Soldan sağa dil özellikleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Officesağdan sola işlevleri ve özellikleri bir sağdan sola veya girme, düzenleme ve metin görüntülemek için birleşik bir sağdan sola, soldan sağa ortamında çalışma dilleri destekler. Bu bağlamda, sağdan sola yazılan ve Arapça ve bunu yapmayın dilleri gibi bağlamsal şekillendirme gerektiren dilleri içeren herhangi bir yazı sisteminin "sağdan sola diller" gösterir. Sağdan sola okumak veya tek tek dosyaları sağdan sola içeriklerini okuma şekilde değiştirmek için ekranınıza değiştirebilirsiniz.

Bilgisayarınızda yüklü Office sağdan sola dil sürümünü yoksa, uygun dil paketini yüklemeniz gerekir. Ayrıca sağ destek ve kullanmak istediğiniz sağdan sola dil için klavye dilini etkinleştirmeniz sola olan bir Microsoft Windows işletim sistemi çalışıyor olması gerekir.

Microsoft Officeiçinde sağdan sola özelliklerinden herhangi birini kullanın veya sağdan sola betikleri bile düzgün görüntülenmesi önce Giriş dili Ekle Windows ve sağdan sola dil için klavye düzenini etkinleştirmeniz gerekir.

Windows XPkullanıyorsanız, önce Windows XP gerekli Microsoft Windows karmaşık kodlar yüklemek için Denetim Masası Giriş sayfasına gidersiniz gerekir. Karmaşık komut dosyası yazılımını yükledikten sonra klavye dilini ekleyin. Daha fazla bilgi için birden çok dil için Windows XP kurmabakın.

Nasıl bilgisayarınızı özelleştirmek tercih ettiğiniz bağlı olarak, ekranınızı (menüler, iletişim kutuları ve sihirbazlar) için bir dil kullanmak ve farklı bir dilde gerektiği gibi yazın. Hem sağdan sola bir dilde yazmak ve menüleri ve çevrimiçi Yardım'daki dili, Office görüntü o dil tercihi ayarlayabilirsiniz olduğunu görmek istiyorsanız. Daha fazla bilgi için bir dil eklemek veya Office Dil tercihlerini ayarlamakonusuna bakın.

Office programlarında çeşitli sağdan sola görüntüleme dilini ekran düzeni yön ve iletişim kutuları içinde metin hizalamasını belirlemek için kullanın. Sağdan sola kullanıcı görüntüleme dili belirttiğinizde Office Dil tercihlerini ayarlayın iletişim kutusunda, menüler, iletişim kutuları ve sihirbazlar düzeni içinde sağdan sola, ancak Microsoft Windows ayarları soldan sağa olarak kalır.

Örneğin, Office (ancak Windows) görüntü dili olarak Arapça seçildiğinde, şu ekranı görürsünüz:

Arapça kullanıcı arabirimi dili

Sağdan sola, İngilizce ve Kapat, başlık çubuğunda kalır menüleri görüntülenir olsa da soldan sağa arabiriminde yapmaları şekilde Simge Durumuna Küçültve Ekranı Kapla düğmeleri sağ üst köşesinde kalır. Windows Göster sağdan sola dil için ayarlanırsa, başlık çubuğunda dil de çevrilmesini ve sol üst köşedeki Kapat, Simge Durumuna Küçültve Ekranı Kapla düğmeleri olacaktır.

Öncelikle soldan sağa dilde çalışıyor ancak bazen sağdan sola dilde metin eklemek için gerek, İngilizce (ABD), görüntüleme dilinizi seçin ve aşağıdakileri yapmak istediğinizde Office programların çoğu sağdan sola dillerde yazın. Bunu yapmak için Set sağdan sola metin, madde işaretleri ve numaralandırma düzenleme alan ve klavye düzenini etkinleştirmekiçin.

Microsoft Office programın içinde metin yönünü sağdan sola paragraf düğmesini (etkin sağdan sola yazılan bir dil varsa, yalnızca görünür) Giriş sekmesindeki Paragraf grubunda seçerek değiştirebilirsiniz. Sağdan sola dilde görüntülenmesini ekranınıza değiştirdikten sonra bile, uygun klavye dilini o dilde metin girmek için etkinleştirilmiş olması gerekir.

Genel Görüntüleme diliniz Türkçe ise ancak bir Arapça Lehçe değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. Word belgesi gibi bir Office program dosyası açın.

 2. Dosya sekmesinde Seçenekler ' i > Dil.

 3. Kümesi Office Dil tercihlerini iletişim kutusunda, Düzenleme dili listesinde Arapça Lehçe ve Ekle'yiseçin'i seçin.

 4. Düzenleme dillerini seçin tablosunda yeni eklenen Arapça Lehçe vurgulanır ve Varsayılan olarak ayarla' i emin olun.

  Önemli : Varsayılan olarak yeni atanan düzenleme dilini ayarladığınızda, tüm için varsayılan Microsoft Office programlarınızın olur.

Belirli bir dilin yerel klavye kullanarak yazmak için bu dil için uygun dil paketini yüklemeniz gerekir. Uygun klavye düzenini de eklemeniz gerekir. Başka bir dil için klavye düzenini ekleme ve yerleşik görev çubuğundaolması için Dil çubuğunu seçme sonra bir dil göstergesini Dil çubuğu resmi üzerinde görev çubuğu görünür ve geçerli klavye dilini görüntüler. Örneğin, Arapça Dil göstergesini arapça klavye göstergesi olur.

Not : Dil çubuğu Microsoft WindowsMetin Hizmetleri ve giriş dilleri iletişim kutusunda İngilizce yanı sıra en az bir dilin daha Klavyesi eklendikten sonra otomatik olarak görüntülenir.

 • Görev çubuğundaki dil göstergesi görünür olduğunda Dil çubuğunu görüntülemek için dil göstergesini seçin ve sonra Dil çubuğunu göster' i seçin.

 • Dil çubuğu görünür olduğunda görev çubuğunda dil göstergesini görüntülemek için Simge Durumuna Küçült' ı seçin.

 • Farklı bir dil için klavye seçmek için geçerli dil ( Dil çubuğu) adını ya da dil göstergesini seçin ve sonra diğer dil adını seçin.

Dile özgü klavye etkinleştirme hakkında yönergeler için etkinleştirme veya klavye düzeni dilini değiştirmekonusuna bakın.

Hangi dilleri, bağlı olarak, metin karakter eşlem veya ASCII karakter kodları kullanarak girebilirsiniz. Simge Galerisi kullanarak ASCII karakter kodları otomatik olarak eklemeyi öğrenmek için simgeleri eklemekonusuna bakın.

Yalnızca başka bir dilde biraz metin girmek istediğiniz ve klavyenizi geçiş yapmak istemiyorsanız, Karakter Eşlem, Donatılar'daki Microsoft Windowsbirini kullanabilirsiniz. Bir karakter sağdan sola veya soldan sağa dil birinden yazı tipi sayfaları seçin, Pano'ya kopyalayın ve sonra belgenize karakteri ekleme. Metin girmek için Karakter Eşlem kullanma hakkında daha fazla bilgi için özel karakterleri kullanma (karakter eşleme)bakın.

Metin yönü okuma düzeni, hizalama ve ekran öğelerinin genel düzen başvuruyorsa. Sağdan sola ve sağa sola metinleri birlikte aynı cümle, paragraf veya denetim kullanıldığında, birleştirilmiş metni olarak "karışık." adı verilir

Office program ayarlama ve sağdan sola metin ortamı görüntülemek için etkin olduğunda, imleci görünümünü soldan sağa çalışma Soldan sağa imleç veya Soldan-sağa çalıştırmayı gösteren imleç ya da bir sağ sağdan sola imleç çalıştırma sola belirtmek için değişir. İmleci tanınan dili (mantıksal hareket) yönünü göre taşımak ya da sonraki görsel bitişik karaktere (görsel hareket) taşıyın.

Hem soldan sağa ve sağdan sola diller etkinleştirildiğinde, soldan sağa ve sağdan sola paragraf düğmeleri Office programların çoğu şeridinde etkinleştirilir. Bu düğmelerin tıklattığınızda, girme ve metni bloklama metnin yönünü değiştirebilirsiniz.

Not : Microsoft OneNoteiçinde soldan sağa ve sağdan sola düğmeleri Paragraf Hizala oku tıklatılarak kullanılabilir.

hücre veya alan içindeki metni Sola Hizala, ortaya hizalanmış veya sağa hizalanmış olabilir. Access ve Excel, gibi bazı programlarda metin bağlam metin yönü de içerebilir.

Metnin Bağlam metni yönü varsa, metin ve sayılar girilen ilk karakterin diline göre hizalanır. — örneğin, ilk karakter sağdan sola bir dile aitse, hücredeki veya alandaki metin sağa hizalanır ve ilk karakter soldan sağa bir dile aitse, sola hizalanır. Her nesne için Bağlam metni yönünü geçersiz kılabilir ve Sol, Orta veya Sağ metin yönüne geçiş yapabilirsiniz.

Birçok sağdan sola veya birleşik sağdan sola ve soldan sağa programlar, metnin yönünü ve okunuş sırasını denetleyen bağlam kuralları uygular. Kutular, listeler ve diğer öğeler, içerdikleri metnin bağlam kurallarını denetler.

Okunuş sırası ve metin yönü için kullanılan bağlam kuralları şunlardır:

 • İlk güçlü karakteri soldan sağa ise, okunuş sırası da soldan sağa olur ve metin sola hizalanır.

 • İlk güçlü karakter sağdan sola ise, okunuş sırası da sağdan sola olur ve metin sağa hizalanır.

