Verilerinizi dağılım grafiğinde veya çizgi grafikte gösterme

Dağılım grafikleri ve çizgi grafikler, özellikle de dağılım grafiği bağlantı çizgileriyle gösterildiğinde çok benzer görünür. Bununla birlikte, bu grafik türlerinin yatay eksene (x ekseni olarak da bilinir) ve dikey eksene (y ekseni olarak da bilinir) verileri çizme yöntemleri arasında büyük bir fark vardır.

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği
Bu biçimlendirilmiş dağılım grafiğinde yatay ve dikey eksen boyunca sayısal değerler görüntülenir, bu değerler tek bir veri noktasında birleştirilir ve eşit olmayan aralıklarda gösterilir.
Biçimlendirilmiş çizgi grafiği
Bu biçimlendirilmiş çizgi grafikte, kategori verileri (bu örnekte bir zaman aralığı) yatay eksen boyunca eşit olarak dağıtılır ve tüm sayısal değer verileri de dikey eksen boyunca eşit olarak dağıtılır.

Bu grafik türlerinden birini seçmeden önce, farklılıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunlardan biri yerine diğerini kullanmanın daha iyi olduğu durumları öğrenmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede

Dağılım grafikleriyle çizgi grafikler arasındaki farklılıkları öğrenme

Dağılım veya çizgi grafiğinin ne zaman kullanılacağını bilme

Dağılım ve çizgi grafik türlerini inceleme

Dağılım grafiği oluşturma

Çizgi grafik oluşturma

Grafiği şablon olarak kaydetme

Dağılım grafikleriyle çizgi grafikler arasındaki farklılıkları öğrenme

Dağılım grafikleriyle çizgi grafikler arasındaki asıl fark, bunların yatay eksene verileri çizme yöntemidir. Örneğin, aşağıdaki çalışma sayfası verilerini kullanarak bir dağılım grafiği ve bir de çizgi grafik oluşturduğunuzda, verilerin farklı dağıtıldığını görebilirsiniz.

Günlük yağış çalışma sayfası verileri resmi

Dağılım grafiğinde, A sütunundaki günlük yağış değerleri yatay eksen (x ekseni) üzerinde x değerleri olarak ve B sütunundaki parçacık değerleri de dikey eksen (y ekseni) üzerindeki değerler olarak görüntülenir. Çoğunlukla xy grafiği olarak adlandırılan dağılım grafiği, hiçbir zaman yatay eksende kategorileri görüntülemez.

Dağılım grafiği resmi

Dağılım grafiğinin her zaman iki değer ekseni vardır; yatay eksen (değer ekseni) boyunca bir sayısal veri kümesi ve dikey eksen (değer ekseni) boyunca da diğer sayısal veri kümesi gösterilir. Grafikte, x ve y sayısal değerlerinin kesişiminde noktalar görüntülenir, yani bu değerler tek tek veri noktalarında birleştirilir. Söz konusu veri noktalarının yatay eksen boyunca dağılımı, verilere bağlı olarak eşit olabilir veya olmayabilir.

Dağılım grafiğinde gösterilen ilk veri noktası, hem 137 y değerini (parçacık) hem de 1,9 x değerini (günlük yağış) temsil eder. Bu sayılar, çalışma sayfasında A9 ve B9 hücrelerindeki değerleri temsil eder.

Öte yandan çizgi grafikte, aynı günlük yağış ve parçacık değerleri yatay eksen boyunca eşit dağılmış iki ayrı veri noktası olarak görüntülenir. Bunun nedeni çizgi grafikte tek bir değer ekseni (dikey eksen) bulunmasıdır. Çizgi grafiğin yatay ekseninde yalnızca eşit aralıklı veri grupları (kategoriler) gösterilir. Kategoriler verilerde sağlanmadığından otomatik olarak oluşturulur (örneğin, 1, 2, 3, vb.).

Bu, çizgi grafiğin kullanılmaması gereken durumlara iyi bir örnektir.

Çizgi grafiği resmi

Çizgi grafikte kategori verileri yatay eksen (kategori ekseni) boyunca eşit olarak dağıtılır ve tüm sayısal değer verileri dikey eksen (değer ekseni) boyunca dağıtılır.

