Sorgulara giriş

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Gözden geçirme, ekleme, değiştirme veya veritabanınızdan veri silmek istediğinizde Sorgu kullanmayı düşünün.

Tablo verilerine doğrudan bakarak yanıtını çok zor bulabileceğiniz bazı soruları sorgu kullanarak yanıtlayabilirsiniz. Verilerinize filtre uygulamak, verileriniz üzerinde hesaplamalar yapmak ve verilerinizi özetlemek için sorguları kullanabilirsiniz. Ayrıca, birçok veri yönetim görevini otomatikleştirmek ve verilerinizde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önce gözden geçirmek için de sorguları kullanabilirsiniz.

Not : Web sorguları Topla veya Saygibi toplama sorgu işlevleri kullanılamaz.

Sorguları kullanmak birçok veritabanı görevini kolaylaştırır

Bu makalede

Genel Bakış

Tablodaki verilerin bir alt kümesine bakma

Birden çok tabloda yer alan verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

Parametreleri kullanarak çeşitlemeleri soru sorma

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Verilerin özetine veya toplamına bakma

Başka tablolardaki verileri kullanarak yeni tablo oluşturma

Başka tablolardaki verileri kullanarak bir tabloya veri ekleme

Verileri otomatikleştirilmiş bir yolla değiştirme

Verileri otomatikleştirilmiş bir yolla silme

Genel Bakış

Bu makalede, sorguları hakkında temel bilgiler sağlar ve sorguları farklı türdeki örnekler verilmektedir.

Sorgu, veri sonuçlarını alma, veriler üzerinde bir eylem gerçekleştirme veya bunların her ikisini de yapma isteğidir. Basit bir soruyu yanıtlamak, hesaplamalar yapmak, farklı tablolardaki verileri birleştirmek, hatta tablo verilerini eklemek, değiştirmek veya silmek için sorgu kullanabilirsiniz. Tablodan veri almak veya hesaplama yapmak için kullandığınız sorgular, seçme sorguları olarak adlandırılır. Veri ekleyen, değiştiren veya silen sorgular, eylem sorguları olarak adlandırılır.

Ayrıca, form veya raporlara veri sağlamak içi de sorguyu kullanabilirsiniz. İyi tasarlanmış bir veritabanında, form veya rapor kullanarak göstermek istediğiniz veriler çoğunlukla birkaç farklı tabloda yer alır. Form veya raporunuzu tasarlamadan önce, kullanmak istediğiniz verileri bir sorgu aracılığıyla bir araya getirebilirsiniz.

Formlar ve raporlara veri sağlamak amacıyla sorguları kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara başvurun veya Yardım'da arama yapın.

Varolan sorguyu açma

Gezinti Bölmesi'ni kullanmaya alışkın değilseniz, zaten varolan bir sorgunun nasıl açılacağını bilmiyor olabilirsiniz. Gezinti Bölmesi, Access 2007'den önceki sürümlerde bulunan Veritabanı Penceresi'nin yerini almış olan özelliktir. Gezinti Bölmesi'ni ekranınızın sol kenarında görürsünüz.

Sorgu da içinde olmak üzere herhangi bir veritabanı nesnesini açmak için, Gezinti Bölmesi'nde nesneyi çift tıklatabilirsiniz.

Örnekleri izlemek için Northwind veritabanını kullanın

Not : Bu makaledeki örneklerde, Northwind 2010 veritabanı şablonu kullanılarak oluşturulmuş bir veritabanı kullanılır.

 1. Dosya sekmesini ve ardından Yeni'yi tıklatın.

 2. Orta bölmede, Kullanılabilir Şablonlar'ın altında Örnek Şablonlar'ı ve sonra da Northwind'i tıklatın.

 3. Sağ bölmede, Dosya Adı kutusundaki veritabanı dosyasının adını gözden geçirin ve adda istediğiniz değişiklikleri yapın. Ayrıca, klasör simgesini tıklatarak başka bir dosya konumuna da göz atabilirsiniz.

 4. Oluştur'u tıklatın.

 5. Veritabanını açmak için Northwind Traders sayfasındaki (Başlangıç Ekranı nesne sekmesinde) yönergeleri izleyin ve sonra Oturum Açma İletişim Kutusu penceresini kapatın.

Sayfanın Başı

Tablodaki verilerin bir alt kümesine bakma

Kimi zaman tablodaki verilerin tümünü gözden geçirmek istersiniz ama kimi zaman da yalnızca belirli alanlardaki verileri veya yalnızca belirli alanların belirli ölçütlere uyduğu durumlardaki verileri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Tablodaki verilerin bir bölümünü gözden geçirmek için, seçme sorgusu kullanırsınız.

Ürünleri ve fiyatlarını içeren bir listeyi gözden geçirmek istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki yordamı kullanarak ürün ve fiyat bilgilerini döndüren bir sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Daha önce bu adımları kullanarak ayarladığınız Northwind veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Ürünler öğesini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 5. Ürünler tablosunda Ürünler Name ve Liste Fiyatı'i çift tıklatarak bu alanları sorgunun tasarım kılavuzu ekleyin.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra ürünlerle bunların fiyatlarını içeren bir liste görüntülenir.

Sayfanın Başı

Birden çok tabloda yer alan verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

İyi tasarlanmış bir veritabanındaki tablolar birbirleriyle mantıksal ilişkileri size aittir. Bu ilişkiler tabloları ortak olan alanlar temel alarak vardır. İlişkili tablolardan veri gözden geçirmek istediğinizde, bir seçme sorgusu kullanın.

Belirli bir şehirde yaşayan müşterilerin siparişlerini gözden geçirmek istediğinizi varsayalım. Siparişlerle ilgili veriler ve müşterilerle ilgili veriler aynı veritabanının iki tablosunda depolanmıştır. Tabloların her ikisinde de bulunan Müşteri No alanı, iki tablo arasında bir-çok ilişkisi için temel oluşturur. Aşağıdaki yordamı kullanarak, belirli bir şehirde, örneğin Muğla'da bulunan müşterilerin siparişlerini döndüren bir sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Daha önce bu adımları kullanarak ayarladığınız Northwind veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Müşteriler ve Siparişler öğelerini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

  Müşteriler tablosundaki No alanıyla Siparişler tablosundaki Müşteri No alanını birbirine bağlayan ve birleşim olarak adlandırılan satırı not edin. Bu satır, iki tablo arasındaki ilişkiyi gösterir.

 5. Müşteriler tablosunda Şirket ve Şehir 'i çift tıklatarak bu alanları sorgunun tasarım kılavuzuna ekleyin.

 6. Sorgu Tasarım kılavuzunda, Şehir sütununda, onay kutusunun işaretini kaldırın. Göster satırı.

 7. Şehir sütununun Ölçüt satırına Muğla yazın.

  Sorgu kendi sonuçlarında şehrin görüntülenmesini engelleyen Göster onay kutusunun temizlenmesi ve Şehir alanı değerini Las Vegas'ta nerede kayıtları görmek istediğiniz ölçüt satırına Muğla yazmaya belirtir. Bu durumda, sorguyu Las Vegas'ta içinde yer alan müşterilerin verir; şirket L ve şirket AA.

  Bir alanı ölçüt olarak kullanmak için bu alanın görüntülenmesinin gerekmediğine dikkat edin.

 8. Siparişler tablosunda Sipariş No ve Sipariş Tarihi öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzunun izleyen iki sütununa ekleyin.

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra Muğla'daki müşterilerin siparişlerini içeren bir liste görüntülenir.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu belirir.

 11. Sorgu Adı kutusuna Şehre Göre Siparişler yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Parametreleri kullanarak çeşitlemeleri soru sorma

Kimi zaman, var olan bir sorguyla arasında çok az fark olan başka bir sorgu çalıştırmak isteyebilirsiniz. Özgün sorguyu yeni ölçütler kullanılacak şekilde değiştirebilirsiniz, ancak sık sık belirli bir sorgunun çeşitlemelerini çalıştırmak istiyorsanız parametre sorgusunu kullanabilirsiniz. Parametre sorgusu çalıştırdığınızda, sorguda sizden alan değerleri istenir ve sağladığınız değerler kullanılarak sorgunuz için ölçütler oluşturulur.

Önceki örnekte, Muğla'da bulunan müşterilerin siparişlerini döndüren bir sorgu oluşturdunuz. Aşağıdaki yordamı kullanarak sorguda değişiklik yapabilir ve böylece sorguyu her çalıştırdığınızda size şehri sormasını sağlayabilirsiniz:

 1. Daha önce bu adımları kullanarak ayarladığınız Northwind veritabanını açın.

 2. Gezinti Bölmesi'ni görüntülemek için F11 tuşuna basın.

  Not : Gezinti Bölmesi görüntüleniyorsa bu adım gerekli değildir.

 3. Gezinti Bölmesinde, önceki bölümde oluşturduğunuz Şehre Göre Siparişler adlı sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Sorgu Tasarım kılavuzunda, şehir sütununun ölçüt satırına Muğla'adınısilin ve sonra [için hangi city?]yazın.

  [İçin hangi city?] parametre isteminizi dizedir. Köşeli ayraçlar belirtmek için giriş ve metni (Bu örnekte, için sormanın sorguyu istediğiniz hangi Şehir?) parametre isteminde görüntüler soru olur.

  Not : Parametre isteminde metnin bir parçası olarak nokta (.) ya da ünlem işareti (!) kullanılamaz.

 5. Sorgu sonuçlarında şehrin gösterilmesi için, Şehir sütununun Göster satırındaki onay kutusunu seçin.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorguda Şehir için bir değer girmeniz istenir.

 7. New York yazın ve ENTER tuşuna basın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

  Peki hangi değerleri belirtebileceğinizi bilmiyorsanız ne olacak? Parametrenizi daha esnek bir hale getirmek için, parametre isteminin bir parçası olarak joker karakterler kullanabilirsiniz:

 8. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 9. Sorgu tasarım sekmesinde, Şehir sütununun Ölçüt satırına Benzer [Hangi şehir için?]&"*" yazın.

  Bu parametre, gibi anahtar sözcüğü, ve işareti (&), komut istemi'ni ve tırnak içinde yıldız işareti (*) izin kullanıcının sonuçları çeşitli dönmek için joker karakterleri dahil karakter birleşimi yazın. Kullanıcı yazdığı *, örneğin, sorguyu tüm şehirleri verir; kullanıcının yazdığı M, sorguyu döndürüyorsa, "L" harfi ile başlayan tüm şehirler ve kullanıcının yazdığı * s *, "s" harfi içeren tüm şehirleri sorgu verir

 10. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu istemine İst yazın ve ENTER tuşuna basın.

 11. Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

Parametre veri türlerini belirtme

Parametrenin hangi tür veri kabul edeceğini de belirtebilirsiniz. Herhangi bir parametre için veri türünü ayarlayabilirsiniz, ancak sayısal veriler, para birimi ve tarih/saat verileri için veri türünü belirlemek özellikle önemlidir. Parametrenin kabul edebileceğin veri türünü belirttiğinizde, yanlış türde veri giren (örneğin, para birimi beklenen bir parametreye metin giren) kullanıcılara daha açıklayıcı bir hata iletisi gösterilir.

Not : Parametre metin verilerini kabul edecek şekilde ayarlandıysa, her türlü giriş metin olarak yorumlanır ve hiçbir hata iletisi gösterilmez.

Sorguda parametrelerin veri türünü belirtmek için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Sorgu Tasarım görünümünde açıkken, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 2. Sorgu Parametreleri iletişim kutusundaki Parametre sütununda, veri türünü belirtmek istediğiniz her parametre için parametre istemini yazın. Parametrelerin, sorgu tasarım kılavuzundaki Ölçüt satırında kullandığınız parametre istemleriyle eşleştiğinden emin olun.

 3. Veri Türü sütununda, her parametre için veri türünü seçin.

Sayfanın Başı

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Çoğu zaman, aynı veritabanında bulunan verilere dayalı olarak hesaplanan değerleri depolamak için tabloları kullanmazsınız. Örneğin, Northwind 2007'deki Sipariş Ayrıntıları tablosunda ürün alt toplamları depolanmaz, çünkü herhangi bir ürünün alt toplamı, Sipariş Ayrıntıları tablosundaki Miktar, Birim Fiyat ve İndirim alanlarında depolanan veriler kullanılarak hesaplanır.

