Tablo ilişkileri kılavuzu

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İyi bir veritabanı tasarımı hedeflerinden biri veri fazlalığını (yinelenen verileri) ortadan kaldırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için, verilerinizi konu temelinde tablolara ayırarak her konunun yalnızca bir kez temsil edilmesini sağlarsınız. Bundan sonra Microsoft Office Access 2007 uygulamasına, bölünmüş bilgileri yeniden bir araya getirme yöntemini verirsiniz; bunun için ilişkili olan tablolara ortak alanlar yerleştirirsiniz. Ancak bu adımı doğru şekilde gerçekleştirmek için, önce tablolarınız arasındaki ilişkileri anlamanız ve sonra Office Access 2007 veritabanınızda bu ilişkileri belirtmeniz gerekir.

Bu makalede

Giriş

Tablo ilişkilerinin türleri

Neden tablo ilişkileri oluşturulur?

Bilgi tutarlılığını anlama

Tablo ilişkilerini görüntüleme

Tablo ilişkisi oluşturma

Tablo ilişkisini silme

Tablo ilişkisini değiştirme

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Giriş

Veritabanınızdaki her konu için bir tablo oluşturduktan sonra, Office Access 2007 uygulamasına, gerektiğinde bu bilgileri yeniden bir araya getirme yöntemini vermeniz gerekir. Bunu da, ilişkili olan tablolara ortak alanlar yerleştirerek ve tablolarınız arasında ilişkiler tanımlayarak yaparsınız. Bundan sonra, aynı anda birden fazla tablodan bilgi görüntüleyen sorgu, form ve raporlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, burada görülen form birkaç tablodan alınan bilgiler içermektedir:

Bir defada beş tablodan alınan ilişkili bilgileri görüntüleyen siparişler formu

1. Bu formdaki bilgilerin geldiği yerler: Müşteriler tablosu...

2. ...Siparişler tablosu...

3. ...Ürünler tablosu...

4. ...ve Sipariş Ayrıntıları tablosu.

Fatura Adresi kutusundaki müşteri adı, Müşteriler tablosundan, Sipariş No ve Sipariş Tarihi değerleri, Siparişler tablosundan; Ürün adı, Ürün tablosundan; Birim Fiyatı ve Miktar değerleri de Sipariş Ayrıntıları tablosundan alınır. Bu tablolar, içlerindeki bilgilerin forma getirilmesi için çok çeşitli şekilde birbirine bağlanır.

Önceki örnekte, aynı sipariş hakkındaki bilgiyi göstermek için bu tabloların alanları koordine edilmelidir. Bu koordinasyon, tablo ilişkileri kullanılarak gerçekleştirilir. Tablo ilişkisi,  genellikle her iki tablonun aynı adlı alanlar olan anahtar alanlardaki veriler eşleştirilerek çalışır. Çoğu durumlarda, bu eşleştirme alanları, bir tablodan her kayıt için benzersiz bir tanımlayıcı sunan birincil anahtar ve diğer tablodaki yabancı anahtardır. Örneğin, Çalışanlar ve Siparişler tablolarındaki ÇalışanNo alanları arasında bir tablo ilişkisi oluşturularak, çalışanlar sorumlu oldukları siparişlerle ilişkilendirilebilir.

Çalışanlar tablosunda birincil anahtar ve Siparişler tablosunda ikinci anahtar olarak kullanılan ÇalışanNo.

1. ÇalışanNo her iki tabloda görünür  birincil anahtar olarak ...

2. ... ve yabancı anahtar olarak.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkilerinin türleri

Üç tür tablo ilişkisi vardır.

 • Bir-çok ilişkisi

  Bir Müşteriler tablosu ve bir Siparişler tablosu bulunan bir sipariş izleme veritabanını ele alalım. Müşteri istediği kadar sipariş verebilir. Böylece, Müşteriler tablosunda temsil edilen herhangi bir müşteri için, Siparişler tablosunda temsil edilen pek çok sipariş olabilir. Buna göre, Müşteriler tablosuyla Siparişler tablosu arasındaki ilişki bir-çok ilişkisidir.

  Veritabanı tasarımınızda bir-çok ilişkisini temsil etmek için birincil anahtarı ilişkinin "bir" tarafında tutup, bunu ilişkinin "çok" tarafına ek alan veya alanlar olarak ekleyin. Örneğin buradaki durumda, Siparişler tablosuna yeni bir alan Müşteriler tablosundaki kimlik alanı  ekler ve Müşteri Kimliği adını verirsiniz. Access böylece, her sipariş için doğru müşteriyi bulmak için Siparişler tablosundaki Müşteri Kimliği numarasını kullanabilir.

