Veri kaynağı olarak veritabanı ekleme

Microsoft Office SharePoint Designer 2007'yla Microsoft SQL Server, Oracle ve OLE DB veya ODBC protokolleri kullanılarak erişilebilen diğer veritabanları da dahil olmak üzere çeşitli veritabanlarına bağlanabilirsiniz. Varsayılan olarak, Microsoft SharePoint siteniz herhangi bir veritabanı bağlantısı içermez. Veritabanına erişmek için yeterli izinlere sahip birinin bağlantıyı oluşturması gerekir.

Bu makalede, Veri Kaynağı Kitaplığı kullanılarak bir veritabanına nasıl bağlanıldığı gösterilmektedir. Ayrıca, özel Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) komutlarının nasıl oluşturulduğu ve Veri Kaynağı Kitaplığı'ndaki varolan bir veritabanı bağlantısının veri kaynağı özelliklerinin nasıl değiştirildiği anlatılmaktadır.

Bu makalede

Başlamadan önce

Veritabanına, kullanıcı adını ve parolayı kaydederek bağlanma

Veritabanına, Windows kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma

Veritabanına, Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma

Özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanına bağlanma

Özel SQL komutları oluşturma

Varolan bir veritabanı bağlantısının veri kaynağı özelliklerini değiştirme

Başlamadan önce

Bir veritabanına bağlanmadan önce bilmeniz gereken birkaç konu bulunmaktadır. Üzerinde çalıştığınız sitenin bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesi mi yoksa Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesi mi olduğunu, veritabanınızın bulunduğu sunucunun adını, veritabanınıza erişmek için kullandığınız veri sağlayıcısını ve kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama türünü bilmeniz gerekir. Veritabanınıza bağlanmak için özel bir bağlantı dizesi kullanıyorsanız, bu bağlantı dizesini de bilmeniz gerekir.

Sahip olduğum veritabanının türü nedir?

Office SharePoint Designer 2007'yla Microsoft SQL Server 2000 veya Microsoft SQL Server 2005 üzerinde bulunan herhangi bir veritabanına veya OLE DB protokolünü kullanan tüm veri kaynaklarına hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz. Ayrıca, bağlantı dizesini biliyorsanız, bir Oracle veritabanına veya ODBC protokolünü kullanan tüm veritabanlarına hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Kullanmak istediğim veri sağlayıcısının türü nedir?

Office SharePoint Designer 2007'yla dört farklı veri sağlayıcısından herhangi birini kullanarak veritabanına bağlanabilirsiniz. Bu veri sağlayıcıları, karşılıklı birbirini dışlayan veri sağlayıcıları değildir. Örneğin, Microsoft SQL Server 2000 ve Microsoft SQL Server 2005'in her ikisi de OLE DB uyumludur ve her ikisine de OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı kullanılarak erişilebilir. Bununla birlikte, SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı özellikle Microsoft SQL Server 2000 ve Microsoft SQL Server 2005 ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır ve veritabanınız bu iki sunucu ürününden biri üzerinde bulunuyorsa, en iyi tercih olabilir.

Veri sağlayıcılar, istemciye (bu durumda, Office SharePoint Designer 2007) veritabanıyla iletişim kurma olanağı sağlayan yazılım bileşenleridir.   Başlangıçta, her veritabanı yönetim sistemi benzersizdi ve verilere erişmek ve bunları güncelleştirmek için kendine özgü programlama diline sahipti. ODBC, başlangıçta farklı çeşitlerdeki veritabanı yönetim sistemlerine erişime belirli standartlar getirme çalışmalarından biriydi. ODBC, SQL veritabanlarına erişmek için Yapılandırılmış Sorgu Dili'ni (SQL) kullanır. OLE DB, veritabanlarına daha esnek erişim olanağı sağlamak için ODBC'den sonra ortaya çıkarıldı. ODBC uyumlu birçok veritabanı da OLE DB uyumludur.

Hangi veri sağlayıcısının kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki grafiğe bakınız.

