Varsayılan ana sayfayı değiştirme

Ana sayfalar, sitenizdeki tüm sayfalar için istediğiniz görünüm ve yapıyı sağlar. Ana sayfanın stil veya içeriğini değiştirerek, tüm sitenin görünüşünü hızlı şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu makale size, Default.master dosyasının kopyasını nasıl oluşturacağınızı, sitenizdeki stilleri değiştirmeyi, içerik yer tutucularını değiştirmeyi ve yeni ana sayfayı sitenizdeki Default.master dosyasına eklenen tüm sayfalara uygulamayı gösterir.

Bu makalede

Başlamadan önce

Default.master dosyasını bulma ve kopyalama

Stilleri tanımlama ve değiştirme

İçerik yer tutucularını tanımlama ve değiştirme

Yeni içerik bölgesi ekleme

Yeni ana sayfayı uygulama

Başlamadan önce

Bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesini ilk kez açtığınızda, sitedeki tüm sayfalara Default.master adında tek bir varsayılan ana sayfa uygulanır. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasındaki tasarım araçlarını kullanarak, bu varsayılan ana sayfayı sitenin tamamı için değiştirebilirsiniz.

Default.master ana sayfası gereksinimlerinizin çoğunu karşılıyorsa ve yalnızca birkaç değişiklik yapmak istiyorsanız, bu ana sayfada değişiklik yapmak sizin için en iyi seçenektir. Farklı bir düzen dahil olmak üzere tamamen farklı bir görünüm ve yapıda yeni bir ana sayfa oluşturma konusunda daha fazla bilgi için, Ana sayfa oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Default.master dosyasını bulma ve kopyalama

Varsayılan ana sayfa Ana Sayfa Galerisi'nde bulunur. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, Ana Sayfa Galerisi, Klasör Listesi'ndeki _catalogs klasöründe bulunan masterpage klasörüdür.

Klasör Listesi'ndeki Default.master

İpucu : İçerik sayfası eklenen ana sayfanın adını ve konumunu belirlemek için, içerik sayfasının sağ üst köşesindeki ana sayfa göstergesini görüntüleyebilirsiniz.

Kırıntıyı kullanarak ana sayfanın konumunu ve adını belirleme

Oluşturduğunuz yeni ana sayfaları aynı klasörde depolamak iyi olur. Böylece, siteyle ilgili tüm ana sayfalarınızı tek bir yerden kolayca bulup yönetebilirsiniz.

Ayrıca Default.master dosyasını doğrudan değiştirmeyip, Default.master dosyasının bir kopyasını oluşturmak da iyi olur. Ancak, doğrudan Default.master dosyasında değişiklikler yapar ve yaptığınız değişikliklerden memnun kalmazsanız, Default.master dosyasını her zaman site tanımına geri döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Özelleştirilmiş sayfayı site tanımına geri döndürme başlıklı makaleye bakın.

Default.master dosyasının kopyasını oluşturmak için:

 1. Klasör Listesi'nde, Default.master'ı sağ tıklatıp Kopyala'yı tıklatın.

 2. Masterpage klasörünü sağ tıklatıp Yapıştır'ı tıklatın.

Klasör Listesi'ndeki varsayılan ana sayfanın kopyası

Default_kopyası(1).master adında yeni bir ana sayfa görünür. Bu sayfada değişiklik yapabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. Bir ana sayfayı kopyaladığınızda, özgün ana sayfaya (burada, Default.master) eklenen tüm içerik sayfaları, kopyasına değil özgün ana sayfaya ekli olarak kalır. Default.master dosyasını kopyalayıp özelleştirdikten sonra, sitedeki tüm içerik sayfalarına uygulayabilirsiniz. Yeni ana sayfanın nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla bilgi için, bkz: Yeni ana sayfayı uygulama.

Sayfanın Başı

Stilleri tanımlama ve değiştirme

Ana sayfada kullanılan stilleri tanımlayıp bu stillerde değişiklik yapmak için, Office SharePoint Designer 2007 uygulamasındaki CSS araçlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, sayfanın arka plan rengini değiştirmek isterseniz, önce arka plan renginin tanımlandığı stilleri belirler ve sonra bu stilleri istediğiniz arka plan rengini uygulayacak şekilde değiştirirsiniz.

