Veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları kullanarak bir form şablonu tasarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale, Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesindeki bir veri bağlantısı kitaplığında depolanan ayarları temel alan bir form şablonunu nasıl tasarlayacağınızı gösterir.

Bu makalede

Genel Bakış

Başlamadan önce

Sorgu veri bağlantısıyla bir form şablonu tasarlama

Veri gönderme bağlantısıyla bir form şablonu tasarlama

Genel Bakış

İkincil veri bağlantısı, form şablonuna eklediğiniz dış veri kaynağına yapılan her türlü veri bağlantısıdır. Bu veri bağlantısı, bir veritabanı, Web hizmeti veya bağlantı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonu tasarladığınızda oluşturulan ana veri bağlantısından farklıdır. İkincil veri bağlantısı ancak, ana veri bağlantısı üzerinden veri sorgulayamadığınızda veya veri gönderemediğinizde eklenir.

Bir formun, ana veri bağlantısı adı verilen bir birincil veri bağlantısı ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla ikincil bağlantısı olabilir. Formla ilgili amaçlarınıza bağlı olarak, veri bağlantısı Microsoft Microsoft SQL Server veritabanı gibi bir dış veri kaynağında veya Web hizmetinde form verilerini sorgulayabilir veya verileri bunlara gönderebilir.

Benzer veri bağlantıları kullanan birkaç form şablonları tasarlarken ise, her form şablonu için bir dış veri kaynağına veri bağlantısı oluşturmak yerine bir veri bağlantısı dosyası kullanmayı düşünün. Bu şekilde, bir dizi ilgili form şablonu için veri bağlantısı bilgilerini değiştiğinde, tek bir veri bağlantısı dosyası güncelleştirmeniz gerekir. Örneğin, bir üretim ağına bir test ağından form şablonlarınızı taşıdığınızda, veri bağlantı ayarlarını yalnızca bir kez her form şablonunda veri bağlantısını güncelleştirme yerine bağlantı kitaplığı'nda güncelleştirmeniz gerekir. Veri bağlantı dosyası kullanan bir form şablonunu temel alan bir form veri bağlantısı kullanıldığında, veri bağlantısını yeni ayarlarla otomatik olarak güncelleştirilir.

Bir veri bağlantısı dosyası, tek bir dış veri kaynağı bağlantı bilgilerini içeren .xml veya .udcx dosya uzantısına sahip bir XML dosyasıdır. Bu dosya bir veri bağlantısı kitaplığı Microsoft Office SharePoint Server 2007çalıştıran bir sunucuda depolanır. Veri bağlantı dosyası bir geliştirici tarafından veya varolan bir form şablonunda bir veri bağlantısı Veri bağlantıları iletişim kutusunda (Araçlar menüsü) Dönüştür düğmesini tıklatarak bir veri bağlantısı dosyasına dönüştürerek oluşturulur.

Veri bağlantı dosyalarını kullanmanın avantajları şunlardır:

 • Aynı veri bağlantı dosyasını birden çok form kullanabileceğinden, her şablon için aynı veri bağlantısını sıfırdan oluşturmaya gerek kalmaz.

 • Bir dış veri kaynağının konumu veya bağlantı ayarları değişirse, ilgili tüm form şablonlarını değil yalnızca veri bağlantısı dosyasını güncelleştirmeniz gerekir.

 • Veri bağlantı dosyası, kullanıcılar Web tarayıcısı kullanarak form doldurduğunda sunucu tarafından kullanılabilecek alternatif kimlik doğrulama bilgileri içerebilir.

 • Tarayıcıyla uyumlu bir form şablonunu temel almakta olup tarayıcıda doldurulan formlar, başka bir etki alanındaki sunuculara yalnızca veri bağlantı dosyalarının kullanıldığı veri bağlantılarıyla bağlanabilir.

Microsoft Office InfoPath evrensel veri bağlantısı sürüm 2.0 dosya biçimi izleyin veri bağlantısı dosyaları kullanır. Bu sürüm sürüm 1.0 dosya biçimi Microsoft Office FrontPage ve Microsoft Office Excel tarafından kullanılan bir üst kümesidir. InfoPath veri bağlantısı dosyaları sürüm 1,0 dosya biçiminde kullanamazsınız.

Microsoft Office InfoPath form şablonunu bir veri bağlantısı dosyası ayarları dayandığı oluşturduğunuzda, veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları dayandığı veri bağlantısı oluşturur. Veri bağlantısı dosyası sorgu veri bağlantısı için ayarları içeriyorsa, InfoPath formun ana veri kaynağı sorgu alanları, veri alanlarını ve veri bağlantısı dosyası ayarlarında başvurduğu dış veri kaynağındaki veriler depolanır biçimini karşılık grupları oluşturur. Sorgu alanları dış veri kaynağı ne forma göndermek belirme verileri içerir. Sorgu sonuçlarını veri alanlarına yerleştirilir. Dış veri kaynağını sorgulamak kullanıcıları etkinleştirmek için InfoPath form şablonuna bir Sorguyu Çalıştır düğmesi ekler.

Sorgunun veri yapısının ve veri alanlarının harici veri kaynağında depolanan verinin şekliyle eşleşmesi gerektiği için, ana veri kaynağında var olan alanları ve grupları değiştiremezsiniz. Sadece ana veri kaynağındaki kök gruba alanlar ve gruplar ekleyebilirsiniz.

Veri gönderme bağlantısı için ayarlar kullanıyorsanız, InfoPath Standartgörev çubuğundaki Gönder düğmesini ve bu form şablonunu temel alan formların Dosya menüsündeki Gönder komutunu etkinleştirir. Bu, kullanıcıların formlarındaki veriyi harici veri kaynağına göndermesini sağlar.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Bir veri bağlantısı kitaplığındaki ayarları temel alan bir form şablonu tasarlamak için veri bağlantısı kitaplık yöneticisinden veya veri bağlantısı dosyasını oluşturan geliştiriciden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:

 • Bağlantı kitaplığıyla Office SharePoint Server 2007 sitesinin konumu.

 • Kullanmak istediğiniz veri bağlantısı kitaplığındaki veri bağlantı dosyasının adı.

Sayfanın Başı

Sorgu veri bağlantısıyla bir form şablonu tasarlama

Sorgu veri bağlantısının ayarlarıyla birlikte bir veri bağlantısını temel alan form şablonu tasarlamak için aşağıdakileri yapmalısınız:

 1. Veri bağlantı dosyasını temel alan bir form şablonu tasarlama    Bu adım, veri bağlantı dosyasındaki ayarları temel alan uygun gruplar ve alanlarla form şablonu için ana veri kaynağı oluşturur.

 2. Form şablonuna sorgu sonuçlarını gösterecek bir denetim ekleme     Kullanıcılarınıza ana veri kaynağındaki guruplar ve alanlarda depolanan veriyi göstermek için form şablonunuza bir denetim eklemeli ve ardından o denetimi ana veri kaynağındaki bir sorgu alanına veya veri alanına bağlamalısınız.

Adım 1: Veri bağlantı dosyasını temel alan bir form şablonu tasarlama

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'ya tıklayın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusunda Yeni tasarla'nın altında, Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Temel listesinde, Bağlantı Kitaplığı'nı tıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Site listesindeki, Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda, veri bağlantı kitaplığını içeren Office SharePoint Server 2007'da çalışan sunucudaki sitenin adını tıklatın.

  Sitenizi listeye ekleyin.

  1. Siteleri Yönet'i tıklatın.

  2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  3. URL kutusuna, veri bağlantısı kitaplığının konumunu yazın.

  4. Görünen ad kutusuna veri bağlantısı kitaplığı için bir ad yazın. Bu ad, Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda Site listesinde görülür.

  5. Tamam'ı tıklatın.

  6. Kapat'ı tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyalarının bir listesini görmek için veri bağlantısı kitaplık adına tıklatın, bu veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz veri bağlantısının adına tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Web hizmetine bağlantı ayarlarıyla birlikte bir veri bağlantı dosyası seçtiyseniz, sihirbazın sonraki sayfası ikincil veri kaynağına hangi alan veya grupların ekleneceğini tanımlamak üzere her parametre için örnek değerler belirlemenizi isteyebilir.