... bir veritabanına bağlanıyorsanız

... kullanın

Microsoft SQL Server 2000 veya Microsoft SQL Server 2005

SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

OLE DB uyumlu

OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Oracle

Oracle için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

ODBC uyumlu

ODBC için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Kullanmak istediğim kimlik doğrulama yöntemi nedir?

Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, özel bağlantı dizesi kullanma da dahil olmak üzere dört farklı kimlik doğrulama türü bulunmaktadır.

Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda kullanılabilen kimlik doğrulama yöntemleri

İstediğiniz kimlik doğrulama yöntemi, kısmen kullandığınız sunucu türüne, kullandığınız veri sağlayıcısına ve veritabanınızın konumuna bağlı olarak belirlenir. Hangi kimlik doğrulama yönteminin kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki grafiğe bakınız.

SharePoint siteniz ... çalıştıran bir sunucu üzerinde bulunuyorsa

Ve veri sağlayıcınız ...

Ve veritabanınız ... üzerinde bulunmaktadır

Bölüm ...'e bakınız

Windows SharePoint Services 3.0

SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı
 veya 
OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Windows SharePoint Services 3.0 sitenizden farklı bir sunucu

Veritabanına, kullanıcı adını ve parolayı kaydederek bağlanma

Windows SharePoint Services 3.0

SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı
 veya 
OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Windows SharePoint Services 3.0 sitenizle aynı sunucu

Veritabanına, Windows kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma

Office SharePoint Server 2007

SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı
 veya 
OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Office SharePoint Server 2007 sitenizle aynı sunucu veya bundan farklı bir sunucu üzerinde

Veritabanına, Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma

Windows SharePoint Services 3.0
 veya 
Office SharePoint Server 2007

Oracle için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Windows SharePoint Services 3.0 veya Office SharePoint Server 2007 sitenizle aynı sunucu veya farklı bir sunucu üzerinde

Veritabanına, Özel bağlantı dizesi kullanarak bağlanma

Windows SharePoint Services 3.0
 veya 
Office SharePoint Server 2007

ODBC için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı

Windows SharePoint Services 3.0 veya Office SharePoint Server 2007 sitenizle aynı sunucu veya farklı bir sunucu üzerinde

Veritabanına, özel bağlantı dizesi kullanarak bir bağlanma

Sayfanın Başı

Veritabanına, kullanıcı adını ve parolayı kaydederek bağlanma

Veritabanına, kullanıcı adını ve parolayı kaydederek bağlanma seçeneğini kullandığınızda, Office SharePoint Designer 2007 kullanıcı adını ve parolayı veri kaynağı bağlantısında depolayan bir SQL tabanlı bağlantı dizesi oluşturur (SQL kimlik doğrulaması olarak bilinen bir işlem). SharePoint siteniz Windows SharePoint Services 3.0'i çalıştıran bir sunucu üzerindeyse ve veritabanınız bir dış sunucuda bulunuyorsa, bağlantı dizesi oluşturmak için bu tercih edilen bir seçenektir. Ayrıca, özel bağlantı dizesi kullanarak da veritabanı bağlantısı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanına, kullanıcı adını ve parolayı kaydederek bağlanma.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, Veritabanı Bağlantıları'nın altındaki Veritabanına bağlan'ı tıklatın.

  Not : Veritabanı Bağlantıları başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesindeki Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın.

 4. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, Sunucu Bilgisi'nin altındaki Sunucu Adı kutusuna veritabanınızın bulunduğu sunucunun adını yazın.

 5. Sağlayıcı Adı kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir dış Microsoft SQL Server 2000 veritabanına veya dış Microsoft SQL Server 2005 veritabanına bağlanıyorsanız, SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

  • MySQL gibi Microsoft SQL dışındaki SQL sürümleri dahil olmak üzere OLE DB uyumlu bir dış veritabanına bağlanıyorsanız, OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

 6. Kimlik Doğrulama'nın altındaki Veri bağlantısındaki bu kullanıcı adını ve parolayı kaydet seçeneğini tıklatın.

 7. Kullanıcı adı kutusuna kullanıcı adınızı yazın.

 8. Parola kutusuna parolanızı yazın.

 9. İleri seçeneğini tıklatın.

