Veri Görünümünde kayıtları düzenleme, silme veya ekleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veri kaynağı bir SharePoint listesi veya kitaplığı, SQL veritabanı veya XML dosyası olan bir Veri Görünümü oluşturduktan sonra, tarayıcı kullanarak veri kaynağındaki kayıtları düzenlemek, silme veya eklemek için kolayca bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Örneğin, bir gurme gıda dağıtım şirketi olan Northwind Traders stoklarını bir XML dosyasında izlemektedir. Stoklar düşük olduğunda, ekip üyelerinden biri söz konusu ürünün sağlayıcısını arar ve sipariş verir. Siparişi veren ekip üyesinin öğenin kaydını hemen güncelleştirebilmesi için, Veri Görünümünü düzenlemek üzere bağlantılar eklemeyi önerebilirsiniz. Ayrıca, ekip üyelerinin ürünleri eklemesi veya kaldırması için de Veri Görünümüne bağlantılar ekleyebilir ve silebilirsiniz. Bu şekilde, Northwind Traders şirketinin her zaman varolan stoklarıyla ilgili güncel bilgileri elde etmesi sağlanır.

Bu makalede, ekleme, düzenleme, silme ve varolan bir veri görünümü için bağlantı ekleme gösterilmektedir. Örnekte örnek veriler ve kullanılan veri görünümü oluşturma veya veri görünümleri hakkında daha fazla bilgi için veri görünümü oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

Başlamadan önce

Düzenleme, silme veya veri görünümünde kayıtları eklemek için bağlantı ekleme

Düzenleme, silme veya tarayıcısı aracılığıyla bir kayıt ekleme

Düzenleme veya Ekle şablonları özelleştirme

Başlamadan önce

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 programının, kullanıcılar için tarayıcı aracılığıyla Veri Görünümündeki verileri düzenlemeye olanak tanıyan iki ayrı özelliği vardır:

 • Varolan Veri Görünümüne bağlantı ekleme     Kullanıcıların veri kaynağında kayıt düzenleyebilmesi, silebilmesi ve ekleyebilmesi için, varolan Veri Görünümüne bağlantılar ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar, kaydın düzenle bağlantısını tıklatarak bu öğeyi düzenleme moduna geçirebilirler. Form olarak eklenmiş bir Veri Görünümüne bağlantılar eklerseniz, form düğmelerinin yerini bağlantılar alır. Buna ek olarak, form olarak eklenen bir Veri Görünüme bağlantılar eklediğinizde, artık Veri Görünümü form alanlarını varsayılan olarak görüntülemez; görünümde varsayılan olarak yalnızca verileri gösterir.

 • Veri görünümünü form olarak ekleme     Veri görünümü oluşturduğunuzda, tek öğeli veya çok öğeli form olarak eklemek seçebilirsiniz. Form her zaman düzenleme modunda ve tek bir kayıt veya birden çok kayıt görüntüler. Kullanıcıların tarayıcı yoluyla varolan kayıtları değiştirebilirsiniz, ancak ekleme veya kayıtları silin. Kullanıcılar aynı anda birçok kaydı verileri hızlı bir şekilde düzenlemek istediğiniz büyük olasılıkla ise çok öğeli form seçmek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için veri görünümünü form olarak eklememakalesine bakın.

Veri biçimleri

Bu örnekte veri kaynağı olarak XML dosyası kullanılır. XML dosyası bir düz metin dosyası olduğundan, tek tek alanlarda bulunması gereken değerlerin türleri belirlenemez. Örneğin, UnitsOnOrder gibi sayı içermesi gereken bir alana metin girip kaydetmenizi hiçbir şey engelleyemez.

Bununla birlikte, veri kaynağı olarak bir veritabanı veya SharePoint listesi ya da kitaplığı kullanıyorsanız, veritabanı, liste veya kitaplık oluştururken tek tek alanların içerebileceği veri türlerini belirleyebilirsiniz. Böyle bir durumda, formu kullanarak sayı girilmesi gereken bir alana metin girip sonra da Kaydet'i tıklatırsanız, tarayıcıda veri kaynağı denetiminin güncelleştirme komutunu yürütemediğini belirten bir hata iletisi alırsınız. Bunun nedeni, veri kaynağındaki alanın kabul edemeyeceği bir değer girmiş olmanızdır. Böyle bir hata iletisi alırsanız, tarayıcının Geri düğmesini tıklatın. Sonra, değişikliklerinizi atmak için formda İptal'i tıklatın veya veri kaynağının kabul edebileceği bir değer girin.

Formunuzu tasarlarken, her sütun başlığına bir not ekleyerek bu alanda hangi veri biçimi gerektiğini belirtmek isteyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Görünümünde kayıtları düzenlemek, silmek veya eklemek için bağlantılar ekleme

Bu bağlantılar, ister görünüm ister form olarak eklenmiş olsun, her Veri Görünümüne eklenebilir. Bununla birlikte, form olarak eklenmiş bir Veri Görünümüne bağlantılar eklerseniz, form düğmelerinin yerini eklenen bağlantılar alır. Buna ek olarak, form olarak eklenen bir Veri Görünüme bağlantılar eklediğinizde, artık Veri Görünümü form alanlarını görüntülemez; yalnızca görünümde verileri gösterir. Bu özellikleri kullanarak Veri Görünümünde hem düğmelerin hem de bağlantıların gösterilmesini sağlayamazsınız.

 1. Bağlantıları istediğiniz Veri Görünümünü içeren sayfayı açın.

  Bu örnekte takip etmek için veri Görünüm Oluştur' da oluşturulan veri görünümü kullanın.

  Veri Görünümünde gösterildiği şekliyle products.xml dosyası

 2. Veri Görünümü'nü tıklatın, Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın ve sonra Veri görünümü özellikleri' ı tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

  İpucu: Alternatif olarak, Veri Görünümünü sağ tıklatabilir ve kısayol menüsünde Sık Kullanılan Denetim Görevlerini Göster'i tıklatabilirsiniz.

 3. Veri Görünümü Özellikleri iletişim kutusunda Düzenleme sekmesini tıklatın.

 4. Düzenleme sekmesinde, Bağlantı Seçenekleri'nin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kayıt düzenlemek üzere bir bağlantı eklemek için Öğe düzenleme bağlantılarını göster onay kutusunu seçin.

  • Kayıt silmek üzere bir bağlantı eklemek için Öğe silme bağlantılarını göster onay kutusunu seçin.

  • Kayıt eklemek üzere bir bağlantı eklemek için Öğe ekleme bağlantılarını göster onay kutusunu seçin.

   Bu örnekte, Öğe düzenleme bağlantılarını göster, Öğe silme bağlantılarını göster ve Öğe ekleme bağlantılarını göster onay kutularını seçin.

   veri görünümü özellikleri iletişim kutusunun düzenleme sekmesi

   Not: Önceki örnek XML dosyalarına özgüydü. SQL veritabanlarıyla çalışırken, Veri Görünümü Özellikleri iletişim kutusunun Düzenleme sekmesinde Komut seçeneklerini otomatik eşitle seçeneği de sağlanır. Bu seçenek belirtildiğinde, SQL veri kaynağının güncelleştirme, silme ve ekleme komutları, Veri Görünümündeki düzenleme, silme ve ekleme denetimleriyle eşitlenir.

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Artık Veri Görünümünün her kaydının önünde hem Düzenle hem de Sil bağlantısı bulunur. Veri Görünümünün sol alt köşesinde Ekle bağlantısı vardır.

  Ekle, düzenle ve sil bağlantılarının bulunduğu çok öğeli Veri Görünümü

 6. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'e tıklayın.

 7. Farklı Kaydet iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna dosya için bir ad yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tarayıcı aracılığıyla kaydı düzenleme, silme veya ekleme

Formu içeren sayfayı kaydettikten sonra tarayıcıdan önizlemesini görüntüleyebilir ve formdaki verileri değiştirebilirsiniz.

Tarayıcıda Veri Görünümünün önizlemesini görüntüleme

 • Office SharePoint Designer 2007 programında, Dosya menüsünde Tarayıcıda Önizleme'yi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz tarayıcı türünü ve boyutunu tıklatın.

  Klavye kısayolu klasör listesinde önizlemek istediğiniz sayfayı tıklatın ve sonra F12 tuşuna basın.

  Bağlantılar içeren Veri Görünümü tarayıcıda gösterilir.

  Tarayıcıda gösterildiği şekliyle bağlantılar içeren Veri Görünümü

Kaydı düzenleme

 1. Düzenlemek istediğiniz kaydın Düzenle bağlantısını tıklatın.

  Örnek takip etmek için Düzenle bağlantısını tıklatın Özkan. İçin veri formu içeren veri görünümü Özkan kayıt gösterilir.

  Düzenleme modunda Veri Görünümünde tek kayıt

  Notlar: 

  • SharePoint listeleri ve kitaplıklarıyla çalışırken, düzenleme denetimleri metin kutuları değil SharePoint form alanı denetimleri olur.

  • SharePoint listesinde veya SQL veritabanındaki Kimlik alanı gibi salt okunur alanlarda çalışırken, alan yalnızca metin olarak gösterilir ve düzenlenebilir bir alan olarak gösterilmez.

  Şimdi görünen bilgileri düzenleyebilirsiniz Özkan kaydı.

 2. Bu kaydın verilerini düzenleyin ve sonra değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i veya değişikliklerinizi geri alıp Veri Görünümüne dönmek için İptal'i tıklatın.

  Örnek takip etmek için bölmesindeki sütununda 40kutusuna ve soluna Kaydet ' i tıklatın Özkan kaydı.

  Güncelleştirilmiş kaydı içeren Veri Görünümü gösterilir.

  unitsonorder değerini içeren kayıt

Kayıt silme

 • Silmek istediğiniz kaydın solundaki Sil bağlantısını tıklatın.

  Önemli: Tarayıcı aracılığıyla bir kaydı sildiğinizde, bu eylemi gerçekleştirip isteyip istemediğiniz sorulmaz ve silinen kaydı geri almanın hiçbir yolu yoktur.

  Örnek takip etmek için sol tarafındaki bağlantıyı Sil'i tıklatın Chang ProductName listesinde. Yalnızca dört kayıtlarını içeren veri görünümü görüntülenir.

  Veri Görünümünde yalnızca 4 kayıt gösterilir

Kayıt ekleme

 1. Veri Görünümünün sol alt köşesindeki Ekle bağlantısını tıklatın.

  Boş form alanlarıyla bir kayıt gösterilir.

  Ekle bağlantısını tıklattığınızda gösterilen boş form alanları içeren kayıt

  Artık yeni kayıt ekleyebilirsiniz.

 2. Bu kaydın verilerini ekleyin ve sonra değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i veya değişikliklerinizi geri alıp Veri Görünümüne dönmek için İptal'i tıklatın.

  ÜrünAdı sütunundaki kutusunda örnek izlenecek Büyükanne 's Böğürtlen duyurmakyazın. 120StokBirimleri sütununda kutusuna yazın. Bölmesindeki sütununda kutusuna 0yazın. Veri kaynağı ayrıntıları görev sütununda kutusuna 25yazın. Kaydet' i tıklatın. Veri görünümü yeni kayıtla birlikte görüntülenir.

  Eklediğiniz yeni kayıt Veri Görünümünde gösterilir

Sayfanın Başı

Düzenleme veya Ekleme şablonlarını özelleştirme

Kayıtları eklemek veya düzenlemek için Veri Görünümünü kullanmak, örneğin SharePoint listesinde öğe eklemek ve düzenlemek için NewForm.aspx veya EditForm.aspx gibi liste formlarını kullanmaktan biraz farklıdır. Liste veya kitaplıkta, öğe ekler veya düzenlerken kullanıcılara farklı bir sayfa görüntülenir, ancak Veri Görünümü farklı bir mod görüntüler. Bununla birlikte, her modun tümüyle özelleştirebileceğiniz bir şablonu vardır. Örneğin, Düzenleme şablonunu özelleştirirseniz, kullanıcılar Veri Görünümünü düzenleme moduna geçirmek üzere düzenle bağlantısını tıklattıklarında bu özelleştirmeleri görürler.

Örneğin, kullanıcılara kayıt ekleme veya düzenleme işlemleri sırasında belirli yönergeler sağlamak istediğinizde, her modun şablonunu özelleştirebilirsiniz. Sütun başlıklarının altına kolayca yeni satır ekleyebilir ve sonra her sütuna ne tür veri girileceğini veya verilerin hangi biçimde (metin, sayı, vb.) olacağını belirten bir metin girmek için bu satırı kullanabilirsiniz.

 1. Veri Görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın.

  İpucu: Alternatif olarak, Veri Görünümünü sağ tıklatabilir ve kısayol menüsünde Sık Kullanılan Denetim Görevlerini Göster'i tıklatabilirsiniz.

 2. Veri Görünümü Önizlemesi listesinde Düzenleme Şablonu'nu veya Ekleme Şablonu'nu tıklatın.

  Veri Görünümünde söz konusu modun şablonu görüntülenir. Formun yazı tipini, biçimlendirmesini veya düzenini değiştirerek şablonun görünümünü özelleştirebilirsiniz.

 3. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

 4. Tarayıcıda şablonun önizlemesini görüntülemek için, Dosya menüsünde Tarayıcıda Önizleme'yi tıklatın, ardından, kullanmak istediğiniz tarayıcı türünü ve boyutunu tıklatın.

  Klavye kısayolu klasör listesinde önizlemek istediğiniz sayfayı tıklatın ve sonra F12 tuşuna basın.

Veri Görünümünü tarayıcıda açıp sonra da Düzenle'yi veya Ekle'yi tıklattığınızda, sizin oluşturduğunuz özelleştirilmiş şablon gösterilir.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×