Varolan grafikteki verileri güncelleştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Grafiği oluşturduktan sonra grafiğin kaynak verilerinin çalışma sayfasıüzerinde değiştirmeniz gerekebilir. Bu değişiklikleri grafikte birleştirmek için Microsoft Office Excel grafiği güncelleştirmek için çeşitli yollar sağlar. Anında değişmiş verilerle bir grafik güncelleştirebilir veya temel kaynak verilerini dinamik olarak değiştirebilirsiniz. Grafik ekleme, değiştirme veya veri kaldırma da güncelleştirebilirsiniz.

Grafik temel alır ve temel verilerin değiştirme

Grafiğin temel alınan verileri güncelleştirdiğinizde, grafiğin veri ve görünümünü de değişir. Bu değişiklikleri kapsamını grafiğin veri kaynağı nasıl tanımlama bağlıdır. Grafikteki değiştirilen çalışma değerleri otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz veya dinamik bir grafiğin veri kaynağındaki değiştirme yolları kullanabilirsiniz.

Varolan grafikteki değiştirilen çalışma değerleri otomatik olarak güncelleştir

Grafikteki değerleri grafiğin oluşturulduğu çalışma sayfası verilerini bağlanır. Hesaplama seçenekleri (formüller sekmesi, Hesaplama grubunda, Hesaplama seçenekleri düğmesi) otomatik olarak ayarlamak, çalışma sayfası verilerini otomatik olarak yaptığınız değişiklikler grafikte görüntülenir.

Not : Excel 2007içinde Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın > Excel Seçenekleri> formüller > Hesaplama > Hesaplama seçenekleri.

 1. Grafikte çizilen verileri içeren çalışma sayfasını açın.

 2. Değiştirmek istediğiniz değeri içeren hücreye, yeni bir değer yazın.

 3. ENTER tuşuna basın.

Dinamik olarak varolan bir grafiği temel veri kaynağını değiştirme

Grafiğin veri kaynağına dinamik olarak isterseniz büyümesi, uygulayabileceğiniz iki yaklaşım vardır. Excel tablosundaki veriler üzerinde grafik temel veya tanımlı ad üzerinde dayandırabilirsiniz.

Excel tablosu grafikte Bankası

Üzerinde bir hücre aralığına dayalı bir grafik oluşturursanız, özgün aralığı içinde verileri güncelleştirmeleri grafikte yansıtılır. Ancak, satır ve sütun ekleyerek aralık boyutunu genişletin ve grafiğin veri ve görünümünü değiştirmek için el ile özgün veri Kaynak Grafiği'nde Grafik temel aldığı hücre aralığını değiştirmedeğiştirmelisiniz.

Veri kaynağı genişletilir grafiğin veri ve görünümünü değiştirmek istiyorsanız, Excel tablosunu temel veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

 1. Kaynak verilerin hücre aralığını değiştirmek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, veri aralığını konumunu not alın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Veri aralığını bulunduğu konuma gidin ve veri aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 5. Randevu sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo öğesini tıklatın.

  Excel Şerit resmi

  Klavye kısayolu: CTRL + L veya CTRL + T tuşlarına basın.

Temel grafik üzerinde tanımlı ad

Veri kaynağı genişleyen zaman dinamik olarak grafiğin veri ve görünümünü değiştirmek için başka bir yaklaşım tanımlı bir ad ile Kaydır işlevini kullanmaktır. Excel'in önceki sürümleriyle de çalışır bir çözüm gerektiğinde bu yararlı bir yaklaşımdır.

Daha fazla bilgi için bir Excel grafiği aralıktaki'otomatik olarak güncelleştirmek için tanımlı adları kullanmabakın.

Varolan bir grafiğe veri ekleme

Ek kaynak verileri varolan bir grafiğe dahil etmek birkaç yoldan birini kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başka bir veri serisiekleme, aynı çalışma sayfasında eklenmiş bir grafikteki veri içerecek şekilde aralıkları boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin veya eklenmiş grafik veya ayrı bir grafik sayfasıek çalışma sayfası verileri kopyalayın.

Grafiğe veri serisi ekleme

 1. Başka bir veri serisi eklemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında Ekle'yitıklatın.

 4. Serileri Düzenle iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Seri adı kutusuna, serinin için kullanmak istediğiniz adı yazın veya çalışma sayfasında adını seçin.

  • Seri değerler kutusunda, eklemek istediğiniz veri serisini veri aralığı başvurusunu yazın veya çalışma sayfasında aralığı seçin.

   İletişimi Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması , serinin adına veya seri değerler kutusunda, sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

   Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Katıştırılmış bir grafiğe veri eklemek için aralıkları boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin

Katıştırılmış grafik bitişik çalışma sayfası hücrelerinden oluşturduysanız, veri kaynağı veri aralıklarını boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyerek ekleyebilirsiniz. Grafik grafiği oluşturmak için kullanılan veriler aynı çalışma sayfasında olması gerekir.

 1. Çalışma sayfasında veri ve var olan çalışma sayfası verileri için bitişik hücreleri grafiğe eklemek istediğiniz etiketleri yazın.

 2. Çalışma sayfasındaki kaynak veri çevresinde boyutlandırma tutamaçlarını görüntülemek için grafiği tıklatın.

 3. Çalışma sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni kategori ve veri serisini grafiğe eklemek için yeni veri ve etiketleri dikdörtgenin içine alın içerecek şekilde mavi boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

  • Yeni veri eklemek için serisi yalnızca, yeni veri ve etiketleri dikdörtgenin içine alın içerecek şekilde yeşil boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

  • Yeni kategori ve veri noktaları eklemek için dikdörtgenin içine alın Yeni veri ve kategorileri içerecek şekilde mor boyutlandırma tutamacını sürükleyin.

Grafik için çalışma sayfası verilerini kopyalama

Bitişik olmayan seçim katıştırılmış grafik oluşturduysanız, veya grafik ayrı grafik sayfasında ise, ek çalışma sayfası verilerini grafiğe kopyalayabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

  Yeni verilerin sütun veya satır etiketinin grafikte görünmesini istiyorsanız, seçimdeki etiketi içeren hücreyi ekleyin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala Düğme resmi öğesine tıklayın.

  excel şerit

  Klavye kısayolu: CTRL + C tuşlarına basın.

 3. Grafik sayfasını veya kopyalanan verileri yapıştırmak istediğiniz eklenmiş grafiği tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafikte, Giriş sekmesinde, Pano grubunda, verileri yapıştırmak için Düğme resmi Yapıştır' ı tıklatın.

   Klavye kısayolu: CTRL + V tuşlarına basın.

  • Grafikte, Giriş sekmesinde, Pano grubunda, kopyalanan verilerin nasıl çizileceğini belirtmek için Yapıştır düğmesinin yanındaki oku tıklatın, Özel Yapıştır'ıtıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

Varolan grafikteki verileri değiştirme

Varolan bir grafiği grafiğin temel aldığı hücre aralığını değiştirerek veya grafikte görüntülenen tek tek veri serisi düzenleyerek değiştirebilirsiniz. Yatay eksen (kategori) eksen etiketleri de değiştirebilirsiniz.

Grafik temel aldığı hücre aralığını değiştirme

 1. Kaynak verilerin hücre aralığını değiştirmek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, tüm başvuru Grafik verileri aralığı kutusunda seçili olduğundan emin olun.

  İletişimi Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması , Grafik verileri aralığı kutusunun sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

 4. Çalışma sayfasında, grafikte gösterilmesini istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

  Grafikte sütun ve satır etiketlerinin görünmesini istiyorsanız, bu etiketleri içeren hücreleri de seçime ekleyin.

  Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Yeniden adlandırmak veya grafikte görüntülenen veri serisi düzenleme

Çalışma sayfasındaki verileri etkilemeden adını ve varolan veri serilerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz veri serisini içeren grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında değiştirmek istediğiniz veri serisini seçin ve Düzenle' yi tıklatın.

 4. Veri serisi için seriyi adı kutusuna, yeniden adlandırmak için seriyi için kullanmak istediğiniz adı yazın veya çalışma sayfasında adını seçin. Yazdığınız adı içinde grafik göstergesi görünür, ancak çalışma sayfasına eklenmez.

 5. Seri değerler kutusunda, veri serileri için veri aralığını değiştirmek için ekleme, çalışma sayfasında aralığı seçebilir veya kutularına değer girin istediğiniz veri serisini veri aralığı başvurusunu yazın. Yazdığınız değerleri çalışma sayfasına eklenmez.