  Nasıl?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntılar

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 9. Ayarlarda başvurulan harici veri kaynağı bir Microsoft ADO.NET DataSet'e dönerse, sihirbazın sonraki sayfası kullanıcılar form verilerini gönderdiklerinde değişen bilgiyi eklemek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu seçili bırakın ve ardından, İleri'yi tıklatın. Değişen bilgiyi eklemek istemiyorsanız, Veri gönderilirken değişen bilgiyi ekle onay kutusunu temizleyin ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntılar

  Sihirbazdaki bu sayfa sadece, Web hizmeti ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL) dosyası Web hizmetinin bir ADO.NET DataSet verdiğini belirtirse görünür.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, veri bağlantısı için bir ad yazın ve Son'u tıklatın.

Adım 2: Alandaki veriyi görüntülemek için bir denetim ekleme

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Form şablonunuza bir denetim sürükleyin.

 3. Denetim Bağlama iletişim kutusunda, denetimi bağlamak istediğiniz alanı seçin.

Sayfanın Başı

Veri gönderme bağlantısıyla bir form şablonu tasarlama

Veri bağlantı dosyası veri gönderme bağlantısı için ayarlar içerirse, form şablonunuzu kullanıcıların form verilerini veri bağlantısı üzerinden göndermelerine izin verecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, InfoPath Standart araç çubuğuna Gönder düğmesini ve Dosya menüsüne de Gönder komutunu ekler. Form için gönderme seçeneklerini Gönderme Seçenekleri iletişim kutusunda (Araçlar menüsünde) yapılandırabilirsiniz. Gönderme seçenekleri, bir veri tabanını veya Web hizmetini temel alan bir form şablonu tasarlıyormuşsunuz gibi aynı şekilde yapılandırabilirsiniz.Web hizmeti veya bir veri tabanını temel alan form şablonunun tasarımıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayan bağlantıları Ayrıca Bkz. bölümünde bulabilirsiniz.

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'yı tıklatın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusundaki Yeni tasarla öğesinin altında Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Temel listesinde, Bağlantı Kitaplığı'nı tıklatın.

 4. Tarayıcı uyumlu bir form şablonu tasarlıyorsanız, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir seçeneğini belirleyin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Site listesindeki, Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda, bağlantı kitaplığını içeren Office SharePoint Server 2007'da çalışan sunucudaki sitenin adını tıklatın.

  Sitenizi listeye ekleyin.

  1. Siteleri Yönet'i tıklatın.

  2. Siteleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  3. URL kutusuna, veri bağlantısı kitaplığının konumunu yazın.

  4. Görünen ad kutusuna veri bağlantısı kitaplığı için bir ad yazın. Bu ad, Veri Bağlantısı Sihirbazı'nda Site listesinde görülür.

  5. Tamam'ı tıklatın.

  6. Kapat'ı tıklatın.

 7. Veri bağlantısı dosyalarının bir listesini görmek için veri bağlantısı kitaplık adına tıklatın, bu veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz veri bağlantısının adını tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Web hizmetine bağlantı ayarlarıyla birlikte bir veri bağlantı dosyası seçtiyseniz, sihirbazın sonraki sayfası ikincil veri kaynağına eklenecek en iyi alan veya grubu tanımlamak üzere her parametre için örnek değerler belirlemenizi isteyebilir.

  Nasıl?

  1. Parametreler tablosundan bir parametre seçin ve sonra Örnek Değer Belirle'yi tıklatın.

  2. Örnek değer kutusuna kullanıcınızın bu alan için kullanabileceği bir değer yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  3. Parametreler tablosundaki her değer için bu adımları yineleyin ve ardından, İleri'yi tıklatın.

  Teknik ayrıntılar

  Veri Bağlantı Sihirbazı'nda bir Web hizmetine veri bağlantısı yapılandırdığınızda, Microsoft Office InfoPath bu Web hizmetine bağlanır ve Web Hizmetleri Açıklama Dili (WSDL: Web Service Description Language) dosyasını ister. WSDL dosyası Web hizmeti tarafından kullanılan şemayı içerir. Web hizmeti bu dosyayı InfoPath'e göndererek isteğe cevap verir. InfoPath, bu dosyadaki bilgileri, form şablonunda ikincil veri kaynağına uygun alan ve grupları eklemek için kullanır. InfoPath, WSDL dosyasında bilinmeyen bir öğe türü bulursa, örnek verileri kullanarak bilinmeyen öğe türünün tanımını belirler ve sonra da, uygun alan ve grupları ikincil veri kaynağına ekler.

 9. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, veri bağlantısı için tanımlayıcı bir ad yazın ve Son'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×