 • Çok-çok ilişkisi

  Bir Ürünler tablosuyla bir Siparişler tablosu arasındaki ilişkiyi ele alalım. Tek bir siparişte birden fazla ürün olabilir. Diğer yandan, tek bir ürün bir çok siparişte görülebilir. Bu nedenle, Siparişler tablosundaki her kayıt için Ürünler tablosunda birçok kayıt bulunabilir. Ayrıca, Ürünler tablosundaki her kayıt için Siparişler tablosunda da birçok kayıt olabilir. Bu tür ilişkilere, ürün için birçok sipariş, sipariş için de birçok ürün olabildiğinden çok-çok ilişki adı verilir. Tablolarınız arasında varolan çok-çok ilişkilerini algılamak için ilişkinin her iki tarafını da dikkate almanın önemli olduğunu unutmayın.

  Çok-çok ilişkisi göstermek üzere, genellikle kesişme tablosu adı verilen ve çok-çok ilişkisini iki adet bir-çok ilişkisine bölen üçüncü bir tablo oluşturmanız gerekir. İki tablonun her birinden birincil anahtarı üçüncü tabloya eklersiniz. Bunun sonucunda, üçüncü tablo ilişkinin her yinelenişini veya örneğini kaydeder. Örneğin, Siparişler tablosu ve Ürünler tablosu, Sipariş Ayrıntıları tablosuna iki adet bir-çok ilişkisi oluşturularak tanımlanan çok-çok ilişkisine sahiptir. Bir siparişte pek çok ürün olabilir ve her ürün pek çok siparişte yer alabilir.

 • Bir-bir ilişkisi

  Bir-bir ilişkilerinde, ilk tablodaki her kayıt ikinci tabloda yalnızca bir eşleşen kayda sahip olabilir ve ikinci tablodaki her kayıt birinci tabloda yalnızca bir eşleşen kayda sahip olabilir. Bu şekilde ilişkilendirilen bilgiler çoğunlukla aynı tabloda saklandığı için, bu tür ilişkiler yaygın değildir. Bir-bir ilişkilerini, bir tabloyu bir çok alana bölmek, bir tablonun bir bölümünü güvenlik nedeniyle yalıtmak veya ana tablonun yalnızca bir alt kümesi için geçerli olan bilgileri saklamak için kullanabilirsiniz. Böyle bir ilişkiyi, her iki tablonun ortak bir alanı paylaşmasından tanırsınız.

Sayfanın Başı

Neden tablo ilişkileri oluşturulur?

İlişkiler penceresini kullanarak veya Alan listesi bölmesinden alan sürükleme, tablo ilişkileri açıkça oluşturabilirsiniz. Tablo ilişkilerinin nasıl bir veritabanı nesnesinin kullanmayı gerektiğinde tabloları birleştirmenin Office Access 2007 kullanır. Formlar, sorgular, makrolar ve raporları gibi diğer veritabanı nesnelerini oluşturmadan önce neden tablo ilişkileri oluşturmalıyım çeşitli nedenleri vardır.

 • Tablo ilişkileri sorgu tasarımlarınıza bilgi sağlar

  Birden fazla tabloda bulunan kayıtlarla çalışmak için, genellikle, tabloları birleştiren bir sorgu oluşturmanız gerekir. Sorgu ilk tablonun birincil anahtar alanındaki değerleri ikinci tablodaki yabancı bir anahtar alanıyla birleştirerek çalışır. Örneğin, her bir müşterinin tüm siparişlerini listeleyen satırları döndürmek için, Müşteriler tablosunu, Müşteri Kimliği alanı temelinde Siparişler tablosuyla birleştiren bir sorgu oluşturursunuz. İlişkiler penceresinde, birleştirilecek alanları kendiniz belirtebilirsiniz. Ancak, tablolar arasında zaten tanımlanmış bir ilişkiniz varsa, Office Access 2007 varolan tablo ilişkisini temel alarak varsayılan birleştirmeyi sunar. Ayrıca, sorgu sihirbazlarından birini kullanırsanız, Access tanımlamış olduğunuz tablo ilişkilerinden topladığı bilgileri kullanarak, size bilgi içeren seçenekler sunar ve özellik ayarını uygun varsayılan değerlerle önceden doldurur.

 • Tablo ilişkileri form ve rapor tasarımlarınıza bilgi sağlar

  Form veya rapor tasarlarken, Office Access 2007 tanımlamış olduğunuz tablo ilişkilerinden topladığı bilgileri kullanarak, size bilgi içeren seçenekler sunar ve özellik ayarını uygun varsayılan değerlerle önceden doldurur.

