Veri Görünümünü form olarak ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Formlar, Microsoft SharePoint Web uygulamasının kullanıcılardan veri toplamak için kullandığınız yaşamsal bir parçasıdır. Veri Görünümleri ASP.NET form teknolojisi üzerinde oluşturulmuştur; bu nedenle bunları salt okunur veri görünümleri olarak veya kullanıcıların tarayıcıyı kullanıp veri kaynağına veri yazabilecekleri formlar olarak ekleyebilirsiniz. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ile Veri Görünümünü hızla form olarak ekleyebilir, böylece kullanıcıların şu türlerde veri kaynaklarında değişiklik yapmasına olanak sağlayabilirsiniz: Liste ve kitaplıklar, veritabanı bağlantıları, yerel XML dosyaları. Form olarak eklenen bir Veri Görünümü'nün yalnızca bu türlerde veri kaynaklarıyla kullanılabileceğini unutmayın.

Bu makalede, Veri Görünümünü form olarak nasıl ekleyeceğiniz açıklanır. Buna ek olarak, buradaki örneği izleyebilmeniz için veri kaynağı olarak kullanmak üzere basit bir XML dosyasını nasıl oluşturacağınız da gösterilir.

Önemli : Bu makalede, Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucuda yer alan SharePoint sitesinde Veri Görünümü oluşturma işlemi açıklanır. Siteniz Windows SharePoint Services 3.0 çalıştıran bir sunucuda değilse, bu işlevsellik kullanılamaz.

Bu makalede

Başlamadan önce

Neden veri görünümünü form olarak ekleme?

Örnek veri kaynağı olarak bir .xml dosyası oluşturma

Veri görünümünü form olarak ekleme

Tarayıcı kullanarak verileri düzenleme

Önerilen sonraki adımlar

Başlamadan önce

Office SharePoint Designer 2007 programının, kullanıcılar için tarayıcı kullanarak Veri Görünümündeki verileri düzenlemeye olanak tanıyan iki ayrı özelliği vardır:

 • Veri Görünümünü form olarak ekleme     Veri Görünümü oluşturduğunuzda, bunu tek öğeli veya çok öğeli form olarak eklemeyi seçebilirsiniz. Form her zaman düzenleme modunda olur ve bir veya birden çok kayıt görüntüler. Kullanıcılar, tarayıcı yoluyla verileri değiştirebilir ve yeni kayıtlar ekleyebilirler, ancak kayıtları silemezler. Kullanıcıların bir kerede birçok kayıttaki verileri hızla düzenlemesi gerektiğinde, çok öğeli bir form eklemek isteyebilirsiniz.

 • Varolan bir veri görünümü bağlantılar ekleme     Varolan bir veri görünümü için bağlantıları böylece kullanıcılar düzenleyebilirsiniz, silme veya veri kaynağındaki kayıtları Ekle ekleyebilirsiniz. Kullanıcıları düzenleme moduna o öğe için bir kayıt Düzenle bağlantısını tıklatın. Form olarak eklenen veri görünümü için bağlantıları eklerseniz, bağlantıları form düğmeleri değiştirin. Ayrıca, form olarak eklenen veri görünümü için bağlantıları eklerseniz, veri görünümünü form alanları artık varsayılan olarak görüntüleme; Bunu yalnızca veri görünümü'nde görüntüler. Daha fazla bilgi için düzenleme, silme veya veri görünümünde kayıtları eklemebaşlıklı makaleye bakın.

Veri Görünümünü form olarak ekledikten sonra verilere filtre uygulayabilir, bunları sıralayabilir ve gruplandırabilir, verilere koşullu biçimlendirme uygulayabilir veya formül sütunları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar verilerde değişiklik yapıp bu değişiklikleri kaydederlerse, uygulanan filtre, sıralama düzeni, koşullu biçimlendirme veya formül otomatik olarak güncelleştirilmiş verileri yansıtılır. Ayrıca, formda varsayılan olarak gösterilen Kaydet ve İptal düğmelerine yerleşik form eylemleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca Bkz: bölümünde, yerleşik form eylemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bağlantı bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Görünümü neden form olarak eklensin?

Veri Görünümü, veri kaynağının özelleştirilebilir bir görünümüdür. Veri Görünümünü ASPX sayfasına ister görünüm ister form olarak ekleyebilirsiniz. Görünüm olarak eklenen Veri Görünümü verilerin gösterimini biçimlendirmenize izin verir, ancak verilerin kendilerini düzenlemenize izin vermez.

