Verileri Excel'den Access'e taşıma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, verilerinizi Excel'den Access'e taşıma ve Microsoft Office Excel ve Access birlikte kullanabilmek verilerinizi ilişkisel tablolara dönüştürme gösterilmektedir. Özetlemek için Access yakalamak, depolamak, sorgulama ve veri paylaşımı için en iyi ve Excel Hesaplama, çözümleme ve veri görselleştirme için en iyisidir.

İki makaleler, kullanarak Access veya verilerinizi yönetmek için Excel ve Access ile Excel kullanmak için ilk 10 nedenler, hangi programının belirli bir görev için en uygun olduğunu ve pratik bir çözüm oluşturmak için Excel ve Access birlikte kullanma konusunda tartışın.

Bu makalede

İlişkisel veritabanları ve veri modelleme özünü

İlişkisel tablo bileşenleri

Normalleştirme nedir?

Tabloları farklı normal formlarında olabilir

İlişkiler ve anahtarlar

Veri bütünlüğü ve geçerlilik

Özetle

Verileri Excel'den erişimi taşıma temel adımları

Adım 1: verileri Excel'den erişimi içeri aktarma

Veri en kolay yolu otomatik olarak Ekle

Adım 2: Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı kullanarak veri normalleştirme

Adım 3: Verilere erişmek için Excel'den bağlanma

Verilerinizi Access'e alma

İlişkisel veritabanları ve veri modelleme özünü

Excel, dahil olmak üzere birçok veri dosyaları, düz dosyalarolarak adlandırılır. Bu dosyalar çoğunlukla büyük ve gereksiz verileri, nadiren kullanılan sütunların ve birçok boş değerleri içerir. Bu dosyaları başka bir sistem veya kullanıcı devralabilir ya da sütunlar değişen gereksinimlerini karşılamak için zaman içinde eklenmiş olarak bunlar bu şekilde düzenekgeliþtirildi. Kuruluş düz bir dosyaya verilerin belirli bir amaçla kullanılabilse de, esnek olmayan ve verilerinizi ilgili beklenmedik soruları yanıtlamak zor bulabilirsiniz.

düz bir dosya

Düz bir dosyaya time-tested çözüme ilişkisel veritabanından ' dir. Access bir ilişkisel veritabanından programıdır ve tabloları ilişkisel veritabanından modele uygun ilişkilerle iyi tasarlanmış olduğunda en iyi sonucu verir.

Sayfanın Başı

İlişkisel tablo bileşenleri

İyi tasarlanmış bir ilişkisel veritabanında, her tablo çalışanlar gibi tek bir konuyla ilgili bilgileri depolayan adlandırılmış sütun ve birden çok satır topluluğudur. Her sütun tablonun benzersiz olarak adlandırılır ve konu, bir çalışanın ad ve adresi gibi bilgileri içerir. Tablo satırlarını, konu, geçerli şirketteki tüm çalışanlar gibi oluşumlarını içerir. Tek bir değerin satır ve sütun kesişme depolandığı ve "İstanbul" gibi tek bir olgu Son olarak, satır ve sütun tablonun anlamını değiştirmeden yeniden düzenleyebilirsiniz.

ilişkisel tablo

1. bir tabloyu tek bir konu temsil eder; bir kişi, yer, şey, olay veya kavramı

2. her satırı benzersiz ve rozet numarası gibi bir birincil anahtar bulunur

3. her sütunun benzersiz, kısa ve anlamlı bir ad bulunur

4. bir sütundaki tüm değerleri anlamını ve biçiminde benzer

5. tek bir olgu tablosunda (Excel hücresine eşdeğeri) her değeri temsil eder

Sayfanın Başı

Normalleştirme nedir?

Ne yazık ki, iyi tasarlanmış bir ilişkisel Tablo Access veritabanında yalnızca otomatik olarak oluşmaz. Tabloları ile ilgili daha fazla veya düz dosyasındaki verileri çözümlemek ve bir tablodaki verileri iki yeniden düzenlemek için bir yöntem kullanmanız gerekir. Bu yöntem normalleştirmedenir. Adım adım bir işlemde, bir tablodaki iki veya daha fazla küçük tablolara sütundaki yinelenen değerleri kaldırma, gereksiz verileri gelen satırları kaldırma ve (tablodaki her bir kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir alan) birincil anahtar ve yabancı anahtarlar (bir birincil anahtar alanı ilişkili bir tabloda bulunan değerleri içeren bir alan) ekleyerek bölmek yeni tablolar arasındaki ilişkileri tanımlamak için.

İlişkisel diyagramı

1. ilişkisel tablo

2 sütun adları

3. birincil anahtar

4. yabancı anahtar

5. ilişkisel çizgiler ve simgeleri

Sayfanın Başı

Tabloları farklı normal formlarında olabilir

Bir tabloda dört farklı normal formlarbirinde olabilir: sıfır, birinci, ikinci ve üçüncü. Her form tablodaki verileri düzenleneceğini ve ilişkisel bir veritabanında başarıyla kullanılabilir derecesini açıklanmaktadır. Sıfır normal form az düzenli ve üçüncü normal form en verimli bir şekilde düzenli.

Normal form sıfır    "Atomik olmayan" değerleri, bir veya daha fazla sütun içeren bir tablo "sıfır normal form olarak," bilinen az düzenli durumda olan tek bir oturum açma tek bir hücrede birden fazla değer içerdiği anlamına gelen zamandır. Örneğin, bir müşteri adresi sokak adresi (örneğin, 2302 Harvard Kaydet), şehir, durum ve bir posta kodu içerebilir. İdeal adresini bu öğelerin her birinde depolanmış olan ayrı sütunda. Başka bir örnek olarak "Li gibi Yale" tam içeren bir sütun, adlar veya tek bir sütuna ilk ve son adları "Sibel Mersin'in" bölme. Adları ve soyadları ayrı sütunda depolamak hızla bulmanıza ve verilerinizi sıralama yardımcı olan iyi bir uygulamadır.

Satış Temsilcisi, ürünler, müşteriler ve siparişler gibi farklı konular hakkında bilgi içeren veri sıfır normal formunda başka bir oturum gerekir. Uygun olduğunda, her konu için ayrı tablolara veri ayrılmalıdır.

İlk normal form    Bir tablonun ilk normal her sütun atomik değerlerini içerir, ancak her sipariş kısmı için satış elemanının veya müşteri bilgileri gibi bazı gereksiz verileri bir veya daha fazla sütun içeren biçimindedir. Örneğin, Mersin'in, Sibel yinelenir beş kez çalışma sayfasında bulduğundan iki farklı siparişler (bir ile üç ürünler ve diğeri iki ürünleriyle) bulunduğundan.

İkinci normal form    Gereksiz verileri kaldırılmıştır, ancak bir veya daha fazla sütun ya da birincil anahtarı temel değil veya hesaplanan değerler içeren bir tablo ikinci normal biçiminde olduğundan (fiyat gibi * indirim).

Üçüncü normal form    Tablodaki tüm sütunlar üzerinde yalnızca birincil anahtarı dayalı bir tablo üçüncü normal biçimindedir. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ürün ve sağlayıcı bilgileri ayrı tablolarda depolanan ve tedarikçileri tablosundaki sağlayıcı kimliği alanına bir arama alanına bağlı.

Verileri değiştirmek istediğinizde sıfır, birinci ve ikinci normal form tablolarda sorunları sunabilirsiniz. Örneğin, sık yinelenen değerleri güncelleştirmek aşırı zaman alan bir işlem kullanılır. Bir değer, her güncelleştirdiğinizde, her iki satırdan aynı değeri içerip içermediğini denetleyin gerekir. Bu, zaman kaybı ve bir hataya işlem olabilir. Ayrıca, yinelenen değerleri içeren verimli bir şekilde Sırala ve Filtre Uygula sütunlar için zordur. Birinci ve ikinci normal form tablolarda büyük geliştirme sıfır normal form üzerinde olsa da, ekleme, güncelleştirme veya veri sildiğinizde bunlar sorun yine de olabilir.

Verilerinizi normalleştirme işlemi boyunca gittiğinizde, tüm tablolar üçüncü normal formda olana kadar tabloyu alt formdan daha yüksek bir forma dönüştürme. Çoğu durumda, üçüncü normal form uygundur çünkü:

 • Veri eklendiğinde, silinmiş veya güncelleştirme değiştirme sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

 • Veri bütünlüğünü veri kısıtlamaları ve iş kuralları ile tutulabilir.

