Tarih sistemini, biçimini veya iki basamaklı yıl yorumunu değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tarihler genellikle veri çözümlemesinin kritik bir parçasıdır. Genellikle şu tür sorular sorarsınız: ürün ne zaman satın alındı, projedeki bir görev ne kadar sürecek veya mali çeyrek için ortalama gelir nedir? Doğru sonuçlar elde edebilmeniz için tarihleri doğru girmeniz şart. Ancak bu sonuçların doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihleri kolay anlaşılır şekilde biçimlendirmek de bir o kadar önemli.

Önemli : Tarihleri yorumlayan hesaplama programlarında kullanılan kurallar karmaşık olduğundan, tarihleri olabildiğince kesin girmeniz gerekir. Bu, tarih hesaplamalarınızda en yüksek düzeyde doğruluk sağlayacaktır.

Microsoft Office Excel, tarihleri, seri değerler olarak adlandırılan sıralı sayılar biçiminde depolar. Örneğin, Windows için Microsoft Office Excel'de, 1 Ocak 1900 tarihi için 1 seri numarası kullanılır. Bu tarihten 39.448 gün sonrasına denk düşen 1 Ocak 2008'in seri numarası ise 39448 olur. Saatler günün bir bölümü olarak kabul edildiği için Office Excel saatleri ondalık sayılar olarak depolar. Ondalık sayı 0 (sıfır) ile 0,99999999 arasında bir değerdir ve 0:00:00 (12:00:00 A.M.) ile 23:59:59 (11:59:59 P.M.) arasındaki saatleri temsil eder.

Tarihler ve saatler sayısal değerler olduğu için toplanabilir, çıkarılabilir veya başka hesaplamalarda kullanılabilir. Tarihi veya saati içeren hücre için Genel biçimini belirleyerek, tarihi bir seri değeri, saati ise bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki yardım konularına bakın:

Hem Macintosh için Microsoft Excel hem de Windows için Excel 1900 ve 1904 tarih sistemleri destekler. Windows için Microsoft Office Excel'in varsayılan tarih sistemi 1900; Macintosh için Microsoft Office Excel'in tarih sistemi 1904'tür.

Başlangıçta Windows için Excel 1900 tarih sistemini temel alıyordu, çünkü bu sistem MS-DOS ve Microsoft Windows altında çalışmak üzere tasarlanmış diğer elektronik tablo programlarıyla daha iyi uyumluluk sağlıyordu; sonuçta da bu varsayılan tarih sistemi oldu. Başlangıçta Macintosh için Microsoft Excel 1904 tarih sistemini temel alıyordu, çünkü bu sistem 2 Ocak 1904'ten önceki tarihleri desteklemeyen ilk Macintosh bilgisayarlarıyla dana iyi uyumluluk sağlıyordu; sonuçta da bu varsayılan tarih sistemi oldu.

Aşağıdaki tablo, her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir.

Tarih sistemi

İlk tarih

Son tarih

1900

1, Ocak, 1900
(seri değeri 1)

31, Aralık, 9999
(seri değeri 2958465)

1904

2, Ocak, 1904
(seri değeri 1)

31, Aralık, 9999
(seri değeri 2957003)

İki tarih sistemi farklı başlangıç günleri kullandığından, aynı tarih iki sistemde farklı seri değerleriyle temsil edilir. Örneğin, 5 Temmuz 2007'nin kullanılan tarih sistemine bağlı olarak iki farklı seri değeri olabilir.

Tarih sistemi

5 Temmuz 2007'nin seri değeri

1900

37806

1904

39268

İki tarih sistemi arasındaki fark 1.462 gündür; başka bir deyişle, 1900 tarih sisteminde bir tarihin seri değeri, aynı tarihin 1904 tarih sistemindeki seri değerinden her zaman 1.462 gün fazladır. Bunun tersine, 1904 tarih sisteminde bir tarihin seri değeri, aynı tarihin 1900 tarih sistemindeki seri değerinden her zaman 1.462 gün azdır. 1.462 gün, dört yıl ve bir güne eşittir (artık günü de içerir).