Öte yandan aynı Veri Görünümünü form olarak eklerseniz, tarayıcı aracılığıyla verileri düzenleyebilirsiniz ve yaptığınız değişiklikler özgün veri kaynağına geri yazılır ve burada depolanır. Office SharePoint Designer 2007 programıyla, varolan veri kaynağından hızla üç tür formdan birini oluşturabilirsiniz:

 • Tek Öğeli Form, form olarak tek bir kaydı görüntüler (her alan kendi satırındadır ve alan adı bu satırın başlığını oluşturur); böylece bir kerede tek bir kaydın verilerini düzenleyebilirsiniz. Formda, sonraki veya önceki kaydı görüntülemek için tıklatabileceğiniz gezinti bağlantıları bulunur.  

  Tek kayıtlı form olarak eklenen Veri Görünümü

 • Çok Öğeli Form, form olarak birden çok kaydı görüntüler (her alan kendi sütunundadır ve alan adı bu sütunun başlığını oluşturur); böylece birden çok kaydın verilerini hızla düzenleyebilir ve aynı zamanda değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz  .

  Çok kayıtlı form olarak eklenen Veri Görünümü

 • Yeni Öğe Formu tek bir kayıt için boş alanlar görüntüler (kendi satırındaki her alan ve o satırın başlığı olarak alan adıyla); böylece bir veri kaynağına bir seferde bir kayıt olmak üzere veri ekleyebilirsiniz. Verilerin aynı anda kaydedilmesi için kaydın ilgili tüm alanlarını eklemek isteyebilirsiniz.

  Form olarak eklenen Veri Görünümü için Yeni Öğe Formu

SharePoint listeleri ve kitaplıkları, veritabanı bağlantıları ve yerel XML belgeleri için form olarak eklenen Veri Görünümleri oluşturulabilir. Veri Görünümünü eklediğinizde, Office SharePoint Designer 2007 verileri Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) biçimindeki veri kaynağından alır ve bu verileri Genişletilebilir Stil Sayfası Dili Dönüşümleri (XSLT) biçimini kullanarak görüntüler. Her Veri Görünümünde olduğu gibi, burada da formu Office SharePoint Designer 2007 programını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Sayfanıza bir Veri Görünümü ekledikten sonra sütun eklemek veya kaldırmak, yazı tipi biçimini değiştirmek veya renk uygulamak için Office SharePoint Designer 2007 uygulamasındaki WYSIWYG araçlarını kullanabilirsiniz. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında bulunan WYSIWYG araçları kullanılarak bir Veri Görünümü biçimlendirildiğinde, HTML'ye doğrudan Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL) eklenir. XSL'yi doğrudan Kod görünümünde düzenlemek mümkün olsa da, XSL'yi bilmenize gerek kalmadan bu dili hızla ve kolaylıkla uygulamak için Office SharePoint Designer 2007 biçimlendirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Örnek veri kaynağı olarak .xml dosyası oluşturma

Bir gurme gıda dağıtım şirketi olan Northwind Traders, stoklarını bir XML dosyasında izlemektedir. Stoklar düşük olduğunda, ekip üyelerinden biri söz konusu ürünün sağlayıcısını arar ve sipariş verir. Siparişi veren ekip üyesinin siparişteki birimleri hemen güncelleştirebilmesi için bir Veri Görünümünü form olarak eklemelerini önerebiliriz. Bu şekilde, Northwind Traders şirketinin her zaman varolan stoklarıyla ilgili güncel bilgileri elde etmesi sağlanır.

Aşağıdaki yordamlar için veri kaynağı olarak bir .xml dosyasının kullanılması gerekir. SharePoint sitenizde .xml dosyası yoksa, önce Northwind Traders ürün listesini oluşturmalısınız. Listeyi oluşturduktan sonra, listede yer alan verileri güncelleştirmek için bir Veri Görünümünü form olarak ekleyebilirsiniz.

Products.xml dosyasını oluşturma

 1. Dosya menüsünde Site Aç'ı tıklatın.

 2. Site Aç iletişim kutusunda SharePoint sitenizi bulup seçin ve sonra 'ı tıklatın.

 3. İstenilirse Bağlan iletişim kutusuna kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 4. Dosya menüsünde Yeni'ye tıklayın.

 5. Yeni iletişim kutusunun Sayfa sekmesinde, en sol bölmede Genel'i tıklatın ve ardından sağdaki izleyen bölmede Metin Dosyası'nı çift tıklatın.

  Web sitenizde yeni bir metin dosyası açılır.

 6. Aşağıdaki kod satırlarını seçip CTRL+C tuşlarına basarak kopyalayın.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Office SharePoint Designer 2007 programında, imleci sayfanın en üstüne getirin ve sonra CTRL+V tuşlarına basarak yeni kopyaladığınız kodu sayfaya yapıştırın.

 8. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'e tıklayın.