 • Tablo ilişkileri, veritabanınızda başı boş kayıtlar oluşmasını önlemek amacıyla, üzerinde bilgi tutarlılığını yürürlüğe koyabileceğiniz temeli oluşturur. Başıboş kayıt, var olmayan başka bir kayda başvuru içeren kayıttır; örneğin, var olmayan bir müşteri kaydına başvuruda bulunan bir sipariş kaydı gibi.

  Bir veritabanını tasarlarken, bilgilerinizi, her birinde birincil anahtar bulunan tablolara ayırırsınız. Sonra, bu birincil anahtarlara başvuruda bulunan ilişkili tablolara yabancı anahtarlar eklersiniz. Bu yabancı anahtar ve birincil anahtar çiftleri tablo ilişkilerinin ve çok tablolu sorguların temelini oluşturur. Bu yüzden, yabancı anahtar ve birincil anahtar başvurularının eşit durumda kalması önemlidir. Bilgi tutarlılığı, başvuruların eşit durumda kalmasına yardımcı olur ve tablo ilişkilerine bağımlıdır.

Sayfanın Başı

Bilgi tutarlılığını anlama

Veritabanı tasarlarken, veri fazlalığını en aza indirmek için bilgileri konu temelinde bir çok tabloya ayırırsınız. Sonra ilişkili tablolara ortak alanlar yerleştirerek Office Access 2007 uygulamasına, verileri yeniden bir araya getirme yolunu sağlarsınız. Örneğin, bir-çok ilişkisi göstermek için, "bir" tablosundaki birincil anahtarı alır, "çok" tablosuna ek bir alan olarak eklersiniz. Access verileri yeniden bir araya getirmek için, "çok" tablosundaki değeri alır ve "bir" tablosunda bunun karşılığı olan değeri arar. Bu şekilde, "çok" tablosundaki değerler "bir" tablosundaki ilgili değerlere başvuruda bulunur.

Nakliyeciler ve Siparişler arasında bir-çok ilişkisi bulunduğunu ve bir Nakliyeciyi silmek istediğinizi düşünelim. Silmek istediğiniz nakliyecinin Siparişler tablosunda siparişleri varsa, Nakliyeci kaydını sildiğinizde bu siparişler "başı boş" kalır. Siparişler yine nakliyeci kimliği içerir, ancak kimlik, başvuruda bulunduğu kayıt artık var olmadığı için geçersiz olur.

Bilgi tutarlılığının amacı, için başı boş öğeler oluşmasını önleyerek ve başvuruları eşit durumda tutarak, hiçbir zaman varsayımsal durumlar oluşmamasını sağlamaktır.

Tablo ilişkisi için etkinleştirerek bilgi tutarlılığını zorunlu kılma (adım adım yönergeler için bilgi tutarlılığını zorla bakın). Zorlanan sonra Access bu tablo ilişkisi için bilgi tutarlılığını ihlal herhangi bir işlem reddeder. Bu başvuru ve hedef başvurunun kaldırma silmeleri hedefini değiştirme her iki güncelleştirme Access reddeder anlamına gelir. Bununla birlikte, Siparişler tablosunda sipariş içeren bir gönderen için birincil anahtarı değiştirmek için mükemmel bir şekilde geçerli gerek olabilir mümkündür. Böyle durumlarda, gerçekten aradığınızı etkilenen satırların tümünü tek bir işlemi kapsamında otomatik olarak güncelleştirmek Access içindir. Böylece, böylece veritabanınızı tutarsız bir durumda güncelleştirme bazı satırlar ve bazı değil ile kaldığını değil güncelleştirme tam olarak tamamlandığına erişim sağlar. Bu nedenle, ilişkili alanları art arda Güncelleştir seçeneği Access destekler. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma ve ilişkili alanları art arda güncelleştirme seçeneğini ve seçim sonra birincil anahtar güncelleştirme, Access, birincil anahtarı başvuran tüm alanları otomatik olarak güncelleştirir.

Bir satırı ve ilişkili tüm kayıtları, örneğin, bir Nakliyeci kaydını ve bu nakliyecinin ilişkili tüm siparişlerini silmek için de geçerli bir nedeniniz olabilir. Bu nedenle, Access İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini destekler. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılar ve İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini kullanırsanız ve sonra da ilişkinin birincil anahtar tarafındaki bir kaydı silerseniz, Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm kayıtları otomatik olarak siler.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkilerini görüntüleme

Tablo ilişkilerini görüntülemek için, Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler'i tıklatın. İlişkiler penceresi açılarak varolan tüm ilişkileri görüntüler. Henüz hiçbir tablo ilişkisi tanımlanmamışsa ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Access pencereye tablo veya sorgu eklemek isteyip istemediğinizi sorar.

İlişkiler penceresini açma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 4. Veritabanı ilişkiler içeriyorsa, İlişkiler penceresi görüntülenir. Veritabanı ilişkiler içermiyorsa, İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunu kapatmak için Kapat'ı tıklatın.

 5. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

  Böylece, veritabanınızda tanımlı tüm ilişkiler görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusundaki Gizli Nesneleri Göster onay kutusu seçili olmadıkça, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu işaretli olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görünmeyeceğini unutmayın.

  Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

İlişkiler penceresi

1. Birincil anahtar

2. Bu çizgi ilişkiyi gösterir

3. Yabancı anahtar

Tablo ilişkiler, İlişkiler penceresinde tablolar arasında çizilen ilişki çizgileriyle gösterilir. Bilgi tutarlılığının zorunlu olmadığı bir ilişki, kendisini destekleyen ortak alanlar arasında ince bir çizgi olarak görünür. Çizgisini tıklatarak ilişkiyi seçtiğinizde, çizgi kalınlaşarak seçili olduğunu gösterir. Bu ilişki için bilgi tutarlılığını zorunlu kılarsanız, çizgi her iki uçta daha kalın görünür. Ayrıca, çizginin ilişkinin bir tarafındaki kalın kısmında 1 sayısı ve çizginin diğer taraftaki kalın kısmında sonsuzluk simgesi () görünür.

İlişkiler penceresi etkin olduğunda, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bileşeni olan Şerit üzerinde aşağıdaki komutlar arasından seçim yapabilirsiniz:

Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda:

 • İlişkileri Düzenle    İlişkileri Düzenle iletişim kutusunu açar. Bir ilişki çizgisini seçtiğinizde, tablo ilişkisini değiştirmek için İlişkileri Düzenle'yi tıklatabilirsiniz. Ayrıca ilişki çizgisini de çift tıklatabilirsiniz.

 • Düzeni Temizle    İlişkiler penceresinde tüm tabloları ve ilişkileri görüntüden kaldırır. Bu komutun tabloları ve ilişkileri silmediğini, yalnızca gizlediğini unutmayın.

 • İlişkiler Raporu    Veritabanınızdaki tabloları ve ilişkileri gösteren bir rapor oluşturur. Rapor yalnızca, İlişkiler penceresinde gizli olmayan tabloları ve ilişkileri gösterir.

Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda:

 • Tabloyu Göster    İlişkiler penceresinde görüntülemek üzere tablo ve sorgular seçebileceğiniz Tabloyu Göster iletişim kutusunu açar.

 • Tabloyu Gizle    Seçili tabloyu İlişkiler penceresinde gizler.

 • Doğrudan İlişkiler    Seçili tablonun tüm ilişkilerini ve ilişkili tablolarını İlişkiler penceresinde görünmüyorsa görüntüler.

 • Tüm ilişkiler    Tüm ilişkiler ve ilgili tabloları İlişkiler penceresinde veritabanınızdaki görüntüler. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Göster gizli tablolarla seçmediyseniz (tablolar için Gizli onay kutusunu tablo özellikleri iletişim kutusunda seçili) gizli tablolar ve ilişkilerinin gösterilmez olduğunu unutmayın.

  Gizli tabloları göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

 • Kapat    İlişkiler penceresini kapatır. İlişkiler penceresinin düzeninde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, bu değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisi oluşturma

İlişkiler penceresini kullanarak veya Alan Listesi bölmesinden bir çalışma sayfasına alan sürükleyerek tablo ilişkisi oluşturabilirsiniz. Tablolar arasında bir ilişki oluşturduğunuzda, ortak alanların aynı adı taşıması zorunlu olmasa da genellikle böyle olur. Bunun yerine, bu alanların aynı veri türüne sahip olması gerekir. Bununla birlikte, birincil anahtar alanı bir Otomatik Sayı alanıysa, her iki alanın AlanBoyutu özelliği aynı olduğu takdirde yabancı anahtar alanı bir Sayı alanı olabilir. Örneğin, her iki alanının AlanBoyutu özelliği Uzun Tamsayı olduğunda, bir Otomatik Sayı alanıyla bir Sayı alanını eşleştirebilirsiniz. Her iki ortak alan Sayı alanı olduğu takdirde, aynı AlanBoyutu özelliği ayarına sahip olmaları gerekir.

İlişkiler penceresini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

 4. Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu otomatik olarak görüntülenir. Görüntülenmezse, Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tabloyu Göster'i tıklatın.

  Tabloyu Göster iletişim kutusu veritabanındaki tüm tablo ve sorguları görüntüler. Yalnızca tabloları görüntülemek için, Tablolar'ı tıklatın. Yalnızca sorguları görüntülemek için, Sorgular'ı tıklatın. Hem tabloları, hem sorguları görüntülemek için, Her İkisi'ni tıklatın.

