Varsayılan SharePoint içerik yer tutucularını değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kod görünümünde <asp:ContentPlaceHolder> ile gösterilen İçerik yer tutucu denetimleri bir ana sayfada değiştirilebilir içeriğin bölgeleridir. Bir ana sayfadaki içerik yer tutucularını değişiklikleri o ana sayfaya ekli içerik sayfalarının tümüne uygulamak için değiştirebilirsiniz. Ya da özel içerik ekleyerek tek bir içerik sayfasındaki varsayılan içerik yer tutucularını geçersiz kılabilirsiniz. Bundan sonra tarayıcıda görüntülendiği zaman o tek sayfa için varsayılan içeriğin yerine özel içerik görünür.

Bu makalede içerik yer tutucuları tanıtılır ve Ana Sayfa araç çubuğunu kullanarak bunları nasıl bulacağınız anlatılır. Ayrıca bu makalede Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki bir Default.master sayfasında görünen varsayılan içerik yer tutucularının tümü listelenir ve açıklanır. Bunlara ek olarak bu makalede içerik yer tutucularının sağladığı içeriğin değiştirilmesi konusunda yönergeler de bulabilirsiniz.

Bu makalede

Varsayılan İçerik yer tutucularını kendi içerik nereden?

İçerik yer tutucusu bulun

Windows SharePoint Services 3.0 sitesinde default.master sayfasının varsayılan içerik yer tutucuları

İçerik yer tutucusu içerikler değiştirme

Varsayılan içerik yer tutucuları içeriklerini nereden alır?

Varsayılan olarak, default.master sayfasının, bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesi için varsayılan ana sayfa içeriğini çoğunu değil kodlanmış sayfasında. ASP.NET SharePoint Web denetimleri, içeriğini sunucudan alınan içeriği çoğunu gelir. İçerik sayfasını tarayıcıda istendiğinde, bu içerik sunucudan alınan ve sayfada görüntülenir. Örneğin, "Ekip sitesi" metni varsayılan giriş sayfasını (default.aspx) içeriği sunucudan bir SharePoint Web ASP.NET denetim tarafından sağlanan soldaki bölgesinde görüntülenir. Kod görünümünde HTML etiketleri içindeki metni "Ekip sitesi" görünmez. Siz bu metni özel içeriğiyle Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kullanarak Değiştir içerik yer tutucusu içeriklersonraki bölümde açıklandığı şekilde değiştirebilirsiniz.

Takım Sitesi bir içerik yer tutucusunun içinde görünür

Sayfanın Başı

Bir içerik yer tutucusunu bulma

İçerik yer tutucuları yalnızca ana sayfalarda görünür. İçerik yer tutucularını bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesinde görüntülemek için Boş Kapsayıcılar ve Görünür Kenarlıklar görsel yardımları etkin olmalıdır. Görünüm menüsünde Görsel Yardımlar'ın üzerine gelin ve ardından Boş Kapsayıcılar'ı ve Görünür Kenarlıklar'ı tıklatın. Alt menüde Göster öğesinin seçili olduğundan emin olun.

Boş Kapsayıcılar ve Görünür Kenarlıklar düğmeleri etkinleştirildiklerinde burada gösterildiği gibi turuncuyla vurgulanırlar.

açılan ve menüde vurgulanmış halde görülen görsel araçlar

Ana Sayfa araç çubuğunu kullanarak Tasarım görünümündeki içerik yer tutucularını kolaylıkla bulabilirsiniz.

 1. Ana Sayfa araç çubuğunu açmak için Görünüm menüsünde Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve Ana Sayfa'yı tıklatın.

 2. Bir içerik yer tutucu denetimini seçmek için oku tıklatın ve ardından bulmak istediğiniz içerik yer tutucu denetimini tıklatın.

Aşağıdaki resimde, Ana Sayfa araç çubuğunda YerTutucuBaşlıkKırıntısı seçilidir.

Ana Sayfa araç çubuğu

Tasarım görünümünde seçildiğinde içerik yer tutucusu aşağıdaki resimde olduğu gibi görünür. Sekmede yer tutucu kimliği gösterilmektedir.

tasarım görünümünde göründüğü şekilde içerik yer tutucu sekmesi
Tasarım görünümünde göründüğü şekilde bir içerik yer tutucu sekmesi

Ana Sayfa araç çubuğunu kullanarak bir içerik yer tutucusu seçtiğinizde, içerik yer tutucusu Hızlı Etiket Seçici'de de seçilir.

İpucu : Hızlı Etiket Seçici görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Hızlı Etiket Seçici'yi tıklatın.

