Verileri değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma

Bu konu bölümünde bir Access veritabanındaki verileri bulmak ve istenirse değiştirmek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Güncelleştirme ve ekleme sorguları kullanma gibi veri güncelleştirmenin diğer yolları hakkında bilgiye gereksinim duyarsanız, Veritabanındaki verileri güncelleştirme başlıklı makaleye bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanmayı öğrenme

Bul ve Değiştir iletişim kutusu denetim başvurusu

Tabloda veri bulma ve değiştirme

Formda veri bulma ve değiştirme

Sorgu sonuç kümesinde veri bulma

Joker karakter bulma

Kullanılan joker karakterlere örnekler

Tırnak işaretlerini ve boş değerleri bulma

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanmayı öğrenme

Az miktarda veriyi bulmak ve isteğe bağlı olarak değiştirmek isterseniz ve veri bulup değiştirmek amacıyla sorgu kullanmakta güçlük çekiyorsanız Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanırsınız. Bu iletişim kutusu diğer programlarda gördüğünüz Bulma araçlarına benzer, ancak ilişkisel veritabanlarında arama yaparken daha kullanışlı olmasını sağlayan bazı özellikler de içerir. Örneğin, verilere uygulanmış bir biçime göre arama yapabilir ve bir alandaki verilerin bir kısmının veya tümünün eşleştirilmesini seçebilirsiniz.

Çalışırken şu gerçekleri unutmayın:

 • İletişim kutusu arama dizenizi bir model olarak kullanır ve modele uyan tüm kayıtları döndürür. Örneğin, müşteriler, tedarikçiler, ürünler ve sipariş tarihleri hakkında bilgi içeren bir veri sayfanız (tablo veya sorgu sonucu) olduğunu düşünelim. "Mar" ile arama yaparsanız, buma işlemi tüm "market", "Mart" geçişlerini ve belirttiğiniz modele uyan diğer tüm kayıtları döndürür.

 • İletişim kutusu bir kerede yalnızca bir tabloda arar; veritabanının tümünde arama yapmaz. İletişim kutusunu bir formdan açarsanız, formun temelindeki tabloda arama yaparsınız.

  İletişim kutusunu birden fazla tabloda arama yapmak için kullanmanız gerekirse, istenen verileri bir araya toplamak için bir seçme sorgusu oluşturabilir ve böylece sorgu sonuçlarında arama yapabilirsiniz. Bu bölümde ileride yer alan adımlarda, seçme sorgusu oluşturup bunun sonuçlarında arama yapmak için temel bilgiler anlatılmaktadır.

 • Veri girerken olduğu gibi, tabloları ve sorgu sonuçlarını Veri Sayfası görünümünde, formları ise Form (normal) görünümünde açmanız gerekir.

 • Verileri, uygulanan biçime göre arayabilirsiniz. Örneğin, boş veya null alanlarını, "Bilinmiyor" gibi bir sözcük görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bu boş alanları, "Bilinmiyor" arama dizesiyle arayabilirsiniz.

Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu anlama

Bul ve Değiştir iletişim kutusu, Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusu adı verilen bir seçenek sağlar. Bu konu bölümündeki adımlarda ilerlerken, Access'in bazen bu onay kutusunu otomatik olarak seçtiğini görürsünüz; bu durumlarda, onay kutusunu sizin seçmeniz veya temizlemeniz gerekir. Onay kutusunun uygun şekilde kullanılması, arama işleminizin başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir.

Çalışırken, şu genel kurala uyun: Access Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu seçtiğinde, olduğu gibi bırakın. Onay kutusunu temizlerseniz, arama işleminiz olasılıkla hiçbir sonuç döndürmeyecektir.

Onay kutusunu ne zaman seçmeniz, ne zaman temizlemeniz gerektiği konusunda Access herhangi bir görsel işaret veya başka bir belirteç sağlamadığı için, bu davranış ilk başta biraz kafa karıştırabilir. Access'in hangi mantıkla Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu seçtiğini veya temizlediğini merak edebilirsiniz. Bunun yanıtı giriş maskeleridir. Giriş maskesi, bir tür biçimlendirmedir ve Access bir giriş maskesiyle karşılaştığında onay kutusunu seçer.