Önemli : Yıl değerlerinin sizin istediğiniz gibi yorumlanmasını sağlamak için yıl değerlerini dört basamaklı olarak girin (örneğin 01 değil, 2001). Dört basamaklı yıllar girdiğinizde, Excel'in yüzyılı yorumlamasına gerek kalmaz.

Metin olarak biçimlendirilmiş bir hücreye veya metin bağımsız değişkeni (örneğin, =YIL("1/1/31")) olarak bir işleve iki basamaklı yıl içeren bir tarih girerseniz, Excel yılı şöyle yorumlar:

 • 00'dan 29'a kadar     2000'den 2029'a kadar olan yıllar şeklinde yorumlanır. Örneğin, 28.5.19 tarihini girerseniz, Excel tarihin 28 Mayıs 2019 olduğunu varsayar.

 • 30'dan 99'a kadar     1930'dan 1999'a kadar olan yıllar şeklinde yorumlanır. Örneğin, 28.5.98 tarihini girerseniz, Excel tarihin 28 Mayıs 1998 olduğunu varsayar.

Microsoft Windows'da, yüklediğiniz bütün Microsoft Windows programları için iki basamaklı yılların yorumlanma şeklini değiştirebilirsiniz.

Windows 10

 1. Arama kutusuna görev çubuğunda, Denetim Masasıyazın ve sonra Denetim Masası'nıseçin.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri tıklayın

 3. Bölge ve Dil Seçenekleri öğesini tıklatın.

 4. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 5. Tarih sekmesini tıklatın.

 6. İki basamaklı yıl girilirse, şu yıllar arasındaki yıl olarak yorumlanır kutusunda, yüzyıl için üst sınırı değiştirin.

  Üst sınır yılını değiştirdiğinizde, alt sınır yılı da otomatik olarak değişir.

 7. Tamam’a tıklayın.

Windows 8

 1. Ekranın sağ kenarından çekip, Arama dokunun (veya fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gelin, fare işaretçisini aşağı taşıyın ve sonra Ara' yı tıklatın), arama kutusuna Denetim Masası'nı girin ve ardından dokunun ya da Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri'ıtıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. İki basamaklı yıl girilirse, şu yıllar arasındaki yıl olarak yorumlanır kutusunda, yüzyıl için üst sınırı değiştirin.

  Üst sınır yılını değiştirdiğinizde, alt sınır yılı da otomatik olarak değişir.

 6. Tamam’a tıklayın.

Windows 7

 1. Başlat düğmesine ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Bölge ve Dil'itıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. İki basamaklı yıl girilirse, şu yıllar arasındaki yıl olarak yorumlanır kutusunda, yüzyıl için üst sınırı değiştirin.

  Üst sınır yılını değiştirdiğinizde, alt sınır yılı da otomatik olarak değişir.

 6. Tamam’a tıklayın.

Varsayılan olarak, çalışma kitabına tarih girerken, tarihler iki basamaklı yılları görüntüleyecek şekilde biçimlendirilir. Bu yordamı kullanarak, varsayılan tarih biçimini farklı bir biçime değiştirdiğinizde, çalışma kitabınızda önceden girilmiş tarihlerin görüntüsü, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu (Giriş sekmesinin Sayı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın) kullanılarak biçimlendirilmediği sürece değişecektir.

Windows 10

 1. Arama kutusuna görev çubuğunda, Denetim Masasıyazın ve sonra Denetim Masası'nıseçin.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri tıklayın

 3. Bölge ve Dil Seçenekleri öğesini tıklatın.

 4. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 5. Tarih sekmesini tıklatın.

