TARİH işlevi

Önemli   Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Excel'de TARİH işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

TARİH işlevi, belirli bir tarihi temsil eden sıralı seri numarası döndürür. Örneğin,

=TARİH(200878)

formülü 39637'yi döndürür; bu, 8/7/2008'i temsil eden seri numarasıdır.

Not   İşlev girilmeden önce hücre Genel olarak biçimlendirilmişse, sonuç bir numara olarak değil tarih olarak biçimlendirilir. Seri numarasını görmek veya tarihin biçimlendirmesini değiştirmek istiyorsanız, Giriş sekmesinin Sayı grubunda bir sayı biçimi seçin.

TARİH işlevinin en yararlı olduğu durumlar yıl, ay ve günün formüller veya hücre başvuruları tarafından sağlandığını durumlardır. Örneğin, çalışma sayfanızda Excel'in tanımadığı YYYYAAGG gibi bir biçime sahip tarihler bulunabilir. Tarihleri Excel'in tanıdığı seri numaralarına dönüştürmek için TARİH işlevini diğer işlevlerle birlikte kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin Örnek bölümündeki elektronik tabloya bakın.

Söz dizimi

TARİH(yıl; ay; gün)

TARİH işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

 • Yıl    Gerekli. Yıl bağımsız değişkeni bir ile dört basamak arasında olabilir. Excel, yıl bağımsız değişkenini bilgisayarınızda kullanılan tarih sistemine göre yorumlar. Varsayılan değer olarak, Windows için Microsoft Excel 1900 tarih sistemini kullanır.

  İstenmeyen sonuçları engellemek için yıl bağımsız değişkeninde dört basamaklı değerler kullanmanızı öneririz. Örneğin, "07" kullanılması "1907" veya "2007" anlamına gelebilir. Dört basamaklı yıllar karışıklığı önler.

  • Yıl değeri 0 (sıfır) ile 1899 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri 1900'e ekleyerek tarihi hesaplar. Örneğin, TARİH(108,1,2) formülü 2 Ocak 2008'i (1900+108) döndürür.

  • Yıl değeri 1900 ile 9999 (dahil) arasındaysa, Excel bu değeri yıl olarak kullanır. Örneğin, TARİH(2008,1,2) değeri 2 Ocak 2008'i döndürür.

  • Yıl değeri 0'dan küçük veya 10000'den büyükse, Excel #SAYI! hata değeri döndürür.

 • Ay    Gerekli. Yılın aylarını gösteren, 1 ile 12 arasında (Ocak - Aralık) pozitif veya negatif bir tamsayıdır.

  • Ay değeri 12'den büyükse, ay bu sayıyı belirtilen yılın ilk ayına ekler. Örneğin, TARİH(2008,14,2) işlevi 2 Şubat 2009'u temsil eden seri numarasını döndürür.

  • Ay değeri 1'den küçükse, ay bu sayının 1 fazlasını belirtilen yılın ilk ayından çıkarır. Örneğin, TARİH(2008,-3,2) formülü 2 Eylül 2007'yi temsil eden seri numarasını döndürür.

 • Gün    Gerekli. Ayın günlerini gösteren, 1 ile 31 arasında pozitif veya negatif bir tamsayıdır.

  • Gün değeri belirtilen ayın gün sayısından büyüksek, gün bu sayıyı ayın ilk gününe ekler. Örneğin, TARİH(2008,1,35) formülü 4 Şubat 2008'i temsil eden seri numarasını döndürür.

  • Gün değeri 1'den küçükse, gün bu sayının 1 fazlasını belirtilen ayın ilk gününden çıkarır. Örneğin, TARİH(2008,1,-15) formülü 16 Aralık 2007'yi temsil eden seri numarasını döndürür.

Not   Excel, hesaplamalarda kullanılabilmesi için tarihleri sıralı seri numaraları olarak depolar. 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1 ve 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir; çünkü 1 Ocak 1900'den 1 Ocak 2008'e kadar 39.447 gün geçmiştir.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Yıl

Ay

Gün

2011

1

1

Veri

20111125

Formül

Açıklama

Sonuç

=TARİH(A2;B2;C2)

TARİH işlevi için bağımsız değişkenler olarak A2, B2 ve C2 hücrelerinin kullanılmasıyla türetilen tarihin seri numarası.

40544

=TARİH(YIL(BUGÜN());12;31)

Geçerli yılın son gününün seri tarihi.

41274

=TARİH(SOLDAN(A4;4);PARÇALA(A4;5;2), SAĞDAN(A4;2))

Tarihi "YYYYAAGG" biçiminde gösteren A4'teki (20111125) metin dizesini tarihe dönüştüren bir formül.

25.11.11

Not   Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Bugün işlevi

Geçerli tarih ve saati bir hücreye yerleştirin.

Geçerli tarih ve saat bir hücrede Excel 2016 Ekle

Ekleme veya çıkarma tarihleri

İlgili Uygulamalar: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir