Veri formu kullanarak satır ekleme, düzenleme, bulma ve silme

Bir çalışma sayfasındaki bir veri satırı çok geniş olduğunda ve art arda yatay kaydırma gerektirdiğinde, satır eklemek, düzenlemek, bulmak ve silmek için bir veri formu kullanmayı düşünün.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri formu oluşturma

Veri formu oluşturma

Veri formu kullanma

Yeni veri satırı ekleme

Gezinerek satır bulma

Arama ölçütleri girerek satır bulma

Satırdaki verileri değiştirme

Satır silme

Veri formunu kapatma

Veri formu oluşturma

Veri formu, yatay olarak kaydırmadan bir aralıktaki veya tablodaki bilgi satırının tamamını girmek veya kullanmak için kullanışlı bir yol sağlar. Ekranda görüntülenemeyecek kadar çok sütununuz olduğunda, bir veri formu kullanmanın veri girişini sütundan sütuna ilerlemeye göre daha kolay yapabileceğini fark edebilirsiniz. Metin kutularından oluşan ve sütun başlıklarını etiket olarak kullanan basit bir form yeterli olduğunda ve liste kutusu ve değer değiştirme düğmesi gibi karmaşık veya özel form özelliklerine ihtiyacınız olmadığında veri formu kullanın.

Genel veri formu örneği

Microsoft Excel otomatik olarak aralık veya tablo için yerleşik bir veri formu oluşturabilir. Veri formu tek bir iletişim kutusunda tüm sütun başlıklarını etiket olarak görüntüler. Her etiketin yanında ilgili sütunlar (en fazla 32 sütun) için veri girebileceğiniz boş bir metin kutusu vardır. Veri formunda, yeni satır girebilir, gezinerek satır bulabilir veya (hücrelerin içeriğine bağlı olarak) satırları güncelleştirebilir ve satırları silebilirsiniz. Hücre bir formül içeriyorsa, formülün sonucu veri formunda görüntülenir ancak veri formunu kullanarak formülü değiştiremezsiniz.

Not   Bir veri formunu yazdıramazsınız. Ek olarak, veri formu kalıcı bir iletişim kutusu olduğundan, veri formunu kapatıncaya kadar Excel'in Yazdır komutunu veya Yazdır düğmesini kullanamazsınız. Alternatif olarak, Windows Print Screen tuşunu kullanarak formun bir görüntüsünü alabilir ve sonra Microsoft Paint'e veya başka bir forma kopyalayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri formu oluşturma

 1. Gerekiyorsa, aralıktaki veya tablodaki her sütuna bir sütun başlığı ekleyin. Excel bu sütun başlıklarını formdaki alanlar için etiket oluşturmak amacıyla kullanır.

  Önemli   Veri aralığında hiç boş satır olmadığından emin olun.

 2. Aralıkta veya tabloda form eklemek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 3. Form düğmesini Form Denetimi düğmesiHızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nun yanındaki oku tıklatıp Diğer Komutlar'ı tıklatın.

  2. Komutları seçin kutusunda, Tüm Komutlar'ı tıklatın ve sonra listeden Form düğmesini Form Denetimi düğmesi seçin.

  3. Ekle'yi ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 4. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda, Form'u Form Denetimi düğmesi tıklatın.

"Veri formunda çok fazla sayıda alan var" iletisini görüyorum

Yalnızca 32 veya daha az sütun içeren bir aralık veya tablo için veri formu oluşturabilirsiniz. Yapabiliyorsanız sütun sayısını azaltın.

Sayfanın Başı

Veri formu kullanma

Bir aralıkta veya tabloda satır eklemek, bulmak, değiştirmek ve silmek için veri formu kullanabilirsiniz.

Yeni veri satırı ekleme

 1. Veri formunda Yeni'yi tıklatın.

 2. Yeni satırın verilerini yazın.

  Satırdaki bir sonraki alana gitmek için SEKME tuşuna basın. Bir önceki alana gitmek için SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 3. Verileri yazmayı bitirdikten sonra, satırı aralığın veya tablonun en altına eklemek için ENTER tuşuna basın.

  "Liste veya veritabanı genişletilemiyor" iletisini görüyorum

  Veri formu kullanarak bir tabloya veya aralığa satır eklerseniz, Excel bunu aşağıya doğru genişletir. Genişleyen tablo varolan verilerin üzerine yazıyorsa, Excel Liste veya veritabanı genişletilemiyor iletisini görüntüler. Çalışma sayfanızdaki verileri aralık veya tablo son satırdan aşağıya doğru genişleyebilecek şekilde yeniden düzenleyin.

  Not   ENTER tuşuna basmadan önce, Geri Yükle'yi tıklatarak değişiklikleri geri alabilirsiniz. Alanlara girdiğiniz veriler atılır.

Sayfanın Başı

Gezinerek satır bulma

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapın:

 • Satırlar arasında tek tek ilerlemek için, veri formundaki kaydırma çubuğu oklarını kullanın.

 • Bir defada 10 satır ilerlemek için, kaydırma çubuğundaki okların arasını tıklatın.

 • Aralık veya tablodaki bir sonraki satıra gitmek için, Sonrakini Bul'u tıklatın.

 • Aralık veya tablodaki bir önceki satıra gitmek için, Öncekini Bul'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Arama ölçütleri girerek satır bulma

 1. Ölçüt'ü tıklatın ve sonra veri formuna karşılaştırma ölçütleri girin.

  Karşılaştırma ölçütüyle başlayan tüm öğeler filtrelenir. Örneğin, ölçüt olarak Dav girerseniz, Excel "Davut" ve "Davran" adlarını bulur. Karakterleri tümü değil de bazıları aynı olan metin değerlerini bulmak için, ölçüt olarak joker karakter kullanın.

  Aşağıdaki joker karakterler, içerik arar ve değiştirirken filtrelerde karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir.

Kullanılan

Bulunan

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız işareti)

Herhangi bir sayıdaki karakter
Örneğin, *doğu yazıldığında "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" bulunur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
Örneğin, fy91~? "fy91?" sonucunu verir

 1. Ölçütle eşleşen satırları bulmak için, Sonrakini Bul'u veya Öncekini Bul'u tıklatın.

 2. Satır eklemek, değiştirmek veya silmek üzere veri formuna dönmek için, Form'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Satırdaki verileri değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz satırları bulun.

  Daha fazla bilgi için, Gezinerek satır bulma ve Arama ölçütleri girerek satır bulma bölümlerine bakın.

 2. Satırdaki verileri değiştirin.

  Satırdaki bir sonraki alana gitmek için SEKME tuşuna basın. Bir önceki alana gitmek için SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

 3. Verileri değiştirmeyi bitirdikten sonra, satırı güncelleştirmek için ENTER tuşuna basın.

  Excel otomatik olarak bir sonraki satıra ilerler.

  Not   ENTER tuşuna basmadan önce, Geri Yükle'yi tıklatarak değişiklikleri geri alabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Satır silme

 1. Veri formunda, silmek istediğiniz satırı bulun.

  Daha fazla bilgi için, Gezinerek satır bulma ve Arama ölçütleri girerek satır bulma bölümlerine bakın.

 2. Sil 'i tıklatın.

  Uyarı   Excel işlemi onaylamanızı ister. Onayladıktan sonra satır silme işlemini geri alamazsınız.

Sayfanın Başı

Veri formunu kapatma

Veri sayfasını kapatıp çalışma sayfasına dönmek için, Kapat'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir