Veri Görünümü'nde veri sıralama ve gruplandırma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulaması sayesinde Veri Görünümü'nde verileri kolaylıkla sıralayabilir ve gruplandırabilirsiniz.

Veri Görünümü'nde verileri sıraladığınızda, verilerin göründüğü sırayı değiştirmiş olursunuz. Sıralama, verilerinizi anlamanızı kolaylaştıracak bir şekilde kayıtları yeniden düzenlemek için kullanabileceğiniz bir tekniktir. Örneğin, genel sıralama düzenleri alfabetik veya sayısal düzeni içerir. Ayrıca, bir ifadeyi temel alan gelişmiş sıralamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Veri Görünümü'nde verileri gruplandırdığınızda, Veri Görünümü'ndeki veriler belirttiğiniz ölçütlere göre gruplandırılır. Sıralama ve gruplandırma birbiriyle ilişkilidir ve öncelikle bir sıralama düzeni belirtmedikçe alanları gruplandıramazsınız. Örneğin, bir ürün listesini "A" ile başlayan ürünler birlikte görünecek şekilde alfabetik olarak sıraladığınızda, bu temel bir gruplandırma biçimidir. Veri Görünümü'ndeki tüm gruplar, grup başlığı kullanılarak genişletilebilir veya daraltılabilir.

Bir Veri Görünümü'ndeki verileri sıralamak veya gruplandırmak için Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını kullandığınızda, Veri Görünümü varsayılan olarak belirttiğiniz veri sırasını veya grup düzenini görüntüler. Ayrıca, site ziyaretçilerinin tarayıcı aracılığıyla verileri sıralayabilmesi veya gruplandırabilmesi için Veri Görünümü'ne bir araç çubuğu ekleyebilirsiniz. Ayrıca Bkz: bölümünde, böyle bir araç çubuğu eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bağlantı bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte örnek veriler ve kullanılan veri görünümü oluşturma veya veri görünümleri hakkında daha fazla bilgi için veri görünümü oluşturmakonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Verileri sıralama

Bir Gelişmiş sıralama düzeni oluşturma

Sıralama düzenini kaldırma

Verileri gruplandırma

Bir grup düzenini kaldırma

Verileri sıralama

Verileri sıralayarak, verilerin başlangıçta girildiği sırayı kullanmak yerine, bilgileri size en uygun sırayla sunabilirsiniz. Örneğin, bir gıda dağıtım şirketi olan Northwind Traders ürün listelerinin bir Veri Görünümü'nü oluşturdu. Listedeki ürünleri daha kolay bulmak için listeyi ürün adına göre alfabetik olarak sıralamalarını önerebilirsiniz.

Ayrıca, sıralama düzeni listesine daha fazla alan ekleyerek birden fazla alanda sıralama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, listedeki ürünlerin daha kolay bulunabilmesini sağlamak için Veri Görünümü'nü, ürün listesini kategoriye göre ve sonra her kategori içerisinde ürün adına göre görüntüleyecek şekilde sıralayabilirsiniz.

 1. Sıralamak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde Sırala ve Gruplandır seçeneğini tıklatın.

 4. Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda, Kullanılabilir alanlar öğesinin altında, sıralamak istediğiniz alanı ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

  Kullanılabilir alanlar öğesinin altında hiçbir alan görünmezse, Diğer Alanlar seçeneğini çift tıklatın, sıralamak istediğiniz alanı ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

  Northwind Traders örneğini takip etmek ve örnek veriyi ürün adına göre alfabetik olarak sıralamak için ProductName seçeneğini tıklatın.

 5. Sıralama Özellikleri seçeneğinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanı aşağıdan yukarıya doğru sıralamak için (A, B, C veya 1, 2, 3 gibi) Artan seçeneğini tıklatın.

  • Alanı yukarıdan aşağıya doğru sıralamak (Z, Y, X veya 3, 2, 1 gibi) için Azalan seçeneğini tıklatın.