 • Yalnızca belirsiz karakterler yazılırsa, hem okunuş sırası, hem de yön, ilk güçlü karakter yazılana kadar paragraf yön (soldan sağa veya sağdan sola olabilir) izler.

İlk güçlü karakteri soldan sağa yazılan bir dilden sağdan sola yazılan bir dile (veya tersine) çevirdiğiniz zaman, hem okunuş sırası, hem de metin yönü buna göre değişir.

Word ve sözcük diğer programlarda, seçin, bulma ve tek tek aksan işaretleri ve olup olmadıklarına bakılmaksızın Arapça karakterleri değiştirin. Her bağ ve Vurgu sağdan sola dil word'ün ayrı bir birimi değerlendirilir.

Aşağıdaki örnek, üç karakterli bir bağı olan bir Arapça sözcüğü seçme işlemini (her karakter seçilirken) göstermektedir.

Seçili tek bağı olan sözcük

Seçili iki bağı olan sözcük

Seçili üç bağı olan sözcük

Dosyaları sağdan sola veya soldan sağa yönde Web'de HTML biçiminde kaydedebilirsiniz. Sağdan sola yönde olan Web sayfaları HTML dosyasında standart HTML DIR özniteliğini kullanarak işaretlenir. Kullanmakta olduğunuz web tarayıcısı DIR özniteliğini tanıdığı, sayfa sağdan sola yönde görüntülenir. Web tarayıcınız DIR özniteliğini algılamazsa, sayfa soldan sağa yönde görüntülenir.

İpucu : Sağdan sola Web sayfalarını görüntülemek için DIR özniteliğini tanıdığı gibi en az bir tarayıcı kullanma Microsoft Internet Explorer 3.02 Orta Doğu, Microsoft Internet Explorer 4.01 karmaşık yazıların veya en azından Microsoft Internet Explorer 5.

Sağdan sola sıralama düzeni mümkün olan her yerde uygulanır. Bu, tablo görünümündeki, kart görünümündeki ve simge görünümündeki veri listeleri ve gruplama ölçütü listeleri, kişi listeleri, klasör listeleri ve adres listeleri için geçerlidir.

Not : Bazı sunucu tarafı görünümleri, desteklenen sunucu tarafı sıralama düzenlerini izlediklerinden dolayı verileri sağdan sola sıralama düzenine göre sıralamayabilir.

Bengali, Gucerat dili, Hintçe, Kannada dili, Malayalam, Marathi, Pencap dili, Tamil dili ve Telugu dili gibi Hint dilleri Microsoft Office programlarının tüm arama seçenekleriyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri bu dillerdeki komut dosyaları için çalışmaz. Ancak bu seçenekler, aynı belgedeki eşleşen Latince karakterleri bulmak için kullanılabilir.

Sağdan sola yazılan diller

Bul ve Değiştir özellikleri metni Arama kutusuna, bunu görüntülendiği sırayı yerine girildiği sırada metin arar. Bu nedenle, paragrafın yön ne olursa olsun, sağdan sola metin dizelerini arayabilirsiniz. Karakter olan veya olmayan keşide (yalnızca Arapça) eşleşmeleri, Hemzeli Elif (yalnızca Arapça) veya aksan işaretleri, İbranice niqqud gibi için arama yapabilirsiniz. ASCII ve Unicode karakter kodları listesi için Ekle ASCII veya Unicode Latince tabanlı simgeler ve karakterlerbakın.

Hint dilleri

Bengali, Gucerat dili, Hintçe, Kannada dili, Malayalam, Marathi, Pencap dili, Tamil dili ve Telugu dili gibi Hint dilleri Microsoft Office programlarının tüm arama seçenekleriyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri bu dillerdeki komut dosyaları için çalışmaz. Ancak bu seçenekler, aynı belgedeki eşleşen Latince karakterleri bulmak için kullanılabilir.

Güneydoğu Asya dilleri

Tay dili ve Vietnam dili gibi Güneydoğu Asya dilleri, Microsoft Office programlarının tüm arama seçenekleriyle uyumlu olmayabilir. Örneğin, Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri Güneydoğu Asya karakterleri için çalışmaz. Ancak bu seçenekler, aynı belgedeki eşleşen Latince karakterleri bulmak için kullanılabilir.

Microsoft Office programları, Arapça, İbranice ve karma metin kullanıcılarının için sağlanan şu kod sayfalarını destekler:

Arapça

Her kod sayfası benzersiz bir kod sayfa numarasıyla tanımlanır. Arapça için kod sayfası (CP), CP 1256 şeklindedir.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, Peştuca, Farsça, Uygurca ve Urduca, Arapça ile aynı kod sayfalarını kullanır.

İbranice

Her kod sayfası benzersiz bir kod sayfa numarasıyla tanımlanır. İbranice için kod sayfası (CP), CP 1255 şeklindedir.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Yidiş, İbranice ile aynı sayfa kodlarını kullanır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×