Ayrıca, bir arama alanında — başka bir tablodan veri almak üzere sorgu kullanan bir alan — arama yapıyorsanız ve ikinci tablodaki kaynak alana giriş maskesi uygulanmışsa, Access'in Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu etkinleştireceğini unutmayın.

Bulma, sıralama ve filtre uygulama arasındaki farklar hakkında

Son olarak, bulma işleminin sıralama veya filtre uygulama ile aynı şey olmadığını da unutmayın. Bulma, veritabanı tablolarında, sorgularında veya formlarında bir veya daha fazla kaydın yerini belirleme işlemidir. Örneğin, restoran işleten tüm müşterileri bulabilirsiniz. Sıralama bir takım kayıtları belirli bir düzene sokma işlemidir. Örneğin, bir takım kayıtları alfabetik sırayla, tarihe göre, miktara göre (hangi restoranın en çok ekmek siparişi verdiği veya en yüksek satışlara sahip olduğu) ve benzeri şekilde sıralayabilirsiniz. Filtre uygulama ise, belirli bir koşula uyan kayıtları görüntüleme işlemidir. Örneğin, restoran sahibi olan tüm müşterileri bulduktan sonra, yalnızca Antalya veya İzmir'deki müşterileri içermesi için listeye filtre uygulayabilirsiniz.

İşe yarayacaksa, şöyle düşünebilirsiniz: Verileri önce bulursunuz, isterseniz belirli bir düzene sokarsınız ve sonra da isterseniz filtre uygulayarak verilerden bir alt kümeyi ayırırsınız.

Aşağıdaki adımlarda, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Sayfanın Başı

Bul ve Değiştir iletişim kutusu denetim başvurusu

Veri arayıp değiştirirken, sık sık Bul ve Değiştir iletişim kutusunda denetimleri ayarlar ve değiştirirsiniz. Ancak, bunu yaptığınızda, arama ve bulma işlemlerinizin istenmeyen veriler döndürebileceğini veya tümüyle başarısız olabileceğini unutmayın. Aşağıdaki tabloda, denetimler ve bunları değiştirmenin etkileri listelenmiştir.

Denetim

Kullanımı

Davranış

Bak listesi

Sütunda arama ve tüm tabloda arama arasında geçiş yapar

Bak listesi her zaman, arama yaptığınız tablonun adını içerir. Yalnızca bir tabloda arama yapıyorsanız, Access tablo adını görüntüler, ancak Bak listesinin kullanılmasını engeller. Bir sütunda arama yaparken, Access Bak listesini kullanılabilir kılar ve tablo ve sütun adlarını görüntüler. Tablolarda ve sütunlarda aramalar arasında geçiş yapmak için, Bak listesinden istediğiniz değeri seçin. Listede olmayan bir sütunda arama yapmak için, açık veri sayfasına veya forma giderek istediğiniz sütunu seçin ve sonra Bul ve Değiştir iletişim kutusuna dönüp aramanızı çalıştırın.

Eşleştir listesi

Bulma işleminin bir alanın hangi bölümünü eşleştireceğini belirler

Olası tüm değerler üzerinde bir eşleşme aramak için Alanın Bir Bölümü öğesini seçin. Arama girişinize tam olarak uyan bilgileri aramak için Tüm Alan öğesini seçin. Bulmak istediğiniz değerlerin bir kaydın başında yer aldığını düşünüyorsanız, Alanın Başlangıcı öğesini seçin.

Ara listesi

Arama yönünü değiştirir

İmlecin yukarısındaki kayıtları aramak için Yukarı öğesini seçin. İmlecin aşağısındaki kayıtları aramak için Aşağı öğesini seçin. Kayıt kümesinin en başından başlayarak tüm kayıtları aramak için Tümü öğesini seçin.

BÜYÜK/Küçük onay kutusu

Arama dizenizin büyük/küçük harf eşlemesine uyan değerleri bulur

Arama dizenizin büyük/küçük harf eşlemesine uyan kayıtları bulmak isterseniz, BÜYÜK/Küçük onay kutusunu seçin.

Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusu

Bir giriş maskesine veya biçime göre arama yapar

Bulma işlemleri verileri veya verilere uygulanmış biçimleri arayabilir. Örneğin, bir Tarih/Saat giriş maskesiyle biçimlendirilmiş alanlarda Şub sözcüğünü arayabilirsiniz. Biçim veya giriş maskesi uygulanmış bir alanda arama yapıncaya kadar bu seçenek kullanılamaz durumda kalır. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgi için, Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu anlama başlıklı bölüme bakın.


Sayfanın Başı

Tabloda veri bulma ve değiştirme

Buradaki adımları uygulayabilmeniz için, tablolarınızı Veri Sayfası görünümünde açmanız gerekir.

Not : Arama alanlarında bul ve değiştir işlemi yapamazsınız. Bir formdaki bir denetiminde (metin kutusu vb.) verileri değiştirmek isterseniz, bu denetimin kaynak tabloyla bağlantılı olması gerekir.

Arama listeleri hakkında daha fazla bilgi için, Birden çok değer depolamanıza izin veren arama sütunu ekleme veya bu alanı değiştirme başlıklı bölüme bakın. Bu konu bölümünün ilk kısmında, Arama alanlarının nasıl çalıştığı ve bunların nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

Veri bulma ve değiştirme

 1. Tablonuzda, arama yapmak istediğiniz alanı (sütunu) seçin.

  Not : Tablonun tümünde arama yapmak isterseniz, adım 5'teki diğer yordamı uygulayın.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  Klavye kısayolu  CTRL+F tuşlarına basın.

  Buradaki resimde komut görülmektedir:

  Access Şeridi Resmi

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Verileri bulmak için, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, Bul sekmesini tıklatın. Bul ve değiştir işlemi çalıştırmak için, Değiştir sekmesini tıklatın.

 4. Aranan kutusuna, arama dizenizi yazın. Verileri değiştirmek için, Yeni Değer kutusuna değiştirileceği dizeyi girin.

  Not : Kayıtlarınıza eklemek istemediğiniz sürece, Yeni Değer kutusuna joker karakterler girmeyin.

 5. İsterseniz, arama yapmak istediğiniz alanı değiştirmek veya bunun yerine tablonun tamamında arama yapmak için Bak listesini kullanın.

  Varsayılan olarak, Bak listesi, adım 1'de seçtiğiniz alanın adını içerir. Tüm tabloda aramak isterseniz, listeden tablonun adını seçin.

  -veya-

  Başka bir sütunu seçmeye karar verirseniz, tablonun veri sayfasında istediğiniz sütunu tıklatın. İletişim kutusunu kapatmanız gerekmez.

 6. İsterseniz, Eşleştir listesinde, Alanın Bir Bölümü öğesini tıklatın. Bu olabilecek en geniş aramayı sağlar.

 7. Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve Sonrakini Bul'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Formda veri bulma ve değiştirme

Tablo görüntülemek ve arama yapmak için gerekli izinlere sahip değilseniz veya kullanıcıların tablodaki verilerden bazılarını görmesini istemiyorsanız, bulma ve değiştirme işlemlerini Form görünümünde ve Düzen görünümünde açılan formlarda çalıştırabilirsiniz. Her iki işlem de, formla bağlantılı olan, temeldeki tabloda arama yapar.

Not : Arama alanlarında bul ve değiştir işlemi yapamazsınız. Bir formdaki bir denetimde (metin kutusu vb.) verileri değiştirmek isterseniz, bu denetimin kaynak tabloyla bağlantılı olması gerekir.

Arama listeleri hakkında daha fazla bilgi için Birden çok değer depolamanıza izin veren arama sütunu ekleme veya bu alanı değiştirme başlıklı makaleye bakın. Bu konunun ilk bölümünde, Arama alanlarının nasıl çalıştığı ve bunların nasıl oluşturulduğu anlatılmaktadır.

