Tek bir Veri Görünümü'nde birden fazla kaynaktan veri görüntüleme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çoğu kuruluş ilgili verilerini farklı konumlarda depolamaktadır. Örneğin, ürün bilgileri urunler.xml adlı bir .xml dosyasında depolanır ama ürün kategorileri hakkındaki bilgiler kategoriler.xml adlı başka bir .xml dosyasında depolanır. İki veri kaynağı CategoryID adı verilen bir alan tarafından birbirine bağlanmıştır.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulaması sayesinde birbirleriyle ilgili veri içeren veri kaynaklarını kolaylıkla bağlayabilir ve sonra bu bağlı veri kaynaklarındaki verileri görüntüleyen tek bir Veri Görünümü oluşturabilirsiniz. Farklı türdeki veri kaynaklarını da bağlayabilirsiniz;  örneğin, bir XML dosyası ve bir SQL veritabanı arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Veri kaynaklarını bağladığınızda, diğer tüm veri kaynaklarınızla birlikte Veri Kaynağı Kitaplığı'nda görünen tek bir veri kaynağı oluşturmuş olursunuz. Bu bağlantılı veri kaynağının bir görünümünü oluşturmak, bir Veri Görünümü oluşturmaya oldukça benzemektedir. Ayrıca, bağlı veri kaynağının bir Veri Görünümü'nü oluşturduktan sonra bu Veri Görünümü'nde filtreleme, sıralama, gruplandırma, biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirebilir veya başka bir Veri Görünümü'yle yapabileceğiniz her tür işlemi uygulayabilirsiniz.

Bu makalede, veri kaynakları olarak kullanmak üzere iki örnek XML dosyasının nasıl oluşturulacağı, bu iki veri kaynağının nasıl bağlanacağı ve her iki kaynaktaki verileri görüntüleyen tek bir Veri Görünümü'nün nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Bu makalede, veri kaynağını kolaylıkla oluşturabilmeniz ve sonraki işlemleri gerçekleştirebilmeniz için veri kaynağı olarak bir .xml dosyası kullanılmaktadır. Bununla birlikte, aşağıdaki yordam SQL veritabanları dahil olmak üzere tüm veri kaynakları için geçerlidir.

Önemli: Bu makalede, Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının çalıştırıldığı sunucularda bulunan SharePoint sitelerinde Veri Görünümleri oluşturma konusu anlatılmaktadır. Siteniz Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının çalıştırılmadığı bir sunucuda bulunuyorsa, tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

Veri görünümleri hakkında daha fazla bilgi için bir veri görünümü oluşturmakonusuna bakın.

Bu makalede

Örnek veri kaynakları iki .xml dosyası oluşturma

Veri kaynaklarını bağlama

Veri görünümü oluşturma

Önerilen sonraki adımlar

Örnek veri kaynağı olarak iki .xml dosyası oluşturma

Northwind Traders ürün listesini XML biçiminde tutmaktadır. Ayrıca, kategori listesi de tutmaktadır. Bu iki liste CategoryID adlı bir alan tarafından ilişkilendirilir. Bu iki XML dosyasını bağlayarak ve tek bir Veri Görünümü oluşturarak, kolaylıkla ürün kategorisine göre düzenlenen bir ürün listesi oluşturabilirsiniz.

urunler.xml dosyasını oluşturma

Zaten urunler.xml Oluştur Veri Görünümüiçin oluşturduysanız, sonraki bölüme geçin.

 1. Dosya menüsünde Site Aç'ı tıklatın.

 2. Site Aç iletişim kutusunda SharePoint sitenizi bulup seçin ve sonra 'ı tıklatın.

 3. İstenilirse Bağlan iletişim kutusuna kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 4. Dosya menüsünde Yeni seçeneğini tıklatın.

 5. Yeni iletişim kutusunda Metin Dosyası seçeneğini çift tıklatın.

 6. Aşağıdaki kod satırlarını seçip CTRL+C tuşlarına basarak kopyalayın.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında ekleme noktasını sayfanın üstüne yerleştirin ve az önce kopyaladığınız kodu sayfaya yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına basın.

 8. Dosya menüsünde Farklı Kaydet öğesini tıklatın.

 9. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna, urunler.XMLyazın.

 10. Kayıt türü listesinde, XML öğesini tıklatın ve sonra Kaydet seçeneğini belirleyin.

kategoriler.xml dosyası oluşturma

 1. Açık bir SharePoint sitesi varsa, 4. adıma geçin. Aksi takdirde, Dosya menüsünde Site Aç seçeneğini tıklatın.

 2. Site Aç iletişim kutusunda SharePoint sitenizi bulup seçin ve sonra öğesini tıklatın.

 3. İstenilirse Bağlan iletişim kutusuna kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 4. Dosya menüsünde Yeni seçeneğini tıklatın.

 5. Yeni iletişim kutusunda Metin Dosyası seçeneğini çift tıklatın.

 6. Aşağıdaki kod satırlarını seçip CTRL+C tuşlarına basarak kopyalayın.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında ekleme noktasını sayfanın üstüne yerleştirin ve az önce kopyaladığınız kodu sayfaya yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına basın.

 8. Dosya menüsünde Farklı Kaydet öğesini tıklatın.

 9. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna, Kategoriler.XMLyazın.

 10. Kayıt türü listesinde XML'yi tıklatın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Veri kaynaklarını bağlama

Birden fazla kaynaktan veri görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturmadan önce ilk olarak Veri Kaynak Kitaplığı'nı kullanarak veri kaynaklarını bağlamanız gerekir. Ürün kategorisine göre düzenlenen bir ürün listesi oluşturmak istiyorsunuz, bu nedenle urunler.xml dosyasını kategoriler.xml dosyasına bağlayan bir veri kaynağı oluşturmanız gerekir.

 1. Görev Bölmeleri menüsünde Veri Kaynağı Kitaplığı seçeneğini tıklatın.

 2. Veri Kaynağı Kitaplığıgörev bölmesinde, Bağlı Kaynaklar öğesinin yanındaki artı işaretini (+) tıklatın ve Yeni Bağlı Kaynak Oluştur seçeneğini belirleyin.

 3. Veri Kaynağı Öze iletişim kutusunda Bağlı Kaynağı Yapılandır seçeneğini tıklatın.

 4. Veri Kaynaklarını Bağlama Sihirbazı'nda, Kullanılabilir Veri Kaynakları öğesinin altında kategoriler.xml ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın. Daha sonra urunler.xml öğesini ve sonra Ekle seçeneğini tıklatın.

 5. İleri seçeneğini tıklatın.

 6. Seçili kaynaklar arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden bağlantı türünü seçin öğesinin altında Veri görünümlerini ve birleştirilmiş alt görünümleri eklemek için Veri Kaynağı Ayrıntıları kullanılarak veri kaynaklarının içeriği birleştirilsin seçeneğini tıklatın.

  Birleştirme veya karıştırma olmak üzere iki seçeneğe sahipsiniz. Tek bir veri kaynağında birleştirmek istediğiniz, aynı alanlara sahip farklı veri kaynaklarınız bulunduğunda verileri birleştirirsiniz. Bir veri kaynağını diğer veri kaynağıyla ilişkilendiren ortak bir alana sahip iki farklı veri kaynağınızın olması durumunda ise verileri karıştırırsınız. urunler.xml ve kategoriler.xml ortak CategoryID alanına sahip iki farklı veri kaynağı olduğu için bu iki veri kaynağını karıştırmak isteyeceksiniz.

 7. Son seçeneğini tıklatın.

 8. Veri Kaynağı Özellikleri iletişim kutusunda Genel sekmesini tıklatın.

 9. Ad kutusuna, Kategoriler ve ürünleryazın.

 10. Tamam'ı tıklatın.

  Kategoriler ve Ürünler adlı yeni veri kaynaklarını gösteren Veri Kaynağı Kitaplığı'nın bağlı kaynaklar bölümü

  Veri Kaynağı Kitaplığı'nda, Bağlı kaynaklar altında yeni bağlı veri kaynağınızı görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Görünümü Oluşturma

Şimdi veri kaynaklarını bağladığınız için artık Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesini kullanarak bağlı veri kaynağındaki verileri görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturabilirsiniz.

Ürün kategorisine göre düzenlenen ürün listesinin bir Veri Görünümü'nü oluşturmak istiyorsunuz. kategoriler.xml dosyasındaki her kategori için urunler.xml dosyasından her kategoriye ait ürünleri gösterebilirsiniz.

Her ürünü kategorisine göre görüntüleyen bir Veri Görünümü oluşturmak istediğiniz için ilk önce bir kategoriler.xml görünümü oluşturmak istersiniz.

Veri Görünümleri Microsoft ASP.NET 2.0 teknolojisini temel alır. Veri Görünümü oluşturmak için bir ASP.NET sayfasıyla (.aspx dosyası) işe başlamalısınız. Bu örnekte, yeni bir ASP.NET sayfası hazırlayacak ve daha sonra Veri Görünümü'nü sayfaya ekleyeceksiniz.

 1. Dosya menüsünde Yeni seçeneğini tıklatın.

 2. Yeni iletişim kutusunda ASPX seçeneğini çift tıklatın.

  FORM etiketli yeni bir sayfa açılır.

  ASP.NET form etiketi

 3. Veri Görünümü menüsünde Veri Görünümü Ekle seçeneğini tıklatın.

  Sayfada boş bir Veri Görünümü görüntülenir ve Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesi açılır.

  boş bir veri görünümü web bölümü

  Veri Görünümü'nü eklediğiniz için şimdi verileri eklemeye hazırsınız.

