Sunuya ses ekleme ve sunuda ses çalma

Sununuzu geliştirmek için vurgu veya efekt amaçlı ses ekleyebilirsiniz.

Bu makalede

Sesler hakkında

Ses ekleme

Sesi önizleme

Otomatik Olarak veya Tıklatıldığında seçenekleri arasında seçim yapma

Sesi kesintisiz olarak çalma

Ses simgesini gizleme

Sesi başlatma ve durdurma seçeneklerini ayarlama

Sesler hakkında

Slayda ses eklediğinizde, ses dosyasını gösteren bir simge Simge görüntüsü görüntülenir. Sununuzu sunarken sesi, slayt görüntülendiğindeotomatik olarak başlamak, fare tıklatıldığında başlamak, belirli bir gecikme süresiyle otomatik olarak başlamak üzere ya da animasyon dizisinin bir parçası olarak çalınacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca CD'den müzik çalabilir veya sununuza konuşma ekleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızda, bir ağda veya Microsoft Clip Organizer'da bulunan dosyalardan ses ekleyebilirsiniz. Ayrıca, sunularınıza eklemek üzere kendiniz ses kaydedebilir veya CD'lerdeki müzikleri kullanabilirsiniz.

Sesin önizlemesini yapabilirsiniz ve ayrıca gizleyerek veya slaydın dışına gri alana taşıyarak sunu sırasında ses simgesini görünmez yapabilirsiniz.

Microsoft Office PowerPoint'in sesler için varsayılan davranışına uygun olarak ses efektini vurgu amacıyla kullanmak üzere sesi bir kez çalmak isteyebilirsiniz. Sesin, siz durdurana kadar veya sunu süresince çalması için Özel Animasyon görev bölmesinde durdurma seçeneklerini seçmeniz veya sesi sürekli çalmak üzere ayarlamanız gerekir. Sesin ne zaman durdurulmasını istediğinizi belirtmediğinizde ses, slaydı bir sonraki sefer tıklattığınızda durdurulacaktır.

Yalnızca .wav (dalga biçimi ses verileri) ses dosyaları katıştırılabilir; diğer tüm medya dosya türlerinin bağlantıları verilir. Varsayılan olarak, boyutu 100 kilobayttan (KB) büyük olan .wav ses dosyaları katıştırılmaz bunun yerine otomatik olarak sununuzda bağlantıları verilir. En fazla 50.000 KB olmak üzere katıştırılmış .wav dosyalarının boyut sınırını artırabilirsiniz. Ancak, boyut sınırını yükseltmek sununuzun toplam boyutunu da artırır.

Bağlı bir ses dosyası eklediğinizde, PowerPoint ses dosyasının geçerli konumuna bir bağlantı oluşturur. Ses dosyasını daha sonra başka bir konuma taşırsanız, dosyayı oynatmak istediğinizde PowerPoint dosyayı bulamaz. Sesleri, sununuza eklemeden önce sununuzla aynı klasöre kopyalamak iyi bir yöntemdir. PowerPoint, ses dosyasıyla bir bağlantı oluşturur ve ses dosyasını sunu klasöründe tuttuğunuz sürece, hatta klasörü başka bir bilgisayara taşısanız veya kopyalasanız bile, bulabilir. Bağlantılı dosyalarınızın sununuzla aynı klasörde olduğundan emin olmanın bir başka yolu da CD için Paketle özelliğini kullanmaktır. Bu özellik, tüm dosyaları sununuzla birlikte bir konuma (bir CD veya klasör) kopyalar ve ses dosyaları için tüm bağlantıları otomatik olarak güncelleştirir. Sununuzda bağlantılı dosyalar olduğunda, sunuyu başka bir bilgisayarda göstermek veya birisine e-posta ile göndermek istiyorsanız sunuyla birlikte bağlantılı dosyaları da kopyalamanız gerekir.

.wav ses dosyasının sunu içinde tutulmasını istiyorsanız, en yüksek boyut 50.000 KB (50 megabayt) olmak üzere katıştırılmış dosya boyutunu artırabilirsiniz. Bununla birlikte, boyut sınırını artırmak aynı zamanda sununuzun toplam boyutunu da artırır ve sununuzun performansını yavaşlatabilir.

Sayfanın Başı

Ses ekleme

Bağlantılarla ilgili olası sorunları önlemek için sununuza eklemeden önce sesleri sununuzun bulunduğu klasöre kopyalamanız yararlı olur.

 1. Anahat ve Slaytlar sekmelerinin bulunduğu bölmede Slaytlar sekmesini tıklatın.

 2. Ses eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

 3. Ekle sekmesinin Medya Klipleri grubunda Ses'in altındaki oku tıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosyadan Ses seçeneğine tıklayın, dosyanın bulunduğu klasörün yerini belirtin ve eklemek istediğiniz dosyaya çift tıklayın.

  • Clip Organizer'dan Ses'i tıklatın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz küçük resmi bulmak için kaydırın ve bu küçük resmi slayta eklemek için tıklatın.

   İpucu : Bir klibi sununuza eklemeden önce önizlemesini yapabilirsiniz. Küçük Resim görev bölmesindeki kullanılabilir klipleri gösteren Sonuçlar kutusunda fare işaretçisini klibin küçük resmi üzerine götürün. Görüntülenen oku ve sonra Önizleme/Özellikler seçeneğine tıklayın.

