Veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Access 2007, Toplamlar satırı adı verilen ve bir sütundaki verileri toplama işlemini basitleştiren yeni bir araç içermektedir. Toplamlar satırını ayrıca, ortalama alma, bir sütundaki öğeleri sayma ve bir sütundaki verilerin en düşük ve en yüksek değerlerini bulma gibi başka hesaplamalar için de kullanabilirsiniz.

Toplamlar satırı birtakım toplama işlevlerini  (bir veri aralığındaki değerleri hesaplayan işlevler) kullanmayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Access'in önceki sürümlerinde, bu işlevleri sorgular veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu içinde kullanmanız gerekir. Bu yöntemleri yine kullanabilirsiniz, ancak Toplamlar satırı size bir toplama işlevini hızlı şekilde kullanma olanağı sağlar. Bu makalede, toplama işlevleri tanıtılmakta ve bunların Toplamlar satırında nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Topla ve diğer toplama işlevlerini anlama

Toplamlar satırı kullanarak değerleri toplama

Bir sütundaki değerlerin sayısını hesaplama

Standart sapma ve farkı işlevleri hakkında daha fazla bilgi

Toplama ve diğer toplam işlevlerini anlama

Toplam işlevleri, veri sütunlarında hesaplamalar yapar ve tek bir sonuç döndürür. Toplam işlevlerini, toplam veya ortalama gibi tek bir değeri hesaplamanız gerektiğinde kullanırsınız. Devam ederken, toplam işlevlerini veri sütunlarında kullanacağınızı unutmayın. Bu açık bir deyim gibi görünebilir, ancak bir veritabanını tasarlarken ve kullanırken, veri satırlarına ve tek kayıtlara odaklanmaya yönelirsiniz bir alana kullanıcıların veri girebileceğinden emin olursunuz, imleci sola veya sağa taşır ve sonraki alanı doldurursunuz, vb. Buna karşılık, sütunlarda kayıt gruplarına odaklanmak için toplam işlevlerini kullanabilirsiniz.

Örneğin, Access'i satış verilerini depolamak ve izlemek için kullandığınızı düşünelim. Bir sütundaki satılan ürünlerin sayısını bulmak, ikinci bir sütundaki toplam satış tutarlarını hesaplamak ve üçüncü bir sütunda da her ürünün ortalama satış tutarını hesaplamak için toplam işlevlerini kullanabilirsiniz.

Buradaki tabloda, Access tarafından Toplamlar satırında sağlanan toplam işlevleri listelenip açıklanmaktadır. Access'in başka toplam işlevleri de sağladığını, ancak bunların sorgularda kullanılması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, bir Access projesiyle (Microsoft SQL Server veritabanına bağlı olan bir Access ön ucu) çalışıyorsanız, daha çok toplam işlevi kullanabilirsiniz. Bu ek işlevler hakkında daha fazla bilgi için, SQL Server çevrimiçi Yardımına bakın.

İşlev

Açıklama

Kullanıldığı veri türleri

Toplamlar satırında var mı?

Ortalama

Bir sütunun ortalama değerini hesaplar. Sütunun sayı, para birimi veya tarih/saat verisi içermesi gerekir. Bu işlev boş değerleri yok sayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Evet

Say

Bir sütundaki öğelerin sayısını hesaplar.

Tüm veri türleri karmaşık gibi birden çok değerli listeleri sütununun skaler veriler yinelenen dışındaki. Birden çok değerli listeler hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamakve birden çok değerli alanlarla ilgili kılavuz makalelerine bakın.

Evet

En Fazla

En yüksek değere sahip öğeyi döndürür. Metin verileri için, en yüksek değer son alfabetik değerdir ve Access büyük/küçük harf ayrımı yapmaz. Bu işlev boş değerleri yok sayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Evet

En Az

En düşük değere sahip öğeyi döndürür. Metin verileri için, en düşük değer ilk alfabetik değerdir ve Access büyük/küçük harf ayrımı yapmaz. Bu işlev boş değerleri yok sayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Evet

Standard Deviation

Değerleri bir ortalama değerden (ortalamadan bir) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüleri. Daha fazla bilgi için Standart sapma ve farkı işlevleri hakkında daha fazla, bu makalenin devamındaki bakın.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Evet

Topla

Bir sütundaki öğeleri toplar. Yalnızca say ve para birimi verileri üzerinde çalışır.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Evet

Varyans

Sütundaki tüm değerlerin istatistiksel varyansını hesaplar. Bu işlev yalnızca sayı ve para birimi verileri kullanabilirsiniz. Tablo küçüktür iki satır içeriyorsa, Access boş değer döndürür. Farkı işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Standart sapma ve farkı işlevleri hakkında daha fazla bilgibölümüne bakın.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Evet

İzleyen bölümde, her işlevin Toplamlar satırında nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Sayfanın Başı

Toplamlar satırını kullanarak değerleri toplama

Bir sütundaki verileri toplamanız veya hızlı şekilde başka bir toplam işlevini kullanmanız gerekirse, bir tablo, sorgu sonuç kümesi veya bölünmüş forma (veri sayfası içeren bir form) bir Toplamlar satırı ekleyebilirsiniz. Bir sorguya işlev eklemek veya VBA kodu yazmak zorunda kalmadığınız için, Toplamlar satırı çok zaman kazandırır.

İlerlerken şu kuralları unutmayın:

 • Toplamlar satırının sağladığı işlevler, veri sütununun veri türü ayarına göre değişir. Örneğin, metin verileri üzerinde matematik işlemleri yapamayacağınız için, Access Metin veri türüne ayarlanmış alanlar için yalnızca Say işlevini sağlar.

 • Bir Toplamlar satırındaki ilk alan, siz bir işlev seçerek değiştirinceye kadar Toplamlar sözcüğünü içerir.

 • Rapora toplamlar satırı ekleyemezsiniz. Raporlarda toplama işlevlerini kullanabilirsiniz, ancak diğer tekniklerle kullanmanız gerekir. Toplama işlevleri ve raporlarda ifadeler hakkında daha fazla bilgi için gruplandırılmış veya Özet rapor oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

 • Veri Sayfası görünümünde açık olan tablo ve sorgulara Toplamlar satırı ekleyebilirsiniz. Ayrıca Form görünümlerinde açık olan bölünmüş formlara da Toplamlar satırı ekleyebilirsiniz.

 • Varsayılan olarak, Access Toplamlar satırlarını filtre ve sıralama işlemlerinin dışında tutar.

İzleyen bölümde, bir veri sayfasında ve bölünmüş formda Toplamlar satırının nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Toplamlar satırı ekleme

 1. Veri Sayfası görünümünde bir tablo veya sorgu ya da Form görünümünde bölünmüş bir form açın. Bunu yapmak için, Gezinti Bölmesi'nde, tablo, sorgu veya formu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü veya Form Görünümü'nü tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  access şeridi resmi

  Veri sayfanızda veya bölünmüş formunuzda yıldız satırının altında yeni bir Toplam satırı görüntülenir.

  Yeni, boş bir Toplamlar satırı

  Not : Access'in önceki bir sürümünde oluşturulup yeni .accdb biçimine dönüştürülmüş bölünmüş bir formda çalışıyorsanız, veri sayfasında yıldız satırı göremezsiniz. Bu fark Toplamlar satırını hiçbir şekilde etkilemez.

 3. Toplam satırında, toplamak istediğiniz alanı tıklatın ve ardından listeden TOPLA işlevini seçin.

  Toplamlar satırı için TOPLA işlevini seçme

  İşlev hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin toplama işlevlerini anlamabölümüne bakın.

Toplamlar satırını kaldırma

 • Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  access şeridi resmi

Not : Toplamlar satırını kesemez veya silemezsiniz, yalnızca açıp kapatabilirsiniz. Bununla birlikte, kopyalayıp, Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı veya Microsoft Office Word 2007 belgesi gibi başka bir belgeye yapıştırabilirsiniz. Sıradaki adımlarda, Toplamlar satırının nasıl kopyalanacağı anlatılmaktadır.

Toplamlar satırını başka bir dosyaya kopyalama

 1. Satır seçiciyi  (Toplam satırının sağ veya sol sucundaki kutu)  tıklatarak tüm satırı vurgulayın.

  1. Giriş sekmesinde, Pano grubundaki Kopyala'yı tıklatın.

  access şeridi resmi

  –veya–

  CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Verilerinizi yapıştırmak istediğiniz hedef dosyayı açın.

 3. Hedef tablo, sorgu sonuç kümesi veya formun son satırını seçin.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ı tıklatın.

  access şeridi resmi

Sayfanın Başı

Bir sütundaki değerleri sayma

Bir sütundaki öğelerin sayısını bulmanız gerektiğinde Say işlevini kullanırsınız. Say işlevi yalnızca tek bir veri sütunu için çalıştırılabilir ve tek bir değer döndürür. Bu işlev tüm veri türleriyle çalışır.

Sütundaki öğeleri sayma

 1. Bir tablo, sorgu sonuç kümesi veya formu açın. Tasarım görünümü dışında herhangi bir görünümü kullanabilirsiniz.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  access şeridi resmi

  Veri sayfanızda yıldız satırının altında yeni bir Toplamlar satırı görüntülenir.

 3. Toplam satırı, BAĞ_DEĞ_SAY listeden seçin ve saymak istediğiniz alanı tıklatın. İşlev hakkında daha fazla bilgi için Topla anlamanıza ve diğer toplama işlevlerini, bu makalenin bölümüne bakın.

  Not : Siz değişikliklerinizi uygulayıncaya kadar Access işlevin değerini hesaplamaz. Bunu yapmak için, başka bir alana yeni bir değer girebilir veya F9 tuşuna basarak verileri yeniden sorgulayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Standart Sapma ve Varyans işlevleri hakkında ek bilgi

Standart Sapma ve Varyans işlevleri istatistik değerleri hesaplar. Özellikle, değerlerin standart bir dağılımda kendi ortalaması çevresinde kümelenmesini hesaplar (çan eğrisi).

Örneğin, aynı makinede preslenmiş rasgele 10 aracı alıp bunların dayanma gücünü ölçüyorsunuz  (makineyi ve kalite kontrol ölçünüzü sınayan bir işlem). Ortalama bir dayanma gücü hesaplarsanız, aletlerin çoğunun bu ortalamaya yakın bir dayanma gücü olduğunu ve birazının daha fazla ve birazının da daha az dayanma gücü olduğunu görürsünüz. Bununla birlikte, yalnızca ortalama dayanma gücünü hesaplarsanız, bu değer size kalite kontrol sürecinizin ne kadar iyi işlediğiniz göstermez, çünkü olağan dışı güç ve zayıflıktaki az sayıdaki alet ortalamayı yukarı veya aşağı doğru saptırabilir.

Varyans ve Standart Sapma işlevleri birlikte çalışarak, değerlerinizin ortalamaya ne kadar yakın olduğunu gösterir ve bu sorunu çözer. Dayanma güçleri bakımından, işlevlerin herhangi birinden döndürülen küçük sayılar üretim süreçlerinizin iyi işlediğini gösterir, çünkü ortalamanın altında veya üstünde dayanma gücüne sahip olan az sayıda araç vardır.

Varyans ve standart sapmanın bütünüyle ele alınması bu makalenin kapsamı dışındadır. Her iki konuda da daha fazla bilgi için, başvurabileceğiniz çok sayıda istatistik Web sitesi vardır. Varyans ve Standart Sapma işlevlerini kullanırken şu kuralları unutmayın:

 • Bu işlevler boş değerleri dikkate almaz.

 • Varyans işlevini şu formülü kullanır:
  Formül

 • Standart sapma işlevini şu formülü kullanır:
  Formül

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×