Bazı durumlarda, hesaplanan değerlerde temel alınan değerler değiştirildiğinden, hesaplanan değerler güncelliğini kaybedebilir. Örneğin, herhangi birinin yaşını her yıl güncelleştirmeniz gerekeceğinden bu değeri tabloda depolamazsınız; bunun yerine, söz konusu kişinin doğum tarihini depolar ve kişinin yaşını hesaplamak için sorguda bir ifade kullanırsınız.

Sipariş Ayrıntıları tablosundaki verilere dayalı olarak ürün alt toplamlarını hesaplayan bir sorgu oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Daha önce bu adımları kullanarak ayarladığınız Northwind veritabanını açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Sipariş Ayrıntıları öğesini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 5. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Ürün No öğesini çift tıklatarak bu alanı sorgu tasarım kılavuzunun ilk sütununa ekleyin.

 6. Kılavuzun ikinci sütununda Alan satırını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın.

 7. Yakınlaştır kutusuna aşağıdaki satırı yazın veya yapıştırın:

  Alt Toplam: ([Miktar]*[Birim Fiyat])-([Miktar]*[Birim Fiyat]*[İndirim])

  Tamam'ı tıklatın.

  Bu hesaplanan alandır. Hesaplanan alanı her miktarını çarpar ürüne göre bu ürün için birim fiyatı birim fiyat ve iskonto bu ürüne yönelik her ürün miktarını çarpar ve sonra toplam Birim Fiyat Toplam iskonto çıkarır.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra sırayla ürünler ve alt toplamlarını içeren bir liste görüntülenir.

 9. Sorguyu kaydetmek için CTRL + S tuşlarına basın ve sonra sorguya Ürün alt toplamlarıadını.

Sayfanın Başı

Verilerin özetine veya toplamına bakma

İşlemleri kaydetmek veya düzenli olarak kullanılan sayısal verileri depolamak için tabloları kullandığınızda, verileri toplu olarak gözden geçirebilmeniz, örneğin toplamlarına veya ortalamalarına bakabilmeniz yararlı olur.

Access toplam satırı ekleyerek basit toplama verilerde herhangi bir veri sayfası gözden geçirmenizi sağlar. Toplam satırı bir toplam veya diğer toplama değerini görüntülemek için veri sayfasının altındaki bir satırı oluşturur.

Not : Web sorgusunun veri sayfasına Toplam satırı ekleyemezsiniz.

Aşağıdaki yordamı kullanarak, önceki örnekte oluşturduğunuz Ürün Alt Toplamları sorgusuna Toplam satırı ekleyebilirsiniz:

 1. Ürün Alt Toplamları sorgusunu çalıştırın ve sonuçları Veri Sayfası görünümü açık bırakın.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Veri sayfasının en altına, ilk sütununda Toplam sözcüğü bulunan yeni bir satır eklenir.

 3. Veri sayfasının son satırındaki Toplam adlı hücreyi tıklatın.

  Hücrede bir ok görünecektir.

 4. Kullanılabilir toplama işlevlerini görüntülemek için oku tıklatın.

  Sütunda metin verileri bulunduğundan, yalnızca iki seçenek görüntülenir: Yok ve Say.

 5. Say'ı seçin.

  Hücrenin içindeki Toplam sözcüğü yerine sütun değerlerinin sayısı gösterilir.

 6. Bitişiğindeki hücreyi (ikinci sütun) tıklatın.

  Hücrede bir ok görünecektir.

 7. Oku tıklatın ve ardından Topla'yı tıklatın.

  Alanda, sütun değerlerinin toplamı görüntülenir.

 8. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde açık bırakın.

Daha karmaşık özetler için bir toplamlar sorgusu oluşturma

Veri sayfasındaki Toplam satırı çok kullanışlıdır, ancak daha karmaşık sorular için toplamlar sorgusunu kullanırsınız. Toplamlar sorgusu, verileri gruplandırmanızı ve özetlemenizi sağlayan bir seçme sorgusudur. Örneğin, ürün başına toplam satışları görmek istediğinizi varsayalım. Toplamlar sorgusunda, ürün başına toplam satışları görmek için bir toplama işlevi olan Topla'yı kullanabilirsiniz.

