SmartArt grafiğinizi animasyonlu hale getirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Vurgu sağlamak veya aşamaları bilgilerinizi göstermek için animasyon, SmartArt grafiği veya tek tek bir şekil için SmartArt grafiğinizde ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir şekil hızla ekranınızın bir kenarından uçarak giriş veya yavaş belirerek yapabilirsiniz.

Animasyon ekleme

SmartArt grafiğine animasyon eklemek için animasyon eklemek için animasyonlarsekmesini tıklatın, istediğiniz SmartArt grafiğine gidin ve animasyon grubunda, istediğiniz animasyon türünü tıklatın. Daha fazla seçenek görmek için daha fazla Düğme görüntüsü ' ı tıklatın. (Animasyonu kaldırmak için yalnızca Yok'utıklatın.)

Animasyon sekmesindeki Diğer düğmesi

Animasyonu ekledikten sonra içindeki şekillere tek tek animasyon uygulayabilirsiniz.

 1. Animasyonlar sekmesinde, animasyon grubunda Efekt Seçenekleri' ni ve sonra Teker tekertıklatın.

  Animasyonlar grubundaki Efekt Seçenekleri düğmesi

 2. Gelişmiş animasyon grubunda Animasyon bölmesi' ni tıklatın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon bölmesi listesinde genişletme köşeli çift ayraç Genişletme köşeli çift ayracı SmartArt grafiğinizdeki tüm şekilleri görüntülemek için tıklatın.

 4. Tüm, yoksa animasyon, (CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra her şekli sırayla tıklatın) istediğinizde ve Hiçbirianimasyon grubunda öğesini tıklatın, şekilleri seçin. (Bu animasyon efektini şekilden kaldırır. Şekli SmartArt grafiğinize kaldırabileceğini etmez.)

  Animasyonlar grubunda animasyon yok seçeneği (Yok)

 5. Kalan şekillerin her biri için, Animasyon Bölmesi'nde şekli sağ tıklatıp istediğiniz animasyon seçeneklerini belirleyin.

İpucu: Animasyon Boyacısı'nı ( animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş animasyon grubunda) hızla animasyonlar bir SmartArt grafiğinden diğerine diğerine kopyalamak için kullanın.

 1. Animasyonunu tersine çevirmek istediğiniz SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinde, animasyon grubunda, iletişim kutusu başlatıcısı şeritteki iletişim kutusu başlatıcısı düğmesi ' ı tıklatın.

  Animasyonlar sekmesinde iletişim kutusu başlatıcısı

 3. SmartArt Animasyonu sekmesini tıklatın, ardından Ters sıralama onay kutusunu seçin.

  SmartArt Animasyonu sekmesinin Ters Sıralama onay kutusunu gösteren kısmı

Efekt seçeneklerini kullanarak animasyonunuzda değişiklikler yapabilirsiniz.

Önemli: SmartArt grafikleri için kullanılamayan bazı animasyon efektleri şekiller için kullanılabilir. Bir SmartArt'a bu efektleri uygulamak için, grafiği sağ tıklatıp Şekillere Dönüştür'ü tıklatın.

 1. Ayarlamak istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ni tıklatın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon Bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağındaki oku tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.

  efekt seçeneklerini gösteren açılan menü

 4. İletişim kutusunda, SmartArt Animasyonu sekmesindeki Grafiği grupla listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Seçenek

  Açıklama

  Tek Nesne Olarak

  Tüm SmartArt grafiğini tek bir büyük resim veya nesne gibi hareket ettirir.

  Tümü Aynı Anda

  Her şekle aynı anda animasyon uygulanır. Bu animasyon ve Tek nesne olarak arasındaki fark en fazla şekiller döndüğünde veya büyüdüğünde dikkat çeker. Tümü aynı anda ile tüm şekiller tek tek döner veya büyür. Tek nesne olarak ile tüm SmartArt grafiği döner veya büyür.

  Teker Teker

  Her şekle art arda ayrı olarak animasyon uygulanır.