  SQL kimlik doğrulaması, kullanıcı adını ve parolayı veri bağlantısında metin olarak kaydettiğinden, kullanıcı adının ve parolanın veri bağlantısında metin olarak kaydedildiğini ve diğer ekip sitesi üyelerinin bu veri kaynağına erişebildiğini bildiren bir güvenlik uyarısı görünür. Diğer ekip sitesi üyelerinin aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanarak bu veri kaynağına erişebilmesini istiyorsanız, Tamam'ı tıklatın. Diğer ekip sitesi üyelerinin aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanarak bu veri kaynağına erişebilmesini istemiyorsanız, İptal'i tıklatın ve ardından SharePoint siteniz Windows SharePoint Services 3.0'i çalıştıran bir sunucu üzerindeyse sunucu yöneticinizle Windows kimlik doğrulamasını kullanarak veritabanına bağlanma konusunu konuşun veya SharePoint siteniz Office SharePoint Server 2007'i çalıştıran bir sunucu üzerindeyse yöneticinizle Veritabanına, Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma konusunu konuşun.

 10. Veritabanı listesinde, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz veritabanını tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo veya görünüm seç'i tıklatın, listeden istediğiniz tabloyu veya kaydedilen görünümü tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Bu seçeneği kullanarak, tablo veya görünümdeki tüm kayıtları seçen varsayılan bir sorgu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Son'u tıklattıktan sonra Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Alanlar, Filtre ve Sırala öğelerini tıklatarak varsayılan sorguyu değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı sorgusu oluşturma.

  • SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Not : Bu seçenek yalnızca, yöneticiniz Güncelleştirme Sorgusu Desteğini Etkinleştir seçeneğini etkinleştirmişse kullanılabilir.

   Bu seçeneği kullanarak, özel SQL komutları oluşturabilirsiniz. Son'u tıklattığınızda, Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, komutlar oluşturabilir ve parametreler ekleyebilirsiniz. Özel bir SQL komutu oluşturduktan sonra, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Özel Sorguyu Düzenle seçeneğini tıklatarak sorguyu düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için makalenin devamındaki Özel SQL komutları oluşturma'ya bakınız.

 11. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın, veri kaynağı için bir ad yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Şimdi yeni veritabanı bağlantısı Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde görünür.

Not : SQL Server'ı çalıştıran bir dış sunucuya bağlanmaya çalışıyorsanız, SQL Server kimlik doğrulamasının bu sunucu üzerinde etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Veritabanına, Windows kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma

Windows kimlik doğrulaması, Microsoft Windows 2000 ve Microsoft Windows Server 2003 gibi Windows kimlik doğrulamasını destekleyen tüm veritabanlarıyla çalışır. SharePoint siteniz Windows SharePoint Services 3.0'i çalıştıran bir sunucu üzerinde bulunuyorsa ve veritabanınız sitenizle aynı sunucu üzerindeyse, bağlantı dizesi oluşturmak için bu tercih edilen bir seçenektir. Windows Kimlik Doğrulamasını Kullan seçeneği, tümleşik güvenliği kullanır. Windows kimlik bilgilerinizin, veri kaynağı üzerinde kimlik doğrulaması için kullanılması anlamına gelir. Ekip üyeleri veritabanına erişmek için geçerli Windows kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanır.

Not : Windows kimlik doğrulaması yalnızca veritabanıyla Windows SharePoint Services siteniz aynı sunucu üzerinde bulunduğunda çalışır. Veritabanınız farklı bir sunucu üzerinde bulunuyorsa, SQL kimlik doğrulamasını veya Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanmanız gerekir.

Ayrıca, bir özel bağlantı dizesi kullanarak veritabanı bağlantısı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Veritabanına, özel bağlantı dizesi kullanarak bağlanma konusuna bakın.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, Veritabanı Bağlantıları'nın altındaki Veritabanına bağlan'ı tıklatın.

  Not : Veritabanı Bağlantıları başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesindeki Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın.

 4. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, Sunucu bilgileri'nin altındaki Sunucu Adı kutusuna veritabanınızın bulunduğu sunucunun adını yazın.

 5. Sağlayıcı Adı kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yerel bir Microsoft SQL Server 2000 veritabanına veya yerel bir Microsoft SQL Server 2005 veritabanına bağlanıyorsanız, SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

  • MySQL gibi Microsoft SQL dışındaki SQL sürümleri dahil olmak üzere OLE DB uyumlu bir yerel veritabanına bağlanıyorsanız, OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

 6. Kimlik Doğrulama'nın altında, Windows kimlik doğrulamasını kullan'ı tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Veritabanı listesinde, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz veritabanını tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo veya görünüm seç'i tıklatın, listeden istediğiniz tabloyu veya kaydedilen görünümü tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Bu seçeneği kullanarak, tablo veya görünümdeki tüm kayıtları seçen varsayılan bir sorgu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Son'u tıklattıktan sonra Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Alanlar, Filtre ve Sırala öğelerini tıklatarak varsayılan sorguyu değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı sorgusu oluşturma.

  • SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Not : Bu seçenek yalnızca, yöneticiniz Güncelleştirme Sorgusu Desteğini Etkinleştir seçeneğini etkinleştirmişse kullanılabilir.

   Bu seçeneği kullanarak, özel SQL komutları oluşturabilirsiniz. Son'u tıklattığınızda, Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, komutlar oluşturabilir ve parametreler ekleyebilirsiniz. Özel bir SQL komutu oluşturduktan sonra Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Özel Sorguyu Düzenle seçeneğini tıklatarak sorguyu düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için makalenin devamındaki Özel SQL komutları oluşturma'ya bakınız.

 8. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın, veri kaynağı için bir ad yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Şimdi, yeni veritabanı bağlantısı Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünür.

Sayfanın Başı

Veritabanına, Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanarak bağlanma

SharePoint siteniz Microsoft Office SharePoint Server'i çalıştıran bir sunucu üzerindeyse, bağlantı dizesi oluşturmak için bu tercih edilen seçenektir. Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullan seçeneği, sunucuya veritabanına erişmek için kullanıcı adını ve parolayı sağlaması talimatını verir. Bu seçenek, siteniz Office SharePoint Server kullanılarak oluşturulan portal sitesinin bir bölümü olduğunda ve yönetici Çoklu Oturum Açma özelliğini etkinleştirip yapılandırdığında kullanılabilir. Çoklu Oturum Açma özelliğiyle birlikte, SharePoint sitenizle aynı sunucu üzerinde bulunmasa bile bir dış veri kaynağına bağlanabilirsiniz.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, Veritabanı Bağlantıları'nın altındaki Veritabanına bağlan'ı tıklatın.

  Not : Veritabanı Bağlantıları başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesindeki Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın.

 4. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, Sunucu bilgileri'nin altındaki Sunucu Adı kutusuna veritabanınızın bulunduğu sunucunun adını yazın.

 5. Sağlayıcı Adı kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Microsoft SQL Server 2000 ve Microsoft SQL Server 2005 gibi Microsoft SQL Server'ı çalıştıran bir bilgisayarda depolanmış veritabanına bağlanıyorsanız, SQL Server için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

  • MySQL gibi Microsoft SQL dışındaki SQL sürümleri dahil olmak üzere OLE DB kullanan bir veritabanına bağlanıyorsanız, OLE DB için Microsoft .NET Framework Veri Sağlayıcısı'nı tıklatın.

 6. Kimlik Doğrulaması'nın altında, Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullan'ı tıklatın ve ardından Ayarlar'ı tıklatın.

 7. Çoklu Oturum Açma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Uygulama Adı kutusuna veritabanınızın uygulama adını yazın.

  • Kullanıcı adı olarak kullanılacak uygulama alanı kutusuna, adınızın depolandığı alanı yazın.

  • Parola olarak kullanılacak uygulama alanı kutusuna, parolanızın depolandığı alanı yazın.

   Not : Bu bilgilere sahip değilseniz, sunucu yöneticinize başvurun.

