiyorsanız, çizgi grafiği kullanın.

Sayfanın Başı

Dağılım ve çizgi grafiği türlerini inceleme

Dağılım grafiklerinde aşağıdaki grafik alt türleri kullanılabilir.

 • Yalnızca işaretçileri olan dağılım    Bu grafik türü değer çiftlerini karşılaştırır. Çok fazla sayıda veri noktası kullanıyorsanız ve bağlantı çizgileri verilerin okunmasını zorlaştıracaksa veri işaretleyici olan ancak çizgileri olmayan bir dağılım grafiği kullanın. Ayrıca, veri noktaları arasındaki bağlantıyı göstermeniz gerekmeyen durumlarda da bu grafik türünü kullanabilirsiniz.

  Yalnızca işaretleyicileri olan dağılım grafiği

 • Düzgünleştirilmiş çizgileri olan dağılım ve düzgünleştirilmiş çizgileri ve işaretçileri olan dağılım    Bu tür grafikte veri noktalarını birleştiren düzgünleştirilmiş bir eğri görüntülenir. Düzgünleştirilmiş çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir. Çok fazla veri noktası varsa işaretçileri olmayan düzgünleştirilmiş çizgiyi kullanın.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

 • Düz çizgileri olan dağılım ve düz çizgileri ve işaretçileri olan dağılım    Bu tür grafikte veri noktaları arasındaki düz bağlantı çizgileri görüntülenir. Düz çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

Çizgi grafiklerinde aşağıdaki grafik alt türleri kullanılabilir.

 • Çizgi veya işaretçileri olan çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek üzere işaretçilerle görüntülenebileceği gibi işaretçiler olmadan da görüntülenebilen çizgi grafikleri, özellikle çok fazla veri noktası bulunduğunda ve bunların düzeninin önemli olduğu durumlarda, zamanla değişen veya sıralanmış kategorilerdeki eğilimleri göstermek için kullanışlıdır. Çok fazla kategori varsa veya yaklaşık değerler söz konusuysa, işaretçileri olmayan çizgi grafiği kullanın.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz çizgi grafikleri

 • Yığılmış çizgi ve işaretçileri olan yığılmış çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek üzere işaretçilerle görüntülenebileceği gibi işaretçiler olmadan da görüntülenebilen yığılmış çizgi grafikleri, zaman içinde veya sıralanmış kategorilerdeki her değerin katkısının oluşturduğu eğilimi göstermek için kullanılabilir. Ancak, çizgilerin yığılmış olduğu kolayca görülemediğinden, bunun yerine başka bir grafik türü veya yığılmış alan grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz yığılmış çizgi grafikleri

 • %100 yığılmış çizgi ve %100 işaretçileri olan yığılmış çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek üzere işaretçilerle görüntülenebileceği gibi işaretçiler olmadan da görüntülenebilen %100 yığılmış çizgi grafikleri, zaman içinde veya sıralanmış kategorilerdeki her değerin katkı yüzdesinin oluşturduğu eğilimi göstermek için kullanılabilir. Çok fazla kategori varsa veya yaklaşık değerler söz konusuysa, %100 işaretçileri olmayan çizgi grafiği kullanın.

  İpucu   Bu tür verilerin daha iyi bir gösterimini elde etmek için, bunun yerine %100 yığılmış alan grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz %100 yığılmış çizgi grafikleri

 • 3-B çizgi    3-B çizgi grafikleri her veri satırını veya sütununu bir 3-B şeridi olarak gösterir. 3-B çizgi grafiğinin değiştirebileceğiniz yatay, dikey ve derinlik eksenleri vardır.

  3-B çizgi grafiği

Sayfanın Başı

Dağılım grafiği oluşturma

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği

Peki bu dağılım grafiğini nasıl oluşturduk? Aşağıdaki yordam, benzer sonuçlar veren bir dağılım grafiği oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafikte örnek çalışma sayfası verileri kullandık. Bu verileri kendi çalışma sayfanıza kopyalayabilir veya kendi verilerinizi kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfasını boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya dağılım grafiğini çizmek istediğiniz verilerin bulunduğu çalışma sayfasını açın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Günlük Yağış

Parçacık

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Dağılım grafiğine çizmek istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Dağılım'ı tıklatın.

