SmartArt grafiği seçme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Her SmartArt düzeni içeriğinizi express ve iletinizi geliştirmek için farklı bir yol sağlar. Bazı düzenler Madde işaretli listeye doğrudan görsel Lehçe ekleyin ve diğer düzenleri (örneğin, kuruluş şemaları ve Venn diyagramlarına) belirli türde bilgileri görselleştirmek için tasarlanmıştır.

İpucu : Her bir konuyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklar'ı tıklatın.

SmartArt grafiğiniz için bir düzen seçmeden önce, ne ifade etmek istediğinizi ve verdiğiniz bilgilerin belirli bir şekilde görünmesini isteyip istemediğinizi kendinize sorun. Düzenler arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabildiğinizden, mesajınızı en iyi ifade eden düzeni buluncaya kadar çeşitli düzenleri (türler arasından) deneyin. Tür, bilgileriniz için en uygun düzeni seçmenize yardımcı olan kategoriye benzer. Farklı türlerle denemeler yapın. Aşağıdaki tablo kapsamlı bir liste değildir, ancak bir başlangıç noktası olarak işinize yarayabilir.

İşlem

Kullanılacak tür

Sıralı olmayan bilgileri gösterme.

Liste

Bir işlemdeki veya zaman çizelgesindeki adımları gösterme; Akış Çizelgesi oluşturma.

İşlem

Kesintisiz bir süreci gösterme.

Döngü

Kuruluş şeması oluşturma.

Hiyerarşi

Karar ağacını gösterme.

Hiyerarşi

Bağlantıları çizimle gösterme.

İlişki

Parçaların bütün ile olan ilişkisini gösterme.

Matris

En fazla bileşene sahip orantı ilişkilerini üstte veya altta gösterme.

Piramit

İçeriği iletmek veya vurgulamak için göze çarpacak resim kullanma.

Resim

Ayrıca metin miktarını görünüşünü ve bir düzende gereksinim duyduğunuz şekillerin sayısını etkiler çünkü sahip olduğunuz metin miktarını göz önünde bulundurun. Bunları altındaki subpoints ile birkaç ana noktalarını vardır? Daha fazla ağırlık Özet işaret'dan veya sonnotları dipnotlara ayrıntıları taşıma musunuz? Genel olarak, şekiller sayısını metin miktarını önemli noktaları için sınırlı olduğunda ve SmartArt grafikleri en etkili. Büyük miktarda metin, görsel bir çekicilik SmartArt grafiğinizin karışıklığa neden ve iletinizi görsel olarak iletmek daha zor hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte, liste türünde Yamuk listesi düzen gibi bazı düzenler de büyük miktarda metin ile çalışın.

Her bir SmartArt grafik türünde çok sayıda benzersiz düzen bulunur. Bazılarında resim yer tutucuları vardır. Bazı düzenler, alt noktalar da dahil olmak üzere her bir bilgi öğesi için ayrı şekillerden oluşur. Diğer düzenler ise alt noktaları özet noktalarıyla birleştirir. Ayrıntılarla ilgili özet bilgisinin konumuna bakmak size, izleyici kitleniz tarafından en fazla dikkat çekecek bilgi parçalarının neler olduğu hakkında fikir verir. En önemli verilerin en fazla dikkat çeken konumda olmasını sağlayın.

SmartArt grafiklerinde bazı düzenler sınırlı sayıda şekil içerir. Örneğin, İlişki türü içindeki Denkleştirme Okları düzeni, iki karşıt fikri veya kavramı gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Yalnızca iki şekil metin içerebilir ve düzen, daha fazla fikir veya kavramı görüntüleyecek şekilde değiştirilemez. Sınırlı sayıda şekle sahip bir düzen seçtiğinizde, SmartArt grafiğinizde görüntülenmeyecek içeriği belirtebilirsiniz, çünkü Metin bölmesinde söz konusu öğelerin yanında kırmızı bir X işareti (madde işareti yerine) görüntülenecektir.

Kırmızı X işaretli metin bölmesi

Denkleştirme Okları düzeni

İfade etmeniz gereken ikiden fazla fikir varsa, Piramit türündeki Temel Piramit düzeni gibi, metinler için ikiden fazla şekil içeren başka bir SmartArt grafiğine geçin. Düzenleri veya türleri değiştirmenin, bilgilerinizin anlamını değiştirebileceğini unutmayın. Örneğin, sağ tarafı gösteren oklar bulunan İşlem türündeki Basit İşlem düzeni gibi bir düzen, Döngü türündeki Sürekli Döngü gibi, dairesel oklara sahip bir SmartArt grafiğinden farklı bir anlama sahiptir.

Farklı bir SmartArt grafiği düzenine geçtiğinizde, metninizin ve diğer içeriğin büyük bölümü, renkler, stiller, efektler ve Metni Biçimlendirmeleri yeni düzene otomatik olarak aktarılır.

Veya herhangi bir bilginin mesajınız için daha az öneme sahip olup olmadığını görmek için içeriğinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Daha az içeriğe ve daha az sözcüğe sahip SmartArt grafikleri genellikle en etkili olanlardır.

Tam olarak istediğiniz düzeni bulamıyorsanız, düzenin yapısını ayarlamak için SmartArt grafiğine şekil ekleyebilir ve SmartArt grafiğinizdeki şekilleri kaldırabilirsiniz. Örneğin, İşlem türü içindeki Temel İşlem düzeni üç şekille birlikte görüntülenmesine rağmen, işleminiz için yalnızca iki şekil veya beş şekil gerekebilir. Şekil ekleyip kaldırdıkça ve metninizi düzenledikçe, bu şekillerin düzeni ve şekiller içindeki metin miktarı da otomatik olarak güncelleştirilir (SmartArt grafiği düzeninin özgün tasarımı ve kenarlığı korunur).

Yeni bir düzen seçtiğinizde, yer tutucu metin ([Metin] gibi) görüntülenir. Yer tutucu metin yazdırılamaz ve PowerPoint sunusu sırasında görüntülenmez. Yer tutucu metnin yerine kendi içeriğinizi koyabilirsiniz. Yer tutucu metin görüntülenirken düzenleri değiştirirseniz, yer tutucu metni yeni düzende görürsünüz. Şekillerin siz silmediğiniz sürece her zaman görüntülendiğini ve yazdırıldığını aklınızda bulundurun.

Ayrıca, SmartArt grafiğinizi yerleştireceğiniz alanın boyutunu da dikkate alın. Örneğin, alanınız dar ve yüksekse İşlem türünde İşlem Okları gibi yatay bir düzen yerine İşlem türünde Evreli İşlem gibi dikey bir düzeni seçmelisiniz.

Bazı düzenlerin en/boy oranı sabittir, böylelikle bu düzenler tüm alanı kaplamayabilir. En/boy oranı, en ve boy arasındaki oran anlamına gelir. Örneğin, Matris türündeki Kılavuz Matris düzenini bu düzenin boyundan daha geniş bir alana yerleştirirseniz, SmartArt grafiği boş alana ait genişliğin tamamını kullanmaz. En/boy oranını değiştirmek için slayt veya belgenizin düzenini veya SmartArt grafiğini yerleştireceğiniz alanın boyutunu (bu yolla SmartArt grafiğinin görünüşünü değiştirerek) değiştirebilir ya da farklı bir en/boy oranına sahip SmartArt grafiği düzenine geçebilirsiniz.

SmartArt Grafiği Seç galerisinde on farklı türe ayrılabilir kırılmış kullanılabilen tüm düzenler görüntüler — tüm, liste, işlemi, döngü, Hiyerarşi, ilişki, matris, Piramit, Resim, Office.comve diğer. ( Office.com türü ek düzenleri kullanılabilir Office.com'da gösterilir. Yalnızca özel SmartArt grafikleri ekleyin ve bunları diğer türlerinden birini eklemeyin başka tür görüntülenir.) Ne tür bilgiler için verilen bir düzen uygun önermek açıklamaları SmartArt Grafiği Seç galerisinde bir tarafındaki daha büyük resme altında görünür.

Düzen adlarının ve açıklamalarının listesi için bkz. SmartArt grafiklerinin açıklamaları.

Düzen seçme

SmartArt grafikleri için kullanılabilen tüm düzenler Tümü türünde görüntülenir.

Bir düzen seçtiğinizde aşağıdaki noktaları unutmayın:

  • Ok içeren düzenler belirli bir yöndeki akışı veya ilerlemeyi gösterir.

  • Okların yerine bağlantı çizgilerini içeren düzenler, akışı veya ilerlemeyi her zaman göstermeyebilir.

  • Bağlantı çizgileri veya ok içermeyen düzenler birbirleri arasında sıkı ilişki bulunmayan nesneler veya fikirler koleksiyonunu gösterir.