 1. Stili değiştirmek istediğiniz default_kopyası(1).master dosyasını tıklatın.

  Not : Tasarım görünümünde görünen bazı içerik bölgelerinde uygulanmış stil yoktur ve bu nedenle Stilleri Uygula görev bölmesinde görünen ilgili stil de yoktur. Örneğin, bir içerik yer tutucusu seçerseniz, Stilleri Uygula görev bölmesinde hiçbir stil görünmez. Bununla birlikte, içerik yer tutucuları <td> etiketi gibi HTML öğeleri içinde görünür.

 2. Stilleri Uygula görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsünde, Stilleri Uygula'yı tıklatın.

 3. Stilleri Uygula görev bölmesinde, Seçenekler'i tıklatın ve sonra Seçimde Kullanılan Stilleri Göster'i tıklatın.

  İmlecin bulunduğu bölgeye uygulanan her stil mavi bir çerçeve içine alınır ve çerçeve içinde stil önizlemesi görünür.

  Aşağıdaki resimde, Tasarım görünümünde div.ms-titleareaframe seçilidir. Stilleri Uygula görev bölmesinde, div.mstitleareaframe'e uygulanan üç stil görünür. Üst stil olan Div.ms-titleareaframe, arka plan rengini tanımlar.

  Not : Stillerde büyük/küçük harf ayrımı olduğundan büyük harfle olan Div.ms-titleareaframe stili, küçük harfle olan div.ms-titleareaframe stilinden farklıdır.

  Tasarım görünümünde seçili div.ms-titleareaframe, Stilleri Uygula görev bölmesindeki ilgili stili gösteriyor

  1. div.ms-titleareaframe tasarım görünümünde seçilidir.

  2. Stilleri Uygula görev bölmesinde, div.mstitleareaframe'e uygulanan üç stil görünüyor.

 4. Değiştirmek istediğiniz stili sağ tıklatın ve Tümünü Seç X Örnek öğesini tıklatın; burada X, stilin sayfa içinde kaç kez uygulandığını gösterir.

  Örneğin, üst stil olan Div.ms-titleareaframe'i sağ tıklatın.

 5. Stilin tüm örneklerini seçtikten sonra, stili yeniden sağ tıklatın ve Stili Değiştir'i tıklatın.

 6. Stili Değiştir iletişim kutusunda, istediğiniz değişiklikleri yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  Örneği izlersek, Stili Değiştir iletişim kutusunda Kategori'nin altında Arka Plan'ı tıklatın. background-color listesinde, Kırmızı Kırmızı seçeneğini ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Yeni stil sayfaya uygulanır.

Tasarım görünümünde, değiştirilmiş stil

Ana sayfa istediğiniz gibi görünene kadar stilleri değiştirmeye devam edin.

Not : Ana sayfada yaptığınız değişikliklerden memnun olmazsanız, istediğiniz zaman site tanımına geri döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Özelleştirilmiş sayfayı site tanımına geri döndürme başlıklı makaleye bakın.

Bir SharePoint sitesinde bir stili değiştirdiğinizde, Core.css dosyasının yerel bir kopyası açılır ve değişiklikler yerel kopyada yapılır. Daha fazla bilgi için, SharePoint sitesine özel stil sayfası uygulama başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

İçerik yer tutucularını tanımlama ve değiştirme

Varsayılan olarak, Windows SharePoint Services 3.0 siteleri için varsayılan ana sayfa olan Default.master dosyasındaki çoğu içerik sayfada kodlanmaz. İçeriğin çoğu ASP.NET SharePoint Web denetimlerinden gelir; bunun içeriği de sunucudan alınır. tarayıcıda içerik sayfası istendiğinde, bu içerik sunucudan alınır ve sayfada görüntülenir. Örneğin, varsayılan giriş sayfasının (default.aspx) en sol tarafında görüntülenen "Ekip Sitesi" sözcükleri, içeriği sunucudan alan bir ASP.NET içerik yer tutucu denetimi tarafından sağlanır. "Ekip Sitesi" sözcükleri Kod görünümünde HTML etiketleri içinde görünmez. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını kullanarak bu metni özel içerikle değiştirebilirsiniz.

Default.master dosyasındaki varsayılan içerik yer tutucularının çoğu Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının birlikte çalışma özellikleri (SharePoint liste ve kitaplıkları gibi) için gereklidir ve bu yüzden silinmemelidir. Bununla birlikte, Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını kullanarak varsayılan içerik yer tutucularını istediğiniz gibi görünecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, "Ekip Sitesi" sözcüklerini başka bir metinle değiştirebilirsiniz.

 1. Default.master dosyasını açın.

 2. Ana Sayfa araç çubuğunu açmak için, Görünüm menüsünde, Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve Ana Sayfa'yı tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz içerik yer tutucusunu bulmak için Ana Sayfa araç çubuğunu kullanın.

  Örneğe devam edersek, Ana Sayfa araç çubuğunda, Bölge kutusunun sağındaki oku tıklatın ve YerTutucuSiteAdı'nı tıklatın.

 4. Proje özelliğini seçmek için, Ekip Sitesi metnini tıklatın.

  Tasarım görünümünde seçili YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği

  Tasarım görünümünde YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusu içinde seçili olarak proje özelliği

 5. Siteniz için yeni bir ad yazın ve Dosya menüsünden Kaydet'i tıklatarak değişikliklerinizi kaydedin.

  Bir ileti, değişiklikleri kaydettiğiniz zaman site tanımından bir sayfanın özelleşeceğini bildirir. Evet'i tıklatın.

  Not : Ana sayfada yaptığınız değişikliklerden memnun olmazsanız, istediğiniz zaman site tanımına geri döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Özelleştirilmiş sayfayı site tanımına geri döndürme başlıklı makaleye bakın.

Varsayılan içerik yer tutucularını bulma ve değiştirme konusunda daha fazla bilgi için, Varsayılan SharePoint içerik yer tutucularını değiştirme başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Yeni içerik bölgesi ekleme

Bir ana sayfaya ayrıca, içerik yer tutucusu ekleyerek yeni bir içerik bölgesi de ekleyebilirsiniz.

Not : İçerik yer tutucuları başka içerik yer tutucularının içine eklenemez.

 1. Tasarım görünümünde sayfayı sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Microsoft ASP.NET İçerik Bölgelerini Yönet'i tıklatın.

 2. İçerik Bölgelerini Yönet iletişim kutusunda, Bölge adı kutusuna, yeni içerik bölgeniz için bir ad yazın ve Ekle'yi tıklatın.

  Örneğe uygun olarak, Bölge adı kutusuna İçerikYerTutucusu1 yazın.

 3. Kapat'ı tıklatın.

  İçerikYerTutucusu1 adında yeni bir içerik yer tutucusu görünür.

  Tasarım görünümünde içerik yer tutucusu

Not : Ana sayfada yaptığınız değişikliklerden hoşnut olmazsanız, istediğiniz zaman site tanımına geri döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Özelleştirilmiş sayfayı site tanımına geri döndürme başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Yeni ana sayfayı uygulama

Yeni ana sayfayı oluşturduktan sonra, sitenin tamamı için varsayılan ana sayfa yapabilirsiniz.

Yeni bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarladığınızda, Default.master dosyasına eklenen yeni oluşturduğunuz sayfaların yanı sıra, sitenizde varolan sayfalar dahil olmak üzere, Default.master dosyasının geçerli sürümüne eklenen tüm sayfalar yeni ana sayfaya eklenir.

 • Ana sayfa klasöründe yeni varsayılan ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sayfayı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Varsayılan Ana Sayfa Olarak Ayarla'yı tıklatın.

  Yeni varsayılan ana sayfada görünmeyen içerik bölgeleri içeren sayfaların bozuk görüneceğini bildiren bir ileti görünür. Yeni varsayılan ana sayfadaki içerik bölgeleri sitenin içerik sayfalarındaki içerik bölgeleriyle eşleşmiyorsa Evet'i tıklatın. İçerik yer tutucuları hakkında daha fazla bilgi için Varsayılan SharePoint içerik yer tutucularını değiştirme makalesine bakın.

Not : Ana sayfa zaten sitenin varsayılan ana sayfasıysa, Varsayılan Ana Sayfa Olarak Ayarla komutu kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×