 4. Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesinde, Bağlı Kaynaklar öğesinin yanındaki artı işaretini (+) tıklatın, Kategoriler ve Ürünler öğesini ve sonra Verileri Göster seçeneğini tıklatın.

  İlk önce kategoriler.xml dosyasının bir görünümünü oluşturmak istiyorsunuz.

 5. Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde, Kategoriler klasöründe CategoryName seçeneğini tıklatın. Açıklama öğesini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  veri kaynağı ayrıntıları görev bölmesindeki kategoriler klasöründe seçilen iki alan

 6. Seçili Alanları Ekle seçeneğini tıklatın ve sonra seçili verileri Veri Görünümü'ne eklemek için Çok Öğeli Görünüm seçeneğini tıklatın.

  Not: Tek Öğeli Görünüm öğesi Veri Görünümü'nde tek bir kayıt görüntüler. Çok Öğeli Görünüm öğesi sütunlardaki alanlar ve her sütunun başlığı ile birlikte birden çok kayıt görüntüler.

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde seçtiğiniz alanlar şimdi Veri Görünümü'nde görünür.

  kategoriler.xml dosyasından kayıtları gösteren Veri Görünümü

  Bir sonraki adımda, urunler.xml. dosyasındaki verilerin bir alt görünümünü (Başka bir Veri Görünümü'nün hücresi içerisinde görünen Veri Görünümü) gösteren yeni bir sütun oluşturacaksınız.

 7. Veri Görünümü'nde, Açıklama sütununu sağ tıklatın, kısayol menüsündeki Ekle seçeneğini belirleyin ve sonra Sağa Sütun öğesini tıklatın.

 8. Ekleme noktasını yeni sütundaki bir hücrenin içerisine yerleştirin.

 9. Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde, Ürünler klasöründe ProductName seçeneğini tıklatın. UnitsInStock, UnitsOnOrder ve ReorderLevel öğelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesindeki Ürünler klasörü

 10. Seçili Alanları Ekle ve sonra Birleştirilmiş Alt Görünüm seçeneğini tıklatın.

  Birleşik alt görünüm, ortak bir alan kullanılarak başka bir veri kaynağıyla birleştirilen veri kaynağının bir alt görünümüdür. Bir sonraki adımda, kategoriler.xml dosyasındaki CategoryID alanını urunler.xml dosyasındaki CategoryID alanına bağlayacaksınız.

 11. Alt Görünümü Birleştir iletişim kutusunda, Kategoriler öğesinin altında CategoryID seçeneğini tıklatın. Ürünler öğesinin altında CategoryID öğesini ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

  alt görünümü birleştir iletişim kutusu

  Veri Kaynağı Ayrıntıları görev bölmesinde seçtiğiniz alanlar şimdi yeni sütunda görünür. İki kaynak arasındaki CategoryID alanları bağlı olduğu için, İçecekler listesinde yalnızca içecekler görünür, Çeşniler listesinde yalnızca çeşniler görünür.

  Listede ilişkilendirilmiş kategorideki ürün listesinin alt görünümünü gösteren Veri Görünümü

Sayfanın Başı

Önerilen sonraki adımlar

Veri Görünümleri, canlı verilerin güçlü ve tamamen özelleştirilebilir görünümleridir. Bağlı bir veri kaynağının Veri Görünümü'nü oluşturduktan sonra, bu Veri Görünümü'nü diğer her tür Veri Görünümü'nde yaptığınız gibi özelleştirebilirsiniz. Birden fazla kaynaktan veri gösteren bir Veri Görünümü'nün nasıl oluşturulduğunu öğrendiğinize göre artık aşağıdakilerin nasıl yapıldığını da öğrenmek isteyebilirsiniz:

 • Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama    Veri Görünümü'nde verileri kolayca filtre uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Veri Görünümü'nde verilere filtre uygulama.

 • Sıralama ve veri görünümü'nde verileri gruplandırmak     Hızla sıralamak veya veri görünümü'nde verileri gruplandırma. Daha fazla bilgi için bkz: sıralama ve Grup verileri veri görünümü'nde.

 • Koşullu biçimlendirmeyi bir veri görünümü Uygula    Veri Görünümü'nde verileri belirli koşullara uygun olduğunda belirli bir veri görünümüne biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: koşullu biçimlendirmeyi bir veri görünümüne uygulama.

 • Veri Görünümü'nde formül sütunu oluşturma    Bir elektronik tabloyla yapabildiğiniz gibi veri, verileriniz üzerinde hesaplamalar yapabilir ve sonuçları ayrı bir sütunda görüntülenecek görünümünüzde formüller ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veri Görünümü'nde formül sütunu oluşturmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×