  Düzey, Bir Kerede

  Aynı düzeydeki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Örneğin, Düzey 1 metni içeren üç şekil ve Düzey 2 metni içeren üç şekil varsa, öncelikle Düzey 1 şekillerine birlikte animasyon eklenir ve ardından Düzey 2 şekillerine birlikte animasyon eklenir.

  Düzey, Teker Teker

  Her düzeydeki her bir şekle art arda animasyon uygular ve sonraki düzeyde bulunan şekillere gider. Örneğin, Düzey 1 metninde dört şekliniz ve Düzey 2 metninde üç şekliniz varsa, ilk önce Düzey 1 şekillerinin her birine tek tek animasyon eklenir ve ardından üç adet Düzey 2 şeklinin her birine tek tek animasyon eklenir.

Notlar: 

 • Tümü Aynı Anda animasyonu, Tek Nesne Olarak animasyonundan farklı davranır. Örneğin, Tümü Aynı anda seçeneğini ve Uçarak Giriş animasyonu seçerseniz, daha uzak mesafeden uçacak şekiller, tüm şekiller hedeflerine aynı anda varsın diye daha yüksek hızda uçarlar. Aynı animasyonu ve Tek Nesne Olarak seçeneğini belirlerseniz, tüm şekiller aynı hızda uçar.

 • Tek Nesne Olarak dışında bir animasyonu seçerseniz, SmartArt grafiğinin arka planı slaydınızda görünür. Arka plana animasyon uygulayamazsınız ve bu yüzden slaydınızla karışırsa, SmartArt grafiğinizin dolgu ve çizgilerini Yok olarak ayarlamayı deneyin.

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ni tıklatın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağındaki oku tıklatın ve ardından Kaldır' ı tıklatın.

Çoğu animasyon metin Bölmesi'nde üst madde işareti ile başlar ve oradan aşağı taşır çünkü en iyi hangi animasyon karar vermek için SmartArt grafiği metin Bölmesi'nde bilgileri bakın. Alternatif olarak, (yukarıda "animasyon sırasını tersine" bölümüne bakın) animasyonu ters sırada yürütebilirsiniz. Metin bölmesini göremiyorsanız, Grafik oluştur grubunda SmartArt Araçları tasarım sekmesinde Metin bölmesi ' ni tıklatın.

Kullanılabilen animasyonlar SmartArt grafiğinizin düzenine bağlıdır, ancak tüm şekillere her zaman tek seferde, bir şekle ise belirli zaman içinde animasyon ekleyebilirsiniz.

SmartArt grafiğine uyguladığınız animasyonlar, şekle, metne veya WordArt'a uygulayabileceğiniz animasyonlardan şu açılardan farklıdır:

 • Şekillerin arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilir ve yalnızca çizgiye animasyon eklenmez.

 • SmartArt grafiğindeki şekillere animasyon eklerseniz, animasyon şekillerin göründüğü sıralamada oynatılır. Sıralama yalnızca bir bütün olarak ters çevrilebilir.

  Örnek:     Altı şekliniz var ve her biri A'dan F'ye tek bir harf içeriyorsa, animasyonu ya A'dan F'ye ya da F'den A'ya oynatabilirsiniz. Animasyonu, A'dan C'ye, ardından F'den D'ye sıralamasında olduğu gibi, sıralama düzeninin dışında oynatamazsınız, ancak bu sıralamayı taklit etmek için birden fazla slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, şekilleri A'dan C'ye oynatan bir slayt ve şekilleri F'den D'ye oynatan ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz.

 • SmartArt grafik düzenlerini değiştirdiğinizde, eklediğiniz tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Animasyon ekleme

Önemli: Ek animasyon efektlerini Renkli Daktilo giriş veya çevirme Çıkış efektini gibi şekiller için kullanılabilir. SmartArt grafikleri için kullanılamayan efektleri soluk görüntülenir. SmartArt grafikleri, tek tek şekiller, SmartArt grafiğine dönüştürmeve animasyon efekti eklemekiçin sonra kullanılamayan animasyon efektleri kullanmak istiyorsanız.