 5. Bir veya daha fazla tabloyu veya sorguyu seçip Ekle'yi tıklatın. İlişkiler penceresine tablo ve sorgu eklemeniz bittiğinde, Kapat'ı tıklatın.

 6. Bir tablodan bir alanı (genellikle birincil anahtarı) diğer tablodaki ortak alana (yabancı anahtar) sürükleyin. Birden fazla alanı sürüklemek için, CTRL tuşunu basılı tutarak her alanı tıklatın ve sonra da sürükleyin.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Görünen alan adlarının, ilişkinin ortak alanları olduğunu doğrulayın. Yanlış alan adı varsa, alan adını tıklatıp listeden yeni bir alan seçin.

  Bu ilişki için bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin. Bilgi tutarlılığını hakkında daha fazla bilgi için Bilgi tutarlılığını anlama ve Tutarlılığına Zorla bölümlere bakın.

 8. Oluştur'u tıklatın.

  İki tablo arasına ilişki çizgisi çizilir. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz, çizgi her iki uçta daha kalın görünür. Ayrıca, yalnızca Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçtiyseniz, çizginin ilişkinin bir tarafındaki kalın bölümü üzerinde 1 sayısı ve çizginin diğer taraftaki kalın bölümü üzerinde sonsuzluk simgesi () görünür.

Bir tablodaki alanı başka bir tablodaki eşleşen alana sürükleme

Notlar: 

 • Bir-bir ilişkisi oluşturma    Ortak alanların (genellikle birincil anahtar ve yabancı anahtar alanları) her ikisinin de benzersiz bir dizini olması gerekir. Buna göre, bu alanların Dizin özelliğinin, Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanması gerekir. Her iki alanın da benzersiz dizini varsa, Access bir-bir ilişkisi oluşturur.

 • Bir-çok ilişkisi oluşturma    İlişkinin "bir" tarafındaki alanın (genellikle birincil anahtar) benzersiz bir dizini olması gerekir. Buna göre, bu alanın Dizin özelliği Evet (Yineleme Yok) olarak ayarlanmalıdır. "Çok" tarafında bulunan alanın benzersiz dizini olmamalıdır. Bir dizini olabilir, ancak yinelemelere izin vermesi gerekir. Buna göre, bu alanın Dizin özelliği Hayır veya Evet (Yineleme Var) olarak ayarlanmalıdır. Bir alanın benzersiz dizini olup diğerinin olmadığında, Access bir-çok ilişkisi oluşturur.

Alan Listesi bölmesini kullanarak tablo ilişkisi oluşturma

Office Access 2007içinde veri sayfası görünümünde açık olan Alan listesi bölmesinden sürükleyerek varolan bir tablonun bir alan ekleyebilirsiniz. Alan listesi bölmesi de diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar ve ilişkili tablolardaki kullanılabilir alanlar gösterir. Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyin ve sonra Arama Sihirbazı'nı tamamlamak açtığınızda, yeni bir-çok ilişkisi Alan listesi Bölmesi'nde tablo ve alan sürüklenen tablo arasında otomatik olarak oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki, varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu değil. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemelisiniz. Daha fazla bilgi için bir tablo ilişkisini değiştirme bölümüne bakın.

Veri Sayfası görünümünde tablo açma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, alanı eklemek ve ilişkiyi oluşturmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

Alan Listesi bölmesini açma

 • Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  access şeridi resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

Alan Listesi bölmesi, veritabanınızdaki tüm diğer tabloları kategoriler şeklinde gruplandırılmış olarak gösterir. Veri Sayfası görünümünde bir tabloyla çalışırken, Access alanları Alan Listesi bölmesindeki iki kategoriden birinde görüntüler: İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar. İlk kategori, halen çalışmakta olduğunuz tabloyla ilişkisi olan tüm tabloları listeler. İkinci kategori, tablonuzun ilişkili olmadığı tabloların tümünü listeler.

Alan Listesi bölmesinde, bir tablo adının yanındaki artı işaretini (+) tıklattığınızda, o tablodaki tüm kullanılabilir alanların listesini görürsünüz. Tablonuza alan eklemek için, Alan Listesi bölmesinden istediğiniz alanı Veri Sayfası görünümündeki tabloya sürükleyin.

Alan Listesi bölmesinden alan ekleme ve ilişki oluşturma

 1. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Mevcut Alanları Ekle’ye tıklayın.

  access şeridi resmi

  Alan Listesi bölmesi görüntülenir.

 2. Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar'ın altında, bir tablodaki alanların listesini görüntülemek için bu tablonun adının yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 3. İstediğiniz alanı Alan Listesi bölmesinden Veri Sayfası görünümünde açık olan tabloya sürükleyin.

