Toplantı geçiş hizmeti (MMS) yukarı ayarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı geçiş hizmeti (MMS) arka planda çalışan ve kullanıcılar için Skype toplantıları otomatik olarak güncelleştirir iş hizmeti Skype olur. MMS kullanıcıların toplantı geçiş aracı çalıştırmak kendi Skype toplantıları güncelleştirme gereğini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Gereksinimler   

Posta kutularını Exchange Online'da edilmek Düzenleyenler toplantı MMS gerektirir.

Birincil senaryoları   

Skype toplantıları için aşağıdaki senaryolarda iki birincil kullanıcı MMS güncelleştirir:

 • Ne zaman kullanıcı şirket içi Skype Business Server için Skype Kurumsal çevrimiçi geçirilir

 • Ne zaman yönetici değişiklik, o kullanıcının toplantılara arayarak bağlanılan konferans bilgileri güncelleştirme gerektiren kullanıcının arayarak bağlanılan konferans ayarları yapar

Burada, MMS kullanamazsınız genel senaryolar   

Sizin için geçerli olmayabilir, yaygın bazı senaryolar şunlardır. Geçiş için tüm desteklenen senaryolar alanlarıdır. Bununla birlikte, bu senaryolarda MMS çalışmaz ve Toplantı geçiş aracı yerine kullanmanız gerekir.

 • Exchange Server şirket içi üzerinde kullanıcı posta kutularının şunlardır

 • Bir üçüncü taraf arayarak bağlanılan konferans sağlayıcısı kullanma

 • Skype Kurumsal çevrimiçi geçirme kullanıcılardan şirket içi Skype sunucusuna

Şirket içi kullanıcı için Skype Kurumsal çevrimiçi geçirildiğinde toplantılar güncelleştirme

Burada MMS kullanıcılarınız için daha sorunsuz geçiş oluşturma yardımcı olabilecek en yaygın senaryo budur. Kullanıcı bir şirket içi Skype Business Server için Skype Kurumsal çevrimiçi geçirildiğinde MMS yeni kullanıcı algılar ve bu kullanıcının takvimini Skype toplantıları tarar. Herhangi bir gelecek Skype toplantıları, o kullanıcı için yeni bilgilerle güncelleştirilir.

Arayarak bağlanılan konferans için şu anda Skype sunucu 2015 kullanıyorsanız

Bu senaryoda MMS ile en iyi deneyimi için en iyi yöntemler altındaki takip ettiğiniz öneririz:

 • Aynı zamanda şirket içi Exchange sunucusundan de aktarıyorsanız Exchange Online'da edilmek kullanıcının posta MMS gerektirdiği için kullanıcının posta ilk Exchange Online'a taşıyın.

 • PSTN konferansı lisansı kullanıcı geçirmek için kullanıcıya Move-CSUser cmdlet'i çalıştırmadan önce atayın. Bir kullanıcı için arayarak bağlanılan konferans ayarları değiştirildiğinde MMS toplantılar de güncelleştirir olmasıdır. Lisans ilk atamazsanız, lisans atadığınızda MMS tüm toplantıları yeniden güncelleşir.

Şu anda bir üçüncü taraf sesli konferans sağlayıcısı (ACP) kullanıyorsanız

Bir üçüncü taraf ACP ile gerekip gerekmediği MMS çalıştırır kuruluşunuzun arayarak bağlanılan konferans ayarlarına bağlıdır. Bir kullanıcıya PSTN konferansı lisans atadığınızda otomatik olarak ACP'niz arayarak bağlanma numaraları değiştirmek seçebilirsiniz. Öte yandan, erişimi engellemek ve ACP'niz arayarak bağlanma numaraları koru gerekebilir. Kuruluşunuzun ayarını görmek isterseniz aşağıdaki Windows PowerShell komutunu çalıştırın ve AutomaticallyReplaceAcpProviderparametre değerini denetleyin. PowerShell ile yardım almanız gerekiyorsa, bu makalenin sonundaki İş kuruluş Skype yönetmek için PowerShell kullanma bölümüne bakın.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Bu parametre değeri $trueise, sonra MMS bir kullanıcının PSTN konferansı lisansı atandığında çalıştırın ve bunların toplantılar güncelleştirin. PSTN konferansı lisansı atanır kadar ACP'niz arayarak bağlanma numaraları korunur.

 • Daha sonra bu parametre değeri $falseise, bir kullanıcının PSTN konferansı lisans atanmış olsa bile MMS toplantılar güncelleştirmez. Kullanıcı için arayarak bağlanılan konferans Skype Yönetim Merkezi veya Windows PowerShell kullanarak el ile sağlandığında kadar ACP'niz arayarak bağlanma numaraları korunur.

Bir kullanıcının arayarak bağlanılan konferans ayarlarını değiştirdiğinizde, toplantılar güncelleştirme

Varolan bir Skype Kurumsal çevrimiçi kullanıcının toplantıları aşağıdaki durumlarda MMS güncelleşir:

 • Ne zaman atamak veya PSTN konferansı lisansını kaldırma

 • Ne zaman etkinleştirme veya devre dışı arayarak bağlanılan konferans

 • Ne zaman değiştirme veya genel toplantılar kullanacak şekilde yapılandırılmış bir kullanıcı için konferans kimliği sıfırlama

 • Kullanıcı için yeni bir arayarak bağlanılan konferans köprüsünün taşıdığınızda

 • Ne zaman bir telefon numarası bir arayarak bağlanılan konferans Köprüsü'nden atanmamış. Ek adımları gerektiren karmaşık senaryo budur. Daha fazla bilgi için atama veya atamayı kaldırma Ücretli ve ücretsiz telefon numaraları için arayarak bağlanılan konferans köprüsününbakın.

Önemli : Microsoft köprüsü kullanırken MMS yalnızca toplantıları güncelleştirir. Bir üçüncü taraf arayarak bağlanılan konferans sağlayıcı kullanıyorsanız, kullanıcıların kendi toplantılar güncelleştirmeniz gerekir el ile. Bu durumda, Toplantı geçiş aracıkullanabilirsiniz.

Tüm değişiklikleri bir kullanıcının arayarak bağlanılan konferans ayarlarını MMS tetikleyerek. Özellikle, aşağıdaki iki değişiklikleri toplantılar güncelleştirme MMS içinde neden olmaz:

 • Toplantıyı düzenleyen (SIP kullanıcı adlarını veya kendi SIP etki) için SIP adresi değiştirdiğinizde

 • Kuruluşunuzun toplantı URL'sini Güncelleştirme CsTenantMeetingUrl komutunu kullanarak değiştirdiğinizde.

MMS toplantılar güncelleştirdiğinde ne olur?

MMS kullanıcının toplantılar güncelleştirilmesi gereken algıladığında, aşağıdakileri yapar:

 1. Kullanıcı gelecekte zamanlandığını tüm Skype toplantıları belirleme

  • MMS çalıştırdığında gerçekleşen öncesinde Skype toplantıları atladı

  • Yalnızca kullanıcının Düzenleyici olduğu toplantılar güncelleştirilir?

 2. Değiştir çevrimiçi toplantı bilgileri bloğu Toplantı Ayrıntıları

 3. Toplantıyı düzenleyen kişinin adına tüm toplantı alıcılara güncelleştirmeleri gönderin

Nasıl çalıştırmak MMS için sürer?   

Toplantılar geçirmek için MMS sürer süreyi kaç kullanıcınız etkilenen ve her kullanıcının kişinin takvimine sahip Skype toplantıları toplam sayısını bağlı olarak değişir. En azından bu çalıştırmak için 10 dakika kadar sürer. Bazı büyük geçişler 12 saat alabilir, ancak çoğu geçişler 1 saat içinde tamamlamanız gerekir.

Sınırlamalar ve olası sorunlar   

 • Web üzerinde Outlook'ta ekleme Skype toplantısı düğmesini tıklatarak veya Skype toplantı eklentisi için Outlook kullanarak zamanlanan Skype toplantıları geçirilir. Bir kullanıcı kopyalar ve yeni bir toplantı için bir toplantıdan Skype çevrimiçi toplantı bilgilerini yapıştırır, diğer bir deyişle, bu yeni toplantı güncelleştirilmez.

 • Çevrimiçi toplantı bilgilerini her şeyi engellemesini toplantı geçirildiğinde MMS değiştirir. Bir kullanıcı bu bloğu düzenlenmişse, bu nedenle, yaptıkları değişikliklerin üzerine yazılır. Toplantı Ayrıntıları sahip içeriklerin oldukları dışında çevrimiçi toplantı bilgilerini engelle etkilenmez.

  MMS tarafından güncelleştirilir toplantı engelleme
 • Toplantı oluşturulmuş veya eklenmiş (Beyaz Tahta, yoklama vb.) toplantıya içeriği MMS çalıştıktan sonra saklanmaz. Toplantıyı Düzenleyenler, içerik toplantılara önceden eklediyseniz, içeriği MMS çalıştıktan sonra yeniden oluşturulabilir gerekecektir.

 • Takvim öğesine paylaşılan toplantı bağlantısını notlar ve ayrıca gelen içinde Skype toplantı de üzerine yazılır. OneNote'ta depolanan fiili toplantı notlarını orada görünmeye devam eder, yalnızca paylaşılan notları üzerine bağlantıyı olduğunu unutmayın.

 • Toplantılar (Düzenleyici dahil) 250'den fazla katılımcılarla geçirilmeyeceğini.

 • Bazı UNICODE karakterler davette gövdesinde yanlış aşağıdaki özel karakterlerden birini güncelleştirilebilir: ï, ¿, ½,.

Kullanıcılar kendi toplantılar MMS güncelleştirdiğinde görecektir?

Yalnızca toplantı geçiş aracı gibi kullanıcı adına toplantı güncelleştirmeleri MMS gönderir. Bu nedenle, kullanıcılarınız görürsünüz yalnızca kendi toplantıları kabul bildirimlerini toplantı başka bir gidiş şeydir. Önceden değil yalnızca siz bunları şirket içinden için Skype Kurumsal çevrimiçi geçirme, ancak arayarak bağlanılan konferans değişiklikler yaptığınızda MMS de tetikleyecek kullanıcılarınıza bildirme öneririz böylece bu kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir.

MMS yönetme

MMS yönetmek ve devam eden geçişler durumunu denetlemek için Windows PowerShell kullanmanız gerekir. Bu bölümdeki bilgileri, Skype Kurumsal kuruluş yönetmek için PowerShell kullanarak ile tanıdık varsayar. Yeni PowerShell varsa, bu makalenin sonundaki İş kuruluş Skype yönetmek için PowerShell kullanma bölümüne bakın.

Toplantı geçişlerinin durumu nasıl iade edebilirim?

Toplantı geçişlerinin durumu denetlemek için Get-CsMeetingMigrationStatus cmdlet'ini kullanın. Aşağıda bazı örnekler.

Bir Özet durumu tüm MMS geçişlerinin ulaşmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Size şu şekilde tüm geçiş durumlarının sekmeli görünüm sağlar:

Durum UserCount
-----   ---------
Beklemede 21
Devam ediyor 6
Başarısız 2
Başarılı oldu 131

Önemli : Başarısız olan herhangi bir geçişler görürseniz, bu sorunların çözümünde olabildiğince çabuk eylem gerçekleştirme. Kişilerin bu adresi kadar bu kullanıcılar tarafından düzenlenen toplantılara arayarak gönderemez. Bkz: bir hata varsa ne yapmalıyım? bölümünde daha fazla bilgi.

Belirli bir süre tüm geçişlerinin tam ayrıntılara ulaşmak için StartTime ve EndTime parametreleri kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komutu tüm ayrıntılar gerçekleşen tüm geçişleri 1 Ekim 2016'dan 8 Ekim 2016 için döndürür.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Belirli bir kullanıcı için geçiş durumunu denetlemek isteyebilirsiniz ve bunun için UserId parametre kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komutu kullanıcı ashaw@contoso.com için durum döndürür:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Bir hata varsa ne yapmalıyım?

Özet görünümü alın ve geçişlerde olduğunu fark için Get-CsMeetingMigrationStatus cmdlet'ini çalıştırdığınızdaBaşarısız oldudurum, burada ne yapmanız gereken:

 1. Hangi kullanıcıların etkilenir saptar. Etkilenen kullanıcıların listesini ve bildirildi belirli hata ulaşmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. Her biri bu kullanıcı için onların toplantıları el ile geçirmek için Toplantı geçiş aracı çalıştırın.

 3. Geçiş yine de toplantı geçiş aracı ile işe yaramazsa, iki seçeneğiniz vardır:

Etkinleştirme ve MMS devre dışı bırakma

MMS tüm kuruluşlar için varsayılan olarak etkinleştirilir, ancak bunu gerektiği gibi devre dışı bırakılabilir. Örneğin, tüm toplantıları el ile geçirme istiyorsanız veya bir üçüncü taraf arayarak bağlanılan konferans sağlayıcı kullanıyorsanız, çalışan MMS gerekmeyebilir. Geçici olarak MMS devre dışı bırakmak tercih edebilirsiniz. Örneğin, önemli değişiklikler için arayarak bağlanılan konferans ayarları kuruluşunuz için yaptığını ve tüm değişiklikleri tamamlanana kadar çalıştırmak için MMS istemiyorsunuz.

Kuruluşunuz için MMS etkin olup olmadığını görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın ve MeetingMigrationEnabled parametre değeri denetleyin. Bu parametre $trueiçin ayarlarsanız, MMS etkinleştirilir.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

MMS devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

MMS etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Etkinleştirme ve yalnızca için arayarak bağlanılan konferans değişiklikleri MMS devre dışı bırakma

MMS yalnızca için arayarak bağlanılan konferans değişiklikleri de devre dışı bırakabilirsiniz. Bir kullanıcının Skype şirket içinden için Skype Kurumsal çevrimiçi geçirildiğinde hala çalışır. Arayarak bağlanılan konferans güncelleştirmeler için geçerli MMS durumunu denetlemek için aşağıdaki komutu çalıştırın ve AutomaticallyMigrateUserMeetings parametre değeri denetleyin. Bu parametre $trueiçin ayarlarsanız, MMS kullanıcı toplantılara arayarak bağlanılan konferans ayarları değiştirildiğinde güncelleştirmek için ayarlanmıştır.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Arayarak bağlanılan konferans için MMS devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Arayarak bağlanılan konferans için MMS etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Nasıl toplantı geçiş el ile bir kullanıcı için çalıştırabilirim?

Otomatik toplantı geçişlerinin yanı sıra, el ile bir kullanıcı için toplantı geçiş Start-CsExMeetingMigrationcmdlet'ini çalıştırarak da çalıştırabilirsiniz. Toplantı geçiş sıra bu cmdlet'i addsthe kullanıcı. Toplantı geçiş hizmeti kullanıcı isteği okuyun ve bunların toplantılar geçirme. Geçiş tarafından cmdlet'i Get-CsMeetingMigrationStatustoplantı durumu denetleyebilirsiniz.

Burada toplantı geçiş kullanıcı ashaw@contoso.com için kapalı devreye örneği:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Skype Kurumsal kuruluş yönetmek için PowerShell kullanma

Windows PowerShell 3.0 veya üzeri bir sürümü çalıştırdığınızı doğrulayın

 1. 3.0 veya üstü bir sürüm çalıştırdığınızı doğrulamak için: Başlat Menüsü > Windows PowerShell.

 2. Windows PowerShell penceresine Get-Host yazarak sürümü denetleyin.

 3. 3.0 veya üstü bir sürümünüz yoksa Windows PowerShell güncelleştirmelerini indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Windows PowerShell 4.0 sürümünü indirip uygulamayı güncelleştirmek için Windows Management Framework 4.0 konusuna bakın. İstendiğinde, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 4. Skype Kurumsal Çevrimiçi için Windows PowerShell modülünü de yüklemeniz gerekecektir. Bu modül, Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasına bağlanan bir uzak Windows PowerShell oturumu oluşturmanızı sağlar. Yalnızca 64 bit bilgisayarlarda desteklenen bu modül, Microsoft İndirme Merkezi’nde Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm için Windows PowerShell Modülü sayfasından indirilebilir. İstenirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tüm Office 365 hizmetlerine tek bir Windows PowerShell penceresinden bağlama.

Windows PowerShell oturumu başlatma

 1. Başlat Menüsü’nden > Windows PowerShell‘i seçin.

 2. Windows PowerShell penceresinde, aşağıdaki komutu çalıştırarak Office 365 kuruluşunuza bağlanın:

  Not : Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürüm Windows PowerShell modülünü ilk kez kullandığınızda yalnızca Import-Module komutunu çalıştırmanız gerekir.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Windows PowerShell’i başlatma hakkında daha fazla bilgi almak için bkz Tüm Office 365 hizmetlerine tek bir Windows PowerShell penceresinden bağlama veya Windows PowerShell kullanarak Skype Kurumsal Çevrimiçi Sürümüne bağlanma.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×