Veri eğilimleri göstermek için mini grafik kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel 2010 ürününde bir yenilik olan mini grafikler çalışma sayfası hücresinde verilerin görsel bir temsilini sağlayan çok küçük grafiklerdir. Mini grafikleri mevsim artışları ve düşüşleri, ekonomik döngü gibi bir dizi değerde eğilimleri göstermek veya en yüksek ve en düşük değeri vurgulamak için kullanın. En iyi etkiyi sağlamak için mini grafiği verilerinin yakınına yerleştirin.

"Mini Grafikler bize tek tıklatma ile verileri görsel temsillerini oluşturmak etkinleştirin. Bu veri kavrayın kolaylaştırır ve sonuca Eğilimleri Çözümleme bizim CFO yardımcı olur."
Matt Stuckey, Levick stratejik Communications BT yöneticisi

Bu makalede

Mini grafik nedir?

Mini grafik neden kullanılır?

Mini grafik oluşturma

Mini grafiği özelleştirme

Mini grafik nedir?

Excel çalışma sayfasındaki grafiklerden farklı olarak mini grafikler nesne değildir; mini grafik aslında hücrenin arka planındaki çok küçük bir grafiktir. Aşağıdaki resimde F2 hücresinde sütun mini grafiği, F3 hücresinde de çizgi mini grafiği gösterilmektedir. Bu mini grafiklerin her ikisi de verilerini A2 ve E2 arasındaki hücrelerden almaktadır ve hücre içinde stok performansını gösteren bir grafik görüntülemekteler. Grafikler değerleri çeyreğe göre göstermekte, yüksek değeri (31.03.2008) ve düşük değeri vurgulamakta (31.12.2008), tüm veri noktalarını göstermekte ve yıllık aşağı yönde eğilimi göstermektedir.

xl_minigrafik

F6 hücresindeki mini grafik aynı stoktaki 5 yıllık performansı göstermektedir; ancak, yalnızca karda olunan yılı (2004 - 2007 arası yıllar) veya zararda olunan yılı (2008) gösteren bir Kar/Zarar çubuk grafiği gösterir. Bu mini grafik A6'dan E6'ya kadar olan hücreleri kullanır.

Mini grafik hücreye eklenmiş çok küçük bir grafik olduğundan aşağıdaki resimde görüldüğü gibi hücreye metin girebilir ve mini grafiği arka plan olarak kullanabilirsiniz.

xl_minigrafik_hücre_metni
Şekil 1: Bu mini grafiğinde yüksek değeri işaretçisi yeşil ve turuncu düşük değeri işaretçisi vurgulanır. Diğer tüm işaretçileri siyah gösterilmiştir.

Stil galerisinden (mini grafik bulunan hücreyi seçtiğinizde kullanılabilen Tasarım sekmesi) yerleşik bir biçim seçerek mini grafiklerinize renk düzeni uygulayabilirsiniz. Yüksek, düşük, ilk ve son veriler için renk seçmek amacıyla (yüksek için yeşil, düşük için turuncu renk gibi) Mini Grafik Rengi veya İşaretçi Rengi komutlarını kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Mini grafik neden kullanılır?

Satır veya sütunda gösterilen veriler yararlı olsa da, bir bakışta deseni saptamak zor olabilir. Bu sayıların bağlamı verilerin yanına mini grafikler eklenerek sağlanabilir. Küçük miktarda bir alan kaplayan mini grafik net ve derli toplu grafik sunumundaki bitişik verilere dayanan bir eğilim görüntüleyebilir. Ancak, mini grafik hücresinin hemen kendi verilerinin yanında olması gerekmez; bu yararlı bir uygulamadır.

Mini grafikler ve altındaki veriler arasındaki ilişkiyi hızlı bir şekilde görebilir, verileriniz değiştiğinde de mini grafikteki değişikliği hemen görebilirsiniz. Veri satırı veya sütunuyla ilgili tek mini grafik oluşturmanın yanı sıra, aşağıdaki resimde de gösterildiği gibi alttaki verilere karşılık gelen birden çok hücreyi seçerek aynı anda birçok mini grafik oluşturabilirsiniz.

Mini grafiğin bulunduğu bitişik hücrede, doldurma tutamağını kullanarak daha sonra eklediğiniz veri satırları için de mini grafik oluşturabilirsiniz.

Bir grup mini grafik ve verileri

1. Mini grafik grubu tarafından kullanılan veri aralığı

2. Bir grup mini grafik

Grafiklerden farklı olarak, mini grafik kullanmanın bir avantajı bulundukları çalışma sayfası yazdırıldığında mini grafiklerin de yazdırılmasıdır.

Sayfanın Başı

Mini grafik oluşturma

 1. Bir boş hücreye veya boş hücre bir veya daha fazla Mini grafiğe eklemek istediğiniz grubu seçin.

 2. Ekle sekmesinde, mini grafikler grubunda, oluşturmak istediğiniz mini grafik türünü tıklatın: satır, sütunveya Kazanç/Kayıp.

  Ekle sekmesinde Mini Grafik grubu

 3. Veri kutusuna, mini grafikleri dayandırmak istediğiniz verilerin bulunduğu hücre aralığını girin.

  Not    İletişim kutusunu geçici olarak daraltmak amacıyla düğme görüntüsü düğmesini tıklatıp çalışma sayfasında istediğiniz hücre aralığını seçebilir, ardından da iletişim kutusunu normal boyutuna geri yüklemek için düğme görüntüsü düğmesini tıklatabilirsiniz.

Bir veya daha çok mini grafik seçildiğinde Tasarım sekmesini görüntüleyen Mini Grafik Araçları gösterilir. Tasarım sekmesinde, burada sıralanan gruplar arasından bir veya daha fazla komut seçebilirsiniz: Mini Grafik, Tür, Göster/Gizle, Stil ve Grup. Bu komutları yeni mini grafik oluşturmak, türünü değiştirmek, biçimlendirmek, çizgi mini grafikteki veri noktalarını göstermek veya gizlemek, mini grafik grubundaki dikey ekseni biçimlendirmek amacıyla kullanabilirsiniz. Bu seçenekler sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Sayfanın Başı

Mini grafikleri özelleştirme

Mini grafikleri oluşturduktan sonra hangi değer noktalarının (yüksek, düşük, ilk, son veya negatif değerler gibi) gösterildiğini denetleyebilir, mini grafik türünü (Çizgi, Sütun veya Kazanç/Kayıp gibi) değiştirebilir, galeriden stil uygulayabilir veya kendi biçimlendirme seçeneklerinizi ayarlayabilir, dikey eksende seçenekler ayarlayabilir, boş ya da sıfır değerlerinin mini grafikte nasıl gösterileceğini denetleyebilirsiniz.

Hangi değer noktalarının gösterileceğini denetleme

İşaretçilerin bazılarını veya tümünü görünür hale getirerek çizgi mini grafikte tek tek veri işaretçileri (değerler) vurgulayabilirsiniz.

xl_minigrafik_hücre_metni

Bu mini grafikte yüksek değer işaretçisi yeşil, düşük değer işaretçisi de turuncudur. Diğer tüm işaretçiler siyah gösterilir.

 • Tüm değerleri göstermek için, İşaretçiler onay kutusunu seçin.

 • Negatif değerleri göstermek için, Negatif Noktalar onay kutusunu seçin.

 • En yüksek veya en düşük değerleri göstermek için, Yüksek Nokta veya Düşük Nokta onay kutularını seçin.

 • İlk veya son değerleri göstermek için, İlk Nokta veya Son Nokta onay kutularını seçin.

Mini grafik biçimlendirme veya stilini değiştirme

Mini grafik bulunan bir hücreyi seçtiğinizde kullanılabilen Tasarım sekmesinde Stil galerisini kullanın.

 1. Tek bir mini grafikte veya Mini Grafik grubu seçin.

 2. Tasarım sekmesinde, Stil grubunda, önceden tanımlanmış bir stil uygulamak için bir stili tıklatın veya ek stillerini görmek için kutusunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın.

  Mini grafikler için stil galerisi

 3. Mini Grafikler için özel biçimlendirme uygulamak için Mini grafik renk veya İşaretçisi rengi komutları kullanın.

Veri işaretleyicilerini gösterme veya gizleme

Çizgi stiline sahip mini grafikte veri işaretçilerini gösterebilirsiniz; böylece tek tek değerleri vurgulayabilirsiniz.

 1. Mini grafiği seçin.

 2. Tasarım sekmesinde, Göster grubunda, tek tek işaretçileri (yüksek, düşük, negatif, ilk ve son gibi) göstermek için istediğiniz onay kutularını, tüm işaretçileri göstermek için de İşaretçiler onay kutusunu seçin.

  Onay kutusunun temizlenmesi belirtilen işaretçiyi veya işaretçileri gizler.

Eksen ayarlarını gösterme ve özelleştirme

Bir mini grafikteki grafiğin şeklini temelde yatan verilerin düzensiz zaman aralıklarını yansıtacak şekilde biçimlendirmek için Tarih Ekseni Türü'nü (Grup grubunda Eksen'i tıklatın) seçebilirsiniz.

Mini grafikler için Tarih Ekseni Türü

Çizgi mini grafiğinde Tarih Ekseni türü uygulanması, grafiğe dökülmüş bir çizginin eğimini ve veri noktalarının birbirine göreli olarak konumunu değiştirebilir.

Sütun mini grafiğinde Tarih Ekseni türü uygulanması, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sütunların genişliğini değiştirebilir ve sütunlar arasındaki mesafeyi artırabilir veya azaltabilir.

Genel eksen türüne ve Tarih ekseni türünü sahip sütun mini grafikleri

Burada gösterilen örnekte, aynı aralıktan alınan verileri kullanan iki sütun mini grafiği bulunmaktadır. “Eğilim” etiketli mini grafik Genel Eksen türünü kullanmakta ve “Eğilim (Veri Ekseni Türü)” etiketli mini grafik ise Veri Ekseni türünü kullanmaktadır. Her bir mini grafikte, ilk iki veri noktası iki ay ile ayrılırken, ikinci ve üçüncü veri noktaları yedi ay ile ayrılmaktadır. Veri Ekseni türü uygulandığında, üç sütun arasındaki boşluklar düzensiz zaman aralıklarını yansıtacak şekilde değişir.

Mini grafik veya mini grafik grubuyla ilgili dikey eksen en yüksek ve en düşük değerlerini ayarlamak için de Eksen seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu değerlerin ayarlanması açıkça ölçeği denetlemeniz sağlar; böylece değerler arasındaki ilişki çok daha anlamlı bir şekilde gösterilir.

 1. Mini grafik veya mini grafik grubu seçiliyken, Grup grubunda Eksen'i tıklatın.

 2. Dikey eksen en küçük değer seçenekleri veya Dikey eksen en büyük değer seçeneklerialtında Özel değer' i tıklatın.

 3. Mini grafiklerdeki değerleri en iyi vurgulayacağını düşündüğünüz en küçük veya en büyük değerleri ayarlayın.

Bazı değerler çok küçük ve bazı değerler çok büyükse, veri değerleri arasındaki farkı daha iyi vurgulamak için, mini grafiği içeren satırın yüksekliğini artırabilirsiniz.

Ayrıca, bir mini grafikte veya mini grafik grubunda verilerin grafiğe dökülme yönünü değiştirmek için Verileri Sağdan Sola Çiz seçeneğini kullanabilirsiniz.

Verileri sağdan sola çiz

Verilerinizi negatif değerleri varsa, bunu bir yatay eksen, mini grafiğinde göstererek vurgulayabilirsiniz.

 1. Mini grafik veya mini grafik grubu seçiliyken, Grup grubunda Eksen'i tıklatın.

 2. Yatay Eksen Seçenekleri altında, Ekseni Göster'i tıklatın.
  Negatif veriler içeren tüm mini grafikler 0'da yatay bir eksen görüntüleyecektir.

  Yatay eksenli mini grafik

Boş hücreleri veya sıfır değerlerini işleme

Mini grafiğin bir aralıkta boş hücreleri nasıl işlediğini (ve bu nedenle mini grafiğin nasıl görüntülendiğini) Gizli ve Boş Hücre Ayarları iletişim kutusunu kullanarak denetleyebilirsiniz.

gizli ve boş hücre ayarları iletişim kutusu

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×