Hızlı Etiket Seçici'de göründüğü şekilde içerik yer tutucusu
Hızlı Etiket Seçici'de şekilde içerik yer tutucusu belirir

Tasarım görünümünde veya Kod görünümünde Ana Sayfa araç çubuğunu kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir Windows SharePoint Services 3.0 sitesindeki Default.master sayfasında varsayılan içerik yer tutucuları

Varsayılan olarak Windows SharePoint Services 3.0 içerik sayfaları aşağıdaki tabloda listelenen içerik yer tutucularını kullanır. Bu tabloda, içerik yer tutucuları tanımlanır ve yer tutucuların her birinin sayfada neyi temsil ettiği açıklanır.

Default.master sayfasında yer alan varsayılan içerik yer tutucuların çoğu Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının birlikte çalışma özellikleri (SharePoint listeleri ve kitaplıkları gibi) için gereklidir ve bu nedenle silinmemelidirler.

Burada listelenen varsayılan içerik yer tutucularının görsel bir önizlemesi için önceki bölümde açıklandığı şekilde Ana Sayfa araç çubuğunu kullanın.

İçerik yer tutucusu

Açıklama

YerTutucuGövdeAlanıSınıfı

Sayfa üstbilgisinde ek gövde stilleri

YerTutucuGövdeSolKenarlık

Ana sayfa gövdesi için kenarlık öğesi

YerTutucuGövdeSağKenarBoşluğu

Ana sayfa gövdesinin sağ kenar boşluğu

YerTutucuTakvimGezgini

Takvim sayfada görünür olduğunda takvimde gezinmek için bir tarih seçici görüntüler

YerTutucuFormÖzeti

"form özeti" güvenlik denetimi

YerTutucuGenelGezinti

Genel gezinti kırıntısı

YerTutucuYatayGezinti

Sayfanın üst gezinti menüsü

YerTutucuSolEylemler

Sol gezinti alanının altı

YerTutucuSolGezintiÇubuğu

Sol gezinti alanı

YerTutucuSolGezintiÇubuğuKenarlığı

Sol gezinti çubuğunda kenarlık öğesi

YerTutucuSolGezintiÇubuğuVeriKaynağı

Sol gezinti menüsünün veri kaynağı

YerTutucuSolGezintiÇubuğuÜst

Sol gezinti alanının üstü

YerTutucuAna

Sayfanın ana içeriği

YerTutucuMiniKonsol

Sayfa düzeyi komutlarını (örneğin Sayfayı Düzenle, Geçmiş ve Gelen Bağlantılar gibi WIKI komutları) gösterecek bir yer

YerTutucuGezintiYerAçıcı

Sol gezinti alanının genişliği

YerTutucuSayfaAçıklaması

Sayfa içeriğinin açıklaması

YerTutucuSayfaResmi

Sayfanın sol üst kısmındaki sayfa simgesi

YerTutucuAramaAlanı

Arama kutusu alanı

YerTutucuSiteAdı

Site adı

YerTutucuBaşlıkAlanıSınıfı

Sayfa üstbilgisinde ek stiller

YerTutucuBaşlıkAlanıYerAçıcı

Başlık alanı için gölgeler gösterir

YerTutucuBaşlıkKırıntısı

Ana içerik kırıntı alanı

YerTutucuBaşlıkAlanındaSayfaBaşlığı

Kırıntıların hemen altında görünen sayfa başlığı

YerTutucuBaşlıkSolKenarlık

Başlık alanının sol kenarlığı

YerTutucuBaşlıkSağKenarBoşluğu

Başlık alanının sağ kenar boşluğu

YerTutucuÜstGezintiÇubuğu

Üst gezinti alanı

YerTutucuYardımcıİçerik

Sayfanın altında ek içerik

SPGezinti

Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında varsayılan olarak boş. Ek sayfa düzenleme denetimleri için kullanılabilir.

WSSTasarımKonsolu

Sayfa, Sayfayı Düzenle modundayken sayfa düzenleme denetimleri (tarayıcıda Site Eylemleri'ni tıklatın ve ardından Sayfayı Düzenle'yi tıklatın)

Sayfanın Başı

İçerik yer tutucusundaki içeriği değiştirme

İçerik yer tutucusunda yaptığınız değişikliklerin sitenin tümüne uygulanmasını istiyorsanız, ana sayfada içerik yer tutucusunu değiştirin. Tek bir içerik sayfasındaki içeriği de değiştirebilir, böylece o içerik sayfasına ana sayfa tarafından sağlanan varsayılan içeriği geçersiz kılabilirsiniz.

Not : Yalnızca içerik yer tutucularının içindeki içeriğin değil, bir ana sayfadaki içeriğin tamamı üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bir ana sayfada yapılan değişikliklerin tümü o ana sayfaya eklenen içerik sayfalarının tümüne uygulanır.

İçerik yer tutucusu değişikliklerini sitenin tamamına uygulama

Bir ana sayfada değişiklik yaptığınız zaman değişiklikleriniz o ana sayfaya eklenen sayfaların tümüne uygulanır. Aşağıdaki örnekte YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusunu seçerek ve ardından varsayılan içeriği özel içerikle değiştirerek ana sayfadaki site adı metnini değiştiriyorsunuz. Sayfayı kaydettiğinizde değişiklikler o ana sayfaya eklenen sayfaların tümünde görünür.

 1. Default.master sayfasını açmak için Klasör Listesi'nde _catalogs, ana sayfa ve default.master öğelerini çift tıklatın.

 2. Ana Sayfa araç çubuğunu açmak için Görünüm menüsünde Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve Ana Sayfa'yı tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz içerik yer tutucusunu bulmak için Ana Sayfa araç çubuğunu kullanın.

  Örneği uygulamak için Ana Sayfa araç çubuğunda oku tıklatın ve ardından listeden YerTutucuSiteAdı öğesini tıklatın.

 4. Proje özelliğini seçmek için Takım Sitesi metnini tıklatın.

  Tasarım görünümünde seçili YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği
  Tasarım görünümünde seçili Yertutucusiteadı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği
 5. Siteniz için yeni bir ad girin ve ardından Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatarak değişikliklerinizi kaydedin.

  Değişiklikleri kaydettiğiniz zaman site tanımından bir sayfanın özelleşeceğini bildiren bir ileti görünür. Evet'i tıklatın.

  Not : Ana sayfaya yaptığınız değişikliklerle memnun değilseniz, her zaman site tanımına sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir özelleştirilmiş sayfayı site tanımına Sıfırlamakalesine bakın.

Değişiklikler, o ana sayfaya ekli sayfaların tümüne uygulanır.

Not : İçerik sayfası zaten ana sayfa içeriğini geçersiz kılıyorsa değişiklikler içerik sayfasına uygulanmaz.

İçerik yer tutucu değişikliklerini yalnızca tek bir içerik sayfasına uygulama

Tek bir içerik sayfasında değişiklik yaptığınız zaman değişiklikler yalnızca o sayfaya uygulanır. Bir içerik sayfasındaki içerik yer tutucusuna özel içerik eklediğinizde o sayfa için içerik denetimi oluşturarak ana sayfanın o içerik yer tutucusu için sağladığı varsayılan içeriği geçersiz kılarsınız. Aşağıdaki örnekte YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusunu seçerek ve ardından içeriği özel metinle değiştirerek varsayılan giriş sayfasındaki site adı metnini değiştiriyorsunuz. Sayfayı kaydettiğinizde değişiklikler yalnızca Default.aspx üzerinde görünür.

 1. Klasör Listesi'nde default.aspx öğesini çift tıklatın.

 2. Takım Sitesi metnini tıklatın ve ardından içerik yer tutucusunun sağ üst köşesinde görünen oku tıklatın.

  takım sitesi tasarım görünümünde yertutucusiteadı yer tutucusunun içinde görünür

  Sekmenin üzerinde (Ana) sözcüğünü göreceksiniz. Bu, içerik bölgesinin ana sayfadan içerik görüntülediği anlamına gelir. Bu bölge düzenlenemez.

 3. Özel İçerik Oluştur seçeneğini tıklatın.

  Genel İçerik Görevleri listesi

  Sekmenin üzerinde (Özel) sözcüğünü göreceksiniz. Bu, bu bölgedeki özel içeriğin ana sayfadaki içeriği geçersiz kıldığı anlamına gelir. Bu bölge artık düzenlenebilir.

 4. Proje özelliğini seçmek için Takım Sitesi metnini tıklatın.

  Tasarım görünümünde seçili YerTutucuSiteAdı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği
  Tasarım görünümünde seçili Yertutucusiteadı içerik yer tutucusunun içinde proje özelliği
 5. Giriş sayfanız için yeni bir site adı girin ve ardından Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatarak değişikliklerinizi kaydedin.

  Değişiklikleri kaydettiğiniz zaman site tanımından bir sayfanın özelleşeceğini bildiren bir ileti görünür. Evet'i tıklatın.

  Not : Ana sayfaya yaptığınız değişikliklerle memnun değilseniz, her zaman site tanımına sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bir özelleştirilmiş sayfayı site tanımına Sıfırlamakalesine bakın.

Değişiklikler yalnızca Default.aspx sayfasına uygulanır.

Ana sayfadan varsayılan içeriğe dönmek için Takım Sitesi metnini, denetimin sağ üst köşesinde görünen oku ve ardından Ana Sayfa İçeriğini Varsayılan Olarak Ata tıklatın.

Ana sayfa içeriğini varsayılana döndürdüğünüz zaman bu bölgedeki her şeyin sayfadan kaldırılacağını bildiren bir ileti görünür. Bu bölgedeki özel içeriğin kaybolacak olmasına karşın ana sayfa içeriğine dönmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatarak değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×