Formda veri bulma

 1. Aramak istediğiniz formu Form görünümünde veya Düzen görünümünde açın.

 2. Aramak istediğiniz bilgileri içeren denetimi seçin.

  Not : Tablonun tümünde arama yapmak isterseniz, adım 5'teki diğer yordamı uygulayın.

 3. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  –veya–

  CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri bulmak için, Bul sekmesini tıklatın. Bul ve değiştir işlemi çalıştırmak için, Değiştir sekmesini tıklatın.

 5. Aranan kutusuna, arama değerinizi yazın. Verileri değiştirmek için, Yeni Değer kutusuna değiştirileceği dizeyi yazın.

  Not : Kayıtlarınıza eklemek istemediğiniz sürece, Yeni Değer kutusuna joker karakterler girmeyin.

 6. İsterseniz, arama yapmak istediğiniz alanı değiştirmek veya bunun yerine temel alınan tablonun tamamında arama yapmak için Bak listesini kullanın.

  Varsayılan olarak, Bak listesi, adım 1'de seçtiğiniz denetimin adını içerir. Formun temelindeki tabloda aramak isterseniz, listeden tablonun adını seçin.

  -veya-

  Başka bir denetimi seçmeye karar verirseniz (başka bir tablo alanı seçmek gibidir), istediğiniz zaman formda denetimi tıklatın. İletişim kutusunu kapatmanız gerekmez.

 7. İsterseniz, Eşleştir listesinde, Alanın Bir Bölümü öğesini tıklatın. Bu olabilecek en geniş aramayı sağlar.

 8. Ara listesinde, Tümü'nü tıklatın ve sonra Sonrakini Bul'u tıklatın. Bir dizeyi başkasıyla değiştirmek için, Değiştir'i tıklatın. Doğru değiştirme dizesini girdiğinizden eminseniz, Tümünü Değiştir'i tıklatın, ancak değiştirme işlemini geri alamayacağınızı da unutmayın. Yanlışlık yaparsanız, bul ve değiştir işlemini yinelemeniz, yanlış değerleri bulmanız ve doğru değerlerle değiştirmeniz gerekecektir.

Sayfanın Başı

Sorgu sonuç kümesinde veri bulma

Aşağıdaki adımlarda, bir seçme sorgusunun döndürdüğü sonuç kümesinde kayıt bulmak için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Sorgu sonuçlarında yalnızca bulma işlemleri yapabileceğinizi unutmayın.

Verileri sorgu kullanarak değiştirmek veya kaldırmak isterseniz, Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve Veritabanındaki bir veya daha fazla kayıtları silmek için sorguları kullanma başlıklı makalelere bakın.

Seçme sorgusu oluşturma

 • Bulmak istediğiniz kayıtları içeren veritabanını açın.

 • Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  Access sorgu tasarımcısını başlatır, Tasarım sekmesi görüntülenir ve Tabloyu Göster iletişim kutusu görünür.

 • Bulmak istediğiniz kayıtları içeren tabloyu veya tabloları seçip Ekle'yi tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

  Tablo veya tablolar, sorgu tasarım kılavuzunun üst bölümünde bir veya daha fazla pencere olarak görünür ve pencereler her tablodaki tüm alanları listeler. Aşağıdaki resimde, tipik bir tablo ile birlikte tasarımcı görülmektedir:

  Sorgu tasarımcısında bir tablo

 • Bulmak istediğiniz alanları çift tıklatın. Seçilen alanlar sorgu tasarımcısının alt bölümünde Alan satırında görüntülenir.

  Alt kısımdaki her sütuna bir tablo alanı ekleyebilirsiniz.

  Bütün alanları hızlı şekilde tabloya eklemek için tablo alanları listesinin üstündeki yıldız işaretini (*) çift tıklatın. Aşağıdaki resimde bütün alanlarla birlikte tasarımcı görülmektedir.

  Tüm tablo alanları eklenmiş sorgu.

 • İsterseniz, tasarım kılavuzunun Ölçüt satırına bir veya daha fazla ölçüt girebilirsiniz.

