Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office Publisher, Visio veya Word'e veri alma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Her programın içinde kullanabildiğiniz Microsoft Office Publisher, Visio veya Word programınız dışında bir veri dünyası vardır. Ancak, veriler nasıl alınır ve korunur? Bu tamamen doğru bağlantılarla ilgilidir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Office veri bağlantılarına genel bakış

Veri erişimi daha güvenli olmasını

Oluşturma veya bir Office veri bağlantısı dosyası Excel kullanarak düzenleme

Office Publisher: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış veri içeri aktarma

Office Visio: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış veri içeri aktarma

Office Word: Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak dış verileri içeri aktarma

Office veri bağlantılarına genel bakış

Aşağıdaki bölümlerde dış veri bağlantılarının nasıl çalıştığı ve bağlantı bilgilerinin diğer uygulama ve kullanıcılarla nasıl paylaşıldığı incelenmektedir.

Veri bağlantılarıyla ilgili temel konuları anlama

Programınızdaki veriler, metin dosyası, çalışma kitabı veya veritabanı gibi dış veri kaynaklarından gelebilir. Bu dış veri kaynağı, dış veri kaynağının konumunu bulma, veri kaynağına oturum açma ve erişim sağlama işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklayan bilgiler kümesi niteliğindeki bir veri bağlantısı üzerinden programınıza bağlanır.

Dış veri kaynağına bağlanmanın en büyük avantajı şudur: Verileri tekrar tekrar kopyalamadan bu verileri periyodik olarak analiz edebilirsiniz. Verilerin tekrar tekrar kopyalanması zaman alan ve hata yapmaya elverişli bir işlemdir.

Bağlantı bilgileri çalışma kitabınızda depolandığı gibi Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyasında (.odc) veya Veri Kaynağı Adı (DSN) dosyası (.dsn) gibi bir bağlantı dosyasında da depolanabilir.

dış veriler programınıza almak için verilere erişiminiz olmalıdır. Erişmek istediğiniz dış veri kaynağı yerel bilgisayarınızda değilse, parola, kullanıcı izni veya diğer bağlantı bilgilerini almak için veritabanının yöneticisine başvurmanız gerekebilir. Veri kaynağı bir veritabanıysa, veritabanının özel kullanım modunda açılmadığından emin olun. Veri kaynağı bir metin dosyası ya da çalışma kitabıysa, başka bir kullanıcının metin dosyası veya çalışma kitabını özel erişim için açık bulundurmadığından emin olun.

Çoğu veri kaynağının programınız, bağlantı dosyanız ve veri kaynağınız arasında veri akışını düzenleyebilmesi için ODBC sürücüsü ya da OLE DB sağlayıcısı gereklidir.

Aşağıdaki diyagramda veri bağlantılarıyla ilgili önemli noktalar özetlenmektedir.

Dış verilere bağlanma

1. Bağlanabileceğiniz çok çeşitli veri kaynakları vardır: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel ve metin dosyaları.

2. Her veri kaynağının ilişkilendirilmiş bir ODBC sürücüsü ya da OLE DB sağlayıcısı vardır.

3. Bağlantı dosyası, bir veri kaynağına erişip verileri almanız için gerekli tüm bilgileri tanımlar.

4. Bağlantı bilgileri bir bağlantı dosyasından programınıza kopyalanır.

Bağlantıları paylaşma

Bağlantı dosyaları özellikle bağlantıların tutarlı şekilde paylaşımı, bağlantıların daha bulunabilir duruma getirilmesi, güvenliğin artırılması ve veri kaynağı yönetiminin kolaylaştırılmasında yararlıdır. Bağlantı dosyalarını paylaşmanın en iyi yolu bunları kullanıcıların dosyayı okuyabildiği, ancak yalnızca belirtilen kullanıcıların dosyayı değiştirebildiği bir ağ klasörü ya da Microsoft Office SharePoint Designer kitaplığı gibi güvenli ve güvenilen bir konuma koymaktır.

Yeni veri kaynaklarına bağlanmak için Excel'i veya Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak Office Veri Bağlantısı (ODC) dosyaları (.odc) oluşturabilirsiniz. .odc dosyası, bağlantı bilgilerini depolamak için özel HTML ve XML etiketleri kullanır. Dosyanın içeriğini Excel'de kolayca görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Diğer kullanıcılarla bağlantı dosyalarını paylaşarak, sahip olduğunuz dış veri kaynakları erişim iznini aynı şekilde bu kullanıcılara da verebilirsiniz. Diğer kullanıcıların bağlantı dosyasını açmak için bir veri kaynağı ayarlamasına gerek yoktur, ancak dış veri kaynaklarına erişmeleri için gerekli olan ODBC sürücüsünü veya OLE DB sağlayıcısını bilgisayarlarına yüklemeleri gerekebilir.

Microsoft Data Access Components'ı Anlama

Microsoft Windows Server 2003 ve Microsoft Windows XP SP2 ve sonraki sürümlerinde Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 bulunur. MDAC ile, ilişkisel ve ilişkisel olmayan çeşitli veri kaynaklarındaki verilere bağlanabilir ve bu verileri kullanabilirsiniz. Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) sürücülerini veya OLE DB sağlayıcılarını kullanarak birçok farklı veri kaynağına bağlanabilirsiniz. Her ikisi de Microsoft tarafından oluşturulup sevk edilebilir ya da çeşitli üçüncü taraflarca geliştirilebilir. Microsoft Office yüklediğinizde, ek ODBC sürücüleri ve OLE DB sağlayıcıları bilgisayarınıza eklenir.

Bilgisayarınızda yüklü OLE DB sağlayıcılarının tam listesini görmek için, bir Veri Bağlantısı dosyasından Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyin ve Sağlayıcı sekmesini tıklatın.

Bilgisayarınızda yüklü ODBC sağlayıcılarının tam listesini görmek için, ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunu görüntüleyin ve ardından Sürücüler sekmesini tıklatın.

Diğer ODBC ve OLE DB veritabanı türleri dahil olmak üzere Microsoft veri kaynakları dışındaki kaynaklardan bilgi almak için, diğer üreticilerin ODBC sürücülerini ve OLE DB sağlayıcılarını da kullanabilirsiniz. Bu ODBC sürücülerinin veya OLE DB sağlayıcılarının yüklenmesi hakkında bilgi için veritabanının belgelerine bakın veya veritabanı satıcınızla görüşün.

Veri kaynaklarına bağlanmak için ODBC kullanma

Aşağıdaki bölümlerde Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.

ODBC mimarisi

ODBC mimarisinde, bir uygulama (örn. programınız) ODBC Sürücü Yöneticisi'ne bağlanır ve bu sürücü de sonuçta, veri kaynağına (örn. Microsoft SQL Server veritabanı) bağlanmak için belirli bir ODBC sürücüsünü (örn. Microsoft SQL ODBC sürücüsü) kullanır.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

ODBC veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Veri kaynağının bulunduğu bilgisayarda uygun ODBC sürücüsünün yüklendiğinden emin olun.

 2. Microsoft Windows kayıt defterinde bulunan bağlantı bilgilerini depolamak için, ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi'ni veya .dsn dosyasını ya da bağlantı bilgilerini doğrudan ODBC Sürücü Yöneticisi'ne aktarmak için Microsoft Visual Basic kodundaki bağlantı dizesini kullanarak veri kaynak adını (DSN) tanımlayın.

  Veri kaynağı tanımlamak Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın ve ardından Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

  Farklı seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için her iletişim kutusundaki Yardım düğmesini tıklatın.

Makine veri kaynakları

Makine veri kaynakları, kullanıcı tanımlı adlara sahip belirli bir bilgisayar üzerindeki Windows kayıt defterinde bulunan bağlantı bilgilerini depolar. Makine veri kaynaklarını ancak tanımlanmış oldukları bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Kullanıcı ve sistem olmak üzere, iki tür makine veri kaynağı vardır. Kullanıcı veri kaynakları yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve görülebilir. Sistem veri kaynakları bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve görülebilir. Yalnızca oturum açan kullanıcıların makine veri kaynağını görüntüleyebileceği ve makine veri kaynağı uzak bir kullanıcı tarafından farklı bir bilgisayara kopyalanamayacağı için, ek güvenlik sağlamak istediğinizde makine veri kaynağı oldukça uygundur. 

Dosya veri kaynakları

Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da adlandırılır), Windows kayıt defteri yerine metin dosyasında bağlantı bilgilerini depolar ve makine veri kaynaklarından kullanım açısından genelde daha esnektir. Örneğin, bir dosya veri kaynağını doğru ODBC sürücüsüne sahip herhangi bir bilgisayara kopyalayabilirsiniz, böylece, uygulamanız tutarlı ve doğru bağlantı bilgilerine dayanır. İsterseniz, dosya veri kaynağını tek bir sunucu üzerine yerleştirebilir, ağ üzerindeki pek çok bilgisayar arasında paylaştırabilir ve bir konumda bulunan bağlantı bilgisini kolayca koruyabilirsiniz.

Ayrıca, dosya veri kaynağı paylaşılamaz da olabilir. Paylaşılmayan dosya veri kaynağı tek bir bilgisayar üzerindedir ve makine veri kaynağını gösterir. Dosya veri kaynaklarından varolan makine veri kaynaklarına erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Veri kaynaklarına bağlanmak için OLE DB kullanma

Aşağıdaki bölümlerde Nesne Bağlama ve Katıştırma Veritabanı (OLE DB) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

OLE DB mimarisi

OLE DB mimarisinde veriye erişen uygulamaya veri tüketicisi (örn. Yayımcı), veriye yerel erişim sağlayan programa veritabanı sağlayıcısı (örn. SQL Server için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı) adı verilir.

Bağlantı bilgilerini tanımlama

Evrensel Veri Bağlantısı dosyası (.udl), veri tüketicisinin veri kaynağı OLE DB sağlayıcısı üzerinden o veri kaynağına erişmek için kullandığı bağlantı bilgilerini içerir. Aşağıdakilerden birini yaparak bağlantı bilgileri oluşturabilirsiniz:

 • Bir OLE DB sağlayıcısının veri bağlantısını tanımlamak için Veri Bağlantı Sihirbazı'nda Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

 • .udl dosya türüyle boş bir metin dosyası oluşturun ve daha sonra dosyayı düzenleyin, Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

Sayfanın Başı

Veri erişimini daha güvenli hale getirme

Dış bir veri kaynağına bağlandığınızda veya verileri yenilediğinizde, olası güvenlik sorunlarının farkında olmak ve bu güvenlik sorunlarıyla ilgili neler yapabileceğinizi bilmek önemlidir. Verilerinizi korumak için aşağıdaki yönerge ve uygulamaları kullanın.