Düzen adlarının ve açıklamalarının listesi için bkz. SmartArt grafiklerinin açıklamaları.

Madde işaretli metnin göze çarpmasını istiyorsanız, renklendirip, boyutlandırabileceğiniz şekiller kolay bir şekilde metin aktarabilir ve görsel efektler veya animasyonlarla vurgulayabilirsiniz.Liste türü içindeki bir düzeni kullandığınızda, ana noktalarınız, bu noktaların önemini vurgulayan renkli şekiller içinde görünürlük ve etki kazanır. Adım adım sıralı işlem izlemeyen Liste düzenleri grup bilgileri. İşlem düzenlerinin aksine Liste düzenleri genellikle ok veya yön akışı içermez.

Aşağıdaki örnekte de gösterildiği gibi, madde işaretli bir listeyi bir SmartArt grafiğine dönüştürdüğünüzde çok daha fazla çarpıcı olabilir.

Madde işaretli liste ve ilgili SmartArt grafiği

Bazı Liste düzenleri, metninizi küçük bir resim veya çizimle vurgulayabilmeniz için resim şekilleri içerir. Resim yer tutucu şekilleri resimleri görüntülemek için tasarlanmış olmalarına rağmen, herhangi bir şekle dolgu olarak resim ekleyebilirsiniz.

Dikey Resim Vurgu Listesi düzeni
Resim yer tutucularına (soldaki küçük daireler) sahip Dikey Resim Vurgu Listesi düzeni

İpucu : Çok fazla miktarda metni bir SmartArt grafiğinin içine koymak yerine, yalnızca ana noktaları koyun ve ardından ana görüşlerinizi tanımlayan bir başka slayda veya belgeye geçin.

Daha fazla bilgi edinin: Liste türü SmartArt Grafik açıklamaları

Liste düzenlerinin aksine, İşlem türü içindeki düzenler genellikle bir yön akışına sahiptir ve bir görevin tamamlanması sürecindeki birbirini izleyen adımlar, ürün geliştirmesi sırasındaki genel evreler veya bir zaman çizelgesi ya da planlama gibi bir işlemdeki veya iş akışındaki adımları ve evreleri göstermek için kullanılırlar. Adımların veya evrelerin bir sonuç üretmek üzere birbirlerini nasıl izlediklerini göstermek istediğinizde İşlem düzenlerini kullanın. İşlem düzenleri bir işlemin yatay veya dikey adımlar halinde veya eğimli bileşim halinde gösterilmeleri amacıyla da kullanılabilir.

Dikey İşlem düzeni
Dikey İşlem düzeni

Temel İşlem düzeni

Temel İşlem düzeni (yatay)

Dairesel Döndürme İşlemi düzen görüntüsü

Dairesel Döndürme İşlemi düzeni (hem dikey, hem yatay)

Bir üretim çizelgesindeki veya evre işaretçilerinin bulunduğu zaman çizelgesindeki önemli tarihleri göstermek amacıyla da İşlem düzenlerini kullanabilirsiniz.

Temel Zaman Çizelgesi düzeni
Temel Zaman Çizelgesi düzeni

Tarihleri veya numaralandırılmış adımları göstermek için uygun olan bir başka düzen ise İşlem Okları düzenidir. Ana şekillere (daireler) numara, bunların yanında bulunan ok şekillerindeki adımlara metin yerleştirebilirsiniz.

İşlem Okları düzeni
İşlem Okları düzeni

Not : Akış çizelgesi oluşturmak için Dikey Eğimli işlemgibi bir düzeni kullanabilir ve ardından akış çizelgesi şekilleri için farklı şekilleri yerine koyabilirsiniz.

Dikey Döndürme İşlemi düzeni
Dikey Döndürme İşlemi düzeni

Daha fazla bilgi edinin: İşlem türü SmartArt Grafik açıklamaları

Adım adım bilgileri iletmek için İşlem düzeninden yararlanabiliyor olsanız da, Döngü türü içindeki bir düzen genellikle döngüsel veya yineleyen bir işlemi gösterir. Ürün veya hayvan ömrü döngülerini, öğretim döngülerini, yineleyen veya devam eden işlemleri (bir Web sitesi için aralıksız yazma ve yayımlama döngüsü) veya bir çalışanın yıllık hedef belirlemesi ve performansının incelenmesi döngüsünü göstermek için Döngü içindeki düzenleri kullanabilirsiniz.

Temel Döngü düzeni
Temel Döngü düzeni

Daha fazla bilgi edinin: Döngü türü SmartArt Grafik açıklamaları

Hiyerarşi türü içindeki düzenlerle ilgili olarak en yaygın kullanım muhtemelen bir şirket kuruluş şemasıdır. Ancak Hiyerarşi düzenleri karar ağaçlarının, aile ağaçlarının veya ürün ailelerinin gösterilmesi amacıyla da kullanılabilir.

Yatay Etiketli Hiyerarşi düzeni
Yatay Etiketli Hiyerarşi düzeni

Not : Kuruluş şeması oluşturmak isterseniz, Kuruluş Şeması düzeni, ad ve Unvan Kuruluş şeması düzeni veya Resimli Kuruluş Şeması düzeni kullanın. Bu düzenler, yardımcı şekli ve asılı düzenler gibi ek işlevlere kullandığınızda kullanılabilir duruma gelir. SmartArt grafiklerini kullanarak kuruluş şeması oluşturmaokuyarak kuruluş şemaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kuruluş Şeması düzeni
Kuruluş Şeması düzeni

Power View’da Yığılmış Sütun Grafiklere Filtre Uygulama

Power View’da Yığılmış Sütun Grafiklere Filtre Uygulama

Resimli Kuruluş Şeması düzeni

Resimli Kuruluş Şeması düzeni

Daha fazla bilgi edinin: Hiyerarşi türü SmartArt Grafik açıklamaları

Düzenleri ilişki yazın (örneğin, iç içe veya örtüşen kavramlar) bölümleri arasında nonprogressive, sıradüzensel olmayan ilişkilerini göstermek ve genellikle kavramsal ilişkiler veya öğeleri iki veya daha fazla kümeleri arasında bağlantılar belirleyen. İyi ilişki düzenleri nasıl alanlarına veya kavramlar üst üste ve merkezi kesişme noktasına birlikte gelen Göster Venn diyagramları, örnekler; Hedef düzenleri, içerik göster; ve merkezi çekirdek veya kavramını ilişkilerini göstermek Radyal düzenler. Bir Venn diyagramı oluşturmaokuyarak Venn diyagramları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Temel Venn düzeni
Temel Venn düzeni

Temel Hedef düzeni

Temel Hedef düzeni

Temel Radyal düzeni

Temel Radyal düzeni

Radyal düzenler, merkezi veya ana görüş oluşturmak üzere bir araya gelen parçaları göstermek için de kullanılabilir.

Birleşen Radyal düzeni
Birleşen Radyal düzeni

Daha fazla bilgi edinin: İlişki türü SmartArt Grafik açıklamaları

Matris türü içindeki düzenler iki boyutlu olup genellikle bilgileri sınıflandırırlar. Bunlar, parçaların ilişkisini bütün olarak veya merkezi bir kavram olarak göstermek için kullanılırlar. Matris düzenleri, beş veya daha az sayıda önemli noktaya ve çok fazla metne sahip olduğunuzda tercih edilecek en doğru seçimdir..

Temel Matris düzeni
Temel Matris düzeni

Daha fazla bilgi edinin: Matris türü SmartArt Grafik açıklamaları

Piramit türü içindeki düzenler genellikle yukarıya doğru oluşan orantılı veya hiyerarşik ilişkileri gösterir. Söz konusu düzenler, bilgilerin yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya gösterilmeleri için uygundur. Yatay bir hiyerarşi göstermek istiyorsanız, bir Hiyerarşi düzeniseçmelisiniz.

Temel Piramit düzeni
Temel Piramit düzeni

Piramidin dışında kalan şekillerin içine metin girmeye olanak tanıyan Piramit Listesi gibi kavramsal bilgileri ifade etmek için Piramit düzenlerini de kullanabilirsiniz.

Piramit Listesi düzeni
Piramit Listesi düzeni

Daha fazla bilgi edinin: Piramit türü SmartArt Grafik açıklamaları

Bir resmin açıklayıcı metinle veya böyle bir metin olmadan mesajınızı iletmesini veya resimleri bir listeyi veya işlemi tamamlayıcı anlamda kullanmak istediğinizde, Resim türündeki düzenlerden yararlanılır.

Çerçeveli Metin Resmi SmartArt grafik düzeni
Çerçeveli Metin Resmi düzeni

resim yazısı listesi düzen görüntüsü

Resim Yazısı Listesi düzeni

Artan Resim Vurgu İşlemi SmartArt grafik düzeni

Artan Resim Vurgu İşlemi düzeni

Daha fazla bilgi edinin: Resim türü SmartArt Grafik açıklamaları

Office.com'dan edinilebilecek diğer düzenler Office.com türünde gösterilmektedir. Bu tür düzenli aralıklarla güncelleştirilerek yeni düzenler eklenecektir.

Daha fazla bilgi edinin: Office.com türü SmartArt Grafik açıklamaları

Bu düzen türü yukarıda açıklanan herhangi bir türe uymayan özel SmartArt grafikleri için kullanılabilir.

En uygun SmartArt grafiğine belirttikten sonra düzenleyebilir ve gereksinimlerinizi karşılamak üzere daha fazla özelleştirin. Oluşturduğunuz SmartArt grafikleriyle çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Ayrıca bkz.

Madde işaretli metni güzel görünümlü bir grafik listeyle değiştirme

Slayttaki resimleri SmartArt grafiğine dönüştürme

Slayt metnini SmartArt grafiğine dönüştürme

SmartArt grafiğine ne zaman kullanmalıyım ve ne zaman bir grafik kullanmalıyım?

Her SmartArt düzeni içeriğinizi express ve iletinizi geliştirmek için farklı bir yol sağlar. Bazı düzenler Madde işaretli listeye doğrudan görsel Lehçe ekleyin ve diğer düzenleri (örneğin, kuruluş şemaları ve Venn diyagramlarına) belirli türde bilgileri görselleştirmek için tasarlanmıştır.

Bu makalede

SmartArt grafiğiniz için bir düzen seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar

Düzen türleri

SmartArt grafiğiniz için bir düzen seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar

SmartArt grafiğiniz için bir düzen seçmeden önce kendiniz iletmek istediğiniz ve bilgilerinizi belirli bir yolla gösterilmesini isteyip istemediğinizi sorar. Aşağıdakileri hızla yapabilirsiniz ve düzenleri arasında geçişdeneyin, kadar (genelinde türleri) farklı düzenleri kolayca bulma bu yana bir bu en iyi iletinizi göstermektedir. Bir türü hızla bilgileriniz için uygun düzenini seçmenize yardımcı olacak bir kategori benzer. Aşağıdaki tabloda bir başlangıç noktası olarak kullanarak farklı türleriyle denemeler yapın.

Not : Tablo çalışmaya başlamanıza yardımcı olması hedeflenen ve kapsamlı bir liste değildir.

İşlem

Kullanılacak tür

Sıralı olmayan bilgileri gösterme.

Liste

Bir işlem veya zaman çizelgesi adımlarını gösterme.

İşlem

Kesintisiz bir süreci gösterme.

Döngü

Kuruluş şeması oluşturma.

Hiyerarşi

Karar ağacını gösterme.

Hiyerarşi

Bağlantıları çizimle gösterme.

İlişki

Parçaların bütün ile olan ilişkisini gösterme.

Matris

En fazla bileşene sahip orantı ilişkilerini üstte veya altta gösterme.

Piramit

Ayrıca, elinizdeki metin miktarını da dikkate alın, çünkü metin miktarı genellikle, kullanacağınız düzeni ve bu düzende kaç şekil gerekeceğini belirler. Bu metinlerin altında alt noktalarıyla birlikte çok sayıda ana nokta var mı? Ayrıntılar, özet noktalarından daha fazla yer tutuyor mu veya bu durumun aksi geçerli mi? Genel olarak, SmartArt grafikleri en çok, şekil sayısı ve metin miktarı önemli noktalarla sınırlandırıldığında etkili olur. Metin miktarı arttıkça SmartArt grafiğinin görsel çekiciliği azalabilir ve mesajınızı görsel yoldan ifade etmek güçleşebilir. Bununla birlikte, Liste türündeki Yamuk Listesi gibi bazı düzenler daha büyük miktarlardaki metinlerle iyi çalışır.

SmartArt grafiği her tür için birçok benzersiz düzenleri kullanılabilir. Bazı düzenler subpoints dahil olmak üzere bilgi her öğe için ayrı şekillerinin oluşur. Diğer düzenleri subpoints kendi Özet noktalarıyla birleştirin. Özet bilgileri ayrıntıları değişimleri konumlandırma en arıyorsunuz hangisinin bilgi parçalarını izleyicilerinize gelen çoğu dikkat çekmek bir fikir edinmek yardımcı olur. En önemli verileri büyük dikkat konumda olduğundan emin olun.

SmartArt grafikleri için bazı düzenler sınırlı sayıda şekiller içerir. Örneğin, ilişki türü Counterbalance okları düzeni iki veya kavramı göstermek için tasarlanmıştır. Yalnızca iki şeklin metin içerebilir ve düzen veya daha çok kavramı görüntülemek için değiştirilemez. Şekiller, sınırlı sayıda düzen seçerseniz, metin bölmesinde bu öğelerin yanında kırmızı bir X (madde işaretini yerine) görünür çünkü hangi içeriğin SmartArt grafiğinizde görünmez anlayabilirsiniz.

Kırmızı X işaretli metin bölmesi

Denkleştirme Okları düzeni

İki veya daha fazla fikir, Temel Piramit düzeni Piramit türü gibi bir metin için ikiden fazla şekiller içeren başka bir düzene geçin iletmek gerekiyorsa. Düzenleri veya türleri değiştirme bilgilerinizi anlamını değiştirebilir aklınızda bulundurun. Örneğin, bir düzen işlem türü, temel işlem gibi sağa işaret eden okların bulunduğu Sürekli döngüdöngü türü gibi bir daire içinde giderek okları olan SmartArt grafiğine'den farklı bir anlamı bulunur.

Ne zaman, düzenleri arasında geçiş, metninizi ve diğer içerik, renkleri, stiller, efektler ve metin biçimlendirmesi çoğunu otomatik olarak taşınır yeni düzene.

Veya herhangi bir bilginin mesajınız için daha az öneme sahip olup olmadığını görmek için içeriğinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Daha az içeriğe ve daha az sözcüğe sahip SmartArt grafikleri genellikle en etkili olanlardır.

İstediğiniz tam düzenini bulamıyorsanız, Düzen yapısını ayarlamak için SmartArt grafiğinizde şekilleri ekleme ve kaldırma kaldırabilirsiniz. Örneğin, üç şekillerle temel işlem düzeni işlemi türünde görüntülenir, ancak sürecinizi yalnızca iki şekil gerekebilir veya beş şekilleri gerekebilir. Ekleme veya şekilleri kaldırın ve sonra metninizi düzenleme gibi şekiller ve metin bu şekiller içinde miktarını düzenini otomatik olarak güncelleştirilir — özgün tasarım ve düzen için SmartArt grafiğinize kenarlığını bakımını yapma.

Yeni bir düzen seçtiğinizde, yer tutucu metni (örneğin, [metin]) gösterilir. Yer tutucu metni yazdırılmaz ve Microsoft Office PowerPoint 2007 sunu sırasında görünmez. Yer tutucu metni kendi içeriğiyle değiştirebilirsiniz. Yer tutucu metinle görünen düzenleri arasında geçiş yaptığınızda, yeni düzene yer tutucu metni görürsünüz. Şekilleri her zaman görünür ve bunları silin sürece yazdırılan unutmayın.

Ayrıca, SmartArt grafiğinizi yerleştireceğiniz alanın boyutunu da dikkate alın. Örneğin, alanınız dar ve yüksekse İşlem türünde İşlem Okları gibi yatay bir düzen yerine İşlem türünde Evreli İşlem gibi dikey bir düzeni seçmelisiniz.

Bazı düzenler sabit bir en boy oranında yoktur, bu nedenle bunlar tüm yer alabilir değil. En boy oranı genişlik ve yükseklik arasındaki oranı gösterir. Örneğin, Kılavuz matris Düzen yüksekliğinden daha geniş bir alana matris tipi koyarsanız, SmartArt grafiğini tüm genişliğini boş alanı kullanmaz. En boy oranını değiştirmek için slayt veya belge düzenini değiştirme, SmartArt Grafiği (dolayısıyla SmartArt grafiğin görünümünü değiştirme) veya bir düzene geçin farklı bir en boy oranıyla nerede yerleştirme alan boyutunu değiştirme.

Sayfanın Başı

Düzen türleri

Her düzen içeriğinizi ifade etmek ve mesajınızı zenginleştirmek için farklı bir yol sunar. Bazı düzenler madde işaretli bir listeye yalnızca görsel bir incelik kazandırırlar, diğer düzenler ise (kuruluş şemaları ve Venn diyagramları gibi) belirli türde bilgileri tanımlayacak şekilde tasarlanmıştır.

SmartArt Grafiği Seç galerisinde dokuz farklı türe ayrılabilir kırılmış kullanılabilir tüm düzenleri görüntüler — tüm, liste, işlemi, döngü, Hiyerarşi, ilişki, matris, Piramit ve diğer. (Yalnızca özel SmartArt grafikleri ekleyin ve bunları diğer türlerinden birini eklemeyin başka tür görüntülenir.) Ne tür bilgiler için verilen bir düzen uygun önermek açıklamaları SmartArt Grafiği Seç galerisinde bir tarafındaki daha büyük resme altında görünür. Düzen adlarının ve açıklamalarının listesi için Açıklamalar, SmartArt grafikleribakın.

Tümü

SmartArt grafikleri için kullanılabilen tüm düzenler Tümü türünde görüntülenir.

Bir düzen seçtiğinizde aşağıdaki noktaları unutmayın:

  • Ok içeren düzenler belirli bir yöndeki akışı veya ilerlemeyi gösterir.

  • Okların yerine bağlantı çizgilerini içeren düzenler, akışı veya ilerlemeyi her zaman göstermeyebilir.

  • Bağlantı çizgileri veya ok içermeyen düzenler birbirleri arasında sıkı ilişki bulunmayan nesneler veya fikirler koleksiyonunu gösterir.

Düzen adlarının ve açıklamalarının listesi için Açıklamalar, SmartArt grafikleribakın.

Liste

Madde işaretli metnin göze çarpmasını istiyorsanız, renklendirip, boyutlandırabileceğiniz şekiller kolay bir şekilde metin aktarabilir ve görsel efektler veya animasyonlarla vurgulayabilirsiniz.Liste türü içindeki bir düzeni kullandığınızda, ana noktalarınız, bu noktaların önemini vurgulayan renkli şekiller içinde görünürlük ve etki kazanır. Adım adım sıralı işlem izlemeyen Liste düzenleri grup bilgileri. İşlem düzenlerinin aksine Liste düzenleri genellikle ok veya yön akışı içermez.

Aşağıdaki örnekte de gösterildiği gibi, madde işaretli bir listeyi bir SmartArt grafiğine dönüştürdüğünüzde çok daha fazla çarpıcı olabilir.

Madde işaretli liste ve ilgili SmartArt grafiği

Metninizi küçük resim veya çizim Vurgu, böylece resim şekilleri bazı listesi düzenlerini içerir. Resim yer tutucu şekilleri, resimleri görüntülemek için tasarlanmıştır, ancak herhangi bir şekle dolgu olarak resim eklemekaldırabilirsiniz.

Dikey Resim Vurgu Listesi düzeni
Resim yer tutucularına (soldaki küçük daireler) sahip Dikey Resim Vurgu Listesi düzeni

İpucu : Çok fazla miktarda metni bir SmartArt grafiğinin içine koymak yerine, yalnızca ana noktaları koyun ve ardından ana görüşlerinizi tanımlayan bir başka slayda veya belgeye geçin.

İşlem

Liste düzenlerinin aksine, İşlem türü içindeki düzenler genellikle bir yön akışına sahiptir ve bir görevin tamamlanması sürecindeki birbirini izleyen adımlar, ürün geliştirmesi sırasındaki genel evreler veya bir zaman çizelgesi ya da planlama gibi bir işlemdeki veya iş akışındaki adımları ve evreleri göstermek için kullanılırlar. Adımların veya evrelerin bir sonuç üretmek üzere birbirlerini nasıl izlediklerini göstermek istediğinizde İşlem düzenlerini kullanın. İşlem düzenleri bir işlemin yatay veya dikey adımlar halinde veya eğimli bileşim halinde gösterilmeleri amacıyla da kullanılabilir.

Dikey İşlem düzeni
Dikey İşlem düzeni
Temel İşlem düzeni
Temel İşlem düzeni (yatay)
Dairesel Döndürme İşlemi düzen görüntüsü
Dairesel Döndürme İşlemi düzeni (hem dikey, hem yatay)

Bir üretim çizelgesindeki veya evre işaretçilerinin bulunduğu zaman çizelgesindeki önemli tarihleri göstermek amacıyla da İşlem düzenlerini kullanabilirsiniz.