  Bunu yapmanız, sorgunun döndüreceği kayıt sayısını azaltarak verilerinizi bulmayı kolaylaştırabilir. Aşağıdaki tabloda, bazı örnek ölçütler görülmekte ve bunların bir sorguyu nasıl etkileyeceği açıklanmaktadır.

Ölçüt

Etki

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları getirir. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Çetinok"

Çetinok'tan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları döndürür.

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

2-Şub-06 ile 1-Ara-06 (ANSI-89) arasındaki tarihleri döndürür. Veritabanınızı ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, kare işaretleri yerine tek tırnak işaretleri (') kullanın. Örneğin: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T ile başlayan kayıtlar dışındaki bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A ile D arasındaki harflerle başlayan bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf sırasını içeren bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti (') yerine alt çizgi (_) kullanın.

#2/2/2006#

2 Şubat 2006'da girilen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter takımını kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti yerine tek tırnak işareti koyun ('2/2/2006').

< Date() - 30

30 günden daha eski olan bütün tarihleri getirir.

Date()

Bugünün tarihini içeren bütün kayıtları getirir.

Date( ) İle DateAdd("M", 3, Date( )) Arasında

Bugünün tarihiyle, üç ay öncesi tarih arasındaki bütün kayıtları getirir.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren bütün kayıtları getirir.

Is Not Null

Bir değer içeren bütün kayıtları getirir.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Bir alana değer eklemeniz gerekmesine karşın değerin ne olduğunu henüz bilmediğinizde sıfır uzunluklu dize kullanılır. Örneğin bir alan için faks numarası gerekmesine karşın bazı müşterilerin faks numarası olmayabilir. Bu durumda numara yerine bir çift, boşluksuz çift tırnak ("") girilir.

 • Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgunun istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın. Gerekirse, istenmeyen alanları seçip DELETE tuşuna basarak kaldırabilir ve tasarım kılavuzuna başka alanlar da sürükleyebilir ve istediğiniz sorgu sonuçlarını elde edinceye kadar ölçütünüzü değiştirebilirsiniz.

 • Sıradaki adımlara geçin.

Sonuç kümesinde veri bulma

 1. Sonuçlarda, arama yapmak istediğiniz alanı (sütunu) tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  –veya–

  CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aranan kutusuna, arama dizenizi yazın.

 4. İsterseniz, arama yapmak istediğiniz alanı değiştirmek veya bunun yerine tablonun tamamında arama yapmak için Bak listesini kullanın.

  Varsayılan olarak, Bak listesi, adım 1'de seçtiğiniz alanın adını içerir. Tüm tabloda aramak isterseniz, listeden tablonun adını seçin.

  -veya-

  Başka bir sütunu seçmeye karar verirseniz, tablonun veri sayfasında istediğiniz sütunu tıklatın. İletişim kutusunu kapatmanız gerekmez.

 5. İsterseniz, Eşleştir listesinde, Alanın Bir Bölümü öğesini tıklatın. Bu olabilecek en geniş aramayı sağlar.

 6. Ara listesinde, Tümü'nü tıklatın ve sonra Sonrakini Bul'u tıklatın.

  Bulma işlemi, arama dizenizi içeren tüm kayıtları vurgular. Ara listesinde Tümü'nü seçtiğiniz için, Access tüm kayıtları dolaşır.

Sayfanın Başı

Joker karakter bulma

Bulma işlemlerinde ve bulma ve değiştirme işlemlerinde joker karakterler kullanabilirsiniz, ancak dikkatli olmanız gerekir. Şu kuralları unutmayın:

 • Joker karakter aramak amacıyla Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanırken, bulmak istediğiniz karakteri buradaki gibi köşeli parantezler içine almanız gerekir: [*]. Ünlem işareti (!) ve sağ köşeli parantez (]) dışında tüm joker karakter aramalarınızda bu kurala uyarsınız.

 • Bir değiştirme dizesi içinde joker karakter kullanırsanız, Access bu karakteri olduğu gibi kabul eder ve veritabanınıza yazar. Örneğin, eski * biçiminde arama yapar ve bu modele uyan tüm kayıtları yeni * ile değiştirirseniz, Access arama dizenizle eşleşen tüm kayıtlara "yeni *" yazar.

