Veri grafikleriyle verilerinizi zenginleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri grafiklerini kullanarak şekil içinde yer alan verilerle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Microsoft Visio 2010 'te, metin, veri çubuğu, simge veya benzersiz dolgu rengi içeren kendi veri grafiklerinizi oluşturabilirsiniz.

Notlar: 

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Bu makalede

Veri grafiği nedir?

Veri grafiği oluşturma

Varolan veri grafiğini şekle uygulama

Varolan veri grafiğini değiştirme

Bir şekilden veri grafiğini kaldırma

Veri grafiği nedir?

Veri grafiği, şekillerin içerdiği verileri göstermek için şekillere uygulayabileceğiniz görsel bir gelişiktir. Veri grafikleri, verilerinizi sayılar, bayraklar ve ilerleme çubukları gibi metinsel ve görsel öğeler birleşimi olarak görüntüler.

Örneğin, işlemin maliyet, süreç numarası, sahip, işlev, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve durum hakkında verileri içeren bir işlemi temsil eden bir şekil kullandığınızı varsayalım:

Veri grafiği içermeyen İşlem şekli

1. veri grafikleri olmayan bir süreç şekli

2. süreç şeklinin içerdiği verileri gösteren Şekil verileri görev bölmesi

Şimdi, şekildeki verileri görsel olarak ortaya almak istediğinizi düşünün:

Veri grafiği uygulanmış bir İşlem şekli.

1. işlemin işlevi ("test") benzersiz bir dolgu rengi olarak gösteriliyor.

2. İşlemin maliyeti ("$50.000,00") veri çubuğu olarak gösterilir.

3. işlemin durumu ("başlatılmadı"), soru işareti simgesi olarak gösterilir.

4. işlemin sahibi ("Phyllis HARRIS") ve bitiş tarihi ("9/30/2009") metin açıklama balonu olarak gösteriliyor.

Şekle veri grafiği uygulayarak, şekli seçmek ve Şekil verileri görev bölmesini görüntülemek zorunda kalmadan şeklin içerdiği verileri kolayca gösterebilirsiniz. Ayrıca, şekillerin veri grafiklerini gözlemleyerek, birkaç şeklin içerdiği belirli verileri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

Veri grafiğini oluşturduktan sonra, aynı verilere sahip diğer şekillere de uygulayabilirsiniz. Varsayılan olarak, veri grafiğini değiştirdiğinizde, değişiklik veri grafiğinin uygulandığı tüm şekillere otomatik olarak uygulanır.

Şekilleriniz için istediğiniz kadar veri grafiği oluşturabilirsiniz. Örneğin, işleme verilerini göstermek ve tüm çalışan şekillerine uygulamak için bir tane oluşturabilirsiniz. Donanım verilerini göstermek ve tüm ekipman şekillerine uygulamak için ikinci bir veri grafiği oluşturabilirsiniz.

Veriler nereden geliyor?     Veri grafiklerini kullanarak gösterebileceğiniz veriler, her şeklin Şekil verilerindelistelenir. Her şeklin Şekil verileri görev bölmesine tek tek veri yazabilir veya verileri şekillere bağla sihirbazını kullanabilirsiniz. Verileri şekillere bağla sihirbazını kullanarak verilerinizi içeri aktarırsanız, Visio 'Nun sizin için verileri nasıl göstermesini istediğinizi seçebilirsiniz. Sihirbaz hakkında daha fazla bilgi için bkz: çiziminizdeki verileri şekillere alma.

Not: Şekil verileri görev bölmesini göstermek Için, veri sekmesinin Göster/Gizle grubunda Şekil verileri penceresi 'ni seçin.

Sayfanın Başı

Veri grafiği oluşturma

Veri grafiğinize dört öğe türü ekleyebilirsiniz: metin, veri çubukları, simgeler ve renk kodlaması. Aşağıdaki bölümlerde her öğe türünün nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.

Not: Bu yordamlar, şeklinizin veri içeriyorsa en iyi şekilde çalışır. Şekillere veri uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Şekle metin grafiği ekleme

Metin belirtme çizgileri veya metin başlıkları arasından seçim yapabilirsiniz. Metin açıklama balonu hem sütunun adını hem de değerini içerir. Başlıklar yalnızca veri değerini gösterir.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntüleme verileri grubunda veri grafikleri'Ni tıklatın ve sonra Yeni veri grafiği oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Yeni öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni öğe iletişim kutusunda, görüntüaltında, veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Metin seçili olarak Yeni Öğe iletişim kutusu

 5. Görüntülenen olarak , metin'i seçin.

 6. Stil listesinde, istediğiniz metin grafiğinin stilini seçin.

 7. Konumaltında, metin grafiğinin konumunu aşağıdaki yollardan biriyle seçin:

  • Listelenen varsayılan konumu kullanmak için varsayılan konumu kullan iletişim kutusunu seçin.