 4. Ekleme satırı görüntülendiğinde, alanı konuma bırakın.

  Arama Sihirbazı başlatılır.

 5. Arama Sihirbazı'nı tamamlamak için yönergeleri izleyin.

  Alan, Veri Sayfası görünümündeki tabloda görüntülenir.

Bir "diğer" (ilişkisiz) tablodan bir alanı sürükleyin ve sonra Arama Sihirbazı'nı tamamlamak açtığınızda, yeni bir-çok ilişkisi tablosu Alan listesi ve alan sürüklenen tablosu arasında otomatik olarak oluşturulur. Access tarafından oluşturulan bu ilişki, varsayılan olarak bilgi tutarlılığını zorunlu değil. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiyi düzenlemelisiniz. Daha fazla bilgi için bir tablo ilişkisini değiştirme bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisini silme

Bir tablo ilişkisini kaldırmak için, İlişkiler penceresinde ilişki çizgisini silmeniz gerekir. İmleci dikkatle, ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlayın ve çizgiyi tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür. İlişki çizgisi seçiliyken DELETE tuşuna basın. Bir ilişkiyi kaldırdığınızda, etkinse bu ilişkinin bilgi tutarlılığı desteğini de kaldırmış olacağınızı unutmayın. Bunun sonucunda, Access ilişkinin "çok" tarafında başı boş kayıtlar oluşmasını artık otomatik olarak engellemez.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

İlişkiler penceresi görünür.

Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat'ı tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

İlişki çizgileri görünür şekilde, ilişkileri olan tüm tablolar görüntülenir.

 1. Silmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. DELETE tuşuna basın.

  –veya–

  Sağ tıklatıp Sil'i tıklatın.

 3. Access, Seçili ilişkiyi veritabanınızdan sürekli olarak silmek istediğinizden emin misiniz? iletisini görüntüleyebilir. Bu onaylama iletisi görüntülenirse Evet'i tıklatın.

Not: Tablo ilişkisinde yer alan tablolardan herhangi biri kullanılıyorsa (başka bir kişi veya işlem tarafından ya da form gibi açık bir veritabanı nesnesinde) ilişkiyi silemezsiniz. İlişkiyi kaldırabilmeniz için, önce bu tabloları kullanan açık nesne varsa kapatmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Tablo ilişkisini değiştirme

Bir tablo ilişkisini değiştirmek için, ilişkiyi İlişkiler penceresinde seçip düzenlersiniz. İmleci dikkatle, ilişki çizgisini gösterecek şekilde konumlayın ve çizgiyi tıklatarak seçin. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür. İlişki çizgisi seçiliyken çizgiyi çift tıklatın veya Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda İlişkileri Düzenle'yi tıklatın. İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

İlişkileri Düzenle iletişim kutusunda değişikliklerinizi yapın

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

İlişkiler penceresi görünür.

Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat'ı tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 1. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu

 3. Değişikliklerinizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu tablo ilişkisi değiştirmenize izin verir. Özellikle, tabloları veya sorguları ilişkinin her iki tarafına veya her iki tarafındaki alanları değiştirebilirsiniz. Ayrıca, birleştirme türünü ayarlama ya da bilgi tutarlılığına ve art arda seçeneğini seçin. Birleştirme türünü ve bunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi için birleştirme türünü ayarlamabölümüne bakın. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma ve art arda seçeneği seçme hakkında daha fazla bilgi için bilgi tutarlılığını zorlabölümüne bakın.

Birleştirme türünü ayarlama

Bir tablo ilişkisi tanımladığınızda, ilişkiyle ilgili bilgiler sorgu tasarımlarınıza iletilir. Örneğin, iki tablo arasında bir ilişki tanımlar ve sonra bu tabloları kullanan bir sorgu oluşturursanız, Access, ilişkide belirtilen alanlara bağlı olarak varsayılan eşleşen alanları otomatik olarak seçer. Bu başlangıç varsayılan değerlerini sorgunuzda geçersiz kılabilirsiniz, ancak ilişki tarafından sağlanan değerler genellikle doğru çıkar. Birden fazla tablodaki verileri eşleştirip bir araya getirmek, en basit olanlar dışında tüm veritabanlarında sık gerçekleştireceğiniz bir görev olduğundan, ilişkiler oluşturarak varsayılanlar ayarlamak zaman kazandırabilir ve yararlı olabilir.