Parçacık y değeri 137 (B9 hücresi) ve günlük yağış x değeri 1,9 (A9 hücresi), çizgi grafikte ayrı veri noktaları olarak görüntülenir. Bu veri noktalarından hiçbiri grafikte görüntülenen ilk veri noktası değildir; bunun yerine her veri serisinin ilk veri noktası, çalışma sayfasının ilk veri satırındaki (A2 ve B2 hücreleri) değerlere karşılık gelir.

Eksen türü ve ölçeklendirme farklılıkları

Dağılım grafiğinin yatay ekseni her zaman değer ekseni olduğundan, sayısal değerleri ve sayısal değer olarak gösterilen tarih değerlerini (günler ve saatler gibi) görüntüleyebilir. Yatay eksen boyunca sayısal değerleri daha büyük esneklikle görüntülemek için, bu eksenin ölçeklendirme seçeneklerini aynı dikey ekseninkiler gibi değiştirebilirsiniz.

Çizgi grafiğin yatay ekseni bir kategori ekseni olduğundan, yalnızca metin ekseni veya tarih ekseni olabilir. Metin ekseninde, eşit aralıklı olarak yalnızca metin (sayısal olmayan veriler veya değer olmayan sayısal kategoriler) görüntülenir. Çalışma sayfasında tarihler sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseninde gün sayısı, ay sayısı veya yıl sayısı gibi belirli aralıklarda veya temel birimlerde, kronolojik düzende tarihler görüntülenir.

Kategori ekseninin ölçeklendirme seçenekleri, değer ekseninin ölçeklendirme seçeneklerine göre daha sınırlıdır. Kullanılabilir ölçeklendirme seçenekleri, kullandığınız eksen türüne de bağlıdır.

Sayfanın Başı

Dağılım veya çizgi grafiğinin ne zaman kullanılacağını bilme

Dağılım grafikleri yaygın olarak bilimsel ve istatistiksel verilerle mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır. Bu grafikler, çeşitli veri serilerindeki sayısal değerler arasında var olan ilişkileri göstermek için kullanışlıdır ya da iki sayı grubunu bir xy koordinatları serisi olarak çizebilir.

Çizgi grafikler, ortak bir ölçeğe göre ayarlanmış, zaman içindeki sürekli verileri görüntüleyebilir ve bu nedenle eşit aralıklarla veya zaman içinde verilerdeki eğilimleri göstermek için idealdir. Çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit aralıklarla dağıtılır ve tüm değer verileri de dikey eksen boyunca eşit aralıklarla dağıtılır. Genel bir kural olarak, verilerinizde sayısal olmayan x değerleri bulunduğunda çizgi grafik kullanın; sayısal x değerleri için dağılım grafiğini kullanmak çoğunlukla daha iyi olur.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, çizgi grafik yerine dağılım grafiği kullanmayı düşünmelisiniz:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirme    Dağılım grafiğinin yatay ekseni bir değer ekseni olduğunda, daha fazla ölçeklendirme seçeneği kullanılabilir.

 • Yatay eksende logaritmik ölçek kullanma    Yatay ekseni bir logaritmik ölçeğe dönüştürebilirsiniz.

 • Çift veya gruplandırılmış değer kümeleri içeren çalışma sayfası verilerini görüntüleme    Dağılım grafiğinde, gruplandırılmış değerler hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmak için eksenlerin bağımsız ölçeklerini ayarlayabilirsiniz.

 • Büyük veri kümelerindeki desenleri gösterme    Dağılım grafikleri verilerdeki desenleri ortaya koymak açısından yararlıdır, çünkü örneğin doğrusal veya doğrusal olmayan eğilimleri, kümeleri ve aykırı değerleri gösterebilir.

 • Çok büyük sayılardaki veri noktalarını zamanı dikkate almadan karşılaştırma    Dağılım grafiğine ne kadar çok veri eklerseniz, o kadar iyi karşılaştırma yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, dağılım grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı düşünmelisiniz:

 • Yatay eksenler boyunca metin etiketleri kullanma    Bu metin etiketleri aylar, çeyrek yıllar ve mali yıllar gibi eşit aralıklı değerleri gösterebilir.

 • Yatay eksen boyunca az sayıda sayı etiketi kullanma    Yıl gibi bir zaman dilimini gösteren az sayıda, eşit aralıklı sayı etiketleri kullanıyorsanız, çizgi grafik kullanabilirsiniz.

 • Yatay eksen boyunca zaman ölçeği kullanma    Tarihleri çalışma sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, gün, ay veya yıl sayısı gibi belirli aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntülemek isterseniz, çizgi grafik kullanın.

Sayfanın Başı

Dağılım ve çizgi grafik türlerini inceleme

Dağılım grafikleri aşağıdaki grafik alt türlerini kullanabilir.

 • Yalnızca işaretçileri olan dağılım    Bu grafik türü veri çiftlerini karşılaştırır. Çok fazla veri noktası kullanıyorsanız ve bağlayıcı çizgiler verilerin okunmasını zorlaştıracaksa, işaretçileri olan ancak çizgileri olmayan dağılım grafiğini kullanın. Veri noktalarının bağlantısının gösterilmesi gerekmediğinde de bu grafik türünü kullanabilirsiniz.

  Yalnızca işaretleyicileri olan dağılım grafiği

 • Düzgünleştirilmiş çizgileri ve işaretçileri olan dağılım    Bu grafik türü, veri noktalarını birleştiren düzgünleştirilmiş bir eğri görüntüler. Düzgünleştirilmiş çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir. Çok sayıda veri noktası varsa, işaretçiler olmadan düzgünleştirilmiş çizgi kullanın.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

 • Düz çizgileri olan dağılım ve düz çizgileri ve işaretçileri olan dağılım    Bu grafik türü veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri görüntüler. Düz çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

Çizgi grafikler aşağıdaki grafik alt türlerini kullanabilir.

 • Çizgi ve işaretçileri olan çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek için işaretçileri olan veya işaretçileri olmayan çizgi grafikler, özellikle çok fazla veri noktası bulunduğunda ve bunların gösterilme sırası önemli olduğunda, zaman içindeki eğilimleri ve sıralanmış kategorileri göstermek için kullanışlıdır. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan çizgi grafik kullanın.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz çizgi grafikleri

 • Yığılmış çizgi ve işaretçileri olan yığılmış çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek için işaretçileri olan veya olmayan yığılmış çizgi grafikleri, her değerin zaman içindeki veya sıralı kategorilerdeki katkı eğilimini göstermek için kullanılabilir. Ancak satırları yığılmış durumda görmek kolay olmadığından, bunun yerine başka bir çizgi grafiği türü veya yığılmış alan grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz yığılmış çizgi grafikleri

 • %100 yığılmış çizgi ve işaretçileri olan %100 yığılmış çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek için işaretçileri olan veya işaretçileri olmayan %100 yığılmış çizgi grafikler, zaman içinde veya sıralı kategorilerde her değerin yüzde olarak katkısının eğilimini göstermek için kullanışlıdır. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

  İpucu : Bu tür verilerin daha iyi bir gösterimi için, bunun yerine %100 yığılmış alan grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz %100 yığılmış çizgi grafikleri

 • 3-B çizgi    3-B çizgi grafikler, her veri satırını veya sütununu bir 3-B şerit olarak gösterir. 3-B çizgi grafiğin değiştirebileceğiniz yatay, dikey ve derinlik eksenleri vardır.

  3-B çizgi grafik

Sayfanın Başı

Dağılım grafiği oluşturma

Biçimlendirilmiş dağılım grafiği

Peki bu dağılım grafiğini nasıl oluşturduk? Aşağıdaki yordam, benzer sonuçlar veren bir dağılım grafiği oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafikte örnek çalışma sayfası verileri kullandık. Bu verileri kendi çalışma sayfanıza kopyalayabilir veya kendi verilerinizi kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfasını boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya dağılım grafiğini çizmek istediğiniz verilerin bulunduğu çalışma sayfasını açın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme
   Yardım'dan örnek seçme
  3. CTRL+C tuşlarına basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Günlük Yağış l

Parçacı k

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Dağılım grafiğinde çizmek istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Dağılım'a tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Yalnızca İşaretçileri Olan Dağılım.

  İpucu : Fareyi herhangi bir grafik türünün üzerine getirerek, türün adını görebilirsiniz.

 4. Grafiğin grafik alanı tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 5. Tasarım sekmesinin Grafik Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik stiline tıklayın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  Biz dağılım grafiğimizde Stil 26'yı kullandık.

 6. Grafik başlığına tıklayın ve istediğiniz metni yazın.

  Biz dağılım grafiğimizde Yağışlarda Parçacık Düzeyleri yazdık.

 7. Grafik başlığının boyutunu küçültmek için, başlığı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Yazı Tipi Boyutu kutusuna istediğiniz boyutu girin.

  Biz dağılım grafiğimizde 14'ü kullandık.

 8. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 9. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlıkları'na tıklayın ve aşağıdakileri yapın:

  1. Yatay eksen başlığı eklemek için, Birincil Yatay Eksen Başlığı'na tıklayın ve sonra da Eksenin Altındaki Başlık seçeneğine tıklayın.

  2. Dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı'na tıklayın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türüne tıklayın.

   Biz dağılım grafiğinizde Döndürülmüş Başlık'ı kullandık.

   Excel Şerit Resmi

  3. Her başlığa tıklayın, istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın.

   Biz dağılım grafiğimizde yatay eksen başlığına Günlük Yağış ve dikey eksen başlığına da Parçacık düzeyi yazdık.

 10. Grafiğin çizim alanına tıklayın veya grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) Çizim Alanı'nı seçin.

 11. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Biz dağılım grafiğimizde Hafif Efekt - Vurgu 3'ü kullandık.

  excel şeridinde şekil stilleri grubu

 12. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 13. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Biz dağılım grafiğimizde Hafif Efekt - Vurgu 1'i kullandık.

 14. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Yerleşik altında, kullanmak istediğiniz temaya tıklayın.

   Biz çizgi grafiğimizde Office temasını kullandık.

Sayfanın Başı

Çizgi grafik oluşturma

Biçimlendirilmiş çizgi grafiği

Peki bu çizgi grafiği nasıl oluşturduk? Aşağıdaki yordam, benzer sonuçlar veren bir çizgi grafik oluşturmanıza yardımcı olur. Bu grafikte örnek çalışma sayfası verileri kullandık. Bu verileri kendi çalışma sayfanıza kopyalayabilir veya kendi verilerinizi kullanabilirsiniz.

 1. Örnek çalışma sayfasını boş bir çalışma sayfasına kopyalayın veya çizgi grafiği çizmek istediğiniz verilerin bulunduğu çalışma sayfasını açın.

  Örnek çalışma sayfası verilerini kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme
   Yardım'dan örnek seçme
  3. CTRL+C tuşlarına basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tarih

Günlük Yağış l

Parçacı k

1/1/07

4,1

122

2/1/07

4,3

117

3/1/07

5,7

112

4/1/07

5,4

114

5/1/07

5,9

110

6/1/07

5,0

114

7/1/07

3,6

128

8/1/07

1,9

137

9/1/07

7,3

104

 1. Çizgi grafiğe çizmek istediğiniz verileri seçin.

 2. Ekle sekmesinin Grafikler grubunda Çizgi'ye tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. İşaretçileri Olan Çizgi'ye tıklayın.

 4. Grafiğin grafik alanı tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 5. Tasarım sekmesinin Grafik Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik stiline tıklayın.

  Excel Şeridinde Grafik Stilleri

  Biz çizgi grafiğimizde Stil 2'yi kullandık.

 6. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Grafik Başlığı'na ve sonra da Grafiğin Üstünde'ye tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 7. Grafik başlığına tıklayın ve istediğiniz metni yazın.

  Biz çizgi grafiğimizde Yağışlarda Parçacık Düzeyleri yazdık.

 8. Grafik başlığının boyutunu küçültmek için, başlığı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Boyut kutusuna istediğiniz boyutu girin.

  Biz çizgi grafiğimizde 14'ü kullandık.

 9. Grafikte göstergeye tıklayın veya bunu grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) seçin.

 10. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Gösterge'ye tıklayın ve sonra istediğiniz konuma tıklayın.

  Biz çizgi grafiğimizde Göstergeyi Üstte Görüntüle'yi kullandık.

 11. İkincil bir dikey eksen boyunca veri serilerinden birini çizmek için Yağışlar veri serisine tıklayın veya bunu grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) seçin.

 12. Düzen sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ne tıklayın.

  Excel Şeridinde Geçerli Seçim grubu

 13. Seri Seçenekleri'nin altında İkincil Eksen'i seçin ve ardından Kapat'a tıklayın.

 14. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlıkları'na tıklayın ve aşağıdakileri yapın:

  1. Birincil dikey eksen başlığı eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı'na tıklayın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türüne tıklayın.

   Biz çizgi grafiğimizde Döndürülmüş Başlık'ı kullandık.

  2. İkincil dikey eksen başlığı eklemek için İkincil Dikey Eksen Başlığı'na tıklayın ve sonra da istediğiniz dikey eksen başlığı türüne tıklayın.

   Biz çizgi grafiğimizde Döndürülmüş Başlık'ı kullandık.

  3. Her başlığa tıklayın, istediğiniz metni yazın ve ENTER tuşuna basın.

   Biz çizgi grafiğimizde birincil dikey eksen başlığına Parçacık düzeyi ve ikincil dikey eksen başlığımıza da Günlük Yağış yazdık.

 15. Grafiğin çizim alanına tıklayın veya bunu grafik öğeleri listesinden (Düzen sekmesi, Geçerli Seçim grubu, Grafik Öğeleri kutusu) seçin.

 16. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Biz çizgi grafiğimizde Hafif Efekt - Koyu 1'i kullandık.

  excel şeridinde şekil stilleri grubu

 17. Grafiğin grafik alanına tıklayın.

 18. Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda Diğer düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz efekti tıklatın.

  Biz çizgi grafiğimizde Hafif Efekt - Vurgu 3'ü kullandık.

 19. Çalışma kitabınıza uygulanan varsayılan temadan farklı tema renkleri kullanmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Temalar grubunda Temalar'a tıklayın.

   Excel Şerit Resmi

  2. Yerleşik altında, kullanmak istediğiniz temaya tıklayın.

   Biz çizgi grafiğimizde Office temasını kullandık.

Sayfanın Başı

Grafiği şablon olarak kaydetme

Az önce oluşturduğunuz grafik gibi bir grafik daha oluşturmak istiyorsanız, grafiği şablon olarak kaydedebilir ve böylece buna benzeyen başka grafiklerde temel olarak kullanabilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz grafiğe tıklayın.

 2. Tasarım sekmesinin Tür grubunda Şablon Olarak Kaydet'e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi

 3. Dosya adı kutusuna şablon için bir ad yazın.

  İpucu : Farklı bir klasör belirtmediğiniz sürece, şablon dosyası (.crtx) Grafikler klasörüne kaydedilir ve şablon hem Şablon Ekle iletişim kutusundaki (Ekle sekmesi, Grafikler grubu, İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme görüntüsü ) hem de Grafik Türünü Değiştir iletişim kutusundaki (Tasarım sekmesi, Tür grubu, Grafik Türünü Değiştir) Şablonlar altında kullanılabilir duruma gelir.

  Grafik şablonunu uygulama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafik şablonu oluşturma, uygulama veya kaldırma.

Not : Grafik şablonunda grafik biçimlendirmesi vardır ve grafiği şablon olarak kaydettiğinizde kullanılan renkleri depolar. Başka bir çalışma kitabında grafik oluşturmak için bir grafik şablonunu kullandığınızda, yeni grafik geçerli olarak çalışma kitabına uygulanan belge temasının renklerini değil; grafik şablonunun renklerini kullanır. Grafik şablonu renkleri yerine belge teması renklerini kullanmak için grafik alanına sağ tıklatın ve Stille Eşleştirmek için Sıfırla'ya tıklayın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×