Veri bağlantılarını güvenilen bir konuma depolama

Veri bağlantı dosyası genellikle bir veri kaynağına yönelik bir veya birkaç sorgu içerir. Kötü amaçlı bir kullanıcı bu dosyayı değiştirerek gizli bilgilere erişmek ve bunları başka kullanıcılara dağıtmak ya da zararlı eylemler uygulamak için bir sorgu tasarlayabilir. Bu nedenle aşağıdakilerden emin olmak önemlidir:

 • Bağlantı dosyasının güvenilir bir kişi tarafından yazıldığından

 • Bağlantı dosyasının güvenli olduğundan ve güvenilen bir konumdan geldiğinden

Güvenliği artırmaya yardımcı olmak için dış veri bağlantıları bilgisayarınızda yer almayabilir. Bir çalışma kitabını açtığınızda verilere bağlanmak için Güven Merkezi çubuğunu kullanarak ya da çalışma kitabını güvenilen bir konuma koyarak veri bağlantılarını etkinleştirmelisiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: kaldırma veya değiştirme dosyalarınız için güvenilen konum oluşturma, ekleme, kaldırma veya güvenilir bir yayımcıyı görüntülemeve Güven Merkezi'nde güvenlik ayarlarımı görüntüleme.

Kimlik bilgilerini güvenli şekilde kullanma

Dış veri kaynağına erişim için genellikle kullanıcının kimliğini doğrulamak amacıyla kullanılan kimlik bilgileri (örn. kullanıcı adı ve parola) gerekir. Bu kimlik bilgilerinin güvenli ve emniyetli bir şekilde size sağlandığından ve bu kimlik bilgilerini yanlışlıkla başkalarına göstermediğinizden emin olun.

Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: House27. Parolalar en az 8 karakterden oluşmalıdır. Ancak en az 14 karakterlik bir parola daha güvenlidir.

Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı alamaz. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

Veri kaynaklarına bağlanırken oturum açma bilgilerini kaydetmekten kaçının. Bu bilgiler çalışma kitabına ve bağlantı dosyasına düz metin olarak depolanabilir ve kötü niyetli kullanıcılar veri kaynağının güvenliğini ihlal etmek amacıyla bu bilgilere erişebilir.

Mümkünse, SQL Server'a bağlanmak için Windows kullanıcı hesabını kullanan Windows Kimlik Doğrulaması'nı (güvenilen bağlantı olarak da adlandırılır) kullanın. Bir kullanıcı Windows kullanıcı hesabıyla bağlandığında, SQL Server hesap adını ve parolasını doğrulamak için Windows işletim sistemindeki bilgileri kullanır. Windows Kimlik Doğrulaması'nı kullanabilmeniz için, önce sunucu yöneticisinin SQL Server'ı bu kimlik doğrulama modunu kullanacak şekilde yapılandırması gerekir. Windows Kimlik Doğrulaması kullanılamıyorsa, kullanıcıların oturum açma bilgilerini kaydetmekten kaçının. Kullanıcıların her oturum açışta kendi oturum açma bilgilerini girmesi daha güvenli bir yöntemdir.

Sayfanın Başı

Excel kullanarak Office Veri Bağlantı dosyası oluşturma veya düzenleme

Başka kullanıcılarla veya farklı programlar arasında Office Veri Bağlantı (ODC) dosyası (.odc) paylaşmak isteyebilirsiniz. .odc dosyası oluşturmak ya da düzenlemek için Excel'i kullanabilirsiniz.

Excel kullanarak yeni bir ODC dosyası oluşturma

 1. Bilgisayarınızda Veri Kaynaklarım klasörünü bulun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Herhangi bir tür bağlantı dosyası oluşturmak için +Yeni Veri Kaynağına Bağlan.odc dosyasını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Excel'de Aç'ı tıklatın.

   Excel başlatılır. Microsoft Office Excel Güvenlik Bildirimi iletisi görüntülenirse Etkinleştir'i tıklatın.

   Veri Bağlantı Sihirbazı'nın Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfası görüntülenir. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin.

  • Bir SQL Server bağlantı dosyası oluşturmak için +Yeni SQL Server Bağlantısı.odc dosyasını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Excel'de Aç'ı tıklatın.

   Excel başlatılır ve Veri Bağlantı Sihirbazı'nın Veritabanı Sunucusu'na Bağlan sayfası görüntülenir.

Excel kullanarak varolan bir ODC dosyasını düzenleme

 1. Bilgisayarınızdaki Veri Kaynaklarım klasörü gibi, .odc dosyasını içeren klasörü veya güvenilen bir ağ klasörünü bulun.

 2. .odc dosyasını sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Excel'de Aç'ı tıklatın.

 3. Microsoft Office Excel Güvenlik Bildirimi iletisi görüntülenebilir. Veri kaynağına güveniyorsanız Etkinleştir'i tıklatın.

  Bağlantınızın doğru olduğunu onaylamak için, .odc dosyası tarafından alınan veriler yeni çalışma kitabının birinci çalışma sayfasında görüntülenir.

 4. Veri sekmesinin Bağlantılar grubunda Bağlantılar'ı tıklatın.

 5. Çalışma Kitabı Bağlantıları iletişim kutusunda bağlantıyı seçin ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 6. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Bağlantı dosyası bilgilerini değiştirmeye ilişkin daha fazla bilgi için Excel yardım sistemine bakın.

 7. Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra Tanım sekmesini ve ardından Bağlantı Dosyasını Ver'i tıklatın.

 8. Dosya Kaydet iletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın.

 9. Bağlantı Özellikleri ve Çalışma Kitabı Bağlantıları iletişim kutularını kapatın ve yeni iş kitabını kaydetmeden Excel'den çıkın.

Sayfanın Başı

Office Publisher: Veri Bağlantı Sihirbazı kullanarak dış verileri alma

Microsoft Office Publisher uygulamasında, adres mektup birleştirmeyi kullanarak dış verileri alın. Çok sayıda, çoğunlukla aynı olan belgeleri oluşturmak, ancak, ilk 100 müşterilerinize göndermekte olduğunuz bir duyurusunu gibi bazı benzersiz bilgileri eklemek için adres mektup birleştirmeyi kullanın. Da metin dosyaları, Excel çalışma sayfaları ve Access tabloları veya sorguları doğrudan bir bağlantı dosyası kullanmadan aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Adres mektup birleştirmeyi oluşturmakonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

OLE DB Sağlayıcısı'nı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısı kullanarak metin dosyası alma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) dolaysızdır. Metin dosyanız, makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakter kullanmayan bir .csv dosyasıysa ya da metin dosyanız .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 5. Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı ve ardından İleri'yi tıklatın.

 6. Bağlantılar sekmesinin Veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, metin dosyasının yer aldığı klasörün tam yolunu girin.

  Klasörü bulmanıza yardımcı olması için, kutunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 7. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş Özellikler'i seçin ve Değeri Düzenle'yi tıklatın.

 8. Özellik Değeri kutusuna aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 9. Tamam'ı tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 12. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 13. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında, almak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 14. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 15. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Farklı bir liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için Schema.ini dosyası kullanma

Schema.ini dosyası, Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz kılan girişlerin yer aldığı bir metin dosyasıdır. Genelde Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyasını aldığınız metin dosyası ile aynı klasöre depolayın.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyasının birinci satırına bağlandığınız metin dosyasının adını ayraç içinde yazın.

 • Farklı metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgiler ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanımına ilişkin yaygın örnekler gösterilmektedir.

Örnek: Sınırlayıcı olarak noktalı virgül karakteri (;) belirtme

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex bol: ayırıcı olarak sekme karakteri belirtin

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak metin dosyası alma

ODBC sürücüsü kullanarak metin dosyası alma, en az iki adımdan oluşan bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse ODBC metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı SN tanımlayın. İkinci olarak, kullanıcı DSN'yi kullanarak metin dosyasını alın. Metin dosyanız, makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası ise veya metin dosyanız .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın, sonra da Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunun Kullanıcı DSN sekmesinde Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda Microsoft Metin Sürücüsü (*.txt; *.csv) öğesini seçin ve sonra Son'u tıklatın.

  ODBC Text Kurulumu iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri Kaynağı Adı bölümüne bir ad girin.

 5. Geçerli Dizini Kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç'i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, almak istediğiniz metin dosyasının yer aldığı klasörü bulun, Dosya Adı kutusunun altındaki listede metin dosyasının görüntülendiğinden emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

 8. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Dosyayı alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 5. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında, henüz oluşturduğunuz Kullanıcı DSN'yi seçin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 7. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Farklı bir liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için Schema.ini dosyası kullanma

Schema.ini dosyası, Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz kılan girişlerin yer aldığı bir metin dosyasıdır. Genelde Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyasını aldığınız metin dosyası ile aynı klasöre depolayın.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyasının birinci satırına bağlandığınız metin dosyasının adını ayraç içinde yazın.

 • Farklı metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgiler ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanımına ilişkin yaygın örnekler gösterilmektedir.

Örnek: Sütun üstbilgisi belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: Sınırlayıcı olarak noktalı virgül karakteri (;) belirtme

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: Sınırlayıcı olarak tab karakteri belirtme

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 5. Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Office 12.0 Access Veritabanı Motoru OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Bağlantılar sekmesinin Veri kaynağı kutusuna Excel çalışma kitabının tam yolunu ve dosya adını girin.

 7. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş Özellikler'i seçin ve Değeri Düzenle'yi tıklatın.

 8. Özellik Değeri kutusuna aşağıdakilerden birini girin:

  • Çalışma kitabındaki verileri, sütun başlıkları varsa, Excel 8.0 girin; HDR = Yes.

  • Çalışma kitabındaki veriler, sütun başlıkları yoksa Excel 8.0 girin; HDR = Hayır.

 9. Tamam'ı tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 12. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 13. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 14. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 15. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 5. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında Excel Dosyaları'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Çalışma kitabı seçiletişim kutusunun Veritabanı Adı kutusuna Excel çalışma kitabını içeren klasörü girin, listede çalışma kitabını seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 7. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında, almak istediğiniz çalışma sayfasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 8. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 9. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 5. Sağlayıcı sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanı Microsoft Access 2000 veya Microsoft Office Access 2003 veritabanıysa, Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin.

  • Veritabanı Microsoft Office Access 2007 veritabanıysa, Microsoft Office 12.0 Access Veritabanı Motoru OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. Bağlantılar sekmesinin Veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, Access veritabanının tam yolunu ve dosya adını girin.

  Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı seçtiyseniz, veritabanını bulmanıza yardımcı olması için Gözat'ı tıklatın.

 8. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 9. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 10. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında tablo ya da sorguyu seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Not : Bu listede bağlı tablo görüntülenmez. Bağlı bir tablo almak isterseniz, alma işlemini uygulamadan önce Access veritabanında bağlı tabloya bir sorgu oluşturun.

 11. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 12. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 5. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında MS Access veritabanı'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Veritabanı Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 6. Dizin Seç iletişim kutusunda, almak istediğiniz Access veritabanının yer aldığı klasörü bulun, Dosya Adı kutusunun altındaki listede Access veritabanının görüntülendiğinden emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 7. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında tablo ya da sorguyu seçin ve İleri'yi tıklatın.

 8. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 9. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Microsoft SQL Server öğesini tıklatın.

 5. Veritabanı Sunucusu'na Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Sunucu Adı kutusuna veritabanı sunucusunun adını girin.

   Veritabanı bilgisayarınızdaysa, (yerel) girin.