Not : Bir Web sorgusu toplama işlevlerini kullanamazsınız.

Ürün Alt Toplamları sorgusunu, ürün başına alt toplamları özetlemesini sağlayacak şekilde değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Ürün Alt Toplamları sorgusu Tasarım görünümünde açılır.

 2. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Sorgu tasarım kılavuzunda Toplamlar satırı görüntülenir.

  Not : Benzer adlara sahip olsalar da, tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırıyla veri sayfasındaki Toplam satırı aynı değildir:

  • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullanarak alan değerlerine göre gruplandırma yapabilirsiniz.

  • Veri sayfası Toplam satırını, toplamlar sorgusunun sonuçlarına ekleyebilirsiniz.

  • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullandığınızda, her alan için bir toplam işlevi seçmelisiniz. Alan üzerinde hesaplama yapmak istemiyorsanız, alana göre gruplandırma yapabilirsiniz.

 3. Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda, Toplam satırındaki açılan listeden Topla 'yı seçin.

 4. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra alt toplamlarıyla birlikte ürünleri içeren bir liste görüntülenir.

 5. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın. Sorguyu açık bırakın.

Bir gruplandırma düzeyi daha eklemek için çapraz sorgu oluşturma

Şimdi, ürün alt toplamlarını gözden geçirmek, ancak aynı zamanda aya göre toplamak da istediğinizi varsayalım. Bu durumda her satırda ürün alt toplamlarının ve her sütunda aya göre ürün alt toplamlarının görüntülenmesini istiyorsunuz. Ürüne göre alt toplamları ve aya göre ürün alt toplamlarını görüntülemek için çapraz sekme sorgusu kullanın.

Not : Çapraz sorgu web tarayıcısında görüntülenemez.

Ürün Alt Toplamları sorgusunu yeniden değiştirebilir ve sorgunun ürün alt toplamları satırlarını ve aylık alt toplamlar sütunlarını döndürmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Sorgu Oluştur grubunda Tablo Göster'i tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Siparişler öğesini çift tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Çapraz'ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda Göster satırı gizlenir ve Çapraz satırı gösterilir.

 5. Tasarım kılavuzunun üçüncü sütununda Alan satırını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın. Yakınlaştır kutusu açılır.

 6. Yakınlaştır kutusuna aşağıdaki satırı yazın veya yapıştırın:

  Ay: "Ay " & DatePart("m", [Sipariş Tarihi])

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Çapraz satırında, aşağı açılır listeden şu değerleri seçin: ilk sütun için Satır Başlığı, ikinci sütun için Değer ve üçüncü satır için Sütun Başlığı.

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra aya göre toplanmış ürün alt toplamları görüntülenir.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Başka tablolardaki verileri kullanarak yeni tablo oluşturma

Başka tablolarda depolanan verilerden yeni bir tablo oluşturmak için tablo yapma sorgusu kullanabilirsiniz.

Not : Web tarayıcısında bir tablo yapma sorgusu çalıştıramazsınız.

Örneğin, raporlarını Access kullanarak hazırlayan Çanakkale'deki iş ortağınıza Çanakkale siparişleriyle ilgili verileri göndermek istediğinizi varsayalım. Tüm sipariş verilerinizi göndermek yerine, göndereceğiniz verileri Çanakkale siparişlerine özgü verilerle sınırlandırmak istiyorsunuz.

Çanakkale sipariş verilerini içeren bir seçme sorgusu hazırlayabilir ve aşağıdaki yordamı kullanarak bu seçme sorgusuyla yeni tabloyu oluşturabilirsiniz:

 1. Daha önce bu adımları kullanarak ayarladığınız Northwind veritabanını açın.

 2. Tablo yapma sorgusu çalıştırmak için, veritabanını açtığınızda buna güvenilmiyorsa Şeridin altında gösterilen İleti Çubuğu'nu kullanarak veritabanı içeriğini etkinleştirmeniz gerekebilir.

  Veritabanının nasıl etkinleştirileceğini bana göster

  • İleti Çubuğu'nda İçeriği etkinleştir'i tıklatın.

  Veritabanınız güvenilen bir konumda yer alıyorsa, İleti Çubuğu gösterilmez ve içeriği etkinleştirmek gerekmez.

