Verileri Word ortamına verme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak Microsoft Office Word 2007 belgeye Microsoft Office Access 2007 veritabanınızdan veri aktarabilirsiniz. Bu makalede Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı ve daha sonra yeniden kullanmak üzere belirtim olarak dışarı aktarma ayarlarınızı kaydetme anlatılmaktadır.

Bu makalede

Word'e veri aktarma: temel bilgileri

Verileri Word ortamına verme

Access nesneleri Word'e nasıl aktarır anlama

Sayfanın Başı

Word'e veri aktarma: temel bilgileri

Office Word 2007için bir tablo, sorgu, form veya raporu dışarı aktarabilirsiniz. Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı kullanarak bir nesneyi dışarı aktardığınızda, Office Access 2007 Microsoft Word zengin metin biçimi (*.rtf) dosya nesnenin verilerin bir kopyasını oluşturur. Tablolar, sorgular ve formlar için Word belgesinde bir tablo olarak görünür alanlar ve kayıtlar görüntülenir. Bir raporu dışarı aktardığınızda, sihirbaz rapor verilerini ve düzen verir; rapor olabildiğince yakınına benzeyecek Word belgesini sağlamak çalışır.

 • Access'ten işlemini başlatma    Access'ten verileri Word ortamına verme için Access'te çalışması gerekir. Access veritabanından verileri içeri aktarabilirsiniz Word'de hiçbir işlevleri yoktur. Ayrıca Access'te Kaydet komutunu kullanarak Access veritabanı veya tablo Word belgesi olarak kaydedemezsiniz.

 • Dışarı aktarılabilecek nesneleri    Bir tablo, sorgu, form veya raporu dışarı aktarabilirsiniz. Yalnızca bir görünümü'nde seçilen kayıtları de aktarabilirsiniz. Makrolar ve modüller dışarı aktaramazsınız. Form veya alt formlar veya alt veri sayfaları içeren veri verirken, yalnızca ana formdaki veya veri sayfası verilir. Her alt form ve Word'de görüntülemek istediğiniz alt veri sayfası için dışarı aktarma işlemi yinelemeniz gerekir. Siz dışarı aktardığınızda tam tersine, rapor, alt form ve raporda yer alan alt raporlar, birlikte ana rapor dışarı aktarılır.

 • İşlem sonucundan    Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı her zaman biçimlendirilmiş verileri verir. Başka bir deyişle, yalnızca alanları ve bir nesne ya da görünüm görünür kayıtları görüntüleme biçimi ayarlarını birlikte dışarı aktarılır. Sütun ve filtre ayarları nedeniyle gizlenmiştir kayıtlar dışarı aktarılmaz. Bir rapor için bunu aktarıldığında raporunun düzenini de korunur.

 • Varolan bir belgeyle birleştirme    Word belgesine Access'ten verirken, verileri her zaman yeni bir Word dosyaya verilir. Verileri varolan bir Word belgesine eklenen isterseniz, önce yeni bir Word belgesine Access'ten dışarı aktarma ve sonra yeni Word belgesinden verileri kopyalayın ve gerekir varolan belgeye yapıştırın. Alternatif olarak, doğrudan bir Access Tablo, sorgu, form veya rapor satırları kopyalayın ve sonra bunları varolan belgenize yapıştırın.

Sayfanın Başı

Verileri Word ortamına verme

Word belgesine verileri dışarı aktarma işlemi bu kapsamlı adımlar izlenmelidir:

 • Veri kaynağınızı verme için hazırlama. Bu adım bir parçası olarak, verilerinizi hataları içermiyor ve veri kaynağı tablonuzda tümünün veya dışarı aktarmak karar emin olun.

 • Dışarı Aktarma Sihirbazı'nı çalıştırın.

 • İsteğe bağlı olarak daha sonra yeniden kullanmak üzere bir dışarı aktarma belirtimini ayarlarınızı kaydedin.

İzleyen bölümlerdeki adımlarda bu görevlerin her birinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Dışarı aktarmaya hazırlanma

 1. Kaynak veritabanını açın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, dışarı aktarmak istediğiniz verileri içeren nesneyi seçin.

  Bir tablo, sorgu, form veya raporu dışarı aktarabilirsiniz.

 3. Bu hata göstergeleri (köşelerdeki yeşil üçgenler) veya #Numgibi hata değerleri içermediğinden emin olmak için kaynak verileri gözden geçirin.

  Verileri Word ortamına verme önce hataları çözümlendikten emin olun. Aksi takdirde, bu tür değerlerini boş değer ile değiştirilir bulacaksınız.

 4. Hedef Word belgesini varsa ve açıksa, devam etmeden önce kapatın. Sihirbaz belgenin üzerine yazmadan önce ister.

  Not : Varolan bir Word belgesine veri ekleyemezsiniz.

 5. Veritabanında, tablo, sorgu, form veya yalnızca bir kısmını dışarı aktarmak isterseniz, nesneyi açın ve istediğiniz kayıtlara seçin.

Veri dışarı aktarma

 1. Dış veri sekmesinde, Dışarı Aktar grubunda, Word' ü tıklatın. düğme görüntüsü

  Not : Dışarı aktarma komutları, yalnızca bir veritabanı açık olduğunda kullanılabilir.

 2. Dışarı Aktarma Sihirbazı'nda, hedef dosyanın adını belirtin.

 3. Sihirbaz her zaman biçimlendirilmiş verileri verir. Dışarı aktarma işlemi tamamlandıktan sonra Word belgesini görüntülemek istiyorsanız, dışarı aktarma işlemi tamamlandıktan sonra hedef dosyayı aç onay kutusunu seçin.

 4. Dışarı aktarma işlemine başlamadan önce dışarı aktarmak istediğiniz kayıtları seçtiyseniz, yalnızca seçili kayıtları Dışarı Aktar onay kutusunu seçebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm kayıtları görünümünde vermek istiyorsanız, onay kutusunu bırakın.

  Not : Hiç kayıt seçilmemişse bu onay kutusu kullanılamaz durumda (soluk) görüntülenir.

 5. Tamam’a tıklayın.

 6. Hedef belgeyi varsa, dosyanın üzerine yazmak için Evet'i tıklatın istenir. Hedef dosyanın adını değiştirmek için Hayır ' ı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.

Access verilerini dışarı aktarır ve Dışarı Aktarma Sihirbazı'nda belirtilen seçeneklere bağlı olarak, Word'de hedef belgeyi açar. Access, sihirbazın son sayfasında işleminin durumunu da görüntüler. Daha sonra yeniden kullanmak üzere alma ayarlarınızı kaydetmek istiyorsanız, sonraki adımlara geçin.

Dışa aktarma ayarlarını kaydetme

 1. Dışarı Aktarma Sihirbazı'nın son sayfasında, verme adımlarını onay kutusunu seçin.

  Bir takım ek denetimler görüntülenir.

 2. Farklı Kaydet kutusunda dışarı aktarma belirtimini için bir ad yazın.

 3. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna bir açıklama yazın.

 4. Dışarı aktarma Kaydet' i tıklatın.

  -veya-

  Sabit aralıklarla (örneğin, haftalık veya aylık) dışarı aktarma işlemini çalıştırmak için Outlook Görevi Oluştur onay kutusunu seçin ve sonra Kaydet Dışarı Aktar' ı tıklatın. Bunu yaptığınızda gelecekteki bir tarihte belirtimi çalıştırmanızı sağlayan bir Microsoft Office Outlook 2007 görev oluşturur.

Outlook görevini oluşturmazsanız, Access belirtimi kaydeder. Outlook görev oluşturmak tercih ederseniz, Access görüntüler verme adı - görev iletişim kutusu. Bu iletişim kutusunu kullanma hakkında bilgi için sonraki adımlara gidin.

Not : Outlook yüklü değilse, Access Kaydetme Dışarı Aktar' ı tıklattığınızda bir hata iletisi görüntüler. Outlook düzgün yapılandırılmamışsa, Outlook Yapılandırma Sihirbazı'nı başlatır. Outlook'u Yapılandırma Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

Bir Outlook görev oluşturma

 1. İçinde verme adı - görev iletişim kutusunda, Outlook'ta gözden geçirin ve Son tarih ve Anımsatıcıgibi görev ayarlarını değiştirin.

  Görevin yinelenmesi için Yinelenme'yitıklatın. Aşağıdaki şekilde bazı normal ayarları ile Görev Zamanlayıcı gösterilmektedir:

  outlook görev zamanlayıcısı

  Outlook görevleri planlama hakkında daha fazla bilgi için Zamanlama alma veya verme işleminibaşlıklı makaleye bakın.

 2. Ayarlarla işiniz bittiğinde Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Kaydedilmiş görevi çalıştırma

 1. Outlook Gezinti Bölmesi'nde, Görevler'i tıklatın ve ardından çalıştırmak istediğiniz görevi çift tıklatın.

 2. Görev sekmesinin Microsoft Office Access grubunda düğme görüntüsü Vermeyi Çalıştır'ıtıklatın.

 3. Metin dosyasını açın ve dosya içeriğini doğrulayın.

  Eksik ve yanlış değerlerle ilgili sorun giderme konusunda yardım için sonraki bölüme bakın.

Sayfanın Başı

Access nesneleri Word'e nasıl aktarır anlama

Aşağıdaki tabloda nasıl erişim Word'e çeşitli nesneleri ve değerleri aktarır açıklanmaktadır. Bu, dışarı aktarma işlemini beklediğiniz gibi çalışmıyorsa, yanlış neler olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

Öğe

Dışarı aktarma dikkat edilmesi gereken noktalar

Alan adları

Bir tablo, sorgu veya form dışarı aktardığınızda, Word belgesinde tablonun ilk satırındaki alan adları yerleştirilir. Bir raporu dışarı aktardığınızda, Word belgesinde alan adlarını yerleşimini ile rapor düzeni göre değişir.

Çok değerli alanlar

Bir alanda birden fazla değeri destekleyen erişimi Word'de tek bir sütun dışarı aktarılır. Değerleri virgüllerle (,) birbirinden ayrılır.

Resimler, nesneler ve ekler

Tüm grafik öğeler — logolar, OLE nesnesi alanlarını ve kaynak veriler parçası olan ekleri verileri — aktarılmaz.

Grafikler

Microsoft Graph nesneleri dışarı aktarılmaz.

İfadeler

Word belgesine ifadeler dışarı aktarılmaz. Yalnızca ifadeleri sonuçları dışarı aktarılır.

Alt form ve alt veri sayfaları

Form veya veri verirken, yalnızca ana formdaki veya veri sayfası verilir. Her alt form ve alt veri sayfası için dışarı aktarma işlemi yinelemeniz gerekir.


Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×