SmartArt grafiğinize animasyon ekleme

Ek vurgular sağlamak veya bilgilerinizi aşama aşama göstermek için hareketli ve animasyonlu SmartArt grafikleri oluşturabilirsiniz. SmartArt grafiğinizin tamamına veya yalnızca SmartArt grafiğinizdeki bağımsız bir şekle animasyon ekleyebilirsiniz. Örneğin, Venn diyagramının her bir dairesinin teker teker uçmasını sağlayabilir veya aşama aşama açılan bir kuruluş şeması oluşturabilirsiniz.

Bu makalede

Animasyona genel bakış

Animasyon ekleme

Animasyon efekti seçeneklerini ayarlama

Bir SmartArt grafiğinden diğerine animasyon kopyalama

SmartArt grafiğinizdeki bağımsız şekillere animasyon ekleme

Animasyon sıralamasını tersine çevirme

Animasyon kaldırma

Animasyona genel bakış

SmartArt grafiğinizin düzeniyle hangi animasyonun en iyi şekilde çalışacağına karar vermek için animasyonların çoğu Metin bölmesinin en üstünden başlayıp aşağıya doğru hareket ettiğinden, bilgilerinizi SmartArt grafiği metin bölmesinde görüntüleyin. Alternatif olarak, animasyonu ters sıralamada oynatabilirsiniz. Metin bölmesi görünmüyorsa, bu bölmeyi görüntüleyebilirsiniz.

Metin bölmesini nasıl görüntüleyebilirim?

 1. Slayttaki SmartArt grafiğini seçin.

 2. SmartArt Araçları altında, Tasarım sekmesinde, Grafik Oluştur grubunda Metin Bölmesi'ni tıklatın.

Kullanılabilen animasyonlar SmartArt grafiğiniz için seçtiğiniz düzene bağlıdır, ancak tüm şekillere istediğiniz zaman tek seferde, bir şekle ise belirli bir zaman içinde animasyon ekleyebilirsiniz.

Animasyona eklenen öğeler yazdırılmayan sayı etiketleriyle slayda not edilir. Bu etiketler Animasyon Bölmesi listesindeki animasyonlara karşılık gelir, SmartArt grafiğinizin tarafında görüntülenir ve yalnızca Özel Animasyon görev bölmesi görüntülenirken Normal görünümde görünür.

Not   İletinizin anlaşılmamasını veya seyircilerinizin sıkılmasını önlemek için animasyonları tedbirli bir biçimde kullanın.

SmartArt grafikleri için animasyonlar

SmartArt grafiğine uyguladığınız animasyonlar, şekillere, metne veya WordArt'a uygulayabileceğiniz animasyonlardan şu açılardan farklıdır:

 • Şekillerin arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilir ve bu şekillere ayrı ayrı animasyon eklenmez.

 • SmartArt grafiğindeki şekillere animasyon eklerseniz, animasyon şekillerin göründüğü sıralamada oynatılır. Sıralama yalnızca bir bütün olarak ters çevrilebilir. Bu nedenle, (şekillerin görüntülendiği sıralamayı ters çevirmenin yanı sıra) tek bir SmartArt grafiği için animasyon sırasını yeniden düzenleyemezsiniz .

  Örnek:     Altı şekliniz var ve her biri A'dan F'ye tek bir harf içeriyorsa, animasyonu ya A'dan F'ye ya da F'den A'ya oynatabilirsiniz. Animasyonu, A'dan C'ye, ardından F'den D'ye sıralamasında olduğu gibi, sıralama düzeninin dışında oynatamazsınız. Bununla birlikte bu sıralamayı taklit etmek için birden fazla slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, şekilleri A'dan C'ye oynatan bir slayt ve şekilleri F'den D'ye oynatan ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz.

 • Microsoft Office PowerPoint 2007 sürümünden önceki bir PowerPoint sürümü kullanılarak oluşturulmuş bir diyagramı SmartArt grafiğine dönüştürdüğünüzde, bazı animasyon ayarlarını kaybedebilirsiniz veya animasyon farklı görünebilir.

SmartArt grafiğinin düzenini değiştirdiğinizde, eklediğiniz tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Sayfanın Başı

Animasyon ekleme

Önemli   Topaç Giriş efekti veya Çevir Çıkış efekti gibi bazı animasyon efektleri yalnızca şekiller için kullanılabilir. SmartArt grafikleri için kullanılamayan efektler soluk görünür. SmartArt grafikleri için kullanılamayan animasyon efektlerini kullanmak isterseniz, SmartArt grafiğini sağ tıklatın, Şekillere Dönüştür'ü tıklatın ve sonra şekillere animasyon ekleyin.

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğini tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Diğer'i Düğme resmi tıklatın ve istediğiniz animasyonu seçin.

Sayfanın Başı

Animasyon efekti seçeneklerini ayarlama

Animasyon efekti seçeneklerini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Değiştirmek istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğini seçin.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ni tıklatın.

 3. Animasyon Bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağındaki oku tıklatın ve Efekt Seçenekleri'ni belirleyin.

 4. İletişim kutusunda, SmartArt Animasyonu sekmesindeki Grafiği grupla listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Seçenek

Açıklama

Tek nesne olarak

Animasyon, tüm SmartArt grafiği tek bir büyük resim veya nesneymiş gibi eklenir.

Tümü aynı anda

SmartArt grafiğindeki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Bu animasyon ve Tek nesne olarak arasındaki fark en fazla şekiller döndüğünde veya büyüdüğünde dikkat çeker. Tümü aynı anda ile tüm şekiller tek tek döner veya büyür. Tek nesne olarak ile tüm SmartArt grafiği döner veya büyür.