  • Başka bir konum belirtmek için varsayılan konumu kullan onay kutusunu temizleyin, yatay veya Dikey'e tıklayın ve sonra da istediğiniz pozisyonları seçin.

 8. Ayrıntılar'ın altında, belirtme çizgisinin veya başlığın nasıl görüneceğini seçmek için seçenekleri belirtin.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 ile 9 arasındaki adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğe eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Uygula'Yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle veri çubuğu ekleme

Veri çubukları, bir ilerleme çubuğu, yıldız derecelendirme, Termometers ve hızmetre gibi minyatür grafiklerde ve grafiklerde verilerinizi dinamik olarak gösterir.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntüleme verileri grubunda veri grafikleri'Ni tıklatın ve sonra Yeni veri grafiği oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Yeni öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni öğe iletişim kutusunda, görüntüaltında, veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Veri Çubuğu'nun seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Görüntülenen olarak , veri çubuğu 'nuseçin.

 6. Stil listesinde, istediğiniz veri çubuğu stilini seçin.

 7. Konumaltında, veri çubuğunun konumunu aşağıdaki yollardan biriyle seçin:

  • Listelenen varsayılan konumu kullanmak için varsayılan konumu kullan iletişim kutusunu seçin.

  • Başka bir konum belirtmek için varsayılan konumu kullan onay kutusunu temizleyin, yatay veya Dikey'e tıklayın ve sonra da istediğiniz pozisyonları seçin.

 8. Ayrıntılar'ın altında, veri çubuğunun nasıl görüneceğini seçmek için seçenekleri belirleyin.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 ile 9 arasındaki adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğe eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Uygula'Yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Şekle simge kümesi ekleme

Bayraklar, trafik sinyalleri ve eğilim okları gibi simge kümelerini kullanarak verilerinizi gösterebilirsiniz. Belirli değerlere, tarihlere, ifadelere, hatta aynı şekildeki diğer veri alanlarına göre görüntülenecek simgeleri ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, geçerli satışların önceki yıla ait olanlar ile nasıl karşılaştırılacağını belirtmek için bayrakları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, bayrak değerlerini ayarlayabilirsiniz, böylece mavi bir bayrak, satışların önemli olmadığı anlamına gelir ve kırmızı bayrağa, satışların yıl boyunca kapatıldığı anlamına gelir.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntüleme verileri grubunda veri grafikleri'Ni tıklatın ve sonra Yeni veri grafiği oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Yeni öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni öğe iletişim kutusunda, görüntüaltında, veri alanı listesinde, göstermek istediğiniz veri alanını seçin.

  Simge Kümesi'nin seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Görüntülenen listede simge kümesi'ni seçin.

 6. Stil listesinde, istediğiniz simge kümesini seçin.

 7. Konumaltında, aşağıdaki yollardan biriyle simge konumunu seçin:

  • Listelenen varsayılan konumu kullanmak için, konumaltında varsayılan konumu kullan seçeneğini belirleyin.

  • Başka bir konum belirtmek için varsayılan konumu kullan onay kutusunu temizleyin, yatay veya Dikey 'e tıklayın ve sonra da istediğiniz pozisyonları seçin.

 8. Her simgenin gösterildiği kurallar'ın altında, her simgenin temsil ettiği değerleri seçin.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 ile 9 arasındaki adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğe eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Uygula'Yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri değerine göre dolgu rengi uygulama

Değer rengi seçeneğini kullanarak, benzersiz değerleri veya değer aralıklarını göstermek için dolgu rengi uygulayabilirsiniz.

Not: Değer verisi grafik öğelerine göre birden çok renk oluşturursanız ve her ikisi tek bir şekil için doğru ise, Visio veri grafiği dolgusunu veri grafiğini Düzenle iletişim kutusunda ilk olarak listelenen şekle uygular.

 1. Veri grafiğini oluşturmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntüleme verileri grubunda veri grafikleri'Ni tıklatın ve sonra Yeni veri grafiği oluştur'u seçin.

  Visio 2010 şeridinde Veri sekmesindeki Verileri Görüntüle grubu.