 • Çeşitli yollarla sorularınızı yanıtlamak için verileri sorgulayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İlişkiler ve anahtarlar

İyi tanımlanmış bir ilişkisel veritabanından her üçüncü normal formunda, birkaç tabloları içeren ancak veri birlikte uymak bu tabloları de ilişkiler vardır. Örneğin, çalışanların ait Departmanlar ve atanmış olan projeler, projeler sahip alt görevleri, alt görevleri tarafından ait olan çalışanlar ve bölümler projeleri yönetme . Bu senaryoda, ilişkisel veritabanından tanımlanan dört tabloları sahip olmayı tercih: çalışanlar, projeler, alt görevler ve bölümler, her biriyle tanımlı bu anahtar ilişkileri: ait, atanmış olanvarsa, sahip olduğuve yönetme.

Üç tür ilişki vardır:

 • Bire bir (1:1)    Örneğin, her çalışan benzersiz rozet kimliği ve benzersiz bir çalışan kimliği başvurduğu her rozet sahiptir.

 • Bir-çok (1:M)    Örneğin, her çalışan için bir bölüm atanır, ancak birçok çalışanlar bir bölüm bulunur. Bu bir üst-alt ilişkisi olarak da adlandırılır.

 • Çok-çok (M:M)    örneğin bir çalışan için birçok proje atanabilir ve her projenin birçok çalışanlar atanmış olabilir. Bir birleşim tablosu olarak adlandırılan özel bir tablo her tablo için bir toplam üçüncü normal formunda birlikte çok-çok ilişkisi oluşturmak üç tablo arasındaki bir-çok ilişkisi oluşturmak için sık sık kullanılan dikkat edin.

Siz üzerinde birincil ve yabancı anahtarlar temelinde en az iki tablo arasında ilişki oluşturun. Birincil anahtar değerlerini sicil numarasını veya departman kodu gibi tablodaki her satır tanıtan bir tabloda bir sütundur. Yabancı anahtar değerleri başka bir tablonun birincil anahtar olarak aynı olan bir tabloda bir sütundur. Bir kopyasını ilişkisel başka bir tablodan birincil anahtar olarak yabancı anahtar olarak düşünebilirsiniz. İki tablo arasında ilişki tek bir tablodaki yabancı anahtar değerlerini başka bir birincil anahtarın değerlerle eşleşen göre yapılır.

birincil ve yabancı anahtar ilişkileri

Sayfanın Başı

Veri bütünlüğü ve geçerlilik

İlişkisel veritabanından tüm tablolarla üçüncü normal form ve tanımlı doğru ilişkilerde oluşturduktan sonra bu veri bütünlüğünü sağlamak istiyorsanız. Veri bütünlüğü, doğru ve tutarlı bir şekilde ilişkiler gezinme veritabanı güncelleştirilir gibi veritabanındaki tabloları zamanla düzenleyebileceğiniz anlamına gelir. Veri bütünlüğünü sağlamak için Yardım ilişkisel veritabanları iki temel kurallar vardır.

Varlık kuralı    Tablodaki her satır bir birincil anahtar olmalı ve bu birincil anahtar bir değer bulunmalıdır. Bu kural, tablodaki her satır benzersiz olarak tanımlanmış ve hiçbir zaman istemeden kaybolur kullanılabilmesini sağlar. Ekleme, güncelleştirme veya veri silme olduğunda, ayrıca, benzersizlik ve tüm birincil anahtarlar varlığını tutulabilir.

Bilgi tutarlılığını kuralı    Bu kural bir-çok ilişkisi ekleme ve silme kurallarına denetler. Bir tablonun yabancı anahtar varsa, her yabancı anahtar değeri ya da olmalıdır (değer yok) boş veya bu yabancı anahtar birincil anahtar olduğu ilişkisel tablodaki değerleri eşleşmelidir.

ilişkileri düzenleme

Veri türü (tamsayı gibi) veri uzunluğu (örneğin olarak 15 karakter veya daha az), veri biçimi (örneğin, para birimi), varsayılan değeri (örneğin, 10) ve kısıtlamalar gibi çeşitli veri doğrulama kuralları kullanarak veri bütünlüğünü ilişkisel veritabanındaki ayrıca daha ayrıntılı sağlayabilirsiniz (Inventory_Amt gibi > ReOrder_Amt). Bu veri doğrulama kuralları veritabanı kalitesi veri bulunur ve ayrıca kurulan iş kurallarını uyan etmenize yardımcı olur.

Veri girişini Access veritabanı ile Excel çalışma kitabı arasındaki önemli bir fark olduğunu bulunmamasıdır. Bir Excel çalışma sayfasına veri girme, "serbest biçimli." Hemen her yerde veri girebilirsiniz ve kolay bir değişikliği geri alabilirsiniz. Ancak, Access veritabanı çok daha yapılandırılmış sınırlı ve. Ayrıca, bir tabloya veri girdiğinizde, değişikliği giderebilirsiniz. Silebilir veya hataları düzeltmek için verileri güncelleştirmek olsa da, Excel, aynı şekilde veri girişini geri alamazsınız.

Sayfanın Başı

Özetle

İyi tanımlanmış ilişkilerle ilişkisel tablolara verilerinizi normalleştirme ve kendi veri bütünlüğü tanımlama sonra çok daha kolay olur:

 • Yer kazanmak ve yinelenen ve gereksiz verileri fiziksel kaldırıldığından, performansı.

 • Verilerin doğru olarak güncelleştirin ve veri bütünlüğünü koruma.

 • Sıralama, filtreleme, toplam, hesaplanmış sütunlar oluşturmak ve verileri özetlemek.

 • Çeşitli yollarla beklenen ve beklenmedik soruları yanıtlamak için verileri sorgu.

Emin olmak için orada özelliklerini ilişkisel veritabanı tasarımı, bileşik anahtarlar (iki veya daha fazla sütun değerlerden oluşan bir anahtar) gibi gelişmiş için ek normal formlar (normal dördüncü form — birden çok değerli bağımlılık) ve denormalization. Ancak çoğu basit Orta veritabanına için veritabanı tasarım bu makaledeki aşağıdaki örnek olay incelemeleri anlamanız gereken hakkındaki temel bilgileri yüklü.

Sayfanın Başı

Verileri Excel'den erişimi taşıma temel adımları

Verileri Excel'den Access'e taşıma olduğunda, iş akışına üç temel adım vardır.

üç temel adım

Sayfanın Başı

Adım 1: verileri Excel'den erişimi içeri aktarma

Veri almayı hazırlama ve verilerinizi temizlemek için biraz zaman sürüyorsa, çok daha sorunsuz bir şekilde gidebilirsiniz bir işlemdir. Verileri içeri aktarma için yeni bir giriş taşıma gibi olur. Yeni evinizde kapatma Taşı, Sil ve, önce eşyalarınızın düzenleme çok daha kolay olur.

Verilerinizi temizlemenin, içeri aktarmadan önce

Excel verilerini Access'e içeri aktarmadan önce için iyi bir fikir olduğunu:

 • Birden çok sütun için (yani, birden çok değer bir hücredeki) atomik olmayan veri içeren hücreleri dönüştürün. Örneğin, "C#" programlama, gibi birden çok beceri değerleri içeren bir "Becerileri" sütundaki bir hücreyi "VBA programlama" ve "Web tasarımı" her beceri tek bir değer içeren sütunları ayırmak için ayrılmış.

 • Satır aralığı, boşluklar ve birden çok eklenmiş boşlukları kaldırmak için Kes komutunu kullanın.

 • Yazdırılmayan karakterleri kaldırın.

 • Bulma ve yazım ve noktalama işaretleri hatalarını düzeltin.

 • Yinelenen satırlar veya yinelenen alanları kaldırın.

 • Veri sütunlarını karma biçimleri, özellikle de sayıları metin olarak biçimlendirilmiş veya sayıları olarak biçimlendirilmiş tarihleri tarih içermediğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Excel Yardım konularına bakın:

Not : Verilerinizi gereksinimlerini temizleme karmaşık veya zaman veya kendi başınıza işlemi otomatik hale getirmek için kaynakları yoksa, bir üçüncü taraf satıcı kullanmayı düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Web tarayıcınızda, sık kullanılan arama motoru tarafından "verileri temizleme yazılım" veya "verileri kalite" arayın.

Aldığınızda en iyi veri türünü seçin

Access'te içeri aktarma işlemi sırasında böylece el ile bir araya getirmeniz gerekir (varsa) birkaç dönüştürme hataları aldığınız iyi seçimler yapmak istediğiniz. Aşağıdaki tabloda erişimi Excel'den verileri içeri aktarırken Excel sayı biçimleri ve Access veri türleri nasıl dönüştürülür özetlenmiş ve elektronik tablo İçeri Aktarma Sihirbazı'nda seçmenin en iyi veri türleri hakkında bazı ipuçları sunmaktadır.

Excel sayı biçimi

Access veri türü

Açıklamalar

En iyi yöntem

Metin

Metin, Not

Access metin veri türü alfasayısal veriler en çok 255 karakter depolar. Access Not veri türü 65.535 karakteri geçmeyecek alfasayısal veri depolar.

Herhangi bir veri kesilmesi önlemek için Not seçin.

Sayı, yüzde, kesir, bilimsel

Numara

Erişimi olan bir değişen sayı veri türü bir alan boyutu özelliğine dayalı (bayt, tamsayı, uzun tamsayı, tek, çift, ondalık).

Herhangi bir veri dönüştürme hatalarının önüne geçmek için çift ' i seçin.

Tarih

Tarih

Access'te ve Excel'de her ikisi de aynı tarih seri numarası tarihleri depolamak için kullanın. Access'te tarih aralığı daha büyük: gelen 2,958,465 (31 Aralık 9999 MS) için -657.434 (1 Ocak 100 MS).

Access (Macintosh için Excel'de kullanılan) 1904 tarih sistemi tanımıyor olduğundan, Excel veya Access Karışıklığı önlemek için tarihleri dönüştürmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz: tarih sistemi, biçimlendirme veya iki basamaklı yıl yorumu değiştirme ve içeri aktarma veya Excel çalışma kitabındaki verilere bağlanma

.

Bir tarihseçin.

Saat

Saat

Access'te ve Excel'de her ikisi de saat değerlerini aynı veri türünde kullanarak depolanır.

Saat, çoğunlukla varsayılan olan seçin.

Para birimi, finansal

Para Birimi

Access'te, para birimi veri türü 8 bayt sayılar ile dört ondalık basamakla duyarlılık verilerini depolar ve finansal verileri depolamak ve değerlerini yuvarlama önlemek için kullanılır.

Para birimi, çoğunlukla varsayılan olan seçin.

Boole

Evet/Hayır

Excel tüm TRUE değerler için 1 ve 0 için tüm yanlış değerleri kullanır; oysa ki erişmek için tüm Evet değerleri ve hiçbir değerleri için 0 -1 kullanır.

Temel değerlerini otomatik olarak dönüştürür Evet/Hayır,'ı seçin.

Köprü

Köprü

Excel ve Access köprü tıklatıp izleyebileceğiniz bir URL veya Web adresi yer alır.

Köprü, aksi halde Access kullanabilir metin veri türü varsayılan olarak'ı seçin.

Access'te verileri olduktan sonra Excel verileri silebilirsiniz. İlk önce silmeden özgün Excel çalışma kitabını yedekleyin unutmayın.

Daha fazla bilgi için Access Yardım, içeri aktarma veya Excel çalışma kitabındaki verilere bağlantıkonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Veri en kolay yolu otomatik olarak Ekle

Ortak bir sorun Excel kullanıcınız aynı sütunlara verilerle büyük bir çalışma sayfasına ekleme. Örneğin, bir varlık izleme Excel'de çalışmaya ancak şimdi birçok çalışma grupları ve bölümler dosyalarından içerecek şekilde büyüdüyse çözüm olabilir. Bu veriler farklı çalışma sayfalarını ve çalışma kitaplarını ya da diğer sistemlerinden veri akışları olan metin dosyaları olabilir. Kullanıcı arabirimi komutu veya benzer verileri Excel'de eklemek için kolay bir yolu yoktur.

En iyi çözüm yeri kolayca içeri aktarma ve elektronik tablo Alma Sihirbazı'nı kullanarak bir tabloya veri Ekle erişim kullanmaktır. Ayrıca, bir tabloya çok fazla veri ekleyebilirsiniz. İçeri aktarma işlemleri kaydetme, bunları zamanlanmış Microsoft Office Outlook görevleri eklemek ve hatta sürecini otomatikleştirmek için makro kullanma.

Sayfanın Başı

Adım 2: Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı kullanarak veri normalleştirme

İlk bakışta, verilerinizi normalleştirme işlemi boyunca Adımlama korkutabilir görünebilir. Neyse ki, Access tablolarda normalleştirme daha kolaydır, Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı için teşekkürler bir işlemdir.

tablo çözümleyicisi sihirbazı

1. Seçili sütunlar için yeni bir tablo sürükleyin ve otomatik olarak ilişkileri oluşturma

2. tabloyu yeniden adlandırma, birincil anahtar ekleme, var olan bir sütun birincil anahtar yapmak ve en son eylemi geri almak için düğmeyi komutlarını kullanın

Aşağıdakileri yapmak için bu sihirbazı kullanabilirsiniz:

 • Bir tablo daha küçük tablolar kümesini dönüştürme ve otomatik olarak tablolar arasında bir birincil ve yabancı anahtar ilişki oluşturun.

 • Benzersiz değerler içeren var olan bir alanı için bir birincil anahtar ekleme veya otomatik sayı veri türü kullanan yeni bir kimlik alanı oluşturun.

 • Otomatik olarak basamaklı güncelleştirmelerle bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiler oluşturma. Silmeleri yanlışlıkla silme veri önlemek için otomatik olarak eklenmez, ancak silmeleri daha sonra kolayca ekleyebilirsiniz.

 • Yeni tablolar için (örneğin, iki farklı telefon numaraları ile aynı müşteri) artık ya da yinelenen verileri aramak ve bunu istediğiniz şekilde güncelleştirin.

 • Yedekleme ve özgün tabloyu ve kendi adına "_OLD" ekleyerek olarak yeniden adlandırın. Sonra özgün tablo adıyla orijinal tabloyu yeniden oluşturur ve böylece var olan herhangi bir form veya rapor özgün tabloyu temel alan yeni bir tablo yapısı ile çalışır bir sorgu oluşturun.

Sayfanın Başı

Adım 3: Verilere erişmek için Excel'den bağlanma

Access'te verileri normalleştirilmiş ve sorgu veya tablo, özgün verileri yeniden yapılandırılacağını oluşturulduktan sonra verilere erişmek için Excel'den bağlanma basit bir konudur. Verilerinizi artık dış veri kaynağı olarak Access'te ve bilgileri bulmak için kullanılan bir kapsayıcı olan bir veri bağlantısı üzerinden çalışma kitabına bağlı şekilde oturum açmak ve dış veri kaynağına erişim. Bağlantı bilgileri çalışma kitabında saklanan ve ayrıca bir Office veri bağlantısı (ODC) dosyası (.odc dosya adı uzantısı) veya bir veri kaynağı adını dosya (.dsn uzantılı dosyalar) gibi bir bağlantı dosyası depolanabilir. Dış verilere bağlanma sonra da otomatik olarak yenileme (güncelleştirme Access'te verileri güncelleştirildiğinde Access'ten bir Excel çalışma kitabınızın veya).

Daha fazla bilgi için bkz: bağlantı (veri içeri aktarma) verilere genel bakış ve Excel ve Access arasında veri değişimi (kopyalama, alma, verme).

Sayfanın Başı

Verilerinizi Access'e alma

Bu bölümde, verilerinizi normalleştirme evreler aracılığıyla size yol gösterir: parçalara ayırmak kendi tablolara ilgili konular, kopyalama ve Access yeni oluşturulan Access tabloları ve oluşturup bilgi vermek için Access'te basit bir sorgu çalıştırarak arasında anahtar ilişkileri oluşturma, Excel'e bu tablolardan yapıştırma kendi en atomik, satış temsilcisi ve adres sütundaki değerleri kesme.

Normalleştirilmiş form veri örneği

Aşağıdaki çalışma satış temsilcisi sütununda ve adres sütunu atomik olmayan değerler içerir. Sütunlar hem de iki veya daha çok ayrı sütunlara bölün. Bu çalışma sayfasında, satış temsilcisi, ürünler, müşteriler ve siparişler hakkındaki bilgileri de içerir. Bu bilgiler de daha ayrıntılı, konuya göre ayrı tablolara bölünmesi.

Salesperson

Sipariş No

Sipariş Tarihi

Ürün No

Mik

Fiyat

Müşteri Adı

Adres

Telefon

Li, Yale

2348

2/3/09

J-558

4

$8.50

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

Li, Yale

2348

2/3/09

B-205

2

$4.50

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

Li, Yale

2348

2/3/09

D-4420

17

$7,25

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

Li, Yale

2349

4/3/09

C-789

3

$7.00

Dördüncü Kafe

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Li, Yale

2349

4/3/09

C-795

18

$9.75

Dördüncü Kafe

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Mersin'in, Sibel

2350

4/3/09

A-2275

2

$16,75

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Mersin'in, Sibel

2350

4/3/09

F-198

18

$5.25

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Mersin'in, Sibel

2350

4/3/09

B-205

1

$4.50

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Hance, kazandı

2351

4/3/09

C-795

18

$9.75

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

Hance, kazandı

2352

5/3/09

A-2275

2

$16,75

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Hance, kazandı

2352

5/3/09

D-4420

3

$7,25

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Koch, Reed

2353

3/7/09

A-2275

18

$16,75

Dördüncü Kafe

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Koch, Reed

2353

3/7/09

C-789

17

$7.00

Dördüncü Kafe

7007 Cornell'e St Redmond, WA 98199

425-555-0201

Koçak, Haluk

2354

3/7/09

A-2275

3

$16,75

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

Mersin'in, Sibel

2355

8/3/09

D-4420

4

$7,25

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Mersin'in, Sibel

2355

8/3/09

C-795

3

$9.75

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire Bursa, WA 98234

425-555-0185

Li, Yale

2356

3/10/09

C-789

18

$7.00

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet Balıkesir, WA 98227

425-555-0222

En küçük bölümlerini bilgileri: atomik veri

Bu örnekte verileriyle çalışma, Excel'de sütun için metin komutu (örneğin, sokak adresi, şehir, eyalet ve posta kodu) hücre "atomik" parçalarını ayırmak için ayrı sütunlara kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, bunlar tüm değerleri atomik yapmak için bölünmüş olan sonra aynı çalışma sayfasında yeni sütunlar gösterir. Satış Temsilcisi sütununda bilgileri soyadı ve ad sütunlar halinde bölünmüş ve adres sütuna bilgileri Cadde, şehir, eyalet ve posta kodu sütunlara bölün olduğunu unutmayın. Bu veriler "ilk normal formda."

Soyadı

Ad

 

Sokak adresi

Şehir

Ülke

Posta Kodu

Li

Yale

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

Adem

Sibel

1025 kolumbiyası filtreleri daire

Kirkland

WA

98234

Hande

Jim

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

Koch

Reed

7007 Cornell'e St Redmond

Redmond

WA

98199

Koçak

Haluk

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

Kesme verileri Excel'de düzenli konularının içine

Satış Temsilcisi, ürünler, müşteriler ve siparişler tablolara bölünmüş sonra izleyin örnek verilerin birkaç tabloları Excel çalışma sayfasına aynı ilgili bilgileri gösterir. Tablo Tasarımı son değildir, ancak bunu sağ gittiğini.

Satış Temsilcisi tablo yalnızca satış personeli hakkında bilgi içermektedir. Her bir kaydı benzersiz kimlik (satış temsilcisi kimliği) olduğuna dikkat edin. Satış Temsilcisi kimliği değerini Siparişler tablosunda sipariş için satış temsilcisinin bağlanmak için kullanılır.

Satış Temsilcisi

Satış Temsilcisi kimliği

Soyadı

Ad

101

Li

Yale

103

Adem

Sibel

105

Hande

Jim

107

Koch

Reed

109

Koçak

Haluk

Ürünler tablosunu yalnızca ürünlerle ilgili bilgileri içerir. Her bir kaydı benzersiz kimlik (ürün kimliği) olduğuna dikkat edin. Ürün Kimliği değerini Sipariş Ayrıntıları tabloya ürün bilgileri bağlamak için kullanılır.

Ürünler

Ürün No

Fiyat

A-2275

16,75

B-205

4.50

C-789

7.00

C-795

9.75

D-4420

7,25

F-198

5.25

J-558

8.50

Müşteriler tablosu yalnızca müşterilerle ilgili bilgileri içerir. Her bir kaydı benzersiz kimlik (Müşteri Kimliği) olduğuna dikkat edin. Müşteri Kimliği değerini siparişler tabloya müşteri bilgileri bağlamak için kullanılır.

Müşteriler

Müşteri kimliği

Ad

Sokak adresi

Şehir

Ülke

Posta Kodu

Telefon

1001

Contoso, Ltd.

2302 Harvard Kaydet

Balıkesir

WA

98227

425-555-0222

1003

Dünya Spor

1025 kolumbiyası filtreleri daire

Kirkland

WA

98234

425-555-0185

1005

Dördüncü Kafe

7007 Cornell'e St

Redmond

WA

98199

425-555-0201

Siparişler tablosunda siparişler, satış temsilcisi, müşteriler ve ürünleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Her bir kaydı benzersiz kimlik (Sipariş No) olduğuna dikkat edin. Sipariş ayrıntıları içerir ve böylece Siparişler tablosunda yalnızca dört sütun içeren bir ek tabloya Bölünecek gereken bazı bilgiler bu tabloda — benzersiz Sipariş No, sipariş tarihi, satış temsilcisi kimliği ve Müşteri Kimliği Burada gösterilen tablo henüz Sipariş Ayrıntıları tabloya bölünmüş değil.