  Excel Şeridinde Grafikler grubu

 3. Yalnızca İşaretçileri Olan Dağılım'ı tıklatın.

  İpucu   Farenizi grafik türlerinden birinin üzerinde bekleterek grafik türünün adını görebilirsiniz.

 4. Grafiğin grafik alanı tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 5. Tasarım sekmesinin Grafik Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  İpucu   Biz dağılım grafiğimizde Stil 26'yı kullandık.

 6. Grafiğin başlığını tıklatın ve istediğiniz metni yazın.

  İpucu   Biz dağılım grafiğimizde Yağışlarda Parçacık Düzeyleri başlığını kullandık.

 7. Grafik başlığının boyutunu küçültmek için, başlığı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Yazı Tipi Boyutu kutusuna istediğiniz boyutu girin.

  İpucu   Biz dağılım grafiğimizde 14 kullandık.

 8. Grafiğin grafik alanını tıklatın.

 9. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlıkları'nı tıklatın ve aşağıdakileri yapın:

  1. Yatay eksen başlığı eklemek için Birincil Yatay Eksen Başlığı'nı tıklatın ve sonra da Eksenin Altındaki Başlık'ı tıklatın.

  2. Dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı'nı tıklatın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türünü tıklatın.

   İpucu   Biz dağılım grafiğinizde Döndürülmüş Başlık kullandık.

   Excel Şeridinde Etiketler grubu

  3. Her başlığı tıklatın, istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın.

   İpucu   Biz dağılım grafiğimizde, yatay eksen için Günlük Yağış ve dikey eksen için Parçacık düzeyi yazdık.

 10. Grafiğin çizim alanı tıklatın veya grafik öğeleri listesinde (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) Çizim Alanı'nı seçin.

 11. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  İpucu   Biz dağılım grafiğimizde Hafif Efekt - Vurgu 3'ü kullandık.

  Excel Şeridinde Şekil Stilleri

 12. Grafiğin grafik alanını tıklatın.

 13. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  İpucu   Biz dağılım grafiğimizde Hafif Efekt - Vurgu 1 kullandık.

 14. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'ı tıklatın.

   Excel Şeridinde Temalar grubu

  2. Yerleşik altında, kullanmak istediğiniz temayı tıklatın.

   İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Office temasını kullandık.

Sayfanın Başı

Çizgi grafiği oluşturma

Biçimlendirilmiş çizgi grafiği

Peki bu çizgi grafiğini nasıl oluşturduk? Aşağıdaki yordam, benzer sonuçlar veren bir çizgi grafiği oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafikte örnek çalışma sayfası verileri kullandık. Bu verileri kendi çalışma sayfanıza kopyalayabilir veya kendi verilerinizi kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfasını boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya çizgi grafiğini çizmek istediğiniz verilerin bulunduğu çalışma sayfasını açın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not   Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan bir örnek seçme

  3. CTRL+C tuşlarına basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tarih

Günlük Yağış

Parçacık

1/1/07

4,1

122

2/1/07

4,3

117

3/1/07

5,7

112

4/1/07

5,4

114

5/1/07

5,9

110

6/1/07

5,0

114

7/1/07

3,6

128

8/1/07

1,9

137

9/1/07

7,3

104

 1. Çizgi grafiğine çizmek istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Çizgi'yi tıklatın.

  Excel Şeridinde Grafikler grubu

 3. İşaretçileri Olan Çizgi'yi tıklatın.

 4. Grafiğin grafik alanı tıklatın.

  Bu işlem, Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 5. Tasarım sekmesinin Grafik Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Stil 2'yi kullandık.

 6. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Grafik Başlığı'nı ve sonra da Grafiğin Üstünde'yi tıklatın.