 3. Oturum Açma İletişim Kutusu formunu kapatın.

 4. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Sipariş Ayrıntıları ve Siparişler öğelerini çift tıklatın.

 6. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 7. Siparişler tablosunda Müşteri No ve Sevk Şehir öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 8. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Sipariş No, Ürün No, Miktar, Birim Fiyat ve İndirim öğelerini çift tıklatarak bunları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunun Sevk Şehir sütununda Göster satırındaki kutuyu temizleyin. Ölçüt satırına 'Çanakkale' yazın (tek tırnak işaretlerini de ekleyin).

  Sorgu sonuçlarını tabloyu oluşturmak için kullanmadan önce doğrulayın.

 10. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 11. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu belirir.

 12. Sorgu Adı kutusuna Çanakkale Siparişleri Sorgusu yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 13. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 14. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Tablo Yap'ı tıklatın.

  Tablo Yap iletişim kutusu görünür.

 15. Tablo Yap iletişim kutusunun Tablo Adı kutusuna Çanakkale Siparişleri yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 16. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 17. Onay iletişim kutusunda Evet'i tıklatarak onaylayın.

  Yeni tablo oluşturulur ve Gezinti Bölmesinde gösterilir.

  Not : Zaten belirttiğiniz adda bir tablo varsa, sorgu çalıştırılmadan önce o tablo silinir.

 18. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Çanakkale Siparişleri tablosu zaten var olduğundan, bir uyarı iletişim kutusu gösterilir.

 19. Eylemi iptal etmek ve iletişim kutusundan çıkmak için Hayır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka tablolardaki verileri kullanarak bir tabloya veri ekleme

Bir veya birden çok tablodan veri alıp bunları başka bir tabloya eklemek için ekleme sorgusu kullanabilirsiniz.

Not : Web tarayıcısında bir ekleme sorgusu çalıştıramazsınız.

Çanakkale'deki iş ortağınızla paylaşmak üzere bir tablo oluşturduğunuzu, ancak ortağınızın Muş bölgesindeki müşterilerle de çalıştığını öğrendiğinizi varsayalım. Tabloyu ortağınızla paylaşmadan önce bu tabloya Muş bölgesi verilerinin bulunduğu satırları da eklemek istiyorsunuz.

Aşağıdaki yordamı kullanarak, önceki örnekte oluşturduğunuz Çanakkale Siparişleri tablosuna Muş bölgesinin verilerini de ekleyebilirsiniz:

 1. "Çanakkale Siparişleri Sorgusu" adlı sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda Ekle'yitıklatın. Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Ekle iletişim kutusunda, Tablo Adı kutusundaki oku tıklatın ve açılan listeden Çanakkale Siparişleri'ni seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Ekle iletişim kutusu kapatılır. Tasarım kılavuzunda Göster satırı görüntüden kaldırılır ve Ekleneceği Yer satırı görüntülenir.

 5. Tasarım kılavuzunda, Sevk Şehir sütununun Ölçüt satırındaki 'Çanakkale' sözcüğünü silin ve 'Muş' yazın.

 6. Ekleneceği Yer satırında, her sütun için uygun alanı seçin.

  Bu örnekte, Ekleneceği Yer satırındaki değerlerin Alan satırındaki değerlerle eşleşmesi gerekir; ancak ekleme sorgularının çalışması için her zaman bu gerekli değildir.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Not :  Çok fazla miktarda veri getiren bir sorguyu çalıştırırken sorguyu geri alamayacağınızı belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Sorgunun işlenmesini sağlamak için bellek kesimi üzerindeki sınırı 3 MB'a çıkarmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Verileri otomatikleştirilmiş bir yolla değiştirme

Güncelleştirme sorgusu kullanarak tablolarınızdaki verileri değiştirebilir ve yine güncelleştirme sorgusu kullanarak hangi satırların güncelleştirileceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Güncelleştirme sorgusu, güncelleştirmeyi yapmadan önce güncelleştirilen verileri gözden geçirmenize fırsat verir.

Önemli : Eylem sorguları geri alınamaz. Bu nedenle, güncelleştirme sorgusunu kullanarak güncelleştireceğiniz tabloların yedeğini almanız iyi olabilir.