Sipariş

Sipariş No

Sipariş Tarihi

Satış Temsilcisi kimliği

Müşteri kimliği

Ürün No

Mik

2348

2/3/09

101

1001

J-558

4

2348

2/3/09

101

1001

B-205

2

2348

2/3/09

101

1001

D-4420

17

2349

4/3/09

101

1005

C-789

3

2349

4/3/09

101

1005

C-795

18

2350

4/3/09

103

1003

A-2275

2

2350

4/3/09

103

1003

F-198

18

2350

4/3/09

103

1003

B-205

1

2351

4/3/09

105

1001

C-795

18

2352

5/3/09

105

1003

A-2275

2

2352

5/3/09

105

1003

D-4420

3

2353

3/7/09

107

1005

A-2275

18

2353

3/7/09

107

1005

C-789

17

2354

3/7/09

109

1001

A-2275

3

2355

8/3/09

103

1003

D-4420

4

2355

8/3/09

103

1003

C-795

3

2356

3/10/09

101

1001

C-789

17

Ürün Kimliği ve miktar gibi Sipariş Ayrıntıları oturumunu Siparişler tablosunda taşınır ve Sipariş Ayrıntıları adındaki bir tabloya depolanan. Bu tabloda 9 kayıtları vardır anlamlı şekilde 9 siparişler olduğunu aklınızda bulundurun. Sipariş Ayrıntıları tablosundan başvurulan Not Siparişler tablosunda hangilerinin benzersiz kimlik (Sipariş No) bulunur.

Son tasarımı Siparişler tablosunun aşağıdaki gibi görünmelidir:

Sipariş

Sipariş No

Sipariş Tarihi

Satış Temsilcisi kimliği

Müşteri kimliği

2348

2/3/09

101

1001

2349

4/3/09

101

1005

2350

4/3/09

103

1003

2351

4/3/09

105

1001

2352

5/3/09

105

1003

2353

3/7/09

107

1005

2354

3/7/09

109

1001

2355

8/3/09

103

1003

2356

3/10/09

101

1001

Sipariş Ayrıntıları tablo benzersiz değerler gerektiren bir sütun içerir (yani, birincil anahtarı yok), böylece "gereksiz" verileri içerecek şekilde veya tüm sütunlar için uygundur. Bununla birlikte, bu tablodaki hiçbir iki kayıt (herhangi bir veritabanında tablo bu kural uygulanır) tamamen aynı olmalıdır. Bu tabloda, olması gerektiğini 17 kayıtları — her bir ürün tek tek bir sırada karşılık gelen. Örneğin, 2349 sırayla üç C-789 ürünler tüm sipariş iki parçadan birini kapsar.

Sipariş Ayrıntıları tablosu bu nedenle, aşağıdaki gibi görünmelidir:

Sipariş Ayrıntıları

Sipariş No

Ürün No

Mik

2348

J-558

4

2348

B-205

2

2348

D-4420

17

2349

C-789

3

2349

C-795

18

2350

A-2275

2

2350

F-198

18

2350

B-205

1

2351

C-795

18

2352

A-2275

2

2352

D-4420

3

2353

A-2275

18

2353

C-789

17

2354

A-2275

3

2355

D-4420

4

2355

C-795

3

2356

C-789

17

Verileri Excel'den Access'e yapıştırarak

Satış Temsilcisi, müşteriler, ürünleri, siparişler ve sipariş ayrıntıları hakkındaki bilgileri Excel'de ayrı konularının içine ayrılmış, burada tabloları dönüşür Access'e doğrudan bu verileri kopyalayabilirsiniz.

Access tablolar arasında ilişkiler oluşturma ve sorgu çalıştırma

Access için verilerinizi taşıdıktan sonra tablolar arasında ilişkiler oluşturun ve sonra çeşitli konular hakkında bilgi vermek için sorgular oluşturma. Örneğin, 05/3/09 ve 08/3/09 arasında Sipariş No ve satış temsilcisi adlarını girilen siparişlerinin döndüren sorgu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, formlar ve veri girişini ve Satış Analiz kolaylaştırmak için raporlar oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×