Sunudaki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

Sunudaki konuşmacı notlarını ve açıklamaları okumak veya eklemek için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

PowerPoint 2016 sununuzda sunucu notlarını eklemek ve okumak için PowerPoint 2016'yı klavyenizle ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. Konuşmacı notlarıyla, sunucu için anımsatıcılar veya konuşma konuları ekleyebilirsiniz. Notlar bölmesi veya Açıklamalar bölmesi görünümde açıldığında, ekran okuyucunuz notları ve açıklamaları okuyabilir.

Notlar : 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz.

 1. Notlar bölmesini görüntülemek için, Normal görünümde Alt+W, P, N tuşlarına basın.

 2. Notları eklemek istediğiniz slaytta, "Slayt notları bölmesi veya Slayt notları" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. Notlarınızı yazın.

 4. Notlar bölmesinden çıkmak için F6 tuşuna basın.

Konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta notlar olup olmadığını duymak için, Normal görünümde F6 tuşuna ve slaydın başlığını ya da numarasını ve slayt listesindeki konumunu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Slaytta konuşmacı notları varsa, şunu duyarsınız: "Notlar var."

  İpucu : Odak, her zaman başlangıçta slayttadır. F6 tuşuna her bastığınızda, odak Açıklamalar bölmesine, durum çubuğuyla yakınlaştırma düğmelerine, şeride, Notlar bölmesine ve küçük resim görüntüsüne taşınır. Alanlar arasında diğer yönde ilerlemek için, Shift+F6 tuşlarına basın.

 2. Notlar bölmesini görüntülemek için, Normal görünümde Alt+W, P, N tuşlarına basın.

 3. "Notlar sayfası bölmesi" veya "Slayt notları" sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın ve ardından notu dinlemek için Caps Lock+M tuşlarına basın.

Açıklama ekleme

Örneğin, başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üstüne açıklama ekleyebilirsiniz.

Belirli bir metin parçasını veya nesneyi açıklamak istiyorsanız, bunu seçin. PowerPoint 2016'da klavye kısayollarını kullanarak nasıl seçeceğinizi öğrenmek için, Sununuzu oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma konusuna bakın.

 1. Slaytta Normal görünümde, açıklamak istediğiniz metin parçasını veya nesneyi duyduğunuzda Alt+R, C tuşlarına basın. Açıklamalar bölmesi açılır.

 2. Açıklamanızı yazın.

 3. Hızla yeni açıklama eklemek için, Açıklamalar bölmesinde "Yeni açıklama düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Ara Çubuğu'na basın. Yeni açıklamanızı yazın.

 4. Açıklamalar bölmesinden çıkmak için Esc tuşuna basın.

 5. Açıklamalar bölmesini kapatmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın.

Açıklamaları okuma

 1. Slaytta açıklamalar olup olmadığını duymak için, Normal görünümde F6 tuşuna ve slaydın başlığını ya da numarasını ve slayt listesindeki konumunu duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Slaytta açıklamalar varsa, şunu duyarsınız: "Açıklamaları var."

 2. Açıklamalar bölmesini açmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Yeni açıklama düğmesi.”

  Açıklamalar bölmesi zaten açıksa, şunu duyana kadar F6 veya Shift+F6 tuşlarına basın: "Yeni açıklama düğmesi."

 3. "Yeni düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 4. İlk açıklamaya gitmek ve bunu dinlemek için Ara Çubuğu’na basın. Açıklamaya gidip dinlemek ve bu açıklamayı yanıtlamak için Sekme tuşuna basın.

 5. Tek bir slaytta birden çok açıklama varsa, bir sonraki açıklamaya veya açıklama dizisine gitmek için Aşağı ok tuşuna basın.

 6. Açıklamalar bölmesini kapatmak için Alt+R, P, P tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

Sununuzu oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilir özellikleri kullanarak PowerPoint’te gezinmeyi öğrenme

Mac için PowerPoint 2016’i klavyeniz ve Mac OS’nin yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak sununuza konuşmacı notları ile açıklamalar ekleyin ve bunları okuyun.