Joker karakter bulma

 1. Tablo, sorgu sonuç kümesi veya formu açın. Tabloları ve sorgu sonuç kümelerini Veri Sayfası görünümünde, formları da Form görünümünde açmanız gerekir.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  -veya-

  CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Joker karakter içeren kayıtları bulmak isterseniz, Bul sekmesini tıklatın. Joker karakterleri bulup başka verilerle değiştirmek isterseniz, Değiştir sekmesini tıklatın.

 4. Aranan kutusuna, bir sol köşeli parantez ([), bulmak istediğiniz joker karakteri ve bir de sağ köşeli parantez (]) yazın. Örneğin, yıldız karakterinin tüm örneklerini bulmak isterseniz [*]yazın. Değiştirme işlemi çalıştırmak isterseniz, Yeni Değer kutusuna değiştirme dizenizi yazın.

 5. İsterseniz, arama yapmak istediğiniz alanı değiştirmek veya bunun yerine tablonun tamamında arama yapmak için Bak listesini kullanın.

  Varsayılan olarak, Bak listesi, adım 1'de seçtiğiniz alanın adını içerir. Tüm tabloda aramak isterseniz, listeden tablonun adını seçin.

  -veya-

  Başka bir sütunu seçmeye karar verirseniz, tablonun veri sayfasında istediğiniz sütunu tıklatın. İletişim kutusunu kapatmanız gerekmez.

 6. Eşleştir listesinde, verileriniz için en uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği belirleyin. Örneğin, joker karakterler kayıtlarınızın başında bulunuyorsa, Alanın Başlangıcı seçeneğini tıklatın. Tersi durumda, olabildiğince çok sonuç elde etmek için Alanın Bir Bölümü seçeneğini tıklatın.

 7. Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve Sonrakini Bul'u tıklatın. Bulma işlemi, joker karakteri içeren kayıtları döndürür. Joker karakteri değiştirmek isterseniz, Değiştir'i tıklatın. Arama ve değiştirme dizelerinin size doğru sonuçları vereceğinden eminseniz, Tümünü Değiştir'i tıklatın. Ancak, bulma ve değiştirme işleminin sonuçlarını geri döndüremeyeceğinizi de unutmayın.

Sayfanın Başı

Kullanılan joker karakterlere örnekler

Her joker karakterin eşleşebileceği model türünü biliyorsanız, çeşitli sonuçlar elde etmek için joker karakter bileşimleri veya joker karakterlerle birlikte yazı karakterleri kullanabilirsiniz. Eşleştir listesinde seçtiğiniz ayarların arama sonuçlarınızı etkileyeceğini unutmayın. Yanlış bir ayar kullanırsanız, arama işleminiz istenmeyen verileri döndürebilir veya hiçbir sonuç döndürmeyebilir. Aşağıdaki tabloda, joker karakter ve yazı karakterleri kullanmanın bazı yolları gösterilmekte ve Eşleştir listesindeki seçeneklerin sonuçlarınızı nasıl etkileyebileceği anlatılmaktadır.

Arama dizes i

Eşleştir listesi ayar ı

Sonuçlar

[*]

Alanın Bir Bölümü

Yıldız (*) içeren tüm kayıtları döndürür. Bu söz dizimi ayrıca soru işaretleri (?), sayı işaretleri (#), sol köşeli parantez ([) ve köşeli parantez (-) için de işe yarar.

Tüm Alan

Yalnızca bir yıldızdan oluşan kayıtları döndürür.

Alanın Başlangıcı

Yıldız ile başlayan kayıtları döndürür.

*[*]*

Alanın Bir Bölümü

Yıldız (*) ve etrafında metin içeren tüm kayıtları döndürür. Bu sözdizimi soru işaretleri (?), sayı işaretleri (#), sol köşeli ayraçlar ([) ve tireler (-) için de geçerlidir.

Tüm Alan

Aynı sonucu verir.

Alanın Başlangıcı

Aynı sonucu verir.

[!*]

Alanın Bir Bölümü

Yıldız içermeyen tüm kayıtları döndürür. Eşleştir listesindeki bu ayarı kullandığınızda, bu arama deseninin kayıttaki her sözcüğün her harfini döndürebileceğini unutmayın. Bu sözdizimi soru işaretleri (?), sayı işaretleri (#), sol köşeli ayraçlar ([) ve tireler (-) için de geçerlidir.

Not : *[!*]* arama dizesi, yıldız karakterinin çevresindeki tüm metinleri bulacağı için, yıldız içeren kayıtları döndürür.

Tüm Alan

Hiçbir sonuç döndürmez.

Alanın Başlangıcı

Yıldız içermeyen herhangi bir kaydın ilk harfini döndürür.

ma*[ ch ]

Alanın Bir Bölümü

"ma" ile birlikte "c" veya "h" harflerinden herhangi birini içeren tüm kayıtları döndürür. Örneğin, bu dize "march" ve "match" sözcüklerini ve ayrıca "math" ve "manic" sözcüklerini döndürür.

Tüm Alan

"ma" ile başlayan ve "c" veya "h" harflerinden herhangi biriyle biten tüm kayıtları döndürür. Örneğin, bu dize "march" ve "match" sözcüklerini ve ayrıca "math" ve "manic" sözcüklerini döndürür.

Alanın Başlangıcı

"ma" ile başlayan ve "c" veya "h" harflerini içeren tüm kayıtları döndürür.

ma*[! ch ]

Alanın Bir Bölümü

"M" ve "a" harfleri ile onları izleyen tüm metni "c" veya "h" harfiyle karşılaşana kadar vurgular. Aşağıdaki şekiller bunu göstermektedir.

Kısmi desen eşleşmesi

Başka bir kısmi desen eşleşmesi

Bir başka deyişle, "c" ve "h" harflerini içeren kayıtları hariç tutmak isteseniz de, Alanın Bir Bölümü seçeneği köşeli parantezlerin öncesindeki metni eşleyeceği için bu kayıtları görebilirsiniz.

Tüm Alan

Kayıtlar "c" veya "h" ile bitmiyorsa, "c" veya "h" içeren tüm kayıtları döndürür. Örneğin, bul işlemi "c" ile bittiği için "manic" sözcüğünü döndürmez, ancak "c"den sonra başka karakterler geldiği için "maniacal" sözcüğünü döndürür.

Alanın Başlangıcı

"ma" ile başlayan kayıtları döndürür. Access köşeli parantezler içindeki karakterlerden önce gelen metni eşleştirir ve bu yüzden istenmeyen sonuçlar görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tırnak işaretlerini ve boş değerleri bulma

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu, tırnak işaretlerini ve ayrıca bazı boş değer türlerini bulmak için kullanabilirsiniz.

 • Boş oldukları zaman bir değer görüntüleyecek şekilde biçimlendirilen alanlar. Örneğin, bir alana siz bir değer girinceye kadar bu alanda "Bilinmiyor" sözcüğünün görüntülenmesini belirten bir biçim olabilir.

 • Boş, biçimlendirilmiş alanlar veya boş değerler.

 • Sıfır uzunluklu dize içeren alanlar. Sıfır uzunluklu dizeleri, arada boşluk bırakmadan iki tane tırnak işareti ("") yazarak girersiniz. Bunu yaptığınızda ve sonra da imleci başka bir alana geçirdiğinizde, Access tırnak işaretlerini gizler ve alan boş gibi görünür. Sıfır uzunluklu dizeleri yalnızca Metin, Not ve Köprü veri türlerine ayarlanan alanlara girebileceğinizi ve bu türlerin varsayılan olarak sıfır uzunluklu dizlere izin verdiğini unutmayın.

Tırnak işaretleri bulma

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın veya bu tabloyla ilişkili formu açın.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  -veya-

  CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Tırnak işaretlerini bulmak isterseniz, Bul sekmesini tıklatın. Tırnak işaretlerini bulup değiştirmek isterseniz Değiştir sekmesini tıklatın.

 4. Aranan kutusuna, tırnak işareti yazın. Tırnak işaretlerini başka bir değerle değiştirmek için, bu değeri Yeni Değer kutusuna girin.

  Not : Tırnak işaretlerini tünden kaldırmak isterseniz, Yeni Değer kutusunu boş bırakabilirsiniz.

 5. İsterseniz, arama yapmak istediğiniz alanı değiştirmek veya bunun yerine tablonun tamamında arama yapmak için Bak listesini kullanın.

  Varsayılan olarak, Bak listesi, adım 1'de seçtiğiniz alanın adını içerir. Tüm tabloda aramak isterseniz, listeden tablonun adını seçin.

  -veya-

  Başka bir sütunu seçmeye karar verirseniz, tablonun veri sayfasında istediğiniz sütunu tıklatın. İletişim kutusunu kapatmanız gerekmez.

 6. İsterseniz, Eşleştir listesinden, Alanın Bir Bölümü öğesini seçin. Bu olabilecek en geniş aramayı sağlar.

 7. Ara listesinde, tüm kayıtlarda aramak için Tümü öğesini seçin.

 8. Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu seçin.

  Not : Access onay kutusunu otomatik olarak seçerse, arama işleminiz başarısız olmadıkça bu kararı kabul edin.

 9. Kayıtları bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın. Bulma işlemi başarısız olursa, Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu temizleyip yeniden deneyin. Tırnak işaretini başka bir değerle (veya değer olmadan) değiştirmek istediğinizden eminseniz, Değiştir'i tıklatın. Tüm tabloda doğru değerleri bulup değiştirmek üzere olduğunuzdan eminseniz, Tümünü Değiştir'i tıklatın, ancak, değiştirme işlemini geri alamayacağınızı da unutmayın. Hata yaparsanız, hatalarınızı geri alacak başka bulma ve değiştirme işlemleri çalıştırmanız gerekir.

Boş değerleri bulma

 1. Gerektiği üzere, bulmak istediğiniz boş değerleri içeren tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın.

 2. Tabloda, bulmak istediğiniz boş değerleri içeren alanı seçin.

 3. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'a tıklayın veya CTRL+F tuşlarına basın.

  -veya-

  CTRL+F tuşlarına basın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bir değer gösterecek şekilde biçimlendirilmiş boş alanları bulma

  1. Biçimlendirilmiş değerleri bulmak için, Bul sekmesini tıklatın.

   Değerleri bulup başka verilerle değiştirmek isterseniz, Değiştir sekmesini tıklatın.

  2. Aranan kutusuna, biçim tarafından belirtilen değeri yazın.

   Boş alana veri eklemek için, yeni verileri Yeni Değer kutusuna girin.

  3. Eşleştir listesinde Tüm Alan öğesini tıklatın.

  4. Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu seçin.

  5. Sonrakini Bul'u tıklatın.

  Boş, biçimlendirilmemiş alanları bulma

  1. Alanları bulmak için Bul sekmesine tıklayın. Alanları bulup bir değer eklemek isterseniz, Değiştir sekmesine tıklayın.

  2. Aranan kutusuna, Null veya Is Null yazın.

   Boş değeri başka veriyle değiştirecekseniz, yeni verileri Yeni Değer kutusuna girin.

  3. Eşleştir listesinde Tüm Alan öğesini tıklatın.

  4. Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu temizleyin.

  5. Sonrakini Bul'u tıklatın.

  Sıfır uzunluklu dize içeren alanları bulma

  1. Sıfır uzunluklu dizeleri bulmak için, Bul sekmesini tıklatın.

   Dizeleri başka verilerle değiştirmek isterseniz, Değiştir sekmesini tıklatın.

  2. Aranan kutusuna, arada boşluk bırakmadan iki adet tırnak işareti ("") yazın.

   Sıfır uzunluklu dizeleri başka verilerle değiştirecekseniz, yeni verileri Yeni Değer kutusuna girin.

  3. Eşleştir listesinde Tüm Alan öğesini tıklatın.

  4. Alanları Biçimli Olarak Ara onay kutusunu temizleyin.

  5. Sonrakini Bul'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×