Temel Zaman Çizelgesi düzeni
Temel Zaman Çizelgesi düzeni

Tarihleri veya numaralandırılmış adımları göstermek için uygun olan bir başka düzen ise İşlem Okları düzenidir. Ana şekillere (daireler) numara, bunların yanında bulunan ok şekillerindeki adımlara metin yerleştirebilirsiniz.

İşlem Okları düzeni
İşlem Okları düzeni

İpucu : Akış çizelgesi oluşturmak için akış çizelgesi şekilleri için Dikey Eğimli işlemve ardından farklı şekilleri yerine koyabilirsiniz gibi bir düzeni kullanabilir.

Dikey Döndürme İşlemi düzeni
Dikey Döndürme İşlemi düzeni

Döngü

Adım adım bilgileri iletmek için İşlem düzeninden yararlanabiliyor olsanız da, Döngü türü içindeki bir düzen genellikle döngüsel veya yineleyen bir işlemi gösterir. Ürün veya hayvan ömrü döngülerini, öğretim döngülerini, yineleyen veya devam eden işlemleri (bir Web sitesi için aralıksız yazma ve yayımlama döngüsü) veya bir çalışanın yıllık hedef belirlemesi ve performansının incelenmesi döngüsünü göstermek için Döngü içindeki düzenleri kullanabilirsiniz.

Temel Döngü düzeni
Temel Döngü düzeni

Hiyerarşi

Belki de düzenleri Hiyerarşi türü için en yaygın kullanımları Şirket Kuruluş Şeması ' dir. Ancak Hiyerarşi düzenleri de karar ağaçları veya bir aile ürünlerin göstermek için kullanılabilir.

Yatay Etiketli Hiyerarşi düzeni
Yatay Etiketli Hiyerarşi düzeni

İpucu : Kuruluş şeması oluşturmakisterseniz, Kuruluş Şeması düzeni kullanın. Bu düzen, yardımcı şekli ve asılı düzenler gibi ek işlevlere kullandığınızda kullanılabilir duruma gelir.

Kuruluş Şeması düzeni
Kuruluş Şeması düzeni

İlişki

İlişki türü içindeki düzenler parçalar (birbiriyle bağlantılı ve örtüşen kavramlar gibi) arasındaki gelişme göstermeyen, hiyerarşik olmayan ilişkileri gösterirler ve genellikle iki veya daha fazla öğe kümesi arasındaki kavramsal ilişkileri tanımlarlar. Alanların veya kavramların nasıl örtüştüklerini ve bir merkez kesişimde nasıl bir araya geldiklerini gösteren Venn diyagramları, içeriği gösteren hedef düzenleri ve ana çekirdek veya kavram ilişkilerini gösteren radyal düzenleri İlişki düzenlerinin en iyi örnekleridir.

Temel Venn düzeni
Temel Venn düzeni
Temel Hedef düzeni
Temel Hedef düzeni
Temel Radyal düzeni
Temel Radyal düzeni

Radyal düzenler, merkezi veya ana görüş oluşturmak üzere bir araya gelen parçaları göstermek için de kullanılabilir.

Birleşen Radyal düzeni
Birleşen Radyal düzeni

Matris

Matris türü içindeki düzenler iki boyutlu olup genellikle bilgileri sınıflandırırlar. Bunlar, parçaların ilişkisini bütün olarak veya merkezi bir kavram olarak göstermek için kullanılırlar. Matris düzenleri, beş veya daha az sayıda önemli noktaya ve çok fazla metne sahip olduğunuzda tercih edilecek en doğru seçimdir..

Temel Matris düzeni
Temel Matris düzeni

Piramit

Piramit türü düzenleri genellikle yukarı yapı orantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek. Ancak, yukarıdan aşağıya veya altından gösterilmesini istediğiniz bilgileri içeren en iyi şekilde çalışır. Yatay hiyerarşi göstermek isterseniz, seçtiğiniz bir Hiyerarşi düzen.

Temel Piramit düzeni
Temel Piramit düzeni

Piramidin dışında kalan şekillerin içine metin girmeye olanak tanıyan Piramit Listesi gibi kavramsal bilgileri ifade etmek için Piramit düzenlerini de kullanabilirsiniz.

Piramit Listesi düzeni
Piramit Listesi düzeni

Diğer

Bu düzen türü yukarıda açıklanan herhangi bir türe uymayan özel SmartArt grafikleri için kullanılabilir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×