 6. Kısa tarih biçimi listesinde, yıl için dört basamak ("yyyy") kullanan bir biçimi tıklatın.

 7. Tamam’a tıklayın.

Windows 8

 1. Ekranın sağ kenarından çekip, Arama dokunun (veya fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gelin, fare işaretçisini aşağı taşıyın ve sonra Ara' yı tıklatın), arama kutusuna Denetim Masası'nı girin ve ardından dokunun ya da Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri'ıtıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. Kısa tarih biçimi listesinde, yıl için dört basamak ("yyyy") kullanan bir biçimi tıklatın.

 6. Tamam’a tıklayın.

Windows 7

 1. Başlat düğmesine ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Bölge ve Dil'itıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. Kısa tarih biçimi listesinde, yıl için dört basamak ("yyyy") kullanan bir biçimi tıklatın.

 6. Tamam’a tıklayın.

Başka bir platform bir belgeyi açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değiştirir. Örneğin, çalışıyorsanız, Excel ve Macintosh için Excel'de oluşturulmuş bir belgeyi açın, 1904 tarih sistemi onay kutusu otomatik olarak seçilir.

Tarih sistemini şunları yaparak değiştirebilirsiniz:

 1. Dosya> Seçenekler > Gelişmiş'i tıklatın.

  Excel 2007içinde Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın > Excel Seçenekleri > Gelişmiş.

 2. Bu çalışma kitabını hesaplarken bölümünün altında istediğiniz çalışma kitabını, ardından da 1904 tarih sistemini kullan onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

İki farklı tarih sisteminin temel alındığı çalışma kitapları arasında tarihleri kopyalar ve yapıştırırken veya dış başvurular oluştururken sorun yaşayabilirsiniz. Tarihler, beklediğinizden dört yıl ve bir gün erken veya geç olabilir. Hem Windows için Microsoft Excel, hem Macintosh için Excel hem de bu programlarını ikisini birden kullanırken bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Örneğin, 1900 tarih sistemini kullanan bir çalışma kitabından 5 Temmuz 2007 tarihi kopyalayıp tarihi 1904 tarih sistemi kullanan bir çalışma kitabına yapıştırın, tarih 6 Temmuz 2011 görünür olduğu 1462 gün sonra. Alternatif olarak, 1904 tarih sistemi kullanan bir çalışma kitabından 5 Temmuz 2007 tarihi kopyalayıp tarihi 1900 tarih sistemini kullanan bir çalışma kitabına yapıştırın, tarih 4 Temmuz 2003 görünür olduğu 1462 gün önce. Arka plan bilgileri için bkz: iki tarih sistemleri öğrenin .

Bir kopyasını düzeltin ve sorunu yapıştırma   

 1. Boş bir hücreye 1462 değerini girin.

 2. Bu hücreyi seçip Giriş sekmesinde Pano grubunu, ardından da Kopyala düğmesini tıklatın.

 3. Yanlış tarihlerin bulunduğu hücrelerin tümünü seçin.

  İpucu : Hücrelerin seçimini iptal etmek için çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz: hücreleri, aralıkları, satırları veya çalışma sayfasına sütun seçin.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ı ve sonra da Özel Yapıştır'ı tıklatın.

  excel şerit

 5. Özel Yapıştır iletişim kutusundaki Yapıştır'ın altında Değerler'i tıklatın ve sonra İşlem'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tarihi dört yıl ve bir gün sonraya ayarlamak için Topla'yı tıklatın.

  • Tarihi dört yıl ve bir gün önceye ayarlamak için Çıkar'ı tıklatın.

Bir dış başvuru sorunu düzeltmek   

Farklı tarih sisteminin kullanıldığı başka bir çalışma kitabındaki tarihe dış başvuruda bulunuyorsanız, aşağıdakilerden birini yaparak dış başvuruyu değiştirebilirsiniz:

 • Tarihi dört yıl ve bir gün sonraya ayarlamak için, bunu 1462'yle toplayın. Örneğin:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Dört yıl ve bir gün önceki tarih ayarlamak için bunu gelen 1462 çıkarın. Örneğin:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×