 9. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna, urunler.XMLyazın.

 10. Kayıt türü listesinde XML'yi tıklatın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri Görünümünü form olarak ekleme

Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesini kullanarak Veri Görünümünü form olarak eklerken ilk önce bu sayfaya bir Veri Görünümü eklersiniz. Daha sonra SharePoint sitesinin kullanılabilir veri kaynaklarını yöneten görev bölmesi olan Veri Kaynağı Kitaplığı'nda veri kaynağını seçersiniz. Veri kaynağınızı seçtikten sonra Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesi açılır. Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde, görüntülemek istediğiniz alanları seçer ve bunları Veri Görünümüne eklersiniz.

Veri formları Microsoft ASP.NET 2.0 teknolojisini temel alır. Veri Görünümü oluşturmak için bir ASP.NET sayfasıyla (.aspx dosyası) işe başlamalısınız. Bu örnekte, yeni bir ASP.NET sayfası hazırlayacak ve Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesini kullanıp Veri Görünümünü form olarak ekleyeceksiniz.

 1. Dosya menüsünde Yeni'ye tıklayın.

 2. Yeni iletişim kutusunun Sayfa sekmesinde Genel'i tıklatın ve sonra da ASPX'i çift tıklatın.

  FORM etiketli yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 3. Veri Görünümü menüsünde Veri Görünümü Ekle'yi tıklatın.

  Şimdi sayfada boş bir Veri Görünümü görüntülenir ve Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi açılır.

  boş bir veri görünümü web bölümü

  Veri Görünümünü eklediğiniz için şimdi veri eklemeye hazırsınız.

 4. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde veri kaynağınızı bulup tıklatın ve sonra Verileri Göster'i tıklatın.

  Örnekte, XML Dosyaları'nın altında products.xml öğesini ve sonra Verileri Göster seçeneğini tıklatın. XML Dosyaları başlığı daraltılmışsa, genişletmek için artı işaretine (+) basın.

 5. Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde, Veri Görünümüne eklemek istediğiniz alanları tıklatın.

  İpucu : Birden çok alan seçmek için alanları tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Örnekte, ProductsRoot klasöründe, Products öğesinin altındaki ProductName seçeneğini tıklatın. UnitsInStock, UnitsOnOrder ve ReorderLevel öğelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde seçilen alanlar

 6. Seçili Alanları Farklı Ekle'yi tıklatın ve sonra seçili verileri form olarak Veri Görünümüne eklemek için Çok Öğeli Form seçeneğini tıklatın.

  Not : Tek Öğeli Form, bir kerede tek bir kaydı form olarak görüntüler. Çok Öğeli Form birden çok kayıt görüntüler; her kayıt kendi sütunundadır ve alan adı bu sütunun başlığını oluşturur.

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde seçtiğiniz alanlar şimdi bir form içinde görünür.

  Not : Bu örnekte bir .xml dosyası kullanıldığından, Veri Görünümündeki tüm alanlar düzenlenebilir durumdadır. Bununla birlikte, veri kaynağına bağlı olarak bazı alanların düzenlenemez olması da mümkündür. Örneğin, veri kaynağınız bir SharePoint listesiyse ve forma Oluşturan veya Değiştiren gibi sistem alanlarını eklemeyi seçerseniz, bu alanlar düzenlenemez.

  veri formu olarak görüntülenen seçili veriler

  Veri Görünümünü form olarak ekledikten sonra yazı tipini değiştirmek, metni hizalamak veya renk uygulamak için Biçimlendirme araç çubuğu gibi WYSIWYG araçlarını kullanabilirsiniz. Veri Görünümünüzdeki bir veri noktasına yeni biçimlendirme uyguladığınızda, Office SharePoint Designer 2007 bu biçimlendirmeyi, o sayfaya iliştirilen XSLT stil sayfasını değiştirerek, XML'de aynı düzeyde bulunan bütün verilere uygular. Örneğin, bir önceki şekilde, Chai öğesini seçer ve sonra Biçimlendirme araç çubuğunda Kalın'ı tıklatırsanız, Office SharePoint Designer 2007 aynı biçimlendirmeyi ProductName alanında görüntülenen bütün içeriğe uygular.

  Aynı düzeydeki tüm verilere aynı biçimlendirme uygulanır

 7. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın. Farklı Kaydet iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna dosya için bir ad yazın ve Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tarayıcı kullanarak verileri düzenleme

Formu içeren sayfayı kaydettikten sonra tarayıcıdan önizlemesini görüntüleyebilir ve formdaki verileri değiştirebilirsiniz.

Alan türleri ve veri girişi

Bu örnekte veri kaynağı olarak XML dosyası kullanılır. XML dosyası bir düz metin dosyası olduğundan, tek tek alanlarda bulunması gereken değerlerin türleri belirlenemez. Örneğin, UnitsOnOrder gibi sayı içermesi gereken bir alana metin girip kaydetmenizi hiçbir şey engelleyemez.

Öte yandan, veri kaynağınız SQL veritabanı veya SharePoint listesi ya da kitaplığı gibi bir SQL veri kaynağı olursa, alan türleri veri kaynağının kendi içinde belirtilebilir. Böyle bir durumda, formu kullanarak sayı girilmesi gereken bir alana metin girip sonra da Kaydet'i tıklatırsanız, tarayıcıda veri kaynağı denetiminin güncelleştirme komutunu yürütemediğini açıklayan bir hata iletisi görüntülenir. Bu, formda veri kaynağı alanının kabul edemeyeceği değerler girdiğiniz anlamına gelir. Böyle bir hata iletisi alırsanız, tarayıcıda Geri'yi tıklatın ve sonra değişikliklerinizi atmak için formda İptal'i tıklatın veya form alanlarına veri kaynağının kabul edebileceği değerler girin.

Bu nedenle, Office SharePoint Designer 2007 programında formunuzu tasarlarken, belirli giriş türleri gerektiren alanlar söz konusu olduğunda sütun başlıklarına metin ekleyebilirsiniz.

Formu tarayıcıda kullanma

 1. Office SharePoint Designer 2007 programında, Dosya menüsünde Tarayıcıda Önizleme'yi tıklatın ve sonra da kullanmak istediğiniz tarayıcı türünü ve boyutunu tıklatın.

  Klavye kısayolu klasör listesinde önizlemek istediğiniz sayfayı tıklatın ve sonra F12 tuşuna basın.

  Formu içeren sayfa tarayıcıda gösterilir.

  Tarayıcıda göründüğü biçimiyle çok kayıtlı form

 2. Artık Veri Görünümündeki form alanında gösterilen bilgilerin tümünde değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca, birden çok kayıtta yer alan birden çok alanın bilgilerini de aynı anda değiştirebilirsiniz. Formdaki verilerde değişiklik yaptıktan sonra değişikliklerinizi veri kaynağına göndermek için Kaydet'i veya değişikliklerinizi iptal etmek için İptal'i tıklatın.

  Örnek, ÜrünAdı sütununda sözcüğünü içeren alanı takip etmek için Özkan, imleci sözcüğün sonuna getirin Özkan, kez Ara çubuğu tuşlarına basın ve sonra Çay odaklanınyazın. Bölmesindeki sütununda, içinde Özkan kayıt türü 40. Bölmesindeki sütununda, içinde Cajun Seasoning Cennet kayıt 35yazın ve sonra Kaydet'itıklatın. Güncelleştirilmiş kayıtların formu tarayıcıda görünür.

  Güncelleştirilmiş kayıtların gösterildiği veri formu

Sayfanın Başı

Önerilen sonraki adımlar

Veri Görünümleri, verilerin güçlü ve tamamen özelleştirilebilir canlı görünümleridir. Şimdi Veri Görünümünün form olarak nasıl ekleneceğini öğrendiğiniz için artık aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz:

 • Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama    Böylece görüntülenen verileri tam olarak görüntülemek istediğiniz verileri kolayca Veri Görünümü'nde verileri filtre uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama.

 • Sıralama ve veri görünümü'nde verileri gruplandırmak    Hızla sıralamak veya veri görünümü'nde verileri gruplandırma. Örneğin, listeyi alfabetik sırada kolayca sıralayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: sıralama ve Grup verileri veri görünümü'nde.

 • Koşullu biçimlendirmeyi bir veri görünümü Uygula    Veri Görünümü'nde verileri belirli koşullara uygun olduğunda belirli bir veri görünümüne biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: koşullu biçimlendirmeyi bir veri görünümüne uygulama.

 • Veri Görünümü'nde formül sütunu oluşturma    Veri görünümünde verilerin bir hesaplamanın sonucu görüntüleyen bir hesaplanan sütun oluşturabilirsiniz. Örneğin, stok sayısına göre birim fiyatı çarpar ve öğelerin toplam değeri ayrı bir sütunda görüntülenecek. Daha fazla bilgi için Veri Görünümü'nde formül sütunu oluşturmakonusuna bakın.

 • Veri Görünümü'nde sütunları değiştirme    Hızla ve kolayca ekleme, kaldırma veya veri görünümü'nde sütunları yeniden. Daha fazla bilgi için bir veri görünümü'nde sütunları değiştirmekonusuna bakın.

 • Veri Görünümü'nde örnek verileri görüntüle    Veri Görünümü'nde örnek verileri kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×