  Excel Şeridinde Etiketler grubu

 7. Grafiğin başlığını tıklatın ve istediğiniz metni yazın.

  İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Yağışlarda Parçacık Düzeyleri başlığını kullandık.

 8. Grafik başlığının boyutunu küçültmek için, başlığı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Boyut kutusuna istediğiniz boyutu girin.

  İpucu   Biz çizgi grafiğimizde 14 kullandık.

 9. Grafikte göstergeyi tıklatın veya grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) seçin.

 10. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Gösterge'yi tıklatın ve sonra istediğiniz konumu tıklatın.

  İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Göstergeyi Üstte Görüntüle'yi kullandık.

 11. İkincil dikey eksen boyunca veri dizilerinden birini çizmek için, Yağış veri dizisini tıklatın veya bunu grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) seçin.

 12. Düzen sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

  Excel Şeridinde Geçerli Seçim grubu

 13. Seri Seçenekleri'nin altında İkincil Eksen'i seçin ve Kapat'ı tıklatın.

 14. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlıkları'nı tıklatın ve aşağıdakileri yapın:

  1. Birincil dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı'nı tıklatın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türünü tıklatın.

   İpucu   Biz çizgi grafiğinizde Döndürülmüş Başlık kullandık.

  2. İkincil dikey eksen başlığı eklemek için İkincil Dikey Eksen Başlığı'nı tıklatın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türünü tıklatın.

   İpucu   Biz çizgi grafiğinizde Döndürülmüş Başlık kullandık.

  3. Her başlığı tıklatın, istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın.

   İpucu   Biz çizgi grafiğimizde birincil dikey eksen başlığı olarak Parçacık düzeyi ve ikincil dikey eksen başlığı olarak Günlük Yağış yazdık.

 15. Grafiğin çizim alanı tıklatın veya bunu grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) seçin.

 16. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Hafif Efekt - Koyu 1 kullandık.

  Excel Şeridinde Şekil Stilleri

 17. Grafiğin grafik alanını tıklatın.

 18. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme resmi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Hafif Efekt - Vurgu 3'ü kullandık.

 19. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'ı tıklatın.

   Excel Şeridinde Temalar grubu

  2. Yerleşik altında, kullanmak istediğiniz temayı tıklatın.

   İpucu   Biz çizgi grafiğimizde Office temasını kullandık.

Sayfanın Başı

Grafiği şablon olarak kaydetme

Henüz oluşturduğunuz grafiğe benzer başka bir grafik oluşturmak isterseniz, grafiği daha sonra benzer grafikler için temel olarak kullanabilmek üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz grafiği tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Tür grubunda Şablon Olarak Kaydet'i tıklatın.

  Excel Şeridi'ne grup yazın

 3. Dosya adı kutusuna şablon için bir ad yazın.

  İpucu   Farklı bir klasör belirtmediğiniz sürece, şablon dosyası (.crtx) Grafikler klasörüne kaydedilir ve şablon hem Grafik Ekle iletişim kutusunda (Ekle sekmesi, Grafikler grubu, İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi) hem de Grafik Türünü Değiştir iletişim kutusunda (Tasarım sekmesi, Tür grubu, Grafik Türünü Değiştir) Şablonlar'ın altında kullanılabilir durumdadır.

  Grafik şablonu uygulama konusunda daha fazla bilgi almak için bkz. Grafik şablonunu kullanarak sık gerek duyulan bir grafiği yeniden kullanma.

Not   Grafik şablonu, grafik biçimlendirmesi içerir ve grafiği şablon olarak kaydettiğinizde kullanılan renkleri depolar. Başka bir çalışma kitabında grafik oluşturmak için bir grafik şablonunu kullandığınızda yeni grafik, geçerli olarak çalışma kitabına uygulanan belge temasının renklerini değil  — grafik şablonunun renklerini kullanır. Grafik şablonu renkleri yerine belge teması renklerini kullanmak için, grafik alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Stille Eşleştirmek için Sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007, Outlook 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir