Tablodaki satırları gruplandırma (Power Query)

  Bu makale, Excel için sağlanan ve verileri bulmanıza, birleştirmenize ve daraltmanıza olanak tanıyan veri çözümleme özelliği Power Query için geçerlidir. Excel’de Power Query’yi etkinleştirmeniz gerekebilir. Ayrıca, bu özelliği otomatik olarak etkinleştiren download Excel için Power Query’nin en son sürümünü indirip yükleyebilirsiniz. Power Query teknolojisi, Power BI için bağımsız bir rapor yazma ve veri dönüştürme aracı olan Power BI Designer’da da yerleşik olarak bulunur.

Not   Sorgu Düzenleyicisi’nin nasıl görüntüleneceğini anlatan çok hızlı bir video için, bu makalenin sonuna bakın.

Power Query için Sorgu Düzenleyicisi’nde, bir veya birden çok sütundaki değerleri temel alıp satırları gruplandırarak bir dizi satırın değerini tek bir değer halinde gruplandırabilirsiniz. Sorgu Düzenleyicisi’nde satırları gruplandırma hakkında daha fazla bilgi için, Birden çok veri kaynağından verileri bir araya getirme öğreticisine bakın.

Power Query’nin iki tür Gruplandır işlemi vardır: bir Toplama İşlevi temelinde sütunu toplama veya Satır İşlemi yapma.

Şunu yapmak istiyorum

Bir veya birden çok sütunu gruplandırma

Bir veya birden çok sütunu gruplandırmak için

Toplama İşlevi kullanarak sütunu toplama

Satır İşlemi yapma

Bir veya birden çok sütunu gruplandırma

Sorgu Düzenleyicisi şeridini kullanma

 1. Sorgu Düzenleyicisi şeridinde Gruplama Ölçütü’nü tıklatın.

Sorgu Düzenleyicisi bağlam menüsünü kullanma

 1. Gruplandırmada kullanılacak sütun başlığını sağ tıklatın ve Gruplandırma Ölçütü’nü tıklatın.

Bir veya birden çok sütunu gruplandırmak için

 1. Sorgu Önizlemesi kılavuzunda bir veya birden fazla sütun seçin. Örneğin Year ve Order_Details.ProductID gibi.

 2. Gruplandır iletişim kutusundaki Gruplandır açılan listesinde, 1. adımda sağ tıklattığınız sütun adı varsayılan olarak seçilir. Gerekirse açılan listede başka bir sütun adı seçebilirsiniz. Birden çok sütun kullanarak gruplandırmak istiyorsanız + işaretini tıklatın ve ardından yeni eklenen sütundaki Gruplandır açılır listesinden bir sütun adı seçin. Gruplandırma sütununu kaldırmak için kaydın karşısındaki işaretini tıklatın.

 3. Yeni sütun adı metin kutusuna bir gruplandırma adı girin.

 4. İşlem açılır listesinde Toplama İşlevi’ni veya Satır İşlemi’ni seçin.

 5. Sütunu toplamak için Sütun açılır listesinden Toplama İşlevi’nin yapılacağı sütunu seçin. Satır İşlemi’nde veriler tablo satırları temelinde gruplandırıldığı için Sütunseçmek gerekmez. Toplama sütunu eklemek için + işaretini tıklatın ve yeni eklenen sütunda Sütun açılır listesinden bir sütun adı seçin. Toplama sütununu kaldırmak için kaydın karşısındaki işaretini tıklatın.

 6. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Toplama İşlevi kullanarak sütunu toplama

Gruplandır iletişim kutusunda İşlem olarak Toplam, Ortalama, En az veya En fazla seçeneklerinden birini belirleyin.

Toplama İşlemleri için Gruplandır İletişim Kutusu

Sayfanın Başı

Satır İşlemi yapma

Gruplandır iletişim kutusunda İşlem olarak Tüm SatırlarveyaSatırları Say’ı seçin.

Satır İşlemleri için Gruplandır İletişim Kutusu

 • Gruplandırma için Tüm Satırlar’ı seçerseniz, yeni gruplandırılmış sütunu istediğiniz sütunları kapsayacak şekilde daha sonra genişletebilirsiniz.

  Gruplandır: Tüm Satırlar

 • Gruplandırma için Satırları Say’ı seçerseniz, yeni gruplandırılmış sütun gruplandırılmış her satır değeri için yalnızca satır değerlerinin sayısını içerir.

  Gruplandır: Satırları Say

Sayfanın Başı

Not   Sorgu Düzenleyicisi, yalnızca Power Query kullanarak sorgu yüklediğiniz, düzenlediğiniz veya yeni sorgu oluşturduğunuz zaman görüntülenir. Aşağıdaki videoda, Excel çalışma kitabından bir sorguyu düzenledikten sonra görüntülenen Sorgu Düzenleyicisi gösterilir. Var olan bir çalışma kitabı sorgusunu yüklemeden veya düzenlemeden Sorgu Düzenleyicisi’ni görüntülemek için, Power Query şerit sekmesinin Dış Veri Al bölümünde Diğer Kaynaklardan > Boş Sorgu’yu seçin. Aşağıdaki videoda, Sorgu Düzenleyicisi’ni görüntülemek için bir yol gösterilir.

Excel’de Sorgu Düzenleyicisi’ni görüntüleme

İlgili Uygulamalar: Excel 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir