Veri kaynağını kopyalama ve değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Değiştirmeden önce veri kaynağı bağlantısını kopyalamak istediğiniz veya kopyalamaya gerek duyduğunuz belirli durumlar bulunmaktadır, aşağıda bu durumlara örnek verilmektedir:

 • Microsoft SharePoint listeleri ve kitaplıklarıyla çalışırken ve özel bir sorgu oluşturmak istediğinizde.

  SharePoint listeleri ve kitaplıklarının veri kaynağı bağlantısı, değiştirilemeyen varsayılan bir sorgudan alınan verileri görüntüler. Bununla birlikte, bir SharePoint listesinin veya kitaplığının veri kaynağı bağlantısını kopyalarsanız, özel bir sorgu oluşturabilirsiniz.

 • Veritabanıyla çalışırken ve aynı kaynak verisi üzerine kurulmuş birkaç veri kaynağı sorgusu oluşturmak istediğinizde.

Ayrıca, Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki diğer veri kaynağı bağlantılarını kopyalayabilir ve değiştirebilirsiniz. Kopyala ve Değiştir'i tıklattığınızda, veri kaynağı bağlantısının bir kopyasını oluşturursunuz. Daha sonra, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki seçenekleri kullanarak bu kopyayı değiştirebilirsiniz.

SharePoint listeleri ve kitaplıklarıyla veritabanı bağlantıları gibi SQL tabanlı veri kaynaklarının sorgusunu değiştirebilirsiniz. Diğer veri kaynağı bağlantıları için değiştirilecek sorgu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu veri kaynağı bağlantılarının diğer özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kopyalama ve bir SharePoint listesi veya kitaplığı değiştirme

Kopyalama ve veritabanı bağlantısını değiştirme

Kopyalama ve XML dosyasını değiştirme

Kopyalama ve sunucu tarafındaki komut dosyası değiştirme

Kopyalama ve XML Web hizmeti değiştirme

Bağlantılı veri kaynağını kopyalama ve değiştirme

SharePoint listesini veya kitaplığını kopyalama ve değiştirme

Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünen SharePoint listeleri ve kitaplıkları, özgün verilere yönelik bağlantılardır ve bu veriler üzerindeki bir sorgunun sonuçlarını görüntüler. Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki diğer veri kaynaklarının sorgularının aksine, SharePoint listeleri ve kitaplıkları için otomatik olarak oluşturulan veri kaynaklarının sorgularını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, SharePoint listesinin veya kitaplığının bağlantısını kopyalayabilir ve ardından tam olarak istediğiniz verileri görüntülemesi için listeye veya kitaplığa uygulamak üzere özel bir sorgu oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki adımlar veri kaynağı bağlantısını kopyalayın ve sonra ad, açıklama ve bu veri kaynağı için anahtar sözcük değiştirme hakkında bilgiler gösterir. Veri kaynağı için sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, kopyalayıp değiştirmek istediğiniz SharePoint listesini veya kitaplığını tıklatın ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Genel sekmesindeki Ad kutusuna yeni veri kaynağınız için bir ad yazın.

  Not: Veri kaynağının kopyası için yeni bir ad yazmazsanız, adı bir önceki öğenin adıyla aynı olur, fakat bu ada Kopyası_(1) eklenir. Örneğin, Bildiriler veri kaynağı bağlantısını kopyalarsanız, fakat yeni bir ad yazmazsanız, yeni veri kaynağının adı Kopyası_Bildiriler(1) olur.

 4. Açıklama kutusuna, yeni veri kaynağınız için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

Şimdi yeni bir liste veya kitaplık için bir sorgu belirtebilirsiniz. Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Veritabanı bağlantısını kopyalama ve değiştirme

Bir veritabanı bağlantısı sorgusunu hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, tümünü düzenli bir şekilde kullandığınız birkaç sorgunuz varsa, tek tek her sorguyu ayrı bir veri kaynağı olarak kaydetmeniz uygun olabilir.

Örneğin, bir gıda dağıtım şirketi olan Northwind Traders, ürünlerini bir SQL veritabanında izlemektedir. Veritabanındaki varsayılan sorgu, Northwind Traders şirketinin o ana kadar sipariş verdiği tüm ürünleri görüntüler. Bir ekip üyesi, yalnızca üretimi sonlandırılmış ürünleri görüntülemek için başka bir sorgu oluşturmayı önerir. Bu sonuç, ilk veri kaynağı sorgusunu kopyalayarak, yalnızca üretimi sonlandırılmış öğeleri gösterecek şekilde değiştirerek ve ardından değiştirilmiş sorguyu yeni bir ad altında ayrı bir veritabanı bağlantısı olarak Veri Kaynağı Kitaplığı'nda kaydederek kolayca elde edilebilir.

Aşağıdaki adımlar veri kaynağı kopyalayın ve sonra ad, açıklama ve bu veri kaynağı için anahtar sözcük değiştirme hakkında bilgiler gösterir. Veri kaynağı için sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, kopyalayıp değiştirmek istediğiniz veritabanı bağlantısını tıklatın ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Genel sekmesindeki Ad kutusuna yeni veri kaynağınız için bir ad yazın.

  Not: Veri kaynağı için yeni bir ad yazmazsanız, adı bir önceki öğenin adıyla aynı olur, fakat bu ada Kopyası_(1) eklenir. Örneğin, Ürünler veritabanını kopyalarsanız ve yeni bir ad yazmazsanız, yeni veri kaynağının adı Kopyası_Ürünler(1) olur.

 4. Açıklama kutusuna, yeni veri kaynağınız için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

Yeni veritabanı bağlantınız için sorgu artık belirtebilirsiniz. Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

XML dosyasını kopyalama ve değiştirme

SharePoint listeleri ve kitaplıklarında olduğu gibi, yerel XML dosyaları için otomatik olarak oluşturulan veri kaynağı bağlantılarını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, veri kaynağının adını değiştirmek, açıklama eklemek veya anahtar sözcük eklemek için yerel XML dosyalarını kopyalayıp değiştirebilirsiniz. Bir dış XML dosyasının adı, açıklaması ve anahtar sözcükleri ilk önce veri kaynağını kopyalamadan değiştirilebilir.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, kopyalayıp değiştirmek istediğiniz XML dosyasını tıklatın ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Genel sekmesindeki Ad kutusuna yeni veri kaynağınız için bir ad yazın.

  Not: Veri kaynağı için yeni bir ad yazmazsanız, adı bir önceki öğenin adıyla aynı olur, fakat bu ada Kopyası_(1) eklenir. Örneğin, Ürünler XML dosyasını kopyalarsanız ve yeni bir ad yazmazsanız, yeni veri kaynağının adı Kopyası_Ürünler(1) olur.

 4. Açıklama kutusuna, yeni veri kaynağınız için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

Sayfanın Başı

Sunucu tarafındaki komut dosyasını kopyalama ve değiştirme

Aynı sunucu komut dosyasına farklı parametre değerleriyle bağlanmanız gerekiyorsa, sunucu tarafındaki bir komut dosyasına olan bağlantıyı kopyalayıp değiştirmeniz yararlı olabilir.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, kopyalayıp değiştirmek istediğiniz XML dosyasını tıklatın ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Genel sekmesindeki Ad kutusuna yeni veri kaynağınız için bir ad yazın.

  Not: Veri kaynağı için yeni bir ad yazmazsanız, adı bir önceki öğenin adıyla aynı olur, fakat bu ada _kopya(1) eklenir. Örneğin, www.gotdotnet.com sunucu tarafındaki komut dosyasındaki Rss.aspx dosyasını kopyalarsanız ve yeni bir ad yazmazsanız, yeni veri kaynağının adı www.gotdotnet.com_kopya(1) sunucusundaki Rss.aspx olur.

 4. Açıklama kutusuna, yeni veri kaynağınız için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

 6. Kaynak sekmesinde, Parametre Ekleme veya Değiştirme kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ekle'yi tıklatın.

  • Değiştirmek istediğiniz parametreyi tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.

 7. Parametre kutusunda, Ad kutusuna yeni veya değiştirilmiş parametre için bir ad yazın.

 8. Varsayılan değer kutusuna, yeni veya değiştirilmiş parametre için varsayılan bir değer yazın

  Not: Sunucu tarafındaki komut dosyası siteyi ziyaret eden bir kullanıcı tarafından girilmiş bir parametre kullanıyorsa, Bu parametrenin değeri Web Bölümü Bağlantısı yoluyla ayarlanabilir onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

XML Web hizmetini kopyalama ve değiştirme

XML Web hizmetini kopyalayıp değiştirmek, aynı Web hizmetine bağlanmanız gerekirken farklı yöntemler veya farklı parametre değerleri kullanmak istediğinizde faydalı olabilir.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, kopyalayıp değiştirmek istediğiniz XML dosyasını tıklatın ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Genel sekmesindeki Ad kutusuna yeni veri kaynağınız için bir ad yazın.

  Not: Veri kaynağı için yeni bir ad yazmazsanız, adı bir önceki öğenin adıyla aynı olur, fakat bu ada _kopya(1) eklenir. Örneğin,Northwind Web hizmetindeki Webs'i kopyalarsanız ve yeni bir ad yazmazsanız, yeni veri kaynağının adı Webs Northwind_kopya(1) olur.

 4. Açıklama kutusuna, yeni veri kaynağınız için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

 6. Kaynak sekmesinde, Parametreler kutusunda, değiştirmek istediğiniz parametreyi tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.

 7. Parametre kutusuna, kullanmak istediğiniz parametreyi yazın.

  Not: Web hizmeti, siteyi ziyaret eden bir kullanıcı tarafından girilmiş bir parametre kullanıyorsa, Bu parametrenin değeri Web Bölümü Bağlantısı yoluyla ayarlanabilir onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Bağlı bir veri kaynağını kopyalama ve değiştirme

Bağlı veri kaynağı, veritabanı bağlantılarından oluşuyorsa ve sorguyu değiştirmek için bağlantı verilen ilk veritabanı bağlantısının kopyasını oluşturmak istiyorsanız, bu bağlı veri kaynağını kopyalayıp değiştirmeniz yararlı olabilir.

Aşağıdaki adımlar veri kaynağı kopyalayın ve sonra ad, açıklama ve bu veri kaynağı için anahtar sözcük değiştirme hakkında bilgiler gösterir. Veri kaynağı için sorguyu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, kopyalayıp değiştirmek istediğiniz bağlantılı veri kaynağını ve ardından Kopyala ve Değiştir'i tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Genel sekmesindeki Ad kutusuna yeni veri kaynağınız için bir ad yazın.

  Not: Diğer veri kaynağı bağlantılarının aksine, veri kaynağı için yeni bir ad yazmazsanız, veri kaynağının adı önceki öğeyle aynı olur.

 4. Açıklama kutusuna, yeni veri kaynağınız için bir açıklama yazın.

 5. Anahtar Sözcükler kutusuna istediğiniz anahtar sözcüğü yazın.

Yeni veritabanı bağlantınız için sorgu artık belirtebilirsiniz. Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için veri kaynağı sorgusu oluşturmamakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×