Çok tablolu sorgular, ortak alanlardaki değerleri eşleştirerek birden fazla tablodaki bilgileri birleştirir. Eşleştirmeyi ve birleştirmeyi gerçekleştiren işleme birleştirme denir. Örneğin, müşteri siparişlerini görüntülemek istediğinizi düşünelim. Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu Müşteri Kimliği alanından birleştiren bir sorgu oluşturursunuz. Sorgu sonucu, yalnızca ilgili bir eşleşme bulunan satırların müşteri bilgilerini ve sipariş bilgilerini içerir.

Her ilişki için belirtebileceğiniz değerlerden biri birleştirme türüdür. Birleştirme türü Access'e, bir sorgunun sonucuna hangi kayıtların ekleneceğini bildirir. Örneğin, yine Müşteriler tablosu ile Siparişler tablosunu, Müşteri Kimliğini gösteren ortak alanlardan birleştiren sorgu düşünelim. Varsayılan sorgu türü (iç birleştirme denir) kullanıldığında, sorgu yalnızca, ortak alanların (birleştirilen alanlar da denir) eşit olduğu Müşteri satırlarını ve Sipariş satırlarını döndürür.

Bununla birlikte, tüm Müşterileri  (henüz hiç sipariş vermeyenleri de) dahil etmek istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için, iç birleştirme olan birleştirme türünü, sol dış birleştirme adı verilen birleştirme olarak değiştirmeniz gerekir. Sol dış birleştirme, ilişkinin sol tarafında bulunan tablodaki satırların tümünü ve sağdaki tablodan da yalnızca eşleşenleri döndürür. Sağ dış birleştirmeyse, sağdaki satırların tümünü ve soldakinden de yalnızca eşleşenleri döndürür.

Not: Buna göre, "sol" ve "sağ" deyimleri, İlişkiler penceresinde değil, İlişkileri Düzenle iletişim kutusundaki tabloların konumunu gösterir.

Bu ilişkideki tabloları birleştirmeye yarayan bir sorgudan en çok hangi sonucu almak istediğinizi düşünerek birleştirme türünü buna göre ayarlamanız gerekir.

Birleştirme türünü ayarlama

 1. İlişkileri Düzenleiletişim kutusunda, Birleştirme Türü'nü tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Seçiminizi tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Aşağıdaki tablo (Müşteriler ve Siparişler tablolarını kullanır) Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen seçenekleri, bunların kullandığı birleştirme türünü ve her tablo için tüm satırların mı, yoksa eşleşen satırların mı dahil edileceğini gösterir.

Seçenek

Sağ birleştirme

Sol tablo

Sağ tablo

1. Yalnızca, her iki tablodan birleştirilen alanların eşit olduğu satırları içerir.

İç birleştirme

Eşleşen satırlar

Eşleşen satırlar

2. 'Müşteriler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Siparişler' tablosundan yalnızca, birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sol dış birleştirme

Tüm satırlar

Eşleşen satırlar

3. 'Siparişler' tablosundan TÜM kayıtları ve 'Müşteriler' tablosundan yalnızca, birleştirilen alanların eşit olduğu kayıtları içerir.

Sağ dış birleştirme

Eşleşen satırlar

Tüm satırlar

2 veya 3 numaralı seçeneği belirlediğinizde, ilişki çizgisinde bir ok görünür. Bu ok ilişkinin yalnızca eşleşen satırları gösteren tarafını işaret eder.

Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda değişiklik yapma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

İlişkiler penceresi görünür.

Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat'ı tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 1. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Birleştirme Türü'nü tıklatın.

 4. Birleştirme Özellikleri iletişim kutusunda, bir seçeneği tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Birleştirme Özellikleri iletişim kutusu

 5. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgi tutarlılığını zorunlu kılma

Bilgi tutarlılığını kullanarak amacı, sahipsiz kayıtları önlemek ve böylece artık bulunmayan diğer kayıtlara başvuruda kayıtlarınız yoksa eşitlenmiş başvuruları tutmak için olur. Sizin için bir tablo ilişkisi etkinleştirerek bilgi tutarlılığına. Zorlanan sonra Access bu tablo ilişkisi için bilgi tutarlılığını ihlal herhangi bir işlem reddeder. Access bir başvuru ve hedef başvurunun kaldırma silmeleri hedefini değiştirme güncelleştirmeleri reddeder. Böylece tüm ilişkili satırları buna göre değişir başvurusal güncelleştirmeleri ve silmeleri yaymak erişmesini, basamaklama seçeneklerini ayarlamabölümüne bakın.

Bilgi tutarlılığını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

İlişkiler penceresi görünür.

Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat'ı tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi kılavuzu makalesine bakın.

 1. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin.

 4. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Bilgi tutarlılığını zorunlu kıldıktan sonra, aşağıdaki kurallar geçerli olur:

 • İlişkili bir tablonun birincil anahtar alanına gireceğiniz değer birincil tablonun birincil anahtar alanında yoksa, bu değeri giremezsiniz.  Bunu yaparsanız artık kayıtlar oluşur.