   Alanın sıralama düzenini artan yerine azalan veya tam tersi olarak değiştirmek için Sıralama düzeni listesinde bu alanı çift tıklatın. Alan adının yanındaki üçgenin bir alanın artan mı yoksa azalan düzenle mi sıralandığını gösterdiğini unutmayın.

 6. Tamam seçeneğini tıklatın.

  ürünleri, ürün adına göre alfabetik sırayla gösteren veri görünümü

  Northwind Traders ürün listesi, şimdi ProductName alanında olmak üzere tek bir alana göre sıralandı. Bundan sonra listede birden fazla alanı sıralamak istiyorsunuz.

 7. Birden fazla alanda sıralama yapmak için Sıralama düzeni listesine daha fazla alan ekleyin.

  Örneğin, ürün listesini kategoriye göre ve sonra her kategori içerisinde ürün adına göre sıralamak için CategoryID alanını sıralama düzenine eklemeniz gerekir. Kullanılabilir alanlar öğesinin altında CategoryID alanını ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

  CategoryID ve ProductName şimdi birlikte Sıralama Düzeni listesinde görünür.

 8. Tamam seçeneğini tıklatın.

 9. Ayrıca, alanların sıralandığı düzeni de değiştirebilirsiniz. Alanların sırasını değiştirmek için Sıralama düzeni listesindeki bir alanı ve sonra Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı seçeneğini tıklatın.

  Örneğin az önce Northwind Traders ürün listesini ilk olarak ProductName ve sonra CategoryID seçeneğine göre sıraladınız. Ürün listesini ilk olarak CategoryID ve sonra ProductName seçeneğine göre sıralamak için Sıralama Düzeni listesinde CategoryID seçeneğini ve sonra Yukarı Taşı seçeneğini tıklatın.

  önce categoryid ve ardından productname alanını gösteren sırala ve gruplandır iletişim kutusu

  Liste sonuç olarak ilk önce CategoryID ve sonra ProductName alanına göre sıralanır.

  ilk önce kategoriye ve sonra ürün adına göre sıralanan ürünleri gösteren veri görünümü

Sayfanın Başı

Gelişmiş bir sıralama düzeni oluşturma

Bazen, Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda belirtebileceğinizden daha karmaşık ölçütler kullanan bir sıralama düzeni oluşturmanız gerekebilir. Örneğin Northwind Traders, Veri Görünümü'nü o anda stokta bulunan ürünün toplam değerine göre ürünler görüntülenecek şekilde sıralamak istiyor. Bu gibi bir durumda, Gelişmiş Sıralama iletişim kutusundaki seçenekleri kullanarak oluşturduğunuz bir XPath ifadesine göre sıralama yapabilirsiniz.

Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında gelişmiş sıralama düzenleri oluşturmak için XPath'i kullanabilirsiniz. XPath, bir XML belgesindeki bilgileri bulmak ve işlemek için kullanılan dildir. XPath İfade Oluşturucusu, XPath için IntelliSense sağlayarak hem acemi kullanıcılara hem de ileri düzeyde kullanıcılara veri üzerinde karmaşık sıralama düzenleri gerçekleştiren XPath ifadeleri oluşturma olanağı sunar.

XPath sıralaması, verinin temelini oluşturan XML üzerinde gerçekleştirilir. Microsoft SharePoint listesi veya kitaplığı ya da SQL veritabanı gibi bir SQL veri kaynağı üzerinde gelişmiş XPath sorgulaması gerçekleştirirseniz, veriler XPath sıralama düzeni uygulanmadan önce XML olarak işlenir, bu nedenle sıralama düzeninin performansı beklenenden daha yavaş olabilir.

 1. Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda, Sıralama Özellikleri öğesinin altında Sıralama İfadesini Düzenle seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca, Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda, Kullanılabilir Alanlar öğesinin altında Sıralama İfadesini Düzenle seçeneğini çift tıklatarak XPath İfade Oluşturucusu'nu açabilirsiniz.

  Gelişmiş Sıralama iletişim kutusunda, Eklenecek alanı seçin altında, ifadeye eklemek istediğiniz alanı çift tıklatın. Alanın tam yolunu eklemek için alanı çift tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Örneğin, stoktaki ürünün toplam değerine göre sıralama yapmak için UnitsInStock seçeneğini çift tıklatın. UnitsInStock seçeneği XPath ifadesini düzenle kutusunda görünür.

 2. XPath ifadesini düzenle kutusunda, ekleme noktasını alan adının hemen sonuna yerleştirin ve sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.

  XPath işleçlerinin IntelliSense listesi görünür. XPath için IntelliSense, ifadenin içeriğinde geçerli olan ve kullanılabilir durumdaki alan veya işlevlerin listesini sağlayarak size yardımcı olur.

 3. İşleçlerin IntelliSense listesi içerisinde istediğiniz işleci çift tıklatın.

  Örnekte, yıldız karakterini (*) çift tıklatın. Şimdi kullanılabilir alanları içeren bir IntelliSense listesi görünür.

 4. Kullanılabilir alan listesinde istediğiniz alanı çift tıklatın.

  Northwind Traders örneğindeki gelişmiş sıralama düzenini oluşturmak için UnitPrice seçeneğini çift tıklatın. Ortaya çıkan ifade aşağıdaki gibi görünür.

  XPath ifadesini düzenle kutusunda göründüğü şekilde hesaplanmış sütunlar için XPath ifadesi

  XPath İfade Oluşturucusu'nun altında, XPath ifadesini düzenle kutusunda ifadeyi oluştururken filtre sonuçlarını önizleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sıralama düzenini kaldırma

 1. Sıralama düzenini kaldırmak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde Sırala ve Gruplandır seçeneğini tıklatın.

 4. Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda, Sıralama düzeni öğesinin altında, sıralama düzeninden kaldırmak istediğiniz alanı ve sonra Kaldır seçeneğini tıklatın.

  Sıralamayı Veri Görünümü'nden tamamen kaldırmak için sıralama düzeninden tüm alanları kaldırın.

Sayfanın Başı

Verileri gruplandırma

Verileri gruplandırmak için öncelikle bir sıralama düzeni oluşturmanız gerekir. Verileri sıralamaönceki bölüme bakın.

Veri Görünümü'ndeki verileri gruplandırdığınızda, sıralama düzenindeki her alanda grup için bir üstbilgi veya altbilgi görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilir ve grubun varsayılan olarak genişletileceğini mi yoksa daraltılacağını mı belirleyebilirsiniz. Ayrıca, Veri Görünümü'nü gezerken grupları bir arada tutmayı seçebilir ve her grubun sütun adlarını veya toplamlarını gösterebilirsiniz.

Veriler, sıralama düzenindeki ilk alan kullanılarak gruplandırılır. Örneğin, bu makalenin ilk bölümünde Northwind Traders ürünlerinin Veri Görünümü'nü ince CategoryID ve sonra ProductName alanına göre sıraladınız. Sıralama düzenindeki ilk alan CategoryID olduğu için veriler gruplandırılırken Category ID alanına göre gruplandırma yapılır.

Veri Görünümü'ne daha kolay gözatabilmek amacıyla, her kategorinin genişletilip daraltılabilmesi için ürünleri kategoriye göre gruplandırmak istiyorsunuz.

 1. Gruplandırmak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde Sırala ve Gruplandır seçeneğini tıklatın.

  Önceden Northwind Traders örneğinin sıralama düzenini oluşturduysanız, Sıralama düzeni öğesinin altında CategoryID alanını ve ardından ProductName alanını görürsünüz. Veri Görünümü'nde bir sıralama düzeni yoksa, Grup Özellikleri öğesinin altındaki seçenekleri kullanabilmek için ilk önce bir sıralama düzeni oluşturmanız gerekir.

 4. Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda, Sıralama düzeni listesinde gruplandırmak istediğiniz alanı tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere CategoryID seçeneğini tıklatın.

  Not: Sıralama düzenindeki her alanda bağımsız grup özellikleri bulunabilir. Grup özelliklerini uygulamadan önce istediğiniz alanı seçtiğinizden emin olun.

 5. Her grubun başında bir üstbilgi göstermek için Grup Özellikleri öğesinin altında Grup üstbilgisini göster onay kutusunu seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grupları Veri Görünümü'nde varsayılan olarak genişletilmiş göstermek için Grubu varsayılan olarak genişlet seçeneğini tıklatın. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere, için bir grup üstbilgisi seçerek görüntüleyin ve sonra bu seçeneği tıklatın.

  • Grupları Veri Görünümü'nde varsayılan olarak daraltılmış göstermek için Grubu varsayılan olarak daralt seçeneğini tıklatın.

 6. Her grubun sonunda o grupta kaç kaydın bulunduğunu görüntüleyen bir altbilgi göstermek için Grup altbilgisini göster onay kutusunu seçin.

  Grup üstbilgisini göster veya Grup altbilgisini göster onay kutusundan birini seçtiğinizde Gelişmiş Gruplama düğmesi kullanılabilir hale gelir.

 7. Gelişmiş Gruplama seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listedeki tek tek kayıtları gizlemek için Grup ayrıntılarını her zaman sakla onay kutusunu seçin.

  • Toplam değer listede görüntülenecek belirtilen öğe sayısını geçse dahi, bir gruptaki tüm öğeleri göstermek için Sayfalandırma sırasında grupları koru onay kutusunu seçin. Northwind Traders örneğini takip etmek üzere bu seçeneği tıklatın.

   Sayfalama seçeneklerinizi Veri Görünümü Özellikleri iletişim kutusundaki Sayfalandırma sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. Ortak Veri Görünümü Görevleri listesinde Veri Görünümü Özellikleri seçeneğini tıklatın.

  • Her gruba sütun adlarını görüntüleyen bir satır eklemek için Her grup için sütun adı göster onay kutusunu seçin.

  • Her gruba o grup içerisindeki toplam kayıt sayısını gösteren bir satır eklemek için Her grup için sütun toplamını göster onay kutusunu seçin.

   categoryid ve productname alanına göre sıralanan ve sonra categoryid alanına göre gruplandırılan veri görünümü

   Şimdi Northwind Traders örneğinde, CategoryID ve ProductName alanına göre sıralanmış ve CategoryID alanına göre gruplandırılmış bir Veri Görünümü'ne sahipsiniz. Her grubun bir üstbilgisi var ve Sayfalandırma sırasında grupları koru seçeneğini belirlediğiniz için her grup daima Veri Görünümü'nde aynı sayfada görüntülenecek.

Sayfanın Başı

Gruplandırma düzenini kaldırma

 1. Gruplandırma düzenini kaldırmak istediğiniz Veri Görünümü'nü içeren sayfayı açın.

 2. Veri Görünümü'nü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsündeki Ortak Denetim Görevlerini Göster seçeneğini tıklatın.

  Ayrıca veri görünümü'nü tıklatın ve sonra Düğme görüntüsü Ortak veri görünümü görevler listesini göstermek için sağ üst köşesindeki oku tıklatın. Listeyi yeniden gizlemek için oku tıklatın.

 3. Sırala ve Gruplandır iletişim kutusunda, Sıralama düzeni öğesinin altında gruplandırma düzenini kaldırmak istediğiniz alanı tıklatın.

 4. Grup Özellikleri öğesinin altında, Grup üstbilgisini göster ve Grup altbilgisini göster onay kutularını temizleyin.

  Not: Sıralama düzenindeki her alan kendi grup özelliklerine sahip olabilir. Tüm grup düzenlerini Veri Görünümü'nden kaldırmak için sıralama düzenindeki her alanı işaretleyin.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×