Notlar : 

Bu konuda

Konuşmacı notları ekleme

İzleyicilerinize slayt içeriğinin ötesinde bir şeyler anlatmak için, sununuza konuşmacı notları ekleyin. Konuşmacı notlarını, size slayt içeriğini anımsatacak özel notlar olarak da kullanabilirsiniz. Yalnızca kısa notlar yazıyorsanız konuşmacı notlarını Normal görünümünde ekleyebilir veya her slayda daha fazla not yazmak istiyorsanız Notlar sayfasını kullanabilirsiniz.

Normal görünümde konuşmacı notları ekleme

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: " Notlar bölmesi, düzen alanı."

 2. Slaytla ilgili konuşmacı notlarınızı yazın. Bitirdiğinizde, Notlar Bölmesi’nden çıkmak için F6’ya basın.

Not sayfasında konuşmacı notları ekleme

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, Normal görünümde Command+3 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Notlar sayfası, düzen alanı."

 2. Notlar sayfasında, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Metni düzenle, şu anda bir metin alanındasınız." Sonra konuşmacı notlarınızı yazın.

 3. Başka bir slayttaki notlara gitmek için, Notlar sayfasında “Notlar bölmesi, düzen alanı” sözlerini duyana kadar Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın ve sonra da Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Normal görünüme dönmek için Command+1 tuşlarına basın.

Konuşmacı notlarını okuma

Kulaklığınızdan notları dinleyebilir ve ardından izleyicilerinize kendiniz sesli olarak okuyabilir veya ekran okuyucunun bunları yüksek sesle okumasını sağlayabilirsiniz. Sununuzu oluşturur veya düzenlerken, konuşmacı notlarını Normal görünümde veya Notlar sayfasında dinleyebilirsiniz. Slayt gösterisi yaparken Sunucu görünümünü kullanabilirsiniz.

Normal görünümde konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: “Notlar bölmesi, düzen alanı."

 2. Notlar Bölmesi’nde, Control+Command+Sağ ok tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Metni düzenle, ekleme noktası metnin başında, <konuşmacı notları metni>."

 3. Notlar Bölmesi’nden çıkmak için F6’ya basın.

Not sayfasında konuşmacı notlarını okuma

 1. Slaytta, Command+3 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Notlar sayfası, düzen alanı."

 2. Notlar sayfasında, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Metni düzenle, <notların metni>."

 3. Başka bir slayttaki notlara gitmek için, Notlar sayfasında “Notlar bölmesi, düzen alanı” sözlerini duyana kadar Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın ve sonra da Option+Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Normal görünüme dönmek için Command+1 tuşlarına basın.

Sunucu görünümünde konuşmacı notlarını okuma

 1. Sunucu görünümüne geçmek için, Normal görünümde olan slaytta Option+Return tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Sunucu görünümü.”

 2. Sunucu görünümünde, şunları duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın: “Notlar bölmesi, düzen alanı."

 3. Notların metnini okumak için, Notlar bölmesinde Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Metin düzenlemede, <notların metni>." Okumayı durdurmak için, Sağ ve Sol ok tuşlarına aynı anda basın.

Açıklama ekleme

Örneğin sunu üzerinde başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız veya başka birinin çalışmasını gözden geçiriyorsanız, slaytların üzerine açıklamalar ekleyebilirsiniz.

 1. Açıklama eklemek istediğiniz slaytta, şeritteki geçerli sekmenin adını duyana kadar F6’ya basın. Sonra, “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Gözde Geçir’e bas, seçildi, sekme."

 2. Gözden Geçir sekmesinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yeni açıklama düğmesi." Sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Metni düzenle, şu anda bir metin alanındasınız." Odak, kenar boşluğundaki açıklama bölmesine taşınır.

 3. Açıklamanızı yazın. Bitirdiğinizde, açıklama bölmesinin dışına gidin, seçmek istediğiniz öğeyi duyana kadar F6’ya basın.

Açıklamaları okuma

Diğer kişilerin açıklamalarını okumak ve sununuza kimin ne zaman açıklama eklediğini gözden geçirmek için ekran okuyucunuzu kullanabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slaytta, şeritteki geçerli sekmeyi duyana kadar F6’ya basın. Sonra, “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Gözden Geçir sekmesi.”

 2. Gözden Geçir sekmesinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Açıklamaları göster menü düğmesi."

 3. Açıklamaları Göster menü listesini genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın.

 4. Menü listesinde, "Onay işareti, Açıklama bölmesi" veya "Açıklama bölmesi" sözlerini duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. "Onay işareti, Açıklama bölmesi" sözlerini duyarsanız, sonraki adımla devam etmek için Esc tuşuna basın. "Açıklama bölmesi" sözlerini duyarsanız Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. Slaytta, şunları duyana kadar F6’ya basın: "Açıklamalar sekmesi, şu anda görev bölmesinin içinde bir sekmedesiniz."

 6. Açıklamalar sekmesinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Açıklama yazışması." Odak şimdi yazışmadaki ilk açıklamadadır. Açıklamayı okumak için Sekme tuşuna basın. Ekran okuyucunuz, açıklamanın eklendiği zamanı ve kim tarafından eklendiğini duyurur.

  Sonraki açıklama yazışmasına gitmek için, Option+Control+Shift+Yukarı ok tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Açıklama yazışmasının dışı." Ardından, sonraki yazışmayı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

PowerPoint'te metinleri eklemek ve biçimlendirmek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te sununuzu kaydetmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için PowerPoint 2016’daki klavye kısayolları

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

iOS için PowerPoint 2016’i iOS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak, sununuza konuşmacı notları ekleyin ve bu notları okuyun.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • iOS için PowerPoint 2016 uygulamasındaki dokunma özelliklerini görmek istiyorsanız iPhone için PowerPoint dokunma kılavuzu sayfasına gidin.

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

Konuşmacı notlarını okuma

PowerPoint'te sunuyu açtığınızda, Normal görünümde açılır ve burada VoiceOver konuşmacı notlarını okuyabilir.

 1. Slaytta konuşmacı notları olup olmadığını öğrenmek için, slayt küçük resim bölmesine ulaşana kadar sağa doğru çekin. Küçük resim bölmesine ulaştığınızda, slayt konuşmacı notları içeriyorsa VoiceOver örneğin şunları söyler: "8 slaydın birincisi, <slaydın başlığı>, notları var."

 2. Notlar metin alanını açmak için şunları duyana kadar sola doğru çekin: "Notlar düğmesi." Ekrana iki kez dokunun.

 3. Notlar metin alanı açılır. Notları okumak için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Slayt notları, metin kutusu, <slayt için konuşmacı notları>."

 4. Notlar alanını kapatmak için"Kapat, düğme" sözlerini duyana kadar sola doğru çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Konuşmacı notları ekleme

Konuşmacı notlarını, slaytlarınızı izleyicilere gösterirken yapacağınız konuşmayla ilgili özel anımsatıcılar olarak kullanabilirsiniz.

 1. Konuşmacı notlarını eklemek istediğiniz slaytta, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Notlar, düğme." Sonra ekrana iki kez dokunun. Notlar metin alanı açılır.

  Not : "Notlar düğmesi" yerine "Notlar" sözünü duyarsanız, PowerPoint'te Notlar metin alanı zaten açıktır.

 2. Metin alanına gitmek için şunları duyana kadar sağa çekin: "Slayt notları, metin kutusu, metin alanı."

 3. Notları eklemeye başlamak için ekrana iki kez dokunun ve ekran klavyesini kullanarak notlarınızı yazın. Klavyeye gitmek için şunu duyana kadar sağa çekin: "Q."

  İpucu : Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Bitirdiğinizde klavyeyi kapatmak için, şunları duyana kadar sağa doğru çekin: "Klavyeyi gizle." Sonra ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

PowerPoint’te slaytlarla çalışmak için ekran okuyucu kullanma

Sununuzu PowerPoint ile göstermek için ekran okuyucu kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×