 8. İleri seçeneğini tıklatın.

 9. Veritabanı listesinde, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz veritabanını tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo veya görünüm seç'i tıklatın, listeden istediğiniz tabloyu veya kaydedilen görünümü tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Bu seçeneği kullanarak, tablo veya görünümdeki tüm kayıtları seçen varsayılan bir sorgu oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Son'u tıklattıktan sonra Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Alanlar, Filtre ve Sırala öğelerini tıklatarak varsayılan sorguyu değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı sorgusu oluşturma.

  • SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Not : Bu seçenek yalnızca, yöneticiniz Güncelleştirme Sorgusu Desteğini Etkinleştir seçeneğini etkinleştirmişse kullanılabilir.

   Bu seçeneği kullanarak, özel SQL komutları oluşturabilirsiniz. Son'u tıklattığınızda, Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, komut oluşturabilir ve parametreler ekleyebilirsiniz. Özel bir SQL komutu oluşturduktan sonra, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Özel Sorguyu Düzenle seçeneğini tıklatarak sorguyu düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için makalenin devamındaki Özel SQL komutları oluşturma'ya bakınız.

 10. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın, veri kaynağı için bir ad yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Şimdi, yeni veritabanı bağlantısı Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünür.

Not : SQL Server'ı çalıştıran sunucu üzerinde SQL Server kimlik doğrulamasını kullanamıyorsanız, SharePoint sitenizin bulunduğu sunucu için Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Özel bağlantı dizesi kullanarak bir veritabanına bağlanma

Bağlantı dizesi, veri kaynağıyla iletişim kurmak için bir uygulamanın veya sağlayıcının istediği bilgileri sağlar. Bağlantı dizesi genellikle veritabanı sunucusunun konumunu, kullanılacak belirli veritabanını ve kimlik doğrulama bilgilerini sağlar. Özel bir bağlantı dizesiyle veritabanına bağlanmak için kullanılan bağlantı dizesini belirtebilirsiniz.

 1. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, Veritabanına bağlan seçeneğini tıklatın.

  Not : Veritabanı Bağlantıları başlığı daraltılmışsa, başlığı genişletmek için artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesindeki Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın.

 4. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, Özel bağlantı dizesi kullan onay kutusunu işaretleyin ve ardından Düzenle'yi tıklatın.

 5. Bağlantı Dizesini Düzenle iletişim kutusunda, Sağlayıcı Adı listesinde, kullanmak istediğiniz veri sağlayıcısını tıklatın.

 6. Bağlantı Dizesi metin kutusunda, bağlantı dizenizi yazın.

  OLE DB bağlantı dizesine örnek:

  Provider=sağlayıcım;Data Source=yolum;Initial Catalog=katalogAdı;

  User Id=kullanıcıadı;Password=parola;

  ODBC bağlantı dizesine örnek:

  Driver={sağlayıcım};Server=yolum;Database=veritabanım;

  Uid=kullanıcıadı;Pwd=parola;

  Oracle bağlantı dizesine örnek:

  Data Source=veritabanım;User Id=kullanıcıadı;

  Password=parola;Integrated Security=no;

 7. İleri seçeneğini tıklatın.

 8. Veritabanı listesinde, veri kaynağı olarak kullanmak istediğiniz veritabanını tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo veya görünüm seç'i tıklatın, listeden istediğiniz tabloyu veya kaydedilen görünümü tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Bu seçeneği kullanarak, tablo veya görünüme varsayılan bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Son'u tıklattıktan sonra, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Alanlar, Filtre ve Sırala öğelerini tıklatarak sorguyu belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı sorgusu oluşturma.

  • SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Not : Bu seçenek yalnızca, yöneticiniz Güncelleştirme Sorgusu Desteğini Etkinleştir seçeneğini etkinleştirmişse kullanılabilir.

   Bu seçeneği kullanarak, özel SQL komutları oluşturabilir veya bunları düzenleyebilirsiniz. Son'u tıklattığınızda, Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, komut oluşturabilir ve parametreler ekleyebilirsiniz. Özel bir SQL komutu oluşturduktan sonra, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusundaki Özel Sorguyu Düzenle seçeneğini tıklatarak sorguyu düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için makalenin devamındaki Özel SQL komutları oluşturma'ya bakınız.

 9. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın, veri kaynağı için bir ad yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Şimdi, yeni veritabanı bağlantısı Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünür.

Not : 

 • SQL Server'ı çalıştıran bir dış sunucuya bağlanmaya çalışıyorsanız, SQL Server kimlik doğrulamasının bu sunucu üzerinde etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

 • SQL Server'ı çalıştıran sunucu üzerinde SQL Server kimlik doğrulamasını kullanamıyorsanız, SharePoint sitenizin bulunduğu sunucu için Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Sayfanın Başı

Özel SQL komutları oluşturma

SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneği tıklatıp ardından Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda Son'u tıklattığınızda, Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, veritabanındaki verileri almak veya değiştirmek üzere özel SQL ifadeleri oluşturabilirsiniz.

Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda, her biri ortak bir SQL komutuna karşılık gelen dört sekme bulunmaktadır. Bunlar:

 • Seç      SEÇ komutu tablodan veri almak için kullanılır.

 • Güncelleştir      GÜNCELLEŞTİR komutu tablodaki verileri değiştirmek için kullanılır.

 • Ekle      EKLE komutu tabloya yeni satır eklemek için kullanılır.

 • Sil     SİL komutu tablodan satır silmek için kullanılır.

Depolanmış Yordam listesi, bağlanmakta olduğunuz veritabanında bulunan tüm depolanmış yordamları görüntüler.

Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açıldığında, verilere önceden uygulanmış tüm ifadeler SQL İfadesi kutusunda görünür. Örneğin, tablo seçmek için Tablo veya görünüm seç'i tıklatarak bir veritabanı bağlantısı oluşturduğunuzda ve sonra SELECT ifadesini düzenlemeye karar verdiğinizde, Seç sekmesindeki SQL İfadesi kutusunda aşağıdaki ifadeyi görürsünüz:

SELECT * FROM dbo.[tablo_adınız]

Bu ifadedeki yıldız işareti tüm anlamına gelen bir joker karakterdir. Bu SQL ifadesi bu belirli tablodan tüm kayıtların tüm alanlarını seç anlamına gelir. İfadeyi düzenlemek üzere Komut ve Parametre Düzenleyicisi'ni açmak için Komut Düzenle'yi tıklatın.

Komut Parametresi Düzenleyicisi iletişim kutusu

Doğrudan Komut SEÇ kutusuna yazarak SQL sorgusunu düzenleme.

SQL parametreleri ekleme

Parametre ekle'yi tıklatarak SQL sorgularınız için parametreler oluşturabilirsiniz.

SQL parametreleri, tek tırnak işaretleri arasındaki metin anlamına gelen bir sorgu dizesini kullanabildiğiniz her yerde kullanılabilir. SQL ifadelerinde sorgu dizelerinin kullanılması bir güvenlik açığı oluşturduğundan dolayı, veri kaynağından veri alan bir SQL ifadesi oluşturduğunuzda Office SharePoint Designer 2007'da her defasında SQL parametreleri istenir.

Örneğin, Northwind Traders bir gıda dağıtım şirketidir. Tüm iş verilerini SQL tabanlı bir veritabanında depoluyorlar. Ürün tablosundan tüm ürün listesini aldıklarında, ortaya çıkan SQL sorgusu şu şekilde görünür:

SELECT * FROM dbo.[Products]

Bu SQL ifadesi, ürün tablosundaki tüm kayıtları alır. Northwind şirketi, yalnızca stoku tükenen öğeleri içeren filtre uygulanmış bir liste almak istiyor. Tablo, UnitsInStock alanını içerir. Geleneksel SQL'i kullanıldığında, bu listeyi alan ifade şu şekilde görünür:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = '0'

Bu ifadedeki

'0'

terimi bir sorgu dizesidir. Bu sorgu dizesi bir değişkenle değiştirilmelidir. Bu örnek için OutOfStock adında bir değişken oluşturmak istiyorsunuz. Yeni SQL ifadesi şu şekilde görünür:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

Bu örnekteki OutOfStock değişkenini kullanarak SQL ifadesi oluşturmak için aşağıdaki yordamı takip edin:

 1. Komut ve Parametre Düzenleyicisi iletişim kutusunda, Komut SEÇ kutusuna aşağıdaki dizeyi yazın:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

 1. Parametreler'in altındaki Parametre Ekle seçeneğini tıklatın.

 2. Tanımlamak istediğiniz değişken OutOfStock, bu nedenle Ad sütununa OutOfStock yazın.

 3. Parametre Kaynağı listesinde Yok'u tıklatın.

 4. Eşleştirmek istediğiniz değer 0 olduğundan, VarsayılanDeğer kutusuna 0 yazın.

  SQL parametre ifadeli Komut ve Parametre Düzenleyicisi

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Artık yeni SQL ifadesini Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunda görebilirsiniz.

  SQL ifadeli Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu

 6. Tamam'ı yeniden tıklatın.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda, Kaynak sekmesinde Özel Sorguyu Düzenle düğmesi görünür.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu ve Özel Sorguyu Düzenle düğmesi

Sayfanın Başı

Varolan bir veritabanı bağlantısının veri kaynağı özelliklerini değiştirme

Veritabanı bağlantısını yapılandırdıktan sonra, bağlantıyı ileride istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Örneğin, yeni sorgu oluşturmak, varolan bir sorguyu değiştirmek veya özel bir SQL ifadesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 1. Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığı'nda, değiştirmek istediğiniz veritabanı bağlantısını tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

  Veritabanı bağlantısı özel bir SQL sorgusu kullanıyorsa, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu aşağıdaki şekildeki gibi görünür.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu ve Özel Sorguyu Düzenle düğmesi

  Veritabanı bağlantısı özel bir SQL sorgusu kullanmıyorsa, Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu aşağıdaki şekildeki gibi görünür.

  Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusu ve Sorgu bölümü

 3. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Düğmeleri bulunan bir Sorgu alanı varsa, alan eklemek veya kaldırmak, filtre veya sıralama düzeni oluşturmak veya değiştirmek için bu düğmeleri tıklatın.

  • Düğmeleri bulunan bir Sorgu alanı varsa, bağlantıya özel bir SQL sorgusu uygulamak için Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklatın. Veritabanı Bağlantısını Yapılandır'ı tıklattıktan sonra, İleri seçeneğini tıklatın.

   Not : Kullanıcı adını ve parolayı kaydediyorsanız, kullanıcı adının ve parolanın veri bağlantısında metin olarak kaydedildiğini ve diğer ekip sitesi üyelerinin bu veri kaynağına erişebildiğini bildiren bir güvenlik uyarısı görünür. Diğer ekip sitesi üyelerinin aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanarak bu veri kaynağına erişebilmesini istiyorsanız, Tamam'ı tıklatın. Diğer ekip sitesi üyelerinin aynı kullanıcı adını ve parolayı kullanarak bu veri kaynağına erişebilmesini istemiyorsanız, İptal'i tıklatın ve ardından SharePoint siteniz Windows SharePoint Services 3.0'i çalıştıran bir sunucu üzerindeyse sunucu yöneticinizle Windows kimlik doğrulamasını kullanarak veritabanına bağlanma konusunu konuşun veya SharePoint siteniz Office SharePoint Server 2007'i çalıştıran bir sunucu üzerindeyse yöneticinizle Çoklu Oturum Açma kimlik doğrulamasını kullanarak veritabanına bağlanma konusunu konuşun.

   Veritabanı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusunda, SQL veya depolanmış yordamları kullanan özel Seç, Güncelleştir, Ekle ve Sil komutları belirt seçeneğini tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.

   Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, özel SQL ifadenizi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için makalede daha önce açıklanan Özel SQL komutları oluşturma konusuna bakınız.

  • Özel Sorguyu Düzenle düğmesi varsa, özel SQL ifadelerini ekleyebileceğiniz, değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz Özel SQL Komutlarını Düzenle iletişim kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×