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Animasyonlar grubunda Animasyon Ekle listesinden eklemek istediğiniz animasyonu seçin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda dala göre teker teker veya düzeye göre teker tekerseçin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 3. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

 4. İçinde Özel Animasyon listesigenişletme köşeli çift ayraç Genişletme köşeli çift ayracı SmartArt grafiğinizdeki tüm şekilleri görüntülemek için tıklatın.

 5. Özel Animasyon listesinde tüm, CTRL tuşunu basılı tutup her şekli sırayla tıklatarak animasyon eklemek istemediğiniz şekilleri seçin.

 6. Kaldır' ı tıklatın. Bu animasyon efektini şekilden kaldırır. Bu SmartArt grafiğinize şekil kaldırılmaz.

 7. Kalan şekillerin her biri için Özel Animasyon listesinde şekli seçip sağ tıklatarak veya Değiştir'i tıklatarak istediğiniz tam animasyon seçeneklerini belirleyin.

 8. İstediğiniz animasyon seçeneklerini seçme işlemini tamamladığınızda, özel animasyon Bölmesi'ni kapatın.

Not: SmartArt grafikleri için kullanılamayan efektleri soluk görüntülenir. SmartArt grafikleri, tek tek şekiller, SmartArt grafiğine dönüştürme ve animasyon efekti eklemekiçin sonra kullanılamayan animasyon efektleri kullanmak istiyorsanız.

 1. Tersine çevirmek istediğiniz animasyonu olan SmartArt grafiğini tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

 3. Özel Animasyon listesinde özel animasyon sağ tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri' ni tıklatın.

 4. SmartArt Animasyonu sekmesini tıklatın, ardından Ters sıralama onay kutusunu seçin.

Bağlı olarak, kullandığınız düzeni SmartArt grafiğinize animasyon eklediğinizde, aşağıdaki seçenekleri kullanarak animasyonunuzda.

Animasyon

Açıklama

Tek nesne olarak

Animasyon, SmartArt grafiğinin tamamı tek büyük resim veya nesne gibi eklenir.

Tümünü birden

SmartArt grafiğindeki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Bu animasyonla Tek nesne olarak arasındaki fark en fazla şekiller döndüğünde veya büyüdüğünde kayda değerdir. Tümünü birden ile tüm şekiller tek tek döner ve büyür. Tek nesne olarak ile SmartArt grafiğinin tamamı döner ve büyür.

Birer birer

Tüm şekillere tek tek bir biri ardına animasyon eklenir.

Dala göre birer birer

Aynı daldaki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Bu animasyon, kuruluş şemasının dalları veya hiyerarşi düzeni için uygundur ve Birer birer'e benzer.

Düzeye göre tek seferde

Aynı düzeydeki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Örneğin, Düzey 1 metni içeren üç şekil ve Düzey 2 metni içeren üç şekilli bir düzeniniz varsa, ilk önce Düzey 1 metni içeren üç şekle birlikte animasyon eklenir ve ardından Düzey 2 Metin içeren üç şekle birlikte animasyon eklenir.

düzey 1 ve düzey 2 metinlerini gösteren metin bölmesi'nin resmi

Düzeye göre birer birer

SmartArt grafiğindeki şekillere önce düzeye göre, ardından düzey içinde tek tek animasyon eklenir. Örneğin, Düzey 1 metni içeren dört şekil ve Düzey 2 metni içeren üç şekilli bir düzeniniz varsa, ilk önce Düzey 1 metni içeren şekillerin her birine tek tek animasyon eklenir ve ardından Düzey 2 Metin içeren üç şekle tek tek animasyon eklenir.

Notlar: 

 • Tümünü birden'i eklerseniz, bazı animasyonlar, Tek nesne olarak'ı eklediğinizden farklı davranır. Örneğin, Tümünü birden seçeneğiyle Uçarak Giriş animasyonu eklendiğinde, daha uzak mesafeden uçacak şekiller, tüm şekiller hedeflerine aynı anda varsın diye daha yüksek hızda uçarlar. Tek nesne olarak eklendiğinde SmartArt grafiğinin tüm parçaları aynı biçimde oynatılır (Uçarak Giriş örneğinde, aynı hızda hareket ederler).