  • Oturum açma kimlik bilgileri'nin altında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adı ve parolanızı kullanmak için Windows Kimlik Doğrulaması'nı Kullan'ı tıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parolası kullanmak için Aşağıdaki Kullanıcı Adı ve Parolayı kullan'ı tıklatın ve ilgili kutulara kullanıcı adı ve parolayı girin.

 6. İleri'yi tıklatın.

 7. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Veritabanı kutusunda veritabanını seçin, Ad sütununun altında tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlevi seçip İleri'yi tıklatın.

 8. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 9. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma

ODBC sürücüsü kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma, iki adımdan oluşan bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse bilgisayarınızda ODBC sürücüsü için bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından verileri alın.

Kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın, sonra da Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunda Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda SQL Server öğesini seçin ve sonra Son'u tıklatın.

  SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adı girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının açıklamasını girin.

 6. Sunucu kutusuna veritabanı sunucusu adını girin.

  Veritabanı bilgisayarınızdaysa, (yerel) girin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. SQL Server oturum kimliğini nasıl doğrulasın? altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum kimliği kullanan Windows NT kimlik doğrulaması ile'yi tıklatın.

  • Bir veritabanı kullanıcı adı ve parolasını kullanmak için Kullanıcının girdiği oturum açma kimliği ve parolasını kullanan SQL Server kimlik doğrulama ile'yi tıklatın ve ilgili kutulara veritabanı oturum açma kimliğini ve parolasını girin.

 9. Önce iki defa İleri'yi sonra Son'u tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri Kaynağını Sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "SINAMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI!" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 12. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

SQL Server veritabanından verileri alın.

 1. Araçlar menüsünde Mektuplar ve Kataloglar'ın üzerine gelin ve Adres Mektup Birleştirme, Adres E-posta Birleştirme ya da Katalog Birleştirme'yi tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Adres Mektup Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Adres E-posta Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

  • Katalog Birleştirme görev bölmesinde Alıcı listesi oluştur veya alıcı listesine bağlan'ı tıklatın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 4. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 5. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımladığınız veri kaynağı adını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Veritabanı kutusunda veritabanını seçin, Ad sütununun altında tablo, görünüm veya işlevi seçip İleri'yi tıklatın.

 7. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Sayfanın Başı

Office Visio: Veri Bağlantı Sihirbazı kullanarak dış verileri alma

Microsoft Office Visio içinde böylece doğrudan bir çizimde şekillere eklenebilir dış verileri içeri. Çizim bilgileri kapalı kalma istatistiklerini görüntüleyen bir ağ diyagramı veya ilerleme durumu çubukları ve proje görevleri özetlemek için metre görüntüleyen akış çizelgesi gibi görsel bir şekilde izlemek için kullanın. Aşağıdaki yönergeler, metin dosyaları ve SQL Server veri kaynakları içindir. Excel çalışma sayfaları, Access tabloları veya sorguları içeri aktarabilirsiniz ve bağlantı dosyası kullanmadan doğrudan bir dosyaya SharePoint listeleri. Daha fazla bilgi için bkz: Excel, SQL Server, SharePoint siteleri ve diğer dış kaynaklardan veri alma.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısı kullanarak metin dosyası alma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) dolaysızdır. Metin dosyanız, makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakter kullanmayan bir .csv dosyasıysa ya da metin dosyanız .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı alma

 1. Veri menüsünde Verileri Şekillere Bağla'yı tıklatın.

 2. Veri Seçme Sihirbazı'nın birinci sayfasındaDiğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı'nı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinin Veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, metin dosyasının yer aldığı klasörün tam yolunu girin.

  Klasörü bulmanıza yardımcı olması için, kutunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş Özellikler'i seçin ve Değeri Düzenle'yi tıklatın.

 7. Özellik Değeri kutusuna aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 11. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 12. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında, almak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 13. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

 15. Son'u tıklatın.

  Veri Seçme Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 16. Veri Bağlantısı Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Henüz oluşturduğunuz .odc dosyasını kullanmak ve veri kaynağındaki tüm satır ve sütunları kabul etmek için Son'u tıklatın.

  • Belirli sütun ve satırları seçebilmeniz ve benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilmeniz için Veri Seçme Sihirbazı'nı kullanmak isterseniz İleri'yi tıklatın.

   Veri Seçme Sihirbazı'ndaki her bir sayfa hakkında daha fazla bilgi almak için F1 tuşuna basın.

Farklı bir liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için Schema.ini dosyası kullanma

Schema.ini dosyası, Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz kılan girişlerin yer aldığı bir metin dosyasıdır. Genelde Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyasını aldığınız metin dosyası ile aynı klasöre depolayın.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyasının birinci satırına bağlandığınız metin dosyasının adını ayraç içinde yazın.

 • Farklı metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgiler ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanımına ilişkin yaygın örnekler gösterilmektedir.

Örnek: Sınırlayıcı olarak noktalı virgül karakteri (;) belirtme

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: Sınırlayıcı olarak tab karakteri belirtme

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak metin dosyası alma

ODBC sürücüsü kullanarak metin dosyası alma, en az iki adımdan oluşan bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse ODBC metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı SN tanımlayın. İkinci olarak, kullanıcı DSN'yi kullanarak metin dosyasını alın. Metin dosyanız, makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası ise veya metin dosyanız .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın, sonra da Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunun Kullanıcı DSN sekmesinde Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda Microsoft Metin Sürücüsü (*.txt; *.csv) öğesini seçin ve sonra Son'u tıklatın.

  ODBC Text Kurulumu iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri Kaynağı Adı bölümüne bir ad girin.

