Veri tablosu kullanarak birden çok sonuç hesaplama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veri tablosu, hücrelerinin bazılarındaki değerleri değiştirerek bir problem için farklı yanıtlara varabileceğiniz bir hücre aralığıdır. Ev veya araba için ne kadarlık bir krediyi karşılayabileceğinizi belirlemek amacıyla DEVRESEL_ÖDEME işlevinin farklı kredi tutarları ve faiz oranlarıyla kullanılması bunun harika bir örneğidir. Değişebilir değerleri deneyerek farklı sonuçlar elde etmek, veri çözümlemesi olarak bilinen disiplinin bir parçasıdır.

Veri tabloları, durum çözümlemesi araçları olarak adlandırılan komut takımının bir parçasıdır. Veri tablolarını kullandığınızda, durum çözümlemesi yaparsınız.

Durum çözümlemesi, yapılan değişikliklerin çalışma sayfasındaki formüllerin sonuçlarını ne şekilde etkileyeceğini görmek için hücrelerdeki değerleri değiştirme işlemidir. Örneğin, veri tablosu kullanarak çeşitli faiz oranı ve dönem uzunluğu değerlerini deneyip olası aylık ödeme tutarlarını saptayabilirsiniz.

Durum çözümlemesi türleri    Excel'de üç tür durum çözümlemesi aracı vardır: senaryolar, veri tabloları ve hedef arama. Senaryolar ve veri tabloları giriş değerleri kümesini alır ve olası sonuçları saptar. Hedef Arama, senaryolardan ve veri tablolarından farklı çalışır; Hedef Arama'da sonuç alınır ve bu sonucu üreten olası giriş değerleri saptanır.

Senaryolar gibi veri tabloları da bir dizi olası sonucu incelemeye yardımcı olur. Senaryolardan farklı olarak, veri tabloları tüm sonuçları tek bir tabloda veya çalışma sayfasında size gösterir. Veri tablolarının kullanılması, bir olasılıklar aralığını bir bakışta incelemeyi kolaylaştırır. Yalnızca bir veya iki değişkene odaklandığınızdan, sonuçlar kolayca okunabilir ve tablo biçiminde paylaşılabilir.

Veri tablosuna ikiden fazla değişken yerleştirilemez. İkiden fazla değişkeni çözümlemek istiyorsanız, bunun yerine senaryoları kullanmalısınız. Bu bir veya iki değişkenle (biri satır giriş hücresi ve diğeri sütun giriş hücresi için) sınırlı olsa da, veri tablosunda istediğiniz kadar çok sayıda farklı değişken değeri bulunabilir. Senaryoda ise en çok 32 farklı değer bulunabilir, ancak istediğiniz kadar çok senaryo oluşturabilirsiniz.

Durum çözümlemesi hakkında daha fazla bilgi için durum çözümlemesi için girişbakın.

Veri tabloları hakkında temel bilgiler

Sınamak istediğiniz değişken ve formül sayısına bağlı olarak tek değişkenli veya iki değişkenli veri tabloları oluşturabilirsiniz.

Tek değişkenli veri tabloları    Bu formüllerin sonuçlarını daha fazla formülleri değişir veya tek bir değişkenin nasıl farklı değerleri görmek isterseniz tek değişkenli veri tablosu kullanın. Örneğin, nasıl farklı faiz oranı görmek için tek değişkenli veri tablosu kullanabilirsiniz Devresel_ödeme işlevikullanarak aylık ipotek ödemesini etkiler. Bir satır veya sütunda değişken değerlerini girin ve sonuçları bir bitişik sütun veya satırı görüntülenir.

Aşağıdaki örnekte, D2 hücresi B3 hücresine başvuruda bulunan, =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12;B4;-B5), ödeme formülünü içerir.

Tek değişkenli veri tablosu

İki değişkenli veri tabloları    Bir formülde iki değişkenin farklı değerlerinin söz konusu formülün sonuçlarını nasıl değiştireceğini görmek istiyorsanız, iki değişkenli veri tablosu kullanın. Örneğin, farklı faiz oranı ve borç dönemi bileşimlerinin aylık ipotek ödemesini nasıl etkileyeceğini görmek için iki değişkeni veri tablosu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, B3 hücresi B3 ve B4 olmak üzere iki giriş hücresi kullanan, =DEVRESEL_ÖDEME(B4/12;B5;-B5) ödeme formülünü içerir.

İki değişkenli veri tablosu

Veri tablosu hesaplamaları    Bir çalışma sayfası yeniden hesaplandığında her, değil değiştirmiş olsanız bile, veri tabloları yeniden hesaplanır. Veri tablosu içeren çalışma sayfasının hızlandırmak için otomatik olarak çalışma ancak veri tabloları yeniden hesaplamak için Hesaplama seçenekleri değiştirebilirsiniz. Veri tabloları içeren çalışma sayfasında hesaplamayı hızlandırmabölümüne bakın.

Tek değişkenli veri tablosu oluşturma

Tek değişkenli veri tablolarında, sütun boyunca (sütun yönelimli) veya satır boyunca (satır yönelimli) listelenen giriş değerleri vardır. Tek değişkenli veri tablosunda kullanılan formüller, tek bir giriş hücresi başvuruda bulunmalıdır.

 1. Giriş hücresinde yerine koymak istediğiniz değerlerin listesini, sütun veya satır boyunca yazın. Değerlerin her iki yanında da birkaç satır veya sütunu boş bırakın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse (alanınızı değişken değerlerdir sütundaki), formülde bir hücre satır yukarıda ve değerler sütununun sağındaki bir hücreyi yazın. Genel Bakış bölümünde gösterilen tek değişkenli veri tablosu çizimde sütun dayalıdır ve formülü D2 hücresinde yer alır.
   Diğer formüller çeşitli değerleri etkilerini incelemek isterseniz, ilk formülü sağındaki Hücrelerde formüllerin yazın.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse (değişken değerleriniz bir satırdaysa), formülü ilk değerin bir solundaki sütuna ve değerler satırının bir hücre altına yazın.
   Çeşitli değerlerin başka formüllerdeki etkilerini incelemek istiyorsanız, ek formülleri ilk formülün altındaki hücrelere yazın.

 3. Yerine koymak istediğiniz formülleri ve değerleri içeren hücre aralığını seçin. Önceki Genel Bakış bölümünde gösterilen ilk çizim temel alındığında, bu C2:D5 aralığıdır.

 4. Veri sekmesinin Veri araçları grubunda veya Tahmin grubunda ( Excel 2016), Durum Çözümlemesi' ni ve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse, giriş hücresinin hücre başvurusuSütun giriş hücresi kutusuna yazın. İlk çizimde gösterilen örnek kullanıldığında, giriş hücresi B3'tür.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse, giriş hücresinin hücre başvurusunu Satır giriş hücresi kutusuna yazın.

   Not : Veri tablonuzu oluşturduktan sonra, sonuç hücrelerinin biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz. Çizimde, sonuç hücreleri para birimi olarak biçimlendirilmiştir.

Tek değişkenli veri tablosuna formül ekleme

Tek değişkenli bir veri tablosunda kullanılan formüllerin aynı giriş hücresine başvurması gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse (değişken değerleriniz sütunda), yeni formülü veri tablosunun en üst satırındaki varolan bir formülün sağındaki boş bir hücreye yazın.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse (değişken değerleriniz satırda), yeni formülü veri tablosunun ilk sütunundaki varolan bir formülün altındaki boş bir hücreye yazın.

 2. Veri tablosunu ve yeni formülü içeren hücre aralığını seçin.

 3. Veri sekmesinin Veri araçları grubunda veya Tahmin grubunda ( Excel 2016), Durum Çözümlemesi' ni ve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri tablosu sütun yönelimliyse, giriş hücresinin hücre başvurusunu Sütun giriş hücresi kutusuna yazın.

  • Veri tablosu satır yönelimliyse, giriş hücresinin hücre başvurusunu Satır giriş hücresi kutusuna yazın.

İki değişkenli veri tablosu oluşturma

İki değişkenli veri tablosunda, iki giriş değerleri listesi bulunan bir formül kullanılır. Formülün iki farklı giriş hücresine başvuruda bulunması gerekir.

 1. Çalışma sayfasının bir hücresinde, iki giriş hücresine başvuran formülü girin.

  Formülün başlangıç değerlerinin B3, B4 ve B5 hücrelerine girildiği aşağıdaki örnekte, C2 hücresine =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12,B4,-B5) formülünü yazarsınız.

 2. Giriş değerlerinin bir listesini formülün altındaki aynı sütuna yazın.

  Aşağıdaki durumda, farklı faiz oranlarını C3, C4 ve C5 hücrelerine yazabilirsiniz. 

 3. İkinci listeyi formülle aynı satıra, formülün sağına yazın.

  Borç dönemlerini (ay cinsinden) D2 ve E2 hücrelerine yazın.

 4. Formülü (C2), değerlerin bulunduğu satır ve sütunu (C3:C5 ve D2:E2) ve hesaplanan değerlerin bulunmasını istediğiniz hücreleri (D3:E5) kapsayan hücre aralığını seçin.

  Bu örnekte, C2:E5 aralığını seçin.

 5. Veri sekmesinin Veri araçları grubunda veya Tahmin grubunda ( Excel 2016), Durum Çözümlemesi' ni ve ardından Veri Tablosu'nutıklatın.

 6. Satır giriş hücresi kutusunda satırdaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin.
  B4 hücresininSatır giriş hücresi kutusuna yazın.

 7. Sütun giriş hücresi kutusunda, sütundaki giriş değerleri için giriş hücresinin başvurusunu girin.
  B3Sütun giriş hücresi kutusuna yazın.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Örnek    İki değişkenli veri tablosu, farklı faiz oranı ve borç dönemi bileşimlerinin aylık ipotek ödemesini nasıl etkileyeceğini gösterebilir. Aşağıdaki çizimde C2 hücresi, iki giriş hücresini (B3 ve B4) kullanan =DEVRESEL_ÖDEME(B3/12,B4,-B5) ödeme formülünü içerir.

İki değişkenli veri tablosu

Veri tablosu içeren çalışma sayfasında hesaplamayı hızlandırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Excel 2007, düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Excel Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra da formüller kategorisini tıklatın.

  • Diğer sürümlerinde, Dosya ' yı > Seçenekler > formüller.

 2. Hesaplama seçenekleri bölümünde, Hesapla öğesi altında, Veri tabloları dışında otomatik seçeneğini tıklatın.

  İpucu : Farklı olarak, Formüller sekmesinde, Hesapla grubunda, önce Hesaplama Seçenekleri öğesindeki oku, sonra da Veri Tabloları Dışında Otomatik Olarak öğesini tıklatın.

Not : Bu hesaplama seçeneğini seçerseniz, çalışma kitabının kalan kısmı yeniden hesaplandığında veri tabloları atlanır. Veri tablolarınızı elle yeniden hesaplamak için, formülünü seçip F9 tuşuna basın.

Sırada ne var?

Belirli hedefleriniz veya daha büyük değişken veri kümeleriniz varsa, durum çözümlemesi yapmak için bazı diğer Excel araçlarını kullanabilirsiniz.

Hedef Arama

Bir formülden almak istediğiniz, ancak hangi giriş değerinin formülü emin değilseniz sonuç bu sonuca ulaşmak gereken biliyorsanız, hedef arama özelliğini kullanın. Kullanmak istediğiniz giriş değeri ayarlayarak sonuç bulmak için hedef aramamakalesine bakın.

Excel Çözücü

Excel Çözücü eklentisini değişkenleri sayısına göre en uygun değeri bulmak için kullanabilirsiniz. Çözücü Hedef ve kısıtlama hücrelerdeki formülleri hesaplama içinde kullanılır (karar değişkenleri veya sadece değişken hücreleri denir) bir hücre grubunu ile çalışır. Çözücü kısıtlama hücreleri sınırlarına karşılayan ve amaç hücre için istediğiniz sonucu elde etmek için karar değişken hücrelerine değer ayarlar. Başlıklı makaleye bakın Tanımla ve Çözücü'yü kullanarak bir sorunu çözmek.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×