Teker teker

Tüm şekillere tek tek art arda animasyon eklenir.

Dala göre teker teker

Aynı daldaki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Bu animasyon, kuruluş şemasının dalları veya hiyerarşi düzeni için uygundur ve Teker teker seçeneğine benzer.

Düzeye göre bir kerede

Aynı düzeydeki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Örneğin, Düzey 1 metni içeren üç şekilli ve Düzey 2 metni içeren üç şekilli bir düzeniniz varsa, öncelikle Düzey 1 metni içeren üç şekle birlikte animasyon eklenir ve ardından Düzey 2 metni içeren üç şekle birlikte animasyon eklenir.

Düzey 1 ve Düzey 2 metinlerini gösteren Metin Bölmesi'nin resmi

Düzeye göre teker teker

SmartArt grafiğindeki şekillere önce düzeye göre, ardından düzey içinde tek tek animasyon eklenir. Örneğin, Düzey 1 metni içeren dört şekilli ve Düzey 2 metni içeren üç şekilli bir düzeniniz varsa, ilk önce Düzey 1 metni içeren şekillerin her birine tek tek animasyon eklenir ve ardından Düzey 2 metni içeren üç şekle tek tek animasyon eklenir.

Notlar   

 • Tümü aynı anda'yı eklerseniz, bazı animasyonlar, Tek nesne olarak seçeneğini eklediğinizden farklı davranır. Örneğin, Tümü aynı anda seçeneğiyle Uçarak Giriş animasyonu eklendiğinde, daha uzak mesafeden uçacak şekiller, tüm şekillerin hedeflerine aynı anda varabilmesi için daha yüksek hızda uçarlar. Tek nesne olarak eklendiğinde SmartArt grafiğinin tüm parçaları aynı biçimde oynatılır (Uçarak Giriş örneğinde, aynı hızda hareket eder).

 • SmartArt grafiğinize Tek nesne olarak hariç herhangi bir animasyon uygularsanız, aynı SmartArt grafiğine uyguladığınız diğer animasyonlar Tek nesne olarak olamaz. SmartArt grafiklerine uygulanan birden çok animasyonun tümünün Tek nesne olarak olması veya tümünün Tek nesne olarak olmaması gerekir.

 • SmartArt grafiğine (Tek nesne olarak dışında) herhangi bir animasyon uygularsanız, SmartArt grafiğinin arka planı her zaman slaytta görünür. Dolgu veya çizgi eklenmemişse, size görünmese de arka plana animasyon eklemek mümkün değildir.

Sayfanın Başı

Bir SmartArt grafiğinden diğerine animasyon kopyalama

Microsoft PowerPoint 2010 uygulamasındaki yeni özelliklerden biri, Animasyon Boyacısı'dır. Animasyon Boyacısı'nı kullanarak bir SmartArt grafiğinden diğerine bir veya birden çok animasyonu hızlı ve kolayca kopyalayabilirsiniz.

Bir SmartArt grafiğinden diğerine animasyonları kopyalamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Kopyalamak istediğiniz animasyonları içeren SmartArt grafiğini seçin.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş Animasyon grubunda, Animasyon Boyacısı'nı tıklatın.

 3. Animasyonları üzerine kopyalamak istediğiniz SmartArt grafiğini tıklatın.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinizdeki bağımsız şekillere animasyon ekleme

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğini tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Diğer'i Düğme resmi tıklatın ve istediğiniz animasyonu seçin.

 3. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Efekt Seçenekleri'ni tıklatın ve Teker Teker'i seçin.

 4. Animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ni tıklatın.

 5. SmartArt grafiğinizdeki tüm şekilleri görüntülemek için Animasyon Bölmesi listesinde genişletme köşeli çift ayracını Genişletme köşeli çift ayracı tıklatın.

 6. Animasyon Bölmesi listesinde, CTRL tuşunu basılı tutup şekilleri sırayla tıklatarak animasyon eklemek istemediğiniz tüm şekilleri seçin.

 7. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda, Animasyon Yok'u tıklatın. Böylece animasyon efekti şekilden kaldırılır. Şeklin kendisi SmartArt grafiğinizden kaldırılmaz.

 8. Kalan şekillerin her biri için Özel Animasyon listesinde şekli seçip sağ tıklatarak veya Değiştir'i tıklatarak istediğiniz tam animasyon seçeneklerini belirleyin.

 9. Animasyon seçeneklerini belirleme işlemini tamamladığınızda, Animasyon Bölmesi'ni kapatın.

Not    SmartArt grafikleri için kullanılamayan efektler soluk görünür. SmartArt grafikleri için kullanılamayan animasyon efektlerini kullanmak isterseniz, SmartArt grafiğini sağ tıklatın, Şekillere Dönüştür'ü tıklatın ve sonra da şekillere animasyon ekleyin.

Sayfanın Başı

Animasyon sıralamasını tersine çevirme

 1. Tersine çevirmek istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğini tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ni tıklatın.

 3. Özel Animasyon listesinde özel animasyonu sağ tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. SmartArt Animasyonu sekmesini tıklatın, ardından Ters sırada onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Animasyon kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğini tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyon grubunda Animasyon Yok'u tıklatın.

Not   Animasyon Yok seçeneğini göremezseniz, daha fazla seçenek için Diğer Düğme resmi öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: PowerPoint 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir