Verileri filtrelemek ve başka bir Web Bölümünde görüntülemek için HTML Formu Web Bölümü kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Liste görünümü Web Bölümü gibi başka bir Web Bölümüne bağlanmak ve bu bölüme veri geçirmek için HTML Formu Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz.

Bu makalede:

Form Web Bölümü'nü kullanma

Sayfaya Web Bölümü ekleme

HTML formu Web bölümü başka bir Web bölümüne bağlama

HTML formu Web Bölümü'nü özelleştirme

Varsayılan HTML formu Web bölümünü özelleştirme

Çok satırlı metin kutusu kullanma

Seçenek düğmeleri kullanma

Seçimler açılan listesini kullanın

Onay kutularını kullanın

Web Bölümü'nün genel özelliklerini yapılandırma

Görünüm

Düzeni

Gelişmiş

Form Web Bölümü kullanma

Başka bir Web Bölümüne bağlanmak ve bu bölüme veri geçirmek için HTML Formu Web Bölümü'nü kullanabilirsiniz. Örneğin, bölge adını yazmak, değeri müşteri verilerinin Liste Görünümü Web Bölümü'ne geçirmek ve verileri söz konusu bölgeye göre filtrelemek için varsayılan HTML Formu Web Bölümü'nu kullanabilirsiniz. Ayrıca HTML Formu Web Bölümü'nü, örneğin kullanıcının açılan listeden bölge adını seçmesini sağlamak için özelleştirebilirsiniz. HTML Formu Web Bölümü'nde metin kutuları, açılan listeler, çok satırlı metin kutuları veya seçenek düğmeleri kullanabilirsiniz.

Alanları başka bir Web Bölümüne bağlama şekliniz, diğer Web Bölümünün Web Bölümü bağlantılarını kullanmak üzere nasıl tanımlandığına bağlıdır.

Formunuzda birden çok öğe olabilir (metin kutusu, radyo düğmesi ve benzeri), ancak yalnızca bir alan Liste Görünümü Web Bölümü'ne bağlanabilir. Bununla birlikte, farklı alanlar aynı anda farklı Web Bölümlerine bağlanabilir. Örneğin, bir metin kutusu ve bir dizi seçenek düğmesi olan bir HTML Formu Web Bölümünüz olabilir. Metin kutusu bir Liste Görünümü Web Bölümü'ne ve seçenek düğmeleri de başka bir bölüme bağlanabilir. Kullanıcı Git düğmesini tıklattığında, her iki Liste Görünümü Web Bölümü de HTML Formu Web Bölümü'nde girilen bilgilere göre filtrelenir.

HTML Formu Web Bölümü'ndeki iki veya daha fazla alanı, birden çok parametre kabul edebilen başka bir Web Bölümü'ne bağlayabilirsiniz. Bu durumda, bağlantıları tamamlamak için SharePoint Designer 2010 gibi SharePoint ile uyumlu bir Web tasarımı programına ihtiyacınız olabilir.

Sayfanın Başı

Sayfaya Web Bölümü ekleme

Bir sayfayı düzenlemek için en azından sitenin varsayılan <Site Adı> Üyeleri SharePoint grubuna eklenerek alınmış izinlere sahip olmanız gerekir.

 1. Sayfada, şeritteki Sayfa sekmesini ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Web Bölümünü eklemek istediğiniz sayfayı tıklatın, Ekle sekmesini ve sonra da Web Bölümü'nü tıklatın.

  web bölümü komutu

 3. Kategoriler'in altından Listeler ve Kitaplıklar gibi bir kategori seçin, sayfaya eklemek istediğiniz Web Bölümünü seçin (örneğin, Duyurular) ve ardından Ekle'yi tıklatın.

  Web Bölümü seçici

 4. Web Bölümünü seçtiğinizde, Web Bölümüyle ilgili bilgiler Web Bölümü Hakkında öğesinde görüntülenir.

 5. Sayfayı düzenlemeyi bitirdiğinizde, Sayfa sekmesini ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

HTML Formu Web Bölümü'nü başka bir Web Bölümüne bağlama

HTML Form Web Bölümü'nü kullanmak için bunu alabilen alan değerlerinin Liste Görünümü Web Bölümü gibi Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web bölümüne bağlama. Filtre uygulamak istediğiniz listeyi ve, filtrelemek istediğiniz sütunu olarak HTML formu Web bölümü aynı sayfada Web Bölümü'nde görünür olmalıdır. Bir HTML formu Web Bölümü sayfaya ekleme hakkında daha fazla bilgi için Web Bölümü sayfasına eklemekonusuna bakın.

 1. Filtrelemek istediğiniz Web Bölümünü içeren sayfaya gidin.

 2. Şeritte Sayfa sekmesini ve Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 3. HTML Formu Web Bölümü'nün üzerine gidin, aşağı oku ve Bağlantılar'ı tıklatın, Form Değerleri Sağla'nın üzerine gidin ve bağlamak istediğiniz Web Bölümünün adını tıklatın.

 4. Bağlantı Seç iletişim kutusunda Bağlantı Yapılandır sekmesini tıklatın.

 5. Bağlantı Türü menüsünde, HTML Formu Web Bölümü'ndeki bilgilerle eşleşen alanı seçin.

Not: Alanları aynı ada sahip gerekmez ya da aynı veri türlerini olması gerekiyor. HTML formu Web bölümünden gönderilen metin değerlerini. değerlerdir

 1. Son'u ve sonra sayfanın üst kısmında bulunan Düzenleme Modundan Çık'ı tıklatın.

Varsayılan olarak metin kutusuna metin yazıp, Git'i tıklatabilir veya ENTER tuşuna basabilirsiniz. Diğer Web Bölümü yalnızca girdiğiniz metinle eşleşen verileri görüntüler. Yeni metin girebilmek için metin kutusunu temizlemek isterseniz, geçerli metni seçin ve sonra silin.

Sayfanın Başı

HTML Formu Web Bölümü'nü özelleştirme

HTML Formu Web Bölümü'nü, HTML Formu Web Bölümü araç bölmesinden kullanılabilen Kaynak Düzenleyicisi'ni veya SharePoint Designer 2010 gibi SharePoint ile uyumlu bir Web tasarımı programını kullanarak özelleştirebilirsiniz. Standart metin kutusu yerine seçenek düğmeleri, onay kutuları, çok satırlı metin kutuları ve liste kutuları kullanabilirsiniz. Ayrıca etiketler ekleyebilir ve varsayılan bir değer atayabilirsiniz.

HTML Formu Web Bölümü'nü özelleştirecekseniz şu noktaları aklınızda bulundurun:

 • Başka bir Web Bölümüne veri geçirmek için yalnızca bir Git düğmesi (INPUT öğesini kullanır) kullanılabilir.

 • HTML Formu Web Bölümü FORM öğesini kullanır. TML, BODY ve FORM öğeleri gibi belirli HTML öğeleri FORM öğesinin içinde kullanılamaz.

 • Tüm form alanı adları benzersiz olmalıdır. Her ad değeri, bağlandığınız Web Bölümünde ilgili sütun adına bağlanmak için kullanılır.

Form Web Bölümünü özelleştirmek için Kaynak Düzenleyicisi düğmesini kullanarak Metin Düzenleyicisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve HTML kaynak kodunu düzeltin veya ekleyin.

Not: HTML formu Web Bölümü bağlanabilir başka bir Web bölümüne yalnızca veri sağlar; bağlanabilir başka bir Web bölümünden verileri alınamıyor. Örneğin, bir veri satırı görüntülemek için ayrıntı form olarak HTML formu Web Bölümü kullanamazsınız.

Sayfanın Başı

Varsayılan HTML Formu Web Bölümü'nü özelleştirme

Varsayılan HTML Formu Web Bölümü'nü özelleştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Şeritte, HTML formu Web Bölümü görüntüleyen sayfasından tıklatın Düzenle sekmesini ve sonra Düzenle komutu.

 2. HTML formu Web bölümüne gelin, aşağı oku tıklatın ve'i Web Bölümünü Düzenle.

 3. Araç bölmesinde, Kaynak Düzenleyicisi düğmesini tıklatın.

 4. Metin Girdisi iletişim kutusu, varsayılan HTML koduyla açılır.

Kodun daha kolay okunmasını ve değiştirilmesini sağlamak için satırları bölmek üzere aşağıda gösterildiği şekilde satır başı karakterleri ekleyin:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

İlk INPUT öğesini, alanın adını değiştirerek, alana etiket ekleyerek veya varsayılan değer ekleyerek çeşitli yöntemlerle değiştirebilirsiniz.

Özellik

Açıklama

Alan adı

Form Web Bölümü varsayılan metin kutusuna T1adıdır. Bu Yapılandırmayı bağlantı iletişim kutusunda görüntülenen addır. Alan daha anlamlı bir ad vermek için T1yerine yeni bir ad yazın. Tırnak işaretleri kaldırmayın.

Alan etiketi

Form alanından önce veya sonra etiket metni ekleyebilirsiniz. Metni tırnak işareti kullanmadan yazın.

varsayılan değer

Metin bölgesi alanına varsayılan bir değer ekleyebilirsiniz. Kullanıcı Git düğmesini tıklatarak değeri kabul edebilir veya kendi girdisini yazarak geçersiz kılabilir. Varsayılan bir değer eklemek için değer özniteliğini kullanın.

Örneğin, daha anlamlı bir ad sağlamak istiyorsanız, varsayılan bir değer ve etiket ekleyin; şunları yapabilirsiniz:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

İkinci INPUT öğesini, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi düğmenin adını değiştirerek değiştirebilirsiniz:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Ayrıca DIV öğesinden önce ve sonra HTML öğeleri ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının sayfayı hızlı bir şekilde yenilemesi ve FORM öğelerini sıfırlaması için DIV öğesinin kapanışından sonra geçerli sayfanın bağlantı etiketini eklemek gibi çok kullanışlı ve basit bir yöntemden yararlanabilirsiniz. Örneğin:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Önemli: Bir metin düzenleyicisi iletişim kutusunda diğer HTML kodu değiştirmeyin. HTML formu Web Bölümü, diğer Web Bölümü bağlantısı oluşturmak için çalışma zamanında dinamik olarak komut dosyası bir yordam oluşturur. Onkeydown veya tıklatıldığında olay kodunu değiştirmeyin veya HTML formu Web Bölümü istemeden kesilebilir.

Sayfanın Başı

Çok satırlı metin kutusu kullanma

TEXTAREA öğesi çok satırlı metin girişi denetimi tanımlar. ROWS özniteliği metin alnında görünebilen satır sayısını belirler. COLS özniteliği metin alanının genişliğini karakter olarak belirtir. Aşağıdaki örnekte, kullanıcı 30 karakter genişliğinde 5 satırı olan bir metin kutusu görür. Kullanıcı metin kutusuna metin girdiğinde, metin 30 karakterden sonra alt satıra kaydırılır.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

İpucu: Hemen sağ parantezini sonra (>) kaynak kodunda hiç boşluk bulunmadığından emin olun.

Sayfanın Başı

Seçenek düğmeleri kullanma

Radto düğmeleri olarak da adlandırılan seçenek düğmeleri kullanıcıya karşılıklı olarak birbirini dışlayan seçenekler sunar. Aşağıdaki örnekte üç radyo düğmesi görüntülenir. Her radyo düğmesi için aynı adı kullanın. Her düğmeden sonra etiket eklemek yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Her radyo düğmesini ayrı bir satırda biçimlendirmek istiyorsanız, BR öğesini kullanın.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Sayfanın Başı

Açılan seçim listesi kullanma

Birden çok birbirini dışlayan seçim varsa, SELECT öğesini kullanarak bir açılan liste kullanmayı düşünebilirsiniz. Her seçenek listede bir seçim olarak görünür, ancak kullanıcı yalnızca birini seçebilir. Açılan listede görünen metin, OPTION öğesinin kapatma ayracından sonra gelen metindir.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

İspanya gibi varsayılan bir değer sağlamak için şunu yapın:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Sayfanın Başı

Onay kutuları kullanma

Birbirini dışlamayan seçenekler varsa, onay kutuları kullanmayı düşünebilirsiniz. Her seçenek ayrı bir onay kutusunda görüntülenir ve kullanıcı seçeneklerden birini veya seçeneklerin tümünü seçebilir. Bu seçeneği kullanmak, Web Bölümü'nün, Web Bölümü bağlantısının bir parçası olarak birden çok parametreyi kabul etmesini gerektirir.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

İspanya gibi varsayılan bir değer sağlamak için şunu yapın:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Sayfanın Başı

Web Bölümünün ortak özelliklerini yapılandırma

Web bölümleri, görünüşlerini, düzenlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen ortak bir özellik kümesini paylaşır. Web Bölümü özelliklerini araç bölmesinde değiştirirsiniz.

Not: Birkaç nedenden dolayı, araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, bu bölümde belgelenenlerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Düzen ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devreden çıkarabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümünün, Web Bölümü başlık çubuğunda görülen başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümünün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Başlık çubuğunun ve Web Bölümü çerçevesinin kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Yerleşim

Özellik

Açıklama

Gizli

Kullanıcı sayfayı açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Sayfada Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Sayfadaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu yüzden, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Durumuna Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün sayfadan kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir bölgeye taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için verilmesine izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren bir dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, bir Web Bölümüne ilişkin Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

Git Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de varsayılan SharePoint Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simgesi Görüntü URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simgesi Görüntü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×