 • SmartArt grafiğinize Tek nesne olarak hariç herhangi bir animasyon uygularsanız, aynı SmartArt grafiğine uyguladığınız diğer animasyonlar Tek nesne olarak olamaz. SmartArt grafiklerine uygulanan birden çok animasyonların tümünün Tek nesne olarak olması veya Tek nesne olarak olmaması gerekir.

 • SmartArt grafiğine Tek nesne olarak hariç herhangi bir animasyon uygularsanız, SmartArt grafiğinin arka planı slaytta daima görünür olur. Dolgu veya çizgi eklenmemişse size görünmemesine karşın arka plana animasyon eklemek mümkün değildir.

 • SmartArt grafiğinize Uçarak giriş gibi bir animasyon ekleyip, ardından belirli bir şekil için animasyonu silerseniz, animasyonunu sildiğiniz şekil slaytta görünür olmaya başlar.

 • Animasyon eklenmiş SmartArt grafiğini başka bir slayda kopyalarsanız animasyon da kopyalanır.

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonu olan SmartArt grafiğini tıklatın.

 2. Animasyonlar sekmesindeki Animasyonlar grubunda, Animasyon ekle listesinde Animasyon Yok'u tıklatın.

  Animasyon grubu görüntüsü

Hangi animasyon düzeninde SmartArt grafiğiniz için en iyi karar vermek için çoğu animasyon metin bölmesinin üst kısmında başlatır ve aşağı taşır beri SmartArt grafiği metin Bölmesi'nde, bilgilerinizi görüntüleme. Alternatif olarak, (yukarıda "animasyon sırasını tersine" bölümüne bakın) animasyonu ters sırada yürütebilirsiniz. Metin bölmesi görünmüyorsa, görüntülenmesikaldırabilirsiniz.

Kullanılabilen animasyonlar SmartArt grafiğiniz için seçtiğiniz düzene bağlıdır, ancak tüm şekillere her zaman bir seferde animasyon ekleyebilir veya bir şekle anında animasyon ekleyebilirsiniz.

SmartArt grafiğinize animasyon eklemenin en iyi yolu, Animasyon Ekle listesindeki seçenekleri kullanmaktır. Gerekirse, animasyonları Özel Animasyongörev bölmesi özelleştirebilirsiniz.

Animasyonlu öğeleri slaytta yazdırılmayan numaralandırılmış etikete göre belirtilmiştir. Bu etiketler Özel Animasyon listesinde animasyonları karşılık, SmartArt grafiğinize kenarına görüntülenir ve yalnızca Normal görünmesini görünümü ile Özel Animasyon görev bölmesi görüntülenir.

SmartArt grafiğine uyguladığınız animasyonlar, şekle, metne veya WordArt'a uygulayabileceğiniz animasyonlardan şu açılardan farklıdır:

 • Şekillerin arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilir ve yalnızca çizgiye animasyon eklenmez.

 • SmartArt grafiğindeki şekillere animasyon eklerseniz, animasyon şekillerin göründüğü sıralamada oynatılır. Sıralama yalnızca bir bütün olarak ters çevrilebilir. Örneğin, altı şekliniz var ve her biri A'dan F'ye tek bir harf içeriyorsa, animasyonu ya A'dan F'ye ya da F'den A'ya oynatabilirsiniz. Animasyonu, A'dan C'ye, ardından F'den D'ye sıralaması gibi, bu sıralamanın dışında oynatamazsınız. Bununla birlikte bu sıralamayı taklit etmek için birden fazla slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, şekilleri A'dan C'ye oynatan bir slayt ve şekilleri F'den D'ye oynatan ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz.

 • Ne zaman, başka bir düzene geçin, eklediğiniz tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Not: Mesajınızı gölgede bırakmayı veya seyircilerinizi sıkmayı önlemek için animasyonları ekonomik kullanın.

Ayrıca bkz.

SmartArt grafiği oluşturma

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×