Veri listesini sıralama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Excel’de, oluşturduğunuz özel listelerde sayıları, metinleri, hafta günlerini, ayları veya öğeleri sıralayabilirsiniz. Ayrıca yazı tipi rengine, hücre rengine veya simge kümelerine göre de sıralayabilirsiniz. Sıralamalar büyük/küçük harf kullanımına duyarlı olabilir.

Bir sütunu sıraladığınızda, sütunun satırları yeniden düzenlersiniz. Birden fazla sütun veya tabloyu sıraladığınızda, genellikle belirli bir sütunun içeriğine dayalı olarak tüm satırları yeniden düzenlersiniz.

Önemli : 

 • Sıralamak istediğiniz sütunlar hem sayı olarak depolanmış sayılar hem de metin olarak depolanmış sayılar içeriyorsa, sayılar düzgün sıralanmaz. Metin olarak depolanan sayılar sağ tarafa değil sola hizalanmış metin olarak görüntülenir. Seçili sayıları tutarlı şekilde biçimlendirmek için, Giriş sekmesinde, Sayı Biçimi kutusunda, Metin veya Sayı’yı seçin.

 • Sayı biçimleri kutusu

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

  Bitişik sütunlardaki veriler, seçtiğiniz sütundaki verilere göre sıralanır.

 2. Veri sekmesinde, Artan Artan düzende sıralama simgesi veya Azalan Azalan düzende sıralama simgesi ’ı seçin.

  Bunları sıralamak için

  Buna tıklayın

  Sütunun en üstüne doğru en düşük değerler

  A - Z

  Sütunun en üstüne doğru en yüksek değerler

  Z - A

Not : Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, tüm sayıların sayı olarak depolandığını denetleyin. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden içeri aktarılan negatif sayılar metin olarak saklanır.

Sıralama ölçütü düzeyleri ekleyerek, birkaç sütuna göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir satış raporunu bölgeye göre, sonra tarihe göre ve sonra da satıcıya göre sıralayabilirsiniz. Her sıralama düzeyi, Sırala iletişim kutusunda tek bir satırla gösterilir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerinizde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sıralama ölçütü yanındaki satırda, Sütun altında, boş alana tıklayın ve sonra sıralamada esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  Ayrıca hücreye veya yazı tipi rengine veya bir hücredeki simgeye göre sıralamayı da seçebilirsiniz.

 6. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  İpucu : İstediğiniz sıralama düzenini listelenmiyorsa, Özel Liste'yiseçin. İstediğiniz özel sıralama düzenini listelenmiyorsa, "göre sıralamak için özel listesi oluşturma." bölümüne bakın

 7. 5. adımda Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ni seçtiyseniz, Renk/Simge altında, satıra tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 8. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her ek sütun için Düzey Ekle’ye tıklayın.

  Düzey ekle simgesi

  Ardından yeni satır için Sütun, Sıralama Ölçütü, Düzen ve Renk/Simge sütunlarını doldurun.

Not : Bu yordam bir tabloda uygulanamaz. Satırlara göre sıralama yapabilmek amacıyla tablo biçimlendirmesini kaldırmak için, Tablo sekmesinde Aralığa Dönüştür'ü seçin.

 1. Satırda, sıralamak istediğiniz bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerinizde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Seçenekler'i tıklatın.

 5. Yönlendirme altında, Soldan sağa sırala’ya tıklayın ve sonra Tamam’a tıklayın.

 6. İlk satırda, Satır altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve ardından kısayol menüsünden, sonra sıralamak istediğiniz satıra tıklayın.

 7. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 8. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  İpucu : İstediğiniz sıralama düzenini listelenmiyorsa, Özel Liste'yiseçin. İstediğiniz özel sıralama düzenini listelenmiyorsa, "göre sıralamak için özel listesi oluşturma." bölümüne bakın

 9. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her ek satır için Düzey Ekle’ye tıklayın.