 5. Geçerli Dizini Kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç'i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, almak istediğiniz metin dosyasının yer aldığı klasörü bulun, Dosya Adı kutusunun altındaki listede metin dosyasının görüntülendiğinden emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

 8. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Dosyayı alma

 1. Veri menüsünde Verileri Şekillere Bağla'yı tıklatın.

 2. Veri Seçme Sihirbazı'nın birinci sayfasındaDiğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı'nı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 4. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında, henüz oluşturduğunuz Kullanıcı DSN'yi seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçme Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 9. Veri Bağlantısı Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Henüz oluşturduğunuz .odc dosyasını kullanmak ve veri kaynağındaki tüm satır ve sütunları kabul etmek için Son'u tıklatın.

  • Belirli sütun ve satırları seçebilmeniz ve benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilmeniz için Veri Seçme Sihirbazı'nı kullanmak isterseniz İleri'yi tıklatın.

   Veri Seçme Sihirbazı'ndaki her bir sayfa hakkında daha fazla bilgi almak için F1 tuşuna basın.

Farklı bir liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için Schema.ini dosyası kullanma

Schema.ini dosyası, Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz kılan girişlerin yer aldığı bir metin dosyasıdır. Genelde Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyasını aldığınız metin dosyası ile aynı klasöre depolayın.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyasının birinci satırına bağlandığınız metin dosyasının adını ayraç içinde yazın.

 • Farklı metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgiler ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanımına ilişkin yaygın örnekler gösterilmektedir.

Örnek: Sütun üstbilgisi belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: Sınırlayıcı olarak noktalı virgül karakteri (;) belirtme

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: Sınırlayıcı olarak tab karakteri belirtme

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma

 1. Veri menüsünde Verileri Şekillere Bağla'yı tıklatın.

 2. Veri Seçme Sihirbazı'nın birinci sayfasında Microsoft SQL Server 2000 veya 2005 veritabanı'nı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veritabanı Sunucusu'na Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Sunucu Adı kutusuna veritabanı sunucusunun adını girin.

   Veritabanı bilgisayarınızdaysa, (yerel) girin.

  • Oturum açma kimlik bilgileri'nin altında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adı ve parolanızı kullanmak için Windows Kimlik Doğrulaması'nı Kullan'ı tıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parolası kullanmak için Aşağıdaki Kullanıcı Adı ve Parolayı kullan'ı tıklatın ve ilgili kutulara kullanıcı adı ve parolayı girin.

 4. İleri'yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Veritabanı kutusunda veritabanını seçin, Ad sütununun altında tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlevi seçip İleri'yi tıklatın.

 6. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçme Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 9. Veri Bağlantısı Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Henüz oluşturduğunuz .odc dosyasını kullanmak ve veri kaynağındaki tüm satır ve sütunları kabul etmek için Son'u tıklatın.

  • Belirli sütun ve satırları seçebilmeniz ve benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilmeniz için Veri Seçme Sihirbazı'nı kullanmak isterseniz İleri'yi tıklatın.

   Veri Seçme Sihirbazı'ndaki her bir sayfa hakkında daha fazla bilgi almak için F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma

ODBC sürücüsü kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma, iki adımdan oluşan bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse bilgisayarınızda ODBC sürücüsü için bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından verileri alın.

Kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın, sonra da Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunda Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda SQL Server öğesini seçin ve sonra Son'u tıklatın.

  SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adı girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının açıklamasını girin.

 6. Sunucu kutusuna veritabanı sunucusu adını girin.

  Veritabanı bilgisayarınızdaysa, (yerel) girin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. SQL Server oturum kimliğini nasıl doğrulasın? altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum kimliği kullanan Windows NT kimlik doğrulaması ile'yi tıklatın.

  • Bir veritabanı kullanıcı adı ve parolasını kullanmak için Kullanıcının girdiği oturum açma kimliği ve parolasını kullanan SQL Server kimlik doğrulama ile'yi tıklatın ve ilgili kutulara veritabanı oturum açma kimliğini ve parolasını girin.

 9. Önce iki defa İleri'yi sonra Son'u tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri Kaynağını Sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "SINAMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI!" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 12. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

SQL Server veritabanından verileri alın.

 1. Veri menüsünde Verileri Şekillere Bağla'yı tıklatın.

 2. Veri Seçme Sihirbazı'nın birinci sayfasındaDiğer OLE DB veya ODBC veri kaynağı'nı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 4. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımladığınız veri kaynağı adını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Veritabanı kutusunda veritabanını seçin, Ad sütununun altında tablo, görünüm veya işlevi seçip İleri'yi tıklatın.

 6. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

 8. Son'u tıklatın.

  Veri Seçme Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 9. Veri Bağlantısı Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Henüz oluşturduğunuz .odc dosyasını kullanmak ve veri kaynağındaki tüm satır ve sütunları kabul etmek için Son'u tıklatın.

  • Belirli sütun ve satırları seçebilmeniz ve benzersiz bir tanımlayıcı oluşturabilmeniz için Veri Seçme Sihirbazı'nı kullanmak isterseniz İleri'yi tıklatın.

   Veri Seçme Sihirbazı'ndaki her bir sayfa hakkında daha fazla bilgi almak için F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Sayfanın Başı

Office Word: Veri Bağlantı Sihirbazı kullanarak dış verileri alma

Microsoft Office Word'de adres mektup birleştirmeyi kullanarak dış verileri alın. Birçok müşteri veya Tatil Kartı postalama için adres etiketleri sayfasını gönderilen form mektubu gibi bir belge kümesi oluşturmak için adres mektup birleştirmeyi kullanın. Da metin dosyaları, Excel çalışma sayfaları ve Access tabloları veya sorguları doğrudan bir bağlantı dosyası kullanmadan aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Adres mektup birleştirmeyi oluşturmakonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir metin dosyası içeri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

OLE DB Sağlayıcısı'nı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

Bir ODBC sürücüsünü kullanarak bir SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri aktarma

OLE DB sağlayıcısı kullanarak metin dosyası alma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası (.csv) dolaysızdır. Metin dosyanız, makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakter kullanmayan bir .csv dosyasıysa ya da metin dosyanız .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Dosyayı alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinin Veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, metin dosyasının yer aldığı klasörün tam yolunu girin.