 3. Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Yeni öğe'yi tıklatın.

  Yeni Veri Grafiği iletişim kutusu.

 4. Yeni öğe iletişim kutusunda, görüntüaltında, veri alanı listesinde, veri grafiğiyle temsil etmek istediğiniz veri alanını seçin.

  Değere Göre Renklendir'in seçili olduğu Yeni Öğe iletişim kutusu.

 5. Görüntülenen olarak , değere göre Renklendir'i seçin.

 6. Renklendirme yöntemi listesinde, Visio 'nun bu veri alanına dayalı şekle nasıl dolgu uygulanacağını seçin:

  • Her rengin benzersiz bir değeri vardır      Aynı rengi aynı değere sahip tüm şekillere uygulayabilirsiniz. Örneğin, satış departmanı sarı tüm şekilleri ve hesap bölümündeki tüm çalışanların şekillerini renklendireekleyebilirsiniz.

  • Her renk bir değer aralığını temsil eder      Bir değer aralığını göstermek için parlak 'dan sessize renk aralığı kullanabilirsiniz. Örneğin, satışlarda yüksek, orta ve düşük artışlı bölgelere karşılık gelen kırmızı ile pembe arasında bir renk aralığı kullanabilirsiniz.

 7. Renk ödevlerialtında, dolgu renkleri için uygulanacak veri alanı değerlerini yazın ve uygulanacak dolgu ve metin renklerini seçin.

 8. Daha olası dolgu renkleri oluşturmanız gerekiyorsa, Ekle'yi tıklatın.

 9. Yeni veri grafiği öğesini oluşturmayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 10. Veri grafiğinize daha fazla öğe eklemek için 3 ile 9 arasındaki adımları yineleyin.

 11. Veri grafiğinize öğe eklemeyi bitirdiğinizde, Yeni veri grafiği Iletişim kutusunda Uygula'Yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan veri grafiğini şekle uygulama

Not: Var olan veri grafiğini uyguladığınız şeklin veri grafiğinin başvurduğu veri alanlarını içermesi gereklidir.

 1. Veri grafiğini uygulamak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntüleme verileri grubunda veri grafikleri'ni tıklatın ve kullanılabilir veri grafiklerialtında, istediğiniz veri grafiğini seçin.

  Şeklinizden veri grafiğini kaldırmak için Veri Grafiği Yok öğesini seçin.

Not: Veri grafiğinin uygulandığı şeklin önizlemesini görmek için işaretçiyi grafiğin üzerine getirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan veri grafiğini değiştirme

 1. Düzenlemek istediğiniz veri grafiğinin bulunduğu bir şekil seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntü verileri grubunda veri grafikleri'ni tıklatın ve veri grafiğini Düzenle'yi seçin.

  Veri Grafiğini Düzenle iletişim kutusu.

 3. Veri grafiğini Düzenle iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Grafiğin temsil ettiği veri alanını değiştirmek için, veri alanı sütununda bu öğe için başka bir veri alanı seçin.

  2. Görüntülenen sütun, biçim veya resim türünü değiştirmek için, görüntülendiği yer sütununda, değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve ardından öğeyi Düzenle'yi tıklatın. Öğeyi Düzenle iletişim kutusunda, görüntüle'nin altında görüntülenen olarak , istediğiniz grafik türü türünü seçin.

  3. Şekil ile ilişkili olarak veri grafiği öğesinin konumunu değiştirmek için, görüntülenen sütunu sütununda, değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve ardından öğeyi Düzenle'yi tıklatın. Öğeyi Düzenle Iletişim kutusundaki konum'ın altında istediğiniz konumu seçin.

 4. Değişiklikleri aynı veri grafiği olan tüm şekillere uygulamak istiyorsanız, Değişiklikleri Uygula'nın altında Bu veri grafiğinin tüm şekillerini seçin.

 5. Değişiklikleri yalnızca seçili şekillere uygulamak istiyorsanız, Değişiklikleri Uygula'Nın altında yalnızca seçili şekiller seçeneğini belirleyin.

Sayfanın Başı

Bir şekilden veri grafiğini kaldırma

 1. Veri grafiğini kaldırmak istediğiniz şekli seçin.

 2. Veri sekmesinin görüntüleme verileri grubunda veri grafikleri'ni tıklatın ve veri grafiği yok altında veri grafiği'ni seçin.

  Şeklinizden veri grafiğini kaldırmak için Veri Grafiği Yok öğesini seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×