  Düzey ekle simgesi

  Ardından yeni satır için Satır, Sıralama Ölçütü, Düzen ve Renk/Simge sütunlarını doldurun.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, kendi özel listelerinizi de, örneğin, hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri oluşturabilirsiniz. Oluşturulduktan sonra özel listenizi kullanmak için, Sıralama kutusunda Düzen altında, Özel Liste’yi seçin.

 1. Excel menüsünde, Tercihler’e tıklayın ve sonra Formüller ve Listeler altında, Özel Listeler’e tıklayın .

 2. Ekle'ye tıklayın.

 3. Listeniz için değerleri, sıralanmasını istediğiniz sırayla yazın ve her birini virgülle ayırın.

 4. İşinizi tamamladığınızda, Ekle’ye tıklayın ve Özel Listeler kutusunu kapatın.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, önceki yordamda, kendi özel listelerinizi, örneğin, hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri nasıl oluşturabileceğiniz açıklanmıştır.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sıra altında, Özel Liste'yi seçin.

 5. Sıralamada esas almak istediğiniz listeleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Not : Özel sıralama düzeni yalnızca Sütun altında belirtilen sütuna uygulanır. Birden fazla sütunu hafta gününe, aya veya başka bir özel listeye göre sıralamak için, yukarıdaki "Listeyi iki veya üç sütuna göre sıralama" yordamını kullanarak her sütunu ayrı olarak sıralayın.

 1. Bir hücre aralığında veya bir tabloda tarih veya saatler içeren bir sütunu seçin.

 2. Veri sekmesinde, Artan Artan düzende sıralama simgesi veya Azalan Azalan düzende sıralama simgesi ’ı seçin.

  Not : Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, veriler tarih veya saat yerine, metin veya sayı olarak saklanan tarih veya saatler içerebilir. Sayıları tarih veya saat biçiminde depolamak için, sütunu seçin ve Giriş sekmesinde, Sayı Biçimi kutusunda Tarih veya Saat’i seçin.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Sıralama kutusunda, Seçenekler’i ve ardından Büyük/küçük harfe duyarlı’yı seçin.

Sıralamanızda esas aldığınız sütunda hücre rengine veya yazı tipi rengine göre biçimlendirilmiş hücreler varsa, bu renklere göre sıralama yapabilirsiniz. Ayrıca, koşullu biçim kullanılarak oluşturulan bir simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeler için varsayılan sıralama düzeni olmadığından, her sıralama işlemi için kendi düzeninizi tanımlamanız gerekir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala’yı seçin.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 3. Verilerde üst bilgi satırı varsa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak verilerde üst bilgi satırı yoksa, Listem üst bilgi içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sütun altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve kısayol menüsünden, sıralamanızda esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi’ne tıklayın.

 6. Renk/Simge altında rengi veya simgeyi seçin.

 7. Düzen altında, seçili renk veya simgenin listenin başında mı yoksa sonunda mı yer alacağını belirleyin.

 8. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her ek sütun için Düzey Ekle’ye tıklayın.

  Düzey ekle simgesi

  Ardından yeni satır için Sütun, Sıralama Ölçütü, Düzen ve Renk/Simge sütunlarını doldurun.

Önemli : Bu özelliği kullanırken dikkatli olun: Bir aralıktaki bir sütuna göre sıralama yapmak; bu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden uzaklaşması gibi istenmeyen sonuçlar verebilir.

 1. Bir hücre aralığındaki iki veya daha fazla sütun içeren bir sütunu seçin.

  Not : Bu yordam bir tabloda uygulanamaz. Bir sütuna göre sıralama yapabilmek amacıyla tablo biçimlendirmesini kaldırmak için, Tablo sekmesinde Aralığa Dönüştür'ü seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz sütun verilerini seçin.

 3. Veri sekmesinde Sırala’ya tıklayın.

  Excel Verileri sekmesinde Sırala’yı seçin

 4. Görüntülenen Sıralama Uyarısı’nda, Geçerli seçimle devam et’i seçin ve sonra Sırala’ya tıklayın.

  Sonuçlar istediğiniz gibi değilse, Geri Al Geri Al simgesi ’a tıklayın.

Veri çözümleme sıralama ile başlar. Metin (A-Z veya Z-A), (Büyükten Küçüğe veya en büyük küçük), sayıları ve tarihleri ve saatleri sıralayabilirsiniz (en eski çok yeni ve yeniden eskiye) bir veya birden çok sütunda. (Büyük, Orta ve küçük gibi) oluşturduğunuz özel listeye göre sıralayabilirsiniz. Veya, hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesi gibi biçim göre sıralayabilirsiniz. En sık sütuna göre sırala, ancak satırlara göre sıralayabilirsiniz.

Sıraladığınızda, bazı düzeni içinde verileri yeniden düzenleyin. Bunun aksine, filtre uyguladığınızda, gereksiz verileri gizleyin. Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz: veri listesini filtreleme.

Bir hücre aralığını sıraladığınızda, sıralama ölçütü kitabınızla birlikte kaydedilmez. Çalışma kitabını bir sonraki açışınızda yeniden sıralama ölçütü kaydetmek istiyorsanız, verileri bir Excel tablosukaydedebilirsiniz. Verilerinizi tabloya birden çok sütunu sıralarken veya oluşturmak için çok uzun zaman alıyor karmaşık sıralama ölçütü oluşturursanız kaydedin.

Sıralama ölçütü yeniden uyguladığınızda, farklı sonuçlar görebilirsiniz. Bu formülden döndürülen değerler değişmiştir ve sayfayı yeniden oluşabilir. Hücre aralığı veya tablo sütunu eklediyseniz, değiştirilmiş veya silinmiş veri alınmışsa da oluşabilir.

Excel aşağıdaki artan sıralama düzenikullanarak veri sıralar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (boşluk)! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = b c d e f g h ı j k l m n o p soru r s t u v x y z-A B C D E F G H ı J K L M N O P soru R S T U V W X Y Z yanlış doğru (sayfa hataları) w (boş hücreler).

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

  Bitişik sütunlardaki veriler sıraladığınız sütuna göre sıralanır.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunları sıralamak için

  Buna tıklayın

  Sütunun en üstüne doğru en düşük değerler

  Artan

  Sütunun en üstüne doğru en yüksek değerler

  Azalan

 4. Not : Sonuçlar beklediğiniz gibi değilse, tüm sayıların sayı olarak depolandığını denetleyin. Örneğin, bazı muhasebe sistemlerinden içeri aktarılan negatif sayılar metin olarak saklanır.

Sıralama ölçütü düzeyleri ekleyerek, birkaç sütuna göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir satış raporunu bölgeye göre, sonra tarihe göre ve sonra da satıcıya göre sıralayabilirsiniz. Her sıralama düzeyi, Sırala iletişim kutusunda tek bir satırla gösterilir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel sıralama' ı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Ekle düğmesi, Sırala kutusu düzeyi Ekle'yitıklatın. 

  Tablo üstbilgi satırı varsa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak Tablo üstbilgi satırı yoksa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sütun altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve kısayol menüsünden, sıralamanızda esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 6. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

  Adım 5, ardından Renk/simgealtında Yazı tipi rengine, Hücre rengineveya Hücre simgesi seçeneğini belirlediyseniz satırını tıklatın ve sonra kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 7. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her sütun için 3-6 arası adımları yineleyin.

 1. Satırda, sıralamak istediğiniz bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel sıralama' ı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Seçenekler'i tıklatın.

 4. Yönlendirme altında, Soldan sağa sırala’ya tıklayın ve sonra Tamam’a tıklayın.

 5. Ekle düğmesi, Sırala kutusu düzeyi Ekle'yitıklatın. 

 6. Satıraltında sonra göre' nin yanındaki boşluğa tıklayın ve sonra kısayol menüsünden, sonra sıralamak istediğiniz satırı tıklatın.

 7. Aynı satırda Sıralama altında, Değerler’e tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 8. Aynı satırda Düzen altında, A - Z’ye tıklayın ve kısayol menüsünden istediğiniz ölçüte tıklayın.

 9. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her satırı için 5-8 arası adımları yineleyin.

Excel'de göre sıralayabilirsiniz özel listeleri vardır: Gün Hafta ve ay yıl sayısı. Ayrıca, kendi özel listeleri, örneğin, birinci, Sophomore, alt düzey ve üst düzey gibi bir okul notu düzeyleri oluşturabilirsiniz.

 1. Excel menüsünde, Tercihler'etıklayın ve sonra formüller ve listeleraltında Özel listeleri Özel Liste Tercihleri düğmesi tıklayın.  

 2. Ekle'ye tıklayın.

 3. Liste Girdileriniz sıralanmasını istediğiniz sırayla yazın. İşiniz bittiğinde Tamam' ı tıklatın.

Excel sıralamalarda esas alabileceğiniz özel listeler içerir: haftanın günleri ve yılın ayları. Ayrıca, önceki yordamda, kendi özel listelerinizi, örneğin, hazırlık, birinci sınıf, ikinci sınıf ve kıdemli gibi bir okuldaki düzeyleri nasıl oluşturabileceğiniz açıklanmıştır.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel sıralama' ı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Ekle düğmesi, Sırala kutusu düzeyi Ekle'yitıklatın. 

  Tablo üstbilgi satırı varsa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak Tablo üstbilgi satırı yoksa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Siparişaltında A-Zgibi geçerli sıralama düzenini tıklatın ve sonra Özel Liste'yitıklatın.

 5. Sıralamada esas almak istediğiniz listeleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Not : Özel sıralama düzeni yalnızca Sütun altında belirtilen sütuna uygulanır. Birden fazla sütunu hafta gününe, aya veya başka bir özel listeye göre sıralamak için, yukarıdaki "Listeyi iki veya üç sütuna göre sıralama" yordamını kullanarak her sütunu ayrı olarak sıralayın.

 1. Bir hücre aralığında veya bir tabloda tarih veya saatler içeren bir sütunu seçin.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Artan veya Azalan' ı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

  Not : Sonuçlar beklediğinize değil değilse, sütun tarihleri içeriyor olabilir veya saatleri metin veya sayıları yerine tarih veya saat olarak depolanır. Tarih veya saat biçimini sayıları depolamak için sütunu seçin ve Giriş sekmesinde, sayı, Sayı biçimiüzerine gelin ve Tarih veya saat' i tıklatın.

Sıralamanızda esas aldığınız sütunda hücre rengine veya yazı tipi rengine göre biçimlendirilmiş hücreler varsa, bu renklere göre sıralama yapabilirsiniz. Ayrıca, koşullu biçim kullanılarak oluşturulan bir simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Hücre rengi, yazı tipi rengi veya simgeler için varsayılan sıralama düzeni olmadığından, her sıralama işlemi için kendi düzeninizi tanımlamanız gerekir.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel sıralama' ı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Ekle düğmesi, Sırala kutusu düzeyi Ekle'yitıklatın. 

  Tablo üstbilgi satırı varsa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak Tablo üstbilgi satırı yoksa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Sütun altında, Sonra buna göre’nin yanındaki boşluğa tıklayın ve kısayol menüsünden, sıralamanızda esas almak istediğiniz sütuna tıklayın.

 5. Sıralama koşulu aynı satırda altında değerler' i tıklatın ve sonra kısayol menüsünde, Hücre rengi, Yazı tipi rengiveya Simgeyi renginitıklatın.

 6. Sıralama ölçütü olarak kullanmak istediğiniz her sütun için 3 ile 5 arasındaki adımları yineleyin.

Önemli : Bu özelliği kullanırken dikkatli olun: Bir aralıktaki bir sütuna göre sıralama yapmak; bu sütundaki hücrelerin aynı satırdaki diğer hücrelerden uzaklaşması gibi istenmeyen sonuçlar verebilir.

 1. Bir hücre aralığındaki iki veya daha fazla sütun içeren bir sütunu seçin.

  Not : Bu yordamı bir tabloda gerçekleştirilemez.

 2. Sıralamak istediğiniz sütun verilerini seçin.

 3. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' yı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 4. Görüntülenen Sıralama Uyarısı’nda, Geçerli seçimle devam et’i seçin ve sonra Sırala’ya tıklayın.

  Sonuçlar istemezsiniz değilse, Madde İşareti Kitaplığı Geri Al' ı tıklatın. 

Çince metinleri Çince karakter okunuşuna veya Çince karakter kontur sayılarına göre sıralayabilirsiniz.

Önemli : Bu yordamı tamamlamak için önce Çince dil özelliklerini etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Çince dil özelliklerini etkinleştirme.

 1. Sıralamak istediğiniz sütunlardan birinde bir hücreye tıklayın.

 2. Veri sekmesinde, Sırala ve Filtre Uygulaaltında Sırala' nın yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel sıralama' ı tıklatın.

  Veri sekmesi, Sırala ve Filtre Uygula grubu

 3. Başka bir sıralama ölçütü eklemek için Ekle düğmesi, Sırala kutusu Düzey Ekle'yetıklayın. 

  Tablo üstbilgi satırı varsa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu seçin. Ancak Tablo üstbilgi satırı yoksa, Listem başlık satırı içeriyor onay kutusunu temizleyin.

 4. Düzenaltında sıralama düzenini değiştirmek, örneğin A-Z, geçerli sıralama düzenini tıklatın ve Özel liste' ı tıklatın.

 5. Seçenekler'e tıklayın ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Yukarıdan aşağıya Sırala

  Yönlendirmealtında yukarıdan aşağıya Sırala'ıtıklatın.

  Soldan sağa sırala

  Yönlendirmealtında soldan sağa sırala'ıtıklatın.

  Kontur sıralamaya göre sıralama

  Kontur sıralamasını yöntemialtında tıklatın.

  Heceleme sıralamaya göre sıralama

  Yöntemialtında Heceleme sıralaması' ı tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Not : Özel sıralama düzeni yalnızca Sütun altında belirtilen sütuna uygulanır. Birden fazla sütunu hafta gününe, aya veya başka bir özel listeye göre sıralamak için, yukarıdaki "Listeyi iki veya üç sütuna göre sıralama" yordamını kullanarak her sütunu ayrı olarak sıralayın.

Veri çözümleme sıralama ile başlar. Metin (A-Z veya Z-A), (Büyükten Küçüğe veya en büyük küçük), sayıları ve tarihleri ve saatleri sıralayabilirsiniz (en eski çok yeni ve yeniden eskiye) bir veya birden çok sütunda. (Büyük, Orta ve küçük gibi) oluşturduğunuz özel listeye göre sıralayabilirsiniz. Veya, hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesi gibi biçim göre sıralayabilirsiniz. En sık sütuna göre sırala, ancak satırlara göre sıralayabilirsiniz.

Sıraladığınızda, bazı düzeni içinde verileri yeniden düzenleyin. Bunun aksine, filtre uyguladığınızda, gereksiz verileri gizleyin. Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz: veri listesini filtreleme.

Bir hücre aralığını sıraladığınızda, sıralama ölçütü kitabınızla birlikte kaydedilmez. Çalışma kitabını bir sonraki açışınızda yeniden sıralama ölçütü kaydetmek istiyorsanız, verileri bir Excel tablosukaydedebilirsiniz. Verilerinizi tabloya birden çok sütunu sıralarken veya oluşturmak için çok uzun zaman alıyor karmaşık sıralama ölçütü oluşturursanız kaydedin.

Sıralama ölçütü yeniden uyguladığınızda, farklı sonuçlar görebilirsiniz. Bu formülden döndürülen değerler değişmiştir ve sayfayı yeniden oluşabilir. Hücre aralığı veya tablo sütunu eklediyseniz, değiştirilmiş veya silinmiş veri alınmışsa da oluşabilir.

Excel aşağıdaki artan sıralama düzenikullanarak veri sıralar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (boşluk)! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = b c d e f g h ı j k l m n o p soru r s t u v x y z-A B C D E F G H ı J K L M N O P soru R S T U V W X Y Z yanlış doğru (sayfa hataları) w (boş hücreler).

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Veri listesini filtreleme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×