 • İlişkili tabloda eşleşen kayıtlar varsa, birincil tablodan kayıt silemezsiniz. Örneğin, Siparişler tablosunda bir çalışan için atanmış siparişler varsa, Çalışanlar tablosundan bu çalışanın kaydını silemezsiniz. Bununla birlikte, İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutusunu seçerek, bir birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle silmeyi seçebilirsiniz.

 • Birincil tablodaki birincil anahtar değerini değiştirmeniz, başı boş kayıtlara neden olacaksa değeri değiştiremezsiniz. Örneğin, Sipariş Ayrıntıları tablosunda bir siparişe atanmış öğeler varsa, Siparişler tablosunda bu Siparişin numarasını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçerek, birincil kaydı ve tüm ilişkili kayıtları tek bir işlemle güncelleştirmeyi seçebilirsiniz.

  Notlar: Bilgi tutarlılığını zorunlu kılmakta güçlük çekiyorsanız, bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için aşağıdaki koşulların gerektiğini unutmayın:

  • Birincil tablodaki ortak alan birincil anahtar olmalı ya da benzersiz bir dizine sahip olmalıdır.

  • Ortak alanlar aynı veri türüne sahip olmalıdır. Bunun tek istisnası, bir Otomatik Sayı alanının, AlanBoyutu özellik ayarı Uzun Tamsayı olan bir Sayı alanıyla ilişkilendirilebilmesidir .

  • Her iki tablo da aynı Access veritabanında var olmalıdır. Bağlantılı tablolarda bilgi tutarlılığı zorunlu kılınamaz. Ancak, kaynak tablolar Access biçimindeyse, bunların bulunduğu veritabanını açıp, bilgi tutarlılığını bu veritabanında etkinleştirebilirsiniz.

Basamaklama seçeneklerini ayarlama

Bir ilişkinin "bir" tarafındaki değeri değiştirmeniz için geçerli bir neden olan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda, Access'in etkilenen tüm satırları tek bir işlemle otomatik olarak güncelleştirmesine gereksinim duyarsınız. Böylece güncelleştirme bir bütün olarak gerçekleştirilir ve veritabanınız tutarsız bir durumda  (bazı satırların güncelleştirilip bazılarının güncelleştirilmediği bir durumda) kalmaz. Access, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini destekleyerek, bu sorunla karşılaşmamanıza yardımcı olur. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir seçeneğini kullandıktan sonra, birincil bir anahtarı güncelleştirirseniz, Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm alanları otomatik olarak güncelleştirir.

Bir satırı ve ilişkili tüm satırları,  örneğin, bir nakliyeci kaydını ve bu nakliyeci için tüm ilgili siparişleri silmeniz de gerekebilir. Bunun için, Access İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini destekler. Bilgi tutarlılığını zorunlu kılıp İlişkili Kayıtları Art Arda Sil seçeneğini belirlerseniz, birincil anahtarın bulunduğu kaydı sildiğinizde, Access birincil anahtara başvuruda bulunan tüm kayıtları otomatik olarak siler.

Art arda güncelleştirme ve/veya art arda silmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda İlişkiler'e tıklayın.

İlişkiler penceresi görünür.

Henüz herhangi bir ilişki tanımlamadıysanız ve İlişkiler penceresini ilk kez açıyorsanız, Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu görüntülenirse, Kapat'ı tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, İlişkiler grubunda, Tüm İlişkiler'i tıklatın.

İlişki içeren tüm tablolar ilişki çizgileriyle birlikte görüntülenir. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda Gizli Nesneleri Göster seçeneği seçilmedikçe, gizli tabloların (tablonun Özellikler iletişim kutusunda Gizli onay kutusu seçili olan tablolar) ve bunların ilişkilerinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Gizli Nesneleri Göster seçeneği hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde kılavuzunabakın.

 1. Değiştirmek istediğiniz ilişkinin ilişki çizgisini tıklatın. İlişki çizgisi seçildiğinde daha kalın görünür.

 2. İlişki çizgisini çift tıklatın.

  –veya–

  Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, İlişkileri Düzenle'yi tıklatın.

  İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Bilgi Tutarlılığına Zorla onay kutusunu seçin.

 4. İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir veya İlişkili Kayıtları Art Arda Sil onay kutularından birini veya her ikisini seçin.

 5. Varsa, ilişkide başka değişikliklerinizi de yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Not: Birincil anahtar OtomatikSayı alanıysa, OtomatikSayı alanındaki değeri değiştiremeyeceğiniz için, İlişkili Alanları Art Arda Güncelleştir onay kutusunu seçmenizin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×