Not : Web tarayıcısında güncelleştirme sorgusu çalıştıramazsınız.

Önceki örnekte Çanakkale Siparişleri tablosuna satırlar eklediniz. Çanakkale Siparişleri tablosunda, Ürün No alanında sayısal Ürün No değerleri gösterilmektedir. Verileri raporlarda daha rahat kullanmak için, ürün numaralarını ürün adlarıyla değiştirmek isteyebilirsiniz. Ürün numaralarını değiştirmek için, önce Çanakkale Siparişleri tablosunun Ürün No alanının Sayı olan veri türünü Metin olarak değiştirmeniz, böylece Ürün No alanının ürün adlarını kabul etmesini sağlamanız gerekir.

Aşağıdaki yordamı kullanarak Çanakkale Siparişleri tablosundaki değerleri güncelleştirebilirsiniz:

 1. Çanakkale Siparişleri tablosunu Tasarım görünümünde açın.

 2. Ürün No satırında, Veri Türü'nü Sayı'dan Metin'e dönüştürün.

 3. Çanakkale Siparişleri tablosunu kaydedin ve kapatın.

 4. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Çanakkale Siparişleri ve Ürünler öğelerini çift tıklatın.

 6. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 7. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları görüntüden kaldırılır ve Güncelleştir satırı görüntülenir.

 8. Çanakkale Siparişleri tablosunda Ürün No öğesini çift tıklatarak bu alanı tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunda, Güncelleştir satırına Ürün Kimliği sütununun yazın veya yapıştırın takip:

  [Ürünler].[Ürün Adı]

  İpucu : Güncelleştirme sorgusu kullanarak ve Güncelleştir satırında boş dize ("") veya NULL kullanarak, alan değerlerini silebilirsiniz.

 10. Ölçüt satırına aşağıdaki ifadeyi yazın veya yapıştırın:

  [Ürün No] Benzer ([Ürünler].[No])

  Farklı veri türlerini karşılaştırma alanlar içeren gibi anahtar sözcüğü gereklidir, çünkü (ürün kimliği metin verileri, kimlikli sayısal veriler).

 11. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde göstererek, güncelleştirme sorgusuyla hangi değerlerin değişeceğini gözden geçirebilirsiniz.

  Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

  Sorgu, güncelleştirilecek Ürün No'ların listesini döndürür.

 12. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Çanakkale Siparişleri tablosunu açtığınızda, Ürün No alanındaki sayısal değerlerin Ürünler tablosundan alınan ürün adlarıyla değiştirildiğini göreceksiniz.

Sayfanın Başı

Verileri otomatikleştirilmiş bir yolla silme

Silme sorgusu kullanarak tablolarınızdan veri silebilir ve yine silme sorgusu kullanarak hangi satırların silineceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Silme sorgusu, silme işlemini yapmadan önce silinecek olan satırları gözden geçirmenize fırsat verir.

Not : Web tarayıcısında silme sorgusu çalıştıramazsınız.

Çanakkale Siparişleri tablosunu önceki örnekte güncelleştirilen) Çanakkale'deki iş ortağınıza göndermeye hazırlandığınızı ve bazı satırların bir dizi boş alan içerdiğini fark ettiğinizi varsayalım. Tabloyu göndermeden önce boş alanların bulunduğu bu satırları kaldırmak isteyebilirsiniz. Doğrudan tabloyu açıp satırları el ile silebilirsiniz, ancak silmek istediğiniz satırların sayısı çoksa ve hangi satırların silineceğine ilişkin net ölçütleriniz varsa, silme sorgusunu kullanışlı bulabilirsiniz.

Aşağıdaki yordamı kullanarak, Çanakkale Siparişleri tablosundan Sipariş No alanında değer bulunmayan satırları silmek için bir sorgudan yararlanabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Çanakkale Siparişleri'ni çift tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Sil'i tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları görüntüden kaldırılır ve Sil satırı görüntülenir.

 5. Çanakkale Siparişleri tablosunda Sipariş No öğesini çift tıklatarak bu alanı kılavuza ekleyin.

 6. Tasarım kılavuzunda, Sipariş No sütununun Ölçüt satırına Boş yazın.

 7. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×