  Klasörü bulmanıza yardımcı olması için, kutunun yanındaki Gözat düğmesini tıklatın.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş Özellikler'i seçin ve Değeri Düzenle'yi tıklatın.

 7. Özellik Değeri kutusuna aşağıdakilerden birini girin:

  • Metin dosyasını sütun başlıkları varsa, metin girin; HDR = Yes.

  • Metin dosyasını sütun üstbilgilerini yoksa metin girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 11. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 12. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında, almak istediğiniz metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 13. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Farklı bir liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için Schema.ini dosyası kullanma

Schema.ini dosyası, Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz kılan girişlerin yer aldığı bir metin dosyasıdır. Genelde Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyasını aldığınız metin dosyası ile aynı klasöre depolayın.

 • Schema.inidosyayı adlandırın.

 • Schema.ini dosyasının birinci satırına bağlandığınız metin dosyasının adını ayraç içinde yazın.

 • Farklı metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgiler ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanımına ilişkin yaygın örnekler gösterilmektedir.

Örnek: Sınırlayıcı olarak noktalı virgül karakteri (;) belirtme

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: Sınırlayıcı olarak tab karakteri belirtme

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak metin dosyası alma

ODBC sürücüsü kullanarak metin dosyası alma, en az iki adımdan oluşan bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse ODBC metin sürücüsü için bilgisayarınızda bir kullanıcı SN tanımlayın. İkinci olarak, kullanıcı DSN'yi kullanarak metin dosyasını alın. Metin dosyanız, makinenizde tanımlı liste ayırıcı karakteri kullanmayan virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası ise veya metin dosyanız .csv dosyası değilse, doğru dosya biçimini belirtmek için bir Schema.ini dosyası kullanabilirsiniz.

Kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın, sonra da Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunun Kullanıcı DSN sekmesinde Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda Microsoft Metin Sürücüsü (*.txt; *.csv) öğesini seçin ve sonra Son'u tıklatın.

  ODBC Text Kurulumu iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Veri Kaynağı Adı bölümüne bir ad girin.

 5. Geçerli Dizini Kullan onay kutusunu temizleyin.

 6. Dizin Seç'i tıklatın.

 7. Dizin Seç iletişim kutusunda, almak istediğiniz metin dosyasının yer aldığı klasörü bulun, Dosya Adı kutusunun altındaki listede metin dosyasının görüntülendiğinden emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

 8. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Dosyayı alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 4. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında, henüz oluşturduğunuz Kullanıcı DSN'yi seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 6. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Farklı bir liste ayırıcı karakteri veya metin dosyası biçimi belirtmek için Schema.ini dosyası kullanma

Schema.ini dosyası, Windows kayıt defterinde varsayılan metin sürücüsü ayarlarını geçersiz kılan girişlerin yer aldığı bir metin dosyasıdır. Genelde Schema.ini dosyası kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Schema.ini dosyasını aldığınız metin dosyası ile aynı klasöre depolayın.

 • Schema.ini dosyasını adlandırın.

 • Schema.ini dosyasının birinci satırına bağlandığınız metin dosyasının adını ayraç içinde yazın.

 • Farklı metin dosyası biçimi belirtmek için ek bilgiler ekleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Schema.ini dosyasının kullanımına ilişkin yaygın örnekler gösterilmektedir.

Örnek: Sütun üstbilgisi belirtme

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Örnek: noktalı belirtmek karakterini (;) ayırıcı olarak

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Örnek: Sınırlayıcı olarak tab karakteri belirtme

[Products.txt] Format=TabDelimited

Örnek: Sabit genişlikli dosya belirtme

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Office 12.0 Access Veritabanı Motoru OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Bağlantılar sekmesinin Veri kaynağı kutusuna Excel çalışma kitabının tam yolunu ve dosya adını girin.

 6. Tümü sekmesini tıklatın, Genişletilmiş Özellikler'i seçin ve Değeri Düzenle'yi tıklatın.

 7. Özellik Değeri kutusuna aşağıdakilerden birini girin:

  • Çalışma kitabındaki verileri, sütun başlıkları varsa, Excel 8.0 girin; HDR = Yes.

  • Çalışma kitabındaki veriler, sütun başlıkları yoksa Excel 8.0 girin; HDR = Hayır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

 9. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 10. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 11. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında metin dosyasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 12. Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 13. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 14. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak Excel 97-2003 veya 2007 çalışma kitabından veri alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 4. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında Excel Dosyaları'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Çalışma kitabı seçiletişim kutusunun Veritabanı Adı kutusuna Excel çalışma kitabını içeren klasörü girin, listede çalışma kitabını seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında, almak istediğiniz çalışma sayfasını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 7. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Diğer/Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

  Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

 4. Sağlayıcı sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanı Access 2000 veya Access 2003 veritabanıysa, Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin.

  • Veritabanı Office Access 2007 veritabanıysa, Microsoft Office 12.0 Access Veritabanı Motoru OLE DB Sağlayıcısı'nı seçin.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Bağlantılar sekmesinin Veritabanı adını seçin veya girin kutusuna, Access veritabanının tam yolunu ve dosya adını girin.

  Sağlayıcı sekmesinde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Sağlayıcısı'nı seçtiyseniz (veritabanını bulmanıza yardımcı olması için) Gözat'ı tıklatın.

 7. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Bağlantı sekmesini ve ardından Bağlantıyı Sına'yı tıklatın.

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "Sınama bağlantısı başarılı oldu" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 9. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında tablo ya da sorguyu seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Not : Bu listede bağlı tablo görüntülenmez. Bağlı bir tablo almak isterseniz, alma işlemini uygulamadan önce Access veritabanında bağlı tabloya bir sorgu oluşturun.

 10. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 11. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak Access 2000, 2003 veya 2007 veritabanından veri alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 4. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında MS Access veritabanı'nı seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Veritabanı Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Dizin Seç iletişim kutusunda, almak istediğiniz Access veritabanının yer aldığı klasörü bulun, Dosya Adı kutusunun altındaki listede Access veritabanının görüntülendiğinden emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

  Veri Bağlantı Sihirbazı yeniden görüntülenir.

 6. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Ad sütununun altında tablo ya da sorguyu seçin ve İleri'yi tıklatın.

 7. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Bölüm başı

OLE DB sağlayıcısı kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında Microsoft SQL Server öğesini tıklatın.

 4. Veritabanı Sunucusu'na Bağlan sayfasında aşağıdakileri yapın:

  • Sunucu Adı kutusuna veritabanı sunucusunun adını girin.

   Veritabanı bilgisayarınızdaysa, (yerel) girin.

  • Oturum açma kimlik bilgileri'nin altında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Windows kullanıcı adı ve parolanızı kullanmak için Windows Kimlik Doğrulaması'nı Kullan'ı tıklatın.

   • Veritabanı kullanıcı adı ve parolası kullanmak için Aşağıdaki Kullanıcı Adı ve Parolayı kullan'ı tıklatın ve ilgili kutulara kullanıcı adı ve parolayı girin.

 5. İleri'yi tıklatın.

 6. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Veritabanı kutusunda veritabanını seçin, Ad sütununun altında tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı işlevi seçip İleri'yi tıklatın.

 7. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 8. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

ODBC sürücüsü kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma

ODBC sürücüsü kullanarak SQL Server 2000 veya 2005 veritabanından veri alma, iki adımdan oluşan bir işlemdir. İlk olarak, gerekirse bilgisayarınızda ODBC sürücüsü için bir kullanıcı DSN tanımlayın. İkinci olarak, SQL Server veritabanından verileri alın.

Kullanıcı DSN tanımlama

 1. Microsoft Windows Denetim Masası'nı açın, Yönetimsel Araçlar simgesini çift tıklatın, sonra da Veri Kaynakları (ODBC) simgesini çift tıklatın.

 2. ODBC Veritabanı Yöneticisi iletişim kutusunda Kullanıcı DSN sekmesini seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 3. Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda SQL Server öğesini seçin ve sonra Son'u tıklatın.

  SQL Server için Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Ad kutusuna bir veri kaynağı adı girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama kutusuna veri kaynağının açıklamasını girin.

 6. Sunucu kutusuna veritabanı sunucusu adını girin.

  Veritabanı bilgisayarınızdaysa, (yerel) girin.

 7. İleri'yi tıklatın.

 8. SQL Server oturum kimliğini nasıl doğrulasın? altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Windows kullanıcı adı ve parolanızı kullanmak için Ağ oturum kimliği kullanan Windows NT kimlik doğrulaması ile'yi tıklatın.

  • Bir veritabanı kullanıcı adı ve parolasını kullanmak için Kullanıcının girdiği oturum açma kimliği ve parolasını kullanan SQL Server kimlik doğrulama ile'yi tıklatın ve ilgili kutulara veritabanı oturum açma kimliğini ve parolasını girin.

 9. Önce iki defa İleri'yi sonra Son'u tıklatın.

 10. Doğru bilgileri girdiğinizden emin olmak için Veri Kaynağını Sına'yı tıklatın.

 11. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hata iletisi alırsanız, önceki adımlarda girdiğiniz değerleri yeniden denetleyin.

  • "SINAMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI!" iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın.

 12. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Çeşitli iletişim kutularındaki farklı seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Yardım'ı tıklatın.

SQL Server veritabanından veri alma

 1. Postalar sekmesinin Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat grubunda Alıcıları Seç'i ve ardından Varolan Listeyi Kullan'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir .odc dosyasını kullanmak için .odc dosyasını çift tıklatın. Veri alınır ve işlem biter.

  • Yeni bir .odc dosyası oluşturmak için Yeni Kaynak'ı tıklatın ve yordamdaki adımları izleyin.

   Veri Bağlantı Sihirbazı görüntülenir.

 3. Veri Bağlantısı Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında ODBC/DSN öğesini tıklatın.

 4. ODBC Veri Kaynağı'na Bağlan sayfasında, önceki bölümde tanımladığınız veri kaynağı adını seçin ve İleri'yi tıklatın.

 5. Veritabanı ve Tablo seç sayfasındaki Veritabanı kutusunda veritabanını seçin, Ad sütununun altında tablo, görünüm veya işlevi seçip İleri'yi tıklatın.

 6. Veri Bağlantısı Dosyası'nı Kaydedin ve Sonlandırın sayfasında, Dosya Adı kutusuna .odc dosyası için bir ad girin ve Son'u tıklatın.

  Varsayılan olarak Veri Kaynaklarım klasörü olan dosya konumunu değiştirmek için Gözat'ı tıklatın.

 7. İsteğe bağlı olarak bağlantı dosyasını daha bulunabilir duruma getirmek için Açıklama, Kolay Ad ve Arama Anahtar Sözcükleri kutularına ek bilgi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Bölüm başı

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×