  Grafik bir xy (dağılım) ise, bu değerler için veri aralığını değiştirebilmeniz için Seri X ve Y serisi değerleri kutuları görüntülenir. Grafik kabarcık grafiği ise, bu değerler için veri aralığını değiştirebilmeniz için seri X değerleri, seri Y değerlerive boyutlarını serisi Kabarcık kutuları görüntülenir.

Her serisi kutuları için İletişimi Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması , serinin adına veya seri değerler kutusunda, sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Veri serisinin sırasını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz veri serisini içeren grafiği tıklatın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında sıradaki farklı bir konuma taşımak istediğiniz veri serisini seçin.

 4. Veri serisini taşımak için Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı okları tıklatın.

 5. Adım 3 ve 4 taşımak istediğiniz tüm veri serisi için yineleyin.

Değiştirme yatay (kategori) eksen etiketleri

Yatay (kategori) değiştirdiğinizde, eksen etiketleri, tüm yatay eksen etiketlerini değiştirilir. Tek tek, yatay eksen etiketlerini değiştiremezsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz yatay eksen etiketlerini bulunduğu grafiğe tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Yatay (kategori) eksen Etiketleri'ninaltında Düzenle' yi tıklatın.

 4. Eksen etiketi aralığı kutusunda, yatay eksen etiketleri için kullanmak istediğiniz veri serisini veri aralığı başvurusunu yazın veya çalışma sayfasında aralığı seçin.

  İletişimi Daralt düğmesini Site Posta Kutusu Uygulaması , serinin adına veya seri değerler kutusunda, sağ ucundaki tıklatın ve sonra çalışma sayfasında tablo için kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde, tüm iletişim kutusunu yeniden görüntülemek için İletişimi Daralt düğmesini tıklatın.

  Başvuru yazmak için işaretçiyi yerleştirmek için ok tuşlarını kullanın, düzenleme modunda olduğundan emin olmak için F2 tuşuna basabilirsiniz. F2 tuşuna basarak yeniden nokta moduna geçer. Durum çubuğundaki Geçerli modu doğrulayabilirsiniz.

Bir grafik verilerini Kaldır

Hesaplama seçenekleri otomatik olarak ayarlamak, çalışma sayfasından silinir verileri otomatik olarak grafikten kaldırılır. Ayrıca, verileri çalışma sayfasında bulunan kaynak verilerdeki etkilemeden grafikten kaldırabilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki kaynak veri silme

 • Çalışma sayfasında hücre veya DELETE tuşuna basın ve Grafikten kaldırmak istediğiniz verilerin bulunduğu hücre aralığını seçin.

  • Seçili hücrelerden veri kaldırırsanız, boş hücreleri grafikte çizilir. Grafiği sağ tıklatıp ardından gizli ve boş hücrelerseçerek boş hücreleri çizdirme biçimini değiştirebilirsiniz.

  • Bir sütunu silerseniz, tüm veri serisini grafikten kaldırılır. Satır silme, bir hata iletisi alabilirsiniz. Tamam'ı tıklattığınızda, bir veya daha fazla veri noktaları sildiğiniz veri serisinin grafik görüntüleyebilir. Bu veri noktaları tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın.

Grafikte bir veri serisini kaldırma

 1. Grafik veya kaldırmak istediğiniz veri serisini tıklatın veya grafik veya veri serisinin grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli seçim grubunda Grafik alanını kutusunun yanındaki oku tıklatın ve ardından kullanmak istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Düzen sekmesindeki Geçerli Seçim grubu (Grafik Araçları)

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Hesap'ı seçtiyseniz, aşağıdakileri yapın:

   1. Tasarım sekmesinin Veri grubunda Veri Seç'i tıklatın.

    Excel Şerit resmi

   2. Veri kaynağını seç iletişim kutusunda, Gösterge Girdileri (Seriler)altında kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır' ı tıklatın.

  2. Grafikteki veri serisi'ı seçtiyseniz, DELETE tuşuna basın.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Her zaman Excel teknik toplulukkonusunda uzman sorun, yanıtları toplulukdestek alma veya yeni özellik veya Excel kullanıcı sesliüzerinde geliştirme önerin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×