Sayfanın Başı

Sesi önizleme

 1. Slaytta ses simgesini Simge görüntüsü tıklatın.

 2. Ses Araçları altında, Özellikler sekmesindeki Yürüt grubunda Önizleme seçeneğine tıklayın. Ayrıca, ses simgesine de çift tıklayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Otomatik Olarak veya Tıklatıldığında seçenekleri arasında seçim yapma

Bir ses eklediğinizde, sesi nasıl başlatmak istediğinizi soran bir ileti görüntülenir: otomatik olarak (Otomatik olarak) veya sese tıkladığınızda (Tıklandığında).

 • Slaydı gösterirken sesi otomatik olarak başlatmak için, Otomatik olarak seçeneğine tıklayın.

Slaytta başka medya efektleri olmadığı sürece slaydı görüntülerken ses otomatik olarak çalar. Animasyon gibi başka efektler olduğunda ses, efektten sonra çalar.

 • Slayttaki sesi el ile tıklatarak başlatmak için Tıklatıldığında seçeneğini tıklatın.

Ses eklediğinizde oynatma tetikleyicisi efekti eklenir. Bu ayar tetikleyici olarak bilinir çünkü sesi çalmak için sadece slaydı tıklatmanın aksine belirli bir öğeyi tıklatmanız gerekir.

Not : Birbirinin üstüne birden çok ses eklenir ve bu sesler eklendikleri sırayla çalar. Her bir sesin siz onu tıklattığınızda çalmasını istiyorsanız sesleri ekledikten sonra ses simgelerini birbirinin dışına sürükleyin.

Sayfanın Başı

Sesi kesintisiz olarak çalma

Sesi yalnızca bir slayt boyunca ya da birçok slayt boyunca kesintisiz olarak çalabilirsiniz.

Bir slayt boyunca sesi kesintisiz çalma

 1. Ses simgesine Simge görüntüsü tıklayın.

 2. Ses Araçları altında, Seçenekler sekmesindeki Ses Seçenekleri grubunda Durdurulana Kadar Dön onay kutusunu seçin.

  Ses Araçları Seçenekleri sekme görüntüsü

Not : Bir sesi döngüye aldığınızda siz bir sonraki slayda geçene kadar kesintisiz olarak çalar.

Bir sesi birden fazla slayt boyunca çalma

 1. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 2. Özel Animasyon görev bölmesinde, Özel Animasyon listesinde seçili sesin sağındaki oka tıklayın ve sonra Efekt Seçenekleri'ne tıklayın.

 3. Efekt sekmesinde, Yürütmeyi durdur altında Sonra seçeneğini tıklatıp dosyanın çalmasını istediğiniz toplam slayt sayısını seçin.

  Not : Ses dosyası, slaytların belirlenen görüntülenme süresi kadar uzun olmalıdır. Ses dosyasının süresini Ses Ayarları sekmesinde, Bilgi altında görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ses simgesini gizleme

Önemli     Bu seçeneği yalnızca, sesi otomatik olarak çalmak üzere ayarladığınızda veya çalması için sesi tıklatmanız gibi tetikleyici benzeri başka bir denetim oluşturduğunuzda kullanın. (Tetikleyici, slaydınızdaki resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin kutusu gibi tıklattığınızda bir eylemi başlatan bir öğedir.) Normal görünümde slaydın dışına sürüklemediğiniz sürece ses simgesinin her zaman görünür olduğuna dikkat edin.

 1. Ses simgesine Simge görüntüsü tıklayın.

 2. Ses Araçları altında, Seçenekler sekmesindeki Ses Seçenekleri grubunda Gösteri Sırasında Gizle onay kutusunu seçin.

  Ses Araçları Seçenekleri sekme görüntüsü

Sayfanın Başı

Sesi başlatma ve durdurma seçeneklerini ayarlama

 1. Ses dosyası yürütülürken veya duruyorken ayarları ayarlamak için, ses simgesine Simge görüntüsü tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 3. Özel Animasyon görev bölmesinde, Özel Animasyon listesinde seçili sesin sağındaki oka tıklayın ve sonra Efekt Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sesin çalmaya ne zaman başlayacağını seçme

  Efekt sekmesinde, Yürütmeyi başlat altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ses dosyasını hemen başlatmak için Baştan seçeneğini tıklatın.

  • Ses dosyasını CD'de çalınan son parçadan başlatmak için Son konumdan itibaren seçeneğini tıklatın.

  • Ses dosyasını bir süre geçtikten sonra başlatmak için Başlangıç zamanı seçeneğini tıklatın ve saniye cinsinden gecikme süresini girin.

  Sesin çalmayı ne zaman durduracağını seçme

  Efekt sekmesinde, Yürütmeyi durdur'un altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ses dosyasını fare bu slaytta tıklatıldığında durdurmak için Tıklatıldığında (varsayılan) seçeneğini tıklatın.

  • Ses dosyasının geçerli slayttan sonra durması için Geçerli slayttan sonra'yı seçin.

  • Ses dosyasının birkaç slayt boyunca çalmayı sürdürmesi için Sonra seçeneğine tıklayıp dosyanın çalınacağı slaytların toplam sayısını girin.

   Not : Ses dosyası, slaytların belirlenen görüntülenme süresi kadar uzun olmalıdır. Ses dosyasının süresini Ses Ayarları sekmesinde, Bilgi altında görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Notlar : 

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×